Hur du som läkare går kurs för att undvika lagföring vid brott inom sjukvården

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 1 mars 2021
- Jan Norberg
Läkare och sjukhusekonom diskuterar - Crestock.com

DEBATT. Varför det ser ut som det gör inom svensk sjukvård beror till stor del på hur berörda yrkesgrupper får sin utbildning och då inte minst sin vidareutbildning. Mäktiga intressen ligger bakom för att säkerställa att Big Pharma kan behålla sin ställning som lobbyorganisation.

Text: Jan Norberg | Läkare och sjukhusekonom diskuterar – Bild: Crestock.com

När dessutom dessa globalister organiserar sina lobbyister tillsammans med andra mäktiga särintressen befästs ställningen och yrkeskåren av tex läkare och andra vårdyrken hålls kvar i sitt fasta grepp.

Det mest bedrövliga är att denna illa dolda lobbyverksamhet hejas på av genomkorrupta politiker på såväl regional som riksnivå  Därmed reduceras de aktuella yrkeskårerna till Big Pharmas lydiga lakejer.

Jag fick nyligen syn på en annonskampanj där Dagens Medicin vänder sig till sjukvårdens anställda för att erbjuda dem vidareutbildning på olika områden. Temat för dagen verkar vara hur man vill lära sjukvårdens anställda att bli framgångsrika i politiskt styrda organisationer. Ta en titt på annonskampanjen, men framför allt ta en titt på vilka som ligger bakom Dagens Medicin.

Dagens Medicin ges idag ut av Bonnier Business Media Sweden AB. Tidningen beskrivs som en “branschbevakare för beslutsfattare i svensk hälso- och sjukvård”. Dagens Medicin grundades 1994 av förlagen Ekonomi & Teknik förlag och Bonnier Tidskrifter.

Självklart har ju Bonnier sina fingrar djupt ned även i denna syltburk. Det tjänar ju dels sina egna intressen samtidigt som de villigt springer läkemedelsindustrins ärenden där de själva har väsentliga ekonomiska intressen.

För vems räkning samlar Dagens medicin in tips från insiders och visslare?

“Skicka gärna dina nyhetstips till oss via vårt tipsformulär. Observera att du får vara helt anonym och att källskydd tillämpas. Om informationen du vill lämna är extra känslig kan du använda vårt krypterade formulär.”

När det gäller kurser för hur man blir framgångsrik ledare i politiskt styrda organisationer så behövs inga kurser. Lär dig bara att slicka etablissemangets rövar och utveckla dina insikter hur man kan bryta mot såväl läkareden som svensk lagstiftning så kommer du långt. Skulle du mot förmodan hamna inför domstol så får du erforderligt beskydd av ett totalt genomkorrumperat rättsväsende. De skyddar dig om du så också har dödat någon patient.

Text: Jan Norberg

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq