Lars Bern nomineras till Hans Bergström-priset för vetenskaplighet inom journalistiken

publicerad 15 februari 2021
- Torbjörn Sassersson red.
Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se
Lars Bern nomineras till Hans Bergström-priset
Lars Bern nomineras till Hans Bergström-priset. Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

VETENSKAP. Idag har undertecknad skickat in en nominering till Hans Bergström-priset för vetenskaplighet inom journalistiken. Den nominerade är Lars Bern för hans långa arbete för folkhälsa, ett skrivarbete baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är den instans som nu ska ta ställning till nomineringen.

IVA skriver att Hans Bergström-priset utdelas för reportage, artiklar, radioprogram, TV-program eller internetbaserad produktion som av juryn till innehåll, form, väsentlighet, spridning och pedagogik bedöms som årets mest prisvärda. Prissumman är 100.000 kronor.

Tuula Teeri, juryordförande och VD för IVA skriver:

“Coronapandemin har verkligen tydliggjort behovet av att medier kan förklara och tydliggöra vetenskapliga data. Det är en stor utmaning för journalister att hålla jämna steg med att identifiera tillförlitliga källor i den snabba teknikutvecklingen som pågår för att på så sätt säkra tillgång till kvalificerad offentlig information”.

Den nominerade ska ha publicerat material under ett eller flera föregående år. Även journalistiska prestationer i bokform kan belönas. Skildringen i sig eller eller det sätt som bygger upp en skildring är det som premieras. IVA skriver att bidrag till utmärkelsen ska ha inkommit senast den 2 mars kl. 23.59, 2021.

Motivering för Hans Bergström-priset

Lars Bern har med mod och kunskap under flera år verkat för en djupare kunskapsspridning om hälsofrågor, den så kallade metabola pandemin samt hur finansiella intressen och ovetenskaplighet underminerat människors tillgång till fungerande vårdmetoder och funktionell medicin.

Tre länkar bifogades till motiveringen för Hans Bergström-priset:  Anthropocene.live, Adlibris och Vetapedia.

Prisjury

Juryn som ska besluta om Hans Bergström-priset består av fem IVA-ledamöter:

 • Tuula Teeri, VD för IVA
 • Hans Bergström, docent, före detta chefredaktör och utgivare för Dagens Nyheter
 • Jan-Olov Johansson, medicine hedersdoktor, agronom, chef för Vetenskapsradion
 • Björn O. Nilsson, teknologie doktor , fd VD för IVA, landshövding i Norrbottens län
 • Lena Treschow Torell, fd VD och preses för IVA

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • Ja och nej – lite sen omsider. Hans inlägg i pandemifrågan förtjänar beröm. Det gör däremot inte hans argumentering i klimat- och energifrågor, vilket trots allt är hans huvudområde. Där har han en blind fläck i form av en osaklig bias till förmån för mer kärnkraft. Hans förstår inte, eller låtsas inte förstå, att ett befogat nej till klimatalarmisen med logisk nödvändighet kräver ett nej också till hotbildens verktyg, d v s straffskatterna på fossila bränslen. Utan dessa dör våra reaktorer sotdöden. Att detta faktum förtigs är i högre grad ett svek från våra ekonomiprofessorers sida, men Bern har ett tungt medansvar. Så i en helhetsbedömning är det tveksamt om han är vård det tilltänkta priset.

   (Och hur gick det, fick han det eller inte?)

 • Lars Bern är den självklara kandidaten till Hans Berströms-priset. Lars integritet mod och kunnande saknar motstycke i dagen Pk-Sverige. Hoppas att förnuftet får råda vid valet av pristagare.

 • Själv nominerade jag redan förra året Lars Bern till detta pris med en liknande motivering:
  ‘Lars Bern står för ett renodlat vetenskapligt synsätt på kost och hälsa, utan sidoblickar på och hänsyn till dagens normativa inställning, som är influerad av hänsyntill ekonomiska intressen, vilka genom premiering av konforma idéer, synsätt och produkter minskar den vanliga människans frihet och val av hälsoriktig föda och hälsobefrämjande behandlingsalternativ vid funktionsfel.’
  Hänvisning till: anthropocene.live; avsnitt Hälsa många inslag.
  Som bekant fick han inte detta pris 2020.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *