Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Yttrandefrihetsexpert nämner NewsVoice som ett exempel på MPRT:s misslyckande

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 13 mars 2021
- Torbjörn Sassersson red.
Nils Funcke (1953-) journalist, författare, publicist och expert i yttrandefrihetsfrågor. Foto: Arild Vågen. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons.
Nils Funcke (1953-) journalist, författare, publicist och expert i yttrandefrihetsfrågor.

REDAKTÖREN. En ledande expert i yttrandefrihet nämner NewsVoice på ett för oss positivt sätt i en debattartikel i Göteborgs Posten. Vi är annars vana att arbeta under ett ständigt näthat från vissa systemmedier trots att vi gör vårt bästa för att granska makten, publicera intressanta nyheter och ge plats för kunniga debattörer från “all walks of life”.

Nils Funcke nämner NewsVoice ett par gånger i sin debattartikel: “Avskaffa alla former av selektivt mediestöd”. Han verkar mena att NewsVoice utsatts för en orättvis behandling efter att vi sökt redaktionsstöd från Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) och sedan nekats stöd på grund av mediemyndighetens tolkningar.

Funcke skriver att presstödet kan ifrågasättas som ett sätt för staten att subtilt styra opinionsbildningen trots att syftet med mediestödet enligt Mediestödsförordningen är att främja ”en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet”.

Mediestödsnämndens anser dock inte att NewsVoice klarar kvalitetskravet eftersom de anser att NewsVoice publicerar: ”artiklar med ett innehåll som inte förefaller grundas på vetenskap eller fakta” och ”artiklar med ett anti-vaccinbudskap” förutom det där med att MPRT anser att NewsVoice har ett innehåll som ligger ”utanför det konventionella systemtänkandet”, en formulering som är mycket avslöjande.

Georg Lagerberg på MPRT misstänks ligga bakom beslutet att NewsVoice inte fick stödet 2020 som först hade godkänts av handläggaren Dinara Berg. Förhandsbeslutet läckte ut och det kom då till allmänhetens kännedom att Berg ersatts av en annan handläggare (Rohdin) som påverkade mediestödsnämnden att neka NewsVoice det stöd som Berg redan förhandsgodkänt.

  • Läs MPRT:s beslut om NewsVoice
  • Läs mer om skandalerna på MPRT

MPRT har nu ett förslag på remiss där myndigheten försöker tolka vad regeringen menar med ”hög kvalitet”. MPRT definierar nu vagt hög kvalitet som att mediet:

  • ”regelmässigt präglas av ansvarstagande nyhetsförmedling”,
  • ”inte bidrar till att sprida felaktig eller manipulerad information”, inte uppmanar till brott och
  • ”avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap”.

Funcke skriver att det är en märklig syn på utveckling och vetenskap. Han som många andra som förstår hur vetenskap och kunskapsutveckling fungerar i realiteten vet att varken vetenskap eller kunskap kan cementeras. Vetenskap och kunskapsutveckling är snarare dynamiska kulturfenomen.

Funcke menar att fri debatt, värderingar och rön måste kunna ifrågasättas och han varnar:

“Etablerade sanningar som inte ifrågasätts förvandlas lätt till dogmer eller trossatser som kväver nytänkande”  och “Att avgöra vad som är ”etablerad kunskap” och vad som ska anses ”vilseledande” är inget som bör överlåtas på en statlig myndighet.”

Han skriver också:

“Att myndigheter särbehandlar en tidning [NewsVoice] på grund av innehållet är oförenligt med etableringsfriheten i tryckfrihetsförordningen.”

Funcke avslutar sin artikel med att alla former av selektivt stöd bör avskaffas för att säkerställa fria åsiktsbildning, upprätthålla principerna i tryckfrihetsförordningen och inte göra etik-, kvalitet- och sanningsprövning till en fråga för myndighetsutövning.

Läs hela artikeln: “Avskaffa alla former av selektivt mediestöd” [Archive.is]

Text och sammanställning: Torbjörn Sassersson

Nils Funcke (Nilsfuncke.se), yttrandefrihetsexpert. Funcke har varit journalist sedan 1979 på bla Dagens Nyheter och utbildningsanvarig vid Föreningen Grävande Journalister. Under tre år var han anställd som utredningssekreterare i Yttrandefrihetskommittén (SOU 2012:55). Funcke är sedan 2015 universitetsadjunkt på Stockholms universitet.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq