Lars Bern nomineras till Hans Bergström-priset för vetenskaplighet inom journalistiken

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 15 februari 2021
- Torbjörn Sassersson
Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se
Lars Bern nomineras till Hans Bergström-priset
Lars Bern nomineras till Hans Bergström-priset. Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

VETENSKAP. Idag har undertecknad skickat in en nominering till Hans Bergström-priset för vetenskaplighet inom journalistiken. Den nominerade är Lars Bern för hans långa arbete för folkhälsa, ett skrivarbete baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är den instans som nu ska ta ställning till nomineringen.

IVA skriver att Hans Bergström-priset utdelas för reportage, artiklar, radioprogram, TV-program eller internetbaserad produktion som av juryn till innehåll, form, väsentlighet, spridning och pedagogik bedöms som årets mest prisvärda. Prissumman är 100.000 kronor.

Tuula Teeri, juryordförande och VD för IVA skriver:

“Coronapandemin har verkligen tydliggjort behovet av att medier kan förklara och tydliggöra vetenskapliga data. Det är en stor utmaning för journalister att hålla jämna steg med att identifiera tillförlitliga källor i den snabba teknikutvecklingen som pågår för att på så sätt säkra tillgång till kvalificerad offentlig information”.

Den nominerade ska ha publicerat material under ett eller flera föregående år. Även journalistiska prestationer i bokform kan belönas. Skildringen i sig eller eller det sätt som bygger upp en skildring är det som premieras. IVA skriver att bidrag till utmärkelsen ska ha inkommit senast den 2 mars kl. 23.59, 2021.

Motivering för Hans Bergström-priset

Lars Bern har med mod och kunskap under flera år verkat för en djupare kunskapsspridning om hälsofrågor, den så kallade metabola pandemin samt hur finansiella intressen och ovetenskaplighet underminerat människors tillgång till fungerande vårdmetoder och funktionell medicin.

Tre länkar bifogades till motiveringen för Hans Bergström-priset:  Anthropocene.live, Adlibris och Vetapedia.

Prisjury

Juryn som ska besluta om Hans Bergström-priset består av fem IVA-ledamöter:

  • Tuula Teeri, VD för IVA
  • Hans Bergström, docent, före detta chefredaktör och utgivare för Dagens Nyheter
  • Jan-Olov Johansson, medicine hedersdoktor, agronom, chef för Vetenskapsradion
  • Björn O. Nilsson, teknologie doktor , fd VD för IVA, landshövding i Norrbottens län
  • Lena Treschow Torell, fd VD och preses för IVA

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq