Narrativen om verkligheten liknar alltmer trossatser

publicerad 16 mars 2021
- Gästskribent
Gunnar Sandelin, pressfoto

OPINION. Ibland när jag tänker på de människor som styr oss, kommer jag till slutsatsen att vi lever under medelmåttornas demokratur. Deras stund på jorden är kommen. Det är deras tur att få blomma ut i all sin genomsnittlighet. Löfven, Ygeman, Morgan, Hallengren… you name them.

Text: Gunnar Sandelin | Artikeln har tidigare publicerats i Det Goda Samhället

Därefter blir jag än mer dystopisk och funderar över om de ens kan kvala in de mediokras krets. Men sluga och street-smarta är de i alla fall, det får man tillerkänna dem. Och konsten att hålla sig kvar vid taburetterna behärskar de fullt ut, samtidigt som de trosvisst leder landet mot ett allt stadigare förfall.

Som migrationskritiker menar jag att för att utöva makt på detta sätt, måste man antingen strunta i konsekvenserna (och därmed ha ett psykopatiskt personlighetsdrag), bara vilja värna sin karriär och sociala status eller vara för korkad för att begripa vad man ställer till med. Andra möjligheter, eller möjliga delförklaringar, är att man helt enkelt är ”värdegrundstroende”, gillar att destruera, har humanistisk hybris eller är påtänd av den mångkulturella drogen.

Likadant är det med journalistkåren, som idogt under decennier har dragit sina dagliga strån till stacken för att förstöra ett välfungerade samhälle. Freuds åberopande av dödsdriften, Thanatos, blir åter aktuellt. I medias värld ska nämligen det etniskt nästan helt homogena och välfungerande Folkhemmet över några årtionden bytas ut mot en verklighetsfrämmande utopi. Fyllda av mångfald, socioekonomisk rättvisa, lika utfall samt med hela värdegrunden av feminism, postmodernism och intersektionalitet (fick jag med allt nu?) vandrar vi med svängande rökelsekar mot den antirasistiska framtiden.

För att nå dit krävs mörkläggning av all saklig kritik mot ett, vad volymer beträffar, exempellöst migrationsinsläpp. Något som jag, utan offentligt gehör, försökt att belysa med fakta i 13 år. Ett färskt och iögonfallande exempel: Sverige gav under förra året totalt sett 17 gånger så många asylsökande uppehållstillstånd som vad Danmark gjorde, 10 471 mot 601.

Idag går vi mot ett alltmer polariserat samhällsklimat, där jag tycker mig urskilja två olika trossatser, som blir alltmer konspiratoriska. Jag ser hur trycket stiger i sociala medier, men möter det också i bekantskapskretsen.

Grovt sett ser det ut så här: Å ena sidan har vi vad vi, i brist på bättre, kan kalla för ”det vänsterliberala narrativet” eller ”PK-narrativet”, som utgör berättelser fyllda av föreställningar om strukturell rasism, homo- och islamofobi, misogyni. Strategin är ”brunkletning” av åsiktsmotståndare, känsloargument och undvikande av sakdebatt. Dessa PK-ister utgör den politiska majoriteten, kontrollerar myndigheter och medier.

I andra ringhörnan står, med hästsko innanför boxhandsken, ”högernarrativet”, som har radikaliserats på tämligen kort tid. Särskilt, tror jag, som ett resultat av Trumps valförlust och de långsiktigt förödande mänskliga konsekvenserna av coronan, som under ”andra vågen” gjort många människor mer desperata än tidigare. Jag ser hur människor, som jag tidigare har förenats med i kritiken om migrationspolitiken, blir alltmer konspiratoriskt sinnade.

Följande narrativ får allt mer utrymme: Politiker och media har under decennier ljugit om massinvandringen. Därpå har de fabulerat ihop ett klimathot. I båda fallen har kritiker tystats och notan skickats till det drabbade folket. Nu kommer coronan, som är ett överreklamerat virus, som ett välsignat brev på posten för att makthavarna ska kunna stärka sitt grepp på demokratins bekostnad.

I ”högernarrativet” hänger allting ihop: massinvandring av muslimer är sossarnas valboskap för att ta Sverige ifrån svenskarna. Klimatet och coronan är båda ett led i Den Globala Statskuppen, ledd av en internationell oligarki. Bakom den samordnade attacken på nationen och demokratin ligger Soros, Rothschild, Rockefeller och Schwab, Bilderberggruppen, Agenda 2030, NWO, FN och World Economic Forum. Det hela kommer att sluta med att vi alla förslavas och får ett chip bakom örat, inplanterat genom 5G-nätet.

Jag menar inte att vara hånfull. Detta förgrovande av verkligheten bland människor som jag tycker tidigare haft ett kritiskt sinnelag, gör mig sorgsen. Jag tror istället att verkligheten består av många komplexa pusselbitar. Det är knappast så att några världsaktörer sitter och drar i trådarna för att få oss alla att dansa som marionetter. Visst finns det globalistiska intressen, oikofoba politiker, korrumperad press, repression mot dissidenter, men de håller inte hela världen i ett gemensamt järngrepp. Om vi bryter ner allt till detaljer ser vi komplexiteten.

Exempelvis: Tesen om att socialdemokraterna vill behålla makten genom massimport av muslimer genom samverkan med Muslimska Brödraskapet och på sikt skapa ett folkutbyte, kan inte vara en heltäckande förklaring. Andra saker spelar in: att svenska politiker länge har lanserat sig inom både EU och FN som mänsklighetens välgörare. Hur lätt är det att ge upp en sådan position av Sverige som en Humanitär Stormakt? Reinfeldts roll? Sedan: Hur ska man erkänna att SD är det enda parti som har haft rätt om invandring, när man ”brunkletat” dem under alla år? Därefter: Hur ska ens karriär och sociala anseende bli, om man kryper till korset? Hur kommer självbilden att se ut? Ekonomin? Familjen? Vännerna?

Och alla ”nyttiga idioter” som med sann flockmentalitet bara bräkt med i kören? Vad ska hända med dem om det välfärdsindustriella komplexet knutet till migration och mångfaldsarbete skulle rustas ner? Vart ska exempelvis alla ”värdegrundskvinnor” (ofta politiker, journalister eller chefer inom offentlig förvaltning), ständigt lojala mot makten, ta vägen? En global konspiration kräver övernaturlig intelligens, omöjlig samordning och underkastelse. Vad gäller dumheten är det enklare: där kämpar gudarna förgäves. Särskilt när den ingår en fruktbar kombination med egennyttan.

Text: Gunnar Sandelin

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Denna artikel är viktig för den manar till eftertanke. Men den är historielös och därmed famlande i blindo. Därtill har artikelförfattaren, likt så många andra, nog fått en släng av indoktrinations-sjukan i form av utslag av konspirations-ords-hickan.

  Historien lär oss att förstå nutiden. Det har funnits grupperingar som fullständigt förstört länder inifrån, värre än pesten förstört enskilda liv. Med början av andra hälften av 1500-talet gick en sådan gruppering bärsärk över hela jorden, vilket ledde till att dess verksamhet förbjöds i nästan alla de 80 länder de fullständigt raserat under andra delen av 1700-talet.

  Likt en spindel som fångar en insekt i sitt nät, bedövar det och sedan långsamt suger musten ur det, hade jesuiterna orsakat krig, uppror, söndring, förstörelse i dessa länder och de hade tillskansat sig ofantliga rikedomar på alla andras bekostnad.
  1773 förbjöds denna orden till och med av påven. Då gick de under jorden. De dök upp igen och de är fortfarande högst verksamma.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Suppression_of_the_Society_of_Jesus

  • Det är inte min beskrivning. Läs länken!
   När det gäller missionerandet, så var det ju därför så många länder kastade ut dem.

   Jesuiterna införde massproduktionen av boskap på 1600-talet , vilket leddes av Eusebio Kino, som står staty lite överallt i världen.
   En liknande metod att behandla levande varelser utvecklades i Paraguay i de så kallade Reduktionerna, där kommunismen har sin vagga:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Jesuit_reduction

   Efter att de förbjudits i nästan alla länder på 1700-talet började de arbeta i huvudsak underjordiskt och att försöka skaffa en någorlunda snygg fasad, med framför allt etablerandet av eftertraktade elitskolor och elituniversitet, där de format kommande generationers ledare, exempelvis Bill Clinton.

 • Frågan är väl egentligen hur länge folket kan acceptera att partiboken är den kompetens som erfordras för att berika folket vardag.

  Någon kan kanske rätta mej men senaste insatsen, anser jag, för folket var 5:e semesterveckan. Sedan har livsutrymmet bara krympt.

  Hur kokar man en groda?
  https://www.forummag.fi/koka-groda

  Det är faktiskt inte mycket rätt nu..

 • Erik, tänk om det är en kombination av båda förklaringsmodellerna!!

  Politiker styr i stor utsträckning vad deras “undersåtar” (offentliganställda och övriga medborgare) tar till sig som trovärdigt och sant.

  Folks övertro på att politiker vet bättre än vi själva sitter djupt hos vanligt folk.

  Anledningen är vanligt folks respekt för auktoriteter, vare sig de är verkliga auktoriteter eller bara självutnämnda.

  Ta bara den sk corona pandemin, där steg politikerna initialt åt sidan och tog skydd bakom sk auktoriteter för att få folk att acceptera vad som helst oavsett om det var sant eller inte.

  Dessa sk auktoriteter är nästan undantagslöst komna ur den offentliga sektorn och helt beroende av skattemedel från politikerna.

  Om de tar på sig rollen som auktoriteter och låter politikerna abdikera från sitt ansvar som ledare så vet dessa att de blir rikligt belönade när politikerna vill återta sina ledande roller.

  M a o en sofistikerad korruption och nepotism för att först få befolkningen uppskrämd och sluta tänka själva.

  När väl dessa sk auktoriteter hamrat in skräcken så är befolkningen beredda att acceptera politikernas maktutövning även om den innebär vilka övergrepp som helst på våra grundlagsskyddade rättigheter.

  Demokratin sitter inte djupare än så.

  När det gäller den sk globalismen så sammanfaller den med vad all världens politiker ställer upp på för att kunna få sin belöning efter fullgjord plikt.

  Se bara på hur svenska politiker efter fullgjort värv kan få välavlönade uppdrag/jobb hos olika representanter för dessa globalisters intressen.

  Behöver jag säga mer än Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Göran Persson, Carl Bildt, Göran Hägglund, Anna Kinberg-Batra, mfl, mfl.

  • – Javisst Jan, man kan se saken från båda sidor, att folket har stort förtroende för kända politiker och andra auktoriteter – ja, till den grad att de har lämnat bort sitt eget suveräna tänkande till en politisk elit som folket tror är förståndigare än dom själva ! Och i dessa kretsar är allt som politikerna säger sant. Det heter ett hjärntvättat folk – och i grunden handlar det om en listig plan som är designad av en dold elit där det är meningen att det ska se ut som att det är politikerna som bestämmer och som skapar lagar och ger order till folket.

 • Gunnar Sandelin verkar ha försökt förstå hur det svenska samhället är konstruerat – och det är sannerligen inte många som är vetgiriga nog att vilja förstå detta – och han är inne på två olika förklaringsmodeller om varför samhället ser ut som det gör.

  Hans ena modell säger att det sitter några världsaktörer som drar i trådarna för att få oss alla att dansa som marionetter. Den andra modellen säger är att det inte är några världsaktörer som sitter och drar i trådarna, utan att det är människor i de lägre skikten som styr vårt samhälle, typ politiker och mediefolket – och det är denna modell som han mest tror på.

  Men Gunnar borde läsa på lite mera och ta sig ett par funderingar till så kanske han kommer fram till att det faktiskt finns en bakomliggande elit som toppstyr vår värld. För jag misstänker att denna förklaringsmodell, att en bakomliggande elit toppstyr värden, uppfattas som alltför skrämmande för att folk ska kunna tro på den. För där, i denna elitens värld, ingår hemska inslag av ondska, en utstuderad ondska som vanliga människor inte skulle kunna föreställa sig – och därmed tror folk att denna teori enbart är en tokig konspirationsteori.

  Men i den här förklaringsmodellen, att en elit styr världen, finns den bästa förklaringen, en förklaring som håller i alla väder. Det handlar om en ond, genuin och en mycket intelligent plan som eliten har designat för att nå världsherravälde och total dominans över mänskligheten. Men därmed är det inte sagt att den planen kommer att lyckas.

 • Kan ett land radikalt förändras i en landsomfattande s.k. “konspiration” så är principen densamma globalt fast uppskalad. Att hänvisa till dumhet är bara ett utslag av tillfällighetsteoretikerns tro på att saker och ting bara händer. Så är det ju inte. Det fins supranatioella entiteter, företag, religioner o.s.v. som verkar globalt och sen är det ju bara att knyta ihop allt det där. Men jag kan hålla med om att många av hantlangarna är rätt lågintelligenta och det är dom som ger planen en täckmantel av idioti.

  • Ja, stollar i styret avleder människors tankar från att allt som sker i större skala är minutiöst planerat i detalj.

   I den falska historieskrivningen ges Adolf Hitler skulden för vad som skedde i världen under stor del av förra århundradet. Det är helt fel. Han var lika mycket marionett som somliga ledande politiker i vårt land.

   Hitler var en psykiskt labil, lättledd och ytlig person som aldrig läst en bok i hela sitt liv. Han läste bara tidningar.
   Det var inte han som skrev boken “Mein Kampf”, vilket till och medges i Wikipedia:
   “Bernhard Stempfle (1882 in Munich – 1 July 1934) was a Catholic priest and journalist. He helped Adolf Hitler in the writing of Mein Kampf.”

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *