Jeff Berwick: Fri opinionsbildning om “The Covaids Manifesto”…

publicerad 11 maj 2021
- av NewsVoice
Jeff Berwick, 11 maj 2021. Foto: eget verk

OPINION. Bitcoin-miljonären och covidrebellen Jeff Berwick kommenterar flera gånger i veckan hur världens globalister formar folk runt om i världen att passa in i coronanarrativet och hur folk gör motstånd mot det.

“The real virus is communism.
Covid-19 is just how it spreads.”

Text: NewsVoice |  Källa: The Dollar Vigilante

NewsVoice beskyddar det fria ordet genom att ge utrymme för det fria ordet i formen av fria opinionsbildande debattartiklar och politisk inkorrekta kommentarer som denna.