Talman Andreas Norlén i härva med mediestöd – Nya Riks avslöjar

publicerad 11 maj 2021
- Gästskribent
Talman Andreas Norlén. Foto (beskuret): Frankie Fouganthin. Licens: CC BY-SA 4.0
Talman Andreas Norlén. Foto (beskuret): Frankie Fouganthin. Licens: CC BY-SA 4.0
Bild: talman Andreas Norlén. Foto (beskuret): Frankie Fouganthin. Licens: CC BY-SA 4.0

MEDIA & GRANSKNING. Sveriges Rikes talman Andreas Norlén plockade ut 4 miljoner kr åren 2007-2020  i ett bolag som inte har någon verksamhet, förutom koncernbidrag från ett bolag som lever på driftstöd. Länstidningen Östergötland (LÖ) fick redaktionsstöd av MPRT, men pengarna gick inte bara till LÖ utan gick vidare till Andreas Norléns mamman.

Text: Nya Riks

I december 2020 framkom det att Länstidningen Östergötland (LÖ) fick redaktionsstöd av Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). Utdelningen var något blygsam och omfattade bara 605,254 kronor. För att få del av stödet har LÖ uppgett att de hade redaktionella kostnader på 1,867,947 kronor för helåret 2019 där kostnaderna för hela utgivningen låg på 5,832,695 kronor.

Handläggare i detta fall var en inhyrd konsult vid namn Hilda Wall Gullstrand från bemanningsföretaget Randstad. Vad hon säkert inte var medveten om i sin handläggning var att pengarna inte bara hamnade hos en tidning i Östergötland utan gick vidare till mamman för talman Andreas Norlén.

Detta är historien om talman Andreas Norlén och hans mamma. Detta är journalistik som systemmedia aldrig kommer att skriva om. Långt över 60 miljoner kronor i presstöd har de fått sen han kom in i riksdagen. Sånt skvallrar man nämligen inte om.

Talman Andreas Norlén vaggades in i bidragsbranschen för dagstidningar

Andreas Norlén är det enda barnet från Gunilla och Urban Norlén och växte upp i Ödeshög. Hans mor verkar ha varit den drivande företagaren i den lilla familjen och startade flertalet tidningsverksamheter som i dag drivs från Motala. Andreas blev snabbt intresserad av familjens verksamhet när han växte upp och startade redan 1993 sitt eget lilla företag, Andreas Norlén AB.

Från denna tid höll familjen mest på med gratistidningar, något som de fortsatte med fram till 2007 när verksamheten såldes. I samband med detta gick de över till den mer lukrativa tidningsbranschen som lever på presstöd från staten. Detta sker alltså nästan samtidigt som Andreas kommer i riksdagen.

I slutet av 2005 köpte familjen via bolaget Kurirengruppen i Sverige AB tidningen LÖ och fortsatte senare under 2010 med förvärvet av Länstidningen Värmlandsbygden (LV), men något ägarintresse från talman Andreas Norléns sida har aldrig funnits registrerat med riksdagen.

I riksdagens deklaration ”Ledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen”, listar Andreas inga ägarintressen alls. Han medger dock att han sitter i styrelsen för att alla bolag som inbringar enorma mängder statsbidrag varje år. Källa riksdagen. Skärmdump Nya Riks.

Samtidigt som Kurirengruppen i Sverige AB förvärvade LÖ från Centerpartiet 2005 och började leva på bidrag istället för annonsörer jobbade talman Andreas Norlén heltid för gruppen. Han var ansvarig utgivare och genomförde det redaktionella arbetet med runt tio anställda.

Riksdagsinträdet ställer till problem för talman Andreas Norlén

I oktober 2006 påbörjade dock Andreas Norlén sitt arbete i riksdagen och kunde därför inte längre vara fullt delaktigt i familjens företag.

Hela detta framstår säkert som helt normalt men det finns ett litet problem i denna solskenshistoria. Talman Andreas Norlén AB är nämligen samma företag som Kurirengruppen i Sverige AB och Andreas är troligtvis den som är verklig huvudman för allt. Företaget Andreas Norlén AB bytte helt enkelt namn år 2000 och tog samtidigt över alla familjens verksamheter som moderbolag.

I denna veva eller i samband med inträdet i riksdagen förefaller det som att hans mamma Gunilla Norlén går in som operativ chefsbulvan för sonen. För den som inte känner till hela historia framstår det kanske i dag som att Gunilla Norlén äger Kurirengruppen i Sverige AB när hon kanske i själva verket bara är bulvan för sitt enda barn, Andreas. Detta samtidigt som han sitter i riksdagen där en grupp av runt tio kollegor indirekt ger honom mångmiljonbelopp i form av presstöd varje år.

Andreas Norlén. Pressfoto: Regeringen
Andreas Norlén. Pressfoto: Regeringen

Enorma statsbidrag som aldrig officiellt deklarerats

Att talman Andreas Norlén är moderat och LÖ officiellt är centerpartiskt förbättrar givetvis bidragssituationen då partierna tillsammans har 30-40 procent av mediestödsnämnden under sin kontroll. Ingen kommer givetvis våga underkänna en tidning som ägs av en moderat i riksdagen, speciellt inte när den ges ut under Centerpartiets flagg.

Samtidigt sitter Andreas i konstitutionsutskottet 2010-2018, som bland annat handlägger press- och mediestödfrågor. Det kan knappast bli bättre.

LV avyttras från Kurirengrupp i Sverige AB 2018 då hans mor Gunilla nått 74 års ålder och med rätt kan inte tvingas driva två tidningar heltid längre för sin son.

Men under tiden som Andreas sitter i riksdagen delar hans partivänner ut över 60 miljoner kronor till hans ”mamma”.

Parallellt med detta ifrågasätts inte verksamheterna alls av MPRT, detta kanske på grund av att Andreas är uppförd i bolagsordningen som styrelsesuppleant.

Samtidigt som bidragen flödar gör han inlägg på Twitter där han aldrig är sen med att beklaga sig över bidragslandet Sverige och gnälla på både Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas inställning till det samma.

Vad talman Andreas Norlén inte gör är dock mer talade. Han har givetvis aldrig tweetat eller beklagat sig över vare sig presstöd eller mediestöd. Detta eftersom han själv är en av de största bidragsparasiterna i landet.

Berikar sig med bidragspengar som skall användas för tidningarna

Ett presstöd är något som tillkommer utöver en tidnings normala verksamhet. Varje år måste de som får stödet noga deklarera hur det har använts. Om LÖ inte hade fått något stöd hade de givetvis gjort stora försluter. Nu gör LÖ istället stora vinster varje år. Under 2013 gör de en utdelning till moderbolaget på 1,05 miljoner vilket motsvarar 36 procent av stödet de fick. Under 2014 skickar tidningen 953 000 kronor till moderbolaget och året efter 700 000 kronor. Nästan 30 procent av presstödet som kommer in till tidningen skickas alltså vidare till ett annat företag.

I LÖ:s redovisning ser det ut som att tidningen precis går runt och de nolldeklarerar varje år. I själv verket gör de stora vinster som skickas vidare som bokslutsdispositioner inom koncernen. Totalt skickas 3,3 miljoner mellan 2013-2018 samtidigt som företaget söker driftstöd från Staten.

Läs resten av artikeln i Nya Riks


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Så är det med sveriges Stor Politiker och Anstäldar i denne.Vi fattig Pensionere kan bara inse hur dum vi är, att har gott ärligt genom livet ,och inte använde dessa smutsigar Metoden att bli rik. Jag angrar mig!!!

 • Så är det med sveriges Stor Politiker och Anstäldar i denne.Vi fattig Pensionere kan bara inse hur dum vi är, att har gott ärligt genom livet ,och inte använde dessa smutsigar Metoden att bli rik. Jag angrar mig!!!

 • Det absolut STÖRSTA problemet alla kategorier är att media inte gör sitt jobb. Hade de rapporterat om detta så hade “svenne banan” blivit förbannad och ställt krav. Svensk media är lika korrumperad som politikerna de skyddar.

 • Detta som så mycket annat i det genomkorrumperade landet Absurdistan är inte klokt. Är det konstigt att folk överlag har ett STORT förakt för dessa parasit_rande politiker.

 • Det absolut STÖRSTA problemet alla kategorier är att media inte gör sitt jobb. Hade de rapporterat om detta så hade “svenne banan” blivit förbannad och ställt krav. Svensk media är lika korrumperad som politikerna de skyddar.

 • Detta som så mycket annat i det genomkorrumperade landet Absurdistan är inte klokt. Är det konstigt att folk överlag har ett STORT förakt för dessa parasit_rande politiker.

 • Det är inga sakfel i hans agerande, och det provas noggrant om en tidning uppfyller kraven för press stöd.

 • Det är inga sakfel i hans agerande, och det provas noggrant om en tidning uppfyller kraven för press stöd.

 • relaterat till:

  Talmannen Andreas Norlén i härva med mediestöd
  När Andreas Norlén är klar med sin politiska gärning har hans släkt lyft över 100 miljoner från staten

  Svenska politiker och myndigheter har tagit corona­pandemin till intäkt för att göda svenska miljardärer på ett sätt som saknar motstycke i västvärlden, rapporterar Financial Times. Bara i Ryssland har oligarkerna gynnats mer under 2020

  https://www.friatider.se/sverige-goder-sina-oligarker-nast-mest-i-varlden

  Regeringen bör snarast lägga fram ett förslag i riksdagen om att utvidga bidragsbrottslagen så att den även omfattar statliga stöd till företag. Det föreslår socialförsäkringsutskottet.

  https://www.friatider.se/foretagare-ska-kunna-domas-bidragsbrott

 • relaterat till:

  Talmannen Andreas Norlén i härva med mediestöd
  När Andreas Norlén är klar med sin politiska gärning har hans släkt lyft över 100 miljoner från staten

  Svenska politiker och myndigheter har tagit corona­pandemin till intäkt för att göda svenska miljardärer på ett sätt som saknar motstycke i västvärlden, rapporterar Financial Times. Bara i Ryssland har oligarkerna gynnats mer under 2020

  https://www.friatider.se/sverige-goder-sina-oligarker-nast-mest-i-varlden

  Regeringen bör snarast lägga fram ett förslag i riksdagen om att utvidga bidragsbrottslagen så att den även omfattar statliga stöd till företag. Det föreslår socialförsäkringsutskottet.

  https://www.friatider.se/foretagare-ska-kunna-domas-bidragsbrott

 • Ordnar med tystnads- och lydnadsplikt utgör det finmaskiga nät som styr “makthavare”.

  Men de är i själva verket inga makthavare. Tvärtom!

  Var och en som frånsvärjer sig sin egen vilja och sitt eget omdöme i utbyte mot ett gräddfilsliv är ett maktlöst instrument i händerna på någon annans vilja. Därför är det fel att benämna en som sålt sin individualitet “makthavare”, för en sådan individ har ingen EGEN makt. 

  En mer passande benämning är en lyxprostituerad.

  • Hej Hans!

   Frågan är om frimurare som maktlöst instrument i händerna på någon annans vilja kan väljas till Talmansämbetet, den högsta post en person kan väljas till i Sverige. I rang kommer talmannen efter statschefen, efter kungen, men före statsministern. Att talmannen leder riksdagens arbete innebär att han eller hon har det yttersta ansvaret för hur riksdagsarbetet planeras och bedrivs. Därtill leder talmannen kammarens sammanträden och är riksdagens främsta representant.

   https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/talmannen/talmannens-uppdrag/

   Är frimuraren Andreas Norlén svenska folkets ärliga/lojala talman?
   Det är vår demokratis talman som har ansvar för riksdagen och och därmed den utvalda decimerade riksdag som nu helt rättsvidrigt “röstade fram pandemilagen”. Ansvarige Andreas Norlén bryter både mot svensk rättspositivistisk traditionen, samt egna ideal.

   Utdrag ur tidigare bifogad expressen artikel

   “Flera år sysselsatte sig riksdagens tillträdande talman åt en doktorsavhandling i juridik om paragraf 36 i avtalslagen, den som föreskriver att om ett villkor i ett avtal är att betrakta som oskäligt så ska också avtalet i sig kunna ignoreras.”

   “I avhandlingen bröt Norlén mot den rättspositivistiska traditionen i Sverige, den som fäster sig vid de exakta formuleringarna i ett dokument, och hävdade att man i bedömningen av vad som är skäligt i stället borde se till moralen. Till dygder som rättrådighet, ärlighet, omsorgsfullhet, lojalitet.” 

   • Hej, Magnus! 

    Jag är helt överens med dig om att ämbetet som talman i vår svenska riksdag innebär en enormt inflytelserik position.

    Men varje individ som frånsäger sig sin egen vilja genom att svära lydnad och trohet i en hemlig orden har inte någon EGEN makt, utan är ett maktutövnings-instrument i händerna på en annans vilja. I boken Krigets Konst Sun Tzu får vi kunskap om en sådan styrelseform.

    Här redogör Walter Veith (efter 30 minuter) för den kadaverdisciplin som beskrivs i Krigets Konst Sun Tzu:

    https://www.youtube.com/watch?v=PxDPAoDlxKo&t=3013s

    Den som har svurit in sig i en sådan organisation kan uppnå mycket mycket mäktiga positioner och leva ett liv i materiellt överflöd och världslig njutning, men har sålt sin själ.

    Särskilt intressant i ovanstående föredrag (efter 52 minuter) är bruket av olika kategorier av spioner.

    • – Ja, om dom ska vara med på toppen i ett hemligt sällskap då måste dom också sätta sitt liv på spel och sälja sin själ – såsom de högsta ledarna i Frimurarna.

     Stanley Kubrick studerade hemliga sällskap och fascinerades av dem, säger Nicole Kidman. “Stanley berättade för mig att världen styrs av pedofiler”, sa hon. “Han studerade hemliga sällskap under hela sitt liv, han fascinerades av dem, han sa att eliten och de hemliga sällskapen är fulla av män som har en förkärlek för pedofili. “Medlemmarna i de hemliga sällskapen känner till varandras mörka hemligheter och det finns ingen återvändo för någon av dem, för detta är ett livslångt medlemskap. Även om någon ångrar sig och vill kliva ur sällskapet så kan han inte göra det, för hans kamrater kommer att plocka ner honom. Medlemmarna är kvar i denna organisation tills döden, där deras uppgift är att styra världen mot undergång. Det är så som Stanley förklarade det för mig, säger Nicole Kidman.

    • Är “förtroendevalda” som har genomgått rituell begravning etc ens att betrakta som förtroendevalda levande människor, (med fri vilja)?

     Relaterad artikel om andra fall av uppmärksammade frimurarpolitiker (hur ser det ut i riksdag och regering)?

     Här är politikerna som är frimurare

     Ritualerna har olika inslag beroende på grad. I en ritual ligger brodern i en kista och genomgår en rituell begravning, i en annan ska löften undertecknas om att andra frimurarbröder är ens förtroligaste vänner ”med vilka jag denna dag sammanknyter ett oupphörligt och evigt förbund”.

     I en ceremoni får brodern som ska upptas ett band knytet runt sin hals och får höra: ”På grundval av dina avlagda löften binder jag dig med detta gyllene föreningsband så att du efter avslutad prövning må bli en länk i vår oupplösliga brödrakedja”.

     Ritualer stärker gemenskapsbanden, det skapas band som kan vara starkare än lagar och förordningar.”

     källa:
     https://www.vk.se/2016-05-03/har-ar-politikerna-som-ar-frimurare

     demokrati enligt Svenska Akademiens ordlista

     publicerad: 2015 

     demo·­krati [‑krati´] substantiv ~n ~er
     • stat med folk­välde; äv. på lägre nivå: med­bestämmande

     Jüri Lina om Socialism och Frimureriet (Del 2) https://www.youtube.com/watch?v=eJN8lIjTszU

 • Ordnar med tystnads- och lydnadsplikt utgör det finmaskiga nät som styr “makthavare”.

  Men de är i själva verket inga makthavare. Tvärtom!

  Var och en som frånsvärjer sig sin egen vilja och sitt eget omdöme i utbyte mot ett gräddfilsliv är ett maktlöst instrument i händerna på någon annans vilja. Därför är det fel att benämna en som sålt sin individualitet “makthavare”, för en sådan individ har ingen EGEN makt. 

  En mer passande benämning är en lyxprostituerad.

  • Hej Hans!

   Frågan är om frimurare som maktlöst instrument i händerna på någon annans vilja kan väljas till Talmansämbetet, den högsta post en person kan väljas till i Sverige. I rang kommer talmannen efter statschefen, efter kungen, men före statsministern. Att talmannen leder riksdagens arbete innebär att han eller hon har det yttersta ansvaret för hur riksdagsarbetet planeras och bedrivs. Därtill leder talmannen kammarens sammanträden och är riksdagens främsta representant.

   https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/talmannen/talmannens-uppdrag/

   Är frimuraren Andreas Norlén svenska folkets ärliga/lojala talman?
   Det är vår demokratis talman som har ansvar för riksdagen och och därmed den utvalda decimerade riksdag som nu helt rättsvidrigt “röstade fram pandemilagen”. Ansvarige Andreas Norlén bryter både mot svensk rättspositivistisk traditionen, samt egna ideal.

   Utdrag ur tidigare bifogad expressen artikel

   “Flera år sysselsatte sig riksdagens tillträdande talman åt en doktorsavhandling i juridik om paragraf 36 i avtalslagen, den som föreskriver att om ett villkor i ett avtal är att betrakta som oskäligt så ska också avtalet i sig kunna ignoreras.”

   “I avhandlingen bröt Norlén mot den rättspositivistiska traditionen i Sverige, den som fäster sig vid de exakta formuleringarna i ett dokument, och hävdade att man i bedömningen av vad som är skäligt i stället borde se till moralen. Till dygder som rättrådighet, ärlighet, omsorgsfullhet, lojalitet.” 

   • Hej, Magnus! 

    Jag är helt överens med dig om att ämbetet som talman i vår svenska riksdag innebär en enormt inflytelserik position.

    Men varje individ som frånsäger sig sin egen vilja genom att svära lydnad och trohet i en hemlig orden har inte någon EGEN makt, utan är ett maktutövnings-instrument i händerna på en annans vilja. I boken Krigets Konst Sun Tzu får vi kunskap om en sådan styrelseform.

    Här redogör Walter Veith (efter 30 minuter) för den kadaverdisciplin som beskrivs i Krigets Konst Sun Tzu:

    https://www.youtube.com/watch?v=PxDPAoDlxKo&t=3013s

    Den som har svurit in sig i en sådan organisation kan uppnå mycket mycket mäktiga positioner och leva ett liv i materiellt överflöd och världslig njutning, men har sålt sin själ.

    Särskilt intressant i ovanstående föredrag (efter 52 minuter) är bruket av olika kategorier av spioner.

    • – Ja, om dom ska vara med på toppen i ett hemligt sällskap då måste dom också sätta sitt liv på spel och sälja sin själ – såsom de högsta ledarna i Frimurarna.

     Stanley Kubrick studerade hemliga sällskap och fascinerades av dem, säger Nicole Kidman. “Stanley berättade för mig att världen styrs av pedofiler”, sa hon. “Han studerade hemliga sällskap under hela sitt liv, han fascinerades av dem, han sa att eliten och de hemliga sällskapen är fulla av män som har en förkärlek för pedofili. “Medlemmarna i de hemliga sällskapen känner till varandras mörka hemligheter och det finns ingen återvändo för någon av dem, för detta är ett livslångt medlemskap. Även om någon ångrar sig och vill kliva ur sällskapet så kan han inte göra det, för hans kamrater kommer att plocka ner honom. Medlemmarna är kvar i denna organisation tills döden, där deras uppgift är att styra världen mot undergång. Det är så som Stanley förklarade det för mig, säger Nicole Kidman.

    • Är “förtroendevalda” som har genomgått rituell begravning etc ens att betrakta som förtroendevalda levande människor, (med fri vilja)?

     Relaterad artikel om andra fall av uppmärksammade frimurarpolitiker (hur ser det ut i riksdag och regering)?

     Här är politikerna som är frimurare

     Ritualerna har olika inslag beroende på grad. I en ritual ligger brodern i en kista och genomgår en rituell begravning, i en annan ska löften undertecknas om att andra frimurarbröder är ens förtroligaste vänner “med vilka jag denna dag sammanknyter ett oupphörligt och evigt förbund”.

     I en ceremoni får brodern som ska upptas ett band knytet runt sin hals och får höra: “På grundval av dina avlagda löften binder jag dig med detta gyllene föreningsband så att du efter avslutad prövning må bli en länk i vår oupplösliga brödrakedja”.

     Ritualer stärker gemenskapsbanden, det skapas band som kan vara starkare än lagar och förordningar.”

     källa:
     https://www.vk.se/2016-05-03/har-ar-politikerna-som-ar-frimurare

     demokrati enligt Svenska Akademiens ordlista

     publicerad: 2015 

     demo·­krati [‑krati´] substantiv ~n ~er
     • stat med folk­välde; äv. på lägre nivå: med­bestämmande

     Jüri Lina om Socialism och Frimureriet (Del 2) https://www.youtube.com/watch?v=eJN8lIjTszU

 • två av de borttagna källartiklarna i mitt tidigare inlägg finns arkiverade

  13 JULI, 2019 REDAKTIONEN

  FRIMURARNA I SVERIGES RIKSDAG

  https://web.archive.org/web/20191111153559/https://civilkurage.org/2019/07/13/frimurarna-i-sveriges-riksdag/

  13 AUGUSTI, 2018 REDAKTIONEN

  GÖRAN SKYTTE OCH AFTONBLADET AVSLÖJAR FRIMURARNA 1985

  https://web.archive.org/web/20200415061126/https://civilkurage.org/2018/08/13/goran-skytte-och-aftonbladet-avslojar-frimurarna-1985/

 • två av de borttagna källartiklarna i mitt tidigare inlägg finns arkiverade

  13 JULI, 2019 REDAKTIONEN

  FRIMURARNA I SVERIGES RIKSDAG

  https://web.archive.org/web/20191111153559/https://civilkurage.org/2019/07/13/frimurarna-i-sveriges-riksdag/

  13 AUGUSTI, 2018 REDAKTIONEN

  GÖRAN SKYTTE OCH AFTONBLADET AVSLÖJAR FRIMURARNA 1985

  https://web.archive.org/web/20200415061126/https://civilkurage.org/2018/08/13/goran-skytte-och-aftonbladet-avslojar-frimurarna-1985/

 • Andreas Norlén har bra kontakter med biståndshandläggare må man säga.
  En sökning på Andreas Norlén och frimurare möts av “bortagna” sidor.
  Ett undantag är en Nordfront artikel som ännu fungerar, dock ej källartiklar.

  Sveriges riksdag infiltrerad av frimurare
  https://www.nordfront.se/sveriges-riksdag-infiltrerat-av-frimurare.smr

  Riksdagen har år 2000 diskuterar problemet med Illegitima riddarordnar
  https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/motion/illegitima-riddarordnar_GO02K299

  Relaterad “kvarglömd” kritisk artikel om denne kreative Andreas Norlén.

  Nya talmannen – en konservativ bråkmakare
  https://www.expressen.se/nyheter/torbjorn-nilsson/nya-talmannen-en-konservativ-brakmakare-/

 • Sverige är totalt genomkorrumperat.
  Norle’n hade dessutom den skandalöst dåliga smaken att godkänna en nolla till socialist som STATSMINISTER!!!
  Vad säger svenska folket om REINFELDT’s ca 20.000.000:kr i avhysningsbonus 2018?
  Svensken tycker visst att socialisterna i Sverige fortfarande har åstadkommit det bästa SKATTESYSTEMET som finns?
  Gud bevare SVERIGE.

 • Andreas Norlén har bra kontakter med biståndshandläggare må man säga.
  En sökning på Andreas Norlén och frimurare möts av “bortagna” sidor.
  Ett undantag är en Nordfront artikel som ännu fungerar, dock ej källartiklar.

  Sveriges riksdag infiltrerad av frimurare
  https://www.nordfront.se/sveriges-riksdag-infiltrerat-av-frimurare.smr

  Riksdagen har år 2000 diskuterar problemet med Illegitima riddarordnar
  https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/motion/illegitima-riddarordnar_GO02K299

  Relaterad “kvarglömd” kritisk artikel om denne kreative Andreas Norlén.

  Nya talmannen – en konservativ bråkmakare
  https://www.expressen.se/nyheter/torbjorn-nilsson/nya-talmannen-en-konservativ-brakmakare-/

 • Sverige är totalt genomkorrumperat.
  Norle’n hade dessutom den skandalöst dåliga smaken att godkänna en nolla till socialist som STATSMINISTER!!!
  Vad säger svenska folket om REINFELDT’s ca 20.000.000:kr i avhysningsbonus 2018?
  Svensken tycker visst att socialisterna i Sverige fortfarande har åstadkommit det bästa SKATTESYSTEMET som finns?
  Gud bevare SVERIGE.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *