Världens första supersoniska stridsdrönare

publicerad 5 mars 2021
- av Sanja Juric
Arrow, Kelley Aerospace
Arrow, Kelley Aerospace
Arrow, Kelley Aerospace

WARZONE. Kelley Aerospace i Singapore som ligger bakom världens första obemannade supersoniska stridsdrönare, har redan fått över 100 beställningar på stridsplanet som kan nå hastigheter upp till Mach 2,1. Företaget utvecklar också supersoniska affärsjetflygplan och prototyperna testas för närvarande i USA och Sverige.

Singapore-baserade Kelley Aerospace har officiellt lanserat världens första supersoniska obemannade stridsdrönare/drönarplan, skriver Daily Mail. Drönaren som kallas för Arrow är utformad av ett enda skal av lätt kolfiber. Med en maximal startvikt på 16,800 kg, kan den nå mer än 4,810 km vid hastigheter upp till Mach 2,1.

Förutom att drönaren knappt syns på radar eller i infrarött är den utformad för både strids- och spaningsuppdrag. Det finns även möjlighet att kunna montera olika vapen på den och på så sätt anpassa för olika uppdrag. Företaget meddelar på sin hemsida att Arrow kan startas antingen autonomt eller fjärrstyras.

Priset på Arrow beräknas ligga mellan 9 och 16 miljoner dollar. Det relativt låga priset menar Kelley Aerospace, gör det möjligt att köpa in flera stridsdrönare för att kunna utföra högriskuppdrag där den inte nödvändigtvis behöver återvända till basen.

Vid ett lanseringsevenemang i Singapore i december 2020 avslöjade företaget att det  utvecklar även ett supersonisk affärsjetflygplan. Testningen av två prototyper sker för närvarande i USA och Sverige.

Det som särskiljer Arrow från supersoniska stridsflygplan är att dessa endast kan hålla hastigheten en kort stund, som exempelvis F-35 som riskerar strukturella skador när den når sin topphastighet på 12,000 km i timmen.

Olika typer av stridsdrönare

Stridsdrönare brukar räknas in i tre grundläggande modelltyper. Den första modellen av små billiga drönare släpps av stridsflyg- eller bombplan från luften. De är beväpnade och har sensorer, men återvänder aldrig till basen. Den andra modelltypen är betydligt dyrare, oftast några miljoner dollar per drönare och kan ta sig tillbaka om de skulle överleva sitt uppdrag. Den sista modelltypen kan kosta uppemot 50 miljoner dollar. Den kan utföra många flera uppdrag likt bemannade stridsflygplan och förväntas återvända till basen.

Det har även genomförts lyckade försök att fjärrstyra befintliga stridsflygplan. Redan under 2017 lyckades försök med att fjärrstyra det amerikanska stridsflygplanet F-16.  I slutet av 2019, genomfördes över 20 uppdrag av två obemannade stridsflygplan av typen EA-18G Growler tillsammans med flygplanstillverkaren Boeing.

Text: Sanja R. Juric

Källor och relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

  • Bygg en vision om den framtid vi önskar istället för att ge det dysfunktionella utrymme i tankefältet. Dessa “strids” produkter är ju mot alla livsprinciper och naturlagar i universum. De är utdöende.. Om vi visste hur mycket vi samskapat till den verklighet vi lever i nu och påverkar med varje tanke vår framtid. Energi följer tanken.. människan skapar allt hon vill.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *