Mediaetablissemanget försvarar förskingring av mediestöd

publicerad 18 februari 2021
- Torbjörn Sassersson red.
Torbjörn Sassersson (foto: Anna Böhlmark) och Charlotte Ingvar-Nilsson (pressfoto: Arbetsgivarverket.se)

Efter att NewsVoice avslöjat att tjänstemän på Myndigheten för Press Radio och TV (MPRT) tagit beslut som lett till att miljontals kronor i mediestöd givits till tidningar som inte uppfyller kraven har NewsVoice kritiserats av både SVT och DN för att vi lagt ut namn och bilder på deras handläggare. Dessa upplever obehag när skattebetalare blivit arga på handläggarnas beslut.

Text: Torbjörn Sassersson

Vi på NewsVoice har inte fått ett enda klagomål till redaktionen från dessa handläggare angående utsatthet. Dessa verkar snarare användas som sköldar av MPRT för att skydda myndigheten. Det enda klagomål vi fått in kom från chefen Georg Lagerberg på MPRT.

Han meddelade NewsVoice via mail att denne inte vill bli kallad SD-fientlig i en av våra texter. Vi valde att inte bemöta önskemålet eftersom vi har bevis för det vi publicerade.

Istället för att kontakta NewsVoice har handläggarna klagat hos sina chefer som  MPRT:s generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson. Denne har sedan fått eller tagit kontakt med SVT, DN, Medieombudsmannen och “torpedorganisationen” Expo.

Exakt hur denna konstellation kom tillsammans vet bara de själva, men för mig som ansvarig utgivare känns det som att konfronteras av ett organiserat etablissemang, en nära absolut makt.

Låt oss titta närmare på hur handläggarna, som MPRT använder som sköldar, upplever att deras namn publicerats.

“Situationen har lett till att flera anställda känt sig tvingade att begränsa sina konton i sociala medier och ta bort privata kontaktuppgifter från internet.” – DN

“Det är obehagligt att behöva stänga sina Facebookkonton, att vara i skottgluggen för detta, säger en anställd till DN.” – Dagens Nyheter

“En annan medarbetare beskriver artiklarna som en koordinerad påverkanskampanj, vilket har lett till upprördhet hos de anställda.
– Kollegor är oroade och rädda, säger medarbetaren.” – SVT

Vi dementerar naturligtvis återigen påståendet att NewsVoice skulle vara högerextremt. NewsVoice är en partipolitiskt obunden nyhets- och debattidning öppen för alla kulturyttringar och som har en stark tro på människan var denne än kommer ifrån eller har en hemvist.

Vi tar självklart hänsyn till handläggarna

När det gäller handläggarna på MPRT som enligt DN och SVT upplever obehag väljer jag som ansvarig utgivare att visa hänsyn till dessa individer genom att ta bort deras namn från huvudrubrikerna och även ta bort personfoton i våra artiklar. Dessutom ska vi åtgärda hur Google indexerat handläggarnas namn.

NewsVoice som sedan förra året är en del av det medieetiska systemet har en 18:e regel som är unik för NewsVoice. Regeln berör hur personnamn indexeras av sökmotorer. Ingen annan tidning inom det medieetiska systemet i Sverige har denna 18:e regel, vad vi vet.

NewsVoice-regeln lyder:

“NewsVoice erbjuder privatpersoner (både offentliga, men särskilt icke offentliga personer) möjligheten att negativa (ryktesdestruktiva) sökträffar som leder till artiklar i NewsVoice kan tas bort eller döljas. NewsVoice tar därmed hänsyn till hur sökresultat gestaltar sig på Google. Inaktuella debattartiklar i NewsVoice, vars sökträffar kan anses negativt påverka en enskild persons liv eller arbete, kan nedprioriteras.”

Att få tex Google att av-indexera personnamn sker alltid med en viss eftersläpning i tid eftersom Google måste om-indexera de aktuella artiklarna och det sker efter Googles schema och rutiner. En privatperson kan alltid ansöka direkt hos Google om att få bli bortglömd.

NewsVoice tystar inte människor – tvärtom

Jonathan Leman, researcher på Expo har valt att spänna bågen hårdare i sin kritik mot bla NewsVoice. Han säger till SVT:

“…de här medierna jobbar på ett helt annat sätt. Det handlar inte om att hitta systemfel, utan om att attackera enskilda och skrämma människor till tystnad”.

Jonathan Leman har naturligtvis helt fel. Är det något vi satt i system i NewsVoice så är det att granska makten och att finna destruktiva systemfel. Det kan vem som helst konstatera som går igenom flera år av material i NewsVoice.

Vi gör vad ett media ska göra. Annat kan sägas om DN och SVT som väljer att skydda makten. MPRT som myndighet går via maktmedierna DN och SVT för att tillsammans klämma åt NewsVoice. Här har vi ett allvarligt systemfel bestående av absolut makt i handling.

Jag som redaktör och ansvarig utgivare vet vad det innebär att vara utsatt, på riktigt. Tidningar, myndigheter, tankesmedjor och kanaler har vid flera tillfällen pekat ut NewsVoice i negativt kontext och ofta med påhittade diagnoser samt ofta utan vår möjlighet att komma in med svar på tal.

Dessa etablissemangsjournalister, handläggare och industrilobbyister som negativt omnämnt NewsVoice vet att det bara finns en “anställd” i NewsVoice och att tidningen produceras från ett enkelt kontor hemma hos en tvåbarnsfamilj, min egen. Med ett mediestöd hade vi kunnat flytta till en säkrare lokal.

MPRT är rädda för skattebetalarnas vrede

Jag har mycket svårt att tro att handläggarna på MPRT egentligen har behov av att ta bort sina Facebook-konton efter att NewsVoice avslöjat hur dessa personer i praktiken förskingrat miljontals kronor till medier som inte ens uppfyller villkoren för mediestöd, vilket bla NewsVoice, Nya Dagbladet och Samhällsnytt avslöjat.

Att folk i Sverige blir arga när detta avslöjats är en naturlig reaktion hos de människor som blivit lurade på sina egna skattepengar. Att DN och SVT sedan angriper NewsVoice är samma sak som att angripa budbäraren, men frågan är vad DN och SVT gör för att granska MPRT som ekonomiskt och politiskt allra helst stödjer de tidningar som gynnar S med partners?

Många kanske fortfarande undrar varför vi i våra avslöjanden nämner namnen på de handläggare på MPRT som tagit felaktiga beslut om att ge mediestöd till tidningar som inte uppfyller villkoren och samtidigt inte ge mediestöd till tidningar som faktiskt uppfyller villkoren.

Dels vet vi att mediestödsnämnden aldrig eller mycket sällan går emot handläggarnas beslut, vilket gör handläggarna till ansvariga tjänstemän och “tillförordnade” makthavare. Vi vet även att handläggarna utsätts för politisk påverkan från sina chefer.

Slutligen förstår nog alla vid det här laget att MPRT:s generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson försöker anonymisera besluten om mediestöd genom att “gömma” besluten bakom namnet på en nämnd.

Vi anser däremot att handläggarna är ansvariga makthavare och därmed ogör vi Socialdemokraternas beslut från 1970-talet om att ta bort tjänstemannaansvaret. Vi påpekar helt enkelt att de tjänstemän/handläggare som tar felaktiga beslut på MPRT i praktiken och alltjämt har ett tjänstemannaansvar även om S försökte trolla bort det.

Handläggarna på MPRT fattar beslut om finansiering av upp till 75% av mediers finansiering. Detta innebär att de fattar beslut om vilka som får finnas och inte får finnas. De fattar i själva verket beslut om vilka de kan sätta i konkurs.

Liberacion, ETC Lokaltidningar, Syre och många andra har satts i konkurs eller tvingats in i företagsrekonstruktioner av MPRT:s handläggare. Att bestämma vilka som får existera inom svenska media utgör en av Sveriges yttersta maktpositioner. SVT utelämnar i sitt inslag vilken makt dessa handläggare faktiskt har.

Reportern på SVT talar vidare om en organiserad påverkanskampanj från vårt håll. Det kan knappast betraktas som sakligt i sammanhanget. SVT, DN, och MPRT har däremot simultant, samma dag, publicerat artiklar, ett TV-inslag och förslag till förändringar i regelverket för mediestöd. Det utgör om något en organiserad påverkanskampanj. Att anklaga någon annan för det som man själv gör är inte sakligt.

Miljontals kronor betalades tillbaka efter avslöjande

NewsVoice-granskaren Anders Gustafsson (en pseudonym som skyddar denne från repressalier från etablissemanget) säger att det finns hur mycket mer som helst att avslöja gällande MPRT:s förskingring av 100-tals miljoner kronor per år. “Det är som om MPRT aldrig granskats tidigare och att de skickat pengar hur som helst på rutin under flera decennier”, säger han.

Ett tidigare avslöjande ledde till att en vänstertidning tvingades betala tillbaka över 8 miljoner i mediestöd, så de oberoende journalister som granskar MPRT:s arbete har redan lyckats ta tillbaka skattebetalarnas pengar.

MPRT är egentligen rädda för skattebetalarnas vrede när det framkommer att pengar missbrukas, men får det att framstå som om det handlar om ett angrepp från en högerrörelse.

Tendensen vi nu ser är att Justitieombudsmannen och Revisorsinspektionen sluter sig samman för att skydda MPRT, en myndighet som nu mer organiserat arbetar under beskydd av SVT, Expo och DN samt även Medieombudsmannen. Jag undrar nu om denna makt kommer att utsätta NewsVoice för repressalier.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Vem är förvånad? En naturlig marknadsanpassning av den politiska maktutövning; alltså makten ser på allt och alla som vore vi alla anställda och en anställd ska inte ifrågasätta eller kritisera företagsledningen och om så sker får det konsekvenser.

 • Det är avslöjande att Svensk myndighet lydande under offentlighetspricipen polisanmäler att en icke hemligstämplad, dvs en allmän handling har “läckt ut”, oavsett hur “läckan” ser ut.

  Inslaget nedan handlar om hur långtgående vår demokratiska offentlighetspricip faktiskt är och hur anställda rättshaverister inom myndigheter försöker stoppa lagligt skyddad insyn.

  https://www.tv4.se/klipp/va/13322124/en-myndighetskultur-som-segar-och-drar-ut-pa-tiden-svart-att-fa-ut-offentliga-handlingar

 • Man bävar över hur det går till – korruptionen tycks ha grepp om allt ‘publikt’ i landet! Hur länge kan ‘Kejsarens Nya Kläder’ -syndromet komma att hålla?

  Tack och lov för dej och NewsVoice Torbjörn! 🙂

 • Det här är magstarkt. SVT insinuerade igår att NewsVoice är inblandat i dataintrång på MPRT och har polisanmälts för det. SVT kryddar sitt inslag med starka negativa ord och NewsVoice misstänkliggörs mha 3 st inzoomningar på tidningen där loggan syns tydligt.

  NewsVoice har dock inte polisanmälts och dataintrånget var i själva verket en MPRT-anställd som läckte ett förhandsbesked om att NewsVoice skulle få över 400,000 kr i mediestöd. Dessa pengar stoppades av MPRT av politiska skäl. Vi återkommer med mer detaljer i denna MPRT-härva.

  Jag hoppas alla nu förstår varför MPRT i samarbete med bla SVT och DN försöker krossa NewsVoice. Makten agerar nu gränslöst för att rädda sig själv efter att vi och några andra nätmedier avslöjat korruptionen på MPRT.

  https://www.svtplay.se/video/29863214/kulturnyheterna/kulturnyheterna-18-feb-18-15-4

  • Vad gäller sista stycket så predikar du för kören då vi ser precis vad du själv ser. Anders Gustavsson har ju avslöjat en massa komprometterande saker om MPRT. Saker som även borde ha varit öppet mål för den övriga median. Men den media som uppbär stöd via MRPT lär ju knappast bita den hand som föder dem och de som inte uppbär stöd kan ju behöva göra det i framtiden.

   Gör man sig obekväm hos myndigheter så får det konsekvenser, vilket man så tydligt kan se vad gäller Newsvoice. Det vore bättre om MPRT redogjorde för myndighetens egna oegentligheter istället för att försöka lägga fokus på deras enskilda medarbetares subjektiva känsloupplevelser. Snacka om att försöka blanda bort korten.

  • Röv-slickar-media tiger när en rövar-myndighet står med den svullna babian-baken bar till allmän åskådan, som på Skansen.

   Newsvoice sanningar verkar som en hemorrojd-utlösare i korruptionens jätte-arsle!

 • Helt rätt Kerstin!

  ” Det pågår en förföljelse av människor med åsikter som går stick i stäv med pågående samhällsutveckling. Läkare, professorer och medborgarjournalister, som till exempel kritiserar “lockdowns” och Covid-19 vaccinationen tillåts inte längre få uttrycka sina åsikter, på samma villkor som alla andra. Det finns ingen demokratisk jämställdhet. ”

  https://www.2000tv.se/artiklar/?id=1062

 • Om man granskar och kritiserar myndigheter, är man då en konspirationsteoretiker? Varför gör inte etablerade media sitt jobb? Så många forskare får inte komma till tals när de vågar säga ifrån om medicinska övergrepp. Det ska tydligen bara få finnas en sanning och den ska tillhöra etablerade media och myndigheter..Nyheter ska likriktas och makten slår sig samman. Intressant att Newsvoice upplevs vara ett sådant hot för etablissemanget.Det visar att man inser att tidningens läses av många och har ett inflytande över den allmänna opinionen
  Newsvoice.se är en garant för det fria ordet och jag hoppas innerligt du håller ut Torbjörn.

 • Nu har de skruvat upp tempot ett par grader till då MPRT påstår sig ha varit utsatt för ett misstänkt dataintrång.

  “Efter läckta uppgifter – myndigheten för press, radio och tv misstänker dataintrång”
  https://www.svt.se/kultur/efter-lackta-uppgifter-myndigheten-for-press-radio-och-tv-misstanker-dataintrang

  Sen är det ett reportage med lite allmänt gnäll om stackars myndigheter.

  “Fackförbundet larmar: Hot mot myndigheter ökar”
  https://www.svt.se/kultur/fackforbundet-larmar-hot-mot-myndigheter-okar-paverkar-rattstaten

  Men de nämner inte att hela statsapparaten använder en fejkpandemi för att slå sönder samhällsekonomin som utpressning för att tvinga oss att “frivilligt” delta i ett medicinsk experiment som kan sluta hur som helst. Samtidigt som de utpekar sig själva som offer

  Det är fan så man kan kräkas…

 • repressalier? Det kan du nästan vara säker på, eftersom lägsterns läge är destruktivitet.
  En konservativ förlorare , inser han måste prestera bättre. Konstruktivitet!
  En fascist ser sig som världsbäst och allt annat utmanande måste förgöras.
  En kommi ser sig hotat till förintelse om någon presterar bättre. Hämnd! Hallucinatorisk.
  Apati, bandet är för dålig att göra något positivt ö.h.t.

 • Inget hedrande tio årsjubileum för svensk korruption, att nu börja angripa journalister.

  Ur Gissur Ó Erlingsson och Jonas Lindes artikel “Det svenska korruptionsproblemet” 2011

  “Vi har i denna artikel strävat efter att uppnå tre ambitioner: att (1) visa
  läsaren att trots att Sverige klarar sig bra i internationella jämförelser, är
  korruption ett verkligt problem och uppfattas vara det av medborgarna, att
  (2) argumentera för att det finns skäl att tro att korruptionsproblematiken
  har förvärrats under de gångna decennierna och tycks kunna bli ett allt värre
  problem i framtiden samt (3), visa på det vi menar är den svenska korruptionsproblematikens kärna: att den utbredda tron att politiker och tjänstemän är korrupta, samt att man tror att problemet är ökande, långsiktigt kan
  leda till att legitimiteten för svensk demokrati urholkas.

  https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/legacy/39-8-gejl.pdf

 • Att de sen skickade fram just SVT och DN har en naturlig förklaring. SVT går numera på skattsedeln och eftersom de då snor av alla behöver de inget statligt stöd. Sen har DN inte sökt något statligt stöd eftersom det “går så bra för dem”. https://www.dn.se/ekonomi/dn-avstar-att-soka-statligt-stod/

  Genom att skicka fram media som inte har statligt stöd för att försvara myndigheten som delar ut detta statliga stöd är väl då för att öka trovärdigheten i den rapporteringen.

 • När Jonathan Leman utan någon som helt självinsikt hävdar att “…de här medierna jobbar på ett helt annat sätt. Det handlar inte om att hitta systemfel, utan om att attackera enskilda och skrämma människor till tystnad” så är ju det en klockren beskrivning av Expos egna arbetsmetoder.

  Borde du inte ur ett pressetiskt perspektiv få in ovanstående artikel som replik i både DN som SVT? För det är ju ändå rätt allvarliga anklagelser de kommer med.

  • Varje gång jag prövar att få in en replik får jag samma svar. De menar att de publicerat ett reportage eller en nyhet och till en sådan kan man inte replikera. Sedan brukar de tillägga att jag alltid kan skicka in en debattartikel separat till en annan redaktion, men då inte nyhetsredaktionen eller kulturredaktionen i detta fall. När jag sedan skickar in en debattartikel svarar de att de avböjer och ibland skriver de att de inte finns plats ungefär som om deras webbserver är för liten, trots att en debattartikel på de 2500 tecken som man får inte tar någon plats alls.

 • Citerar DNs artikel:

  “Ytterligare 58 medier som också sökt stöd blev utan, bland dem konspirationssajten Newsvoice och den högerextrema sajten Nya Dagbladet.”

  Idag är alltså NV “konspirationssajt”….. Vad är NV då imorgon?… MSM skapar och missbrukar armerade ord för att kontrollera folkets tankar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *