Alzheimers sjukdom – En sjukdom som kan förebyggas och motverkas

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 23 mars 2021
- Torbjörn Sassersson red.
Ingemar Ljungqvist och Agneta Schnittger den 27 februari 2020, Frankrike. Foto: Torbjörn Sassersson, Newsvoice.se

HÄLSA. “Tillämpbara forskningsresultat utmynnar i det optimistiska att Alzheimers sjukdomen kan tryckas tillbaka, men då gäller det att ta tillvara de forskningsrön som faktiskt finns idag”, säger Agneta Schnittger (MD) och Ingemar Ljungqvist till NewsVoice i ett öppet samtal om Alzheimers sjukdom.

Text: Torbjörn Sassersson

Det finns gott hopp för den patient som fått diagnosen Alzheimers sjukdom och för de anhöriga till denne. Schnittger menar att sjukdomen inte är obotlig. Det är därför viktigt att den sjuke och de anhöriga inte bara lägger allt hopp till så kallade bromsmediciner, vilka oftast enbart symptomlindrar.

Dale Bredesen. Foto: TedX
Dale Bredesen. Foto: TedX

Ett behandlingsprogram med 36 punkter framtaget av amerikanen Dale Bredesen och norrmannen Iver Mysterud kan förändra situationen radikalt för den sjuke. Det gäller bara att följa protokollet och inte avvika, säger Schnittger och Ljungqvist.

Ingemar Ljungqvist säger att forskningen enbart är inriktad på att behandla placket i hjärnan som uppstår vid Alzheimers sjukdom, men att den egentliga funktionen hos placket är att skydda hjärnan mot inflammation. Om placket tas bort med medicinering accelererar sjukdomsprocessen eftersom skyddet mot sjukdomen reduceras, säger även Schnittger. Ingemar Ljungqvist är också inne på dr Erik Enbys teori om att det handlar om en infektion vilken kroppen besvarar med en inflammation där placket är försvaret.

“Detta går helt på tvärs mot Hjärnfondens stort upplagda insamlingar. De ger kanske gott om pengar – men man blir inte klarare i huvudet”, skriver Ingemar Ljungqvist till NewsVoice.

Laurinsyra kan vara avgörande vid Alzheimers sjukdom

Laurinsyra är kraftigt svamphämmande och har därför effekt på de patienter som har den form av Alzheimer som innebär att mikrosvamp trängt in i hjärnan. Ingemar Ljungqvist säger att det finns mycket höga halter av laurinsyra i kokosfett, palmolja och modersmjölk.

Ljungqvist berättar att laurinsyrans funktion i kokosnötter är att förhindra svampinfektion i nöten så att den ska klara av att guppa framöver över ett hav i flera månader och sedan kunna slå rot på en strand utan att börja mögla någonstans på vägen.

Agneta Schnittger säger att det fina med tex kokosfett är att det inte behövs något insulin för att hjärnan ska kunna tillgodogöra sig energin från kokosfett till skillnad från energi från kolhydrater. De säger även att det finns en koppling mellan munhålans bakterier och Alzheimer. Vid tex rotfyllningar och tandköttsinfektioner kan bakterier ta sig in i blodbanorna och därefter smyga sig upp i hjärnan.

Agneta Schnittger och Ingemar Ljungqvistsäger att 100-tals läkare i USA utbildas i den metod som utvecklats av Dale Bredesen och Iver Mysterud. De hoppas att metoden sprids till Europa eftersom den kan rädda liv och minska lidandet för miljontals Alzheimerssjuka i världen.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 •  

  Jag vill slå ett slag för att Alzheimers sjukdom bör kunna förebyggas genom att minska radio- mikrovågor och kemiska bekämpningsmedel som reducerar nivåerna av acetylkolinesterashämmare.

  Radio- och mikrovågor imiterar kemiska bekämpningsmedel
  Originaltext och de vetenskapliga referenserna är sammanställda av amerikanskan Lucinda Grant, för tidningen “Network News. Summer 1997”. Förkortningen MCS i den amerikanska originaltexten står för Multiple Chemical Sensitivity och är översatt till kemikaliöverkänslig och kemisk överkänslig. Översättning och redigering av Barbro Lindqvist och Thorleif Sand i februari 1999. Originaltiteln är “Microwaves Imitates Pesticides” Reviderad 990719.
  http://www.kvicksilver.org/9904/b2.html

  se även
  Radio- och mikrovågorimiterar kemiska bekämpningsmedel http://www.malfall.se/bilaga/bil2.html

  Studie som visar att acetylkolinesterashämmare är viktig vid Alzheimers sjukdom.

  Läkemedelsgruppen acetylkolinesterashämmare är en viktig del av behandlingen vid Alzheimers sjukdom, men deras effekt på kognitionen har varit omdiskuterad och få studier har undersökt deras långsiktiga effekter. Ny forskning från bland annat Karolinska Institutet visar goda kognitiva effekter och minskad dödlighet upp till fem år efter diagnos. Studien har publicerats i tidskriften Neurology.
  https://nyheter.ki.se/taxonomy/term/345

 •  

  Jag vill slå ett slag för att Alzheimers sjukdom bör kunna förebyggas genom att minska radio- mikrovågor och kemiska bekämpningsmedel som reducerar nivåerna av acetylkolinesterashämmare.

  Radio- och mikrovågor imiterar kemiska bekämpningsmedel
  Originaltext och de vetenskapliga referenserna är sammanställda av amerikanskan Lucinda Grant, för tidningen “Network News. Summer 1997”. Förkortningen MCS i den amerikanska originaltexten står för Multiple Chemical Sensitivity och är översatt till kemikaliöverkänslig och kemisk överkänslig. Översättning och redigering av Barbro Lindqvist och Thorleif Sand i februari 1999. Originaltiteln är “Microwaves Imitates Pesticides” Reviderad 990719.
  http://www.kvicksilver.org/9904/b2.html

  se även
  Radio- och mikrovågorimiterar kemiska bekämpningsmedel http://www.malfall.se/bilaga/bil2.html

  Studie som visar att acetylkolinesterashämmare är viktig vid Alzheimers sjukdom.

  Läkemedelsgruppen acetylkolinesterashämmare är en viktig del av behandlingen vid Alzheimers sjukdom, men deras effekt på kognitionen har varit omdiskuterad och få studier har undersökt deras långsiktiga effekter. Ny forskning från bland annat Karolinska Institutet visar goda kognitiva effekter och minskad dödlighet upp till fem år efter diagnos. Studien har publicerats i tidskriften Neurology.
  https://nyheter.ki.se/taxonomy/term/345

 • Lågt serumkalium ökar risken för högt blodtryck och stroke, och kardiovaskulära faktorer ökar risken för Alzheimers sjukdom (AD). https://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16493233/&prev=search&pto=aue

  “Hypokalemi (s-kalium < 3.5 mmol/l) förekommer hos ca 20 % av sjukhusvårdade patienter och mellan 10 och 40% av patienter som behandlas med diuretika inom öppenvården.

  Sjukhusvårdade patienter med hypokalemi har högre mortalitet än de med normokalemi. En stor del av patienter med hypokalemi skrivs ut från sjukhus med kvarstående elektrolytrubbning."

  https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/endokrinologi/hypokalemi/

  "Hyponatremi defineras som en S-Na-koncentration < 135 mmol/L. Hyponatremi är en vanlig elektrolytrubbning. Den förekommer i upp till 15-30 % av alla sjukhusvårdade patienter. Sjukhusvårdade patienter med hyponatremi har en förlängd vårdtid samt ökad mortalitet som är relaterad till graden av hyponatremi. Hyponatremi bör alltid utredas då det kan vara tecken på en allvarlig bakomliggande sjukdom som kräver specifik behandling.

  Vid akut uttalad hyponatremi (S-Na < 115, duration < 2 dygn) är mortaliteten mycket hög, runt 20 %. Akut uttalad hyponatremi orsakar hjärnödem som ger neurologiska symtom och i värsta fall död. Dessa patienter kräver akut korrigerande behandling."

  https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/endokrinologi/hyponatremi/

  • Så enkelt är det inte. Solljus är visserligen A och O för vår sömnrytm och produktion av vitamin D mm. “Sungazing” (att se direkt in i solen under gryning och skymning) menar vissa ha särskilt positiva effekter (ögat är en “ingång till hjärnan”).

   Men i NASAs forskning har man sett att du behöver betydligt högre intensitet på ljus i det mycket specifika frekvensomfånget 630-670 nm och 810-880 för att ge cellerna den energi de behöver för en exceptionell föryngring.

   I artikeln i 2000-Talets Vetenskap finns en före- och efterbild från en studie som tydligt visar hur ansiktsrynkor dramatiskt minskar när du använder högdoserad energi från dessa frekvenser, och många andra otroliga resultat. Den energimängd kommer du aldrig upp i genom att sola, där bidrar UV ljuset snarare till att du kommer att få mer rynkor.

   Inte ens de klassiska röda värmelamporna från 1900-talet kom i närheten av den energin som nu används i de NASA-utvecklade (och Ryska och Italienska tillverkare) LED-ljusen som används i rymdskyttlarna för snabbläkning samt av den amerikanska militären, för att snabbt läka skador på näthinnan som ofta uppkommer på grund av fiendens lasersikten.

   https://www.2000tv.se/tidigare_nummer.php?issue=3&year=2020

   • Förlåt David att jag var kort och kanske uppfattades som otrevlig plus oturen att min nedanstående komplettering insändes innan ditt senaste svar syndes.
    Jag har god erfarenheter av ljusterapi på min mor med äldre bioptronlampa mot bensår och tvivlar inte på självläkning med IR- och laserljus men blir mörkrädd hur pensionärer tvingast vistas inomhus utan naturligt soljus.

    Om bioptronlampan https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=bioptron

    I nedanstående inlägg vill jag visa att inte ens sjukhusvårdade patienter
    har normal elektrolytstatus och då blir det ju som att försöka starta bilen
    utan elektrolyter i batteriet och då räcker det inte att andra insatser är bra.
    (veterinärer fyller ju rutinmässigt på med elektrolyter i nacken på katter)

    mvh Magnus

 • Det finns speciella hjälmar med LED-ljusbehandling för hjärnan och just nu pågår spännande forskning kring LED-ljusets effekt på kognitiv förmåga och demenssjukdomar som Parkinson och Alzheimer. På samma sätt som växter tar upp solljus och omvandlar detta till energi visar forskning att även mänskliga celler, eller rättare sagt mitokondrierna, kan använda energin från rött ljus i frekvensomfånget 630-670 nm samt infrarött ljus inom frekvensområdet 810-880 för att öka produktionen av ATP – cellernas bränslekälla för alla biologiska processer: regeneration, delning, proteinsyntes, avgiftning och metabolism. Rött och infrarött ljus har således potential att generera en positiv fysiologisk effekt på alla kroppens celler, oavsett var de sitter eller vilken funktion de är involverade i. Mer om detta i artikeln “Självläkning med IR- och laserljus” i 2000-Talets Vetenskap nr 3/2020.

 • Lågt serumkalium ökar risken för högt blodtryck och stroke, och kardiovaskulära faktorer ökar risken för Alzheimers sjukdom (AD). https://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16493233/&prev=search&pto=aue

  “Hypokalemi (s-kalium < 3.5 mmol/l) förekommer hos ca 20 % av sjukhusvårdade patienter och mellan 10 och 40% av patienter som behandlas med diuretika inom öppenvården.

  Sjukhusvårdade patienter med hypokalemi har högre mortalitet än de med normokalemi. En stor del av patienter med hypokalemi skrivs ut från sjukhus med kvarstående elektrolytrubbning."

  https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/endokrinologi/hypokalemi/

  "Hyponatremi defineras som en S-Na-koncentration < 135 mmol/L. Hyponatremi är en vanlig elektrolytrubbning. Den förekommer i upp till 15-30 % av alla sjukhusvårdade patienter. Sjukhusvårdade patienter med hyponatremi har en förlängd vårdtid samt ökad mortalitet som är relaterad till graden av hyponatremi. Hyponatremi bör alltid utredas då det kan vara tecken på en allvarlig bakomliggande sjukdom som kräver specifik behandling.

  Vid akut uttalad hyponatremi (S-Na < 115, duration < 2 dygn) är mortaliteten mycket hög, runt 20 %. Akut uttalad hyponatremi orsakar hjärnödem som ger neurologiska symtom och i värsta fall död. Dessa patienter kräver akut korrigerande behandling."

  https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/endokrinologi/hyponatremi/

  • Så enkelt är det inte. Solljus är visserligen A och O för vår sömnrytm och produktion av vitamin D mm. “Sungazing” (att se direkt in i solen under gryning och skymning) menar vissa ha särskilt positiva effekter (ögat är en “ingång till hjärnan”).

   Men i NASAs forskning har man sett att du behöver betydligt högre intensitet på ljus i det mycket specifika frekvensomfånget 630-670 nm och 810-880 för att ge cellerna den energi de behöver för en exceptionell föryngring.

   I artikeln i 2000-Talets Vetenskap finns en före- och efterbild från en studie som tydligt visar hur ansiktsrynkor dramatiskt minskar när du använder högdoserad energi från dessa frekvenser, och många andra otroliga resultat. Den energimängd kommer du aldrig upp i genom att sola, där bidrar UV ljuset snarare till att du kommer att få mer rynkor.

   Inte ens de klassiska röda värmelamporna från 1900-talet kom i närheten av den energin som nu används i de NASA-utvecklade (och Ryska och Italienska tillverkare) LED-ljusen som används i rymdskyttlarna för snabbläkning samt av den amerikanska militären, för att snabbt läka skador på näthinnan som ofta uppkommer på grund av fiendens lasersikten.

   https://www.2000tv.se/tidigare_nummer.php?issue=3&year=2020

   • Förlåt David att jag var kort och kanske uppfattades som otrevlig plus oturen att min nedanstående komplettering insändes innan ditt senaste svar syndes.
    Jag har god erfarenheter av ljusterapi på min mor med äldre bioptronlampa mot bensår och tvivlar inte på självläkning med IR- och laserljus men blir mörkrädd hur pensionärer tvingast vistas inomhus utan naturligt soljus.

    Om bioptronlampan https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=bioptron

    I nedanstående inlägg vill jag visa att inte ens sjukhusvårdade patienter
    har normal elektrolytstatus och då blir det ju som att försöka starta bilen
    utan elektrolyter i batteriet och då räcker det inte att andra insatser är bra.
    (veterinärer fyller ju rutinmässigt på med elektrolyter i nacken på katter)

    mvh Magnus

 • Det finns speciella hjälmar med LED-ljusbehandling för hjärnan och just nu pågår spännande forskning kring LED-ljusets effekt på kognitiv förmåga och demenssjukdomar som Parkinson och Alzheimer. På samma sätt som växter tar upp solljus och omvandlar detta till energi visar forskning att även mänskliga celler, eller rättare sagt mitokondrierna, kan använda energin från rött ljus i frekvensomfånget 630-670 nm samt infrarött ljus inom frekvensområdet 810-880 för att öka produktionen av ATP – cellernas bränslekälla för alla biologiska processer: regeneration, delning, proteinsyntes, avgiftning och metabolism. Rött och infrarött ljus har således potential att generera en positiv fysiologisk effekt på alla kroppens celler, oavsett var de sitter eller vilken funktion de är involverade i. Mer om detta i artikeln “Självläkning med IR- och laserljus” i 2000-Talets Vetenskap nr 3/2020.

 • Hans!
  Jag tror att det är många med mig som uppskattar dina kloka inlägg och hoppas att du ändrar dig och fortsätter tillföra debatten som Jan Norberg.

  Häng inte upp dig på att även du ibland drabbas av att ett inlägg gallras.
  Vi kan alla hjälpa Torbjörn med att länka till relaterat med källhänvisningar som stöd åt ett inlägg.

  mvh Magnus

 • Hans!
  Jag tror att det är många med mig som uppskattar dina kloka inlägg och hoppas att du ändrar dig och fortsätter tillföra debatten som Jan Norberg.

  Häng inte upp dig på att även du ibland drabbas av att ett inlägg gallras.
  Vi kan alla hjälpa Torbjörn med att länka till relaterat med källhänvisningar som stöd åt ett inlägg.

  mvh Magnus

 • Hans, tack för dina kommentarer, men vi måste hålla diskussionerna till ämnet för artiklarna. Du kommer ofta in på jesuiterna och ofta tar jag då bort dessa kommentarer eftersom jag anser att du avviker från ämnet för mycket. Å andra sidan låter jag en del kommentarer om jesuiterna ligga kvar.
  Det är i övrigt fritt fram att att skicka in granskande artiklar om jesuiterna. Har du redan gjort det? Har jag missat detta?

 • Hans, tack för dina kommentarer, men vi måste hålla diskussionerna till ämnet för artiklarna. Du kommer ofta in på jesuiterna och ofta tar jag då bort dessa kommentarer eftersom jag anser att du avviker från ämnet för mycket. Å andra sidan låter jag en del kommentarer om jesuiterna ligga kvar.
  Det är i övrigt fritt fram att att skicka in granskande artiklar om jesuiterna. Har du redan gjort det? Har jag missat detta?

 • Jag är inte särskilt orolig över någonting men det här är en sjukdom som faktiskt skrämmer. Försöker tillföra till knoppen de nyttigheter jag känner till samtidigt som jag undviker kända onyttigheter. Injicerade neurotoxiner skyr jag som pesten.

  • Jag är inte rädd för att få sjukdomen men däremot tycker jag den är skrämmande i sig. En långsam dödsprocess där du först är medveten om de bitar av dig som försvinner innan du går in i ett vegetativt ingenting.

   • Läste protokollet Ingemar länkade till och jag följer redan de flesta punkterna. Så nu är det bara att hålla sig borta från de injektioner som riskerar sabba det man byggt upp.

    Sen spelar nog alla gamla som nya “vaccinationer” inte en helt obetydlig roll i många neurodegenerativa sjukdomar.

 • En faktor, av många, är aluminium. Drick aldrig ur aluminiumburkar, koka aldrig i kärl av aluminum! Köp drycker i glasflaskor (bara om inte annat finns i plastflaskor). Men det finns enligt min erfarenhet med klienter i många fall en psykosomatisk orsak som inte kan uteslutas. Nämligen att det finns något i ens liv som man till varje pris vill glömma. Som man åtminstone omedvetet skäms eller har skuldkänslor för.

 • Jag är inte särskilt orolig över någonting men det här är en sjukdom som faktiskt skrämmer. Försöker tillföra till knoppen de nyttigheter jag känner till samtidigt som jag undviker kända onyttigheter. Injicerade neurotoxiner skyr jag som pesten.

  • Jag är inte rädd för att få sjukdomen men däremot tycker jag den är skrämmande i sig. En långsam dödsprocess där du först är medveten om de bitar av dig som försvinner innan du går in i ett vegetativt ingenting.

   • Läste protokollet Ingemar länkade till och jag följer redan de flesta punkterna. Så nu är det bara att hålla sig borta från de injektioner som riskerar sabba det man byggt upp.

    Sen spelar nog alla gamla som nya “vaccinationer” inte en helt obetydlig roll i många neurodegenerativa sjukdomar.

 • En faktor, av många, är aluminium. Drick aldrig ur aluminiumburkar, koka aldrig i kärl av aluminum! Köp drycker i glasflaskor (bara om inte annat finns i plastflaskor). Men det finns enligt min erfarenhet med klienter i många fall en psykosomatisk orsak som inte kan uteslutas. Nämligen att det finns något i ens liv som man till varje pris vill glömma. Som man åtminstone omedvetet skäms eller har skuldkänslor för.

 • Roligt med läkare som vågar forska och hjälpa med framsteg som inte är patenterbara!

  Biopat Ulf brånell brukade lägga stor vikt i att kroppen försöker använda alla ändamålsenliga medel som står till buds för att försvara homeostas, avvikelser som feltolkats som orsak. Det låter ju vettigt att plack kan vara just kroppens skydd när svamp hotar hjärnan…

  Länk om rotfyllningar med mögel i https://www.tf.nu/nyhet/mogel-i-rotfyllningar/

  Överkappning istället för riskabel rotfyllning? https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/overkappning-battre-och-billigare-an-rotfyllning/

 • Bravo Ingemar!!

  En fantastisk video och med en bok i vardande om min gamla mamma som jag håller på att skriva så önskar jag att jag hade vetat detta för lite drygt 10 år sedan.

  Hon fick det tveksamma nöjet att framleva sina sista år med en Alzheimer diagnos/kronisk ischemi som tyvärr i början behandlades med just de bromsmediciner ni pratar om.

  Detta med hur man behandlar Alzheimer inom skolmedicinen är ytterligare ett bevis för att vi själva alltid skall söka alternativa behandlingsformer.

  En ödmjuk fråga är om behandlingsprotokollet enbart används för Alzheimer diagnos?

  Det finns ju en rad olika demens sjukdomar.

 • Roligt med läkare som vågar forska och hjälpa med framsteg som inte är patenterbara!

  Biopat Ulf brånell brukade lägga stor vikt i att kroppen försöker använda alla ändamålsenliga medel som står till buds för att försvara homeostas, avvikelser som feltolkats som orsak. Det låter ju vettigt att plack kan vara just kroppens skydd när svamp hotar hjärnan…

  Länk om rotfyllningar med mögel i https://www.tf.nu/nyhet/mogel-i-rotfyllningar/

  Överkappning istället för riskabel rotfyllning? https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/overkappning-battre-och-billigare-an-rotfyllning/

 • Bravo Ingemar!!

  En fantastisk video och med en bok i vardande om min gamla mamma som jag håller på att skriva så önskar jag att jag hade vetat detta för lite drygt 10 år sedan.

  Hon fick det tveksamma nöjet att framleva sina sista år med en Alzheimer diagnos/kronisk ischemi som tyvärr i början behandlades med just de bromsmediciner ni pratar om.

  Detta med hur man behandlar Alzheimer inom skolmedicinen är ytterligare ett bevis för att vi själva alltid skall söka alternativa behandlingsformer.

  En ödmjuk fråga är om behandlingsprotokollet enbart används för Alzheimer diagnos?

  Det finns ju en rad olika demens sjukdomar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *