Fridlys barn och ungdomar från covidvaccinernas spikproteiner – Namninsamling

publicerad 9 juni 2021
- Kerstin Unger-Salén
Barnvaccinering. Foto: CDC.gov. Licens: Unsplash.com
Barnvaccinering. Foto: CDC.gov. Licens: Unsplash.com
Temabild: Barnvaccinering. Foto: CDC.gov. Licens: Unsplash.com

OPINION & BARNVACCINERING. Den europeiska läkemedelsmyndigheten ger grönt ljus för covidvaccinering av barn mellan 12 och 15 år. Nu banas vägen för att vaccinera barn och ungdomar. Man tar det stegvis för att allmänheten inte ska överväldigas.

Text: Kerstin Unger-Salén | Skriv gärna på namninsamlingenSkrivunder.com

Folkhälsomyndigheten tar ställning till om covidvaccinering av barn ska rekommenderas eller inte. Det meddelar man från myndighetshåll. Nyttan för barnen själva av ett sådant ”vaccin” (egentligen experimentell genterapi) är marginell i de flesta fallen, men ändå ska man utsätta dem för hälsorisker.

Först nu har Pfizer genomfört studier på drygt 2000 barn i åldrarna 12–15 år. Trots att  studien är kort och begränsad, godkände Kanada att covidvaccinet ska ges till barn från tolv års ålder och USA gör snart likadant. Det har även kommit en begäran till den europeiska läkemedelsmyndigheten att utöka godkännandet för Pfizers vaccin ned till tolv års ålder. Tysklands förbundskansler Angela Merkel har redan meddelat att Tyskland kommer att börja erbjuda covidsprutan till barn över 12 år. Var så säkra att Sverige följer.

Till föräldrar vill jag ge rådet: De som inte vill att barnen ska erbjudas covid-19-sprutan, bör nog meddela det till skolan och distriktssköterskan.

Ta reda på från vilken ålder som föräldrarnas medgivande inte längre behövs för att vaccinera barnen. Det kan mycket väl tänkas att skolbarnen kommer utsättas för tryck i skolan utan att föräldrarna tillfrågats.

Eftersom de flesta barnen inte kan förväntas vara närmare insatta i eventuella för- eller nackdelar med covidsprutan kan det var svårt för dem att säga nej. För att slippa bli utsatta för tryck att göra som ”alla andra,” eller göra som skolsköterskan säger, ger de sitt medgivande. Det vore klart oetiskt, men det har gjorts förut. Speciellt HPV-vaccinet på unga flickor i Sverige.

I en artikel i SvD uttalar sig Hugo Lagercrantz, professor emeritus i barnmedicin, Karolinska institutet, Josef Milerad, professor emeritus i barnmedicin, Karolinska institutet
samt Göran Wennergren seniorprofessor i barnmedicin, Göteborgs universitet. De vill att man ska skynda sig på med barnvaccineringen och uppmanar Folkhälsomyndigheten att se till att barn och ungdomar ska börja ta covidsprutan snarast möjligt.

Petter Brodin, forskare i immunologi på KI säger följande i en artikel i Dagens Medicin:

Om det ska bli möjligt att hejda nya utbrott och virusvarianter krävs sannolikt att även barn vaccineras mot covid-19 i Sverige. Man kanske inte behöver vaccinera hela barnpopulationen. Men vi vet ju att från tonåren, när man har gått igenom puberteten, så verkar man vara ungefär lika smittsam som en vuxen. Så det vore lämpligt att börja där.

Alla verkar rörande eniga om hur absolut ofarliga mRNA-sprutorna är och emeritusprofessorerna säger:

”Det mycket lite belägg för att Pfizers och Modernas vaccin skulle kunna leda till svåra biverkningar på lång sikt. Dessa vaccin är baserade på en helt annan princip än svininfluensavaccinet. Det är bara Astra Zenecas vaccin som i sällsynta fall hittills har lett till en svår komplikation, men faktiskt i mindre grad än Alvedon.”

Ja, det var väl därför som Danmark och åtta andra länder temporärt suspenderade AstraZeneca-19-sprutan efter rapporter om blodkoagulering och dödsfall? [ironi]

Vad jag förstår, har EU inte förlängt kontraktet med dem. Professorerna påstår att AstraZeneca ger ”färre fall av svår komplikation än vad som rapporteras av Alvedon”. Kanske borde man dra in Alvedon också? 

Jag vet inte vad dessa professorer baserar sina uttalanden på, men de är anmärkningsvärda, minst sagt. Att det finns för lite belägg för att ”vaccinerna” skulle kunna leda till svåra biverkningar är inte sant. Det finns mångfaldig dokumentation, men det skrivs aldrig om det i pressen och det pratas inte om på TV. Dessutom saknas långtidsstudier eftersom man aldrig förut använt denna teknik i ett vaccin.

Det borde inte vara en nyhet för dessa professorer att mRNA-sprutorna baserar sig på en ny teknik som aldrig använts i vaccin tidigare,  och som inte godkänts annat än villkorat, för ”emergency use”. De har således inte långsiktiga erfarenheter av vaccinets hälsorisker för de har inte haft den tid som normala vaccin haft att göra studier.

Detta tycks inte bekymra förespråkarna på Karolinska. De anser det oerhört angeläget att barn vaccineras för att inte bidra till ökad smittspridning hos allmänheten. Det är det pris som ungdomar förväntas betala, trots att de egentligen inte är drabbade, vilket professorerna själva medger.

NewsVoice: Läs mer om narkolepsiskandalen i Sverige

Hoppas professorerna är medvetna om det ansvar de påtar sig när de uppmanar barn och ungdomar att ta ett ”vaccin” som har fler anmärkningar och dödsfall en något annat vaccin någonsin rapporterat.

 • Kan Petter Brodin och de andra professorerna gå i god för att det skulle vara helt säkert för barn att ta denna spruta?
 • Vilka långvariga säkerhetsstudier baserar de sig på?
 • Pfizer och Moderna och de andra ”vaccinen”, kan ju inte ha någon nämnvärd erfarenhet av hur barn och ungdomar kommer att drabbas av COVID vaccinet, vare sig på kort eller lång sikt?

Man har ju inte börjat utföra säkerhetsstudier på denna åldersgrupp förrän ganska nyligen. Å  öräldrarnas vägnar ber jag professorerna om ett svar.

Dr Byram Bridle. Foto: Kenneth Armstrong, GuelphToday
Dr Byram Bridle. Foto: Kenneth Armstrong, Guelph Today

Vaccinforskare varnar för covidvaccinerna

Vad som är anmärkningsvärt är att kollegorna på Karolinska inte tycks känna till vad deras kollega i Kanada, immunologiexperten och professor Byram Bridle slagit larm om, att man gjort ett fruktansvärt misstag i sina antagande om spikproteinens roll i Covid-19 och i covidsprutorna.  

Efter att ha sammanställt åtskilliga expertgranskade forskningsstudier, visar det sig att forskare inte förstått vad som kan ske framöver, men enligt nya rön blir spikproteinet som ett gift i kroppen. I teorin tänkte man sig att spikproteinerna skulle stanna lokalt i armens muskelmassa (hos barn och vuxna) och att kroppen skulle därefter producera antikroppar som skulle slåss mot viruset som ger Covid-19, men hans expertgranskade studier visar det som nu blivit professor Bridles största oro, och det handlar det om distributionen av spikproteinerna som produceras av kroppen som resultat av själva vaccinet.

Spikproteinerna stannar inte lokalt utan kan sprida sig i kroppen där de kan åstadkomma stor skada såsom blodkoagulering, inflammation och trombosis i blodströmmen. Detta är inget som Läkemedelstillverkarna har förutsett eller pratat om.

”Det var ett allvarligt misstag att tro att spikproteinerna inte skulle kunna försvinna ut i blodcirkulationen”. “Nu har vi klarlagda bevis att vaccinet självt, plus proteinet, visst kan ta sig in i blodets cirkulation”, sa han.

Med andra ord, spikproteinet är giftigt och kan ackumuleras i väsentliga organ samt i blodet och kan passera hjärnbarriären.

Läs mer om Byram Bridles varningar om covidvaccinerna

Japansk studie utesluter att covidvaccinet enbart stannar i skuldrans muskelmassa

Byram Bridle säger att vetenskapssamhället har upptäckt att spikproteinet, nästan helt och hållet är ansvarigt för skadorna på det kardiovaskulära systemet om det börjar cirkulera runt i kroppen. För första gången någonsin gav Japanese Regulatory Agency tillgång till en studie som kallas för The Bio-Distribution Study. Den har bidragit till de nya konklusioner som professor Byram Bridle och andra internationella medarbetare tvingats göra.

Detta genombrott i forskningen kring Covid-19 ger forskarna en mer tillförlitlig förståelse för vart mRNA-budbärarna tar vägen efter att man injicerat med covidsprutan.

Byram Bridle förklarar att den japanska studien, utan tvekan utesluter att COVID vaccinet enbart skulle stanna i skuldrans muskelmassa.

Spikproteiner i äggstockar och bebisar – blödningar

I samma studie fann man också en extremt hög ansamling spikproteiner i kvinnors äggstockar. Det fick Bridle att befara kommande infertilitet hos de kvinnor som tagit covidsprutan. Man hade också funnit att ammande nyfödda barn hade en stor ansamling giftiga spikproteiner i kroppen som överförts via bröstmjölken. Giftiga spikprotein hos nyfödda barn? Vem värnar om dem? Kvinnor och mammor måste börja reagera.                                                                                                                                    Personligen har jag talat med en del unga kvinnor som fått kontinuerliga blödningar efter första covidsprutan. Det är ingen tillfällighet utan liknande erfarenheter har rapporterats från andra håll och sociala media innan Facebook censurerat dem.

Professor Bridle medger att man gjort ett fruktansvärt misstag och antaganden som inte varit bekräftade. Man inser nu att både för dem som drabbats av Covid-19, eller tagit sprutan, är det spikproteinet som ger upphov till alla hemska biverkningar eller dödsfall som rapporterats.

Läkemedelstillverkare och forskare vet inte hur länge spikproteinet stannar kvar i kroppen, för man har inte hunnit göra sådana studier. Kanske kan de professorer som skrivit uppropet i SvD besvara denna fråga och hänvisa till de studier som ligger till grund för deras antaganden om säkerhet.

 • Hur länge fortsätter spikproteinerna att produceras i kroppen?
 • Finns det en stoppknapp?
 • Om man exempelvis stöter på ett virus ett halvår senare som stimulerar immunförsvaret och det upptäcker att man har spikproteiner i organ, kommer immunförsvaret attackera dessa organ
 • Kan någon verkligen påstå att det skulle vara harmlöst för barn att ta covidsprutan?

Allmänheten har rätt att avkräva experter som sprider sina “goda råd”, att kunna uppvisa solid forskning som backar upp deras uppmaningar.

En annan kategori är kvinnor som haft spontana aborter efter covidsprutan. Blivande mödrar inom exempelvis vården har mer eller mindre tvingats vaccinera sig, ofta pga påtryckningar från arbetsgivare såsom Landstingen. Jag vill påpeka att fertila och gravida kvinnor aldrig ingick i säkerhetsstudier som utförde med bla Pfizer- och AstraZeneca-sprutan, innan den började ges. Därför är det mig en gåta hur man på Vårdguiden kan rekommendera gravida mammor att vaccinera sig. I början av vaccinationskampanjen i Storbritannien var denna kategori kvinnor undantagna från vaccinering, men sen försvann rekommendationerna när politikerna i sin iver bestämde att alla, undantagslöst, skulle vaccineras.  

1000-tals dödsfall efter covidsprutan

Av 221 rapporter till VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System i USA) som involverar vaccinerade gravida kvinnor anmäldes 46 fall av spontan abort liksom även dödfödda barn. Underanmälningar (ungefär 1% anmäls) gör att man med stor säkerhet kan utgå från att fallen är väsentligen fler.

Den 21:a maj visade samma VAERS data 262.521 “ogynnsamma händelser” vilket inkluderar 4406 dödsfall (nu har den siffran redan gått upp till över 5000 dödsfall) efter COVID-19 vaccinering, sedan 14 december 2020. Vaccin skador bland barn i åldrar 12 till 17 år gamla har tredubblats under den sista veckan. Vill bara nämna att under andra omständigheter hade ett sådant vaccin med så många dödsanmälningar, dragits in för länge sedan.

Andra märkliga biverkningar efter vaccination, är inflammation i hjärtmuskeln. Det kan leda till myocarditis och möjlig död, något som tycks vara mer vanligt hos ungdomar från 16 år och upp till 30 års ålder. Av totalt 628 fall av inflammation i hjärtat som rapporterats till VAERS, var 40 fall hos barn mellan12 till 17 som fått Pfizer-sprutan.

I USA, Europa och Israel har man meddelat att man undersöker eventuell länk mellan inflammation av hjärtat och mRNA vaccinen som Pfizer och Moderna.

Den 2:a juni berättade israeliska hälsomyndigheten att man funnit en möjlig länk mellan Pfizer sprutan och hjärtmuskelinflammation hos unga män efter de mottagit den andra dosen.

Den 24:e maj annonserar CDC på sin webbsida att man undersöker rapporter att vissa tonåringar och ungdomar som vaccinerats för COVID, kan ha fått hjärtproblem.

Det är illa nog att den vuxna befolkningen varit utsatta för detta gigantiska hälsoexperiment men än mer upprörande är att man nu tänker sig, och redan är i full gång med att ge covidsprutan till ungdomar och barn. Det är så oansvarigt att det är obegripligt för en vanlig människa att förstå. Det finns ju inga långvariga studier som garanterar att de inte får men i framtiden. Jag vädjar till Karolinska Institutets emeritus professorer och forskare, Anders Tegnell och beslutsfattande politiker att ta förnuftet till fånga.

Föräldrar måste försöka sätta sig in i den information som ges av kritiska virolog- och vaccinexperter om allvarlig brist på säkerhet vad gäller covidsprutan. Vi kan inte lita blint på myndigheter och politiker för ingen vet tillräckligt ännu om hur vaccinen kommer att verka i kroppen om ett halvår eller mer. Det som framkommer av dr Bridles studier är illavarslande, minst sagt.

Eftersom barn anses ha en återhämtning efter Covid-19 som ligger på 99,997% finns heller ingen anledning att barn ska behöva vaccineras.

Jag instämmer med pågående kampanjer där man uppmanar hälsomyndigheter att omedelbart stoppa COVID-19 ”vaccinet” till minderåriga, vare sig barnen ingår i säkerhetsstudier eller rekommenderas ta sprutan enligt ”Emergency Use” auktorisering, d.v.s. villkorat tillstånd. Det är och förblir ett experiment och barnen måste skyddas.

Skriv gärna på namninsamlingenSkrivunder.com

År 1976 registrerades ungefär 50 dödsfall från svininfluensavaccinet vilket fick myndigheterna att stänga ner kampanjen. Enligt underrapporterade VAERS data, har minst 100 ggr fler dödsfall registrerats efter covidvaccinering. Trots dessa höga dödsfall i siffror, har man inte stoppat den globala massvaccinerings kampanjen. Den är intensivare än någonsin och nu vill man även inkludera värnlösa, minderåriga barn. De borde vara fridlysta från alla vuxenexperiment med covidsprutan.

Min önskan är att allmänheten vaknar upp från sin blåögda tilltro och djupa sömn. Tänk själva och kräv en öppen diskussion i etablerade media, där forskningsexperter med olika synpunkter tillåts komma till tals. Ta bort censuren! Finn er inte i att oavhängiga och oliktänkande experter tystas ner! Var kritiska, lägg ihop ett och ett och två och två. Tro inte på någon utan att ha gjort egna efterforskningar. Och, vänta inte för länge, agera nu.

Konsekvensen av en passiv befolkning som inte ställer krav, utan låter andra bestämma över vad ens barn ska injiceras med i kroppen, kan få katastrofala följder.

Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser

 • https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_I100_1.pdf
 • Folkhälsomyndigheten
 • Circulation Research, ”The novel coronacirus spikeprotein plays additional key role in illness” , www.salk.edu
 • https://www.bmj.com/content/372/bmj.n699 (länder som stängde av Astra Zeneca av säkerhetsskäl)
 • https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
 • https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-immediate-suspension-covid-vaccines-children/
 • https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
 • https://www.skrivunder.com/nodstopp_fridlys_barnen
 • We made a mistake. The Spike protein is itself toxic and … https://www.archyde.com › we-made-a-mistake-the-spi…
 • The Spike protein is itself toxic and dangerous for humans, says Professor Bridle. June 2, 2021 by archyde … As part of his interview, Professor Bridle takes the initiative to explain the elements of his discovery as well … The spike protein itself is toxic and dangerous to humans. …
 • The video of the interview with the subtitles: www.Newshub.”COVID-19 uses spikes to damage blood vessels new study shows, sparking new conspiracy vaccine theories.
 • www.freewestmedia.com/2021/05/26/new-pfizer-study-four-fifths-of-all-vaccinatedchildren, aged-12-and-over-complain-of-side-effects
 • https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075
 • https://omny.fm/shows/on-point-with-alex-pierson/new-peer-reviewed-study-on-covid-19-vaccines-sugge

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: covidsprutan