Tvivlarna: Vad händer om polisen tvivlar och byter sida till folket?

publicerad 24 mars 2021
- av Jan Norberg
Tusenmannamarschenden 6 mars 2021. Polisen bland folk. Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

OPINION. En kommentar från Kerstin Unger-Salén under min senaste artikel satte igång tankeverksamheten hos mig och gav mig ytterligare en pusselbit i det svårlagda pusslet som det innebär att förstå sin samtid och vad som just nu pågår med vår gemensamma samhällsutveckling.

Att Socialstyrelsen på 1970-talet rekommenderade 6-8 brödskivor om dagen är nog i sig ett av de mer svårslagna rekorden då det gäller marknadskampanjer med totalt genomslag och med synnerligen lång livskraft. Minns jag rätt så var det en PR-byrå som arbetade för Brödinstitutet som kom på denna slogan. Folk fick dock intrycket att det var just Socialstyrelsen som stod bakom denna marknadskampanj. Att det var brödindustrins lobbyorganisation Brödinstitutet* som låg bakom framgick med andra ord inte.

Tilltron till myndigheter, då som nu, var total och denna typ av lurendrejeri är vad vi alla måste lära oss att se igenom. Det är just den här sortens manipulativa försök till påverkan som är så bedräglig, och använder dessutom korrupta politiker sina totalt lojala myndigheter för att på deras uppdrag ljuga och bedra folket så slipper dessa politiker själva schavottera gentemot sina medborgare när dessa inser att de blivit lurade.

Frågan man därför måste ställa sig blir vad som är värst, korrupta myndighetsföreträdare eller manipulerande politiker?


Vårt första steg blir att förhålla oss tvivlande till allt som kommer från myndigheter och alltid se kopplingen till de politiker i vars intresse det ligger att använda vanligt folks blinda tilltro och respekt till dessa båda kategorier av bedragare.


Känner polisen glädje av att banka ner hederligt folk?

Glöm inte att det var det tyska folkets blinda tro på självutnämnda auktoriteter som gjorde att Hitler kunde gripa makten och med sin form av socialism leda vanliga tyskar till vad som 1945 slutade med Stunde Null. Så vad vi nu i dagarna börjar se konturerna av är en folkrörelse där tvivlet är den gemensamma nämnaren. Ett synnerligen sunt tvivel.

Det kan utifrån etablerade synsätt förefalla lite märkligt att så pass olika kategorier människor med inbördes väldigt olika uppfattningar i många frågor ändå känner samma tvivel inför vad som nu pågår i den starkt överdrivna pandemins spår.

Fortsätter denna folkrörelsen växa och höras så kommer den framtida samhällsutvecklingen definitivt att påverkas. Frågan är bara i vilken form och riktning?

Att den redan nu skrämmer skiten ur våra politiker kan vi se på med vilken kraft de mobiliserar den polismakt vars lojalitet de ännu har, men vad händer den dagen när Polisen byter sida och ansluter sig till denna nya och alltmer snabbväxande folkrörelse?

För jag kan inte tänka mig att dagens alla poliser är så i grunden hjärntvättade att de på politikernas order känner glädje av att med gasmasker, dragna pistoler och kraftigt övervåld ingripa mot enskilda vars enda brott är åsikts och tankebrott. Vill vi verkligen ha denna ordning under den sjuka Pandemilagens effekter?

Text: Jan Norberg

*"Institutet finansierade kampanjen Socialstyrelsen vill att vi äter 6-8 skivor bröd om dagen vid mitten av 1970-talet. Den utformades på ett sätt som fick det att framstå som om Socialstyrelsen var avsändare av budskapet och sågs därför bland allmänheten som en statlig folkhälsokampanj och kritiserades för överförmynderi, trots att det var en reklamkampanj från branschen." - Wikipedia om Brödinstitutets kampanj