De Gröna passen – en väg till befrielse eller slaveri?

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge. Pressfoto: Staffan Lindbom.
publicerad 28 april 2021
- Margareta Skantze
De gröna vaccinpassen. Foto: Lukas. Licens: Unsplash.com

NewsVoice fick möjligheten att publicera en understreckare om de gröna passen som visar individuell vaccinationsstatus, skriven av Margareta Skantze. Det handlar om ytterligare en artikel som refuserats av Svenska Dagbladet. Tidningen hävdar att det finns en sträng konkurrens om utrymme och en lång manuskö.  – Redaktören

VACCIN. Just nu pågår en världsomfattande massvaccineringen mot en sjukdom med en dödlighet i paritet med en normal säsongsinfluensa. Människor injiceras med nödgodkända experimentella vaccin, som hastats fram utan redovisade tester på djur. Programmet innefattar helt friska unga människor som inte löper någon risk att bli särskilt sjuka om de smittas.

Text: Margareta Skantze (Margaretaskantze.se), kulturskribent med ett förflutet på Sveriges Radio | Bild: De gröna vaccinpassen. Foto: Lukas. Licens: Unsplash.com

Margareta Skantze: De Gröna passen – en väg till befrielse eller slaveri?. Pressfoto: Staffan Lindbom
Margareta Skantze, 2020. Pressfoto: Staffan Lindbom

Vaccinen sägs inte ha någon effekt på smittspridningen. Det enda som utlovas är att vaccinen sannolikt gör att sjukdomen blir lindrigare om man blir smittad. Trots detta måste vi räkna med att fylla på med nya vaccindoser en eller flera gånger årligen, livet ut. Nu diskuteras även planerna att alla barn ska vaccineras mot COVID-19 lagom till höstterminens start.

Vad är det som gör att människor inte ifrågasätter detta egendomliga scenario? Svaret är sannolikt löftet om de kommande digitala vaccinationscertifikaten eller de Gröna passen som är den mer lockande beteckningen. De framställs som inträdesbiljetten till ett liv där allt ska bli som vanligt igen, ett löfte om att åter kunna resa fritt, gå på teater och konserter, besöka gym och restauranger. Systemet ska enligt EU-kommissionen komma i bruk den 26 juni 2021. Sveriges Regering har ställt sig mycket positiv till förslaget. Digitaliseringsminister Anders Ygeman hoppas att vi ska ligga steget före så att de Gröna passen blir klara redan den 1 juni, lagom till turistsäsongen.

Läs mer: Vaccinpass kommer sommaren 2021 – Ygeman vill ha hårdare krav

Dagens globala vaccinmarknad har byggts upp under drygt 30 år

De flesta har nog fått uppfattningen att massvaccineringen och de därmed sammanhängande Gröna passen uppstått till följd av den rådande pandemin, men så är inte fallet. Bakom detta ligger en process som inleddes på 1980-talet. Nedan följer några milstolpar längs vägen:

November 1986: Ronald Reagan undertecknar National Childhood Vaccine Injury Act, en lag som befriar läkemedelsbolagen från att betala skadestånd vid eventuella vaccinskador. Ansvaret för detta tas över av staten. Det blir därigenom långt mer lukrativt och mindre riskabelt att tillverka vaccin än andra typer av läkemedel. Detta blir starten för alltmer omfattande vaccinationsprogram.

År 2000: Bill Gates bestämmer sig för att avveckla sitt engagemang i Microsoft och helt satsa på välgörenhet med fokus på vacciner. Han bildar tillsammans med sin hustru Bill and Melinda Gates Foundation.

April 2009: WHO ändrar definitionen av begreppet pandemi. Kriteriet att en pandemi är en farlig och dödlig sjukdom stryks. Det räcker med att den är mycket smittsam och att människor inte har någon immunitet mot sjukdomen. Den så kallade svininfluensan (H1N1) förklaras av WHO:s generalsekreterare Margaret Chan vara en pandemi. Massvaccinering rekommenderas. Sverige är ett av få länder som hörsammar WHO:s uppmaning och köper in 18 miljoner doser av vaccinet Pandemrix för 1.3 miljarder SEK. Men pandemin kommer av sig och Margaret Chan förklarar att influensan ska betraktas som ”postpandemisk”.

Februari 2010: Vid det årliga möte som arrangeras av WEF i Davos utropar Bill och Melinda Gates det kommande decenniet till ”Vaccinets Årtionde”. De donerar 10 miljarder US dollar för detta ändamål. Arbetet inleds för att skapa en global handlingsplan under ledning av WHO.

Maj 2012: FN:s 194 medlemsstater antar enhälligt The Global Vaccine Action Plan (GVAP). En av GVAP:s viktigaste målsättningar är att arbeta fram ”nästa generation vacciner och tekniska lösningar”.

September 2014:  The European Vaccine Plan 2015-2020 (EVAP) antas vid WHO:s regionala möte i Köpenhamn. Planen omfattar fem olika delmål. Frågan om vaccinmotstånd (vaccine hesitancy) ägnas stort utrymme. De europeiska länderna förbinder sig att verka för införande av elektroniska hjälpmedel för att kunna se vem som inte låtit vaccinera sig, var denna person befinner sig och i vilket socialt sammanhang personen ingår.

2018: Ett treårigt projekt, Joint Action on Vaccination, skapas för att samordna och driva vaccinationskampanjer. Sverige ingår som ett av tjugo europeiska länder. Organisationen finansieras av EU. En av de främsta prioriteringarna är att komma till rätta med vaccinmotståndet.

2018: Bill Gates tar initiativ till ID2020, vars syfte är att förse alla människor på jorden med en digital identitet. Projektet drivs i samarbete mellan UNHCR, GAVI och Microsoft och ses som en del av Agenda 2030. Försöksverksamhet inleds i Bangladesh.

April 2018: EU-kommissionen publicerar ett dokument med titeln Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases. Det omsätts i en färdplan. Ett avsnitt ägnas åt ”oväntade utbrott av pandemier” som kan göra det nödvändigt att godkänna ”innovativa vaccin”. De europeiska vaccintillverkarna tilldelas en nyckelroll för att möta de kommande behoven och anmodas att öka sin produktionskapacitet och sina lagringsmöjligheter. Införandet av digitala vaccinpass för europeiska medborgare anges som en av de viktigaste punkterna. Lagstiftning om detta skall enligt färdplanen vara genomförd år 2022.

December 2018: Folkhälsomyndigheten i Sverige lämnar en lägesrapport till regeringen med upprepat krav på elektroniska informationssystem och behovet av riktade informationskampanjer för acceptans av vaccin.

September 2019: Ett toppmöte kring vaccinationsplanerna, Global Vaccination Summit, hålls i Bryssel i samarbete mellan EU-kommissionen och WHO. Mötet bestod av rundabordssamtal där företrädare för Pfizer, GAVI och Bill and Melinda Gates Foundation ingår som återkommande deltagare. Det gemensamma temat för alla dessa samtal är att världen står inför en oundviklig kommande pandemi och att detta förutsätter ett stärkt samarbete med läkemedelsföretagen.

Oktober 2019: I New York anordnas Event 201, en simulerad övning kring en pandemi förorsakad av coronavirus överförd från fladdermöss via grisar till människa. Mötet består av särskilt inbjudna prominenta gäster, politiska ledare, högt uppsatta representanter från FN, hälsoministrar, tongivande akademiker, vetenskapsmän och yrkesverksamma läkare. Värdar för motet är Bill and Melinda Gates Foundation och WEF.

Den 31 december 2019 kommer den första officiella rapporten från Kina om utbrottet av en allvarlig SARS-liknande lungsjukdom i staden Wuhan. Smittan sägs härstamma från fladdermöss vid en wet market i Wuhan.  Suggestiva bilder kablas ut över världen av snuskiga varustånd med ormar och fladdermöss och andra djur i allsköns röra. (Det visar sig dock senare att fladdermöss inte ingår i det kinesiska köket och därför inte kan ha funnits vid denna wet market. Bilderna kom i själva verket från Indien. Vad som inte heller berättades var att det intilliggande Wuhan Institute of Virology bedriver medicinska experiment med coronavirus från fladdermöss.)

Mars 2020: WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus tillkännager att COVID-19 kan betecknas som en pandemi.

April 2020: Bill and Melinda Gates ökar sitt bidrag till WHO från 100 miljoner till 250 miljoner US dollar.

Juni 2020: EU-kommissionen presenterar en gemensam strategi för utveckling, tillverkning och distribution av vacciner mot COVID-19.

Juli 2020: WEF tar initiativet till Common Pass Project, en digital hälsoapp i gemensamt format för hela världen. Projektet stöds av Rockefeller Foundation, Google, J.P. Morgan, finansgruppen BlackRock och FN. Sverige ansluter sig till systemet.

Oktober 2020: Tedros Adhanom Ghebreyesus deklarerar att flockimmunitet bäst uppnås genom vaccinering.

December 2020: Pfizer/BionTechs vaccin mot COVID-19 får ett tillfälligt nödgodkännande i USA. Europeiska Smittskyddsenheten (EMA) ger ett villkorat godkännande åt Pfizer/Biontechs mRNA-vaccin Comirnaty. Ytterligare vacciner får liknande godkännanden.

Massvaccineringen startar. Storbritannien och Israel är först.  Och det är härifrån som några av de mest kritiska rösterna hörs gällande massvaccineringen och de Gröna passen.

De Gröna passen och risken för medicinsk apartheid

I Storbritannien har 1250 präster – anglikaner, katoliker och protestanter – undertecknat ett öppet brev till premiärminister Boris Johnson med en varning för effekterna av de planerade certifikaten. De uttrycker sin stora oro att systemet kommer att skapa ”medicinsk apartheid” med en underklass av människor som av olika skäl inte vill eller kan vaccinera sig och som därigenom utestängs från stora delar av samhället. De påpekar det ologiska i hela resonemanget bakom certifikaten, eftersom en vaccinerad person fortfarande kan vara smittbärande och således fortfarande kan sprida sjukdomen. I brevet betonar de också den ”legitima farhågan” att certifikaten kommer att bli permanenta, att de ska fyllas på med ytterligare information och att nya medicinska behandlingar kommer att bli obligatoriska.

Prästerna menar att regeringens förslag att införa digitala vaccincertifikat är ett av de farligaste i hela Storbritanniens historia. Om detta förverkligas kan det innebära slutet för demokratin och starten för ett totalitärt kontrollsamhälle.

I Sverige saknar vi en debatt om de Gröna passen innebär en väg till befrielse eller slaveri.

Text: Margareta Skantze


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Så intressant! Alla dessa rika Pers. som stöder Läkemedelsbolagen Såå mkt pengar som skulle kunna användas till såå
  mkt annat Jag blir , arg är inte ordet, ledsen och frustretad
  Mkt bra artikel
  Otäckt att vissa artiklar som inte gynnar läkemedelsbolagen tas bort

 • Så intressant! Alla dessa rika Pers. som stöder Läkemedelsbolagen Såå mkt pengar som skulle kunna användas till såå
  mkt annat Jag blir , arg är inte ordet, ledsen och frustretad
  Mkt bra artikel
  Otäckt att vissa artiklar som inte gynnar läkemedelsbolagen tas bort

 • Jag har fått både vaccindoser. Jag gick med bara för att vill resa utomlands, då min dotter bor i ett annat land. Jag vill ha vaccinpasset så fort som möjligt! Hoppas att man behöver slippa snabbtestet också, för att det innebär en massa stress. Räcker inte om man har fått både sprutor för he…te!?

 • Jag har fått både vaccindoser. Jag gick med bara för att vill resa utomlands, då min dotter bor i ett annat land. Jag vill ha vaccinpasset så fort som möjligt! Hoppas att man behöver slippa snabbtestet också, för att det innebär en massa stress. Räcker inte om man har fått både sprutor för he…te!?

 • Summeras forntida Enlil blev senare judarnas Jahve, känd för sitt skummande raseri och vilja utplåna människorna emedan Enki blev kristendomen snälla gud som stod människorna bi. Senare runt ca 100–800 e.Kr. kom en väckelserörelse inom judendomen där Jahve övergavs och Marduk senare känd som Bal att ta platsen som judarnas gud. Detta är kontroversilet, men sant. Det är med intåget med Bal som antisemitismen kom. Av en orsak.    

  • Tack för intressant djupdykning Erik!

   På tal om förslavande pass “Dödligheten hos de som “vaccinerats” är 100%”

   AMERIKANSK MILITÄRKIRURG: MRNA VACCINET DET “PERFEKTA BINÄRA VAPNET”

   Läkaren Lee Merrit vittnar i videon nedan om vad hon känner till om de experimentella mRNA injketionerna farmatek industrin och regeringar kallar för “vaccin”. De är ett biovapen i två steg som fungerar som en trojansk häst.
   http://blueshift.nu/amerikansk-militarkirurg-mrna-vaccinet-det-perfekta-binara-vapnet/

 • Summeras forntida Enlil blev senare judarnas Jahve, känd för sitt skummande raseri och vilja utplåna människorna emedan Enki blev kristendomen snälla gud som stod människorna bi. Senare runt ca 100–800 e.Kr. kom en väckelserörelse inom judendomen där Jahve övergavs och Marduk senare känd som Bal att ta platsen som judarnas gud. Detta är kontroversilet, men sant. Det är med intåget med Bal som antisemitismen kom. Av en orsak.    

  • Tack för intressant djupdykning Erik!

   På tal om förslavande pass “Dödligheten hos de som “vaccinerats” är 100%”

   AMERIKANSK MILITÄRKIRURG: MRNA VACCINET DET “PERFEKTA BINÄRA VAPNET”

   Läkaren Lee Merrit vittnar i videon nedan om vad hon känner till om de experimentella mRNA injketionerna farmatek industrin och regeringar kallar för “vaccin”. De är ett biovapen i två steg som fungerar som en trojansk häst.
   http://blueshift.nu/amerikansk-militarkirurg-mrna-vaccinet-det-perfekta-binara-vapnet/

 • “Jag har alltid undrat hur Israelerna efter slaveriet kunde vara så förmögna att man kunde gjuta en guldkalv”.

  För det första var det inte israelerna som flydde från Egypten utan Hebréerna, och Hebréerna var svarta till hyn dom kom från Afrika. Jämför hudfärgen på dagens judar. Skit i det. Orsaken till flykten är en lång historia men i korthet drev Farao bort dom från Egypten, för att senare ändra sig och ville fånga in dom igen? Den orsaken hänger samman med varför att dom kunde gjuta en guldkalv; nämligen att toppen på pyramiderna var en gång täckta av guld. Tänk om det var så att Hebréerna snodde det guldet som gjorde att pyramiderna inte längre kunde fungera som de gjort tidigare? Det var därför Faro ändra sig och ville fånga in dom igen och det var det guld de gjöt guldkalven av? Spekulation? Ja visst. 

   • Persiska judars historia är också intressant, och gamla. Ursäkta om jag är lite nödig rörande just religionsvetenskap. Det är vansinnigt intressant; detta oerhört vinnande strategiska tankesteg att gå från polyteistiska religioner till monolatriska; det vill säga från flergudsreligioner till engudsrelationer. Tror inte folk fattar hur detta strategiska val ha kommit att bli helt avgörande i kampen om världen.

    I flergudsreligioner finns inget problem med att förklara ondskan. Det problemet uppstår bara i engudsrelationer. Detta har kristendomen brottats med i alla tider; men ondskan har aldrig varit ett problem över huvud taget för vare sig Islam eller judendomen. Här ses inte ondskan som något problem utan snarare som en möjlighet. Judendomen och Islam är klanreligioner emedan kristendomen är en väckelserörelse inom judendomen öppen för alla utanför klanen – ett döds- och livsfarligt hot mot en klankultur.

    En engudsreligion innebär ett folk. En religion. En gud. En uttolkare. Helst ett språk också. Inser ni vad man kan åstadkomma?  Får väl bli en ny artikel.  
     
    I mitt perspektiv ser jag att kristendomen helt kommer att utplånas i framtiden. 

 • “Jag har alltid undrat hur Israelerna efter slaveriet kunde vara så förmögna att man kunde gjuta en guldkalv”.

  För det första var det inte israelerna som flydde från Egypten utan Hebréerna, och Hebréerna var svarta till hyn dom kom från Afrika. Jämför hudfärgen på dagens judar. Skit i det. Orsaken till flykten är en lång historia men i korthet drev Farao bort dom från Egypten, för att senare ändra sig och ville fånga in dom igen? Den orsaken hänger samman med varför att dom kunde gjuta en guldkalv; nämligen att toppen på pyramiderna var en gång täckta av guld. Tänk om det var så att Hebréerna snodde det guldet som gjorde att pyramiderna inte längre kunde fungera som de gjort tidigare? Det var därför Faro ändra sig och ville fånga in dom igen och det var det guld de gjöt guldkalven av? Spekulation? Ja visst. 

   • Persiska judars historia är också intressant, och gamla. Ursäkta om jag är lite nödig rörande just religionsvetenskap. Det är vansinnigt intressant; detta oerhört vinnande strategiska tankesteg att gå från polyteistiska religioner till monolatriska; det vill säga från flergudsreligioner till engudsrelationer. Tror inte folk fattar hur detta strategiska val ha kommit att bli helt avgörande i kampen om världen.

    I flergudsreligioner finns inget problem med att förklara ondskan. Det problemet uppstår bara i engudsrelationer. Detta har kristendomen brottats med i alla tider; men ondskan har aldrig varit ett problem över huvud taget för vare sig Islam eller judendomen. Här ses inte ondskan som något problem utan snarare som en möjlighet. Judendomen och Islam är klanreligioner emedan kristendomen är en väckelserörelse inom judendomen öppen för alla utanför klanen – ett döds- och livsfarligt hot mot en klankultur.

    En engudsreligion innebär ett folk. En religion. En gud. En uttolkare. Helst ett språk också. Inser ni vad man kan åstadkomma?  Får väl bli en ny artikel.  
     
    I mitt perspektiv ser jag att kristendomen helt kommer att utplånas i framtiden. 

 • Lästips från GP: Vaccinpass är folkhälsofascism (13 feb, 2021)

  “I Sverige tvingas ingen att vaccinera sig. Inte ens för sjukdomar som är mycket farligare, dödligare än covid-19. Ett starkt folkligt stöd för säkra och väl beprövade vaccin har uppnåtts på frivillig väg. Men framhastade coronapass innebär statlig utpressning, skriver Nils Littorin, läkare och debattör.”

  https://www.gp.se/debatt/vaccinpass-%C3%A4r-folkh%C3%A4lsofascism-1.41380440

 • Lästips från GP: Vaccinpass är folkhälsofascism (13 feb, 2021)

  “I Sverige tvingas ingen att vaccinera sig. Inte ens för sjukdomar som är mycket farligare, dödligare än covid-19. Ett starkt folkligt stöd för säkra och väl beprövade vaccin har uppnåtts på frivillig väg. Men framhastade coronapass innebär statlig utpressning, skriver Nils Littorin, läkare och debattör.”

  https://www.gp.se/debatt/vaccinpass-%C3%A4r-folkh%C3%A4lsofascism-1.41380440

 • “De Gröna passen – en väg till befrielse eller slaveri?”

  Frihet är slaveri

  Den som kontrollerar det förflutna kontrollerar framtiden. Den som kontrollerar nutiden, kontrollerar det förflutna.

  George Orwell

  • Du skrev: “Den som kontrollerar det förflutna kontrollerar framtiden. Den som kontrollerar nutiden, kontrollerar det förflutna.”

   Det bör betyda att den som kan kontrollera både det förflutna (historieskrivningen) och nutiden (politisk propaganda och media), kontrollerar allt. Det är väl ungefär vad makten försöker göra hela tiden.

  • Spännande tanke Erik, “Frihet är slaveri”

   Var det därför som Israeliterna efter förslavning i Egypten kunde gjuta en guldkalv?

   • Hallå Fredrik!

    Om “Frihet är slaveri” bör då konsekvent bli “slaveri är frihet”.

    Jag har alltid undrat hur Israelerna efter slaveriet kunde vara så förmögna att man kunde gjuta en guldkalv. Är det så enkelt att ordet slaveri helt enkelt har eller har haft en annan betydelse, dvs frihet.

    Då stämmer kalvhistorien bättre eftersom ett folk i frihet mycket väl kan ha ägt guld som man samlade in och gjöt om till en guldkalv.

    Så här beskriver Jehovas vittnen denna kalvhistoria. https://www.jw.org/sv/bibliotek/b%C3%B6cker/bibliska-ber%C3%A4ttelser/3/guldkalven/

    När det gäller “vaccin” och “gröna passen” och planerad medicinsk apartheid är det lika omänskligt som tidigare svensk brännmärkning.
    https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4nnm%C3%A4rkning

    • Israeliterna förde med sig guld från egyptierna.

     Farao ville först inte låta dem gå för de var användbara slavar, men han tvingades till underkastelse och israeliterna gavs guld av egyptiena.

     • Man kanske syftade på ordet slav som “de ärbara”.
      (Men Agenda 2030 verkar vara äkta modern träldom)

      Slaver
      Etymologi“En flicka i en nationell slavisk dräkt. Nikolay RachkovBenämningen ‘slaviska’ eller ‘slaver’ betecknar en språklig tillhörighet och personer som talar ett slaviskt språk. Det är alltså inte benämningen på något folk eller någon nation. Ordets etymologiska ursprung är omtvistat. Benämningen är besläktat med det slaviska ordet ‘slovo’ som betyder ‘ord’ eller ‘tal’, det vill säga ‘de som talar (ett begripligt) språk’.[1]
      [2] 
      Möjligtvis härrör det från det slaviska ordet ‘slava’[2] (ära) eller den slaviska benämningen ‘slověnci’ (‘de ärbara’, ‘de berömda’ eller ‘de beryktade’). Jämförelsevis benämns tyskar som ‘nemci’ på flera slaviska språk. Denna benämning kommer från det slaviska ordet ‘nem’ som betyder ‘stum’, det vill säga de som inte kan tala (ett begripligt språk).”

      https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaver

 • Bra sammanfattning. Lägger till en milstolpe. 2009 kom första utgåvan av Virus Mania ut, som virus för virus visar att virologi är en bluff och ett missförstånd. Tredje utgåvan kom precis ut, rekommenderas.

 • Definitionen för flockimmunitet har alltid tidigare varit att när tillräckligt många i en befolkning blivit immuna mot en viss smittsam sjukdom så avstannar smittspridningen. Då skyddas även de som inte är immuna från att smittas.

  Den 13 november 2020 ändrade WHO fullständigt definitionen för flockimmunitet och proklamerade:

  “Flockimmunitet uppnås genom att skydda människor från ett virus, inte genom att exponera dem för det”

  Lars Bern kommenterar denna definitionsändring med följande ord:

  “Detta är inte vetenskap, utan den nya WHO-definitionen av flockimmunitet är ytterligare ett exempel på missbruk av vetenskapen för att tjäna andra syften än vår bästa hälsa. Syftet med denna nya skrivning är allt för uppenbart. Det är att bredda marken för en global massvaccinationskampanj mot Covid-19. En kampanj som man till varje pris skall skyddas från t.ex. immunitetshöjande åtgärder som ger ett gott skydd mot sjukdomsförloppet och lämnar en sannolikt livslång immunitet efter sig även utan vacciner och deras risker.”
  https://www.metabolhalsa.se/2020/12/25/vetenskapssamhallets-dekadens-4/

 • Sista chansen att påverka: i morgon onsdag röstar EU-parlamentet om vaccinpasset

  » Onsdagen den 29 april 2021 röstar EU-parlamentet om det av EU-kommissionen föreslagna vaccinpasset. Motståndet mot det har växt och för någon vecka sedan lade Rob Rooken från Nederänderna ett motförslag som förkastar EU-kommissionens förslag och som i dag skrivits på av 36 MEPs. Artikeln innehåller en Excel fil med telefon och e-post till EU:s parlamentariker…

  Källa: childrenshealthdefense

  http://alfheimr.eu/

  • Jag har under ett antal år försökt att nå våra folkvalda, men de har aldrig tagit till sig den information jag sänt till dem. De flesta har inte
   ens svarat.

   De vet, men de kör bara på!

   Vi behöver nå folket. Vi alla måste sluta upp med att vara en kugge i ett ont maskineri.

   De som verkligen vill genomföra denna återgång till mörka, hemska tider för folkmassorna är få och fullständigt beroende av att många människor låter sig köpas och skrämmas.

   VAR OCH EN MÅSTE STÅ UPP FÖR RÄTTFÄRDIGHET!

 • “De Gröna passen – en väg till befrielse eller slaveri?”

  Frihet är slaveri

  Den som kontrollerar det förflutna kontrollerar framtiden. Den som kontrollerar nutiden, kontrollerar det förflutna.

  George Orwell

  • Du skrev: “Den som kontrollerar det förflutna kontrollerar framtiden. Den som kontrollerar nutiden, kontrollerar det förflutna.”

   Det bör betyda att den som kan kontrollera både det förflutna (historieskrivningen) och nutiden (politisk propaganda och media), kontrollerar allt. Det är väl ungefär vad makten försöker göra hela tiden.

  • Spännande tanke Erik, “Frihet är slaveri”

   Var det därför som Israeliterna efter förslavning i Egypten kunde gjuta en guldkalv?

   • Hallå Fredrik!

    Om “Frihet är slaveri” bör då konsekvent bli “slaveri är frihet”.

    Jag har alltid undrat hur Israelerna efter slaveriet kunde vara så förmögna att man kunde gjuta en guldkalv. Är det så enkelt att ordet slaveri helt enkelt har eller har haft en annan betydelse, dvs frihet.

    Då stämmer kalvhistorien bättre eftersom ett folk i frihet mycket väl kan ha ägt guld som man samlade in och gjöt om till en guldkalv.

    Så här beskriver Jehovas vittnen denna kalvhistoria. https://www.jw.org/sv/bibliotek/b%C3%B6cker/bibliska-ber%C3%A4ttelser/3/guldkalven/

    När det gäller “vaccin” och “gröna passen” och planerad medicinsk apartheid är det lika omänskligt som tidigare svensk brännmärkning.
    https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4nnm%C3%A4rkning

    • Israeliterna förde med sig guld från egyptierna.

     Farao ville först inte låta dem gå för de var användbara slavar, men han tvingades till underkastelse och israeliterna gavs guld av egyptiena.

     • Man kanske syftade på ordet slav som “de ärbara”.
      (Men Agenda 2030 verkar vara äkta modern träldom)

      Slaver
      Etymologi“En flicka i en nationell slavisk dräkt. Nikolay RachkovBenämningen ‘slaviska’ eller ‘slaver’ betecknar en språklig tillhörighet och personer som talar ett slaviskt språk. Det är alltså inte benämningen på något folk eller någon nation. Ordets etymologiska ursprung är omtvistat. Benämningen är besläktat med det slaviska ordet ‘slovo’ som betyder ‘ord’ eller ‘tal’, det vill säga ‘de som talar (ett begripligt) språk’.[1]
      [2] 
      Möjligtvis härrör det från det slaviska ordet ‘slava’[2] (ära) eller den slaviska benämningen ‘slověnci’ (‘de ärbara’, ‘de berömda’ eller ‘de beryktade’). Jämförelsevis benämns tyskar som ‘nemci’ på flera slaviska språk. Denna benämning kommer från det slaviska ordet ‘nem’ som betyder ‘stum’, det vill säga de som inte kan tala (ett begripligt språk).”

      https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaver

 • Kusliga men definitivt inga oväntade perspektiv.
  Socialisterna ångrar kanske sina tilltag med muslimens kniv flygande över halsarna, andra konverterar bara.
  Hur många röster har muslimen av de 55 (349),
  efter nästa så kallade val till ”riksdagen” om det blir något?

 • Bra sammanfattning. Lägger till en milstolpe. 2009 kom första utgåvan av Virus Mania ut, som virus för virus visar att virologi är en bluff och ett missförstånd. Tredje utgåvan kom precis ut, rekommenderas.

 • Definitionen för flockimmunitet har alltid tidigare varit att när tillräckligt många i en befolkning blivit immuna mot en viss smittsam sjukdom så avstannar smittspridningen. Då skyddas även de som inte är immuna från att smittas.

  Den 13 november 2020 ändrade WHO fullständigt definitionen för flockimmunitet och proklamerade:

  “Flockimmunitet uppnås genom att skydda människor från ett virus, inte genom att exponera dem för det”

  Lars Bern kommenterar denna definitionsändring med följande ord:

  “Detta är inte vetenskap, utan den nya WHO-definitionen av flockimmunitet är ytterligare ett exempel på missbruk av vetenskapen för att tjäna andra syften än vår bästa hälsa. Syftet med denna nya skrivning är allt för uppenbart. Det är att bredda marken för en global massvaccinationskampanj mot Covid-19. En kampanj som man till varje pris skall skyddas från t.ex. immunitetshöjande åtgärder som ger ett gott skydd mot sjukdomsförloppet och lämnar en sannolikt livslång immunitet efter sig även utan vacciner och deras risker.”
  https://www.metabolhalsa.se/2020/12/25/vetenskapssamhallets-dekadens-4/

 • Sista chansen att påverka: i morgon onsdag röstar EU-parlamentet om vaccinpasset

  » Onsdagen den 29 april 2021 röstar EU-parlamentet om det av EU-kommissionen föreslagna vaccinpasset. Motståndet mot det har växt och för någon vecka sedan lade Rob Rooken från Nederänderna ett motförslag som förkastar EU-kommissionens förslag och som i dag skrivits på av 36 MEPs. Artikeln innehåller en Excel fil med telefon och e-post till EU:s parlamentariker…

  Källa: childrenshealthdefense

  http://alfheimr.eu/

  • Jag har under ett antal år försökt att nå våra folkvalda, men de har aldrig tagit till sig den information jag sänt till dem. De flesta har inte
   ens svarat.

   De vet, men de kör bara på!

   Vi behöver nå folket. Vi alla måste sluta upp med att vara en kugge i ett ont maskineri.

   De som verkligen vill genomföra denna återgång till mörka, hemska tider för folkmassorna är få och fullständigt beroende av att många människor låter sig köpas och skrämmas.

   VAR OCH EN MÅSTE STÅ UPP FÖR RÄTTFÄRDIGHET!

 • Kusliga men definitivt inga oväntade perspektiv.
  Socialisterna ångrar kanske sina tilltag med muslimens kniv flygande över halsarna, andra konverterar bara.
  Hur många röster har muslimen av de 55 (349),
  efter nästa så kallade val till “riksdagen” om det blir något?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *