​Bara​ ​dårar​ ​förbereder​ ​sig? – Mike Blixt om preppers – Kapitel 39

publicerad 5 maj 2021
- Mike Blixt
Prepping. Foto: Tom och Nicole Moore. Licens: Pixabay.com

OPINION. I USA uppskattar man att det finns cirka tre miljoner så kallade preppers​. Det är människor som bygger upp sina liv där de utgår ifrån att det en dag kommer att ske en katastrof i någon form och därför förbereder för att klara av den, även om den blir långvarig. Det handlar om att göra sina hem helt eller delvis självförsörjande. Egna brunnar och egna elnät, vilket gör att hemmen då är off-grid och är helt oberoende av elbolag och den kommunala vattentillförseln.

Text: Mike Blixt | Babylon (detta är kapitel 39) är skriven av författaren och entreprenören Mike Blixt. NewsVoice publicerar alla 50 kapitel från boken som en serie debattartiklar | Foto: Tom och Nicole Moore. Licens: Pixabay.com

Man ser också ofta till att ha ett matförråd som ska räcka länge om matleveranser skulle upphöra. Omvärlden ser ofta dessa preppers ​som någonting udda och avvikande. En anledning skulle rimligtvis kunna förklaras av att de ​preppers som förs fram i media ofta ​är väldig udda i det mesta de tar sig för och att de ofta har en märklig politisk åskådning och världsbild, men vilket produktionsbolag vill göra tv-program med helt vanliga medborgare? SJälvklart väljer man ut de mest udda individerna, som sedan får representera hela rörelsen, vilket naturligtvis​ ​leder​ ​till​ ​en​ ​mycket​ ​skev​ ​bild​ ​av​ ​den.

Att vara förberedd på en kris ses alltså som någonting udda av majoriteten av befolkningen, vilket tydligt syns på de mätningar som gjorts i ämnet.

Läs mer: MSB preppar oss: Om krisen eller kriget kommer

7 av 10 familjer ​helt oförberedda på en kris

Enligt SIFO är 7 av 10 familjer ​helt oförberedda på en kris. De skulle inte klara ett längre strömavbrott och redan efter 24 timmar skulle människor börja dö om avbrottet sker vintertid. De som inte har förberett sig uppger att de förlitar sig helt på att staten ska ta hand om dem vid en eventuell kris, vilket naturligtvis är omöjligt om krisen omfattar hundratusentals medborgare. Alltså.

7 av 10 tror att ​staten ska hjälpa dem i alla krissituationer. Det är så det ser ut idag. Det är den kultur som vuxit fram bland medborgarna i ett samhälle där de vant sig med att staten ska göra ​allt åt dem. Det egna ansvaret är borta och merparten av oss är hopplöst utelämnade till att företagen kan leverera de förnödenheter vi behöver för att leva och överleva. Den dagen de slutar göra det, är många av oss helt lamslagna.

Text: Mike Blixt

Babylon som är skriven av författaren och entreprenören Mike Blixt är en något misantropisk bok, men den är fylld av hopp mellan raderna. NewsVoice publicerar alla 50 kapitel från boken som en serie debattartiklar.

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: preppers