Unger-Salén: Därför är “covidvaccinerna” värdelösa och farliga

publicerad 31 augusti 2021
- Kerstin Unger-Salén
Covid-vaccin. Foto och licens: Rawpixel.com

ANALYS. “Vaccination förebygger sjukdom och är en av de mest effektiva och kost­nadseffektiva medicinska insatser som finns”, skriver Världshälsoorganisationen och banar därmed vägen för massvaccinering. Det enda sättet att få slut på covidpandemin, är att alla vaccineras. Dessa uttalanden saknar vetenskaplig, men används för att bana vägen för global massvaccinering.

Text: Kerstin Unger-Salén | Covid-vaccin. Foto och licens: Rawpixel.com

Verkligheten har kommit ikapp spekulationerna

I sin strävan att se till att alla motiveras att ta sprutan försöker man förvilla folk att ett starkt och hälsosamt naturligt immunförsvar inte är det bästa sättet för att skydda oss mot Covid-19 och alla dess varianter. Man uppmanar också de som redan haft Covid-19 att ta sprutan trots att det är vetenskapligt bevisat att ett naturligt skydd efter Covid-19 är överlägset covidsprutan.

Det kan till och med vara så att Covid-19 sprutan kan förstöra den naturliga immunitet som uppnås genom avklarad infektion. En artikel publicerad i Washington University School of Medicine, St. Louis rubricerad “Good news: Mild Covid-19 induces lasting antibody protection” Studiens författare Tamara Bhandari hävdar att immunitetet kan vara livet ut:

“People who have had mild illness develop antibody-producing cells that can last a lifetime”.

Ytterligare ett bevis: ”No point vaccinating those who’ve had Covid-19″ enligt en studie från Cleveland Clinic av dr Sanchari Sinha Dutta, Ph.D. (juni 8, 2021). Studien visar att det finns ingen positiv förbättring av att låta vaccinera sig när man haft Covid-19.

Den kanadensiske immunologen, professor Briam Bridle förklarar att naturlig immunitet ger ett robust skydd mot alla varianter och att vaccinframkallad immunitet inte är lika effektiv. När man infekteras av Covid-19 utvecklar kroppen antikroppar gentemot alla virala proteiner, medan covidsprutan endast (i bästa fall) framkallar antikroppar mot ett protein, nämligen spikproteinet för Covid-19.

Det finns bot för covid – vinstintressen stoppar

Massvaccinering skulle kunna motiveras (om de inte vore mRNA-injektioner) förutsatt att det inte finns en möjlighet att bota Covid-19, men det gör det. Billiga läkemedel som Ivermectin och Hydroklorokin visar sig fungera alldeles utmärkt. Det finns många forskningsstudier som bekräftar detta, men eftersom vaccin för hela jordens befolkning är en lönsammare affär har läkemedelsindustrin med hjälp av sina lobbyister och falska forskningsstudier, lyckats se till att dessa billiga läkemedel som använts sedan urminnes tider, inte får användas som behandlingsmetod mot Covid-19.

Alla länder har inte följt lobbyisternas råd, men i Sverige har man dock förbjudit Ivermectin och Hydroklorokin. Man stöder sig på bla en falsk forskningsstudie som dessutom publicerades i The Lancet, men som de fick dra in snabbt. Likafullt fortsätter man att hänvisa till studien och på så sätt lyckades industrin förbjuda dessa effektiva läkemedel, trots att många läkare rapporterat om deras framgång.

Stor framgång i Indien med Ivermectin mot Covid-19

Ett exempel på hur läkemedels lobbyisterna i samarbete med massmedia samverkar för att mörklägga allt som bevisar hur bra Ivermectin faktiskt fungerar, är fallet med vad som hände i Indien med den snabba spridningen av den så kallade Delta-varianten.

I de flesta staterna beslöt man så småningom att förorda Ivermectin som behandling och i förebyggande syfte. De officiella siffrorna talar för sig själva. Tidigare i år läste vi om 414.000 fall och över 4000 döda per dag. Så småningom hörde vi inte mycket mer. Sanningen är att covidfallen i stort sett försvann inom 5 veckor efter att man börjat använda Ivermectin. Till sist kommer sanningen alltid fram och den är betydelsefull. Siffror redovisas av John Hopkins University och kan inte ens förnekas av WHO.

Efter att ha sett hur Ivermectin räddade liv i Indien bestämde sig The Indian Bar Association (IBA) att anmäla WHO:s chefsforskare dr Soumya Swaminathan den 25:e maj. Hon anklagas på 71 punkter för att ha förorsakat dödsfall bland indiska medborgare genom att ha misslett dem angående Ivermectin. Mer specifikt refererar The Indian Bar Association till fackgranskade publikationer och evidens som sammanfattats av the Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) och en panel som består av 65 medlemmar i The British Ivermectin Recommendation Development (BIRD) som dessutom leds av av WHO-konsulten och meta-anlytiker experten dr Tess Lawrie.

Ytterligare en petition har lämnats in där man anmäler vissa myndigheter för att de tvingar anställda att vaccinera sig om de vill behålla sina jobb eller få tillgång till offentliga rum, eller att kunna resa (samma övergrepp som påbörjats även i Frankrike). I petitionen säger man följande:

Covid-19 vaccinen är experimentella, orsakar en mängd olika biverkningar och dödsfall, och har ännu inte avslutat fas 3 av kliniska prövningar samt, de är inte konstitutionella.”

Varför är media ointresserade att rapportera om allt detta? Det borde ju vara av lika stort intresse som när man skrev om Indiens stigande antal insjuknade och all tragik det förde med sig, men det riskerar förstöra narrativet om vaccinet som den enda lösningen för att få slut på pandemin.

NIH, CDC, och FDA tillåter inte att allmänheten får information som kan sätta käppar i hjulet för den pågående vaccinationspolicyn. Även om det skulle rädda liv med mycket mindre risktagande, mindre kostnader för skattebetalaren och att det skulle kunna få slut på pandemin. Det är ett cyniskt spel där makt och girighet driver vaccinationshetsen.

Läkemedelsindustrin är mäktigare än enskilda regeringar och de utövar okontrollerad makt över politiska beslut. Se till exempel Pfizers försäljningskontrakt med Albanien som läckte ut. De styr över myndigheter samt topporganisationer som WHO. Deras kontroll och makt är på en nivå som ingen kan föreställa sig och Bill Gates är ett bra exempel.

Peter C. Gøtzsche är specialistläkare i internmedicin och professor i klinisk ­medicin har publicerat över 75 artiklar i de fem stora veten­skapliga tidskrifterna Annuals of Internal Medi­cine, BMJ, JAMA, The Lan­cet och New England Journal of ­Medi­cine. Hans vetenskap­liga arbeten har citerats cirka 50.000 gånger. Han säger följande om läkemedelsmyndigheterna:

”Det finns överväldigande många belägg för att vi inte heller kan lita på läkemedelsmyndigheterna. De är i sitt arbete alltför beroende av vad läkemedelsföretagen säger till dem, trots att de mycket väl vet att bedrägeri, snedvridning och underrapportering av allvarliga medicinska skador är allmänt förekommande i de läkemedelsföretag som sponsrar dem.”

Läkemedelsindustrin har medvetet medverkat till att förtrycka information om alternativ till covidsprutan, vilket lett till att hundratusentals människor dött i onödan.

De som vaccinerat sig kan nu se fram emot att hamna i ett evigt ekorrhjul av ”vaccin- boosters”. Man har redan börjat vänja den godtrogna vaccinerade allmänheten om behovet av att ta dem. Det ”skydd” som sprutan skulle ge varar inte många månader och skyddar inte mot nya virus-varianter. Det har Moderna redan klargjort offentligt. Trots detta fortsätter FDA och CDC att sprida falska påståenden om att covidsprutorna fungerar utmärkt mot nya varianter.

De påstår till exempel:

  • ”FDA-authorized COVID-19 vaccines help protect against Delta and other known variants.”
  • “These vaccines are effective at keeping people from getting COVID-19, getting very sick, and dying.”
  • “To maximize protection from the Delta variant and prevent possibly spreading it to others, you should wear a mask indoors in public if you are in an area of substantial or high transmission even if you are fully vaccinated.”
  • “We don’t know how effective the vaccines will be against new variants that may arise.

De påstår även:

”Vaccinera er och ni blir skyddade från COVID 19 och Delta varianten, men bär mask i publika ställen inomhus för även vaccinerades kan smittas. Vi vet inte hur effektiva vaccinen är mot nya varianter”.

Sa de inte först att vaccinet skyddar mot covid och andra kända varianter (”authorized COVID-19 vaccines help protect against Delta and other known variants”)?

Det låter som man försöker förvirra folk, men människor är faktiskt inte dumma. Kunde man verkligen inte räkna ut att virus muterar och att massvaccinering under pågående pandemi driver fram mutationer än snabbare, och gör dem mer smittsamma?

Hederliga vaccin- och immunologexperter har kontinuerligt försökt komma till tals, men blir censurerade om de går utanför det officiella narrativet. Till varje pris vill man förhindra en vetenskaplig öppen diskussion om bästa behandlingsmetoder under en pågående pandemi. Därför får allmänheten inte veta sanningen och därför dör många människor i onödan.

Lite officiella fakta om dödsfall och allvarliga biverkningar efter att ha injicerats med COVID-sprutan. Här kommer data från den 13:e augusti, från The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) som visar att mellan den 14:e december, 2020 och den 6:e augusti, 2021, rapporterades totalt 600.000 fall till VAERS, vilket inkluderar 13.000 dödsfall, en ökning med 425 jämfört med föregående veckan.

Se referens nedan: National Vaccines Information Center.

Därmed vet vi hur dåliga covidsprutorna är.

Verkligheten kommer dock i kapp myndigheterers lögnaktiga uttalanden, och censurmaskineriet börjar nu att haverera.

De länder som varit snabbast med att vaccinera, tycks vara värst drabbade av olika varianter – Vaccinerade i Storbritanninen hamnar på sjukhus och cocvidfallen ökar trots många vaccinerade i Israel

De som får höra att de ovaccinerade bär skulden till pågående ökning av COVID fall kan ha glädje av att läsa ytterligare en sanning som motsäger sådana påståenden.

Sir Patrick Vallance, Storbrittaniens högsta forskningsexpert rådgivare, har tillkännagett att ungfär 40 % av de som tagits in på sjukhus för Covid i Storbritannien redan hade vaccinerats.

Covidfall ökar även snabbt i Israel trots att landet ligger i topp med runt 78 procent fullvaccinerade israeler över 12 år. Smittspridningen sker även bland fullvaccinerade och nu erbjuds alla över 40 år en tredje vaccindos.

Mullers Ratchet

En evolutionär genteori som kallas för Mullers Ratchet, konstaterar att när ett utbrott börjar ebba ut, brukar viruset mutera till en mer smittsam form, samtidigt som det blir mindre virulent, vilket framkallar en mycket mindre farlig infektion. Detta bekräftas av forskar- och intensivvårdsläkaren Mc Cullough och vi kan ju se vad som händer idag.

Det hindrar dock inte att media och myndigheter fortsätter sin skrämselkampanj inför Delta och andra virusvarianter. Det gäller att allmänheten inte börjar svaja och tveka om vaccinering. Alla måste fortsätta att snällt gå in i fållan och med jämna mellanrum låta sig sprutas med nya toxiska injektioner.

Mc Cullough konstaterar:

”Det är helt uppenbart, enligt UK Technical Briefing 13, som publicerades den 18nde juni, att ”vaccinet” inte ger något skydd mot Delta varianten och att det dessutom är en mild variant.”

Han säger vidare att:

”varianten är lätt att behandla och de som drabbas värre kan behandlas hemma med enkla läkemedelskombinationer”.

Det finns ingen anledning att driva på vaccinationer. Mc Cullough som talat inför senaten i USA och som i början av epidemin, varmt förordade covidsprutan, avråder numera från sprutan. Trots allt det vi nu vet av erfarenhet, fortsätter myndigheter och påstådda experter att ihärdigt driva kampanjen att alla ska ta covidsprutan.

EU:s läkemedelsmyndighet rapporterar den 1:a augusti, 2021, att Covid-19-sprutan till dags datum har lett till 826.896 biverkningsfall, och de ökar med cirka 3,6 % av Europas befolkning varje vecka och då står kvinnor för nästan 70% av dessa fall.

Storbritanniens regering har nyligen rapporterat data som borde få de flesta att stanna upp och fråga sig om detta sk vaccin verkligen fungerar och vad som ligger bakom allt detta.

Från och med den 1:a februari fram till den 2:a augusti registrerades 724 dödsfall av deltavarianten, varav 402 var dubbelvaccinerade. 79 personer hade fått en injektion och endast 253 var ovaccinerade.

Slutsatsen är att de som dubbelvaccinerats, tycks vara mer utsatta att drabbas av deltavarianten.

Därmed faller hela korthuset om att det är de ovaccinerade som mestadels ockuperar sjukhusplatser. De officiella siffrorna talar sitt eget språk. I Israel är 60% av de som ligger på sjukhus för Covid-19 (Delta) fullt vaccinerade. Någonting har gått fruktansvärt fel och det har med mRNA-vaccinerna att göra. De är inga vanliga vaccin.

  • Varför tiger massmedia om dessa fakta?
  • Varför tiger massmedia om att unga friska människor dör knall och fall efter sprutan?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att ungdomar ska injiceras i höst

Barn och ungdomar är nästa grupp som ska in i fållan och injiceras trots att det inte finns några som helst långvariga studier som kan garantera att somliga inte får allvarliga. sjukdomar av sprutan, nu och långt framöver. Några smakprov är hjärtmuskelinflammation, neurologiska sjukdomar, autism, infertilitet, missfall, cancer och kontinuerliga menstruations-blödningar. Trots detta förordar myndigheter vaccinering av barn och ungdomar. Det hela är verkligen sjukt oansvarigt och ett brott mot barnens rättigheter.

I en tidigare artikel i Newsvoice skriver man att enligt dr Mercola, berättade den vetenskapliga chefen för Pfizer, dr Phil Dormitzer för kanalen NPR, att om nöd-användning godkänns kommer de första injektionerna att ske av barn 5 år och äldre.

Det kommer sedan att ta ytterligare två år att få fram data för att se om antikropparna verkligen förhindrar sjukdom.

Pfizer säger att de har bedömt att barn ska ha en tredjedel av vuxendosen, vilket anses vara den “optimala” dosen, men vad vet de? Vi ska också komma ihåg att barn är inte mindre vuxenmänniskor, utan de är barn. Deras hjärna och andra organ befinner sig på ett utvecklingsstadie.

Det har också publicerats i pressen att Pfizer nyligen fått fullt godkännande av sitt covidvaccin, men enligt mRNA-utvecklaren och experten dr Robert Malone är detta inte sant. Pfizer-sprutan är fortsatt endast för ”emergency use” och har inte tillstånd av FDA att användas på barn under 16 år.

Däremot kommer det en annan medicin (som ännu inte finns på marknaden). Den kommer att få ett fullvärdigt licens och kommer inte att vara frikänd från ansvar om ersättnings skyldighet vid eventuella, biverkningsskador och dödsfall vilket de nuvarande villkorade s.k. vaccinerna är. Malone menar att pressen ljuger om att Pfizer skulle ha erhållit fullt erkännande.

Enligt NPR har det redan registrerats barn så unga som 6 månader och upp till 11 år för att delta i randomiserade forskningsstudier.

Försöksper­sonerna utsätts för allvarliga risker och placebo-gruppen får också vaccin

Det är skamligt att barn tillåts ingå i så kallade randomiserad placebo­kontrollerad dubbelblind prövning, när Pfizer sprutan inte ens fått godkännande för barn under 16 år. Undrar hur dessa barns föräldrar informerats? De barn och ungdomar som ska delta, sprutas slumpmässigt med Covid-19 sprutan eller om de ingår i placebogruppen, kan de få ett helt annat vaccin.

Varken försöksper­sonerna eller försöksledaren känner till vilka som fått vaccin och vilka som fått placebo-vaccin, förklarar Folkhälsomyndigheten i ett dokument.

”Med placebo menas något som inte innehåller den studerade substansen, men som ser ut som och ges på samma sätt som denna, t.ex. vaccin mot en helt annan sjukdom.”

Vilket placebo-vaccin barnet injiceras med får naturligtvis varken föräldrarna eller ungdomarna reda på, och föräldrar kommer inte nödvändigtvis att informeras om detta. När barnen injiceras är de och föräldrarna ovetandes om de ingår i placebogruppen eller inte och om de fått ett annat vaccin än covidsprutan får man aldrig reda på heller.

I New York Times den 24:e augusti påpekade FDA för Pfizer och Moderna att de pediatriska studier som de gjort, var otillräckliga och inadekvata för att kunna upptäcka allvarliga biverkningar. De borde ha omfattat studier av biverkningar såsom hjärtmuskelinflammation (myocarditis) och pericarditis som visat sig vara extra vanligt hos ungdomar. Kan någon med gott samvete fortsätta att rekommendera mRNA vaccin till barn och ungdomar?

Den tredje sprutan är en realitet som man redan börjar förbereda allmänheten om de ska ta. I Israel har man redan börjat. De som tagit två sprutor är inne i systemet och bör nu vänja sig vid att de sitter fast i en evig spiral. En snara där det så efterlängtade villkorliga ”frihetspasset” endast kommer att vara giltigt om man snällt lyder nya uppmaningar att ta en booster och sedan, en ny Covid-19-spruta varje år, gärna i form av en dubbelspruta mot influensa och Covid-19 i en och samma formidabla injektion. Huruvida det gjorts några som helst förstudier av säkerheten med en sådan kombo, är av ringa betydelse i dessa tider av snabb massvaccinering.

Varför ska vi ta denna spruta när effektiviteten av covidsprutan inte förhindrar smittspridning eller att man kan bli infekterad igen? Sprutan kan ju inte ens kallas ett vaccin eftersom de inte uppfyller minimikrav om att stoppa smittspridning. Snarare är mRNA sprutan en genterapi som visat sig ge allvarliga biverkningar och dödat mer människor än något vaccin gjort i världshistorien av vacciner. Det är bara att gå till den officiella statistiken.

De flesta tar covidprutan för att få tillbaka sin frihet, och att kunna resa igen utan att betala för det falskt positiva PCR-testet. Det kan spledes bli ett dyrt pris att betala. Covidprutan framkallar spikprotein som är och förblir giftiga.

Covid-19-krisen är nersölad av medicinska oegentligheter och övertramp av mänskliga rättigheter

Dessa toxiska spikproteiner stannar inte runt injektionsstället, som mRNA tillverkarna lovat, utan enligt en japansk undersökning (på uppdrag av Pfizer som därmed måste vetat om hur det förhöll sig), visar den att de spritts till olika organ och fortplantningssystem vilket kan få katastrofala följder.

Copvidsprutan uppfyller inga fördelar för dem som ”vaccinerats” eftersom de likväl kan infekteras och smitta andra. I ett preprint papper/artikel av den prestigefyllda Oxford University Clinical Research Group, som publicerades den 10nde augusti i The Lancet, framgår alarmerande fynd som visar att vaccinerade individer bär 251 ggr högre mängd COVID-19 virusbelastning jämfört med ovaccinerade.

Även om det är sant att covidsprutan kan lindra symtom visar det sig att vaccinerade bär osedvanligt hög mängd virusbelastning, vilket gör att de kan potentiellt transformeras till o-symtomatiska superspridare av viruset. Det är antagligen svaret på varför de länder som utfört mest vaccinering och befinner sig i postvaccination, upplever hög återsmitta.

De som är intresserade kan läsa mer i ”preprints of the Lancet”, Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among Vaccinated Healthcare Workers, Posted: 10 Aug 2021, Nguyen Van Vinh Chau, Hospital for Tropical Diseases, Nghiem My Ngoc.

Vaccinationspass är ett politiskt redskap för att diskriminera och skapa antagonism mellan människor. Det leder till totalitära övertramp, och banar vägen för fascistiska lagar. COVID-passens syfte handlar inte om skydd av människors hälsa, utan är ett av många steg mot fullt Digital ID2020. En agenda som G20 (Forum för internationellt ekonomiskt samarbete), beslutade om för ett tag sedan.

Motvilligt inser jag att besluten kring Covid-19 och ”vaccinet” också handlar om annat som inte har med Covid-19 att göra eller ett genuint intresse att skydda vår hälsa. Jag är verkligen inte ensam om denna uppfattning. Allt fler läkare, forskningsexperter, vaccinutvecklare och advokater uttalar sin oerhörda indignation över vad som tycks ligga bakom denna hetsjakt att alla ska vaccineras, kosta vad det kostar.

Vi ska dock inte ge upp hoppet, för det finns hjältar som exempelvis stjärnadvokaten Reiner Fullmich, som kommer se till att det skipas rättvisa. Fullmich är den advokat som lyckades ta ner Volkswagen när de ljög om koldioxidutsläpp och även Deutsche Bank som visat sig vara kriminella.

Samme Fullmich har under det senaste året ägnat sig åt att samla information och bevis från hela världen angående covidkrisen och han har funnit att oerhörda brott begås mot mänskligheten.

Nu börjar rättegångar om brott mot mänskligheten

Den första tillkom efter medicinska övergrepp mot judarna under Hitlerregimen, den andra under pandemin. Många huvuden kommer att rulla och ingen kommer att kunna undgå sitt ansvar. Politiker, media, s.k. immunexperter, läkare, myndigheter och arbetsgivare; alla som medverkar i dessa övergrepp mot mänskligheten, har anledning att känna sig oroliga.

Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser och källor

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq