Juristprofessor anser att Sverige är ett bättre land än Ungern – tillåt mig skratta

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 1 april 2021
- Jan Norberg
Budapest. Foto: ZG Photography. Licens: Shutterstock.com

OPINION. I måndags publicerade NewsVoice en slutplädering om granskningen av den diskutabla svenska utnämningsmakten. I artikeln tog Jan Norberg också upp att Sverige går i spetsen för att försöka slå ner på Polen och Ungern såsom värdelösa rättsstater, men ibland överträffar dikten verkligheten, menar Norberg. 

Text: Jan Norberg | Bild: Budapest. Foto: ZG Photography. Licens: Shutterstock.com

En självutnämnd PK-representant från Örebro Universitet vill bättra på sina karriärmöjligheter och tar därför tillfället i akt och låter sig intervjuas av Europaportalen. Låt oss titta närmare på den intervjun rubricerad: “Juristprofessor: Ungern en de facto diktatur”, en starkt PK-vinklad artikel. Man tar sig för pannan när det samlade etablissemanget går igång och släpper lös alla sina resurser för att brännmärka Polen och Ungern.

Möjligen har jag blivit lite fixerad vid att just Sverige verkar gå i spetsen för denna klappjakt på Polen och Ungern, men genom att ta en titt på professor Joakim Nergelius så ser vi genast att denna veritabla karriärist enbart är ute för att försöka göra sig ett namn så att karriären kan ta fart.

En PK-professor från Örebro, knappt torr bakom öronen, ger sig själv rätten att oblygt och i starka ordalag fördöma nationer som han inte anser inte uppfyller kriterierna för den svenska PK-doktrinen. Det svenska storhetsvansinnet har inga gränser. Fattar du vart vår universitetsutbildning är på väg?

Den sk professorn från Örebro får frågan: “Du kallar Ungern för en de facto diktatur. Kan du förklara det?”

Han svarar då:

“För det första har man inget civilsamhälle, man har ingen maktdelning överhuvudtaget.”

“Alla tidigare oberoende institutioner har gjorts beroende av regeringspartiet.”

“Det gäller tv, radio, andra medier, domstolar och universitet, allt det som kan tänkas göra motvikt mot maktkoncentrationen till regeringspartiet har försvagats eller helt enkelt blivit lydiga redskap.”

Men kära nån som min gamla farmor skulle ha sagt, varför tar han inte en titt på hur det ser ut i Sverige? Hur oberoende är svenska institutioner, som SVT/SR, systemmedierna, högskolor och universitet där han själv på skattebetalarnas pengar blir försörjd eller menar han att dessa institutioner är oberoende av regeringen? Man häpnar.

Att Joakim Nergelius nämner domstolar är ju höjden av okunskap eller ett medvetet försök att upprätthålla lögnen att domstolarna i Sverige är oberoende av den svenska regeringen.

På sedvanligt svenskt utpressarmanér säger Nergelius följande:

“Det rika EU-länderna skulle kunna säga: gör som vi säger annars får ni inga pengar – vi vägrar betala.”

“Polen och Ungern och andra länder i Östeuropa är mer beroende av att de får EU-pengar än vad de rika länderna i väst är.”

“Eftersom det är så mycket som står på spel för EU:s del hade man kunna vara lite tuffare.”

Örebroaren får frågan: “Vad tror du om möjligheten att det blir EU-domstolen som i slutändan utesluter Ungern ur EU genom en extensiv tolkning av fördraget?”

Då svävar han lite på målet som dessa PK-aktivister alltid gör när frågorna känns obehagliga att besvara.

Då fortsätter PK-journalisten med frågan: Men ändå återstår den ultimata frågan: kan EU-domstolen slänga ut ett land ur EU?”

Professorns svar blir som vanligt en massa trams:

Formellt sett nej, för det finns ingen sådan regel man kan åberopa. Men däremot kan man kanske i praktiken klargöra genom extensiv tolkning att Ungern har passerat gränsen för vad som är rimligt för en medlemsstat och även Polen potentiellt”.

Vad är det som gör att dessa PK-människor så villigt träder fram när de har så lite att säga?

Text: Jan Norberg

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice