Kulturnyheterna försöker hjälpa MPRT att förtrycka NewsVoice

publicerad 16 februari 2021
- Anders Gustafsson
Anders Gustafsson och Maria Lindfors (pixelerat privatfoto)
Anders Gustafsson och Maria Lindfors (pixelerat privatfoto)

MEDIA. NewsVoice har i dagarna kontaktats av Georg Lagerberg på Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) som har velat ändra i en artikel om Lagerberg. Efter att detta försök misslyckats har nu SVT Kulturnyheterna med Maria Lindfors i spetsen kontaktat NewsVoice för att beklaga sig över att handläggare på MPRT omtalas vid namn i samband med att NewsVoice avslöjat felaktiga myndighetsbeslut. Vi ser ett exempel på hur en myndighet och en statskanal samarbetar för att förtrycka ett oberoende medie.

Georg Lagerberg och hans kollegor verkar dessutom ha anmält NewsVoice till Google för olika sökalternativ för att  dölja våra bevis från sökmotorn. Detta framgår tydligt när man jämför sökresultaten med sökmotorn Duckduckgo. Samtidigt försöker nu alltså myndigheten att påverka NewsVoice med hjälp av personal på SVT. Detta trots att svenska myndigheter inte får censurera svensk media förutom genom Justitiekanslern.

Kulturnyheterna har redan bestämt hur NewsVoice inom kort ska skadas genom en publicering i SVT

Lindfors på Kulturnyheterna skriver i ett e-mail till NewsVoice att hon är besvärad över att personalen på MPRT som fattat mängder av felaktiga beslut och diskriminerat alternativmedia “upplever ett obehag”. Hon nämner i sammanhanget Kajsa Rohdin och Sophia Abdulrahim Omar som skall ha ogillat vissa artiklar där de nämndes. De publiceringar som NewsVoice har gjort utgår dock från bevisad diskriminering av “fria medier” i handläggningsprocessen.

Lindfors mail till NewsVoice idag:

“Vi har varit i kontakt med ett flertal anställda på myndigheten och vi har även intervjuat generaldirektören om detta.”

och

“Kulturnyheterna på SVT har ett par frågor till dig som ansvarig utgivare för NewsVoice. Det handlar om att anställda på Myndigheten för press, radio och tv upplever ett obehag när ni publicerar namn och uppgifter om enskilda myndighetspersoner. Det är bland annat dessa två exempel frågorna gäller:

I artiklar lämnar ni ut namn och uppgifter om enskilda myndighetspersoner, när ni är kritiska mot beslut som fattas av en nämnd på en myndighet. Hur går det ihop?

Att dessa publiceringar om enskilda upplevs vara obehagliga, vad tänker ni om det?

Det finns kritik mot att det här sättet att publicera namn skulle vara ett sätt att försöka påverka myndighetens arbete och beslut. Hur ser ni på det?”

I sitt e-mail skriver alltså Maria Lindfors på Kulturnyheterna att handläggarna inte alls fattar beslut utan hänvisar till “en nämnd”. Detta stämmer dock inte alls. NewsVoice har noggrant frågat MPRT om detta och de har inte kunnat uppvisa att nämnden har någon funktion överhuvudtaget då de inte har avvikit från handläggarens uppfattning för de senaste 500 ärendena som de har “fattat beslut om”.

Lindfors vägrar besvara frågor

När Maria Lindfors får frågor om sin artikel och det redan färdiga narrativet som hon inom kort kommer att låta publicera på SVT slänger hon snabbt på luren och hänvisar till e-mail. Följande frågor har i skrivande stund skickats till henne, men svaren har uteblivit:

1. Vad är det som är fel i artiklarna som du hänvisar till?

2. Dessa personer är makthavare som fattar beslut om konkurs för svensk media. Får inte de uppleva ett obehag?

3. Du skriver att besluten fattas av en nämnd. I praktiken är det dock inte så. Det är handläggare som fattar beslut och nämnden som klubbar igenom. Vad har du för syn på detta? Myndigheten har inte kunnat uppvisa en avvikande uppfattning jämfört med handläggaren för de senaste 500 besluten.

4. Besluten som har fattats innehåller mängder av fall som är felaktiga. Skall man inte försöka påverka myndigheter som fattar felaktiga beslut?

5. Varför bytte myndigheten handläggare för NewsVoice helt plötsligt? Varför har inga andra tidningar underkänts på samma sätt (med hänvisning till hela mediestödet syfte)?

NewsVoice har på samma sätt som SVT Kulturnyheterna inte besvarat några frågor.

I sitt e-mail insinuerar Lindfors att NewsVoice försöker påverka myndighetens arbete och beslut. Hon verkar alltså tro att MPRT helt enkelt inte kan fatta felaktiga beslut och därmed inte bör granskas eller ifrågasättas.

Text: Anders Gustafsson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq