Bevisen är nu framlagda – EU-parlamentet erkänner skador av 5G

publicerad 24 augusti 2021
- Gästskribent
Smartphone. Foto: Freestocks.org via Unsplash.com

FORSKNING. Ingenjören Kalle Hellberg med ett förflutet på telekomjätten Ercisson skriver att EU till slut erkänner att skador av 5G är en realitet. EU meddelar att 5G är relaterat till hjärncancer och nedsatt reproduktionsförmåga, men massmediena är som förväntat tysta för att blidka telekomindustrin, skriver Hellberg.

Text: Kalle Hellberg | Bild: Smartphone. Foto: Freestocks.org via Unsplash.com

Sverige är ett litet land, här ryms bara en åsikt i taget” – Gunnar Myrdal

Kalle Hellberg: Bevisen är nu framlagda - EU-parlamentet erkänner skador av 5G
Kalle Hellberg

Vi ser tydligt att detta stämmer, dagens ämne heter Afghanistan, nyss var det ”pandemin”, innan dess var det klimatet, Brexit, migration, HPV-vaccin (även till pojkar, vart tog det vägen?), osv, en händelse i taget, mer anses inte svensken klara av.

Vi kommer inte att få läsa eller höra om följande EU-utredning i våra massmedier (MSM). Allmänheten ska hållas fortsatt oinformerade om dessa allvarliga risker med den trådlösa tekniken, allt för att inte störa industrin och utbyggnaden av övervakningssamhället.

En ny studie från EU-parlamentet gällande skaderisk med 5G teknik. Detta gäller givetvis all elektromagnetisk strålning i angivna frekvensområden, alltså all modern trådlös teknik.

Det är så dags att erkänna det som vi som rotat i skiten har vetat hela tiden, att den massiva utbyggnaden av trådlös teknik är ur hälsosynpunkt helt förkastlig och borde aldrig ha skett.

Detta har även myndighetspersoner och så kallade ”experter” vetat, men hållit tyst för att inte störa branschen. Det handlar bara om pengar, till industrin och till statskassan. Nu har man fått allmänheten dit man ville, den stora massan har nu blivit så indoktrinerade av tekniken att inga larmrapporter kommer att ha någon som helst påverkan på nyttjandet av denna teknik, folket struntar helt i detta, för tekniken har blivit deras liv. Det är som att säga till en alkoholist att spriten är skadlig.

Skador av 5G

Parlamentet anger följande slutsatser:

1) Cancer: FR1 (450 till 6000 MHz): EMF är förmodligen cancerframkallande för människor, särskilt relaterad till gliom och akustiska neurom; FR2 (24 till 100 GHz): Inga adekvata studier har utförts gällande de högre frekvenserna;

2) Reproduktiva utvecklingseffekter: FR1 (450 till 6000 MHz): Dessa frekvenser påverkar tydligt manlig fertilitet och möjligen kvinnlig fertilitet också. De kan ha möjliga negativa effekter på utveckling av embryon, foster och nyfödda; FR2 (24 till 100 GHz): Inga adekvata studier har utförts på icke-termiska effekter av de högre frekvenserna.

Antal spermier i mäns sädesvätska har i västvärlden minskat till hälften de senaste 40 åren och med allt mer ökande strålning från trådlös teknik så kan vi räkna med att svensken inte kommer att kunna reproducera sig efter år 2050, det är väl en ”glad nyhet” att förmedla till våra barn och barn-barn! Men om detta talas det inte, officiellt anges hormonstörande ämnen i t ex plast som orsak.

Åter har telekomindustrin lyckats tysta ner strålningsriskerna och övervakningssamhället kan fortsätta att expandera, allt enligt globalistisk anda och beslut.

Läs mer: Kalle Hellberg: Vi behöver inte 5G – 6G – 7G för välfärd och ett rikt liv

Text: Kalle Hellberg

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: skador av 5G