Paranoia på MSB gör Mikael Tofvesson till konspirationsteoretiker

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 22 mars 2021
- Jan Norberg
Mikael Tofvesson. Pressfoton

OPINION. “Främmande makt kan ha intressen av att vaccineringarna i Europa grundstöter. Astra Zeneca och andra vaccintillverkare har utsatts för en påverkanskampanj”, enligt en ledande expert, enhetschef Mikael Tofvesson på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). 

Text: Jan Norberg | Mikael Tofvesson. Pressfoton från MSB och MSB på MyNewsdesk

I Dagens Industri (Bonnier) återfinns en artikel “MSB: Astra Zeneca utsatt för påverkan av främmande makt” signerad Linda Öhrn, en starkt vänsterorienterad agendajournalist.

I vanlig ordning framför DI okritiskt konspirationsteoretikern Mikael Tofvessons ständiga nojor om ”främmande makts inblandning”. MSB hänger sig återigen åt vilda och ostyrkta påståenden, allt oftare framförda av just Tofvesson.

”Aktörer som tillhör främmande stater har bedrivit påverkan i de frågorna”.

Mikael Tofvesson

Varför MSB piskar upp skräckvisionen om att främmande makt har ett intresse av desinformation i Sverige framgår inte av hans uttalande. Han verkar själv av karriärsskäl mest intresserad av själva medieljuset.

Med sin före detta chef Dan Eliasson, numera placerad ännu närmare den socialdemokratiska regeringens innersta kärna vid konspirationshögkvarteret i Rosenbad, får denne Tofvesson en mer framskjuten roll att agera agitator för en regering som nu gör allt för att upprätthålla pandemi- och rysskräcken i den svenska befolkningen.


Fokus hålls borta från Regeringens alla tillkortakommanden i skuggan av den starkt överdrivna pandemin. Så fungerar numera en socialdemokratisk regering i totalt förfall.


Är marknadsekonomiska grundprinciper okända för Mikael Tofvesson?

Att det i en marknadsekonomi är en självklarhet för stora marknadsaktörer att med alla till buds stående medel nå en så stor marknadsandel som möjligt är denne skattefinansierade sosselakej helt främmande. I synnerhet om det handlar om århundradets största affär inom det medicinska området, läs vaccinerna.

När det bevisligen finns tvivel riktade mot Astra Zenecas vaccin vore det närmast ”brottsligt” om inte andra vaccintillverkare passar på att underblåsa tvivlen om risker med AZ:s preparat. Hur svårt kan det vara att inse hur marknadsavdelningar på andra vaccintillverkare fungerar?

Mikael Tofvesson har ju knappast ens haft ett riktigt jobb, att sitta och spinna konspirationsteorier tillsammans med den självutnämnde så kallade Rysslandsexperten Patrik Oksanen är det enda dessa drönare förmår.

Aftonbladet göder Rysslandsskräcken – Bonniermedia hakar på

Att DI okritiskt låter denna konspirationsteoretiker Mikael Tofvesson få fritt spelrum är en gåta, men möjligen ligger förklaringen i att Aftonbladet satt en ny lågvattennivå med alla sina drev i syfte att jaga upp rysskräcken till helt nya nivåer. Bonniermedia vill då inte vara sämre utan hakar snabbt på vad Aftonbladet torgför i sina drev.

Text: Jan Norberg

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • När det gäller byråkraten Mikael Tofvesson skulle jag vilja citera en väldigt intressant bloggare på en väldigt intressant och bildande bogg:

  “Denna ökända mäktiga doldis är (ännu) inte GD…
  är MSBs psykchef d.v.s. för ”enheten för omvärld och beredskap”.
  Egor Putilov har gjort strålande gräv i Samnytt om denna orm:

  MSBs interna mejl avslöjar: myndigheten förbereder antidemokratisk kupp
  • 24 januari 2019
  https://samnytt.se/msbs-interna-mejl-avslojar-myndigheten-forbereder-antidemokratisk-kupp/

  MSB vill få tillgång till avlyssning – ska ”identifiera påverkanskampanjer”
  • 28 januari 2019
  https://samnytt.se/msb-vill-fa-tillgang-till-avlyssning-ska-identifiera-paverkanskampanjer/

  Här betalar MSB ut två miljoner skattekronor till brittiska bedragare – med kopplingar till rysk underrättelsetjänst
  • 18 juli 2019
  https://samnytt.se/har-betalar-msb-ut-tva-miljoner-skattekronor-till-brittiska-bedragare-med-kopplingar-till-rysk-underrattelsetjanst/

  med denna klimax!
  TOTALSLAKT: MSB:s psykkrigare Tofvesson FLYR Samnytts frågor
  • 18 februari 2021
  https://samnytt.se/totalslakt-msbs-psykkrigare-tofvesson-flyr-samnytts-fragor/
  Den som lyckas hålla honom på kroken är frilansjournalist Jesper Johansson.”

  (Peter Krabbe: Mot himmel eller helvete? – Loa says: 4 mars, 2021 kl. 01:05)

 • När det gäller byråkraten Mikael Tofvesson skulle jag vilja citera en väldigt intressant bloggare på en väldigt intressant och bildande bogg:

  “Denna ökända mäktiga doldis är (ännu) inte GD…
  är MSBs psykchef d.v.s. för “enheten för omvärld och beredskap”.
  Egor Putilov har gjort strålande gräv i Samnytt om denna orm:

  MSBs interna mejl avslöjar: myndigheten förbereder antidemokratisk kupp
  • 24 januari 2019
  https://samnytt.se/msbs-interna-mejl-avslojar-myndigheten-forbereder-antidemokratisk-kupp/

  MSB vill få tillgång till avlyssning – ska “identifiera påverkanskampanjer”
  • 28 januari 2019
  https://samnytt.se/msb-vill-fa-tillgang-till-avlyssning-ska-identifiera-paverkanskampanjer/

  Här betalar MSB ut två miljoner skattekronor till brittiska bedragare – med kopplingar till rysk underrättelsetjänst
  • 18 juli 2019
  https://samnytt.se/har-betalar-msb-ut-tva-miljoner-skattekronor-till-brittiska-bedragare-med-kopplingar-till-rysk-underrattelsetjanst/

  med denna klimax!
  TOTALSLAKT: MSB:s psykkrigare Tofvesson FLYR Samnytts frågor
  • 18 februari 2021
  https://samnytt.se/totalslakt-msbs-psykkrigare-tofvesson-flyr-samnytts-fragor/
  Den som lyckas hålla honom på kroken är frilansjournalist Jesper Johansson.”

  (Peter Krabbe: Mot himmel eller helvete? – Loa says: 4 mars, 2021 kl. 01:05)

 • Den här ryssvideon är så obehaglig att det är lika bra att i förbyggande gå in i “stabsläge”.

 • Den här ryssvideon är så obehaglig att det är lika bra att i förbyggande gå in i “stabsläge”.

 • @ Magnus Lindgren 22 mars 2021 kl 16:47

  Magnus, on det är mig du menar med exilsvensk så är jag på inget sätt ett hot mot MSB men som pensionär har man tid att reflektera lite mer än Svensson som har mycket annat att stå i.

  Det som stör bla MPRT och möjligen Expo samt MSB är jag skriver “utanför det vanliga systemtänkandet”.

  Dvs jag säger precis vad tänker och tycker utan att gå över gränsen, det retar de sig på.

  Jag lever efter min gamla heliga devis, säg bara vad du kan stå för, men strunta fullständigt i vad andra tycker om det du skriver.

 • @ Erik Wiklund 22 mars 2021 kl 15:43

  Erik, logiken i ditt resonemang haltar en del.

  MSB står varje dag på presskonferenserna och understryker vikten av att alla låter vaccinera sig.

  För att i TV-soffan på direkt fråga säga:

  “Tofvesson svarar: Medborgaren ska själv fatta beslut om dom litar på vaccinet – för det finns inget sanning-ministerium – det är upp till var och en att avgöra om vaccinet är bra.”

  Varför är då MSB så ivriga att införa sk vaccinationspass och förespråka samt vara delaktiga i alla lock down aktiviteter??

  Det är den sp typiska naiviteten och snällheten att tro alla myndighetspersoner om gott som enbart är till för att vilseleda människor.

  MSB har ju fattat att de propagerar för en militant tillämpning av pandemilagarna så inser alltfler att det finns en annan agenda, dvs att tvinga på folk en monumental rädsla för viruset.

  Lyckas man framställa det som ett klokt val att vaccinera sig så får man fler att ta sprutan.

  Du måste lära dig att se igenom så pass enkla taktiska utspel Erik.

  Lita aldrig på en myndighetsperson i hans ställning, Tofvesson är en skräckens kolportör.

 • MSB agerar som att det var första gången WHO med falsklarm sålde in “pandemi/vaccin”.

  WHO-kritik i Europarådet utdr sid 93 https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25720.pdf

  “Ytterligare någon månad senare inleddes dock en internationell diskussion om grunderna för pandemivarningen. Ett uppmärksammat steg togs den 26 januari 2010, då Europarådet genomförde en så kallad hearing med WHO om pandemivarningen för svininfluensan. Vid utfrågningen anklagade den tyske Europarådsparlamentarikern Wolfgang Wodarg WHO för
  att ha lurat regeringar världen över att i onödan spendera 18 miljarder dollar på att bekämpa en influensa vars farlighet överdrivits grovt:

  The definition of a pandemic was changed by the
  WHO last May. It was only this change of definition
  which made it possible to transform a run-of-the mill flu
  into a worldwide pandemic – and made it possible for the
  pharmaceutical industry to transform this opportunity
  into cash, under contracts which were mainly secret.135”

  MSB saknar uppenbart minne och analytisk förmåga att se reella hot från främmande makt.

  https://greatgameindia.com/who-whistleblower-astrid-stuckelberger-bill-gates/

 • Träffsäker analys igen Jan!
  Det är bara att inse att det gamla talesättet “kunskap är makt” alltjämt stämmer och att den viktiga globaliseringen plåtsligt inte alls är viktig då vissellåsande kunskap hörs ifrån portugal.
  Det är beklämmande att en exilsvensk kunskap ses som plandemhot från “främmande makt”.

  Lästips efter MSB:s första övning https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25720.pdf

  utdrag ur: PANDEMIN SOM KOM AV SIG, Om svininfluensan i medier och opinion sid 133

  “Effekter av den svaga granskningen

  Att medierna inte bedrev någon granskande journalistik
  i samband med svininfluensan var också gynnsamt för
  myndigheternas informationskampanj. Myndigheterna
  slapp därigenom lägga resurser på att hantera störande
  moment och kunde fokusera helt på att renodla de budskap de riktade till allmänheten genom medierna.
  Å andra sidan kan man inte utesluta att myndigheterna också missgynnades av bristen på granskande
  journalistik. Deras agerande – och hela informationskampanjen – utlöstes och styrdes av WHO:s pandemivarning och tidigare ingångna avtal om inköp
  av vaccin. Om det till exempel visat sig att varningen
  utfärdats på felaktiga grunder hade myndigheternas
  insatser sannolikt inte behövt vara lika omfattande,
  vilket också inneburit lägre samhällsekonomiska kostnader. Myndigheterna hade alltså tjänat på att medierna avslöjat om felaktigheter gjorts eller oegentligheter begåtts.”

 • Jag håller helt med dig Jan om det du säger om den lömska organisationen MSB och dess företrädare Mikael Tofvesson och allt deras ständiga tjat om att främmande makt har intressen i Sverige.

  Men ändå kunde jag ana ett litet ljus i mörkret i det som Tovesson sa beträffande vaccinerna i SVT,s morgonsoffa i morse. Programledaren frågar Tofvesson: Vad säger man till dom som är oroliga för biverkningar av vaccinet ? Tofvesson svarar: Medborgaren ska själv fatta beslut om dom litar på vaccinet – för det finns inget sanning-ministerium – det är upp till var och en att avgöra om vaccinet är bra.

  Just det att Tovesson inte propagerade för att folk skulle vara politiskt korrekta och ta vaccinet, det tycker jag var ett framsteg, att Tovesson faktiskt säger att var och en får hitta sin egen sanning om vaccinet – är vaccinet bra för dem eller inte ?

  Och det är det som är det viktiga för folk nu, att tänka till – just nu, när det har pratats så mycket om att vaccinerna kanske inte är så säkra som tillverkarna har sagt –dessutom när flera demonstrationer runt om i världen nu varnar för vaccinerna. – Ja, då har folket fått en chans att stanna upp och tänka till om vaccinerna verkligen är bra för dem. Och den chansen måste dom ta. För den framtida människan kommer snart inte att ha någon auktoritet att luta sig emot, som folk har idag, för samhället håller snabbt på att förändras, så folk måste börja ta eget kommando och tänka med eget huvud.

 • @ Magnus Lindgren 22 mars 2021 kl 16:47

  Magnus, on det är mig du menar med exilsvensk så är jag på inget sätt ett hot mot MSB men som pensionär har man tid att reflektera lite mer än Svensson som har mycket annat att stå i.

  Det som stör bla MPRT och möjligen Expo samt MSB är jag skriver “utanför det vanliga systemtänkandet”.

  Dvs jag säger precis vad tänker och tycker utan att gå över gränsen, det retar de sig på.

  Jag lever efter min gamla heliga devis, säg bara vad du kan stå för, men strunta fullständigt i vad andra tycker om det du skriver.

 • @ Erik Wiklund 22 mars 2021 kl 15:43

  Erik, logiken i ditt resonemang haltar en del.

  MSB står varje dag på presskonferenserna och understryker vikten av att alla låter vaccinera sig.

  För att i TV-soffan på direkt fråga säga:

  “Tofvesson svarar: Medborgaren ska själv fatta beslut om dom litar på vaccinet – för det finns inget sanning-ministerium – det är upp till var och en att avgöra om vaccinet är bra.”

  Varför är då MSB så ivriga att införa sk vaccinationspass och förespråka samt vara delaktiga i alla lock down aktiviteter??

  Det är den sp typiska naiviteten och snällheten att tro alla myndighetspersoner om gott som enbart är till för att vilseleda människor.

  MSB har ju fattat att de propagerar för en militant tillämpning av pandemilagarna så inser alltfler att det finns en annan agenda, dvs att tvinga på folk en monumental rädsla för viruset.

  Lyckas man framställa det som ett klokt val att vaccinera sig så får man fler att ta sprutan.

  Du måste lära dig att se igenom så pass enkla taktiska utspel Erik.

  Lita aldrig på en myndighetsperson i hans ställning, Tofvesson är en skräckens kolportör.

 • MSB agerar som att det var första gången WHO med falsklarm sålde in “pandemi/vaccin”.

  WHO-kritik i Europarådet utdr sid 93 https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25720.pdf

  “Ytterligare någon månad senare inleddes dock en internationell diskussion om grunderna för pandemivarningen. Ett uppmärksammat steg togs den 26 januari 2010, då Europarådet genomförde en så kallad hearing med WHO om pandemivarningen för svininfluensan. Vid utfrågningen anklagade den tyske Europarådsparlamentarikern Wolfgang Wodarg WHO för
  att ha lurat regeringar världen över att i onödan spendera 18 miljarder dollar på att bekämpa en influensa vars farlighet överdrivits grovt:

  The definition of a pandemic was changed by the
  WHO last May. It was only this change of definition
  which made it possible to transform a run-of-the mill flu
  into a worldwide pandemic – and made it possible for the
  pharmaceutical industry to transform this opportunity
  into cash, under contracts which were mainly secret.135”

  MSB saknar uppenbart minne och analytisk förmåga att se reella hot från främmande makt.

  https://greatgameindia.com/who-whistleblower-astrid-stuckelberger-bill-gates/

 • Träffsäker analys igen Jan!
  Det är bara att inse att det gamla talesättet “kunskap är makt” alltjämt stämmer och att den viktiga globaliseringen plåtsligt inte alls är viktig då vissellåsande kunskap hörs ifrån portugal.
  Det är beklämmande att en exilsvensk kunskap ses som plandemhot från “främmande makt”.

  Lästips efter MSB:s första övning https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25720.pdf

  utdrag ur: PANDEMIN SOM KOM AV SIG, Om svininfluensan i medier och opinion sid 133

  “Effekter av den svaga granskningen

  Att medierna inte bedrev någon granskande journalistik
  i samband med svininfluensan var också gynnsamt för
  myndigheternas informationskampanj. Myndigheterna
  slapp därigenom lägga resurser på att hantera störande
  moment och kunde fokusera helt på att renodla de budskap de riktade till allmänheten genom medierna.
  Å andra sidan kan man inte utesluta att myndigheterna också missgynnades av bristen på granskande
  journalistik. Deras agerande – och hela informationskampanjen – utlöstes och styrdes av WHO:s pandemivarning och tidigare ingångna avtal om inköp
  av vaccin. Om det till exempel visat sig att varningen
  utfärdats på felaktiga grunder hade myndigheternas
  insatser sannolikt inte behövt vara lika omfattande,
  vilket också inneburit lägre samhällsekonomiska kostnader. Myndigheterna hade alltså tjänat på att medierna avslöjat om felaktigheter gjorts eller oegentligheter begåtts.”

 • Jag håller helt med dig Jan om det du säger om den lömska organisationen MSB och dess företrädare Mikael Tofvesson och allt deras ständiga tjat om att främmande makt har intressen i Sverige.

  Men ändå kunde jag ana ett litet ljus i mörkret i det som Tovesson sa beträffande vaccinerna i SVT,s morgonsoffa i morse. Programledaren frågar Tofvesson: Vad säger man till dom som är oroliga för biverkningar av vaccinet ? Tofvesson svarar: Medborgaren ska själv fatta beslut om dom litar på vaccinet – för det finns inget sanning-ministerium – det är upp till var och en att avgöra om vaccinet är bra.

  Just det att Tovesson inte propagerade för att folk skulle vara politiskt korrekta och ta vaccinet, det tycker jag var ett framsteg, att Tovesson faktiskt säger att var och en får hitta sin egen sanning om vaccinet – är vaccinet bra för dem eller inte ?

  Och det är det som är det viktiga för folk nu, att tänka till – just nu, när det har pratats så mycket om att vaccinerna kanske inte är så säkra som tillverkarna har sagt –dessutom när flera demonstrationer runt om i världen nu varnar för vaccinerna. – Ja, då har folket fått en chans att stanna upp och tänka till om vaccinerna verkligen är bra för dem. Och den chansen måste dom ta. För den framtida människan kommer snart inte att ha någon auktoritet att luta sig emot, som folk har idag, för samhället håller snabbt på att förändras, så folk måste börja ta eget kommando och tänka med eget huvud.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *