Tvivlarna: Vad händer om polisen tvivlar och byter sida till folket?

-

OPINION. En kommentar från Kerstin Unger-Salén under min senaste artikel satte igång tankeverksamheten hos mig och gav mig ytterligare en pusselbit i det svårlagda pusslet som det innebär att förstå sin samtid och vad som just nu pågår med vår gemensamma samhällsutveckling.

Att Socialstyrelsen på 1970-talet rekommenderade 6-8 brödskivor om dagen är nog i sig ett av de mer svårslagna rekorden då det gäller marknadskampanjer med totalt genomslag och med synnerligen lång livskraft. Minns jag rätt så var det en PR-byrå som arbetade för Brödinstitutet som kom på denna slogan. Folk fick dock intrycket att det var just Socialstyrelsen som stod bakom denna marknadskampanj. Att det var brödindustrins lobbyorganisation Brödinstitutet* som låg bakom framgick med andra ord inte.

Tilltron till myndigheter, då som nu, var total och denna typ av lurendrejeri är vad vi alla måste lära oss att se igenom. Det är just den här sortens manipulativa försök till påverkan som är så bedräglig, och använder dessutom korrupta politiker sina totalt lojala myndigheter för att på deras uppdrag ljuga och bedra folket så slipper dessa politiker själva schavottera gentemot sina medborgare när dessa inser att de blivit lurade.

Frågan man därför måste ställa sig blir vad som är värst, korrupta myndighetsföreträdare eller manipulerande politiker?


Vårt första steg blir att förhålla oss tvivlande till allt som kommer från myndigheter och alltid se kopplingen till de politiker i vars intresse det ligger att använda vanligt folks blinda tilltro och respekt till dessa båda kategorier av bedragare.


Känner polisen glädje av att banka ner hederligt folk?

Glöm inte att det var det tyska folkets blinda tro på självutnämnda auktoriteter som gjorde att Hitler kunde gripa makten och med sin form av socialism leda vanliga tyskar till vad som 1945 slutade med Stunde Null. Så vad vi nu i dagarna börjar se konturerna av är en folkrörelse där tvivlet är den gemensamma nämnaren. Ett synnerligen sunt tvivel.

Det kan utifrån etablerade synsätt förefalla lite märkligt att så pass olika kategorier människor med inbördes väldigt olika uppfattningar i många frågor ändå känner samma tvivel inför vad som nu pågår i den starkt överdrivna pandemins spår.

Fortsätter denna folkrörelsen växa och höras så kommer den framtida samhällsutvecklingen definitivt att påverkas. Frågan är bara i vilken form och riktning?

Att den redan nu skrämmer skiten ur våra politiker kan vi se på med vilken kraft de mobiliserar den polismakt vars lojalitet de ännu har, men vad händer den dagen när Polisen byter sida och ansluter sig till denna nya och alltmer snabbväxande folkrörelse?

För jag kan inte tänka mig att dagens alla poliser är så i grunden hjärntvättade att de på politikernas order känner glädje av att med gasmasker, dragna pistoler och kraftigt övervåld ingripa mot enskilda vars enda brott är åsikts och tankebrott. Vill vi verkligen ha denna ordning under den sjuka Pandemilagens effekter?

Text: Jan Norberg

*”Institutet finansierade kampanjen Socialstyrelsen vill att vi äter 6-8 skivor bröd om dagen vid mitten av 1970-talet. Den utformades på ett sätt som fick det att framstå som om Socialstyrelsen var avsändare av budskapet och sågs därför bland allmänheten som en statlig folkhälsokampanj och kritiserades för överförmynderi, trots att det var en reklamkampanj från branschen.” – Wikipedia om Brödinstitutets kampanj

Jan Norberg
Jan Norberg
Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör.

35 KOMMENTARER

Prenumerera
Notify of
guest

35 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Ingvar Kullberg
Gäst
26 mars 2021 kl 02:36

Jag bara visste att min hänvisning till Björn Afzelius låt “Tvivlaren” skulle sätta fart på höger/vänster-tjafset. Tack Jan och Hasse för att ni gillade låten som väldigt väl beskriver oss “maktvivlande” människor. I stället för ge mig handgripligt in i debatten, skulle jag vilja hänvisa till presentationstexten under Carl Norberg senaste onsdagsmys,

Att Söndra och Härska – Carl Norberg 2021-03-24

Om man sedan tar våra svenska riksdagspartier ser man att vi har 8 partier som närmast springer ner varandra i riksdagskorridorerna för att införa George Orwells dystopi 1984.Enligt var jag hört (har ingen källa) så var frågan om kontanternas utfasning en fråga som absolut INTE fick diskuteras i senaste valrörelsen. Det var för övrigt p g a FRA-lagens införande, genom regeringsduglige Fredrik Reinfeldts vuxenmobbning av knapptryckarkompaniet som jag gick med i Piratpartiet i slutet av 2008. Jag håller inte med dem i allt. Men det är i alla fall det enda partiet som har bekämpande av storebrorssamhället som huvudpunkt. Allt medans “samhällsdebatten” håller sig till de uppriggade teaterscenerna ..

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Jan Norberg
25 mars 2021 kl 21:19

Ja, Jan, jag har frivilligt varit varit i Östtyskland, både under DDR-tiden och senare.

Jag tillbringade en tid i en arrest på en ökänd polisstation i Östberlin under DDR-tiden.
– Gör det mig till en socialist?

Ett antal år senare, 1995, sex år efter det att DDR fallit, bosatte jag mig i Leipzig, den näst största staden i Östtyskland efter Berlin, i det som varit DDR, för att jag fick ett bra jobb där. Jag levde och arbetade i det som tidigare varit DDR i fem år.
– Gör det mig till en socialist?

Jag besökte under min tid i Leipzig museet som under DDR-tiden varit STASI:s högkvarter.
– Gör det mig till en socialist?

Jag har under lång tid av mitt liv trott på det som så underbart beskrivs i Bibeln, från det jag var barn, men jag tappade min tro i samband med mina studier – som jag senare har insett bara var ytlig indoktrinering.
-Nu har jag kommit tillbaka till insikt.

Du, Jan, vevar på med dina rallarsvingar mot det som din näsa uppfattar som socialism.
– Kanske har ett av alla dina vilda slag mot det som du sniffat i dig som socialism även träffat din egen näsa, så då kanske du ska prova på att använda dina andra sinnen också?

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
25 mars 2021 kl 23:20

I all vänlighet, min vän, men angrip inte oss som kämpar ihop. 🙂

Vi ska inte strida inbördes.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Jan Norberg
26 mars 2021 kl 09:03

🙂

Åsa
Åsa
Gäst
25 mars 2021 kl 20:15

Frågan är hur man effektivt manifesterar sitt motstånd mot det som politiker, myndigheter och media försöker pådyvla oss. Det känns naturligtvis särskilt angeläget inom sfären “pandemin”. Visst, vägra vaccin, men de styrande behöver påtagliga kraftbevis på att allt flera medborgare inte köper deras valser och försök till att inskränka vår frihet. Förmodligen behöver vi förenas mer organiserat och med ett gemensamt och tydligt manifest.

Demonstrationer på våra gator och torg kräver volym för att få genomslag, men det kan fungera. Det syns, det hörs och det är inte minst viktigt för alla som tvivlar på den agenda som tvingas på oss. Det är angeläget att reagera och hur får man svensken att gå från att knyts näven i fickan till att våga ge sig ut på barrikaderna?

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Åsa
25 mars 2021 kl 23:29

Hej Åsa!

En del är nog att få polisen att inse sin roll i sammanhanget som förvaltningsmyndighet.

ur Förvaltningslag (2017:900)

“Grunderna för god förvaltning Legalitet, objektivitet och proportionalitet
5 § En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.

I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk.

Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.”

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900

Jag menar att polisen saknar objektivitet/proportionalitet efter straffvärden i brottsbalken.
Vi har synliga problem med korruption i samröre med WHO bilderbergergruppen och israel /zionism mm hos riksdagspartierna som undergräver vår lagstadgade demokrati och frihet.

Polisen har här ett ansvar att prioritera annorlunda än att försöka hindra yttrandefriheten.
Hela 19 kap i brottsbalken är viktigt ang hur landet styrs. “Om brott mot Sveriges säkerhet”

“1 § Den som, med uppsåt att riket eller del därav ska, med våldsamma eller annars lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket på så sätt ska lösryckas, företar en handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, döms för högförräderi till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid eller, om faran var ringa, till fängelse i lägst fyra och högst tio år.

Om någon, med uppsåt att åtgärd eller beslut av statschefen, regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten ska med utländskt bistånd framtvingas eller hindras, företar en handling som innebär fara för detta, döms också för högförräderi. Lag (2009:396).

2 § Den som med våldsamma medel eller utländskt bistånd framkallar fara för att riket skall invecklas i krig eller andra fientligheter, dömes, om det ej är högförräderi, för krigsanstiftan till fängelse, lägst två och högst åtta år.

3 § Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller annars bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller annars sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, döms för trolöshet vid förhandling med främmande makt till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Lag (2009:396).”

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700

leif bengtsson
leif bengtsson
Gäst
Reply to  Åsa
26 mars 2021 kl 01:32

Tror det var i Schweiz.
Demonstrationer där genomfördes genom att alla gick ut för promenad och fyllde trottoarer o torg där man bytte gata.
Tror det är viktigt att göra lite annorlunda och decentrialicerat. Alla småorter kan göra samma sak.

Kanske flyers med innehåll för nedladding o egen utskrift eller tillverkade centralt.
Alla anslagstavlor COOP o ICA
Gemensamt o klokt budskap för hela landet en igenkänningsfaktor.
Kanske ett identifierande klädesplagg. Gula västarna är beprövat.
Alla kan stänga av TV-n kl xx ta på västen o ta en promenad var helst man är.
Ta med hunden make maka eller kan bli en trevlig vana med dubbla syften.
Viktigaste uniformella….

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
25 mars 2021 kl 19:59

Där sa du någonting väldigt viktigt Jan! “ALL organiserad makt infiltreras”

Jag ser tex Dan Eliasson som en mullvad mot demokratin som agerat likadant åt M och S.
exempel https://www.expressen.se/nyheter/eliasson-jo-anmals-for-raderade-mejlen/

Det är därför klokt att framhålla det samlande och skäliga kravet på “sanning ocH frihet”

Dessa högst legala krav i en demokrati är helt avväpnande för alla seriösa svenska poliser.

Efter att Bilderbergaren Carl Bildt nu i naken prakt poserar med toppjobb som vaccinnasare på WHO föreslår jag denna gamla men så aktuella låt.

Eva Dahlgren – Jag klär av mig naken
https://www.youtube.com/watch?v=2i7xnQQECTA

Eller vad sägs om denna goding på samma tema.

Tidigare moderat riksdagsledamot tar plats i Expos styrelse Olof Lavesson blir ny ledamot i Expos styrelse.

https://www.altinget.se/nyttomnamn/tidigare-moderat-tar-plats-i-expos-styrelse

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
25 mars 2021 kl 18:51

Det här börjar ju bli riktigt roligt!

Jag förundrar mig över att du, Jan, i din position som slugger mot allt som du upplever som socialism tydligen råkat få in en rejäl uppercut på den egna hakan.

– Hur i hela friden kan du motivera att jag skulle vara socialist?

Och när det gäller mina “religiösa kopplingar”, alltså min tro på Bibeln, så är det för det är sant.

Jag har för avsikt att snart skriva en artikel om DIN vurm, Jan, ateismen, som är en av många konstrukter i det som benämns “Learning against learning” i den potemkinkuliss, som nu håller på att falla.

Magnus
Magnus
Gäst
25 mars 2021 kl 17:50

Till er som försöker försköna vänstern så har jag bara en sak att säga.

Vänster har alltid varit totalitära.

Vänstern skulle aldrig bjuda in högern som högern uppenbarligen gjorde för vänstern. Att vara höger på skalan betyder inte att man saknar medkänsla eller avsaknad av att vilja hjälpa andra. Utan snarare att varje individ ska kunna stå på egna ben utan att en förtryckande stat ska bestämma över dig och din familj.

Det går inte att skylla på ens chef eller organisation för de beslut och agerande du själv gör. Alla har ett ansvar för sina egna handlingar. Det är absurt att vuxna människor har slutat att ta eget ansvar för att lägga över ansvaret på en korkad stat.

Magnus
Magnus
Gäst
25 mars 2021 kl 17:37

Jag har svårt att tro att polisen som efter omorganisationen blivit värdegrundsmarinerade skulle ställe sig på demonstranternas sida med tanke på att merparten av de som är emot makten också är emot den totalitära PK-ismens värdegrund.

Allt kommer att fortsätta till tillräckligt många förstår och lämnar denna totalitära värdegrund. Något som kommer ta tid.

Samuel af UgglasD
Samuel af Ugglas
Reply to  Jan Norberg
25 mars 2021 kl 19:18

Litar Du på att polisen skulle skydda befolkningen i något sammanhang mot övergrepp av något slag?
Knappast.

Samuel af UgglasD
Samuel af Ugglas
25 mars 2021 kl 13:12

Tvungen att göra Dig lite besviken Jan.
Polisen är beväpnad till tänderna, svenska folket i princip avväpnat.
Polisen kan skydda sitt eget LIV och EGENDOM. Det är mer än vad vi andra tillåts.
Det enda som kan få politiker att agera annorlunda är att hyllorna i ”mattemplen” gapar tomma och långvariga strömavbrott.
Bägge delarna är inte långt borta, det ser Mpartisten Bolund till.
27 röster av 349 är numer i den så kallade ”riksdagen” en fullgod majoritet för att sänka landet Sverige för evig tid. Tycker svenska folket det är bra?
Oj, jag glömde! Svenska folket blev aldrig tillfrågat om sin egen undergång.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Jan Norberg
25 mars 2021 kl 16:04

OK, då hoppar jag in från min semester som kommentator!

Det råder total begreppsförvirring när det gäller begreppet “vänster”. Allt av värde är kapat av maktens utövare, så även detta begrepp.

“Vänster” är ett multi-semantiskt uttryck, vilket Noam Chomsky utförligt redogjort för. Det associeras av ärliga, omtänksamma människor med ett samhälle, där ingen förtrycks och där människor hjälper varandra och tar särskild hand om barn, sjuka, gamla och handikappade.

Å andra sidan associeras “vänster” med den socialpolitiska konstruktionen socialismen, som är en ideologi som formats av våra despotiska härskare i syfte att förleda gemene man. Det är en ideologi som korresponderar mot fabianismens pricip att vara en varg i fårakläder, det vill säga FASCISM I FÖRKLÄDNAD.

Björn Afzelius var en av de klokaste människor som funnits på denna planet och han var “vänster” enligt den första definitionen.

Med redaktörens tillåtelse 🙂 skulle jag vilja hänvisa till ännu en sång, denna dag, av denna så kloka människa, Björn Afzelius:
“Landet bortom bergen” (finns på Youtube). Lyssna på texten och musiken och ta in budskapet, ni alla!

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Jan Norberg
25 mars 2021 kl 16:50

Tack, Jan!

Men svaret är mitt eget – helt oberoende av Chomsky – som jag i många avseenden är kritisk till. Men han har i sin bok ” Understanding Power” gett en väldigt åskådlig och klar bild av hur MÅNGTYDIGT och OTYDLIGT begreppet “vänster” är.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Jan Norberg
25 mars 2021 kl 17:54

Käre medkämpe för sanning och omtanke, Jan!

Ingemar Ljungqvist är en god vän till mig och jag kan försäkra dig om att han är ytterst välvillig!

Han som så många har i det förgångna fångats upp i det politiska systemets klibbiga nät, men vem har inte det?

ALL organiserad makt infiltreras.

Därför måste vi agera som individer – genom att UPPHÖRA MED ATT STÖDJA DET SOM ÄR ONT, även om det gör ont!

Det är var och en av oss som är räknas.

Hans Collinder
Hans Collinder
Gäst
25 mars 2021 kl 11:29

Jan Norberg: “Att Socialstyrelsen på 1970-talet rekommenderade 6-8 brödskivor om dagen är nog i sig ett av de mer svårslagna rekorden då det gäller marknadskampanjer med totalt genomslag och med synnerligen lång livskraft. Minns jag rätt så var det en PR-byrå som arbetade för Brödinstitutet som kom på denna slogan. Folk fick dock intrycket att det var just Socialstyrelsen som stod bakom denna marknadskampanj. Att det var brödindustrins lobbyorganisation Brödinstitutet* som låg bakom framgick med andra ord inte.”
Det var Brödinstituters ordförande som ringde upp Socialstyrelsens GD
Bror Rexed med anledning av en forskningsrapport och frågade honom
om man då inte kunde säga att 6-8 skivor om dagen var bra. Rexed tänkte
väl sig inte för utan sade att kan man nog säga.
Stora skyltar sattes därefter upp över hela landet med texten Socialstyrelsen
säger 6-8 skivor om dagen…….. och längst ned med liten stil stod texten med budskapets skapare Brödinstitutet.

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
25 mars 2021 kl 11:17

Respekterar Ingemars synpunkter, så kollade Löfving lite. Kanske är han inte så pjåkig ändå?
Vi får väl hoppas på det bästa. Om inte annat lär väl 1 Maj bli intressant att följa, fler människor börjar ju ställa sig upp än som lägger sig ner.

Och trots ibland heta diskussioner och meningsskiljaktigheter så kan jag faktisk tänka mig att Sverige nått den nivå där det inte behövs fler våldsamma revolutioner för att människor skall förstå att våld bara spelar folkets fiender i händerna.

Så kan väl EXPO står där och skrika om de vill! De enda på planeten jorden som inte är högerextrema, fascister, och nazister…..

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
25 mars 2021 kl 10:52

Ja det var väl inte första och sista gången myndigheter tog in PR byråer!

2003 tror jag, tog Strålsäkerhetsmyndigheten (då SSI) in PR byrån KREAB för ca en halv miljon av skattebetalarnas pengar för att “vaccinera mot myter” rörande mobilstrålning.

De verkar ju ha gjort ett bra jobb för Wallenberg, för nu är vi ju uppe i 5G-krafter i utvecklingen….

Finns många goa poliser kvar, får de lite god uppmuntran så kanske det går vägen?
Ju fredligare ju bättre. Under demonstrationen 6 mars skadades ju sex poliser, men det kommer ju fram att en trilla själv när han ryckte och slet i någon. Och en kvinnlig polis i gasmask råkade gasa sina kollegor.

När poliser som själva var på plats sedan ser hur det framställs i media så tar det nog emot lite för den med samvete. Själv respekterar jag polisen, men är lite allergisk mot översitteri, och när jag ser Mats Löfving börjar det otvivelaktligen att klia lite.

Ingemar Ljungqvist
Gäst
25 mars 2021 kl 08:28

Mycket bra artikel Jan Norberg. Kommer du ihåg denna: https://newsvoice.se/2020/09/de-svenska-maffiaklanerna-wallenberg-och-bonnier-maste-exponeras/ Där ger jag Mats Löfving beröm för han slutade med det Orwellska “gängkriminalitet” och talade om det mer korrekta begreppet. I lördags fick jag faktiskt en pratstund med Löfving på Norrmalmstorg. Och då fick han personligen beröm för sina uttalanden av mig. Han står helt på Folkets sida när det gäller Grundlagens rättigheter. Vi ser faktiskt polisen som den bästa allierade (enstaka undantag finns) i kampen för Demokrati och Frihet och Sanning .
Likadant säger Samuel Andreasson som fick följa med en sväng i polisens piketbuss: – Det fanns mycket kärlek i den bussen”

Harriet Larsson
25 mars 2021 kl 07:04

Jag tror att många poliser i det dolda håller med folket som protesterar för bevarandet av sina medborgerliga rättigheter, men då måste inkvotering av kvinnor upphöra, tyvärr är många av dem uppfostrade i godhetsrasism, där känsla går före förnuft. Enbart meriter skall gälla.

Ingvar Kullberg
Gäst
25 mars 2021 kl 02:09

Ta några minuter av ert liv och lyssna på låten

Björn Afzelius – Tvivlaren

Glöm för tillfället höger/vänster -tjafset och lyssna in hur mycket av texten i denna gamla “vänsterlåt” som stämmer överens med det de flesta av oss här på Newsvoice kritiserar!

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
25 mars 2021 kl 00:20

I en video på svebbtv berättar Lennart Mattikainen om problemet att erfarna poliser slutar.
Det lär inte bli färre tvivel när MSB:s sparkade gd Dan Elisson nu dyker upp som lagstiftare
efter en längre tids serie av regel och lagöverträdelser samt undergrävande jävsförbindelser.
https://www.publikt.se/nyhet/eliasson-ska-arbeta-med-krisberedskap-23080

Några meriter

2013 Försäkringskassan tillåts fortsätta med systematiska rättsövergrepp på allmänheten
https://www.mynewsdesk.com/se/stiftelsen-sensus/pressreleases/foersaekringskassan-tillaats-fortsaetta-med-systematiska-raettsoevergrepp-paa-allmaenheten-869123

2015 Åtta av tio poliser har funderat på att sluta
https://arbetet.se/2015/11/25/atta-av-tio-poliser-har-funderat-pa-att-sluta/

2018 oansvarigt att ge Dan Eliasson nytt toppjobb
https://kristdemokraterna.se/oansvarigt-att-ge-dan-eliasson-nytt-toppjobb/

2021 Åkesson om Eliasson: “Han borde hållas långt borta från ansvar”
https://www.friatider.se/akesson-om-eliasson-han-borde-hallas-langt-borta-fran-ansvar

2021 Gråt och förtvivlan på MSB efter Dan Eliassons homosexresa
https://www.friatider.se/grat-och-fortvivlan-pa-msb-efter-dan-eliassons-homosexresa

Jan Norberg
Jan Norberg
Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör.

SENASTE KOMMENTARER

ARKIV