Svenska läkare om Covid-19: Det finns ingen signifikant ökad dödlighet 2020 jämfört med de 20 senaste åren

publicerad 23 juni 2021
- Torbjörn Sassersson red.
Nu har artikeln nedan en video från eventet. https://newsvoice.se/2021/06/svenska-lakare-covid-19/

SJUKVÅRD. Två svenska läkare bakom initiativet Bota Sverige genomförde idag kl 12:00 en presskonferens nära Folkhälsomyndigheten i Stockholm. Initiativet kan liknas vid Sveriges svar på America’s Frontline Doctors som fått stor uppmärksamhet i USA. Målsättningen är att väcka en debatt kring en rad ovetenskapligheter i hanteringen av Covid-19-krisen i Sverige. Läkarna är Hanna Åsberg, leg läk och specialist i allmänmedicin samt Glenn Dormer, leg läk.

Text och video: Torbjörn Sassersson, uppdaterad kl 20:06 | #BotaSverige

Läkarna slår fast följande 14 punkter i sitt öppna brev och NewsVoice kommenterar:

 1. Det finns ingen signifikant ökning av de totala dödstalen under 2020 jämfört med de senaste 20 åren i Sverige. Kommentar: Dödligheten i Covid-19 har kraftigt överdrivits.
 2. 2009 ändrade WHO definitionen av begreppet pandemi från att vara baserat på dödsfall till att istället baseras på smittfall. Kommentar: Det betyder att Covid-19-pandemin egentligen inte är en pandemi.
 3. Under vinterhalvåret 2020-2021 har Folkhälsomyndigheten rapporterat nästan noll fall av influensa. Kommentar: Istället har dessa fall flyttats till kategorin Covid-19.
 4. PCR-tester som körs i 35 cykler eller fler ger 97% falskt positiva svar. I Sverige körs 45-50 cykler. Kommentar: antalet smittfall har kraftigt överdrivits för att elda på pandeminarrativet.
 5. Munskydd begränsar inte spridning av luftvägsvirus istället ökar de risken för bakteriella luftvägsinfektioner. Kommentar: friska människor som bär munskydd riskerar att bli sjuka.
 6. Det finns ett tydligt samband mellan D-vitaminbrist och risk för sjukhusvård och dödsfall vid Covid-19. Kommentar: svensk sjukvård är ointresserad av att stärka immunförsvaret med närings- och vitamintillskott.
 7. Läkemedlet Ivermectin fungerar för att förebygga och behandla Covid-19, men svenska läkare får inte skriva ut det.
 8. Hydroxiklorokin, zink och Azithromycin är en effektiv kombinationsbehandling för Covid-19. Kommentar: dessa läkemedel stoppas över hela världen.
 9. Nedstängningar (lockdown) har inget vetenskapligt stöd för att förebygga smittspridning av Covid-19. Tvärtom orsakar nedstängningar ekonomisk skada och ökad psykisk ohälsa samt fördröjd diagnostik av cancer och hjärt-kärl sjukdomar.
 10. För övrigt friska barn dör inte av Covid-19. Det finns ingen anledning att utsätta barn för en experimentell injektion.
 11. Covidinjektionen är en genterapeutisk injektion och inte ett vaccin i traditionell mening. Individen kan fortfarande bli smittad.
 12. Vanligtvis tar det mellan 5-15 år att utveckla ett vaccin. Sedan februari 2021 har det observerats en ökning av antalet covidfall samtidigt som folk har fått covidinjektionerna.
 13. Vi befinner oss nu i en kombinerad fas 3 och fas 4-studie i en läkemedelsprövning utan ett informerat samtycke från individen, vilket strider mot Nürnbergkommissionen.
 14. Vaccinationspass kommer att leda till ett apartheid-system och ytterligare minskad individuell frihet. Kommentar: läs mer om skräckexemplet Israel.

“Vi [läkare] ska alltid försöka bota patienten. När vi inte kan bota, ska vi lindra. När vi inte kan lindra så ska vi trösta och framför allt får vi inte skada patienten. Bota Sverige kräver att covidinjektionerna upphör omgående i alla åldersgrupper” – Hanna Åsberg, legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin och Glenn Dormer, legitimerad läkare

De två läkarna har även för avsikt att skicka in ett längre brev till Folkhälsomyndigheten och alla sjukvårdsregioner i Sverige kompletterat med vetenskapliga referenser. Se även deras sajt: BotaSverige.se

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: #BotaSverige
 • Helt klart finns en belastning på sjukvård och speciellt på den högspecialiserade akutvården och IVA. Men som på alla andra forum får man väl inte säga sanningen bakom Covid-19 pandemin. Jag säger att orsaken till hälsokrisen är antibiotika och att Covid-19 är en diagnos man får av antibiotikasjukdom.

 • Helt klart finns en belastning på sjukvård och speciellt på den högspecialiserade akutvården och IVA. Men som på alla andra forum får man väl inte säga sanningen bakom Covid-19 pandemin. Jag säger att orsaken till hälsokrisen är antibiotika och att Covid-19 är en diagnos man får av antibiotikasjukdom.

 • Detta är ett aprilskämt med 2 människor som säger sig vara läkare. Fast dessa 2 har säkerligen aldrig gått en kurs efter dagis. Dödsantal är inte ALLT det finns enorma mängder människor som kommer få problem resten av livet pga covid och dessa hamnar inte i statestiken för ni är så jävla insnurrade på liv eller död. Ni som sitter här o kommenterar har 100% ett meningslöst jobb, ingen familj och ni tänker bara på er själva. Väx upp

  • Intressanta påståenden:

   • De är inga läkare
   • Enorma mängder får problem resten av livet av Covid
   • Alla här har meningslösa jobb och ingen familj

   Vad grundar du all denna visdom på?

  • Till skillnad från ljusskygga töntar utan sakliga argument företräder dessa läkare en saklig motvikt mot det farliga corona bedrägeriet och de farliga “vaccineringarna” och har meningsfulla liv och arbeten som nu räddar liv.

   Här är beviset för att covid-19 inte finns. För att de mätinstrument som används i labbet ska kunna urskilja t ex covid-19 virus från andra virus så måste instrumentet kalibreras med äkta covid-19 virus, instrumentet måste programmeras med det virus som ska testas, det måste alltså ”lära sig” hur det eftersökta viruset ”ser ut”. Men eftersom det inte finns något covid-19 virus att tillgå, trots påståendet att massor har dött av detta påhittade virus, så kan man inte kalibrera instrumenten för covid-19 virus.
    
   När det inte gick att få fram ”äkta covid-19 virus” så blandade de ihop en cocktail av mänskliga celler och RNA -fragment från ett vanligt förkylningsvirus och kallade det sedan “covid”. Detta är det kalibreringsämne som står till grund vid covid-tester, och därför blir alla med minsta förkylningstendens klassad som covid-drabbad. https://www.afinalwarning.com/540271.html

   Högerklicka och översätt till svenska vid behov. 

   Lyssna gärna till multibegåvade Dr Mikael Nordfors passande titel.

   A Blues For A Crying Planet
   https://www.youtube.com/watch?v=IAWUECdD57A

 • Detta är ett aprilskämt med 2 människor som säger sig vara läkare. Fast dessa 2 har säkerligen aldrig gått en kurs efter dagis. Dödsantal är inte ALLT det finns enorma mängder människor som kommer få problem resten av livet pga covid och dessa hamnar inte i statestiken för ni är så jävla insnurrade på liv eller död. Ni som sitter här o kommenterar har 100% ett meningslöst jobb, ingen familj och ni tänker bara på er själva. Väx upp

  • Intressanta påståenden:

   • De är inga läkare
   • Enorma mängder får problem resten av livet av Covid
   • Alla här har meningslösa jobb och ingen familj

   Vad grundar du all denna visdom på?

  • Till skillnad från ljusskygga töntar utan sakliga argument företräder dessa läkare en saklig motvikt mot det farliga corona bedrägeriet och de farliga “vaccineringarna” och har meningsfulla liv och arbeten som nu räddar liv.

   Här är beviset för att covid-19 inte finns. För att de mätinstrument som används i labbet ska kunna urskilja t ex covid-19 virus från andra virus så måste instrumentet kalibreras med äkta covid-19 virus, instrumentet måste programmeras med det virus som ska testas, det måste alltså “lära sig” hur det eftersökta viruset “ser ut”. Men eftersom det inte finns något covid-19 virus att tillgå, trots påståendet att massor har dött av detta påhittade virus, så kan man inte kalibrera instrumenten för covid-19 virus.
    
   När det inte gick att få fram “äkta covid-19 virus” så blandade de ihop en cocktail av mänskliga celler och RNA -fragment från ett vanligt förkylningsvirus och kallade det sedan “covid”. Detta är det kalibreringsämne som står till grund vid covid-tester, och därför blir alla med minsta förkylningstendens klassad som covid-drabbad. https://www.afinalwarning.com/540271.html

   Högerklicka och översätt till svenska vid behov. 

   Lyssna gärna till multibegåvade Dr Mikael Nordfors passande titel.

   A Blues For A Crying Planet
   https://www.youtube.com/watch?v=IAWUECdD57A

 • Så här tänker jag när jag läser texten:
  1. För det första är argumentet fel i grunden. Det går inte att uttala sig om en dödsorsak utifrån det totala antalet döda utan att också beakta förändringar i andra dödsorsaker, åtminstone de största. Att påstå att dödligheten överdrivits utifrån totalen är fel helt enkelt.  
  För det andra: ”Signifikant” är ett mått på statistisk tillförlitlighet. För att vara signifikant måste ett värde avvika från medelvärdet tillräckligt mycket i förhållande till hur värdena i för åren avviker i genomsnitt (standardavvikelsen). ”Tillräckligt” räknas ut med en matematisk formel, lustigt nog fungerat det extremt tillförlitligt. Är avvikelsen signifikant på 99% nivå (eller 95% ibland) betyder det som du kanske vet att sannolikheten att avvikelsen skulle vara så här stor av en ren slump 1%. Vilket används som grund för att anta att vi kan vara säkra på att en förändring verkligen har skett. Avvikelsen i dödsfall 2020 är alltså inte så stor att vi kan vara 99% säkra att den inte uppstått av en slump istället för av Covid, enl ett rent matematiskt test. Men: avvikelserna i dödstal är ganska stora och 20 år ett litet antal mätpunkter (dvs matematiskt blir standardavvikelsen ’bred’) så det säger inte så himla mycket att signifikans inte uppnås, för det krävs rätt rejäl ökning i totala antalet döda.
  Så här ser det ut enl SCB https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/doda-i-sverige/

  (Dock kan skribenterna ha rätt att siffran för Covid-döda är en överskattning. Vad jag förstår räknas det på olika sätt i olika länder och jag har hört att vi i Sverige räknar alla som varit smittade och dött som döda i Covid. Om det stämmer kan det finnas en överallokering eftersom man inte tittat på dödsorsak.) De flesta övriga påståenden är antingen ovidkommande eller svaga på liknande sätt. Finns ej plats att kommentera alla.

 • Så här tänker jag när jag läser texten:
  1. För det första är argumentet fel i grunden. Det går inte att uttala sig om en dödsorsak utifrån det totala antalet döda utan att också beakta förändringar i andra dödsorsaker, åtminstone de största. Att påstå att dödligheten överdrivits utifrån totalen är fel helt enkelt.  
  För det andra: “Signifikant” är ett mått på statistisk tillförlitlighet. För att vara signifikant måste ett värde avvika från medelvärdet tillräckligt mycket i förhållande till hur värdena i för åren avviker i genomsnitt (standardavvikelsen). “Tillräckligt” räknas ut med en matematisk formel, lustigt nog fungerat det extremt tillförlitligt. Är avvikelsen signifikant på 99% nivå (eller 95% ibland) betyder det som du kanske vet att sannolikheten att avvikelsen skulle vara så här stor av en ren slump 1%. Vilket används som grund för att anta att vi kan vara säkra på att en förändring verkligen har skett. Avvikelsen i dödsfall 2020 är alltså inte så stor att vi kan vara 99% säkra att den inte uppstått av en slump istället för av Covid, enl ett rent matematiskt test. Men: avvikelserna i dödstal är ganska stora och 20 år ett litet antal mätpunkter (dvs matematiskt blir standardavvikelsen ‘bred’) så det säger inte så himla mycket att signifikans inte uppnås, för det krävs rätt rejäl ökning i totala antalet döda.
  Så här ser det ut enl SCB https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/doda-i-sverige/

  (Dock kan skribenterna ha rätt att siffran för Covid-döda är en överskattning. Vad jag förstår räknas det på olika sätt i olika länder och jag har hört att vi i Sverige räknar alla som varit smittade och dött som döda i Covid. Om det stämmer kan det finnas en överallokering eftersom man inte tittat på dödsorsak.) De flesta övriga påståenden är antingen ovidkommande eller svaga på liknande sätt. Finns ej plats att kommentera alla.

 • Utmärkt sammanfattning!
  Ett viktigt argument saknas dock: Nocebo! (Motsatt till Placebo)
  Medias allarmistiska drev har gjort mångdubbellt fler blivit sjuka pga Nocebo effekten.

  • Du har helt rätt Ingemar!

   Att utsätta ett helt folk för omotiverad skräck har negativa hälsokonsekvenser och genom att tvinga äldre att sitta hemma blir det mindre D vitamin genom solen och mindre mat handlat så att näringsstatus av bla livsviktiga c, d och Zink äventyras.

   Trots att dödsstatistiskt 2020 ligger klart inom det normala inom 20 års spann skulle dödssiffran faktiskt kunnat varit 1000 färre om inte dödliga felbeslut tagits.
   De 1000 grundlöst offrade människorna 2020 kan naturligtvis inte tas som intäkt för onödiga experimentvacciner som nu äventyrar fler liv i helt oskäliga experiment.

   relaterat

   Runt 1 000 äldre personer har dött i onödan. PUBLICERAD: 24 JULI 2020

   Det anser professor Yngve Gustafson som redan tidigt varnade för att man inte gjorde tillräckligt för att rädda gamla och sköra från att dö i covid-19.

   – Det är emot all läkaretik, säger han.

   https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/50PLdb/professorn-1-000-aldre-har-dott-i-onodan

 • Utmärkt sammanfattning!
  Ett viktigt argument saknas dock: Nocebo! (Motsatt till Placebo)
  Medias allarmistiska drev har gjort mångdubbellt fler blivit sjuka pga Nocebo effekten.

  • Du har helt rätt Ingemar!

   Att utsätta ett helt folk för omotiverad skräck har negativa hälsokonsekvenser och genom att tvinga äldre att sitta hemma blir det mindre D vitamin genom solen och mindre mat handlat så att näringsstatus av bla livsviktiga c, d och Zink äventyras.

   Trots att dödsstatistiskt 2020 ligger klart inom det normala inom 20 års spann skulle dödssiffran faktiskt kunnat varit 1000 färre om inte dödliga felbeslut tagits.
   De 1000 grundlöst offrade människorna 2020 kan naturligtvis inte tas som intäkt för onödiga experimentvacciner som nu äventyrar fler liv i helt oskäliga experiment.

   relaterat

   Runt 1 000 äldre personer har dött i onödan. PUBLICERAD: 24 JULI 2020

   Det anser professor Yngve Gustafson som redan tidigt varnade för att man inte gjorde tillräckligt för att rädda gamla och sköra från att dö i covid-19.

   – Det är emot all läkaretik, säger han.

   https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/50PLdb/professorn-1-000-aldre-har-dott-i-onodan

 • Vilken kanon insatts ni gör…Jag har själv emigrerat ifrån Sverige, men mina barn bor ju kvar så man kämpar med näbbar och klor för dom ju.

 • Vilken kanon insatts ni gör…Jag har själv emigrerat ifrån Sverige, men mina barn bor ju kvar så man kämpar med näbbar och klor för dom ju.

 • Kan vi alla hjälpas åt att maila Läkemedelsverket samt Folkhälsomyndigheten dessa punkter? Om att vi SKA lotsas till rätt person på rätt myndighet som kan svara oss varför människor utsätts för skadliga experiment samt varför det inte finns någon debatt.

  De ska veta att vi har ögonen på dem. Ett icke-svar är också ett svar.

  Tänk på att skriva ” denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator. Jag begär dagboksblad med vändande e-post”.

 • Kan vi alla hjälpas åt att maila Läkemedelsverket samt Folkhälsomyndigheten dessa punkter? Om att vi SKA lotsas till rätt person på rätt myndighet som kan svara oss varför människor utsätts för skadliga experiment samt varför det inte finns någon debatt.

  De ska veta att vi har ögonen på dem. Ett icke-svar är också ett svar.

  Tänk på att skriva ” denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator. Jag begär dagboksblad med vändande e-post”.

 • Har verkligen Pfizer mot C19 effekt och på hur lång tid ., eller är det ungefär självsuggestion som en socker pil .
  Vad finns i Vaccination mot C19 i de flesta läkemedel företag som Astra,Pfizer,Moderna m.m

 • Ozon är en för däggdjur giftig gas, bör undvikas.
  Väteperoxid är frätande och bör ej föras in i blodbanan.
  Klordioxid, exv. Klorin är giftigt och frätande
  osv.
  Vill Du ta död på folk eller är det någon slags rubbad humor?
  Hr Trump i Amerika föreslog ju ungefär dessa åtgärder för den lille hemdoktorn….

  • Nu handlar det om medic.dosering därför kan både Ozon(Ozonbastu Användes bla på Santa Monicas behandl.hem Dr Donsbash,)Väteperoxid enl.medic.dos samt så nämnde Trump även Hydroxiklorochin främst det andra var bara funderingar på likn.han hört talas om blev en höna av en fjäder där Mr Börlin

  • Stackars “Wille Börlin” som måste isolera sig från sommarens ozon.
   Själv tillhör jag inte däggdjuren och känner inte heller till däggdjur som naturligt ozon är giftigt för.

   relaterat
   Ozonbehandling – För bra för att vara sant?
   Läkaren Mikael Nordfors går igenom ozonbehandlingens historik, verkningsmekanismer, indkationer och vetenskapliga bakgrund.

   https://www.youtube.com/watch?v=rhigf1f-byA

 • Har verkligen Pfizer mot C19 effekt och på hur lång tid ., eller är det ungefär självsuggestion som en socker pil .
  Vad finns i Vaccination mot C19 i de flesta läkemedel företag som Astra,Pfizer,Moderna m.m

 • Ozon är en för däggdjur giftig gas, bör undvikas.
  Väteperoxid är frätande och bör ej föras in i blodbanan.
  Klordioxid, exv. Klorin är giftigt och frätande
  osv.
  Vill Du ta död på folk eller är det någon slags rubbad humor?
  Hr Trump i Amerika föreslog ju ungefär dessa åtgärder för den lille hemdoktorn….

  • Nu handlar det om medic.dosering därför kan både Ozon(Ozonbastu Användes bla på Santa Monicas behandl.hem Dr Donsbash,)Väteperoxid enl.medic.dos samt så nämnde Trump även Hydroxiklorochin främst det andra var bara funderingar på likn.han hört talas om blev en höna av en fjäder där Mr Börlin

  • Stackars “Wille Börlin” som måste isolera sig från sommarens ozon.
   Själv tillhör jag inte däggdjuren och känner inte heller till däggdjur som naturligt ozon är giftigt för.

   relaterat
   Ozonbehandling – För bra för att vara sant?
   Läkaren Mikael Nordfors går igenom ozonbehandlingens historik, verkningsmekanismer, indkationer och vetenskapliga bakgrund.

   https://www.youtube.com/watch?v=rhigf1f-byA

 • Äntligen kommer det vettiga läkare som vill förmedla sanningen. Vi måste stå på oss. Det finns en agenda med här. Ssk

 • Äntligen kommer det vettiga läkare som vill förmedla sanningen. Vi måste stå på oss. Det finns en agenda med här. Ssk

 • Hej!
  Du nämner örter med antibiotisk effekt, skulle gärna veta vilka du menar.
  Jag har stött på info att timjan, oregano, vanlig malört och sommarmalört som bekämpar parasiter.

 • Varför inga motsatta röster?
  Bara “rätta” röster får lov att höras?
  Varför vägrade Läkartidningen att skriva? Eftersom Glenn och hon är tomtar?

  • Du verkar ju ha släppts igenom som representant för de motsatta röster du efterfrågar. Du kanske skulle passa på att dela med dig av något konstruktivt när du ändå är här inne. Tomteteorier betraktas inte som konstruktivt.

   Dessutom undrar jag om du ställer dig samma fråga om “motsatta röster” när det gäller rapporteringen ( aka masshypnosen) som main stream media serverar ?

  • När tunga lögner avslöjas blir det “skit tyst” eftersom motargument saknas.
   14 – 0 till dr Hanna Åsberg och Glenn Dormer i “debatt” är ren utklassning.
   Det är sent men akut att avblåsa plandemin och rädda folk från “vacciner”.

   Relaterat

   06/24/21

   13-årig Michigan-pojke dör tre dagar efter andra dosen Pfizer-vaccin, säger moster “Morella, etiska, hälsofrågor” behöver svar

   Initiala obduktionsresultat visade att den tidigare friska pojken led av myokardit, ett inflammatoriskt hjärtsjukdom som CDC-tjänstemän har erkänt är “troligt” kopplat till mRNA COVID-vacciner.

   13-årig Michigan-pojke dör tre dagar efter andra dosen Pfizer-vaccin, säger moster “Morella, etiska, hälsofrågor” behöver svar
   Initiala obduktionsresultat visade att den tidigare friska pojken led av myokardit, ett inflammatoriskt hjärtsjukdom som CDC-tjänstemän har erkänt är “troligt” kopplat till mRNA COVID-vacciner.

   https://childrenshealthdefense.org/defender/13-year-old-jacob-clynick-dies-pfizer-vaccine-myocarditis/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=ad859410-59a0-4e4c-bc16-e1a2de4b6684

 • Jag tycker att läkare som har kunskaper om Covid 19 Borde Polis anmäla folk hälsomyndigheten för framkallade av fara för anndrasliv! Folkhälsomyndigheten har
  Vilselett det svenska folket fullständigt
  Tillsammans med regeringen. Fy fan

 • Fantastiskt
  Fråga: Vart finns alla andra läkare att våga ifrågasätta denna galenskap??
  Träd fram!!!!

  • Glöm inte att många läkare även innan “Corona-pandemin” redan var köpta av farmaindustrin. Av dessa läkare, som sedan många år snällt tar emot mutor i form av resor och bonusar, kan man ju knappast förvänta att de nu helt plötsligt ska bita handen som matar dem. Tack och lov finns det även läkare som aldrig har låtit sig luras, som dessa 2. Heder till de hederliga, må de som vågar yttra sig bli fler, det har du rätt i.

 • Jag önskar att ni hade kommit ut med denna superviktiga information redan förra året….trycket från omvärlden att ta sprutan är gigantisk! Tar jag den inte blir jag utestängd från resor och ev. event…Är det demokrati?? Det jag är rädd för nu är det nya…PRO-covid…långtidssjuk i diffusa symtom. Är det sant?

  • Dom flesta är skrämda till tystnad….oroliga att förlora jobbet dom arbetat hårt för hela livet….många är också lika indoktrinerade som gråa massan….eller för slutna i sinnet & själen till att greppa hela situationen…..Hade en samtal med en läkare som jobbar här på Universitetssjukhuset i Linköping en månad sedan….han hade precis samma synpunkter som dessa två modiga läkare!! Han sade även att “vaccinet” är ett rent GIFT och rekommenderade att springa för livet ifall jag erbjöds skiten……

 • Hej!
  Du nämner örter med antibiotisk effekt, skulle gärna veta vilka du menar.
  Jag har stött på info att timjan, oregano, vanlig malört och sommarmalört som bekämpar parasiter.

 • Varför inga motsatta röster?
  Bara “rätta” röster får lov att höras?
  Varför vägrade Läkartidningen att skriva? Eftersom Glenn och hon är tomtar?

  • Du verkar ju ha släppts igenom som representant för de motsatta röster du efterfrågar. Du kanske skulle passa på att dela med dig av något konstruktivt när du ändå är här inne. Tomteteorier betraktas inte som konstruktivt.

   Dessutom undrar jag om du ställer dig samma fråga om “motsatta röster” när det gäller rapporteringen ( aka masshypnosen) som main stream media serverar ?

  • När tunga lögner avslöjas blir det “skit tyst” eftersom motargument saknas.
   14 – 0 till dr Hanna Åsberg och Glenn Dormer i “debatt” är ren utklassning.
   Det är sent men akut att avblåsa plandemin och rädda folk från “vacciner”.

   Relaterat

   06/24/21

   13-årig Michigan-pojke dör tre dagar efter andra dosen Pfizer-vaccin, säger moster “Morella, etiska, hälsofrågor” behöver svar

   Initiala obduktionsresultat visade att den tidigare friska pojken led av myokardit, ett inflammatoriskt hjärtsjukdom som CDC-tjänstemän har erkänt är “troligt” kopplat till mRNA COVID-vacciner.

   13-årig Michigan-pojke dör tre dagar efter andra dosen Pfizer-vaccin, säger moster “Morella, etiska, hälsofrågor” behöver svar
   Initiala obduktionsresultat visade att den tidigare friska pojken led av myokardit, ett inflammatoriskt hjärtsjukdom som CDC-tjänstemän har erkänt är “troligt” kopplat till mRNA COVID-vacciner.

   https://childrenshealthdefense.org/defender/13-year-old-jacob-clynick-dies-pfizer-vaccine-myocarditis/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=ad859410-59a0-4e4c-bc16-e1a2de4b6684

 • Jag tycker att läkare som har kunskaper om Covid 19 Borde Polis anmäla folk hälsomyndigheten för framkallade av fara för anndrasliv! Folkhälsomyndigheten har
  Vilselett det svenska folket fullständigt
  Tillsammans med regeringen. Fy fan

 • Fantastiskt
  Fråga: Vart finns alla andra läkare att våga ifrågasätta denna galenskap??
  Träd fram!!!!

  • Glöm inte att många läkare även innan “Corona-pandemin” redan var köpta av farmaindustrin. Av dessa läkare, som sedan många år snällt tar emot mutor i form av resor och bonusar, kan man ju knappast förvänta att de nu helt plötsligt ska bita handen som matar dem. Tack och lov finns det även läkare som aldrig har låtit sig luras, som dessa 2. Heder till de hederliga, må de som vågar yttra sig bli fler, det har du rätt i.

 • Jag önskar att ni hade kommit ut med denna superviktiga information redan förra året….trycket från omvärlden att ta sprutan är gigantisk! Tar jag den inte blir jag utestängd från resor och ev. event…Är det demokrati?? Det jag är rädd för nu är det nya…PRO-covid…långtidssjuk i diffusa symtom. Är det sant?

  • Dom flesta är skrämda till tystnad….oroliga att förlora jobbet dom arbetat hårt för hela livet….många är också lika indoktrinerade som gråa massan….eller för slutna i sinnet & själen till att greppa hela situationen…..Hade en samtal med en läkare som jobbar här på Universitetssjukhuset i Linköping en månad sedan….han hade precis samma synpunkter som dessa två modiga läkare!! Han sade även att “vaccinet” är ett rent GIFT och rekommenderade att springa för livet ifall jag erbjöds skiten……

 • Ett helt underbart exempel på rakryggad framställning av läkarbudskapet i sin rätta betydelse. Den direkta frågan man ställer sig, är varför så få skolmedicinare vågar öppet yttra sig på liknande sätt. Ni medverkar i varje fall klart till att tända ett förhoppningens ljus, som kan återställa en del av förtroendet för sjukvårdens representanter.

  Tack för att ni finns!

 • Ett helt underbart exempel på rakryggad framställning av läkarbudskapet i sin rätta betydelse. Den direkta frågan man ställer sig, är varför så få skolmedicinare vågar öppet yttra sig på liknande sätt. Ni medverkar i varje fall klart till att tända ett förhoppningens ljus, som kan återställa en del av förtroendet för sjukvårdens representanter.

  Tack för att ni finns!

 • De 6000 döda som är skillnaden mellan 2019 och 2020 är de äldre som blev felbehandlade med palliativ vård.

 • F-n här bränner det ju till! Underbart när proffs ställer sig upp och säger till.

  Sen argumenterar de inom ramen för virusnarrativet, men man kan inte få allt. Med sådan bukett av symtom borde man även inom ramen för skolmedicinen kunna utmana covid som sjukdom.

  I samma sväng analysera varför HCQ etc fungerar, och mot vad. HCQ används bla för DNA-skador efter kemoterapi. Det tyder på strålningskada, från mobilmasterna?

  • Bra talat, att ens klassa sjukdommar som virus utan understöd av vatenskap som lätt kan ta fram många fler hypoteser än virus är en felaktig handling av dom läkare som borde ta människors hälsa först, tycker det är synd talaren inte vågar nämna en av informatörerna när det är pga att läkare inte vill ha obehag av kollegor eller riskera jobbet för sanningen, så länge dom följer med diktaturen kommer det fortfarande vara en diktatur, egennytta och girighet har skapat hela sitiationen
   Ingen innom vården eller media skull förlora jobb om alla vågade vara oegennyttiga. Denba fejk pandemi dödar massor med folk och skapar en diktatur med får och läger akter om den inte stoppas, så att få lite obekvämt bland kollegor eller förlora jobbet står lågt på listan om det gäller livet på folk, särskilt om man är läkare, ex så förväntas militärer offra livet för att skydda våra liv som gämförelse

 • Artikel är på ingång.

  Ni som läst några av mina tidigare artiklar vet att jag gillar att gå till botten med saker och ting samt att det får ta den tid det tar. Efter mitt livs mest omfattande efterforskningar någonsin kring allt som rör: pandemi, virus samt vaccin har häpnadsväckande resultat uppenbarat sig. Skriver detta offentligt då det sätter press på mig själv att leverera – det värsta en skribent vet är deadlines, men som en erfaren journalistvän sa till mig: det kan också bli din räddning! Någon vecka eller så sedan kan Torbjörns enmansredaktion behöva ytterligare nån vecka på sig (min erfarenhet, tror påminnelser …) artikel kommer att publiceras här på NewsVoice.

  Häxor brändes kring 1600-talet på grund av att de ombesörjde sjuka och fattiga med billiga naturmediciner – tillståndet är något likande i dag. ­­­Då var den allena uppfattning av dåtidens elit, att fattiga och sjuka var så på grund Guds straff, och den som motarbetade Guds vilja gjorde djävulens verk och skall således hänga ut och avlivas. Detta var en offentlig tillställning där massorna hetsades att skrika och skandera den uthängde. I dag har MSM den rollen, men vi är på väg att på ändra – se detta som ett personligt krig.  

  • Virus är en illa definierad orsak till symptom, jag anser fortfarande att virus inte finns, det som kallas virus har främst varit en metod att sälja vacciner
   Att kroppen tillverkar miljarder med proteinkjedjorna varje dag som signaler till kroppen och alla hittar inte en plats utan äts upp av kroppsegna bakterier.
   Dessa proteiner ex stresshormoner som skapas av rädsla för virus kan lätt klumpa ihop sig och även sönderfall till miljoner olika varianter av det som kallas virus, pga deras signal/styr värde i kroppen kan det säker vara ogynsamt men ingalunda ett virus som med, sin ringa storlek knappt är en me i g i ett brev och har ingen idé om att föröka, sig eller försöka få barnbarnen att se ut som dom kom från ett annat land.
   Jag som Acupunktör har botat många så kallade virus sjukdommar med enkla medel och anser att om en nål fixar saker som sjukvården inte klarar så är nog min diagnos och hypotes mer riktig.

 • Vilka är läkarna? Har de ngn gemensam plattform, hemsida osv, där man kan verifiera vad de tycker? Utan mer konkret info känns uppgifterna ganska tunna. Även om jag har kommit fram till samma slutsats själv.

  • Glenn Dormer är en kanadensisk läkare som forskat på Uppsala universitet i över 20 år. Han fick sparken pga att han vägrade bära munblöja.
   Han deltog även på “Tusenmannamarchen” där han varnade starkt för vaccinet som gör kvinnor infertila, som nu många fler i hans ställning bekräftar, att så är fallet. En stor mängd spikprotein sätter sig på äggstockarna.
   Vet att en av hans videos på sociala medier blev censurerad och togs bort.

 • De 6000 döda som är skillnaden mellan 2019 och 2020 är de äldre som blev felbehandlade med palliativ vård.

 • F-n här bränner det ju till! Underbart när proffs ställer sig upp och säger till.

  Sen argumenterar de inom ramen för virusnarrativet, men man kan inte få allt. Med sådan bukett av symtom borde man även inom ramen för skolmedicinen kunna utmana covid som sjukdom.

  I samma sväng analysera varför HCQ etc fungerar, och mot vad. HCQ används bla för DNA-skador efter kemoterapi. Det tyder på strålningskada, från mobilmasterna?

  • Bra talat, att ens klassa sjukdommar som virus utan understöd av vatenskap som lätt kan ta fram många fler hypoteser än virus är en felaktig handling av dom läkare som borde ta människors hälsa först, tycker det är synd talaren inte vågar nämna en av informatörerna när det är pga att läkare inte vill ha obehag av kollegor eller riskera jobbet för sanningen, så länge dom följer med diktaturen kommer det fortfarande vara en diktatur, egennytta och girighet har skapat hela sitiationen
   Ingen innom vården eller media skull förlora jobb om alla vågade vara oegennyttiga. Denba fejk pandemi dödar massor med folk och skapar en diktatur med får och läger akter om den inte stoppas, så att få lite obekvämt bland kollegor eller förlora jobbet står lågt på listan om det gäller livet på folk, särskilt om man är läkare, ex så förväntas militärer offra livet för att skydda våra liv som gämförelse

 • Tack Glenn, Hanna, Fritjof, Torbjörn och alla deltagare för dagens presskonferens och för ert mod att stå upp för sanningen. Vi måste fortsätta fast det gör ont varje gång man inte når in till de man försöker informera.

  “Lions, not sheep” -kepsen bär jag med stolthet!

 • Jag har redan sagt nej till erbjudande om vaccination och kommer vidhålla mitt beslut. Ekonomen Martin Armstrong sade på Youtube att dödligheten var 0,0298% vilket översatt till enklare matematik är ung lika med 3 promille

  • 0,0298 % är ca 0,3 promille, inte 3 promille. Om det stämde så skulle Belgien och Ungern ha haft ungefär 3000 döda i Covid (om HELA befolkningen hade fått Covid). Nu har Belgien rapporterat 25 149 döda i Covid och Ungern 29 971 (källa https://www.worldometers.info/coronavirus/). Uppgiften på 0,3 promille dödlighet verkar uppenbart felaktig.

   • Varför Ungern och Belgien ?
    Vad är fel på Sverige och Finland till exempel?
    Och hur kan Du ange dödligheten i Covid relativt hela befolkningen, det förutsätter ju att alla medborgare i länderna är smittade !
    Du måste ju utgå från smittade vs. avlidna i Covid.
    Jag har räknat enligt text-tvs siffror de senaste månaderna och hamnar på en dödlighet av ca 1,5% av de smittade i Sverige

    • Då undrar jag hur man fastställer att dom är smittade , genom PCR test som kan fås att visa vad som helst???

    • Jag ville bara visa att Sören Turesson har helt fel i sina beräkningar och inte bara i hur han går från procent till promille.
     Jag tog Belgien och Ungern eftersom de så uppenbart visar att siffran på 0,3 promille dödlighet inte stämmer. OM man räknar med att HELA befolkningen har haft Covid så skulle dödligheten bli ca 3 promille. Hur många som har haft det vet vi inte, men det lär inte vara 100 % i alla fall. Så dödligheten är HÖGRE än 3 promille, i alla fall i Ungern och i Belgien. Något mer än så kan man inte utläsa av det jag har skrivit.

 • Tack Torbjörn för dessa 14 punkter med kommentarer!

  Punkt 13 ska förmodligen skrivas: “läkemedelsprövning utan informerat samtycke” och “Nürnbergkoden”.

 • Artikel är på ingång.

  Ni som läst några av mina tidigare artiklar vet att jag gillar att gå till botten med saker och ting samt att det får ta den tid det tar. Efter mitt livs mest omfattande efterforskningar någonsin kring allt som rör: pandemi, virus samt vaccin har häpnadsväckande resultat uppenbarat sig. Skriver detta offentligt då det sätter press på mig själv att leverera – det värsta en skribent vet är deadlines, men som en erfaren journalistvän sa till mig: det kan också bli din räddning! Någon vecka eller så sedan kan Torbjörns enmansredaktion behöva ytterligare nån vecka på sig (min erfarenhet, tror påminnelser …) artikel kommer att publiceras här på NewsVoice.

  Häxor brändes kring 1600-talet på grund av att de ombesörjde sjuka och fattiga med billiga naturmediciner – tillståndet är något likande i dag. ­­­Då var den allena uppfattning av dåtidens elit, att fattiga och sjuka var så på grund Guds straff, och den som motarbetade Guds vilja gjorde djävulens verk och skall således hänga ut och avlivas. Detta var en offentlig tillställning där massorna hetsades att skrika och skandera den uthängde. I dag har MSM den rollen, men vi är på väg att på ändra – se detta som ett personligt krig.  

  • Virus är en illa definierad orsak till symptom, jag anser fortfarande att virus inte finns, det som kallas virus har främst varit en metod att sälja vacciner
   Att kroppen tillverkar miljarder med proteinkjedjorna varje dag som signaler till kroppen och alla hittar inte en plats utan äts upp av kroppsegna bakterier.
   Dessa proteiner ex stresshormoner som skapas av rädsla för virus kan lätt klumpa ihop sig och även sönderfall till miljoner olika varianter av det som kallas virus, pga deras signal/styr värde i kroppen kan det säker vara ogynsamt men ingalunda ett virus som med, sin ringa storlek knappt är en me i g i ett brev och har ingen idé om att föröka, sig eller försöka få barnbarnen att se ut som dom kom från ett annat land.
   Jag som Acupunktör har botat många så kallade virus sjukdommar med enkla medel och anser att om en nål fixar saker som sjukvården inte klarar så är nog min diagnos och hypotes mer riktig.

   • Akupunkt är fantastiskt. Själv går till Doktor Wang (kines) som har en femårig TKM-utbildning (traditionell kinesisk medicinsk) från Kina och 20 års yrkeserfarenhet som akupunktur.

    Han är helt fantastiskt. Inga journaler. Bara kontanter.

   • Min reflektion som lekman:
    Att virus inte gått att isolera enligt Kochs stränga definition är inte bevis på att virus ej existerar utan tyder på att dom är relata till mer fullständiga biosystem.

    När jag googlar får jag att med en mindre sträng definition på ‘isolera virus’ har det gjorts i flera fall sen 30-talet

 • Vilka är läkarna? Har de ngn gemensam plattform, hemsida osv, där man kan verifiera vad de tycker? Utan mer konkret info känns uppgifterna ganska tunna. Även om jag har kommit fram till samma slutsats själv.

  • Glenn Dormer är en kanadensisk läkare som forskat på Uppsala universitet i över 20 år. Han fick sparken pga att han vägrade bära munblöja.
   Han deltog även på “Tusenmannamarchen” där han varnade starkt för vaccinet som gör kvinnor infertila, som nu många fler i hans ställning bekräftar, att så är fallet. En stor mängd spikprotein sätter sig på äggstockarna.
   Vet att en av hans videos på sociala medier blev censurerad och togs bort.

 • Tack Glenn, Hanna, Fritjof, Torbjörn och alla deltagare för dagens presskonferens och för ert mod att stå upp för sanningen. Vi måste fortsätta fast det gör ont varje gång man inte når in till de man försöker informera.

  “Lions, not sheep” -kepsen bär jag med stolthet!

 • Jag har redan sagt nej till erbjudande om vaccination och kommer vidhålla mitt beslut. Ekonomen Martin Armstrong sade på Youtube att dödligheten var 0,0298% vilket översatt till enklare matematik är ung lika med 3 promille

  • 0,0298 % är ca 0,3 promille, inte 3 promille. Om det stämde så skulle Belgien och Ungern ha haft ungefär 3000 döda i Covid (om HELA befolkningen hade fått Covid). Nu har Belgien rapporterat 25 149 döda i Covid och Ungern 29 971 (källa https://www.worldometers.info/coronavirus/). Uppgiften på 0,3 promille dödlighet verkar uppenbart felaktig.

   • Varför Ungern och Belgien ?
    Vad är fel på Sverige och Finland till exempel?
    Och hur kan Du ange dödligheten i Covid relativt hela befolkningen, det förutsätter ju att alla medborgare i länderna är smittade !
    Du måste ju utgå från smittade vs. avlidna i Covid.
    Jag har räknat enligt text-tvs siffror de senaste månaderna och hamnar på en dödlighet av ca 1,5% av de smittade i Sverige

    • Då undrar jag hur man fastställer att dom är smittade , genom PCR test som kan fås att visa vad som helst???

    • Jag ville bara visa att Sören Turesson har helt fel i sina beräkningar och inte bara i hur han går från procent till promille.
     Jag tog Belgien och Ungern eftersom de så uppenbart visar att siffran på 0,3 promille dödlighet inte stämmer. OM man räknar med att HELA befolkningen har haft Covid så skulle dödligheten bli ca 3 promille. Hur många som har haft det vet vi inte, men det lär inte vara 100 % i alla fall. Så dödligheten är HÖGRE än 3 promille, i alla fall i Ungern och i Belgien. Något mer än så kan man inte utläsa av det jag har skrivit.

 • Tack Torbjörn för dessa 14 punkter med kommentarer!

  Punkt 13 ska förmodligen skrivas: “läkemedelsprövning utan informerat samtycke” och “Nürnbergkoden”.

 • SCB uppger ca 92000 döda per år i genomsnitt och 98000 år 2020, dvs 6000 fler döda än normalt. Kanske inte anses signifikant, men fler än normalt är det.

  https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/doda-i-sverige/

  Annars bra initiativ. Bort med obligatoriska åtgärder och propaganda. Korrekt information till medborgarna så får var och en besluta om sina åtgärder för att skydda sig. Vi är fria människor i ett fritt samhälle, allt annat skall vara olagligt.

 • SCB uppger ca 92000 döda per år i genomsnitt och 98000 år 2020, dvs 6000 fler döda än normalt. Kanske inte anses signifikant, men fler än normalt är det.

  https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/doda-i-sverige/

  Annars bra initiativ. Bort med obligatoriska åtgärder och propaganda. Korrekt information till medborgarna så får var och en besluta om sina åtgärder för att skydda sig. Vi är fria människor i ett fritt samhälle, allt annat skall vara olagligt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *