Militärens biologiska mRNA-vapen liknar “covidvacciner”

publicerad 24 februari 2021
- Gästskribent
Ett så kallat säkerhetslaboratorium. Foto: Shutterstock.com

DEBATT. De så kallade covidvaccinerna är egentligen inte vacciner. Det handlar om experimentellt och genetiskt mRNA-material som förs in i kroppen via injektion. Genmaterialet som sprutas in går förbi immunförsvaret och kan skapa kaos i cellerna. Metoden liknar hur militären utvecklat biologiska stridsmedel som innehåller messenger RNA (mRNA).

Så kallade läkemedel med mRNA som injicerats orsakar en genetisk påverkan i kroppen eftersom mRNA:t utgör en genetisk instruktion. Denna genetiska påverkan gör att cellerna i det organ som adresseras av ett “covidvaccin” skapar ett så kallat spikprotein på cellens yta som liknar det som en naturlig infektion ger. Enligt tillverkarna ska metoden generera antikroppar mot coronavirus. Förfarandet liknar det som utarbetats sedan 1999-2001 inom den militära forskningen på biologiska vapen i tex USA och Kina.

Den militära utvecklingen i USA, som finansierades via skattemedel vid Fort Detrick i Maryland i USA, går ut på att tex studera hur naturen fungerar i kombination med syntetiska preparat som påverkar kroppens celler genom instruktionerna från mRNA. Militären utvecklade kombinationer av virus från olika djur i ett utvecklingskoncept som benämndes Gain-of-Function (GOF). Resultatet är dock riskabelt och det var ju också tanken med framtagandet av ett biologiskt stridsmedel, men det finns stora risker även inom det civila när samma eller liknande teknik utvecklas.

Läs mer:

Det militära GOF-konceptet innebar att man fick virus från olika djur att smitta människor. Forskarna fann hur det mRNA kan adressera specifika organsystem inne i kroppen och få de organens celler att skapa ett protein som även de naturliga infektionerna skapar.

Vårt immunförsvar fungerar som ett intelligent skydd. Det kommer ihåg tidigare infektioner så att när vi blir infekterade igen eliminerar immunsystemet snabbt de celler som immunförsvaret larmat om vid den naturliga infektionen. Problemet är att de celler som uppvisar proteinet som injektionens mRNA skapat inte kan särskiljas av vårt immunförsvar från naturliga smittoämnen. Resultatet är att det kan uppstå en autoimmun respons eller en cytokinstorm.

Läs mer om Fort Detrick i NPR: Fort Detrick: From Biowarfare To Biodefense

Läs mer om cytokinstorm i NewsVoice: Professor Dolores Cahill: mRNA-vaccinerna kan orsaka organsvikt och sepsis

Utifrån ett militärt perspektiv utnyttjas vårt ”lättlurade” immunförsvars effektivitet för att skada människor. Ett mRNA-material som fungerar som ett biologiskt stridsmedel kommer att döda mer än  50% av alla människor under 65 år och mer än 80% av de som är 75 år och äldre. Indikationer visar att effekten uppstår inom 2-3 månader efter första injektionen.

Det som sker efter en cytokinstorm är att kroppen skapar en sepsis (blodförgiftning), ofta genom en lunginflammation som leder till en organsvikt alternativt en multipel organsvikt med påföljande död för individen. Rapporter visar att det händer framför allt äldre människor som fått så kallade covidvacciner.

Text: Lennart Fröderberg

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq