Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Mediaetablissemanget försvarar förskingring av mediestöd

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 februari 2021
- Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson (foto: Anna Böhlmark) och Charlotte Ingvar-Nilsson (pressfoto: Arbetsgivarverket.se)

Efter att NewsVoice avslöjat att tjänstemän på Myndigheten för Press Radio och TV (MPRT) tagit beslut som lett till att miljontals kronor i mediestöd givits till tidningar som inte uppfyller kraven har NewsVoice kritiserats av både SVT och DN för att vi lagt ut namn och bilder på deras handläggare. Dessa upplever obehag när skattebetalare blivit arga på handläggarnas beslut.

Text: Torbjörn Sassersson

Vi på NewsVoice har inte fått ett enda klagomål till redaktionen från dessa handläggare angående utsatthet. Dessa verkar snarare användas som sköldar av MPRT för att skydda myndigheten. Det enda klagomål vi fått in kom från chefen Georg Lagerberg på MPRT.

Han meddelade NewsVoice via mail att denne inte vill bli kallad SD-fientlig i en av våra texter. Vi valde att inte bemöta önskemålet eftersom vi har bevis för det vi publicerade.

Istället för att kontakta NewsVoice har handläggarna klagat hos sina chefer som  MPRT:s generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson. Denne har sedan fått eller tagit kontakt med SVT, DN, Medieombudsmannen och “torpedorganisationen” Expo.

Exakt hur denna konstellation kom tillsammans vet bara de själva, men för mig som ansvarig utgivare känns det som att konfronteras av ett organiserat etablissemang, en nära absolut makt.

Låt oss titta närmare på hur handläggarna, som MPRT använder som sköldar, upplever att deras namn publicerats.

“Situationen har lett till att flera anställda känt sig tvingade att begränsa sina konton i sociala medier och ta bort privata kontaktuppgifter från internet.” – DN

“Det är obehagligt att behöva stänga sina Facebookkonton, att vara i skottgluggen för detta, säger en anställd till DN.” – Dagens Nyheter

“En annan medarbetare beskriver artiklarna som en koordinerad påverkanskampanj, vilket har lett till upprördhet hos de anställda.
– Kollegor är oroade och rädda, säger medarbetaren.” – SVT

Vi dementerar naturligtvis återigen påståendet att NewsVoice skulle vara högerextremt. NewsVoice är en partipolitiskt obunden nyhets- och debattidning öppen för alla kulturyttringar och som har en stark tro på människan var denne än kommer ifrån eller har en hemvist.

Vi tar självklart hänsyn till handläggarna

När det gäller handläggarna på MPRT som enligt DN och SVT upplever obehag väljer jag som ansvarig utgivare att visa hänsyn till dessa individer genom att ta bort deras namn från huvudrubrikerna och även ta bort personfoton i våra artiklar. Dessutom ska vi åtgärda hur Google indexerat handläggarnas namn.

NewsVoice som sedan förra året är en del av det medieetiska systemet har en 18:e regel som är unik för NewsVoice. Regeln berör hur personnamn indexeras av sökmotorer. Ingen annan tidning inom det medieetiska systemet i Sverige har denna 18:e regel, vad vi vet.

NewsVoice-regeln lyder:

“NewsVoice erbjuder privatpersoner (både offentliga, men särskilt icke offentliga personer) möjligheten att negativa (ryktesdestruktiva) sökträffar som leder till artiklar i NewsVoice kan tas bort eller döljas. NewsVoice tar därmed hänsyn till hur sökresultat gestaltar sig på Google. Inaktuella debattartiklar i NewsVoice, vars sökträffar kan anses negativt påverka en enskild persons liv eller arbete, kan nedprioriteras.”

Att få tex Google att av-indexera personnamn sker alltid med en viss eftersläpning i tid eftersom Google måste om-indexera de aktuella artiklarna och det sker efter Googles schema och rutiner. En privatperson kan alltid ansöka direkt hos Google om att få bli bortglömd.

NewsVoice tystar inte människor – tvärtom

Jonathan Leman, researcher på Expo har valt att spänna bågen hårdare i sin kritik mot bla NewsVoice. Han säger till SVT:

“…de här medierna jobbar på ett helt annat sätt. Det handlar inte om att hitta systemfel, utan om att attackera enskilda och skrämma människor till tystnad”.

Jonathan Leman har naturligtvis helt fel. Är det något vi satt i system i NewsVoice så är det att granska makten och att finna destruktiva systemfel. Det kan vem som helst konstatera som går igenom flera år av material i NewsVoice.

Vi gör vad ett media ska göra. Annat kan sägas om DN och SVT som väljer att skydda makten. MPRT som myndighet går via maktmedierna DN och SVT för att tillsammans klämma åt NewsVoice. Här har vi ett allvarligt systemfel bestående av absolut makt i handling.

Jag som redaktör och ansvarig utgivare vet vad det innebär att vara utsatt, på riktigt. Tidningar, myndigheter, tankesmedjor och kanaler har vid flera tillfällen pekat ut NewsVoice i negativt kontext och ofta med påhittade diagnoser samt ofta utan vår möjlighet att komma in med svar på tal.

Dessa etablissemangsjournalister, handläggare och industrilobbyister som negativt omnämnt NewsVoice vet att det bara finns en “anställd” i NewsVoice och att tidningen produceras från ett enkelt kontor hemma hos en tvåbarnsfamilj, min egen. Med ett mediestöd hade vi kunnat flytta till en säkrare lokal.

MPRT är rädda för skattebetalarnas vrede

Jag har mycket svårt att tro att handläggarna på MPRT egentligen har behov av att ta bort sina Facebook-konton efter att NewsVoice avslöjat hur dessa personer i praktiken förskingrat miljontals kronor till medier som inte ens uppfyller villkoren för mediestöd, vilket bla NewsVoice, Nya Dagbladet och Samhällsnytt avslöjat.

Att folk i Sverige blir arga när detta avslöjats är en naturlig reaktion hos de människor som blivit lurade på sina egna skattepengar. Att DN och SVT sedan angriper NewsVoice är samma sak som att angripa budbäraren, men frågan är vad DN och SVT gör för att granska MPRT som ekonomiskt och politiskt allra helst stödjer de tidningar som gynnar S med partners?

Många kanske fortfarande undrar varför vi i våra avslöjanden nämner namnen på de handläggare på MPRT som tagit felaktiga beslut om att ge mediestöd till tidningar som inte uppfyller villkoren och samtidigt inte ge mediestöd till tidningar som faktiskt uppfyller villkoren.

Dels vet vi att mediestödsnämnden aldrig eller mycket sällan går emot handläggarnas beslut, vilket gör handläggarna till ansvariga tjänstemän och “tillförordnade” makthavare. Vi vet även att handläggarna utsätts för politisk påverkan från sina chefer.

Slutligen förstår nog alla vid det här laget att MPRT:s generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson försöker anonymisera besluten om mediestöd genom att “gömma” besluten bakom namnet på en nämnd.

Vi anser däremot att handläggarna är ansvariga makthavare och därmed ogör vi Socialdemokraternas beslut från 1970-talet om att ta bort tjänstemannaansvaret. Vi påpekar helt enkelt att de tjänstemän/handläggare som tar felaktiga beslut på MPRT i praktiken och alltjämt har ett tjänstemannaansvar även om S försökte trolla bort det.

Handläggarna på MPRT fattar beslut om finansiering av upp till 75% av mediers finansiering. Detta innebär att de fattar beslut om vilka som får finnas och inte får finnas. De fattar i själva verket beslut om vilka de kan sätta i konkurs.

Liberacion, ETC Lokaltidningar, Syre och många andra har satts i konkurs eller tvingats in i företagsrekonstruktioner av MPRT:s handläggare. Att bestämma vilka som får existera inom svenska media utgör en av Sveriges yttersta maktpositioner. SVT utelämnar i sitt inslag vilken makt dessa handläggare faktiskt har.

Reportern på SVT talar vidare om en organiserad påverkanskampanj från vårt håll. Det kan knappast betraktas som sakligt i sammanhanget. SVT, DN, och MPRT har däremot simultant, samma dag, publicerat artiklar, ett TV-inslag och förslag till förändringar i regelverket för mediestöd. Det utgör om något en organiserad påverkanskampanj. Att anklaga någon annan för det som man själv gör är inte sakligt.

Miljontals kronor betalades tillbaka efter avslöjande

NewsVoice-granskaren Anders Gustafsson (en pseudonym som skyddar denne från repressalier från etablissemanget) säger att det finns hur mycket mer som helst att avslöja gällande MPRT:s förskingring av 100-tals miljoner kronor per år. “Det är som om MPRT aldrig granskats tidigare och att de skickat pengar hur som helst på rutin under flera decennier”, säger han.

Ett tidigare avslöjande ledde till att en vänstertidning tvingades betala tillbaka över 8 miljoner i mediestöd, så de oberoende journalister som granskar MPRT:s arbete har redan lyckats ta tillbaka skattebetalarnas pengar.

MPRT är egentligen rädda för skattebetalarnas vrede när det framkommer att pengar missbrukas, men får det att framstå som om det handlar om ett angrepp från en högerrörelse.

Tendensen vi nu ser är att Justitieombudsmannen och Revisorsinspektionen sluter sig samman för att skydda MPRT, en myndighet som nu mer organiserat arbetar under beskydd av SVT, Expo och DN samt även Medieombudsmannen. Jag undrar nu om denna makt kommer att utsätta NewsVoice för repressalier.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq