USA hade stor skuld till starten av andra världskriget

publicerad 1 mars 2021
- Hans Myrebro
Franklin D. Roosevelt (1933) 1882-1945. Foto: FDR Presidential Library & Museum
Franklin D. Roosevelt (1933) 1882-1945.

När skolmyndigheten nyligen ville inskränka historieämnet tidsmässigt och låta undervisningen starta vid år 1700 möttes deras agerande av kraftiga protester. Många ville från flera håll ha kvar Medeltiden och Antiken för att kunna behålla det historiska perspektivet.

Text: Hans  Myrebro

Vad man däremot i allmänhet har svalt utan protester är den kvalitetssänkning och som ägt rum särskilt vad beträffar modern historia, samtidigt som undervisningen har flyttats ut från en lärosal med fönster utåt världen, och placerat den i en åsiktskorridor som är enkelriktad och dåligt upplyst.

De dignitärer som möts i Bilderberggruppen och lägger upp de stora riktlinjerna  för mänskligheten kunde för några år sedan jublande konstatera, att kontrollen över utbildningen förstärkts.

”Man vill tillåta en-världs-globalisterna att sterilisera världens sanna förflutna. Deras insatser bär ”fantastisk” frukt. Dagens ungdom är nästan fullständigt okunniga om historiens lärdomar. Från globalistens synvinkel förenklar detta faktum läroplanen.”

Citatet är hämtat från Daniel Estulins bok om Bilderberggruppen, den grupp som med uppkavlade ärmar arbetar på att eliminera historiekunskapen liksom man vill begränsa religionens inflytande. Det outtalade syftet skulle vara att människor som avklätts sin historia och sin religion lättare skulle kunna hanteras som handelsvaror i ett globalt system.

Men varför denna politik? Jo, historiskt medvetande har alltid varit lika förhatligt bland globalisterna, som det har omhuldats i nationalisternas läger. Redan termerna globalist och nationalist uttrycker denna skillnad. För globalisten finns inga nationsgränser och därför ingen anledning att studera det som skiljer vad beträffar historisk och religiös utveckling.

Man vill alltså få människor att tappa kompassen och på det sättet göra dem mer brukbara som handelsvaror. Bilderberggruppen liksom Trilaterala kommissionen och Romklubben utgör ett globalistiskt avantgarde. För dem finns nationalisterna till endast som hatobjekt. Så har det varit alltsedan 1900-talets början.

Till Bilderberggruppen inbjuds varje år bland annat någon företrädare för den svenska regeringen för att lära sig sin läxa. Nu senast fanns bland annat Annie Lööf på plats.

Läs mer: Annie Lööf följde bara Bilderberggruppens instruktioner och Historiker: Annie Lööfs medlemskap i Trilaterala kommissionen gör henne olämplig i en svensk regering

Globalisterna nöjer sig inte med målsättningen att uppfostra ungdomar: ”som är nästan helt okunniga om historiens lärdomar”. Man vill också att det lilla de lär sig ska vara: ”en steriliserad form av världens sanna förflutna”. Både Stalin och Hitler skulle ställa sig upp och applådera en sådan målsättning om de kunde.

Den 19 september 2019 i Strassburg godkände EU-parlamentet med 535 röster för och 66 emot en: ”Joint Motion For a Resolution”, som fastställde den historiebeskrivning angående främst 1900-talet som ska gälla som absolut norm för all framtid. Resolutionen kunde lika gärna vara skriven på ett Bilderbergmöte, men var i själva verket framtagen av en grupp agendahistoriker med en politisk målsättning.

Resolutionen var betitlad: ”On the Importance of European Remembrance for the Future of Europe”  Dokumentet fastställer bland annat:

”…Stresses that the Second World War, the most devastting war in Europe’s history, was started as an immediate result of the notorious Nazi-Sovjet Treaty on Non-Aggression of 23 August 1939, also known as the Molotov-Ribbentrop Pact, and its secret protocols.”

Ett fredtraktat mellan Hitler och Stalin skulle alltså vara orsak till ett förödande storkrig. Här har vi tydligen att göra med kvasihistoriker som är helt styrda med töm och betsel av lika styrda politiker. Inte ett ord om att Franklin Roosevelt redan innan han blev president lovade att krossa Tyskland och att han som president gjorde allt för att nå det målet.

Ingenting om att Polens arméchef sommaren 1939 kunde yttra att: ”Polen vill ha kriget mot Tyskland  och Tyskland kommer inte att kunna undvika det, även om de vill” eller Winston Churchills ord den 3 september: ”Detta är England krig och målet är att krossa Tyskland.”

Frankrike var så bearbetat av USA:s toppdiplomat Bullit att de inte hade förmåga att stå emot USA:s krigshets. Under tiden gjorde Adolf Hitler vad han kunde för att få till stånd en ickeaggressionspakt med Polens utrikesminister Beck. När det misslyckades vände han sig till Stalin.

Att Sovjet anges som en utlösande faktor for ett storkrig får sannolikt ses som ett utslag av russofobi – allt för att dölja den förödande allt överskuggande amerikanska målsättningen styrda av starka intressen som krävde den slutliga förintelsen av Tyskland, enligt W. Jabotinski, Irguns grundare.

Nej, hade man velat med myndighet fastställa orsakerna till Andra världskriget, hade man naturligtvis börjat med att nämna Versailles-diktatet. För att därefter övergå till att redogöra för den krigsförklaring som världssamfundet levererade vid sin konferens i mars 1933, ”Judea Declares War on Germany”.

Det var en krigsförklaring med makt och myndighet eftersom USA oreserverat ställde sig bakom den. Därifrån utgick man då man under de närmaste åren med energi sköt Hitler framför sig mot den väntade katastrofen som skulle innebära: ”att Tyskland skulle helt förstöras” för att tala med Samuel Untermayers ord.

Men om man ändå står så fastnaglad vid etablissemangets bild av Hitler som krigshetsare, att man inte kan ta till sig de förklaringar som jag givit ovan, så har man mycket svårt att komma förbi Englands och Frankrikes roll i sammanhanget.


Andra världskriget startade inte i och med att Tyska trupper gick in i Polen för att ta tillbaka Danzig, som berövats Tyskland 20 år tidigare. Kriget blev ett världskrig när England och Frankrike på USA:s order förklarade Tyskland krig den 3 september 1939. Det fanns ingen anledning till detta.Tyskland hade inte hotat eller visat intresse för dessa länder.


EU-parlamentarikernas bristande historiekunskap

Lika skrämmande är att konstatera att EU-parlamentarikernas historiekunskap uppenbarligen har förintats, om den ens har existerat. Det innebär att de som ska leda Europas öden in i framtiden lika gärna kunde ersättas av zoombier. Ja, kanske inte riktigt, för här har dessa parlamentariker också tagit på sig uppgiften att utrusta våra ungdomar med skygglappar och styra dem med piskrapp om de avviker från den ”sanna” vägen genom att själva börja utforska verkligheten. På detta sätt dödar man det intresse för historia som naturligt uppstår hos ungdomar i ett demokratiskt samhälle.

Syriens president al-Assad hade tydligen helt rätt när han yttrade att västerländska politiker tycks helt sakna historisk kunskap.

Man ägnar sig i Bryssel åt perversion, mörkläggning, politisk styrning av och därmed dödförklaring av historiekunskapen. Historiekunskapen är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle, nu undermineras den från centralt håll. Därför finns förlaget Historiskt Korrekt.se till som en motvikt.

Text: Hans  Myrebro


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Lagstadgade lögner om vår historia är som bekant intet nytt. Judeförföljelsen i Tyskland 1933 – 1945, som blev till förintelse, shoa, holocaust, med 6 miljoner gasade judar, är ju bekant och där förnekelse av densamma är förbjuden i lag i flera EU-länder, dock inte i Sverige. Visserligen gjorde de påstått frihetsälskande liberalerna i Fp ett försök i slutet av 90-talet, men det sprack!
  Fast egentligen blev förnekelse av förintelsen förbjuden i lag först 1990 i Frankrike. Loi Fabius-Gayssot tillkom då, som ett försök att stoppa Robert Faurisson och ett flertal andra holocaust-revisionistiska författare, som från särskilt sjuttiotalets mitt gjorde sig hörda, även om MSM gjorde vad dom förmådde att kväsa uppstickarna. Hollywood gav sig med hull och hår in i genren. Begreppet “holocaust” dök upp i folks medvetande runt 1978, då en stor TV-serie med detta namn dök upp överallt.
  Många av revisionisterna har därefter fått vidkännas fängelsestraff, som ibland har föregåtts av lagstridiga deportationer, t ex Ernst Zündel och Germar Rudolf. Deras verk är totalt okända för de flesta eftersom media totaltiger om deras verk. Bokaffärer och universitet portar dom. Googles sålde under ganska lång tid revisionisternas verk, men det har upphört under senare år, nu när censur från tech-jättarna har blivit vardagsmat.

  Om vi inte snart får se Donald Trump bli rättmätigt installerad som POTUS, utan istället störtas ned i Biden/Harris-demokraternas Lucifer-håla, kommer vi alla (99%) bli historielösa slavar à la Fritz Langs arbetarbrigader på väg till jobbet, i filmen Metropolis (1925/26).

  De senaste 150 årens historieskrivning åtminstone måste revideras ordentligt. Det är den anglo-sionistiska sfären som stått för att det blev som det blev, d v s att vi nu står där vi står, vid helvetets port och det är dessa krafter som tillåtits beskriva historien i antingen Ont och Gott, där Tyskland främst stått för allt Ont.
  Fast 1871, för 150 år sen’, var det som fredsfördraget mellan Frankrike och Tyskland undertecknades och det nya enade Andra Tyska Riket utropades. För det Brittiska Imperiet, som då stod på toppen i världsrang började bekymmer om konkurrensen i framtiden förnimmas. De dryga 40 åren fram till 1914 blev för Tyskland en framgångssaga och landet kom att bli ett föredöme för andra stater, inte minst för oss svenskar.
  Den engelska politiken var sen gammalt att aldrig tillåta någon stat på det europeiska fastlandet att få dominera. Så i de hemliga sällskapen i London satte intrig-maskineriet igång, mer och mer intensivt. Här har vi de egentliga orsakerna: City of London var anstiftaren/instigatorn och så har man fortsatt.

 • Till red
  Hur funkar newsvoice kommentarssektion
  Är det så att när en kommentar inte kommer in utan snabbt tycks försvinna så beror det på ngt automatiskt filter som använder nån sorts analys av innehållet?
  Medan när en kommentar har mottagits hamnar den antingen under moderation och då framgår det eller släpps in direkt.
  Jag upplever att alltmer av debatten censureras.
  Den typ av info som signaturen Myrebro och 99%
  av hans amerikanska förebilder undertrycker eller inte känner till är den brittiska länken som inte kan förstås genom hänvisning till zionism eftersom zionism är en front skapad av britterna för att själva kunna agera diskret.
  Arkivet på americans4innovation.com innehåller viktiga detaljer om den brittiska länken som förstärktes genom Pilgrim Society 1909.
  Den typen av halvsanning som tar sig uttryck i ett angrepp på Roosevelt utan att redovisa hans antagonism mot den brittiska kolonialismen är typisk för hur debatten ser ut.
  Roosevelt pläderade för att såna länder skulle få utvecklingsmöjligheter och inte bara hållas nere. Win-win.
  Han kom ur oligarkins kretsar men ville ha mer amerikansk makt över Usa och pekade på att hans state department var som om det vore brittiska utrikesdepartementet.

  Jag undrar också över var på internet filtreringen sker ifall någon har överblick över det.

  Det vore ju praktiskt för storebror att ingripa redan lokalt i våra datorer med censuren men det är väl inte det huvudsakliga sättet?

 • Signaturen Hans Myrebro har dom åsikter som är typiska för en del av den amerikanska opinionstyp som förtiger eller är okunnig om britternas enorma inflytande över Usa.
  Sen före första världskriget omkring 1909 erhöll britternas eliter genom bla Pilgrim Society ett avgörande inflytande över allt som sen skedde. Inklusive den begynnande nedmonteringen av medelklassen och av Usa som produktiv nationalstat genom en avsiktlig fördumning av befolkningen.
  Roosevelt tillhörde oligarkin men han var emot den brittiska kolonialismen som ju var Hitlers förebild och i hög grad var Hitler britternas man i Tyskland även om han själv aldrig fattade vidden av britternas manipulativa förmåga.
  En del zionister hade tankar om både att bli en del av naziväldet och när det gick dåligt för Hitler, som en del av brittiska samväldet, och Jabotinsky som nämns stod Netanyahus far nära och företrädde senare en plan om Israel som den 7de domänen i brittiska samväldet.
  Det är signifikativt i debatten att dom som känner till zionisters agerande vanligen inte känner till eller vill kännas vid vilka zionisterna egentligen var underställda.
  Zionismen och nazismen och muslimska brödraskapet produkter av brittiska oligarkins intrigerande hjärnor.

 • Lagstadgade lögner om vår historia är som bekant intet nytt. Judeförföljelsen i Tyskland 1933 – 1945, som blev till förintelse, shoa, holocaust, med 6 miljoner gasade judar, är ju bekant och där förnekelse av densamma är förbjuden i lag i flera EU-länder, dock inte i Sverige. Visserligen gjorde de påstått frihetsälskande liberalerna i Fp ett försök i slutet av 90-talet, men det sprack!
  Fast egentligen blev förnekelse av förintelsen förbjuden i lag först 1990 i Frankrike. Loi Fabius-Gayssot tillkom då, som ett försök att stoppa Robert Faurisson och ett flertal andra holocaust-revisionistiska författare, som från särskilt sjuttiotalets mitt gjorde sig hörda, även om MSM gjorde vad dom förmådde att kväsa uppstickarna. Hollywood gav sig med hull och hår in i genren. Begreppet “holocaust” dök upp i folks medvetande runt 1978, då en stor TV-serie med detta namn dök upp överallt.
  Många av revisionisterna har därefter fått vidkännas fängelsestraff, som ibland har föregåtts av lagstridiga deportationer, t ex Ernst Zündel och Germar Rudolf. Deras verk är totalt okända för de flesta eftersom media totaltiger om deras verk. Bokaffärer och universitet portar dom. Googles sålde under ganska lång tid revisionisternas verk, men det har upphört under senare år, nu när censur från tech-jättarna har blivit vardagsmat.

  Om vi inte snart får se Donald Trump bli rättmätigt installerad som POTUS, utan istället störtas ned i Biden/Harris-demokraternas Lucifer-håla, kommer vi alla (99%) bli historielösa slavar à la Fritz Langs arbetarbrigader på väg till jobbet, i filmen Metropolis (1925/26).

  De senaste 150 årens historieskrivning åtminstone måste revideras ordentligt. Det är den anglo-sionistiska sfären som stått för att det blev som det blev, d v s att vi nu står där vi står, vid helvetets port och det är dessa krafter som tillåtits beskriva historien i antingen Ont och Gott, där Tyskland främst stått för allt Ont.
  Fast 1871, för 150 år sen’, var det som fredsfördraget mellan Frankrike och Tyskland undertecknades och det nya enade Andra Tyska Riket utropades. För det Brittiska Imperiet, som då stod på toppen i världsrang började bekymmer om konkurrensen i framtiden förnimmas. De dryga 40 åren fram till 1914 blev för Tyskland en framgångssaga och landet kom att bli ett föredöme för andra stater, inte minst för oss svenskar.
  Den engelska politiken var sen gammalt att aldrig tillåta någon stat på det europeiska fastlandet att få dominera. Så i de hemliga sällskapen i London satte intrig-maskineriet igång, mer och mer intensivt. Här har vi de egentliga orsakerna: City of London var anstiftaren/instigatorn och så har man fortsatt.

 • Till red
  Hur funkar newsvoice kommentarssektion
  Är det så att när en kommentar inte kommer in utan snabbt tycks försvinna så beror det på ngt automatiskt filter som använder nån sorts analys av innehållet?
  Medan när en kommentar har mottagits hamnar den antingen under moderation och då framgår det eller släpps in direkt.
  Jag upplever att alltmer av debatten censureras.
  Den typ av info som signaturen Myrebro och 99%
  av hans amerikanska förebilder undertrycker eller inte känner till är den brittiska länken som inte kan förstås genom hänvisning till zionism eftersom zionism är en front skapad av britterna för att själva kunna agera diskret.
  Arkivet på americans4innovation.com innehåller viktiga detaljer om den brittiska länken som förstärktes genom Pilgrim Society 1909.
  Den typen av halvsanning som tar sig uttryck i ett angrepp på Roosevelt utan att redovisa hans antagonism mot den brittiska kolonialismen är typisk för hur debatten ser ut.
  Roosevelt pläderade för att såna länder skulle få utvecklingsmöjligheter och inte bara hållas nere. Win-win.
  Han kom ur oligarkins kretsar men ville ha mer amerikansk makt över Usa och pekade på att hans state department var som om det vore brittiska utrikesdepartementet.

  Jag undrar också över var på internet filtreringen sker ifall någon har överblick över det.

  Det vore ju praktiskt för storebror att ingripa redan lokalt i våra datorer med censuren men det är väl inte det huvudsakliga sättet?

 • Signaturen Hans Myrebro har dom åsikter som är typiska för en del av den amerikanska opinionstyp som förtiger eller är okunnig om britternas enorma inflytande över Usa.
  Sen före första världskriget omkring 1909 erhöll britternas eliter genom bla Pilgrim Society ett avgörande inflytande över allt som sen skedde. Inklusive den begynnande nedmonteringen av medelklassen och av Usa som produktiv nationalstat genom en avsiktlig fördumning av befolkningen.
  Roosevelt tillhörde oligarkin men han var emot den brittiska kolonialismen som ju var Hitlers förebild och i hög grad var Hitler britternas man i Tyskland även om han själv aldrig fattade vidden av britternas manipulativa förmåga.
  En del zionister hade tankar om både att bli en del av naziväldet och när det gick dåligt för Hitler, som en del av brittiska samväldet, och Jabotinsky som nämns stod Netanyahus far nära och företrädde senare en plan om Israel som den 7de domänen i brittiska samväldet.
  Det är signifikativt i debatten att dom som känner till zionisters agerande vanligen inte känner till eller vill kännas vid vilka zionisterna egentligen var underställda.
  Zionismen och nazismen och muslimska brödraskapet produkter av brittiska oligarkins intrigerande hjärnor.

 • Det är väl till dels OK att generellt säga USA, Polen eller Tyskland, men det är lite för generaliserande.
  Bonden på åkern eller skomakaren i verkstan har knappast någon längtan att slå en kollega i skallen bara för att han talar ett annat språk, tvärtom i det fallet. Mohammed Alis devis: en Viet Nambonde har inte gjort mig nåt. Hela turismindustrin är grundad på skillnader.
  Leve skillnaden, som fransosen säger.
  Åker man till Mexico för att lyssna på musik och äta god mat eller för att träffa urtråkiga bankirer?
  Plats för ett nytt ord i sammanhanget!?

 • Många rika i USA som Ford stödde Hitler med pengar och lån och familjen Bush grundlade sin förmögenhet med “affärer” i Tyskland på 1930-talet! I Sverige fanns en mycket positiv inställning till Hitler och Wallenberg var en av de som blev rika på affärer med Tyskland! Så visst är det många kålsupare som hade skuld till att Hitler kom till makten..Polen var för övrigt inget oskyldigt offer som det framställs som utan en hård fascist-stat som stal land från länder runt omkring på 1920-talet och början av 1930-talet.

 • Det är väl till dels OK att generellt säga USA, Polen eller Tyskland, men det är lite för generaliserande.
  Bonden på åkern eller skomakaren i verkstan har knappast någon längtan att slå en kollega i skallen bara för att han talar ett annat språk, tvärtom i det fallet. Mohammed Alis devis: en Viet Nambonde har inte gjort mig nåt. Hela turismindustrin är grundad på skillnader.
  Leve skillnaden, som fransosen säger.
  Åker man till Mexico för att lyssna på musik och äta god mat eller för att träffa urtråkiga bankirer?
  Plats för ett nytt ord i sammanhanget!?

 • Många rika i USA som Ford stödde Hitler med pengar och lån och familjen Bush grundlade sin förmögenhet med “affärer” i Tyskland på 1930-talet! I Sverige fanns en mycket positiv inställning till Hitler och Wallenberg var en av de som blev rika på affärer med Tyskland! Så visst är det många kålsupare som hade skuld till att Hitler kom till makten..Polen var för övrigt inget oskyldigt offer som det framställs som utan en hård fascist-stat som stal land från länder runt omkring på 1920-talet och början av 1930-talet.

 • Intressant “nyhet” i ämnet från theguardian 2004

  Hur Bushs farfar hjälpte Hitlers uppgång till makten

  Rykten om en koppling mellan USA: s första familj och nazistiska krigsmaskiner har cirkulerat i årtionden. Nu kan Guardian avslöja hur återverkningar av händelser som kulminerade i handling under handel med fiendelagen fortfarande känns av dagens president
  Ben Aris i Berlin och Duncan Campbell i Washington

  Lör 25 sep 2004 18.59 EDTFörsta publicerad lör 25 september 2004 18.59 EDT
  George Bush farfar, den sena senator Prescott Bush, var direktör och aktieägare i företag som tjänade från deras engagemang med finansiärer i Nazi Tyskland .

  The Guardian har fått bekräftelse från nyligen upptäckta filer i US National Archives att ett företag som Prescott Bush var regissör med var involverat i nazismens finansarkitekter.

  Hans affärsaffärer, som fortsatte tills hans företags tillgångar beslagtogs 1942 enligt handel med fiendelagen, har lett mer än 60 år senare till att en civilrättslig talan väcks i Tyskland mot Bush-familjen av två tidigare slavarbetare i Auschwitz. och till en summa av kontroverser före valet.

  https://www.theguardian.com/world/2004/sep/25/usa.secondworldwar

 • Intressant “nyhet” i ämnet från theguardian 2004

  Hur Bushs farfar hjälpte Hitlers uppgång till makten

  Rykten om en koppling mellan USA: s första familj och nazistiska krigsmaskiner har cirkulerat i årtionden. Nu kan Guardian avslöja hur återverkningar av händelser som kulminerade i handling under handel med fiendelagen fortfarande känns av dagens president
  Ben Aris i Berlin och Duncan Campbell i Washington

  Lör 25 sep 2004 18.59 EDTFörsta publicerad lör 25 september 2004 18.59 EDT
  George Bush farfar, den sena senator Prescott Bush, var direktör och aktieägare i företag som tjänade från deras engagemang med finansiärer i Nazi Tyskland .

  The Guardian har fått bekräftelse från nyligen upptäckta filer i US National Archives att ett företag som Prescott Bush var regissör med var involverat i nazismens finansarkitekter.

  Hans affärsaffärer, som fortsatte tills hans företags tillgångar beslagtogs 1942 enligt handel med fiendelagen, har lett mer än 60 år senare till att en civilrättslig talan väcks i Tyskland mot Bush-familjen av två tidigare slavarbetare i Auschwitz. och till en summa av kontroverser före valet.

  https://www.theguardian.com/world/2004/sep/25/usa.secondworldwar

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *