Professor förkastar de nya coronarestriktionerna – Verkningslösa och lagvidriga

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 25 februari 2021
- NewsVoice redaktion
Assisterande professor Björn Hammarskjöld. Foto: Jesper Johansson för Nya Tider.
Assisterande professor Björn Hammarskjöld. Foto: Jesper Johansson för Nya Tider.
Assisterande professor Björn Hammarskjöld. Foto: Jesper Johansson

COVID-19 SVERIGE. Professor Björn Hammarskjöld besvarar NewsVoice frågor om de nya skärpta coronarestriktionerna som införs i Sverige. Bland annat ska alla serveringsställen stänga kl 20:30 från den 1:a mars, vilket kan vara dödsstöten för många småföretag inom restaurang- och kafébranschen.

Intervju: Torbjörn Sassersson, uppd kl 08:00, 26 feb

NewsVoice: Regeringen vill nu begränsa serveringsställenas öppettider ytterligare så att alla restauranger, barer och kaféer stänger kl 20:30. Betyder det att ett coronavirus blir mer smittsamma efter kl 20:30? Frågan kan tyckas låta löjlig, men måste ändå ställas.

Björn Hammarskjöld: ”Nej! Fortfarande är Sars-CoV-2 mest smittsamt i hemmet, nästa är arbetsplatsen medan allmän plats och allmänna kommunikationer har absolut lägsta smittspridning. Min källa är en chefsläkare i Uppsala som i Radio Uppland den 14 december 2020 klargjorde kunskapsläget.

Enligt Folkhälsomyndighetens [FHM] egna siffror är dödstalen nere på omkring 10 dödsfall per dag då man räknar på dagliga dödstal med 7 dagars rullande centrerat medelvärde [se kurva nedan, svart linje är dödsfall, skalan till vänster]. Kurvan har fallit brant sedan den 23 december 2020.

Smittspridningen är oförändrat på nivån 3000-4000 PCR-positiva per 7 dagars rullande centrerat medelvärde [röda kurvan, skalan till höger] sedan 15 december 2020.”

Dödstal i Sverige pga Coovid-19. Källa: Folkhälsomyndigheten, 24 februari 2021
Dödstal (svarta kurvan) i Sverige pga Coovid-19. Källa: Folkhälsomyndigheten, 24 februari 2021

Uttolkningar från diagrammet

  • Skolorna öppnade runt den 20:e augusti 2020, men då ökade inte smittspridningen förrän i slutet av oktober trots kraftigt ökande provtagningsresurser från slutet av sommaren. Slutsatsen är att skolan inte sprider smitta.
  • Efter den 15 december 2020 har smittspridningen sjunkit till hälften och den slutade sjunka den 9:e februari och har därefter ökat långsamt igen. Trots detta har inte dödligheten ökat. Det är antalet döda som är viktigt att ta fasta på, inte antal smittade.
  • Antalet dödsfall i Covid-19 har sjunkit efter den 10 januari 2021 och är därmed nere på samma nivå som i juli 2020 och då hade vi mycket mildare restriktioner än vad Regeringen nu vill införa.

Hur tror du Folkhälsomyndigheten tänker gällande de nya restriktionerna? Varför skulle smittspridning öka om serveringsställena har öppet normala tider? Är det inte troligt att samma gäng som är ute och träffas bara går hem till varandra och fortsätter umgås där om serveringsställena stänger 20:30?

Björn Hammarskjöld: ”De [på FHM] är tankebefriade eller påverkas av FHM:s egen presschef som enligt Dagens Media [se Samnytt] den 15 februari 2021 sa:
–Flera av våra medarbetare har mött arga reportrar. En del har sagt att vi är inkompetenta. Då har jag talat med deras chefer och det har alltid löst sig. Journalisterna verkar ha tuffa arbetsförhållanden.

”Detta uttalande låter i mina öron precis som i vilken diktatur som helst à la Bagdad Bob. Kolla presschefens meriter [Christer Janson]. Han har varit psyopsoperatör* i Försvaret.”

(*psyop, en förkortning av begreppet psykologisk operation, en militär term.)

Har du någon annan tanke som du tycker bör luftas gällande de nya reglerna som ska gälla from 1 mars och framgent?

Björn Hammarskjöld: ”Alla begränsningar i den fria rörligheten och vistelse på allmän plats, sport- och andra kulturanläggningar, restauranger, köpcentra, andra affärer, hotell, muséer med mera strider mot både RF 2 kapitlet 1-8 och 19 §§, 11 kapitlet 14 §, 12 kapitlet 10 § samt EU-rätten. Alla begränsningar är lagvidriga. Se besöksförbudet i Stockholm som av Förvaltningsrätten i Stockholm befanns vara olagligt. Se dom i mål FST Mål nr 24825-20 av 2020-11-30.”

”Se också EKMR och EURS bifogade, där finns mycket och enligt RF 2 kapitlet 19 §§, 11 kapitlet 14 §, 12 kapitlet 10 § så är EU-rätten överordnad svensk lag.”

Slutsatsen enligt Hammarskjöld: Vi behöver inga ytterligare eller fördjupade restriktioner. Det räcker med att vi fortsätter att följa FHM:s allmänna rekommendationer om fysisk distansering (1 meter ansikte mot ansikte) och att tvätta händerna (innan du suger på tummen, petar dig i näsan eller torkar dig i ögonen). Observera att en frisk personer inte smittar. Virus överlever inte heller på dörrhandtag mer än några sekunder. Det torkar sönder på nolltid av torr luft (ända upp till c:a 80% luftfuktighet). Virus fungerar inte utan fuktighet/vatten.

Intervju: NewsVoice

Relaterade dokument


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq