Samhällets fiender samarbetar i sann 40-talsanda

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 16 mars 2021
- Jan Norberg
Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat foto
Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat foto
Jan Norberg (Portugal, 2018) – privat foto

OPINION. Med anledning av en bok som jag snart kommer ut med har jag verkligen grävt ned mig i varför samhällsutvecklingen så ostört kan gå vidare utan att folkflertalet reagerar mer än de faktiskt gör. I den bakgrunds-research jag gjort hittar man många intressanta delar, vilka om man lägger ihop dem, förklarar en hel del varför det ser ut som det gör i offentlig sektor. Okunskap är den generella förklaringen till varför det får fortsätta.

Text: Jan Norberg

SKR utger sig för att vara en arbetsgivarorganisation för Sveriges alla Kommuner och Landsting, eller Regioner som de numera kallar sig. Sug på beteckningen ”arbetsgivarorganisation” och fundera lite på innebörden av ordet i sig själv. Visst får du associationer att det är en organisation som eventuellt ingår i Svenskt Näringsliv, de så förhatliga ”arbetsgivarna”, eller utsugarna som du blivit uppfostrad att tänka.

Vem är de offentliganställdas arbetsgivare?

Självklart är det Du och jag i vår egenskap av skattebetalare, vi lägger våra röster vart 4:e år på olika politiker för att de skall representera oss i alla kommuner och regioner (tidigare landsting). Kommunal och Regionpolitiker har därför fått arbetsgivaransvaret i rent formell bemärkelse av oss som valt dem. Våra skatteinbetalningar är våra ”aktier”. Kommunernas och regionernas aktieägare är de vilka betalar kommunal skatt. Sköter sig inte kommunal och regionpolitiker i sina respektive styrelseroller så får de sparken vid nästa val, åtminstone borde de få sparken men vad händer om de gör som de brukar, dvs respektive parti tar bara istället in någon från avbytarbåset?

Varför behövs då en ”arbetsgivarorganisation” för Sveriges alla kommuner och regioner?

Om det är vi medborgare som med våra skatter är kommunernas och regionernas arbetsgivare så är det ju respektive kommun och regionpolitiker som har det av oss delegerade arbetsgivaransvaret, eller hur?

Så vilken roll spelar då SKR om de inte är en ”arbetsgivarorganisation”?

Valda politiker har arbetsgivaransvaret i formell bemärkelse

För att göra det lite enklare att pedagogiskt förklara så borde det därför i logikens namn också finnas en motsvarande ”arbetsgivarorganisation” för våra statliga myndigheters anställda. Det finns det också och den heter numera Arbetsgivarverket, f.d. Statens Arbetsgivarverk. I dess styrelse sitter enbart en lång rad statliga myndighetschefer. Som skattebetalare och medborgare har vi på samma sätt som för kommuner och regioner valt våra riksdagspolitiker att inneha yttersta arbetsgivaransvaret för alla statliga myndigheter.

Riksdagen har dock en överordnad roll i den politiska hierarkin och styr på väljarnas uppdrag de statliga myndigheterna med något som kallas regleringsbrev och en budget.

Kommuner och regioner har dock själva per definition en konstitutionell egen beskattningsrätt och kan själva höja och sänka skatter efter eget behag för sina respektive kommuner och regioner. Så långt är det ju på papperet en välorganiserad ordning inom ramen för vår grundlagsenliga demokrati. Men hur fungerar det i praktiken?

Alla vill abdikera från det personliga ansvaret

Det finns en lång rad orsaker till varför den konstitutionella demokratin inte alls fungerar i praktiken i Sverige, låt mig nämna några av dem. Den generellt sett låga utbildningsnivån i kommuner och landsting, fackens oinskränkta makt, värdegrundsdoktrinen, jantelagen, feminismen, NAP-syndromet (Nån Annans Problem), bekvämlighet, osv, osv. Men det stora och helt överskuggande spöket stavas nepotism och vänskapskorruption.

Idag finns inte en enda beslutsfattare inom kommuner, regioner och statliga myndigheter med ens minsta gnutta personlig integritet. Den sista var Inga-Britt Ahlenius f.d. chef vid Riksrevisionen, hon läxade upp sossen och dåvarande Finansministern Bosse Ringholm inför hela svenska folket. Hon var Sveriges sista ämbetskvinna att agera med den oväld som vår grundlag föreskriver våra offentliganställda.

Den socialistiska doktrinen har under många årtionden av socialdemokratiskt regeringsinnehav på många olika sätt utvecklat en ytterst sofistikerad vänskapskorruption vilken likt ett pyramidspel gör är alla skattebetalare till förlorare.

Alla 8 riksdagspartier har därför ingen anledning att ändra på tingens ordning, utan man spelar med i detta taskspeleri för att slippa ta det personliga ansvaret. Gör som du blir tillsagd och Du sitter säkert som det skulle ha uttryckts i någon trivial TV-såpa.

När näringslivet infiltrerar den offentliga sektorn – Så här tog Bonnier kommandot över SKL/SKR

Det är ju frestande för tex Bonnier att kunna bedriva sin lobbyverksamhet under falsk flagga och samtidigt tjäna grova pengar på denna vänskapskorruption. Det krävs ju ingen raketforskarexamen för att inse hur man skall gå tillväga.

SKL/SKR ägde tidigare tidningen Dagens Samhälle, ett husorgan för alla anställda inom kommuner och landsting, det socialist dominerade SKL/SKR kunde tidigare ta vägen via denna publikation för att styra och informera alla offentliganställda. På så sätt kunde den starkt vänsterlutande ”arbetsgivarorganisationen” SKL/SKR förmedla sina vänsteruppfattningar inom offentlig sektor, en uppenbar false flag operation.

Alla offentliganställda kunde vägen via Dagens Samhälle få detaljerade instruktioner för vad socialisterna ville skulle gälla i alla kommuner och landsting, vadå arbetsgivarorganisation?

Läs mer av Rebecca Weidmo: Sanningen om Dagens Samhälle

Jag kommer i min bok att i detalj beskriva hur det går till när starkt socialiststyrda SKL/SKR enkelt styr hur kommuner och landsting skall agera i frågor när man medvetet avser att bryta mot svensk lag.

Jag beskriver i boken också i detalj hur SKL/SKR hur enkelt som helst tar sig in till regeringen med krav på lagstiftningsändringar för att de skall få ännu större legitimerade möjligheter att bryta mot svensk lag.

Det jag har högst egna erfarenheter gäller då SKL/SKR, på samma sätt som LO, via sina politiska kontakter ”beställer” helt kriminella lagändringar. Att det var en alliansregering som satt vid rodret vid det tillfället hade ingen som helst betydelse. 8-klövern är samma goda kålsupare allihop.

Bonnier som är mycket smarta lobbyister kunde via sina politiska kontakter påverka dessa korrupta drönare så att SKL/SKR sålde sin tidning Dagens Samhälle till Bonnier. Omedelbart ändrade de nya ägarna sina ägardirektiv så den politiska agitationen drevs ytterligare till vänster. Dessutom fick nu Bonnier via sitt ägande av Dagens Samhälle ett gigantiskt kundregister till alla offentliganställda.

Med detta kundregister kunde Bonnier via sitt ägande av DI-gruppen marknadsföra alla sina kurser och utbildningar direkt till alla offentliganställda, och det vet vi ju alla att offentliganställda har stora budgetar för kurser och utbildningar. Fiffigt och extremt lönsamt men ack så kriminellt.

Bonnier agerar exakt som den tyska industrin gjorde när de lierade sig med Hitlers nazism på 30 och 40-talet.

Att infiltrera den politiska sfären för att optimera sina egna profiter sätter all politisk ideologi på undantag, och Bonnier gör det så pass sofistikerat att ingen utom en mycket begränsad krets känner till hur och varför detta kunnat ske. Hur många kände till nazistregimens nära samarbeten med den tyska industrin?

Hur mycket känner dagens Svensson till om Bonniers inflytande över Sveriges socialistregim?

Text: Jan Norberg

Referenser


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Ja, det är nog sant. tänker att Karl Marx lära, inte kunnat efterlevas. Jag skall tillägga jag har inte läst karl Marx. Men den har nog missbrukas. eftersom jag inte läst den, så ger jag mig inte in i diskussion. Jag kommer ihåg min skolkompis, jag var vänster han var Moderat då, han sa, “jag önskade att folk kunde leva efter Karl Marx, men människor klarar inte det”. ändå var han Moderat.
  Den bok jag läst om, som beskriver mycket om Sovjet människan. är Författarinnan Svetlana Aleksijevij Slutet för den röda människan. Boken Tiden Second Hand.
  Jag skulle se videon, du länka till, men var på Engelska, skulle vilja haft den på Svenska, för att hänga med.
  Jag tittar på dina rader emellanåt, och kommentarer. du kan väldigt mycket, o kunnig, man lär sig hela tiden, man behöver inte slösa tid på Deckare och sådant. Vekligheten verkar slå det mesta, så är det dessutom sant. Kul med dina spännande inslag du haft och andra. Tackar Hans.

  • [Kommentaren raderad och återsänd till författaren. Orsak: Off topic: frimurare, hemliga handtecken, Karl Marx, jesuiterna]

   • Det känns inte särskilt meningsfullt att lägga ner mycket arbete på att göra efterforskningar som tar upp bakgrundsinformation till det som är allmänt bekant, när detta avfärdas som off topic. Det har hänt allt oftare på senare tid att just mina kommentarer gallras bort. Gallringen upplever jag som starkt subjektiv.

 • Socialismen handlar om centralstyrd onaturlig omfördelning. All sund konkurrens och all personlig flit sätts ur spel genom osund inblandning. Ett praktexempel på detta är EU:s omfördelningspolitik, där länder som haft en större näringsfrihet och utvecklat bättre välstånd, tvingas att betala in enorma avgifter som sedan delas ut till andra länder i form av subventioner.

  Subventioner och avgifter, regelverk med detaljstyrning, sanktioner, tvång, straff, expropriation – några av socialisternas verktyg.

  Socialismen har sitt ursprung i katolicismen:

  ” Private property loses its morality if it is not subordinated to the common good. Therefore, governments have a right to pursue redistribution policies. In extreme cases, the Pope recognizes that the State has a right to expropriate private property.”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Quadragesimo_anno

  • Socialism och kommunism är tvillingar.

   Socialism, kommunism, nazism och fascism är lika som bär – en enormt mäktig stat dikterar allt och den enskilde individen måste underordna sig fullständigt.

   Edward Griffin sade om kommunism och fascism:
   – They are two wings of the same ugly bird.

   Och 20th-century-journalisten Pierre van Paassen skrev följande om katolicismens natur:
   – For today Rome considers the Fascist regime the nearest to its dogmas and interest. We have not merely the Reverend (Jesuit) Father Coughlin praising Mussolini’s Italy as “a Christian Democracy,” but Civilita Cattolica, house organ of the Jesuits, says quite frankly “Fascism is the regime that corresponds most closely to the concepts of the Church of Rome.”
   https://amazingdiscoveries.org/R-Pope_economic_Rerum-Novarum_natural_law

   • “Franco införde även fascisthälsningen, annars känd som den romerska hälsningen, som officiell civil salut.”
    (Wikipedia)

    NEW WORLD ORDER är helt enkelt en återgång till den mörka medeltiden, där Pontifex Maximus i Rom styrde despotiskt med total makt.

    Socialism, fascism, nazism, kommunism är en försmak av en sådan diktatur.

    • Du har bra koll, men den som jag levde upp med i Sverige på 60-70-80. Tal har inte jag något emot. Bra Skola år alla, bra läkavård åt alla, inklusive tandvård i högkostnads kortet, som vanlig Läkarbesök. samt fin Kristenundervisning i skolorna. Det fanns billiga bostäder till näst alla, och elen ingick i hyror, av billiga hyresrätter. Jag kan inte klaga att jag fick en fin uppväxt, med den trygghet. men senare har saker hänt, där det är helt dissorgenterat, Socialdemokraterna och Liberalerna, Centerpartiet slog ihop. Vilket man nog skall räkna Socialdemoraterna som ett höger parti, men använder och utnyttjar namnet Socialism och fast allt pekar höger ut. det är bara flaggan som är kvar av färg egentligen. och många går predvid pamparna, och vifftar och tror det är samma parti som Tage o palmes tid. Du brukar skriva intressant på spalterna här.

     • Tack, Tommy!

      Jag har också upplevt den tiden. Det var enormt mycket bättre då än nu. Det var också ett samhälle som hjälpte de svaga, såsom sjuka, handikappade, gamla människor.

      Men förfallet hade påbörjats på nästan alla plan och sedan har det gått snabbt utför.

      Jag anser verkligen inte att samhället på den tiden – då allt visserligen var enormt mycket bättre här i Sverige än nu – var något särskilt bra samhällsbygge.
      Alva Myrdals utbildnings- och uppfostringsprinciper hade börjat göra sig gällande, där institutioner tagit över traditionella familjeroller och där lantbruk, skogsbruk och så mycket annat börjat att detaljstyras genom de allt mer svällande myndigheterna.

      Allt det som hänt sedan dess i Sverige är ett paradexempel på det som Yuri Bezmenov beskrivit i sitt föredrag Ideological Subversion:
      https://www.youtube.com/watch?v=KLdDmeyMJls

      Ordet “socialism” ger väldigt olika konnotationer. För somliga innebär det ett omtänksamt och jämlikt samhälle. Men det är en teoretisk, ideologisk syn som inte besannats i verkligheten.
      Sovjetunionen, Maos Kina, Kambodja, Venezuela… Det finns alltför många exempel som visar på vilken misär och vilket förtryck vanliga människor hamnar under efter en tid i socialistiskt styrda nationer.

 • @ Ingemar Ljungqvist 17 mars 2021 kl 18:59

  Nu du Ingemar har du tillfälle och tid att utveckla vad Majstrovic vill ha sagt i sin bok. Själv har jag vare sig tid eller lust att köpa boken för att förstå vad du egentligen refererar till.

  The Stage is yours!!

 • @ Jan Norberg. Nu är det tidsbrist. Ska till Stockholm och Manifestera Frihet och Demokrati på lördag. Det du har har du lika bra i Lissabon. Alltså bara i korthet Försök komma över Nikola Majstrovic Makten , Pressen och det Fria ordet. Spånga 2016 . Den boken handlar å ena sidan om Kreuger och hans press och å andra sidan Wallenberg, Bonniers och Adolf Hitler.

 • “Samhällets fiender” var goda och läs Talmud och Protokollen, så ser ni direkt, vilka som är samhällets verkliga fiender! -Vi har också vissas inblandning i och genomförande av Ryska Revolutionen, de båda världskrigen, versaillefreden osv. – Jag hoppas, att saken är överstånden för den här gången, och att vi alla kan äga en sund hållning och inställning i den eviga frågan och på olika håll kan mana till gott omdöme och handlande.

 • “Bonnier agerar exakt som den tyska industrin gjorde när de lierade sig med Hitlers nazism på 30 och 40-talet.” skriver Norberg. Men det var faktiskt själva familjen Bonnier som lade en privat offert år självaste Hitler att få sälja ut hela sin koncern i Sverige,i början av Andra Världskriget. (Källa Majstrovic )

  • Ingemar, har du lust att utveckla ditt påstående??

   Jag är inte säker på att jag riktigt förstår vad du egentligen vill ha sagt med din kommentar.

   • Hoho Ingemar….

    var är du?

    Jag bad dig om en förklaring vad du egentligen menar med din senaste kommentar.

 • Till alla kommentatorer, jag har själv inte stängt kommentarsfältet.

  I min värld är yttrandefriheten total och oinskränkt.

  Däremot blir jag mycket störd på de vilka ständigt går off topic och svävar ut i alla möjliga teorier osv.

  Om det är som Sasser påpekar att vissa som tar upp judefrågan bara för att Bonnier nämns i artikeln så håller jag med om att den frågan inte har med artikeln att göra.

  Bonniers är en stor och mycket skicklig lobbyist organisation, alldeles oavsett om de är judar eller inte.

  Man måste kunna diskutera Bonnier utan att hemfalla till vilket folkslag de representerar, annars får antisemiterna alldeles för stort frirum.

  Att jag jämförde Bonniers affärsmetoder med hur den tyska industrin samarbetade med Hitlers nazityskland var mer en historisk jämförelse med avsikten att visa hur illa det kan gå när industrin kryper in under skinnet på korrupta politiker.

  Det jag inbillade mig att någon skulle ta upp var den koppling Bonnier har till olika andra stora och inflytelserika lobbygrupper.

  Via sin företagsgrupp DI-gruppen så marknadsför Bonnier stenhårt alla sorters utbildning och konferenser till anställda inom kommuner och landsting.

  Något de dessutom tar bra betalt för.

  Bakom dessa kurser och utbildningar står ju givetvis andra mäktiga intressen.

  Ta bara Bonniers härda satsning på sjukvården, vilka tror ni betalar Bonnier för att marknadsföra alla dessa utbildningar??

  Big Pharma så klart!!

  Det är ju ett jävligt smart sätt för Big Pharma att marknadsföra sina produkter till alla inom sjukvården, att de dessutom får alla inom sjukvården betala för denna marknadsföring via Bonniers kurs och utbildningsutbud gör det till en alldeles lysande affär.

  Varför tror ni Bonnier så gärna ville köpa tidningen Dagens Samhälle??

  På köpet fick man ju direkt access till alla offentligt anställda inom kommun och sjukvårdssektorn.

  Det är det vi skall diskutera och det faktum att man med förvärvet av Dagens Samhälle indirekt påverkar SKL/SKR och deras extrema vänsteragenda får därför fritt fram i den numera Bonnierägda Dagens Samhälle.

  Det är så man håller kvar alla offentligt anställda i uppfattningen att socialism är något bra.

  SKR/SKL bygger lojalitetsband till alla offentliganställda och Bonnier samt bakomliggande stora lobbyintressen tjänar pengarna.

  Det är för jävligt att detta kan pågå utan att flertalet inte ens inser det.

  Jag välkomnar debatten, men håll er till ämnet!!

  • Historien kräver allt sin granskning och jag vill bara att den skall vara rätt avmätt i sina bedömningar. Vi har därför all anledning att omvärdera Adolf Hitler och Hitlertyskland, som handlade efter vad omständigheterna påbjöd och förpliktade dem. Ja, jag säger bara detta och uppmanar alla till att också studera vad historiegranskarna har att säga, som ger en rättvisare bild. -Jag gillar därför inte omotiverade nedsättande uttalanden om Führern och de tyska ledarna, som ville befria oss från penningväsendets förnedring och allmänt handlade i hela mänsklighetens intresse, som jag på många berättigade grunder finner nödvändigt. -Ja, läs och studera själva, så att ni blir rätt informerade! Då som nu går det inte att lita på de agendafyllda och agendasättande medierna! -Tänk på det!

   De bästa hälsningar!

 • Samuel, du återvänder ofta till begreppet initiativrätt.

  Skulle du kunna ha godheten att utveckla detta lite mer innan jag kommenterar begreppet?

  • T.ex. Schweizarna lyckades genom att fråga”folket” förra veckan att införa s.k. ”Burkaförbud”. Man lyckas att sänka löner för ”politiker”, fullständigt otänkbar tanke i det genomkorrumperade Sverige.

   • Tack Samuel, det var ungefär vad jag gissade att du menade.

    Rätten att genomföra beslutande folkomröstningar bygger ju ofta på det du kallar “initiativrätt”, dvs att först samla ihop ett visst antal namnunderskrifter för att kunna kräva en folkomröstning.

    I Schweiz blev tex svenska försvarskoncernen Saab blåsta på en stor affär pga detta förfarande.

    Det mest nu kända exemplet är den namninsamling i Kalifornien som just nu pågår för att kunna avsätta Guvernören Newsom (D).

    Det krävs ca 1,5 miljoner underskrifter men om jag minns rätt så har man ca 2,0 miljoner underskrifter hemma.

    Om vi hade haft samma regler som i Kalifornien med ca 40 miljoner invånare så hade det behövts ca 300.000 underskrifter för att avsätta Stefan Löfvén.

    Kanske en fråga för dig att starta ett upprop om, gör Du det så är jag den förste att skriva på.

    Nu är ju detta sannolikt en grundlagsfråga, men i dagarna har grundlagsberedningen presenterats så kontakta dem i första hand så att vi får denna initiativrätt inskriven i grundlagen.

    Lycka till Samuel !!

    P.S. Ber så hemskt mycket om ursäkt för att kommentaren är en smula off topic

 • “…varför samhällsutvecklingen så ostört kan gå vidare utan att folkflertalet reagerar mer än de faktiskt gör”. “Okunskap är den generella förklaringen till varför det får fortsätta”.

  En indoktrinerad socialist agerar fullt logiskt av den enkla anledningen att han/hon kan PLUNDRA Dig, mig och alla oss andra på EGENDOM och vår rätt till LIV med hjälp av en så kallad “RÖSTSEDEL”. Jag känner inget parti utom möjligen AfS som vill avvika från denna unika möjlighet att störta Sverige i grus och aska.
  Hjälp till att ge svenska folket tillbaka rätten att sparka framför allt POLITIKER som missbrukar svenska folkets förtroende!!!
  Vad är en allomfattande “INITIATIVRÄTT”?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *