Kulturnyheterna försöker hjälpa MPRT att förtrycka NewsVoice

publicerad 16 februari 2021
- Anders Gustafsson
Anders Gustafsson och Maria Lindfors (pixelerat privatfoto)
Anders Gustafsson och Maria Lindfors (pixelerat privatfoto)

MEDIA. NewsVoice har i dagarna kontaktats av Georg Lagerberg på Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) som har velat ändra i en artikel om Lagerberg. Efter att detta försök misslyckats har nu SVT Kulturnyheterna med Maria Lindfors i spetsen kontaktat NewsVoice för att beklaga sig över att handläggare på MPRT omtalas vid namn i samband med att NewsVoice avslöjat felaktiga myndighetsbeslut. Vi ser ett exempel på hur en myndighet och en statskanal samarbetar för att förtrycka ett oberoende medie.

Georg Lagerberg och hans kollegor verkar dessutom ha anmält NewsVoice till Google för olika sökalternativ för att  dölja våra bevis från sökmotorn. Detta framgår tydligt när man jämför sökresultaten med sökmotorn Duckduckgo. Samtidigt försöker nu alltså myndigheten att påverka NewsVoice med hjälp av personal på SVT. Detta trots att svenska myndigheter inte får censurera svensk media förutom genom Justitiekanslern.

Kulturnyheterna har redan bestämt hur NewsVoice inom kort ska skadas genom en publicering i SVT

Lindfors på Kulturnyheterna skriver i ett e-mail till NewsVoice att hon är besvärad över att personalen på MPRT som fattat mängder av felaktiga beslut och diskriminerat alternativmedia “upplever ett obehag”. Hon nämner i sammanhanget Kajsa Rohdin och Sophia Abdulrahim Omar som skall ha ogillat vissa artiklar där de nämndes. De publiceringar som NewsVoice har gjort utgår dock från bevisad diskriminering av “fria medier” i handläggningsprocessen.

Lindfors mail till NewsVoice idag:

“Vi har varit i kontakt med ett flertal anställda på myndigheten och vi har även intervjuat generaldirektören om detta.”

och

“Kulturnyheterna på SVT har ett par frågor till dig som ansvarig utgivare för NewsVoice. Det handlar om att anställda på Myndigheten för press, radio och tv upplever ett obehag när ni publicerar namn och uppgifter om enskilda myndighetspersoner. Det är bland annat dessa två exempel frågorna gäller:

I artiklar lämnar ni ut namn och uppgifter om enskilda myndighetspersoner, när ni är kritiska mot beslut som fattas av en nämnd på en myndighet. Hur går det ihop?

Att dessa publiceringar om enskilda upplevs vara obehagliga, vad tänker ni om det?

Det finns kritik mot att det här sättet att publicera namn skulle vara ett sätt att försöka påverka myndighetens arbete och beslut. Hur ser ni på det?”

I sitt e-mail skriver alltså Maria Lindfors på Kulturnyheterna att handläggarna inte alls fattar beslut utan hänvisar till “en nämnd”. Detta stämmer dock inte alls. NewsVoice har noggrant frågat MPRT om detta och de har inte kunnat uppvisa att nämnden har någon funktion överhuvudtaget då de inte har avvikit från handläggarens uppfattning för de senaste 500 ärendena som de har “fattat beslut om”.

Lindfors vägrar besvara frågor

När Maria Lindfors får frågor om sin artikel och det redan färdiga narrativet som hon inom kort kommer att låta publicera på SVT slänger hon snabbt på luren och hänvisar till e-mail. Följande frågor har i skrivande stund skickats till henne, men svaren har uteblivit:

1. Vad är det som är fel i artiklarna som du hänvisar till?

2. Dessa personer är makthavare som fattar beslut om konkurs för svensk media. Får inte de uppleva ett obehag?

3. Du skriver att besluten fattas av en nämnd. I praktiken är det dock inte så. Det är handläggare som fattar beslut och nämnden som klubbar igenom. Vad har du för syn på detta? Myndigheten har inte kunnat uppvisa en avvikande uppfattning jämfört med handläggaren för de senaste 500 besluten.

4. Besluten som har fattats innehåller mängder av fall som är felaktiga. Skall man inte försöka påverka myndigheter som fattar felaktiga beslut?

5. Varför bytte myndigheten handläggare för NewsVoice helt plötsligt? Varför har inga andra tidningar underkänts på samma sätt (med hänvisning till hela mediestödet syfte)?

NewsVoice har på samma sätt som SVT Kulturnyheterna inte besvarat några frågor.

I sitt e-mail insinuerar Lindfors att NewsVoice försöker påverka myndighetens arbete och beslut. Hon verkar alltså tro att MPRT helt enkelt inte kan fatta felaktiga beslut och därmed inte bör granskas eller ifrågasättas.

Text: Anders Gustafsson

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Läste igenom kommentarerna till artikeln i DN (då 67 st) och även om några sett igenom sympatiagendan var det mycket snack om “hot mot demokratin”, “högerextrema”, “nazism” och krav på “skärpt lagstiftning” m.m. Samtidigt som de upprepade flosklerna ur DN:s egen artikel så verkade ingen av kommentatorerna ha läst ursprungsartiklarna som DN:s artikel handlar om. Då är det människor som lyckas uttrycka sig skriftligt men ändå tycks sakna såväl egen analysförmåga som mental ork att verkligen ta reda på vad det är de själva diskuterar. Även om jag är övertygad om att kommentarsfältet innehåller ett antal regeringstroll så tror jag ändå att det också är ett mått på den breda lobotomerade massan. Det är det här icke reflekterande och intellektuellt lata köttberget som blir vårt fördärv.

  OT. Nu är även FHM ute efter medborgarnas sympatier.

  “Polisskydd på Folkhälsomyndigheten efter dödshot..

  Hoten och hatet mot Folkhälsomyndigheten har eskalerat och flera i ledningen behöver nu polisskydd.

  – Det har gått så långt att vi har dödshot som utreds av polisen, säger FHM:s generaldirektör Johan Carlson.” https://www.svt.se/nyheter/polisskydd-pa-folkhalsomyndigheten-efter-dodshot

  Visst kan jag tänka mig att människor kan ha uttryckt sig “lite mustigt” angående en myndighet som pushar en fejkpandemi som förstör hela livet för så många. Men är dessa påstådda “dödshot” ens verkliga eller är ett ytterligare led i denna pandemiteater?

  Nästa naturliga steg kanske blir att klumpa ihop al-Qaida, IS och vaccin/”pandemi”-kritiker och sen är det ju bara att sätta in Nationella Insatsstyrkan.

 • Det var ju inte “hat eller hot” Newsvoice sysslade med i alla fall, det var de noga att framhålla.

  Framsteg SVT…….

  En vacker dag kanske de kan närma sig sakfrågorna, istället för vad medarbetarna “upplever sig känna”. Då kanske vi kan ha en riktig debatt?

  Vad uppfriskande det skulle vara!

 • Torbjörn, finns det något jag kan göra för dig i situationen? I ett vidare perspektiv, finns det något vi kan göra för NewsVoice?

  Donera pengar? Visst… Är inte främmande för det. En sexhundring per år är inget mycket för allt det vi läsare får.

 • Trollen spricker i ljuset brukar man väl säga!

  Visst kan sanningen vara obehaglig ibland……
  Men det finns ju ett enkelt bot på det!

  Sluta ljuga om tamejfan allt!

  Bara att fortsätta granska hycklarna.
  Den med moral och ryggrad kommer stå kvar längst,
  trots ständig smutskastning. Håll god ton bara.

 • Som vi skrev igår i vår artikel så visste vi att även SVT skulle komma med en artikel idag där de skulle kritisera oss för att vi granskat MPRT och de handläggare som tagit fram underlag som sedan beslutats om i mediestödsnämnden. Både de och vi vet att mediestödsnämnden endast klubbat igenom vad handläggarna redan beslutat. Alla inblandade vet att det är handläggarna och deras chefer i bakgrunden (tex Georg Lagerberg) som är makthavarna bakom besluten.

  SVT ger precis som DN i sin motsvarande artikel idag sken av att handläggarna på MPRT skulle vara “utsatta” av oss som ganskat deras felaktiga beslut. Det är naturligtvis bara ett spel för gallerierna. Man söker läsarna sympatier och försöker framstå som goda och oskyldiga.

  MPRT:s handläggare, deras chefer och mediestödsnämndens personer utgör i själva verket den centralmakt som styr över hur 100-tals miljoner skattekronor ska fördelas som stöd till medierna. Dessa personer är makthavare och därför måste de kunna granskas. Det ovanliga i detta fall är att vi med avslöjanden granskat just dessa makthavare och de har gjort att de inte kunnat gömma sig bakom myndighetsnamn.

  Artikeln i SVT publicerades idag.

  • Jag har uppskattat Anders Gustavssons artiklar då de står i skarp kontrast till den sedvanliga vaniljjournalistikens myspys-förmedling av vad makthavare vill ha sagt, istället för att ställa dem mot väggen om det de inte vill prata om.

   Men det här är Sverige i ett nötskal där ansiktslösa myndighetspersoner utan tjänstemannaansvar vill kunna gömma sig bakom myndighetsauktoritet utan att själva bli ifrågasatta. Sen är det där med att man kan överklaga myndighetsbeslut bara charader där det ska se ut som om man har fått sin sak rättsligt prövad, trots att det är dödsdömt redan från början. Fortsätter man sen att bråka reduceras man till en “rättshaverist”.

   Men nu har du ju fått gratisreklam i både DN som SVT och gratis är gott.

 • Några anställda på myndigheten MPRT är missnödja med att vi granskat hur MPRT missbrukat vårt förtroende när de givit mediestöd till vissa tidningar, men inte andra.
  NewsVoice fick tex inga pengar trots att vi uppfyller alla kriterier. Andra tidningar som inte alls uppfyllt kriteriena har däremot fått stora mediestöd.

  DN skriveridag: “DN har sökt de ansvariga för Newsvoice”, men vi har inte uppfattat att de sökt oss. Kanske vi missat ett samtal. Ola Sigvardsson, Allmänhetens Medieombudsma, varnar nu att NewsVoice kan bli föremål för en granskning:

  ”Newsvoice är sedan i oktober 2020 medlem av det medieetiska systemet. Jag vill därför inte yttra mig specifikt om en publicering som kan komma att hamna på mitt bord. Rent generellt kan jag säga att exponera enskilda tjänstemän utan ledande ställning i en del tidigare ärenden har lett till fällning.”

  Vi kan alltså förvänta oss repressalier och det är priset man får betala om man granskar makten.

  Artikeln i DN idag.

 • I SVERIGE ÄR BESTÄMT, ATT MYNDIGHETERNA ÄR OVÄLDIGA – I MENING MAKTENS BESLUT SKALL BETRAKTAS RIKTIGA, DVS I PRINCIP O-IFRÅGASÄTTBARA. “ETTRIG” ÄR ENL SVENSK KONSENSUS FÖRBJUDET PERSONLIGHETSDRAG -OBEHAGLIGT ENVISAS BLOTTLÄGGA (OFF) MAKTENS FÖRLJUGENHET OCH HYCKLERI, KOMMER ALDRIG BLI ACCEPTERAT AV STAUS QUO- ÄLSKANDE MAJORITET VÄLJARSKAROR.

 • forts på frågeställning om legalitet enligt Förvaltningslag (2017:900) t.o.m. SFS 2019:981


  Jäv
  16 § Den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet är jävig om
  1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
  2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
  3. han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans, eller
  4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.

  Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska myndigheten bortse från jäv.

  17 § Den som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs. Han eller hon får dock utföra sådana uppgifter som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt.

  18 § Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig ska omedelbart anmäla detta till myndigheten.

  En myndighet ska pröva en jävsfråga så snart som möjligt.

  Den som jävet gäller får ta del i prövningen av jävsfrågan endast om det krävs för att myndigheten ska vara beslutsför och någon ersättare inte kan kallas in utan att prövningen försenas avsevärt.”

  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900

  mvh Magnus Lindgren

 • Bäste Maria Lindfors!

  Upplever du att du och MPRT-handläggarna agerat legalt enl grunderna för god förvaltning?

  Förvaltningslag (2017:900)
  t.o.m. SFS 2019:981


  Grunderna för god förvaltning
  Legalitet, objektivitet och proportionalitet
  5 § En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.

  I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk.

  Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.

  Service
  6 § En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.

  Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.

  Tillgänglighet
  7 § En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera allmänheten om hur och när sådana kan tas.

  Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.”

  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900

  mvh Magnus Lindgren

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *