Den amerikanska politiska retoriken, lite annorlunda än den svenska

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 21 april 2021
- Jan Norberg
Capitol Hill, Washington. Foto: Andy Feliciotti. Licens: Unsplash.com

DEBATT. Jag roar mig med att ganska aktivt följa den amerikanska politiken och jämföra den med dess svenska mellanmjölksliknande motsvarighet. Man frapperas av hur mycket tuffare tilltalet är mellan de olika politiska företrädarna, eller vad sägs om det här färska citatet från senatorn John Kennedy (R).

Text: Jan Norberg | Artikeln har tidigare publicerats i Fri Kurir – Folkets Media | Bild: Capitol Hill, Washington. Foto: Andy Feliciotti. Licens: Unsplash.com

“President Biden has shown time and time again that he may not be qualified enough to run a hot dog stand, much less the greatest country on earth. It’s a serious problem, and the only way we’re going to fix it is by taking back the Senate and House majorities and getting somebody in the Oval Office who I’d trust to tie their shoes the right way.”

Man bör beakta att den republikanske senatorn vilken fäller detta omdöme inte själv är någon direkt ungdom, han fyller 70 i november. Att den amerikanska politiken i främst Senaten befolkas av människor vilka är lite åren komna skiljer sig definitivt från den svenska medelåldern i Riksdagen. I Sverige har ålderismens framfart medfört att Riksdagens genomsnittsålder är nästintill pubertal vid en jämförelse.

Amerikanska politiker är äldre men betydligt mer frispråkiga än sina yngre svenska motsvarigheter.

Sedan några år, främst efter Donald Trumps inträde som president, så har polariseringen i den amerikanska politiken skärpts högst väsentligt.

Om man tycker det är bra eller dåligt har delat upp den amerikanska befolkningen i två tydliga läger. Den smygande politiska korrektheten med vänsterförtecken som inte uppmärksammats så mycket i USA tidigare har nu tack vare en ökande polarisation tvingats ut på scenen till allmän beskådan.

I Sverige har vi, som det lagom-mellanmjölksland vi är, inte vågat exponera den vänsterdominerade PK-ismen trots att den egentligen funnits här avsevärt längre än i USA. Tydligheten i amerikanska politik är något vi saknar i Sverige, här låter vi vänsterns narrativ styra oss på olika sätt.

Mainstream media (MSM) har gjort sig beroende av politikers allmosor i form av olika skattefinansierade stödinsatser, de driver veritabla kampanjer mot de delar av medborgarna som har den enorma fräckheten att fritt uttrycka sina åsikter i strid med PK-narrativet. Hur de jagar vissa politiska företrädare med avvikande åsikter skall vi därför inte ens nämna.

I spåren av en tilltagande polarisation i USA så har de äldre medborgarna nu fått nog av att bli åldersdiskriminerade till förmån för finniga och smått pubertala ungdomar vilka bland annat befolkar de numera så illa beryktade teknikjättarna inom Big Tech-sektorn, ofta med säte på den amerikanska västkusten.

De äldre vilka därför aktivt motats ut till förmån för alla juniora men woke-styrda och blint lojala vänsternarrativföljande ungdomar, tycks nu ha fått nog av denna mycket stigmatiserande ålderism.

Den här artikeln visar tydligt att nu är de äldre på gång med rättsliga motåtgärder och bäva månde alla de woke-styrda Big Tech-jättar.

När får vi se de äldre svenskarna stiga fram och utmana den extremt trånga åsiktskorridoren?

Näthatsgranskaren Tomas Åberg, Expo, med flera har ju fritt och ostört kunnat bedriva en veritabel häxjakt på äldre människor vilka givit uttryck för sin grundlagsskyddade åsikts och yttrandefrihet. Skyddade av ett socialdemokratiskt totalt genomkorrupt rättsväsende åsidosätts dessa äldres rättssäkerhet genom en lång rad fällande domar av blasfemiliknande karaktär.

Få av dessa äldre vågar inte stå upp för sina grundlagsenliga rättigheter då de av socialdemokratiskt infiltrerade rättsvårdande myndigheter, allt ifrån polis, åklagare och domstolar är dömda på förhand med hänvisning till pk-ismens totala dominans.

Vi äldre måste fortsätta och ta vid det Lars G Nilsson, apotekare och professor emeritus påbörjade med sin bok om ålderism, innan han tragiskt omkom i en trafikolycka 2014.

Text: Jan Norberg

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq