Dr Jessica Rose: skadorna av “covidvacciner” kan vara monumentala

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 15 juni 2021
- NewsVoice redaktion
Dr Jessica Rose

COVIDVACCINER ANALYSERAS. Dr Jessica Rose studerar de skador som en följd av massvaccinationerna med mRNA-injektioner mot Covid-19. Hon har funnit att skadorna blev synliga redan tidigt under vaccinkampanjen, men att världssamhället ändå bara sett en bråkdel när det gäller de faktiska skadorna som injektionerna har orsakat.

Intervju: Aga Wilson | Text: Torbjörn Sassersson | Se denna video på Odysee

Wilsons intervjuer finansieras med donationer. Utan dessa kan vi inte fortsätta. Genom att du donerar till intevjuserien Free Voice hjälper du till att bygga upp en engelskspråkig sektion och därmed en internationell expansion av NewsVoice. / Torbjörn S. red

Jessica Rose som normalt är positiv till vacciner säger att VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), den amerikanska databasen för vaccinskador, endast lyckats samla in uppskattningsvis 1% av det totala antalet allvarliga biverkningar av mRNA-injektioner. VAERS är ett tyvärr svagt system när det gäller hur biverkningsdata hanteras, säger Rose. Hon delade därför in negativa reaktioner och bieffekter i flera kategorier såsom: neurologi, immunologi, fortplantningsorgan och hjärta-kärl. På det viset har hon skapat ett varningssystem där det ska vara lättare att se om och i så fall hur bieffekter kan kopplas till mRNA-vaccinerna.Rose säger att de så kallade “covidvaccinerna” inte är egentliga vacciner utan snarare injektioner av genmaterial. Flera studier har publicerats, trots försök att censurera dessa, som visar att spikproteinerna i sig är mycket giftiga för kroppen. Dessa spikproteiner är kroppsfrämmande proteiner.

ArcanumSkolan 2024

Rose förklarar hypotetiskt i videon varför så många som fått mRNA-injektioner drabbas av blödningar, blodproppar och immunologiska reaktioner.

Jessica Rose: spikproteinerna är giftiga och kroppsfrämmande

Rose nämner en färsk japansk studie som visar att spikproteinerna inte alls stannar lokalt vid injektionsstället, det vill säga i den ena överarmens muskel där injektionen normalt sker. Istället har proteinerna hittats i bland annat hjärnan och äggstockar där de med stor sannolikhet orsakar skador. Det är de utstickande spikproteinerna som viruset använder för att fästa på mänskliga celler.

Indikationer på att spikproteinerna skadar den kvinliga reproduktionsförmågan är 10,000-tals vittnen runt om i världen där kvinnor berättar om störd menstruationscykel, barn och mycket gamla kvinnor som börjar menstruera (blöda från reprodutkionsorganen). Detta fenomen gäller underligt nog både vaccinerade och ovaccinerade kvinnor, vilket lett till hypotesen att vaccinerade personer passivt sprider spikproteinerna i samhället.


Att miljontals människor injicerats med dessa så kallade “mRNA-vacciner” är sammantaget att betrakta som ett brott mot mänskligheten, anser dr Jessica Rose.


 

Även vaccinforskaren Byram Bridle varnade för att spikproteinerna spids ikroppen långt bortom injektionsstället. NewsVoice skriver om det i artiklen: Studie: mRNA-vaccinerna är giftiga och kan orsaka blodproppar, hjärnskador och infertilitet.

SARS CoV-2. Foto: Dr Fred Murphy och Sylvia Whitfield, CDC.gov
Spikproteinerna är utskotten på coronaviruset, SARS CoV-2. Foto: Dr Fred Murphy och Sylvia Whitfield, CDC

Jessica Rose ställer samma fråga som många andra akademiker, läkare och lekmän, varför pratar inga myndigheter om behovet av ett starkt naturligt immunförsvar? Istället är alla regler och rekommendationer unisont fokuserade på munskydd, lockdown, “stanna hemma”, vacciner och socialdistansering, säger Rose.

Israel är ett skräckexempel – forma ett nytt samhälle istället

Rose förklarar varför reglerna är så extremt hårda i just Israel. Hon tror att det beror på att Israel redan är ett kontrollerat slutet samhälle med en stark polisiär och militär infrastruktur. Det är enkelt att studera och utföra ett mRNA-experiment i Israel. Dessutom fungerar inte Israels sent startade VAERS-liknande system. De används snarare för att mörka skadorna av mRNA-injektionerna, säger Rose.

Det som skrämmer Jessica Rose allra mest är att väldigt många kvinnor har inga tvivel om att deras barn ska vaccineras. De gör allt för att få tillbaka sina normala liv, efter ett år av lockdown. Rose kallar upplägget för extremt illvilligt. Nu dör barn i Israel av hjärtmuskelinflammation, efter att de vaccinerats. Det är en sjukdom som i princip aldrig drabbar barn.

Vägen ut ur etablissemangets negativa grepp om människor handlar om att forma ett nytt samhälle genom att bygga nya communities som baseras på nya värderingar, fakta, god vetenskap, medkänsla och livsglädje, menar Jessica Rose.

Intervju: Aga Wilson | Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Genom att du donerar till intevjuserien Free Voice hjälper du till att bygga upp en engelskspråkig sektion av NewsVoice och en internationell expansion. Du kan även donera direkt till Wilson via Swish ovan.

https://www.youtube.com/watch?v=bMY2tdFNkRU

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq