Coronapandemin – en ödesmättad tid för mänskligheten

Christer Nilsson - Foto: Johan ArvidssonChrister Nilsson (1941-) är historiker och författare (6 böcker), ledarskribent och recensent av facklitteratur. Han har skrivit för Läkartidningen, Axess, Ale - Historisk tidskrift, Finsk tidskrift, Expressen, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Östgötacorren, Borås tidning och NewsVoice.
publicerad 1 juli 2021
- Christer Nilsson
Christer Nilsson - Foto: Johan Arvidsson

OPINION. I Sverige har vi enligt grundlagen yttrande- och åsiktsfrihet. Vad gäller att få komma till tals om pandemins alla aspekter i medierna har detta visat sig vara problematiskt och är närmast minerad mark om man har avvikande åsikter gentemot exempelvis WHO:s, statens, Folkhälsomyndighetens eller vaccinindustrins agendor. Åsiktsfriheten sitter närmast fjättrad i dessa avseenden, men låt mig ändå få pröva om jag har fel.

Text: Christer Nilsson, medicinhistoriker, författare | #BotaSverige, #covid19vård | Stöd gärna Christers skrivande genom en donation via Swish till 0709-661450 / redaktionen

I dagarna har ett brev från två läkare, Hanna Åsberg och Glenn Dormer, sänts till generaldirektören för FHM med 14 stycken punkter som innehåller ”beska” sanningar. Har de två läkarna rätt eller fel? Punkterna bör synliggöras i medierna och nagelfaras där; det är deras uppdrag och skyldighet att kritiskt granska både myndigheter och så kallade experter. Jag tänker här bara ta upp en del punkter av punkterna i brevet.

Läs mer: Läkarna slår fast följande 14 punkter i sitt öppna brev

Först en allmän reflexion: Viruset Sars-CoV-2 anses vara tillverkat i laboratorium i Wuhan i Kina. Släpptes viruset, som orsakar Covid -19, avsiktligt ut eller slank det ut av misstag? Ingen vet.

Punkt 1: ”Det finns ingen signifikant ökning av dödstalen under 2020, jämfört med de senaste 20 åren”.

Kommentar: Sant enligt SCB. Varför har det då bråkats så mycket om den höga dödligheten?

Punkt 3: ”Under vinterhalvåret 2020-2021 har FHM rapporterat nästan noll fall av Influensa”.

Kommentar: Medicinhistoriskt sett är detta helt osannolikt och FHM borde förklara varför.

Punkt 4: ”PCR-tester som körs i 35 cykler eller fler ger 97 procent falskt positivt svar. I Sverige körs 45-50 cykler”.

Kommentar: ”Doktorsgruppen” misstänks ha förfalskat 100 000 Covid-19 resultat och har tagit betalt utan att analysera provsvaren.

Punkt 5: ”Munskydd begränsar inte spridning av luftvägsvirus. Istället ökar de risken för bakteriella luftvägsinfektioner”.

Kommentar: Det finns en rad invändningar mot att allmänheten skulle bära munskydd. ”Fel använda skyddar de inte alls”, säger Åsa Melhus, professor i klinisk bakteriologi, Uppsala universitet.

Punkterna 7 och 8: ”Hydroxiklorokin och Ivermektin är beprövade mediciner som effektivt förebygger eller behandlar Covid-19. Dock får svenska läkare inte skriva ut dessa”.

Kommentar: Det är upprörande att Läkemedelsverket förbjudit dessa mediciner trots att man vet att beslutet grundats på en genomfalsk studie publicerad i ”The Lancet” där den sedan snabbt drogs tillbaka – och tystades ner.

Punkt tio: ”Friska barn dör inte i Covid-19. Det finns ingen anledning att ge barnen en experimentell injektion”.

Kommentar: Ingen glömmer narkolepsiskandalen 2009 då hundratals barn och ungdomar fick livslånga neurologiska skador av influensavaccinet.

Punkt 11: “Covid-injektionen är inte ett vaccin i traditionell mening, utan en form av genterapi där individen fortfarande kan bli smittad”.

Punkt 14: “Vaccinationspass kommer att leda till ett apartheidsystem och ytterligare minska den individuella friheten.”

Somliga tycker kanske att allt detta är fel, eller kontroversiellt. Framför då gärna din åsikt här.

Text: Christer Nilsson, medicinhistoriker, författare | Stöd gärna Christers skrivande genom en donation via Swish till 0709-661450 / redaktionen

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • forts på punkterna.
  Punkt tion. FHM har aldrig påstått att barn dör av Covid19 snarare har e hävdat motsatsen. Vad menar de med experimentella injektioner, vaccinering mot covid19 med mRNA vaccin?.
  Punkt 11. De vacciner som ges i Sverige har genomgått de tester som krävs för att godkänna ett vaccin. Och att det skulle vara en form av genterapi finns inte belägg för. Läs vad normala forskare säger i frågan. Finska motsvarigheten till FHM förklara ( på svenska) också bra, om jag mins rätt. Om man smittar kan bli sjuk m.m har malts i pressen i oändlighet. Men vill man inte tro på vad flertalet forskare säger så får man väl tro så med risk att inte tas på allvar.
  Punkt 14. Det är inget vaccinations pass utan ett intyg på att man är vaccinerad, inget ovanligt. vaccinations intyg krävs för för inresa för många sjukdomar i många länder. Innan smittkopperna inte var utrotade gick det knappt att resa någon stans utan ett vaccinations intyg. FHM ogillar att de skulle användas i socialamiljöer.

  Men givetvis skall allt granskas inte bara de etablerade forskarna, medierna och myndigheterna. även alternativ forskning alternativa medier måste granskas.

  • Dr. Andrew Kaufman | Läkare & rättspsykiater från USA: Jag heter Andrew Kaufman. Jag är läkare och kriminalteknisk rättspsykiater. Denna pandemi är inte en riktig medicinsk pandemi. COVID-19-vaccinet är inte bevisat säkert eller effektivt eftersom det inte har varit tillräckligt med tid. Dessutom finns det ingen tydlig definition av någon ny sjukdom som den kan testas mot. Det har inte funnits ett virus som har renats eller visat sig orsaka en sjukdom. Således finns det inget mål för ett vaccin. Slutsatsen är dock att eftersom inga ytterligare dödsfall har inträffat i samband med en ny sjukdom, finns det helt enkelt inget behov av ett nytt vaccin.

   https://worlddoctorsalliance.com/blog/ask-the-experts-covid19-vaccines/

 • Hej. Jag håller med dig om att ” vanliga ” media bord uppmärksamma alla
  felaktigheter på främst högerpopulistiska nätsidor. Kanske en del påståenden är så
  befängda att man inte ids uppmärksamma dem.
  Punkt 1. En bra fråga tycker jag. Men att döds talet inte blivit högre beror nog på de rekommendationer och andra åtgärder mot smittspridningen varit effektiva, även mot influensa och vinterkräksjukan. Och mycket beroende ett stort antal skickliga och kunniga människor inom sjukvården som jobbat mer än häcken av sig.
  FHM har inte lagt tonvikten på dödstalen utan på hur stor påfrestningen på intensivvården varit. Och den är ingen bluff regionerna skulle knappast betalat ut
  stora belopp i extra löner och uppgivit falsk statistik bara för att täcka upp felaktiga
  påståenden från FHM.
  Jag är pensionerad intensivvårdssjuksköterska och vet hur mina forna kolleger sliter,
  det är ingen chimär.
  Punkt 3.Rekommendtionern fungerar mot smittspridning av influensa och vinterkräksjukan. att fallen är få vet man genom att positiva provsvar varit få och att de
  kontroll tester som görs visat på nästan noll antal influensa fall.
  punkt 4.Mytbildning på nätet om “värdelösa PCR-tester” – Källkritikbyrån Källkritikbyrån
  Vad doktorsgruppen varit mer än oseriös och lurat av folk pengar har väl rapporterats om och har inget med myndigheterna att göra.
  Punkt 5. FHM har ju hela tid sagt att det inte finns någon forskning på att munskydd skulle stoppa smittspridning i sociala miljöer.
  Punt 7 och 8. Kinin och Ivermektin är beprövade läkemedel, ja men inte mot Covid 19. Hydroxiklorokin ä i första hand en gammal malaria medicin. Invermektin är en medicin mot parasiter. Begränsningen att förskriva hydroxiklorokin är främts till för att säkra tillgången till de patienter med autoimmuna sjukdomar som behöver den medicinen. Det får också användas i forsknings studier och så görs utan att några säkra bevis för dess verkan på covid 19 framkommit, vad jag kan förstå.
  Punkt tio. I varje fall mycket få.

 • forts på punkterna.
  Punkt tion. FHM har aldrig påstått att barn dör av Covid19 snarare har e hävdat motsatsen. Vad menar de med experimentella injektioner, vaccinering mot covid19 med mRNA vaccin?.
  Punkt 11. De vacciner som ges i Sverige har genomgått de tester som krävs för att godkänna ett vaccin. Och att det skulle vara en form av genterapi finns inte belägg för. Läs vad normala forskare säger i frågan. Finska motsvarigheten till FHM förklara ( på svenska) också bra, om jag mins rätt. Om man smittar kan bli sjuk m.m har malts i pressen i oändlighet. Men vill man inte tro på vad flertalet forskare säger så får man väl tro så med risk att inte tas på allvar.
  Punkt 14. Det är inget vaccinations pass utan ett intyg på att man är vaccinerad, inget ovanligt. vaccinations intyg krävs för för inresa för många sjukdomar i många länder. Innan smittkopperna inte var utrotade gick det knappt att resa någon stans utan ett vaccinations intyg. FHM ogillar att de skulle användas i socialamiljöer.

  Men givetvis skall allt granskas inte bara de etablerade forskarna, medierna och myndigheterna. även alternativ forskning alternativa medier måste granskas.

  • Dr. Andrew Kaufman | Läkare & rättspsykiater från USA: Jag heter Andrew Kaufman. Jag är läkare och kriminalteknisk rättspsykiater. Denna pandemi är inte en riktig medicinsk pandemi. COVID-19-vaccinet är inte bevisat säkert eller effektivt eftersom det inte har varit tillräckligt med tid. Dessutom finns det ingen tydlig definition av någon ny sjukdom som den kan testas mot. Det har inte funnits ett virus som har renats eller visat sig orsaka en sjukdom. Således finns det inget mål för ett vaccin. Slutsatsen är dock att eftersom inga ytterligare dödsfall har inträffat i samband med en ny sjukdom, finns det helt enkelt inget behov av ett nytt vaccin.

   https://worlddoctorsalliance.com/blog/ask-the-experts-covid19-vaccines/

 • Hej. Jag håller med dig om att ” vanliga ” media bord uppmärksamma alla
  felaktigheter på främst högerpopulistiska nätsidor. Kanske en del påståenden är så
  befängda att man inte ids uppmärksamma dem.
  Punkt 1. En bra fråga tycker jag. Men att döds talet inte blivit högre beror nog på de rekommendationer och andra åtgärder mot smittspridningen varit effektiva, även mot influensa och vinterkräksjukan. Och mycket beroende ett stort antal skickliga och kunniga människor inom sjukvården som jobbat mer än häcken av sig.
  FHM har inte lagt tonvikten på dödstalen utan på hur stor påfrestningen på intensivvården varit. Och den är ingen bluff regionerna skulle knappast betalat ut
  stora belopp i extra löner och uppgivit falsk statistik bara för att täcka upp felaktiga
  påståenden från FHM.
  Jag är pensionerad intensivvårdssjuksköterska och vet hur mina forna kolleger sliter,
  det är ingen chimär.
  Punkt 3.Rekommendtionern fungerar mot smittspridning av influensa och vinterkräksjukan. att fallen är få vet man genom att positiva provsvar varit få och att de
  kontroll tester som görs visat på nästan noll antal influensa fall.
  punkt 4.Mytbildning på nätet om “värdelösa PCR-tester” – Källkritikbyrån Källkritikbyrån
  Vad doktorsgruppen varit mer än oseriös och lurat av folk pengar har väl rapporterats om och har inget med myndigheterna att göra.
  Punkt 5. FHM har ju hela tid sagt att det inte finns någon forskning på att munskydd skulle stoppa smittspridning i sociala miljöer.
  Punt 7 och 8. Kinin och Ivermektin är beprövade läkemedel, ja men inte mot Covid 19. Hydroxiklorokin ä i första hand en gammal malaria medicin. Invermektin är en medicin mot parasiter. Begränsningen att förskriva hydroxiklorokin är främts till för att säkra tillgången till de patienter med autoimmuna sjukdomar som behöver den medicinen. Det får också användas i forsknings studier och så görs utan att några säkra bevis för dess verkan på covid 19 framkommit, vad jag kan förstå.
  Punkt tio. I varje fall mycket få.

 • Tack Christer för att du tar upp allas rätt till yttrandefrihet och ett självklart krav på öppen debatt kring Coronapandemin.
  Först en allmän reflexion: Viruset Sars-CoV-2 anses vara tillverkat i laboratorium i Wuhan.
  Nu undrar jag om det här viruset på vift, inte har sina rötter i Wuhan Institute of Technology i samarbete med Silicon Valley? The Big Tech gör allt för att dölja den enormt stora ökning av EM-frekvenser som människan inte är anpassad till. I spåren av 5G och 6G-teknikens framfart ökar nedsatt immunförsvar och därmed förhöjs halten av vita blodkroppar för att skydda sig mot ett virus som The Big Tech kallar för ¨Corona-19¨?
  Munkavlar på! Inga protestmarscher mot 5G-6G. Vår strålande framtid är ju här och The Big Lie växer allt större och större.

 • Tack Christer för att du tar upp allas rätt till yttrandefrihet och ett självklart krav på öppen debatt kring Coronapandemin.
  Först en allmän reflexion: Viruset Sars-CoV-2 anses vara tillverkat i laboratorium i Wuhan.
  Nu undrar jag om det här viruset på vift, inte har sina rötter i Wuhan Institute of Technology i samarbete med Silicon Valley? The Big Tech gör allt för att dölja den enormt stora ökning av EM-frekvenser som människan inte är anpassad till. I spåren av 5G och 6G-teknikens framfart ökar nedsatt immunförsvar och därmed förhöjs halten av vita blodkroppar för att skydda sig mot ett virus som The Big Tech kallar för ¨Corona-19¨?
  Munkavlar på! Inga protestmarscher mot 5G-6G. Vår strålande framtid är ju här och The Big Lie växer allt större och större.

 • Hej Marianne!
  Du befinner dig på ett forum öppet för alla sorts diskussioner och åsikter.
  Detta till skillnad från MSM, där detta ämne hade varit tabu. Därför är jag glad å våra vägnar. Men det är i stort sett det enda vi är överens om för jag delar ingalunda dina argument på nästan någon punkt.

  Angående munskydden så är det ju lite naivt att jämföra barnens skosnören med
  rätt hantering av ansiktsmask. Vetenskapen säger entydigt att barn absolut inte ska bära mask eftersom den ger syrebrist och skador på nervsystemet.
  De enda masker som fungerar tillfredsställande är de medicinska ansiktsmaskerna som
  har använts vid operationer sedan decennier. De vanliga tyg-eller pappersmaskerna används konsekvent fel och är mer eller mindre värdelösa. Kolla vad Åsa Melhus, professor i klinisk bakteriologi i Uppsala har att säga om detta.

  https://newsvoice.se/2020/11/munskyddstvang-skador-nervsystemet/

  Delar inte heller din åsikt att “lockdown fungerar perfekt”. För ett land som Spanien blev den totala nedstängningen av landet 2020 en katastrof då 55 miljoner blev satta i husarrest och skadorna på ekonomierna var gigantiska; livskvaliteten hade reducerats för tiotals miljoner människor, konkurser, arbetslöshet och antidepressiva läkemedel ledde till fler självmord.

  Det du påstår om överdödligheten stämmer inte heller. Ingen vet vad alla dessa multisjuka människor VERKLIGEN dog av. Vi låter lura oss av FHM:s siffror att dessa människor dött MED eller I covid-19 och man aktar sig noga för att ange att någon dött PÅ GRUND AV covid-19. För det vet de inget om. Forska ett slag på det!

  För övrigt kan jag bara konstatera att man aldrig i tillförlitlig forskning påvisat att influensavaccin minskar dödligheten. Men vi bombarderas med ytterst vilseledande information om inte bara effekten utan också om antalet dödsfall i influensa, vilket syftar till att skrämma upp folk så att de låter vaccinera sig.

  • Hej Christer,

   Visst jag har lite andra åsiker än många andra här på några av punkterna i 14 punktslistan. Just därför tänkte jag att det kan vara intressant för diskussionens skull att föra fram dessa. Det jag gillar just med Newsvoice är att det är högt till tak och många åsikter får chansen att säga vad de tycker.

   Eftersom texten i en kommentar måste hållas kort, så framkom tydligen inte min mening med munskydden eller lockdowns, där jag menar att korrekt använda så är de en chans att minska smittspridningen.
   En lockdown bör rimligen vara under en begränsad tid där myndigheter och andra aktörer förbereder samhället på lämpligt vis. Det kan vara fixa fram material, läkemedel eller annat. Det finns som du nämner dåliga exempel, men det finns ju även bra sådana.
   Munskydd ska användas rätt för att fungera bra. Vad jag vet har man inte krävt munskydd på små barn i Norden alls, men rätta mig gärna om jag har fel. Anledningen att jag tog skosnören som exempel var att jag hört alldeles för många gånger hur man kan ta en uppgift, som ett litet barn förväntas klara av för att i nästa ögonblick anse att vuxna personer är totalt obildbara att utföra en betydligt enklare uppgift.

   Jag tycker det är otroligt roligt att Newsvoice är ett forum där man även tar upp det som varit lite tabu och läser med glädje och förundran många av artiklarna. Jag gillar särskilt de om klimat och Wifi.

   Vänliga hälsningar

   Marianne

 • Hej Marianne!
  Du befinner dig på ett forum öppet för alla sorts diskussioner och åsikter.
  Detta till skillnad från MSM, där detta ämne hade varit tabu. Därför är jag glad å våra vägnar. Men det är i stort sett det enda vi är överens om för jag delar ingalunda dina argument på nästan någon punkt.

  Angående munskydden så är det ju lite naivt att jämföra barnens skosnören med
  rätt hantering av ansiktsmask. Vetenskapen säger entydigt att barn absolut inte ska bära mask eftersom den ger syrebrist och skador på nervsystemet.
  De enda masker som fungerar tillfredsställande är de medicinska ansiktsmaskerna som
  har använts vid operationer sedan decennier. De vanliga tyg-eller pappersmaskerna används konsekvent fel och är mer eller mindre värdelösa. Kolla vad Åsa Melhus, professor i klinisk bakteriologi i Uppsala har att säga om detta.

  https://newsvoice.se/2020/11/munskyddstvang-skador-nervsystemet/

  Delar inte heller din åsikt att “lockdown fungerar perfekt”. För ett land som Spanien blev den totala nedstängningen av landet 2020 en katastrof då 55 miljoner blev satta i husarrest och skadorna på ekonomierna var gigantiska; livskvaliteten hade reducerats för tiotals miljoner människor, konkurser, arbetslöshet och antidepressiva läkemedel ledde till fler självmord.

  Det du påstår om överdödligheten stämmer inte heller. Ingen vet vad alla dessa multisjuka människor VERKLIGEN dog av. Vi låter lura oss av FHM:s siffror att dessa människor dött MED eller I covid-19 och man aktar sig noga för att ange att någon dött PÅ GRUND AV covid-19. För det vet de inget om. Forska ett slag på det!

  För övrigt kan jag bara konstatera att man aldrig i tillförlitlig forskning påvisat att influensavaccin minskar dödligheten. Men vi bombarderas med ytterst vilseledande information om inte bara effekten utan också om antalet dödsfall i influensa, vilket syftar till att skrämma upp folk så att de låter vaccinera sig.

  • Hej Christer,

   Visst jag har lite andra åsiker än många andra här på några av punkterna i 14 punktslistan. Just därför tänkte jag att det kan vara intressant för diskussionens skull att föra fram dessa. Det jag gillar just med Newsvoice är att det är högt till tak och många åsikter får chansen att säga vad de tycker.

   Eftersom texten i en kommentar måste hållas kort, så framkom tydligen inte min mening med munskydden eller lockdowns, där jag menar att korrekt använda så är de en chans att minska smittspridningen.
   En lockdown bör rimligen vara under en begränsad tid där myndigheter och andra aktörer förbereder samhället på lämpligt vis. Det kan vara fixa fram material, läkemedel eller annat. Det finns som du nämner dåliga exempel, men det finns ju även bra sådana.
   Munskydd ska användas rätt för att fungera bra. Vad jag vet har man inte krävt munskydd på små barn i Norden alls, men rätta mig gärna om jag har fel. Anledningen att jag tog skosnören som exempel var att jag hört alldeles för många gånger hur man kan ta en uppgift, som ett litet barn förväntas klara av för att i nästa ögonblick anse att vuxna personer är totalt obildbara att utföra en betydligt enklare uppgift.

   Jag tycker det är otroligt roligt att Newsvoice är ett forum där man även tar upp det som varit lite tabu och läser med glädje och förundran många av artiklarna. Jag gillar särskilt de om klimat och Wifi.

   Vänliga hälsningar

   Marianne

 • Jag håller med om att den del den Svenska hanteringen av Covid-19 varit usel, men jag tycker att vi skulle varit hårdare där det behövs så att man kunnat trycka ner smittan. Man har riktat in sig på vissa restaurangverksamheter, demonstrationer och fotbollsmatcher mm. men låtit andra betydligt mer riskfyllda sammanhang få gå vidare utan några åtgärder alls när de passat egna agendan.
   
  Punkt 1. Normalt sätt att räkna överdödlighet är inte de senaste 20 åren utan man brukar räkna snittet på de senaste 5 åren. 2020 hade vi en överdödlighet på 7,9 %, inom åldersgruppen 75-84 år hade männen en överdödlighet på 20,6 %, vilket är riktigt dåligt!
   
  Punkt 3. Åtgärderna från centralmakten som i sig i mångt och mycket inte är tillräckliga för Covid-19 är det däremot effektiva mot influensa, vilket gör att det inte är så konstigt att den mer eller mindre knappast dök upp alls på vårdboendena under vinterhalvåret. Antagligen åkte även vinterkräksjukan och diverse andra säsongsbundna sjukdomar på pumpen i samma veva.
   
  Punkt 5. Flera studier visar att munskydd visst fungerar mot virus. Eftersom rätt använda munskydd skyddar är det väl enkelt att lära ut hur man använder dem. Små barn kan med lite träning lära sig att knyta så att skorna sitter skönt utan att de trillar av och munskyddens gummiband är lyckligtvis inte lika komplicerade som skosnören.
   
  Punkt 9. Lockdown fungerar effektivt. Däremot går det ju inte att få bra jämförelse, eftersom man inte både kan ha både öppet och stängt på samma plats vid samma tidpunkt. Jämför med våra kära grannländer. De haft kortare lockdowns med mindre lidande och död samtidigt som deras ekonomier inte gått sämre än Sveriges.

  • Hej Marianne !

   Dessa åsikter är i olika trådar motbevisade ett antal gånger (med referenser).

  • Hej!

   Dina åsikter tycks stödja samhällets enkelspåriga syn på denna ”pandemi” och således stödjer du/blir lurad av fascismen som breder ut sig.

   Vill du ha munblöja så bär den.

   Vill du injicera dig med nödgodkända experiment sprutor så gör då det.

   Pandemin är bara en utlösare för att föra in mer diktatur.

   • Hej Johan,

    Ang. vaccin och mediciner har jag ingen åsikt, utan är öppen eftersom det inte är mitt område, därav hade jag inga kommentarer på dessa punkter i mitt ursprungliga inlägg och inte heller nu. Samma gäller grundlagsstridig pandemilag, covid bevis mm. Så kan vänligen du och eventuellt andra låta bli att lägga till egna ord som mina åsikter, det blir nämligen svårt för mig att svara då.

    En blöja över munnen låter inte så skönt att ha, eftersom dessa i regel är vätsketäta och därför ohyggligt svåra att andas genom.

    Jag kommer däremot självklart att använd munskydd i situationer där jag inte kan hålla distans eller om jag behöver besöka en vårdinrättning. Främst kommer jag dock använda munskydd under arbete som dammar, bland annat slipning och målning den närmaste tiden.

    Samma gäller för mig, dig och alla andra: Vill du injicera dig så gör det annars låter du bli. Vi är ju lyckligtvis inte tvingade att vaccinera oss…ännu. Tenderar faktiskt att få kräkreflexer när kampanjen #kavlaupp rullar förbi…..

    Hoppas vi slipper diktatur, för det behövs verkligen inte mer regler i Sverige.

    Ha en bra dag du och alla andra som läser detta.

 • Jag håller med om att den del den Svenska hanteringen av Covid-19 varit usel, men jag tycker att vi skulle varit hårdare där det behövs så att man kunnat trycka ner smittan. Man har riktat in sig på vissa restaurangverksamheter, demonstrationer och fotbollsmatcher mm. men låtit andra betydligt mer riskfyllda sammanhang få gå vidare utan några åtgärder alls när de passat egna agendan.
   
  Punkt 1. Normalt sätt att räkna överdödlighet är inte de senaste 20 åren utan man brukar räkna snittet på de senaste 5 åren. 2020 hade vi en överdödlighet på 7,9 %, inom åldersgruppen 75-84 år hade männen en överdödlighet på 20,6 %, vilket är riktigt dåligt!
   
  Punkt 3. Åtgärderna från centralmakten som i sig i mångt och mycket inte är tillräckliga för Covid-19 är det däremot effektiva mot influensa, vilket gör att det inte är så konstigt att den mer eller mindre knappast dök upp alls på vårdboendena under vinterhalvåret. Antagligen åkte även vinterkräksjukan och diverse andra säsongsbundna sjukdomar på pumpen i samma veva.
   
  Punkt 5. Flera studier visar att munskydd visst fungerar mot virus. Eftersom rätt använda munskydd skyddar är det väl enkelt att lära ut hur man använder dem. Små barn kan med lite träning lära sig att knyta så att skorna sitter skönt utan att de trillar av och munskyddens gummiband är lyckligtvis inte lika komplicerade som skosnören.
   
  Punkt 9. Lockdown fungerar effektivt. Däremot går det ju inte att få bra jämförelse, eftersom man inte både kan ha både öppet och stängt på samma plats vid samma tidpunkt. Jämför med våra kära grannländer. De haft kortare lockdowns med mindre lidande och död samtidigt som deras ekonomier inte gått sämre än Sveriges.

  • Hej Marianne !

   Dessa åsikter är i olika trådar motbevisade ett antal gånger (med referenser).

  • Hej!

   Dina åsikter tycks stödja samhällets enkelspåriga syn på denna “pandemi” och således stödjer du/blir lurad av fascismen som breder ut sig.

   Vill du ha munblöja så bär den.

   Vill du injicera dig med nödgodkända experiment sprutor så gör då det.

   Pandemin är bara en utlösare för att föra in mer diktatur.

   • Hej Johan,

    Ang. vaccin och mediciner har jag ingen åsikt, utan är öppen eftersom det inte är mitt område, därav hade jag inga kommentarer på dessa punkter i mitt ursprungliga inlägg och inte heller nu. Samma gäller grundlagsstridig pandemilag, covid bevis mm. Så kan vänligen du och eventuellt andra låta bli att lägga till egna ord som mina åsikter, det blir nämligen svårt för mig att svara då.

    En blöja över munnen låter inte så skönt att ha, eftersom dessa i regel är vätsketäta och därför ohyggligt svåra att andas genom.

    Jag kommer däremot självklart att använd munskydd i situationer där jag inte kan hålla distans eller om jag behöver besöka en vårdinrättning. Främst kommer jag dock använda munskydd under arbete som dammar, bland annat slipning och målning den närmaste tiden.

    Samma gäller för mig, dig och alla andra: Vill du injicera dig så gör det annars låter du bli. Vi är ju lyckligtvis inte tvingade att vaccinera oss…ännu. Tenderar faktiskt att få kräkreflexer när kampanjen #kavlaupp rullar förbi…..

    Hoppas vi slipper diktatur, för det behövs verkligen inte mer regler i Sverige.

    Ha en bra dag du och alla andra som läser detta.

 • Tacksam för att det finns någon som vill nyansera ämnet Sars-CoV-2. Jag upplever att sådan information är svår att hitta. Samtidigt har public service media som ett föredöme för yttrandefrihet, opartiskhet och saklighet visat sig vara falsk. Föredrar att veta att så är fallet framför att leva kvar i illusionen om det demokratiska Sverige. Sätter stort värde på alla inom vård och omsorg som fortfarande respekterar Hälso- och sjukvårdslagen samt den Hippokratiska eden.

 • Tack Christer för att du lyfter fram bristen på logik. Det är en bristvara i myndigheter. Jag vill inte måla fan på väggen, men det troliga är att adressaterna ignorerar brevet och låtsas som det inte finns. Det är tråkigt nog troligen först under galgen som vi får svar.

 • Tacksam för att det finns någon som vill nyansera ämnet Sars-CoV-2. Jag upplever att sådan information är svår att hitta. Samtidigt har public service media som ett föredöme för yttrandefrihet, opartiskhet och saklighet visat sig vara falsk. Föredrar att veta att så är fallet framför att leva kvar i illusionen om det demokratiska Sverige. Sätter stort värde på alla inom vård och omsorg som fortfarande respekterar Hälso- och sjukvårdslagen samt den Hippokratiska eden.

 • Tack Christer för att du lyfter fram bristen på logik. Det är en bristvara i myndigheter. Jag vill inte måla fan på väggen, men det troliga är att adressaterna ignorerar brevet och låtsas som det inte finns. Det är tråkigt nog troligen först under galgen som vi får svar.

 • Lästips: Demokrati, ett hot mot folket

  “I en demokrati har majoriteten makt. Den som vill bestämma utan att ha majoriteten med sig måste därför locka, tvinga, bedra och på alla sätt få majoriteten att göra som som denne vill. Tack och lov för sådana maktgalningar är majoriteten lättmanipulerad. Till sin hjälp har de beteendevetare av olika schatteringar, som hjälper dem att förbereda handlingslinjer, men även hur man ska stigmatisera de som inte böjer sig.”

  https://www.frihetsportalen.se/2021/07/demokrati-ett-hot-mot-folket/

 • Lästips: Demokrati, ett hot mot folket

  “I en demokrati har majoriteten makt. Den som vill bestämma utan att ha majoriteten med sig måste därför locka, tvinga, bedra och på alla sätt få majoriteten att göra som som denne vill. Tack och lov för sådana maktgalningar är majoriteten lättmanipulerad. Till sin hjälp har de beteendevetare av olika schatteringar, som hjälper dem att förbereda handlingslinjer, men även hur man ska stigmatisera de som inte böjer sig.”

  https://www.frihetsportalen.se/2021/07/demokrati-ett-hot-mot-folket/

 • Jättebra Christer Nilsson att bjuda in då sakliga invändingar mot listan saknas.

  Ang YouTubes censur av effektiv behandling som är/varit tillgänglig punkt (7,8)

  Joe Rogans “Emergency Podcast” ifrågasätter YouTubes censur av innehåll som visar Ivermectin som en effektiv COVID-behandlingJoe Rogan, om “The Joe Rogan Experience”, intervjuar två av världens ledande experter – Bret Weinstein och Dr. Pierre Kory – om ivermektin. De diskuterar hur YouTube censurerade DarkHorse Podcast för att lyfta fram fördelarna med ivermektin för att behandla COVID.

  https://childrenshealthdefense.org/defender/joe-rogan-bret-weinstein-dr-pierre-kory-youtube-censorship-ivermectin-covid-treatment/

  Mitt inlägg om statsepidemiolog Annika Lindes privata hållning till vaccin blev för långt men länken finns här https://runelanestrand.com/2012/02/25/annika-linde-tog-aldrig-sprutan/

 • Jättebra med denna uppföljning av de modiga läkarnas 14 punkter!

  Vi behöver hjälpas åt med att peka tydligt på sanningen i makthavarnas strävan efter förvillelse.

 • Jättebra Christer Nilsson att bjuda in då sakliga invändingar mot listan saknas.

  Ang YouTubes censur av effektiv behandling som är/varit tillgänglig punkt (7,8)

  Joe Rogans “Emergency Podcast” ifrågasätter YouTubes censur av innehåll som visar Ivermectin som en effektiv COVID-behandlingJoe Rogan, om “The Joe Rogan Experience”, intervjuar två av världens ledande experter – Bret Weinstein och Dr. Pierre Kory – om ivermektin. De diskuterar hur YouTube censurerade DarkHorse Podcast för att lyfta fram fördelarna med ivermektin för att behandla COVID.

  https://childrenshealthdefense.org/defender/joe-rogan-bret-weinstein-dr-pierre-kory-youtube-censorship-ivermectin-covid-treatment/

  Mitt inlägg om statsepidemiolog Annika Lindes privata hållning till vaccin blev för långt men länken finns här https://runelanestrand.com/2012/02/25/annika-linde-tog-aldrig-sprutan/

 • Svenska staten förbjuder mig att närvara vid min systers begravning utanför SVERIGES GRÄNSER!

  • På vad sätt då. Det är snarare det land du skall åka till som hindrar dig. Om du vaccinerar dig så får du ett intyg på att du är vaccinerad som gör att du troligen kan resa.

 • Jättebra med denna uppföljning av de modiga läkarnas 14 punkter!

  Vi behöver hjälpas åt med att peka tydligt på sanningen i makthavarnas strävan efter förvillelse.

 • Svenska staten förbjuder mig att närvara vid min systers begravning utanför SVERIGES GRÄNSER!

  • På vad sätt då. Det är snarare det land du skall åka till som hindrar dig. Om du vaccinerar dig så får du ett intyg på att du är vaccinerad som gör att du troligen kan resa.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *