Norberg: Nyval öppnar för grundlagsförbättringar

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 5 juli 2021
- Jan Norberg
Stefan Löfven, Sveriges bästa statsledare genom tiderna? Illustration: Jeander.com
Stefan Löfven, Sveriges bästa statsledare genom tiderna? Illustration: Jeander.com
Stefan Löfven, Sveriges bästa statsledare genom tiderna? Illustration: Jeander.com

SVERIGE. ”Tänk dig framtid där lagar och strafftillämpningar ligger i linje med vad folkflertalet i grund och botten velat ha…” Det skriver Jan Norberg som anser att ett nyval skulle vara på sin plats. Han skriver att Socialdemokraterna är duktiga på att ändra i regler, lagar och grundlagar för att befästa sin maktposition till vilket pris som helst.

Text: Jan Norberg

Den alltid lika eminente Petterssons Blogg publicerade nyss en artikel som i sin grundtanke är smått genial.

Sverige plågas ständigt av våra politikers klåfingrighet då det gäller att ändra alla möjliga lagar, inklusive våra grundlagar. Ta bara den så kallade Pandemilagen som riskerar att bita sig fast för lång tid framöver.

Denna klåfingrighet har pågått många årtionden, alltsedan Palmes era som socialistledare har sossarna ändrat många lagar så att de ger åklagare och domstolar möjligheter att tolka lagstiftning i en anda som sossarna vill. När sozzarnas politik inte räcker till ändrar man friskt i såväl lagstiftning som i påföljdsdelen i lagarnas tillämpning. Behöver jag säga mer än migrationslagstiftningen och straffrihet för tendentiös och olaglig myndighetsutövning?

Sveriges lagar skall heller inte sättas ur spel av olika FN-konventioner som Sveriges 7-klöver ratificerat, sossarna hänvisar dagligen till våra internationella åtaganden för att kunna importera ännu mer muslimska gökungar vilka sedan visar sin outsägliga tacksamhet genom att med sin våldsamma kriminalitet förnedra den svenska ursprungsbefolkningen. Behöver jag säga mer än polisen Andreas Danmans tragiska död?

Om vi mot förmodan skulle få ett nyval så blir den absolut mest prioriterade uppgiften för en ny regering, utan dessa musse-lovers inom C, S, MP, att snabbt ändra en lång rad lagar och klubba dessa i Riksdagen före nästa års ordinarie val.

Därefter får vi hoppas att denna nya regering tar upp samma frågor till nytt beslut i Riksdagen på en gång efter Riksdagens öppnande nästa höst 2022.

Med detta mellanliggande val så kan vi faktiskt få även våra grundlagar rensade från sossepatraskets alla vansinnigheter.

Det finns egentligen ingen anledning att på vanligt sossevis starta en massa onödiga och tidsödande utredningar, en ny regering kan snabbutreda och komma med lagförslag där Lagrådet i och för sig får säga sitt men där Riksdagen inser sin oinskränkta roll som lagstiftningsorgan i Sverige. Behöver jag påminna om behovet av återvandring?


Tänk dig framtid där lagar och strafftillämpningar ligger i linje med vad folkflertalet i grund och botten velat ha alltsedan tiden då Palme ändrade svensk grundlag för att multkulti skulle gå att införa. Eller behöver jag påminna om behovet att återinföra en 100 gånger mer skarp lagstiftning mot ämbets och tjänstemanna-ansvaret?


Grundlagsförbättringar

Listan för behovet av nödvändiga lagändringar där det behövs ett mellanliggande riksdagsval är lång, men om vi prioriterar grundlagsändringarna så är det första steget taget för att ha förutsättningar att återställa ordningen i det sjunkande skeppet Sverige.

Låt oss därför hoppas på ett nyval.

Text: Jan Norberg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq