Öppet brev till demokratiminister Amanda Lind angående hennes medverkan i videon om den 1:a maj

publicerad 14 april 2021
- Gästskribent
Marielle Martinz och demokratiminister Amanda Lind

En video om det kommande 1:a majtågen 2021 har fått uppmärksamhet av Regeringskansliet eftersom demokratiminister Amanda Lind finns med. Hon talar om värdet av demokrati, men videon innehåller även bilder från manifestationer för mänskliga friheter och rättigheter som ifrågasätter coronakrisens begränsningar av demokratier i världen. 

Anders Lindell, ‎politiskt sakkunnig på Regeringskansliet (MP). Pressfoto: Miljöpartiet.
Anders Lindell, ‎politiskt sakkunnig på Regeringskansliet (MP). Pressfoto: Miljöpartiet.

Detta fick Amanda Linds politiskt sakkunnige talesperson Anders Lindell att på Facebook dementera att Lind står bakom videon där Lind alltså förekommer i några klipp.

Både Lind och Lindell står själva offentligt bakom ett starkt budskap till det svenska folket:

“Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i Sverige och Europa.” – Anders Lindell, MP

NewsVoice publicerar ett öppet brev skrivet av privatpersonerna Marielle Martinz och Patrik Tibell.

Intro: NewsVoice. Öppet brev av Marielle Martinz och Patrik Tibell. Bild ovan: Marielle Martinz (privat foto) och demokratiminister Amanda Lind (pressfoto: Kristian Pohl, Regeringskansliet). Videokälla: Patrik Tibell. | 1:a majtågen 2021 på Telegram

Öppet brev till Amanda Lind

Hej Amanda,

Tack för din uppmärksamhet i vår viktiga fråga. Min partner blev kontaktad av din politiskt sakkunnige [Anders Lindell], med anledning av den trailer vi producerat inför 1 maj – och din närvaro i den. Ditt tal är ju offentliggjort på Regeringens hemsida med nedladdningsmöjligheter, vilket gjorde oss mycket glada. Det är viktigt med transparens. För säkerhets skull har vi också översatt den till engelska så inga missförstånd ska kunna uppstå kring vad det är du säger. Frihetsrörelsen är som du säkert känner till engagerad över hela världen och inte ett litet fenomen i Sverige. Och den är tillsammans med oberoende media av högre kvalitet nästintill det enda uttrycket för demokrati idag. Trailern har gillats i alla våra nätverk, även om ett fåtal har undrat varför vi valt att låta dig ta så stor plats i trailern.

Denna fråga besvarade vi så här:

“Hej alla 

Jag är en av producenterna av denna trailer. Angående frågetecken kring vår kultur- och demokratiminister:

Titta på videon flera ggr så tror jag alla frågetecken rätas ut. Det första positiva beviset för att hon är med i trailern har ni redan givit genom era frågor. Hennes ord väcker frågetecken. Och frågor väcker intresse och kritiskt tänkande. Men det var egentligen inte därför jag ville ha med henne.

Hon är med pga flera saker.

1) I relation till hur pandemilagen och restriktioner genomförts är hennes tal om demokratin högst intressant.

2) I talet sägs det uttryckligen att ”så många som möjligt måste stå upp för demokratin och att vi aldrig får ta den för given” (senare i trailer). I relation till censur och en stängd debatt blir dessa ord rätt spännande och kräver eftertanke. Men också: i enlighet med detta uttalande är manifestationer helt på sin plats.

3) Hennes uttalande är intressant ur flera perspektiv och om vi såg hela den här situationen som ett spel (inte bokstavligen utan som en liknelse) där ledtrådar ges efterhand så ser jag detta tal som en ledtråd. Vare sig hon är medveten om att hon ger den eller inte.

Hoppas ni gillar trailern och vill se på den med ny blick efter dessa svar   Jag vill avsluta med att säga att varken jag eller Patrik tagit med henne som hån eller av negativa känslor gentemot henne.”

Låt oss börja med punkt 2 och den absolut sista meningen, där jag säger att i enlighet med ditt tal är manifestationer helt på sin plats. Märk väl att jag ingenstans nämner demonstrationer. Din sakkunnige har tyvärr missförstått trailern och tror att den gäller en demonstration, när den i själva verket gäller en manifestation. Vi är alla mänskliga. Vi har aldrig någonsin påstått, vare sig muntligen eller i text, att du står bakom någon demonstration, men hur är det med manifestationer med tanke på att Pandemilagen per definition är en manifestation av frånvaron av demokrati?

Som en motvikt till Riksdagens manifestation Pandemilagen, genomför alltså frihetsrörelsen manifestationer av närvaro i demokrati och i egenskap av demokratiminister måste du ju själv anse att demokratin är viktig.

Faktum är ju att du i ditt tal anser att så många som möjligt måste stå upp för demokratin – att den aldrig får tas för given! Och då kommer vi till det som din sakkunnige utelämnade att ge en lösning på, nämligen hur du planerar att öppna upp debatten och avveckla den censur som utvecklats under Covid-19? När ”faktagranskare” talar om för en hel befolkning vad de får debattera om har vi faktiskt redan gått ifrån demokrati och är på väg in i en diktatur. Detta känns som en viktig fråga att lösa för att komma vidare.

För att ge några exempel på vad en öppen debatt skulle kunna ge så tänker jag använda mig av den givna situationen Covid-19. Huruvida Covid-19 är en pandemi eller inte, därom tvista de lärde, så av denna orsak utelämnar vi det ordet här. En öppen debatt skulle innebära att alla sakkunniga inom de fält relevanta för Covid-19-situationen fick ge sin syn på denna. Sakkunniga i detta avseende blir då forskare, vetenskapsmän och kvinnor, läkare, ekonomer, psykologer, statistiker och de som analyserar effekter i miljön.

Låt oss också inkludera oberoende media här, som applicerar god journalistik i medborgarens och människans intresse. Det finns säkert fler yrkeskategorier som borde bjudas in till den öppna debatten, så låt dig inte under några omständigheter begränsas av mina förslag. Att bjuda in och samtala med dessa människor och yrkeskunniga (något Ericsson för övrigt kanske motsätter sig, då deras mål är att våra läkare ska omskola sig till data-analytiker istället för att praktisera sina medicinska kunskaper och färdigheter) skulle leda till ett mycket större och bredare underlag för Riksdag och Regering att fatta beslut utifrån.

Och visst, jag förstår att en behöver göra avgränsningar. Det fick jag själv lära mig när jag skrev uppsats på universitetet, något jag kunde göra tack vare att rösträttskvinnorna för 100 år sedan manifesterade sin politiska rösträtt, men när en gör avgränsningar i den information som intas såväl som den information som redovisas, måste detta tydligt beskrivas inledande i en process. Dels för den som gör sin analys baserat på den begränsade informationen, men särskilt för de som ska få ta del av det en kommer fram till.

Jag ber dig därför för allas högsta bästa att översända mig denna redogörelse och beskrivning över hur riksdagen och regeringen har begränsat sig gällande information inför sina beslut rörande Covid-19-situationen, så att jag kan dela den med alla som undrar. Bifoga gärna också en lista på de ni har konsulterat.

Din sakkunnige meddelar också hela rörelsen (för Anders Lindell har inte bara kontaktat oss privat utan också vågat sig på en debatt i gruppen, vilket vi naturligtvis välkomnar då detta tyder på en sann känsla av att veta sina demokratiska rättigheter) att vi absolut inte ska samlas i grupp och uttrycka våra demokratiska rättigheter. Och vi vet ju alla vad det betyder.

Jag tolkar det som att hen missat vårt huvudbudskap – tillsammans är vi starka! Anders Lindell erkänner vidare att restriktionerna är en stor utmaning, men att situationen bemöts genom att i exakta ordalag: hantera läget. Det låter som en uppföljning på en annan visa. Anders Lindell låter oss alla förstå att hanteringen av situationen handlar om att ge alla verksamheter stöd för att de ska överleva. Det låter ju fantastiskt, men vi undrar hur detta är ekonomiskt möjligt, med avseende på att stora delar av statskassan nu gått till att köpa in genoccin, samt att en annan del går till att stödja våra medsystrar och bröder i andra länder (kunde vi inte också göra en insats för demokratin på andra håll i världen).

Personligen är jag uppfostrad till att en hjälps åt, sådant behöver vi mer av och jag menar inte att det är fel att hjälpa andra länder i denna kris, men jag behöver ändå ställa frågan för oss alla om det inte hade varit bra om alla världens ledare från början tittat bakåt i historien och samtidigt rådfrågat fler experter innan det inleddes en global aktion likt denna? Och när jag ändå är igång så är jag med flera väldigt tacksamma om vi kan få ta del av budgeten i detalj, i enlighet med en företagsekonomisk modell? Det är så lätt att det blir tokigt i media när det gäller siffror och vad som betonas och inte, så för att reda ut eventuella missförstånd vore det bra att få se en fullständig kalkyl.

Du erkänner genom din sakkunnige att det är en stor utmaning för alla verksamheter att människor inte kan träffas i stora grupper nu, men är det bara verksamheterna det är en utmaning för? Hur påverkar situationen människan? Det är en fråga som många utreder i detta nu.

Din dementi (genom din sakkunnige) i vårt inlägg om trailern kan olyckligtvis tolkas som att du inte själv står upp för demokratin. Är det så? Om inte, hur avser du i så fall att åter möjliggöra en sann demokrati? För i nuläget är debatten enligt ovan stängd och det råder censur. En försöker säga åt den vanliga människan att inte berätta för sina nära och kära om riskerna med genoccinet trots att människor dör världen över, även här, medan Regeringen fortsätter att ordinera dessa experimentella sprutor till folket med målsättningen att alla över 18 ska ha deltagit i experimentet innan midsommar.

Målsättningar är bra. Det behöver alla människor ha och frihetsrörelsen har sina egna. Vårt första mål är att informera så många som möjligt om att de skadligaste effekterna av Covid-19-situationen är att familjer slits itu, barn förlorar kvalitet i undervisning och även sina vänner, småföretagare förlorar sina verksamheter, tonåringar (och vuxna) begår självmord när de inte får gå utanför dörren, den anställde får antingen gå ner i tid, förlorar sitt jobb eller får arbeta hemma med vad som för tillfället diskuteras: sänkt lön.

Så storföretagen ska spara ekonomiskt på att deras anställda arbetar under sämre ergonomiska förhållanden, medan sistnämnda samtidigt inte kan få avdrag på skatten för hemmakontor? Vi ser också försök till tvångsvaccineringar på vissa arbetsplatser, vilket är olagligt, med hot om uppsägning vid nekande.

Så precis som du säger måste så många som möjligt stå upp för demokratin. Och det är det vi gör. Och det är vår rättighet. För vi tar den inte för given. Vi har för länge sedan insett att Sveriges demokrati urlakats. Det är även vår skyldighet att låta våra medmänniskor få ta del av den information som undanhålls dem och vi har blivit immuna mot de förnedringar massmedia försökt skrämma oss med. Immunitet är något väldigt kraftfullt. Flockimmuniteten på naturlig väg är det som kommer rädda världen om vi ska tro på vad vaccinforskare säger. De ber oss att upphöra omedelbart med massvaccineringarna. Viktig information som lyckats undgå såväl svenska myndigheter som riksdag och regering.

Trots oupphörliga kontaktförsök med otaliga studier av kunniga på de relevanta områdena för Covid-19-situationen, har märkliga restriktioner införts. Vi måste dra slutsatsen att dessa studier helt ignorerats. Detta är till nackdel för alla i vårt land. Vi avråds istället från att skaffa oss flockimmunitet. Din sakkunnige går så långt som att framföra en varning om att ett ökat smittläge leder till hårdare restriktioner. Så en ökad flockimmunitet leder alltså till att vi ännu mindre kan gå utanför vår dörr? Den logiken tror jag blir svår att driva utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Dessutom skulle ett sådant uttalande kunna tolkas som ett vänligt hot. Det kan ju faktiskt skrämma upp medborgarna till att inte våga utöva sina demokratiska rättigheter och det är inget jag vill tro att du som demokratiminister avser att göra.

En fråga du är välkommen att besvara snarast är om det är möjligt för Riksdagen och Regeringen att ta välgrundade beslut när debatten är stängd och ytterst snäv information når fram till er? Vore det inte bra att ta emot och undersöka hellre mer än mindre av den inkommande informationen, för att kunna bilda sig en sann bild av situationen? Vi är väl ändå överens om att beslut i frågor rörande rådande situation bör tas med hänsyn till minsta möjliga skada?

Som människa och del av frihetsrörelsen vill jag härmed vänligen be dig att sända oss underlaget, med samtliga kommentarer och överväganden i detalj och med hänvisningar till källor relevanta för resultatet av de överväganden som gjorts inför införandet av pandemilagen, som i sig självt är ett grundlagsbrott. Jag förstår att du kommer vilja hänvisa till att grundlagen faktiskt innehåller ett kryphål i händelse av farsot. Men som jag sa tidigare, därom tvista de lärde, i huruvida vi har en sådan eller inte. Statistiken säger att vi har en situation som leder till liknande procentuell dödlighet som en säsongsinfluensa.

Detta betyder naturligtvis inte att de drabbades familjer finner tröst i det. En förlust är alltid en förlust och vissa har blivit mycket sjuka, medan det i motsatta änden av spektrumet har funnits förkylnings- eller influensaliknande symptom. En farsot är något som en stor del av befolkningen dör i, likt pesten. Eftersom Sverige inte hade en lockdown inledningsvis är vi ett väldigt bra exempel på hur farlig eller ofarlig denna sjukdom är. Om Covid-19 varit så farlig som förmedlats till samhället så borde vi nästan hunnit utrota oss själva.

Hur bemöter ni de familjer som istället förlorat anhörig till följd av genoccinet? Den utväg som erbjöds ur Covid-19-situationen. Vad är svaret på deras fråga om hur en sådan sak kunde hända? Hänvisar ni då till den forskning som faktiskt gjorts på området? Till de svar som ges av vaccinutvecklare, mikrobiologer, immunologer, läkare? För det blir svårt att påstå för de som tagit beslut ifråga om denna ”massvaccinering” att ni inte har svar. Svaren finns och har givits er.

En statistisk jämförelse kan visa på samhällsnyttan med detta genoccin, baserad på hur många som idag redan har mottagit sin första dos:

3452 människor har hittills avlidit med Covid-19 under 2021. Detta motsvarar 0,033% av Sveriges befolkning och 14,8% av samtliga avlidna som till antalet är 23 289 under samma period. Av dessa 3452 avlidna med Covid-19 var det endast 507 som inte hade några underliggande sjukdomar, dvs 14,7% av det totala antalet.

Som motsats till detta kan vi se att 1,355,828 människor fått sin första dos, vilket motsvarar 13% av befolkningen. Detta har skett under samma period som beskrivs ovan. Antalet dödsfall som resultat av genoccinet är 164, vilket motsvarar 0,7% av totalt antal avlidna under perioden. Inrapporterade allvarliga biverkningar är 1295, motsvarande 0,096% av i nuläget antalet vaccinerade. Jämförelsevis utgör dessa siffror 4,8% samt 37,5% av antalet avlidna med Covid-19 under samma period. Räknar vi på antal avlidna i Covid-19 utan underliggande sjukdomar blir procentsatserna istället 32,3% samt 255%.

För att gestalta utvecklingen av detta har vi räknat ut resultatet av dödsfall till följd av mottagen första dos till potentiellt hela befolkningen. Vid ett sådant scenario skulle vi ha att vänta 1255 dödsfall och hela 9914 allvarliga biverkningar – sammantaget 11 169 nya fall kopplade till genoccinet. Detta i sin tur motsvarar 110,7% av dödstalen för Covid-19 under 2020.

Källor: SCB, FHM, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Jag förstår att du inte ansvarar i detalj för allt rörande Covid-19-situationen, men du är demokratiminister och utifrån denna roll ligger det i ditt intresse att debatten är öppen och att ingen censur råder. Dessa två är ju grundläggande för att demokrati ska ha en förutsättning att existera.

Din sakkunnige meddelar vidare att du inte står bakom budskapet i trailern. I enlighet med trailerns innehåll vill vi ge dig chansen att besvara de följdfrågor som då oundvikligen uppstår.

 • Betyder detta att du inte heller står bakom att medborgaren ska få göra sin röst hörd? Eller att du tycker att det är bra att dela in befolkningen i olika klasser, några som får och några som inte får?
 • Att du per definition dementerar ditt eget tal om att värna om demokratin och att vi inte heller bör bry oss om demokratin i övriga världen?
 • Betyder det att du anser att våra barn bör fortsätta få en undermålig skolgång och slippa träffa sina vänner?
 • Och att du inte ser fri företagsamhet som positivt, utan istället stödjer det faktum att småföretagare får stänga igen sina verksamheter till följd av de restriktioner som införts? Jag vill inte tro det. Ditt tal kommer att manifesteras. Ditt tal om att stå upp för demokratin och att aldrig ta den för given.

Sist men inte minst låter din sakkunnige meddela att du inte alls försöker ge människor några ledtrådar. Jag vill först och främst understryka att jag aldrig nämnt ordet i plural, utan i singular. Dessutom förtydligar jag också att du har gjort detta, antingen medvetet eller omedvetet. Jag kan garantera dig att det finns en ledtråd i ditt tal och eftersom du dementerar detta betyder det att du lämnat denna omedvetet. Och det tackar vi för. Ledtråden har tydliggjorts i detta brev.

Så om jag ber mitt kontaktnät att skicka dig en lista på alla relevanta människor att föra debatten vidare med i Covid-19-frågan, så förbereder du public service på att de måste rapportera hela informationen (kanske i form av en veckolång debatt på bästa sändningstid) utan att avbryta och vinkla eller förnedra – dvs dels följa god journalistik och dels bejaka de demokratiska rättigheterna. Det är ju ändå deras jobb. Dessutom så ges all media tillträde att bevittna samt rapportera kring debatten och att ställa frågor. I och med att public service och massmedier redan hörts så mycket i debatten hittills ser vi det som naturligt att vi balanserar upp det genom att låta oberoende media (det som massmedier kallar för alternativ media) ställa sina frågor först.

I gengäld kommer jag att ge dig och medborgarna det korta svaret på varför du är med i vår trailer. En brukar säga att en bild säger mer än tusen ord, men alla människor är olika. Ibland säger en mening mer än tusen bilder. I det här fallet ansåg vi att ord tillsammans med bilder visar på förhållandet mellan ord och handling, men vi har aldrig påstått att du uppmanat oss till att demonstrera. Sådant pysslar vi inte med. Vi manifesterar.

Jag förstår att jag säkerligen täckt in fler ämnen gällande Covid-19-situationen än vad du har möjlighet att besvara. Därför ser jag fram emot att du i egenskap av demokratiminister framför alla dessa frågor till sin rätta instans, så att demokratin kan få blomstra igen. Som demokratiminister och därtill kvinna har du potentialen att verkligen skriva historia, i och med att vårt lands demokrati mäts utifrån när kvinnorna röstade för första gången i riksdagsvalet. Att som kvinna och demokratiminister se till att det dina anmödrar kämpade för så hårt faktiskt förvaltas.

Med vänliga hälsningar Marielle Martinz och Patrik Tibell

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Amanda Lind
Stöd NewsVoice 2024
 • Jag såg inslaget om Första Maj med Amanda Lind och tyckte det var jättebra. Eftersom de flesta officiella skrivelser och inlägg till gammelmedia från oss bara förpassas till arkiven eller refuseras så gäller det att ta nya tag. Och menar Amanda Lind allvar så borde ju hon fullfölja och bjudas in som en talare till Första Maj. Själv har jag och Samuel Andreasson försökt få med oss en del fritänkande polischefer på en dialog. Det kan man läsa om här: Skrivelse till polisen om 1:a Majtåget för Frihet och Sanning – VAKEN.se
  Och varför inte Såväl poliserna Jale och Mats liksom Amanda tillhör ju de 99% som borde stå upp för ett Öppna Sverige .

 • Jag såg inslaget om Första Maj med Amanda Lind och tyckte det var jättebra. Eftersom de flesta officiella skrivelser och inlägg till gammelmedia från oss bara förpassas till arkiven eller refuseras så gäller det att ta nya tag. Och menar Amanda Lind allvar så borde ju hon fullfölja och bjudas in som en talare till Första Maj. Själv har jag och Samuel Andreasson försökt få med oss en del fritänkande polischefer på en dialog. Det kan man läsa om här: Skrivelse till polisen om 1:a Majtåget för Frihet och Sanning – VAKEN.se
  Och varför inte Såväl poliserna Jale och Mats liksom Amanda tillhör ju de 99% som borde stå upp för ett Öppna Sverige .

 • MYCKET Bra eftertext !
  DET ÄR UR DENNA BASANALYTISK FÖRMÅGA HÄR SKRIVEN –
  SOM IDAG SEDAN ca 15 år ABSOLUT LYSER MED SIN FRÅNVARO I MASSMEDIA. SAMMA FRÅNVARO AV ATT SE VERKLIHETEN ÅTERFINNS I ALLA DE RIKSDAGSPARTIER SOM NGN GÅNG SEDAN 2004 VARIT I REGERING.

 • Suverän video. Visar mer.än tydligt regeringen och statlig medias dilemma. I den paradox de i fatal avsaknad av analytisk förmåga själva satt sig i. Därtill behöver Valet 2022 säkras mot all den manipulation som amerikanskan folket tvångsutsattes för den 3 nov 2020 då DÄRTILL senare domstolsäsendet negligerar lagliga val och allt analytiskt påvisat bedrägeri !

 • På fri murad loge hörs dragspel och bas
  Fullmånen lyser som var den av glas
  Där dansar Mannen I Huva, kind emot kind
  Med söta fröken Amandan Lind

  Hon dansar och blundar så nära intill
  Hon följer i dansen precis vart han vill
  Han för och hon följer lätt som en vind
  Men säg varför rodnar ej Amanda Lind?

  • Du vet att det är förbjudet att rimma på NewsVoice va? 😉
   Nu tillbaka till innehållet i det öppna brevet.

 • MYCKET Bra eftertext !
  DET ÄR UR DENNA BASANALYTISK FÖRMÅGA HÄR SKRIVEN –
  SOM IDAG SEDAN ca 15 år ABSOLUT LYSER MED SIN FRÅNVARO I MASSMEDIA. SAMMA FRÅNVARO AV ATT SE VERKLIHETEN ÅTERFINNS I ALLA DE RIKSDAGSPARTIER SOM NGN GÅNG SEDAN 2004 VARIT I REGERING.

 • Suverän video. Visar mer.än tydligt regeringen och statlig medias dilemma. I den paradox de i fatal avsaknad av analytisk förmåga själva satt sig i. Därtill behöver Valet 2022 säkras mot all den manipulation som amerikanskan folket tvångsutsattes för den 3 nov 2020 då DÄRTILL senare domstolsäsendet negligerar lagliga val och allt analytiskt påvisat bedrägeri !

 • På fri murad loge hörs dragspel och bas
  Fullmånen lyser som var den av glas
  Där dansar Mannen I Huva, kind emot kind
  Med söta fröken Amandan Lind

  Hon dansar och blundar så nära intill
  Hon följer i dansen precis vart han vill
  Han för och hon följer lätt som en vind
  Men säg varför rodnar ej Amanda Lind?

  • Du vet att det är förbjudet att rimma på NewsVoice va? 😉
   Nu tillbaka till innehållet i det öppna brevet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *