Coronapandemin – en ödesmättad tid för mänskligheten

publicerad 1 juli 2021
- av Christer Nilsson
Christer Nilsson - Foto: Johan Arvidsson

OPINION. I Sverige har vi enligt grundlagen yttrande- och åsiktsfrihet. Vad gäller att få komma till tals om pandemins alla aspekter i medierna har detta visat sig vara problematiskt och är närmast minerad mark om man har avvikande åsikter gentemot exempelvis WHO:s, statens, Folkhälsomyndighetens eller vaccinindustrins agendor. Åsiktsfriheten sitter närmast fjättrad i dessa avseenden, men låt mig ändå få pröva om jag har fel.

Text: Christer Nilsson, medicinhistoriker, författare | #BotaSverige, #covid19vård | Stöd gärna Christers skrivande genom en donation via Swish till 0709-661450 / redaktionen

I dagarna har ett brev från två läkare, Hanna Åsberg och Glenn Dormer, sänts till generaldirektören för FHM med 14 stycken punkter som innehåller ”beska” sanningar. Har de två läkarna rätt eller fel? Punkterna bör synliggöras i medierna och nagelfaras där; det är deras uppdrag och skyldighet att kritiskt granska både myndigheter och så kallade experter. Jag tänker här bara ta upp en del punkter av punkterna i brevet.

Läs mer: Läkarna slår fast följande 14 punkter i sitt öppna brev

Först en allmän reflexion: Viruset Sars-CoV-2 anses vara tillverkat i laboratorium i Wuhan i Kina. Släpptes viruset, som orsakar Covid -19, avsiktligt ut eller slank det ut av misstag? Ingen vet.

Punkt 1: ”Det finns ingen signifikant ökning av dödstalen under 2020, jämfört med de senaste 20 åren”.

Kommentar: Sant enligt SCB. Varför har det då bråkats så mycket om den höga dödligheten?

Punkt 3: ”Under vinterhalvåret 2020-2021 har FHM rapporterat nästan noll fall av Influensa”.

Kommentar: Medicinhistoriskt sett är detta helt osannolikt och FHM borde förklara varför.

Punkt 4: ”PCR-tester som körs i 35 cykler eller fler ger 97 procent falskt positivt svar. I Sverige körs 45-50 cykler”.

Kommentar: ”Doktorsgruppen” misstänks ha förfalskat 100 000 Covid-19 resultat och har tagit betalt utan att analysera provsvaren.

Punkt 5: ”Munskydd begränsar inte spridning av luftvägsvirus. Istället ökar de risken för bakteriella luftvägsinfektioner”.

Kommentar: Det finns en rad invändningar mot att allmänheten skulle bära munskydd. ”Fel använda skyddar de inte alls”, säger Åsa Melhus, professor i klinisk bakteriologi, Uppsala universitet.

Punkterna 7 och 8: ”Hydroxiklorokin och Ivermektin är beprövade mediciner som effektivt förebygger eller behandlar Covid-19. Dock får svenska läkare inte skriva ut dessa”.

Kommentar: Det är upprörande att Läkemedelsverket förbjudit dessa mediciner trots att man vet att beslutet grundats på en genomfalsk studie publicerad i ”The Lancet” där den sedan snabbt drogs tillbaka – och tystades ner.

Punkt tio: ”Friska barn dör inte i Covid-19. Det finns ingen anledning att ge barnen en experimentell injektion”.

Kommentar: Ingen glömmer narkolepsiskandalen 2009 då hundratals barn och ungdomar fick livslånga neurologiska skador av influensavaccinet.

Punkt 11: "Covid-injektionen är inte ett vaccin i traditionell mening, utan en form av genterapi där individen fortfarande kan bli smittad”.

Punkt 14: "Vaccinationspass kommer att leda till ett apartheidsystem och ytterligare minska den individuella friheten."

Somliga tycker kanske att allt detta är fel, eller kontroversiellt. Framför då gärna din åsikt här.

Text: Christer Nilsson, medicinhistoriker, författare | Stöd gärna Christers skrivande genom en donation via Swish till 0709-661450 / redaktionen

Relaterat