Jerry Nilsson: Akut grundvattenbrist hotar världssamhällen

-

MÄNNISKAN & NATURRESURSERNA. Den industriella processen har i över 100 år utvecklat välstånd, välfärd, materiella rikedomar, pengar och makt till olika grupper medborgare över hela världen, men även till kostnaden av stora allvarliga problem som de senaste 50 åren i växande skala hotar allt liv på jorden. Det visar nu samlad modern forskning och faktabaserade data.

Text: Jerry Nilsson samhällsdebattör, futurist som reflekterar på samhället och dess utveckling | Artikeln har tidigare publicerats i DebattNytt

Jerry Nilsson, selfie
Jerry Nilsson, selfie

Håller vår globala samhällsmodell med våra ledande beslutsfattare att hota allt levande liv på jorden? Frågeställningen är befogad om man tar del av vad forskningen idag vet om konsekvenserna med dagens samhällsmodell i en global värld.

Den industriella processen har i över 100 år utvecklat välstånd, välfärd, materiella rikedomar, pengar och makt till olika grupper medborgare över hela världen, men även till kostnaden av stora allvarliga problem som de senaste 50 åren i växande skala hotar allt liv på jorden.

I många områden av världen har redan ekologiska system kollapsat och förintats. Orsakerna är flera och beror dels på mänskliga basala behov för överlevnad, men även på den dominerande tanken om ökad tillväxt som driver ökad produktion och konsumtion av varor (och tjänster) i form av årlig ökande BNP (Bruttonational produkt .. summan av alla varor och tjänster en nation producerar under ett år).

Politikerna är administratörer i denna process med en stödjande politik, upprättade av regler samt uppgjorda frihandelsavtal multilaterala, bilaterala etc mellan länder för industriella varor som produceras och distribueras över hela världen i gigantiska flöden.Politikerna stimulerar dessa flöden med bidrag- och stödpengar vid behov.

Forskningen har dock de senaste årtiondena samlat in data från hela världen, bla med hjälp av satelliter och fått fram fakta som tidigare varit okända, vilket innebär att kunskap numera finns om att nuvarande modeller i samhället med ekonomi och tillväxt driver utvecklingen till allt allvarligare planetära tillstånd.


Det är inte bara växthusgaser i atmosfär och global uppvärmning som med extrema oväder, översvämningar, smältande isar etc accentuerar problematiken, utan andra från en början mera osynliga problem vilka i ett senare skede blir synliga med katastrofala följder.


Det moderna samhället skapar en vattenskuld

En livsviktig resurs som vatten tar alla för given eftersom den är grunden för allt liv på jorden. Vatten som finns på, ovan och under jord utgör nu med kunskap ett allt allvarligare hot mot allt liv när utbudet minskar eller elimineras i stor omfattning utan att kunna ersättas. Vatten som förbrukas i de industriella processerna i stora mängder, långt över vad de ekologiska systemen återskapar. Det är ett allvarligt problem. Enligt hydrologer (forskare) finns det nu en vattenskuld som vår samhällsmodell bygger upp i eskalerande fart. Det är inte hållbart för framtid.

Jag ser det som att jorden nu förlorar naturliga ekologiska livsviktiga system i ökande omfattning runt om i världen. System som inte går att återskapa i en handvändning när de väl är förintade. Det här är en process som fortgår och ökar i takt med att outvecklade delar av välden med stora folkmängder nu utvecklar samhällets välstånd, välfärd i likhet med de redan utvecklade världsdelarna.


Forskarna påstår att om 10 år kommer behovet av vatten med nuvarande samhällsmodell att överstiga tillgången med 40%. I huvudsak går vattenanvändningen till att producera maten vi äter. I den utvecklande delen av världen har vi ett överflöd av matutbud som i stora mängder inte konsumeras.


Aralsjön 1989 och 2014. Foto: NASA. Licens: Public Domain
Aralsjön 1989 och 2014. Foto: NASA. Licens: Public Domain

Aralsjön som tömdes – ett varnande exempel

Det är viktigt att förstå hur vattnet färdas och används samt vilka problem det skapar om vi inte respekterar dess betydelse för allt liv på jorden. Ovanpå jorden finns vatten som sötvatten, normalt i vattendrag och sjöar etc som tillförs via regn, snö, is och källvatten. Växterna och vattendragen samt vattensamlingarna avger vatten till luften där moln bildas från vilka vattnet senare faller ner på jorden. Allt sker i ett ständigt kretslopp, vilket är förutsättningarna till allt liv på jorden. Om man färdas från Norge till Sverige (sommartid, solig klarblå dag) ser man tydligt hur vattnet i norska havet värms upp och vattenånga bildar moln som driver in över skandinaviska bergskedjan för att i Sverige falla ner som regn.

Ur ett globalt perspektiv finns flera exempel på synliga problem. Aralsjön i Centralasien är ett av dem. Sjön var världens fjärde (4:e) största sjö vid 1960-talet. När den industriella processen med produktion av kläder startade har vattnet i Aralsjön minskat i yta och volym med ca 90% för att vattnet från tillflödena används till attt producera bomull till klädindustrin. I modern tid har man försökt leda vatten från andra håll på konstgjord väg till delar av sjön, men det återskapar aldrig den naturliga miljön. Stora delar är förlorade.

Enligt forskarna är ca 60% av alla floder i världen utan kontakt med havet vilket är ett problem. Flera hundratusentals vattendammar som industrin byggt runt om i världen,bla för energiutvinning, har enligt forskarna vattensamlingar som med sin volym och tyngd av vatten påverkat lutningen av jordaxeln och jordens rotationshastighet. Det är stora förändringar under kort tid av planetär påverkan som människan är ansvarig för.

Akviferer. Illustration: Hans Hillewaert. Licens: Public Domain
Akviferer. Illustration: Hans Hillewaert. Licens: Public Domain

Akviferer – vattenreservoarer

Om man ser under jordytan finns det vatten i sk akviferer, vattenreservoarer vilka innehåller stora mängder grundvatten som ansamlats i 3000 till 6000 år. Det finns 37 kända akviferer spridda över hela världen. Dessa innehåller sammantaget mer vatten än allt vatten i jordens floder och sjöar.

Den största, Ogallala akviferen finns i USA och sträcker sig under 8 delstater från Texas till Nebraska. Den akviferen använder man för allmänna ändamål och till bla jordbruksindustrin för att odla foder till köttproduktionen, majs, vete och sojabönor, något som fd president Donald Trump förhandlade om i senaste frihandelsavtalen, bla mellan Kina och USA.

Grundvattnet sinar i södra USA – kan vara slut 2028

Enligt uttalanden från bönder födda i området och som arbetat med jordbruk i ca 30 år har man utnyttjat Ogallala akviferen som en resurs och tillgång för ekonomiskt tillväxt och ekonomisk vinning. Södra delarna av Ogallala akviferen håller redan på att tömmas på grundvatten och jordbruken i området måste avvecklas pga vattenbrist.

Ogallala ekviferens förändringar åren 1980 1995. Illustration: Fischer, Brian C.; McGuire, Virginia L. Licens: CC BY-SA 3.0
Ogallala ekviferens förändringar åren 1980 1995. Illustration: Fischer, Brian C.; McGuire, Virginia L. Licens: CC BY-SA 3.0

Det finns data som visar uttag från Ogallala akviferen på 26 km³ (26 kubikkilometer) vatten år 2000. År 2005 är uttaget ca 312 km³ vilket motsvarar en volym med en yta som är 31.2 mil lång och 31.2 mil bred, dvs ungefär som Norrbottens län fylld med 31.2 mil vatten upp i luften.

Det är gigantiska uttag av vattenvolymer som sker i den industriella processen vilket ögat inte ser omedelbart förrän vattnet under jord långt senare försvunnit och landskapet förvandlas till döda, torra landskap. Bedömningar finns att Ogallala akviferen kan vara tömd på vatten år 2028. Lokala samhällen kollapsar ekonomiskt pga det, eftersom de varit så beroende av jordbrukssektorn.

Även Olja/gas utvecklingen (fracking) påverkar vattenförekomsten. Där sprängningarna av berggrunden orsakar sprickbildningar som gör att grundvattenflöden uppstår under jorden och vattnet i akviferena kan förflyttas eller töms på vatten. Dessutom förorenas akviferen av mänsklig påverkan. I Texas är redan flera lokalsamhällen drabbade av vattenbrist och torka samt av en nedlagd jordbruksindustri.

Saudiarabien råkade ut för samma sak när de på 1970-talet borrade efter olja och då träffade och upptäckte undervattensreservoarerna, vilket gjorde att Saudiarabien även började producera vete pga vattenförekomsten under jord. Saudiarabien blev då en av de största veteproducenterna och exportörerna i världen. När vattnet i akvifererna började ta slut flyttade de produktionen till Arizona i USA där liknande processer med utnyttjande av grundvatten från akviferer pågår/har pågått enligt forskare. Saudiarabien förbrukar eller konsumerar ca 60% vatten från andra delar av världen säger forskarna.


Av alla jordens 37 akviferer under jord överförbrukas grundvatten i mer än 50% av dessa. Forskare har börjat mäta all industriell produktion i världen i sk “virtuellt” vatten, genom att beräkna hur mycket vatten det åtgår för att producera och transportera en vara eller produkt.


Virtuellt vatten

För att producera 1 kg tomater som exempel förbrukas det normalt ca 200 liter vatten. Varan eller 1 kg tomater innehåller således 200 liter “virtuellt” vatten. Ett lastfartyg som passerar Suezkanalen med frakt av tomater innehåller då ca 15 miljarder liter “virtuellt” vatten enligt forskarnas beräkningar.

Ser man till samtliga lastfartyg som passerar Suezkanalen med varor, vilka till stor del är ett resultat av de stora sk frihandelsavtalen mellan EU, USA, ASIEN, etc för att främja handelsutbyte, så innehåller de ett “virtuellt” flöde av vatten motsvarande tre (3 st ) Niagarafall.

Det finns på så vis ett “virtuellt” flöde av vatten i välden som forskningen idag har kunskap om, vilket jag menar politikerna måste ta del av, förstå och agera på. Gör man inte det av alla alarmerande signaler forskningen ger, för man en ansvarslös politik. Den samlade bilden av all den faktabaserade information idag kan ge känslan av en dysfunktionell samhällsmodell.

Giulio Boccaletti (strateg inom vattenskydd) berättade i en intervju om en rapport han skrivit för några år sedan åt World Economic Forum om vad som händer med vattnet och hur det används. World Economic Forum har till slut uppmärksammat problemet genom att de senast 4 åren rankat vattenkrisen som ett lika allvarligt problem i likhet med massförstörelsevapen, utbrott av allvarliga sjukdomar och klimatförändringar.

Text: Jerry Nilsson

Extern Skribent
NewsVoice publicerar externa skribenters texter och externa källdokument i formen av tex debattartiklar eller rapporter. Åsikter, information och påståenden är skribentens egna och representerar varken tidningen NewsVoice, redaktionen eller redaktörens uppfattningar.

17 KOMMENTARER

Prenumerera
Notify of
guest
17 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Harald Lilja
Harald Lilja
Gäst
15 juni 2021 kl 13:23

“Forskarna påstår att om 10 år kommer behovet av vatten med nuvarande samhällsmodell att överstiga tillgången med 40%”Tur att dom säger just 10 år. Annars hade man blivit orolig.
P.S. Undrar just om snubben är miljöpartist med sikte på Brussel?

Erik forsman
Erik forsman
Gäst
15 juni 2021 kl 13:48

Med all respekt för skribenten och “alla” forskarna men om något är en kretsloppsprodukt så är det vatten, för vatten kan varken komprimeras eller förintas därför kan man inte heller förbruka vattnet så att vattnet tar slut. Det sker även avdunstning av vattenånga uppe i exosfären och om denna avdunstning ostört hade fortgått skulle det ske en minskning av totala vattenmängden på planeten, således sker även en nyproduktion under jordskorpan. Med andra ord vattnet kommer aldrig ta slut.

Erik forsman
Erik forsman
Gäst
15 juni 2021 kl 14:11

Kan ju hända att skribenten har rätt, men först skulle oljan ta slut, sedan gasen följt av kolet, gummi osv… Vilket inte skett, och nu vattnet? Något man aldrig hör dock är att knarket, tobaken, alkoholen skulle ta slut? Det är ju en smula märkligt då en sådan brist faktiskt skulle vara önskvärd. Tror att förtroendet för opinionsskrivande journalister ligger botten, så igen kommer att lyssna.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
15 juni 2021 kl 14:13

Då är det hög tid att starta upp ett antal nya kärnkraftverk så det finns energi nog för att avsalta havsvatten i stor skala. Sen är ju en hel del torka ett direkt resultat av vädermodifikation som ett medvetet tömmande av dammar.

Det är inte det moderna samhället i sig som är problemet utan det är de som styr samhället som är problemets verkliga kärna. Det är den här lilla klicken som bör “vaccineras”.

Erik Forsman
15 juni 2021 kl 16:43

Enligt wikipedia utgör allt färskvatten (sötvatten) ca 2-3 % av allt vatten på planeten. Detta vatten är till ca 99 % bundet i grundvatten och is var av ca 70 % är bundet i is och resterande i grundvattentäkter. 

Det som oroar i artikeln är inte påstående om bristen på färskvatten, utan att dylik katastrofjournalistik som vi hört till leda: terrorism, pandemier, uppvärmning (på grund av ökat CO2) osv och farhågan förstärks när artikeln går in på att just en vattenstrateg kommande från World Economic Forum framför detta? I min värld har inte en vattenstrateg kommande från World Economic Forum stor trovärdighet.  

Lägger man pusslet så tvingas vi konstatera att det mesta som kommer från World Economic Forum inte är sanningar utan från eliten kommande propåer ämnat att säkra egna resurser för de hyperrika samt svälta ut resten av mänskligheten. Finland t ex har kallats för de 1000 sjöarnas land, men sanningen är att Sverige har flera sjöar. Stockholm tar sitt dricksvatten från Mälaren (lagras i vattenmagasin) och Mälaren kommer INTE att tömmas. Antar att detta skräckscenarion kommer att köras efter man misslyckats med Covind-19-pandemin. Tanken är naturligtvis att privatisera färskvattentillgången – kontrollerar du vattnet kontrollerar du livet. Hur kommer denna propagandan drabba Sverige? Högre priser på färskvatten? 

Här ute på vischan har alla egen borrad brun. Under extremt torra somrar sinar naturligtvis inte grundvattnet, utan det fylls på av mer saltvatten. Alla jag känner renar, rensar och filtrerar allt dricksvatten och just diskvattnet är det mycket lite efterfrågan på (några liter per person och dygn) större är bevattning av trädgårdar och poler osv. Många samlar också upp regnvattnet i tankar under jord. Detta utgör inte något problem för allt vatten som samlas landar för eller senare ner på marken kommer att nå ner till vattenmagasinen, så denna brist på färskvatten kommer nog aldrig nå landsbygden.

Lars Olsson
Lars Olsson
Gäst
Reply to  Erik Forsman
16 juni 2021 kl 16:56

Där slår du Erik Forsman, huvudet på spiken, privatisera vattentillgångar. En av WEF’s målsatta agendor. Mycket sker i linje nu med Agenda 2030 där “eliten” tillskansar sig livsviktiga tillgångar.

Jerry Nilsson
Jerry Nilsson
Gäst
6 juli 2021 kl 19:08

För att förtydliga vattenuttag, vattenvolymer och vattenkonsumtion kompletterar och korrigerar jag artikeltexten med följande evidens baserade och kvantitativa data ..

Det finns totalt ca 1,4 miljarder km (kilometer) vatten i kubik på eller i jorden. Av allt vatten utgör 97% saltvatten i havet, 3% sötvatten som snö, is och flytande vatten.

Forskarna visar data på att den årliga vattenförbrukningen i världen av flytande vatten har ökat från ca 500 km i kubik i början av 1900-talet till ca 4500 km i kubik idag.

Enligt forskarna utgör det mänskliga basala behovet ca 8 % av vattenanvändningen. Resten av vattnet, 92% används i de industriella processerna.

Niagarafallen har i normaltillstånd ett högsta vattenflöde på drygt 6000 meter i kubik per sekund, men pga vattenregleringar och energiutvinning är medelflödet av vatten ca 3000 meter i kubik per sekund.

När vi som medborgare och konsumenter över hela världen 
dricker en kopp kaffe motsvarar det ca 135 liter förbrukning av “virtuellt vatten”. En 100 grams hamburgare som vi köper och äter motsvarar ca 1650 liter  förbrukning av “virtuellt vatten”. En kortärmad tröja i bomull på motsvarande vis ca 2500 liter “virtuellt vatten”, etc.

Ogallala akviferen ..

Med årliga uttag av vatten för bevattningsändamål som enligt forskarna motsvarar ca 26 kilometer i kubik per år, blir vattenuttagen från akviferen för stora i jämförelse med vad moder jord kan återskapa. Det resulterar i att lokala samhällen kollapsar existentiellt pga vattenbristen i området och ekonomiskt eftersom de varit så beroende av jordbrukssektorn.

Erik Forsman
Reply to  Jerry Nilsson
7 juli 2021 kl 08:32

Tack Jerry!

Skrämselpropagandan vi är vana vid: klimatförändringar på grund av stigande nivåer av CO2, Peak oil osv är lätta att avfärda men detta med vattenbrist kommer att bli en betydligt svårare nöt att knäcka. Vattendelaren (om uttrycket tillåtas) gäller frågan huruvida den är av människan manipulerad skapad (strypa vattentillgången) i något dunkelt syfte?

Citerar därför här ett ryckte som gör gällande att efter pandemin propagandan kommer: ”vattenbrist under åren 2022-2023, matbrist (2023-24) och hyperinflation (2024-25). Allt påstås vara en del av slutförandet av FN:s, WHO:s och WEF:s globala plan fram till år 2025”.

Källa: https://newsvoice.se/2021/07/memo-medicinsk-diktatur/

Uppstår vattenbrist kan det alltså vara ett önskvärt mål, inte en naturlig följd av människans levnadssätt. Vattentillgång används redan i dag som ett vapen bland annat av Kina som kontrollerar den tibetanska högplatån som försörjer nästan hela Asien med sin vattentillgång.

Källa: https://swebbtv.se/w/cf90cf26-5dda-4b79-9790-dad10d8a8816  
 

Erik Forsman
Reply to  Jerry Nilsson
7 juli 2021 kl 08:45

Det som är frapperande i Jerrys artikel är skuldbeläggande av den lilla människan. Detta är ett ständigt återkommande i inslag i kabalens propagandakrig mot oss: ”dricker en kopp kaffe motsvarar det ca 135 liter förbrukning/…/En 100 grams hamburgare som vi köper och äter motsvarar ca 1650 liter förbrukning”.

Så vad kan de mäktiga topparna inom FN, WHO, och WEF själva göra för att minska sin vattenkonsumtion? De mäktigast äger ju all produktionen av varor och tjänster. Varför inte börja där?

Last edited 28 dagar sedan by Erik Forsman
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Erik Forsman
7 juli 2021 kl 09:13

Mycket bra, Erik, att du tydliggör detta!

Du skriver: “Det som är frapperande i Jerrys artikel är skuldbeläggande av den lilla människan. Detta är ett ständigt återkommande i inslag i kabalens propagandakrig mot oss“.

Jerry Nilsson är ännu en i raden av alla de som försöker sälja in fisande kor och kaffedrickande människor som orsak till det onda.

Multinationella företag har under lång tid lagt beslag på vattenförsörjningen i Afrika, vilket resulterat i vattenbrist, skyhöga vattenpriser, förgiftat vatten.

Och dessa jätteföretag fortsätter – likt soldater som marscherar i takt – att tillskansa sig vattenförsörjningen på alla jordens kontinenter.

DET är ett enormt problem för jordens människor!

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
7 juli 2021 kl 09:34

Nestlé, världens största livsmedelsföretag, är ett av dessa jätteföretag som – likt en man – håller på med att ta över kontrollen av vattenförsörjningen i världen.

Här, i en intervju från 2016, säger Nestlés dåvarande högsta chef att tillgången till 98,5 % av jordens vattenförsörjning inte är en mänsklig rättighet. Han tycker att vanliga människor måste nöja sig med att köpa några flaskor vatten per dag.

https://www.youtube.com/watch?v=_GFjtiasm5w&t=190s

(Is Water a Human Right? C-Suite Insights With Nestlé Chairman Peter Brabeck)

Erik Forsman
Reply to  Hans Dahl
7 juli 2021 kl 11:42

Dessutom är innehållet i till exempel Ramlösa direkt hälsovådligt (http://www.wigstrom.net/pdf/mineralvatten_pa_flaska.pdf) vid sidan av mikroplaster vi får i oss från petflaskorna. 

Last edited 28 dagar sedan by Erik Forsman
Jerry Nilsson
Jerry Nilsson
Gäst
Reply to  Jerry Nilsson
9 juli 2021 kl 20:38

Förtydligar även en slutledning som blivit felformulerad i artikeltexten gällande Ogallala akviferen.

Det årliga uttaget vatten ur Ogallala akvigeren är enligt forskarna
ca 26 kilometer i kubik, vilket artikeltexten förmedlar.

Men mätresultatet 2005 med 312 kilometer i kubik, känner jag osäkerhet inför, även om den nämns som ett mätresultat av uttagen volym vatten ur Ogallala akviferen.
Är sannolikt en flera årig ackumulerad siffra som anges.
Volymen 312 kvadratkilometer vatten går väl att förklara som 312 st, sida vid sida placerade bassänger vatten, där varje bassäng med vatten är 1 km lång och 1 km bred och 1 km hög.

Jerry Nilsson
Jerry Nilsson
Gäst
Reply to  Jerry Nilsson
11 juli 2021 kl 23:06

Förtydligar även en slutledning som blivit felformulerad i artikeltexten gällande Ogallala akviferen.
Det årliga uttaget vatten ur Ogallala akviferen är enligt forskarna
ca 26 kilometer i kubik, vilket artikeltexten förmedlar.

Men mätresultatet år 2005 med 312 kilometer i kubik, känner jag osäkerhet inför, även om den nämns som ett mätresultat av uttagen volym vatten ur Ogallala akviferen.
Är sannolikt en flera årig ackumulerad siffra som anges.
Volymen 312 “kubikilometer” vatten går väl att förklara som 312 st, sida vid sida placerade bassänger vatten, där varje bassäng med vatten är 1 km lång och 1 km bred och 1 km hög.

Jerry Nilsson
Jerry Nilsson
Gäst
Reply to  Jerry Nilsson
11 juli 2021 kl 23:35

Förtydligar även en slutledning som blivit felformulerad i artikeltexten gällande Ogallala akviferen.
Det årliga uttaget vatten ur Ogallala akviferen är enligt forskarna
ca 26 kilometer i kubik, vilket artikeltexten förmedlar.

Men mätresultatet år 2005 med 312 kilometer i kubik, känner jag osäkerhet inför, även om den nämns som ett mätresultat av uttagen volym vatten ur Ogallala akviferen.
Är sannolikt en flera årig ackumulerad siffra som anges.
Volymen 312 “kubikkilometer” vatten går väl att förklara som 312 st, sida vid sida placerade bassänger vatten, där varje bassäng med vatten är 1 km lång och 1 km bred och 1 km hög.

Last edited 24 dagar sedan by Jerry Nilsson
Erik Forsman
7 juli 2021 kl 11:49

Det är också olagligt att samla regnvatten i flera regioner i olika länder. Kommer kanske hit också?

Jerry Nilsson
Jerry Nilsson
Gäst
28 juli 2021 kl 10:25

” DAGEN DÅ VATTNET TAR SLUT ” ..

är titeln på ett program SVT-play publicerat 20 juli 2021.
Programmet finns tillgängligt till 2024.

Programmet illustrerar stora delar av artikeltexten.

Två Framtidsfrågor..

1 . Kommer samhällsutvecklingen enligt nuvarande modell på global nivå, att fortsätta och riskera “sociala krig” av aldrig skådat slag, när människor blir desperata pga vattenbristen

(värre än de historiska politiska krig människor genomlidit) ?

2. Bör världen överväga och sannolikt överge tanken om (ständig)
“tillväxt” och övergå till en “resursoptimerad” tanke i allt som utvecklas, produceras och konsumeras ?

Extern Skribent
NewsVoice publicerar externa skribenters texter och externa källdokument i formen av tex debattartiklar eller rapporter. Åsikter, information och påståenden är skribentens egna och representerar varken tidningen NewsVoice, redaktionen eller redaktörens uppfattningar.

SENASTE KOMMENTARER

ARKIV

ANNONS
17
0
Kommentera gärnax
()
x