Världsledande hjärtläkare till massmedia: miljontals människor dör helt i onödan i Covid-19

publicerad 14 april 2021
- av Margareta Skantze
Peter A. McCullough, MD, MPH

SJUKVÅRD. Den amerikanske hjärtläkaren Peter McCullough, professor vid Baylor University Medical Center i Texas, riktar en vädjan till journalister runt om i världen att skriva om det han kallar ”the biggest story that the major media could ever play.” Det handlar om hur miljontals människor dött helt i onödan i Covid-19, trots att det finns verksamma och beprövade läkemedel.

Text: Margareta Skantze (Margaretaskantze.se), kulturskribent med ett förflutet på Sveriges Radio | Artikeln refuserades av SvD Debatt | Peter A. McCullough, MD, MPH. Pressfoto

Det mest omtalade av dessa läkemedel är hydroxiklorokin (HCQ), som använts under sjuttio års tid mot malaria. I många länder säljs det över disk utan recepttvång. I samband med SARS-epidemin år 2005 publicerade den amerikanska hälsomyndigheten CDC (Centers for Disease Control and Prevention) en studie som visade att HCQ effektivt förhindrar spridning av SARS CoV-virus i cellkulturer.

Flera läkare, bland annat i USA och Frankrike, följde rekommendationen och kunde konstatera mycket positiva resultat när de behandlade covidsjuka patienter med HCQ i kombination med zink och antibiotika.

Margareta Skantze: Vi behöver en vetenskaplig dialog om coronakrisen

Inledningsvis ställde sig WHO positiv till HCQ-behandlingen

Försäljningen av HCQ sköt i höjden med raketfart. Men plötsligt kom helt andra signaler från WHO, från läkemedelsindustrin och från hörsamma politiker.  Läkare som pläderat för HCQ trakasserades och avskedades från sina arbetsplatser. HCQ förklarades som verkningslöst och sades dessutom orsaka farliga biverkningar, något som aldrig tidigare påtalats under de många decennier medlet varit i bruk. Det vetenskapliga underlaget utgjordes av en rapport i den välrenommerade medicinska tidskriften The Lancet (22 maj 2020). Studien påstods bygga på datamaterial rörande 100,000 covidsjuka på sex kontinenter som alla behandlats med HCQ. Ansvarig för studien var firman Surgisphere.

NewsVoice: Dr Peter McCullough: Fungerande Covid-19-mediciner används fortfarande inte

Artikeln utsattes omedelbart för stark kritik av seriösa forskare, som bland annat ifrågasatte det stora antalet patienter från länder där det inte förekommer dataregistrering. Det visades sig snart att undersökningen var ett rent påhitt. Surgispheres grundare Sapan Desai, som är åtalad för flera brott och som ideligen omregistrerat sin firma i olika delstater i USA, gick under jorden. Hans medförfattare sade sig aldrig ha sett ursprungsmaterialet utan endast varit behjälpliga med att göra själva sammanställningen, men artikeln fick ligga kvar på nätet i nästan två veckor innan The Lancet reagerade.

Under den tiden hann WHO bannlysa användandet av HCQ. Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, hakade på. Den 29 maj 2020 publicerade Läkemedels­verket i Sverige en varning för användande av HCQ med hänvisning till risken för svåra biverkningar. HCQ kan numera endast skrivas ut i Sverige av specialister för behandling av mycket ovanliga reumatiska sjukdomar.

Först när HCQ i praktiken förbjudits drog The Lancet tillbaka studien. Dock gavs inga förklaringar till varför artikeln dragits tillbaka och det ledde inte till någon debatt kring publiceringen. En omfattande censur infördes på nätet. Alla inlägg på Facebook som diskuterade HCQ på ett positivt sätt raderades eller belades med varningstexten: ”Kan bidra till permanent fysisk skada”.


Mörkningen och censuren har väckt en våldsam vrede världen över mot hälsomyndig­heterna och mot tech-jättarna. Detta har lett till ytterligare censuringripanden på nätet. Samtidigt utsattes också det billiga och verksamma naturläkemedlet Ivermectin, kinesisk malört, för en liknande förtalskampanj, liksom det långt dyrare Remdesivir från det multinationella läkemedelsbolaget Gilead.


Så vad ligger bakom dessa kampanjer mot verkningsfulla mediciner?

I USA är det Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FDCA) som reglerar godkännandet av alla läkemedel, inklusive vaccin. Enligt paragraf 564 är det möjligt att under speciella betingelser få vacciner godkända trots att de inte genomgått alla nödvändiga steg i processen. Ett sådant undantag kan beviljas om det råder ”en krissituation som utesluter möjligheten att diagnosticera, behandla eller förhindra allvarliga livshotande sjukdomar eller hälsotillstånd”.

Margareta Skantze: Varför är Vetenskapsradion så tyst om de ovetenskapliga PCR-testerna?


En förutsättning för detta undantag är dock att det inte finns adekvata, godkända eller tillgängliga alternativ. För att driva igenom det snabba godkännandet av de tidigare oprövade vaccinen fick det alltså inte finnas några mediciner som kunde bota sjukdomen covid-19.


 

Normalt tar det ungefär tio år innan ett vaccin är färdigt för godkännande. Nu tog denna process ett par månader. Tack vare undantaget kunde oprövade experimentella mRNA-vaccin godkännas utan redovisning av genomförda djurförsök.

Peter McCullough har vittnat inför Senaten i USA och i Texas om sina egna och sina kollegers positiva erfarenheter av behandling med HCQ. Den ansedda tidskriften American Journal of Medicine har publicerat hans rapport (jan 2021). Den bygger på 237 studier varav 167 peer review-granskats. Här framgår att länder där HCQ används i ett tidigt skede av sjukdomen är dödligheten 79 procent lägre än i länder som förbjudit användningen. Detta har skett i Indien, Pakistan och Ryssland och där ligger dödstalen mycket lågt i förhållande till länderna i Västvärlden.


WHO och CDC (USA:s Folkhälsomyndighet) har enligt Peter McCullough visat ett komplett ointresse för att utföra kliniska tester med de metoder som han själv och hans kolleger använt. Han konstaterar att det strider mot all moral att undanhålla sjuka människor verksamma läkemedel. Och det faktum att så sker borde vara ”the biggest story that the major media could ever play.”


Journalister måste agera nu

Den stora frågan är när journalisterna i de stora dagstidningarna och i public service ska anta Peter McCulloughs utmaning och skriva om detta ofattbara svek mot mänskligheten och mot de engagerade läkare som driver denna fråga.

Ytterligare en journalistisk utmaning är att ta reda på vad som ligger bakom den till synes panikartade satsningen på massvaccinering av hela jordens befolkning.

Text: Margareta Skantze (Margaretaskantze.se), kulturskribent med ett förflutet på Sveriges Radio

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jag har bett ansvariga på Läkemedelsverket att läsa denna artikel. De är nu informerade om vad en av de mest erkända hjärtläkarna i USA anser om coronakrisen och hur Covid-19 kan botas.

 • Bra artikel.
  Vi som vet att det inte är en riktig pandemi måste sluta att använda ordet pandemi.
  Vi skulle kunna säga:
  “Den allvarligare influensan”
  “Den påstådda pandemin”
  “Covid influensan”
  etc.
  Vad som helst som talar om vad det faktiskt är.
  Om vi använder ordet pandemi så ger vi vatten på kvarnen åt charlatanerna.
  Jag tror att vi som vet vad som pågår kan hålla med om att denna influensa är något allvarligare, men det är ingen pandemi, det är inte ens en epidemi enligt de grundläggande definitioner som funnits tidigare.
  Om vi ska få detta elände att sluta samt att få folk att se saken för vad den är, så måste vi namnge det hela på rätt sätt.
  Att det är en “PCR-test pandemi”, det skulle nog de flesta, som är pålästa, hålla med om.

 • Klorokinfosfat var effektivt, säkert och mer vetenskapligt redan 29 februari 2020.
  Jämfört med dödliga experimentvaccinerna helt utan kända långtidseffekter.

  Genombrott: Klorokinfosfat har visat tydlig effekt vid behandling av COVID-19-associerad lunginflammation i kliniska studier.
  https://www.jstage.jst.go.jp/article/bst/14/1/14_2020.01047/_article

  Men vad har hänt med de vanliga, ganska så dödliga säsongsinfluensorna?
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/influensa-veckorapporter/aktuell-influensarapport/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *