NewsVoice diskuteras i Riksdagen – SD ifrågasätter nekat mediestöd

publicerad 12 mars 2021
- Torbjörn Sassersson red.
Amanda Lind (MP) och Martin Kinnunen (SD) diskuterar i Riksdagen 11 mars 2021. Foto: Riksdagen.se

REDAKTÖREN. Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna tar upp fallet NewsVoice som ett exempel på hur Myndigheten för Press Radio och TV (MPRT) valt att neka stöd till tidningen bla för att NewsVoice har ett innehåll som ligger: “utanför det konventionella systemtänkandet”, enligt MPRT:s egen skrivelse.

Martin Kinnunen menar att avslaget fungerar som en signal till andra tidningar att passa sig för att låta publicera ett innehåll som kan uppfattas som olämpligt. Detta utgör ett sluttande plan som hotar pressfriheten, anser Kinnunen.

“Med en sådan här föreskrift som i förlängningen bygger på förordningen så är jag oroad för att tidningarna blir rädda för att publicera viss information, helt enkelt, och det skadar ju tilltron till pressfriheten i Sverige…”

Martin Kinnunen säger att det är olämpligt att MPRT lägger sig i att värdera innehållet i en publikation på det sätt som exemplet med NewsVoice beskriver. Istället tycker Kinnunen att bedömningsgrunden för om en tidning ska få mediesestöd eller inte ska vara mer kvantitativt.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind svarar Kinnunen med att det måste finns kriterier som bygger på objektivitet, men att det är mer komplicerat med digitala medier (utan att förklara varför). Hon säger att en ledstjärna under hela hennes tid som minister är att värna om en fri och oberoende journalistik. Hon ger även Kinnunen kritik för hans utspel 2015 då han ville lägga ner mediestödet.

Den 10 mars 2021 skriver yttrandefrihetsexpert Nils Funcke i en debattartikel i Göteborgsposten att mediestöden bör avskaffas. Han nämner också NewsVoice som ett exempel på en tidning som fick avslag för mediestöd, ett avslag baserat på lös grund. NewsVoice är ett exempel på att det kan uppstå situationer när Mediestödsnämnden tar sig an rollen som en överprövningsnämnd som uttolkar vad den för dagen anser är god publicistisk sed och därmed påstått bra nyheter.

Nils Funckes tankar verkar ligga i linje med Kinnunens, att om mediestöd ska existera måste myndigheten MPRT också behandla alla medier lika istället för att bedöma vilka som ska få stöd utifrån diverse åsikter om vad som är sant, falskt, vetenskapligt eller ovetenskapligt. Alla dessa bedömningar varierar över tid och vad som kan tex vara sant i ett land kan vara falskt i ett annat. MPRT bör inte lägga sig i på detta sätt, menar Funcke.

Vi på NewsVoice är naturligtvis glada åt att Martin Kinnunen tar upp NewsVoice som ett exempel på ett medie som inte fick mediestöd efter att MPRT gjort en slags åsiktsbedömning (snarare än kvalitetsbedömning) av innehållet i tidningen.

Kinnunen läste innantill från MPRT:s beslut om nekat mediestöd till NewsVoice.

Text: Torbjörn Sassersson

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Måste säga att dreadlocksen lura mig!

  Amanda Lind är ju både hård, osympatisk och stressad.

  Vanligtvis är ju min bild av miljöpartister den att alla med fler hjärnceller än en tallkotte lämnat partiet eftersom det blivit ett miljöförstörarparti. Men att de i övrigt är rätt sympatiska.

  Men förmodar enbart de inhumana är kvar i politiken?

 • Måste säga att dreadlocksen lura mig!

  Amanda Lind är ju både hård, osympatisk och stressad.

  Vanligtvis är ju min bild av miljöpartister den att alla med fler hjärnceller än en tallkotte lämnat partiet eftersom det blivit ett miljöförstörarparti. Men att de i övrigt är rätt sympatiska.

  Men förmodar enbart de inhumana är kvar i politiken?

 • Det handlar bara om ren censur där de hoppas svälta ut röster de inte vill höra. Men de kan ju inte säga det rent ut, därav det svävande skitsnacket.

 • “If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.” ― Nikola Tesla
  Därför kommer alltid ett policy bli ett särintresse som motsvarar det särintressets emotionella frekvens. Naturlag! Orden blir bara varmluft!

 • Detta bekräftar att alla som får mediestöd följer PKisterna och Myndigheternas utstakade normer, med andra ord är de endast propagandamedier !

 • Det handlar bara om ren censur där de hoppas svälta ut röster de inte vill höra. Men de kan ju inte säga det rent ut, därav det svävande skitsnacket.

 • “If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.” ― Nikola Tesla
  Därför kommer alltid ett policy bli ett särintresse som motsvarar det särintressets emotionella frekvens. Naturlag! Orden blir bara varmluft!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *