Mediaclownen Georg Lagerberg spökar på MPRT igen

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 7 juli 2021
- Torbjörn Sassersson
Georg Lagerberg (MPRT) och clownen "It". Foton: SVT Play och Hot Toys
Bild: Georg Lagerberg (MPRT) och clownen "It"

MEDIA & OPINION. NewsVoice sökte tidigare i år innovationsstöd precis som många andra tidningar, men fick nyligen avslag vilket beslutades av Georg Lagerberg och Ida Nilsson på myndigheten MPRT, alltså samma Lagerberg som låg bakom att NewsVoice inte fick redaktionsstöd 2020.

NewsVoice hade sökt innovationsstöd 2021 för att öka trafiken till sajten Newsvoice.se genom att söka medel för att utveckla en mobil app. Vi motiverade behovet genom att informera MPRT om att användartrafiken visar på en ständigt ökande andel besökare från mobiltelefoner och att NewsVoice idag behöver möta användarkraven hos dessa.

Dessutom ville vi börja med sk push-notiser och förenkla för att kunna integrera material från mediapartners. En mobil app skulle främja inte bara trafiken till NewsVoice utan även till andra nya nätmedier som vi väljer att samarbeta med.

Motiveringen till avslaget löd:

“En stor del av det redaktionella innehållet i NewsVoice webbtidning består av artiklar och redaktionellt material som präglas av vad som skulle kunna beskrivas som desinformation, konspirationsteoretiska resonemang eller vilseledande kring vetenskap.”

Källa: MPRT 21-01311 Beslut

Vi håller naturligtvis inte med om beskrivningen av vårt innehåll. Vi vet att etablissemanget egentligen inte gillar tidningar som avviker från de politiskt korrekta narrativen. Vi misstänker även att stödpolicyn delvis går ut på att göra tidningar beroende av bidrag för att på det viset indirekt styra innehållet i den riktning som det industriella, mediala och politiska komplexet önskar. Följer inte en tidning manuset kan den förlora stödet. Har en tidningen blivit beroende av stödet kan ett avslag innebära nedläggning.

Georg Lagerberg gillar inte gurkmeja mot cancer

När NewsVoice 2020 sökte redaktionsstöd fick vi också avslag. Då hävdade beslutsfattarna bla Georg Lagerberg på MPRT att NewsVoice minsann publicerat artiklar om att gurkmeja kan hjälpa mot cancer (vilket även SvD och Aftonbladet gjorde). MPRT hävdade även att NewsVoice har ett innehåll som avviker från ett konventionellt systemtänkande samt att vissa artiklar kategoriserats som kontroversiella.

Läs mer: SvD och NewsVoice skrev om gurkmeja – SvD fick miljoner – NewsVoice ingenting

När vi sökte innovationsstödet 2021 hade vi redan tagit bort kategorin Kontroversiellt och istället portionerat ut alla dessa artiklar i andra normala kategorier som tex Kultur, Teknik och Media. Vi flyttade tex en artikel om MPRT och Georg Lagerberg, som vi kategoriserat som kontroversiell, till kategorin Media trots att vi står fast vid att Lagerbergs beteende på MPRT är kontroversiellt.

Vi hade även tagit bort en mening i vår publikationspolicy om att vi ger utrymme för skribenter som ger uttryck för åsikter som kan klassificeras som avvikande från det konventionella systemtänkande, men vi tog inte bort några av dessa artiklar från NewsVoice.

Vi lät alla artiklar där forskare framförde att gurkmeja kan hjälpa mot cancer ligga kvar eftersom varken SvD eller Aftonbladet tagit bort sina artiklar som framförde exakt samma sak.

MPRT mörkade yttrande från professor emeritus i journalistik angående NewsVoice

När MPRT meddelade NewsVoice om avslaget “missade” de att bifoga ett särskilt yttrande från Gunnar Nygren som är professor emeritus i journalistik vid Södertörns högskola. Nygren som själv arbetat som journalist och forskat om lokala medier, journalistiska yrkesroller och medieutveckling skriver följande om mediestödet och NewsVoice:

Mediaprofessor emeritus Gunnar Nygren
Mediaprofessor emeritus Gunnar Nygren. Pressfoto: Södertörns Högskola

“Jag vill lämna ett särskilt yttrande när det gäller punkt 7 [angående beslutet om NewsVoice] på dagordningen vid dagens möte i mediestödsnämnden.

Mediestödet syfte är att stärka demokratin genom att ge allmänheten en mångfald av medier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet (§2 i mediestödsförordningen). Detta syfte innehåller två viktiga värden, både mångfald och hög kvalité. Dessa värden hänger också ihop, en mångfald kan antas bidra till en högre kvalité i mediesystemet som helhet.

I bedömningarna av ett antal ärenden vid dagens möte diskuterades vad som är hög kvalité. I myndighetens föreskrifter finns en detaljerad skrivning av vad som inte är hög kvalitet i mediernas innehåll – felaktig eller manipulerad information, om det uppmanar till brott och publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap. En del befanns vid mötet finnas på rätt sida av denna svårdefinierade skala, medan NewsVoice inte gjorde det.

Jag menar att det inte är en statlig myndighets uppgift att vara smakdomare när det gäller vad som är kvalitet i medieinnehållet. Den detaljnivå som föreskrifterna ligger på riskerar att direkt peka ut innehåll som är otillåtet för att få mediestöd.

Fördelningen av mediestöd bör ske utifrån andra och tydligare kriterier för stödet (upplaga/antal användare, frekvens, ämnesmässig bredd i innehållet etc). Därmed gynnas en mångfald i medieutbudet, något som i ett längre perspektiv också bidrar till ett demokratiskt samhälle.

En kvalitetsbedömning av medieinnehållet utifrån de innehållskriterier som anges i myndighetens föreskrifter riskerar också att bli godtycklig, trots försöken att definiera otillåtet innehåll.”

Källa: protokoll-3-2021, MPRT

Gunnar Nygren är mycket medveten om hur politiker styr journalisterna genom att ge dem “halvfabrikat”. 2019 skrev Södertörns högskola artikeln: “Politikens kontroll över medierna ökar” där Nygren står som medförfattare och kontaktperson.

“Utvecklingen har lett till att medierna blivit mer beroende av vad forskarna kallar ”halvfabrikat”, alltså nyheter som produceras av regeringskanslierna. Med minskade resurser följer även sämre möjligheter för journalisterna att söka egna källor, och därför är det i allt större utsträckning politiken som sätter agendan för vad som rapporteras i media och hur.”

Södertörns högskola skriver även följande i artikeln:

“Av de fyra länder som undersöktes, Sverige, Finland, Litauen och Polen, kunde forskarna se att centraliseringen hade gått längst i Sverige. Och långsiktigt har det här negativa konsekvenser för demokratin, menar forskarna.

– Om medborgarnas åsikter och värderingar gällande politik och enskilda politiker enkelt kan bli manipulerade genom maktintressen kan det skada demokratin, säger Karl Magnus Johansson.”

Beslutsfattare på MPRT som Georg Lagerberg, Ida Nilsson, Kajsa Rohdin, Anita Linder, Stefan Attefall, Rossana Dinamarca, Micke Seid, Pelle Snickars och Mats Svegfors är exempel på personer som skadar svenskt medieutbud och som hellre stödjer massproduktionen av artiklar av typen “halvfabrikat” från regeringskansliet.

Hittills har dessa personer undanhållit NewsVoice olika mediestöd på i runda tal en miljon kronor (inkluderat sökt redaktionsstöd 2021 som garanterat får avslag), så frågan är vilken mening det finns att fortsätta söka mediestöd. Istället förblir vi beroende av annonsintäkter och donationer från privatpersoner.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör och grundare av NewsVoice

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq