Svidande kritik mot WHO:s rapport om coronapandemins ursprung

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge. Pressfoto: Staffan Lindbom.
publicerad 7 april 2021
- Margareta Skantze
Svidande kritik mot WHO:s rapport om coronapandemins ursprung. Wuhan Institute of Virology (foto: VCG.com) och Margareta Skantze (pressfoto: Staffan Lindbom)

GRANSKNING. Efter nästan ett helt års fördröjning skickade WHO i början av 2021 en delegation till Wuhan för att fastställa coronapandemins ursprung. Gruppens slutsatser beskrivs i en artikel publicerad den 30 mars 2021 i SvD med rubriken en ”Läckt WHO-rapport: Viruset spreds från djur till människa”.

Text: Margareta Skantze (Margaretaskantze.se), kulturskribent med ett förflutet på Sveriges Radio | Denna artikel refuserades av SvD Debatt | Bild: Wuhan Institute of Virology (foto: VCG.com) och Margareta Skantze (pressfoto: Staffan Lindbom)

SvD:s rapportering spelar dessvärre WHO rakt i händerna genom att negligera den svidande kritik som riktats mot rapporten av tjugosex välrenommerade forskare från olika delar av världen. De har tillsammans skrivit ett öppet brev med en uppmaning om en förutsättningslös internationell undersökning av virusets ursprung. Brevet publicerades den 4 mars 2021 i Le Monde, en av Frankrikes mest lästa tidningar, och i USA:s största dagstidning The Wall Street Journal. Samtidigt med publiceringen skickades brevet till trettio världsledande forskare, till experterna i WHO:s delegation, till forskare vid Wuhan Institute of Virology, till amerikanska hälsomyndigheter och till en rad framstående virologer.

De tjugosex forskarnas huvudsakliga kritik riktar sig mot det faktum att WHO:s undersökning redan från början uteslutit hypotesen att viruset härstammar från laboratoriet i Wuhan. I SvD:s artikel nämns i förbigående att ”gruppen drar slutsatsen att ingen ytterligare utredning krävs om labben”. I stället får Peter Daszak, presenterad som en av medlemmarna i WHO:s expertgrupp, spekulera i frågeställningen om smittan kan ha kommit från fladdermöss, myrkottar eller mårdhundar.

Margareta Skantze: Vi behöver en vetenskaplig dialog om coronakrisen

Om SvD:s artikelförfattare ansträngt sig lite hade de kunnat finna mycket intressant information om denne man, som i själva verket är en nyckelperson i sammanhanget. Peter Daszak har sedan år 2002 samarbetat med den kinesiska forskaren Zheng-Li Shi. Hon är specialiserad på coronavirus i fladdermöss och kallas i Kina för ”The Bat Woman”. I Wuhan-laboratoriet blandades två olika sorters coronavirus med genetiskt material från möss som försetts med mänskliga gener, celler, vävnadsmaterial och/eller organ. Metoden kallas gain-of-function, vilket innebär att man skapar extra potenta så kallade chimera viruses.

En stor tillskyndare av gain-of-function-forskning är Anthony Fauci, den inflytelserike chefen för NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) i USA. Han har under decennier fungerat som rådgivare till de amerikanska presidenterna. På Anthony Faucis initiativ inleddes år 2012 gain-of-function studier vid Fort Detrick i samarbete med den amerikanska armén. Redan två år senare infördes ett tillfälligt förbud mot denna forskning, eftersom den ansågs alltför riskabel, men Anthony Fauci hittade ett sätt att kringgå förbudet genom att föra över uppdraget till den ideella organisationen Eco Health Alliance, där Peter Daszak är chef. Anthony Fauci såg till att NIAID fortsatte att bidra ekonomiskt. Tack vare Peter Daszaks mångåriga och goda kontakter i Kina kunde forskningen flyttas till Wuhan Institute of Virology.


Forskningens officiella syfte är att få fram verksamma botemedel inför kommande pandemier. Dess mer dolda syfte är att skapa smittsamma och farliga virus som kan användas som biologiska massförstörelsevapen. Bland annat gjordes år 2005 försök att återskapa det virus som förorsakade spanska sjukan.


Coronapandemins ursprung kan fortfarande vara Wuhan Institute of Virology

Helt nyligen har Independent Science News avslöjat att den huvudsakliga finansieringen av den gain-of-function-forskning som Eco Health Alliance bedriver kommer från Pentagon och det amerikanska Försvarsdepartementet samt från USAID i form av biståndspengar. Tillsammans har de betalat ut över 100 miljoner dollar under åren 2013-2020.

Redan under hösten 2019 kom rapporter att flera av de anställda vid laboratoriet i Wuhan blivit sjuka. En ung ögonläkare, Li Wenliang, berättade via Facebook att en ny okänd SARS-liknande lungsjukdom spreds i staden. Han stämplades som landsförrädare och avled kort därefter själv i sjukdomen. I alla fall är detta den officiella versionen.

Margareta Skantze: Varför är Vetenskapsradion så tyst om de ovetenskapliga PCR-testerna?

I samband med att dessa oroande uppgifter blev offentliga bytte den kinesiska kommunistregimen ut ledningen för laboratoriet i Wuhan. Ny chef blev en kinesisk general, specialiserad på biologiska vapen. Hans första åtgärd var att rensa bort c:a 20,000 poster rörande den gain-of-function forskning som bedrivits (NBC News 2021-01-25).

Det har alltså dröjt ett helt år innan WHO skickat en delegation till Wuhan för att ta reda på mer om virusets uppkomst. I spetsen för delegationen stod ingen mindre än Peter Daszak. I uppdraget har uttryckligen ingått att INTE undersöka om viruset kan kopplas till laboratoriet. Den frågan anses av WHO vara ”färdigutredd”. Peter Daszak hade nämligen redan i februari 2020 lyckats få in en artikel i den ansedda tidskriften The Lancet, där han i sällskap med några utvalda forskare bevisade att allt tal om att viruset härstammade från laboratoriet var en konspirationsteori.

Läkare i USA: Coronapolitiken är det största folkhälsofiaskot i historien

En av de forskare som är övertygad om att viruset tillkommit genom ett misslyckat gain-of-function-experiment är Steven Quay. Han finns med bland de tjugosex forskare som undertecknat det öppna brevet. Han vädjar om att få igång en offentlig diskussion om gain-of-function studier innan nästa pandemi bryter ut, något som han anser vara högst troligt med tanke på de farliga experiment som pågår vid världens många högrisklaboratorier. En annan av undertecknarna, Richard Ebright, menar att om det visar sig att viruset ursprung kan härledas till laboratoriet i Wuhan innebär detta att hela narrativet om pandemin förändras.

Text: Margareta Skantze (Margaretaskantze.se), kulturskribent med ett förflutet på Sveriges Radio

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice