Jan Norbergs bok: Kapitel 17-18: Sista striden inleds mot dödsänglarna

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 7 augusti 2021
- Jan Norberg
Jan Norberg och Rose-Marie Carlsson affärsområdeschef i hälso- och sjukvården i Socialförvaltningen i Sundsvalls kommun. Foton: eget verk respektive pressfoto. Montage: NewsVoice

Newsvoice publicerar Jan Norbergs bok: “Det kunde ha varit din mamma – Fallet Mariana” kapitel 17 och 18. Boken handlar om hur äldreomsorgen och rättsväsendet i Sundsvalls kommun rättshavererar.

Lyssna på det 17:e och 18:e kapitlet som ljudbok – Läs även kapitel 16 | Se alla publicerade kapitel | Bild: Jan Norberg och Rose-Marie Carlsson affärsområdeschef i hälso- och sjukvården i Socialförvaltningen i Sundsvalls kommun. Foton: eget verk respektive foto från artikel i ST.nu. Montage: NewsVoice

Kapitel 17: Sista striden inleds

Vi är nu alltså snart framme vid tidpunkten för min egen prostataoperation, hösten 2014, och den därefter hörande konvalescens som jag blev tvingad till på grund av misstag i den svenska vården.

Av självklara skäl kunde jag under den här perioden inte upprätthålla samma intensiva tryck mot mammas elaka kvinnliga förtryckare inom Sundsvalls kommun.

När jag efter moget övervägande och stora egna samvetsförebråelser, flyttat till Portugal i Mars 2015 så var jag ändå hyggligt säker på att de maktgalna kvinnorna vid Sundsvalls kommun till slut givit upp sina försök att slå tillbaka mot mig och min mamma, men ack så fel jag återigen hade.

ArcanumSkolan 2024

När ultrafeministiska kvinnor-kan-typer för offentlig sektors räkning stött på en medelålders konservativ man vilken inte viker ned sig, så svarar de med att uppträda som små, envisa och elaka ilskna bin vilka med alla medel attackerar allt vad de uppfattar som fiender vid sin bikupa.

Alltmedan min stackars mamma ständigt blir lidande av fortsatt övermedicinering och kraftig vanvård.

Tack vare mina vänner Ulf B (1) och Ulf B (2), vilka båda bor i Sundsvallstrakten, kunde de titta till min mamma och se så att hon mådde så bra hon kunde under rådande omständigheter.

Mammas hälsa blev ju gradvis sämre och allmäntillståndet försämrades ju kontinuerligt men hon höll humöret uppe så gott hon kunde och i sällskap av dessa två hjältar kände hon sig hyggligt trygg.

Deras omsorg om mamma kunde därför hjälpligt döva mitt dåliga samvete.

Ett bra råd om du bor långt ifrån dina vårdbehövande gamla föräldrar är att skaffa dig någon du verkligen litar på som kan titta till din anhörige.

Striden om kamerorna var dock på inget sätt över

Givetvis åkte jag så ofta jag kunde till Sverige för att hälsa på henne då jag insåg att hennes tid på jorden inom en inte alltför avlägsen framtid sannolikt var utmätt.

Jag hade därför ännu en gång anledning att analysera mitt beslut att flytta till Portugal, men nu var det i sig ett beslut om min egen hälsa och den måste få högsta prioritet.

Jag hade ju i alla fall kontakt med min mamma flera gånger om dagen och kamerorna gjorde att vi kände ungefär samma närhet som vi gjort tidigare, det fysiska avståndet reducerades en smula av dessa kameror.

Jag trodde i min enfald att jag avgått med slutsegern beträffande dessa så omtvistade kameror, efter så många rättsliga nederlag för Sundsvalls kommun och så lång tid levde jag i tron att kamerorna nu satt uppe för gott.

Fel, skulle det visa sig.

Nu när jag flyttat till Portugal så var ju kamerorna verkligen en slags livlina mellan mig och min mamma, vi talade med varandra dagligen, mamma insåg på grund av sin demens inte alltid att jag befann mig i Portugal när vi pratade med varandra.

Men vad spelade det för roll, mamma var vid liv och jag hade med mitt agerande definitivt bidragit till hennes överlevnad.

Men till vilket pris?

Jan Norberg (selfie) och filmkaraktären Nurse Ratched...
Jan Norberg (selfie) och filmkaraktären Nurse Ratched…

Kamerorna börjar plötsligt krångla

Allt oftare uppstod dock problem med min mammas internetanslutning så att vi inte alls kunde kommunicera, inte ens telefonin fungerade då och självklart slocknade också hennes kameror.

Jag har tappat räkningen för hur många gånger jag fick be Ulf B (1) att åka över till mamma för att felsöka.

Det visade sig undantagslöst bero på att ”någon” dragit ur sladden som stod i köket utom synhåll från kamerorna.

Att det var någon anställd vid Sundsvalls kommun var ju solklart, men vem av dessa kvinnor var det?

Jag kunde då kamerorna fungerade se att personalen nu alltid tog mamma till badrummet när det var dags att ge henne de få mediciner och de vitaminer och kosttillskott jag trots allt samtyckt till.

Jag behövde inte fundera länge varför de gjorde så, i badrummet hade jag ju av integritetsskäl inte satt upp någon kamera.

För att komma utanför kamerornas räckvidd så tog personalen helt enkelt Mariana till badrummet då det var dags för medicinering.

Det krävdes ju ingen raketforskarexamen för att räkna ut vad som pågick i badrummet vid medicinintagen.

Trots min fullmakts oinskränkta rättsverkan så struntade Pia Magnusson återigen helt uppenbart i den, men liksom tidigare behövde hon ha ett internt godkännande från sina chefer för sina uppenbara lagöverträdelser.

Den här gången fick hon sitt aktiva stöd främst av Rose-Marie Carlsson (S), Affärsområdeschef Hälso och Sjukvård, Socialförvaltningen.

En kvinna vilken utstrålade ett sällsynt hat mot mig och min mamma, jag har sällan mött någon med detta glödande hat så tydligt strömmande ut ur ögonen.

Jag blev återigen fundersam över all ondska som dessa kvinnor var kapabla att mobilisera.

Hur styrker jag mina misstankar?

Jag insåg ju självklart vad som återigen ännu en gång var i görningen, varför jag upprepade gånger efterfrågade olika registerutdrag där det tex framgår vilka som tittat i min mammas journaler.

Jag efterfrågade likaså utdrag för e-post korrespondens mellan olika individer inom kommunen.

Samtliga inblandade hade fått tydliga interna husorder för hur jag skulle bemötas, den vilken jag blev allra mest bestört över var för omväxlings skull en synnerligen dryg och arrogant man vid namn Bengt Allberg vilken arbetade inom administrationen vid Socialnämndens kansli.

Nu råkade jag känna igen honom från småskolan och även vid den tiden var han ansedd som en elak och fullständigt hänsynslös plågoande.

Samtliga inblandade gjorde verkligen allt för att fördröja och obstruera min begäran om insyn för vad som pågick bakom kulisserna.

Allbergs chef, en kvinna vid namn Marianne Bergman var den vilken bakom kulisserna agerade som den dolde dirigenten bakom det mesta av all denna kommunala ondska.

De övriga ville på sedvanligt sätt ställa sig in och befrämja sina egna karriärer, en stackars 90 årig dement och skyddslös kvinnas liv betydde i sammanhanget inget för dem.

Hur kunde Ni?

Pia Magnusson och Rose-Marie Carlsson utövar hårda och ultimativa påtryckningar på vårdgivaren Sundsvalls Vårdcentral

Nu hade även, givetvis utan mitt samtycke, ordinationen i praktiken övertagits från Marianas tidigare husläkare och sköttes numera av den allvarligt korrupta vårdcentralens ägare, den turkisktfödde läkaren Hassan Soleymanpour.

Han var ju givetvis mycket mån om att ”vårda” en av sina bästa kunder, dvs Allégården vid Sundsvalls kommun.

Om patienten dog eller inte var denne ”läkare” helt likgiltig inför, det fylldes ju alltid på med nya patienter.

Huvudsaken för honom var ju att efterkomma de galna häxornas krav på olika preparat som de ville att han skulle förskriva med hjälp av sitt receptblock.

Pia Magnusson, med aktivt stöd av Rose-Marie Carlsson, tog det hela ett steg till då de började ge mamma samma sorts giftiga cocktails som de försökt med tidigare.

Då jag konfronterade dessa dödsänglar med vad de höll på med så kände de sig onåbara tack vare den välsignelse de båda fått av Marianne Bergman, chef vid Socialtjänsten.

Nu skulle de komma att sätta allt på ett kort och snabbt få död på min mamma och därmed samtidigt bli av med mig och de så förhatliga kamerorna.

Att dessa båda dödsänglar samtidigt hade den turkfödde och enligt mitt förmenande grovt kriminella läkaren i sitt våld gjorde dem trygga i förvissningen att de nu en gång för alla skulle ta kål på min mamma.

Jag redogör härnedan bara för ett par av alla dessa otaliga diskussioner jag hade med Pia Magnusson som exempel på den nu ändrade och betydligt mer brutala attityden.

Knarklangarna vid Allégården tagna på bar gärning

Jag hade ju vid några av mina oaviserade besök under våren 2015 öppnat det medicinskåp som fanns i mammas lägenhet, medicinskåpet var min mammas egendom och tillhörde således inte Sundsvalls kommun.

Det är viktigt att påpeka detta med anledning av vad som senare kom att utspela sig efter mammas död i september 2016.

I detta medicinskåp förvarades en lång rad av de preparat vilka jag inte givit mitt samtycke till, naturligtvis fanns det där stora mängder av den syntetiska opiaten fentanyl, morfinpreparat i mängder som kunnat döda en häst, sederande medel tillräckligt för att kunna få lugn till och med i ett klassrum i Rinkeby, och andra starkt vanebildande samt psykosskapande preparat med narkotikaklassning.

Jag kunde nu med bildbevis och vittnen dokumentera dessa kriminella handlingar för vilka Pia Magnusson var ansvarig.

När jag konfronterade henne med frågan om hur det kom sig att dessa starka droger fanns på den s.k. medicinlistan så sköt hon över frågan till Rose-Marie Carlsson.

Vilken i sin tur hänvisade till den totalt likgiltige turkiske läkaren Hassan Soleymanpour.

Samma rundgång som tidigare men nu med en ny läkare, helt skrupelfri dessutom.

Efter stora besvär och ett utdraget väntande fick jag till slut fram denna läkemedelslista, en avstämning för vad som fanns på listan stämde dock inte med vad som fanns i medicinskåpet.

Jag frågade därför Pia Magnusson om hur detta kunde komma sig.

Hennes svar som jag fick med e-post framgår här.

”Vad gäller smärtlindrande medicin så har jag egen förskrivningsrätt. Jag har också följt upp det med dr Hassan på Sundsvalls Vc varvid han nu ordinerat detta till din mamma.”

Nu gällde ju inte hennes brott mot patientlagen enbart smärtstillande (Fentanyl), läs också Morfin i stora doser, men också starkt sederande medel, läs Sobril i stora doser, liksom Risperdal, och som för att riktigt vara säkra på att ta död på Mariana så tryckte man även i henne stora mängder Oxascand.

Apotekshanteringen vid våra äldreboenden

Det som störde dessa dödsänglar allra mest var att jag fråntagit dem rätten att hämta och hantera läkemedel från apoteket, vilket i någon mån ändå bromsade deras framfart.

Detta var dock något de rundade på ett sofistikerat sätt, Pia Magnusson använde nämligen sin egen förskrivningsrätt, dvs hon tar då preparat från kommunens eget medicinförråd, mediciner vilka skall användas endast undantagsvis och bara i nödfall då behovet så påkallar.

Finns det öht någon hederlighet inom den svenska vårdsvängen?

April månads slut år 2015 förebådar en ökad aktivitet från Dödsänglarna

För att ge en liten ”air” av hur pass rejält störda relationerna var mellan mig och denna dödsängel så återger jag en, av väldigt många e-post dialoger, mellan mig och henne, så här kunde det se ut:

Från: Magnusson Pia [mailto:pia.magnusson@sundsvall.se]
Skickat: den 17 april 2015 08:32
Till: Jan Norberg
Kopia: Carlsson Rose-Marie; Sörebäck Jolanta
Ämne: FK

Hej Jan

För kännedom så vill jag att du ska veta att din mor inte mår bra, hon är mycket orolig och har mycket vanförställningar. Har minskat i vikt med ca 4 kg sedan mitten av februari. Vi har gjort en uppföljning av BPSD och ser en markant försämring sedan läkemedelsförändringen gjordes. Detta har jag rapporterat till dr Bohlin och han lovade att kontakta dig.

Med vänlig hälsning

Pia Magnusson
Distriktssköterska
Tel: 060-155726 Mobil: 070-3603314 E-post: pia.magnusson@sundsvall.se
Sundsvalls kommun
Äldreomsorgen

————————————————————-

Från: Jan Norberg
Skickat: den 22 april 2015 11:55
Till: ‘Magnusson Pia’
Kopia: ‘Carlsson Rose-Marie’; ‘Sörebäck Jolanta’; ‘sundsvalls.kommun@sundsvall.se’
Ämne: SV: FK

Att Mariana inte mår bra beror som jag ser det på den medicinering som hon stått på och som Du synnerligen aktivt medverkat till att göra henne beroende av över lång tid, utan att du eller någon annan haft patientens samtycke, dvs du har inte samrått med mig i min egenskap av anhörig då jag har innehar en oinskränkt fullmakt att företräda min Mor.

Detta är en överträdelse mot svensk lag (Avtalslagen) och som med ditt agerande innebär ett lagbrott möjligt att pröva i domstol.

Betr BPSD så kräver detta likaså ett samtycke från den vilken omfattas av uppföljningen. Ni har inget sådant samtycke då jag med min fullmakt inte har givit er detta samtycke.

Ni har därmed återigen överträtt era befogenheter och jag vill därför ha er skriftliga bekräftelse innan 2015 04 27 på att ni är införstådda med vilka regler som gäller då någon givit en anhörig en fullmakt att företräda sig i dialogen med er.

Att inte besvara denna begäran från mig kommer därför att tolkas som att Sundsvalls kommun medvetet inte respekterar svensk lag varför jag överväger att då få frågan prövad rättsligt.

Att Mariana minskat i vikt med 4 kg säger mer om personalens oförmåga att på ett moget, väl övervägt och pedagogiskt bra sätt bistå Mariana då hon intar sina måltider, att abdikera från sitt omsorgsansvar fritar er inte från rättsligt ansvar om hennes viktminskning fortsätter så att hon utsätts för undernäring och/eller svält.

Att hon tappar matlusten är ingen sensation då hon genom din försorg återigen börjat knapra Risperdon. Fri från dessa dödsdroger och med ett mer aktivt stöd vid sina måltider så kommer hon nog att återfå sin matlust.

Betr medicinering så har jag talat med Henning Bohlin och jag utgår på goda grunder ifrån att du sedan i går är informerad om att det saknas samtycke till den ordination som du så ivrigt förespråkar.

Risperdon är därför utsatt, likaså saknas samtycke till Oxascand varför någon behandling med detta preparat inte är aktuell.

Du måste nog lära dig att respektera svensk lagstiftning samt Socialstyrelsens regelverk, om du vill kan jag komma till Sundsvall och informera er samtliga om vilka regler som gäller.

Har du eller någon annan några synpunkter på lagstiftning som reglerar min rätt att via fullmakt sätta stopp för era försök att förgifta Mariana så får du vända dig till Sundsvalls kommuns jurist och väcka talan i en rättsprocess mot min rätt att via fullmakt sätta stopp för era försök att strunta i fullmakter.

Jan Norberg

————————————————————-

Från: Jan Norberg
Skickat: den 30 april 2015 00:56
Till: ‘Magnusson Pia’ pia.magnusson@sundsvall.se
Kopia: ‘Carlsson Rose-Marie’ <rose-marie.carlsson@sundsvall.se>; ‘Sörebäck Jolanta’ <jolanta.soreback@sundsvall.se>; sundsvalls.kommun@sundsvall.se; ‘Järvinen Eva-Lisa’ eva-lisa.jarvinen@sundsvall.se
Ämne: VB: FK

Pia Magnusson, jag har begärt ett svar från dig i mail från 2015 04 22, men tyvärr tvingas jag konstatera att du återigen nonchalerar denna min begäran om ett svar. Detta står i strid med ditt åtagande som ansvarig Ssk inom den kommunala sjukvården och jag tvingas återigen konstatera att ditt sätt att bemöta anhöriga lämnar en hel del i övrigt att önska.

Det åligger kommunala tjänstemän/kvinnor att på begäran av anhöriga besvara frågor. Kanske dina chefer har lust att i ditt ställe besvara frågorna jag ställt??

Du bygger på det förakt jag känner för ditt sätt att sköta ditt jobb och det återstår nu endast att få frågan om fullmakt prövad rättsligt.

Som jag berättat om tidigare så har jag låtit Socialstyrelsen som regelverksföreskrivande myndighet på detta område i beslut uttala sig betr fullmakters giltighet också inom sjukvårdens område och det finns numera skriftligt fastslaget att en fullmakt är ett oantastligt civilrättsligt ingånget avtal (Avtalslagen) mellan två parter och att detta avtal därmed inte är något som Socialstyrelsen ö h t kan ha någon uppfattning om. Avtalslagen gäller och det finns således inga undantag för sjukvården.

Jag ser fram ett svar från någon inom Sundsvalls kommun med ansvar att besvara dessa frågor då svaren kommer att ligga till underlag för den rättsprocess som jag sannolikt startar m h t ert ansvar att besvara frågor från anhöriga.

Jag skickar för din och övrigas information ett utdrag ur patientlagen (2014:821). Enligt patientlagen (2014:821) så gäller följande:

3 kap. Information

1 § Patienten ska få information om

1. sitt hälsotillstånd,
2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling,
3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning,
4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård,
5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet,
6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,
7. eftervård, och
8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada.

2 § Patienten ska även få information om

1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård,
2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt,
3. vårdgarantin, och
4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat EES-land eller i Schweiz.

3 § När patienten är ett barn ska även barnets vårdnadshavare få information enligt 1 och 2 §§.

4 § Om informationen inte kan lämnas till patienten, ska den i stället såvitt möjligt lämnas till en närstående till honom eller henne.

5 § Informationen får inte lämnas till patienten eller någon närstående om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt hindrar detta.

6 § Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.
Mottagarens önskan om att avstå från information ska respekteras.

7 § Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.
Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller om han eller hon ber om det.

4 kap. Samtycke

1 § Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras.

2 § Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om inte annat följer av denna eller någon annan lag. Innan samtycke inhämtas ska patienten få information enligt 3 kap. Patienten kan, om inte annat särskilt följer av lag, lämna sitt samtycke skriftligen, muntligen eller genom att på annat sätt visa att han eller hon samtycker till den aktuella åtgärden.
Patienten får när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Om en patient avstår från viss vård eller behandling, ska han eller hon få information om vilka konsekvenser detta kan medföra.

3 § När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

4 § Patienten ska få den hälso- och sjukvård som behövs för att avvärja fara som akut och allvarligt hotar patientens liv eller hälsa, även om hans eller hennes vilja på grund av medvetslöshet eller av någon annan orsak inte kan utredas.

5 kap. Delaktighet

1 § Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

2 § En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom att han eller hon själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar.

3 § Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta.

Skulle avslutningsvis, trots denna information betr fullmakten, någon av sjukvårdens personal ha en annan uppfattning och därför välja att strunta i denna fullmakt så vill jag rent upplysningsvis informera om att den person vilken, för Sundsvalls kommuns räkning, tar detta beslut gör sig skyldig till en allvarlig överträdelse av svensk lag medförande straffansvar.

Jan Norberg

En annan dialog något senare samma år kunde se ut så här:

Från: Jan Norberg
Skickat: den 24 augusti 2015 15:49
Till: Pia Magnusson
Ämne: SV: mailkontakt

Du har som offentligt anställd enligt svensk lag skyldighet att svara mig på din tjänste mail, men när du underlåter detta och därmed bryter mot svensk lag och det är viktigt för min Mammas hälsa så ser jag mig nödsakad att använda de mail adresser som du givit mig sedan tidigare.

Det framgår av journalanteckning gjord 2015 07 28 följande: ”Pat som haft oro och klarat sig bra med Sobril, men nu har sonen kollat dosdispen och pat får ingen Sobril. Jag sätter in vid behov om pat behöver så kan sköterskan ge henne Sobril.”

Om Mariana nu av någon sköterska vid boendet Allégården ger Mariana Sobril så sker detta trots att det saknas samråd och samtycke vilket är ett flagrant brott med tydligt uppsåt mot Patientlagen. Dr Hassan Soleymanpur har som förskrivande läkare med sitt agerande, trots att denne inte träffat patienten, på ett tydligt sätt förbrutit sig mot svensk lagstiftning och för vilket ansvar senare kommer att utkrävas.

Då ingen Sobril skall ges Mariana så vill jag med emfas understryka att den vid Allégården vilken ger henne detta preparat fullbordar ett allvarligt brott enligt svensk lag, vilket under straffansvar självklart kommer att beivras.

Jag behöver knappast påpeka att om Sobril ges till henne så kommer detta inte från hennes ordination då det saknas samtycke enligt Patientlagen, dvs den vilken ger henne detta har då givit henne detta med preparatet från annan källa än hennes egen ordination.

Jan Norberg

Åklagarkammaren i Sundsvall den mest korrumperade i Sverige?

För att till slut få stopp på dessa övergrepp så kände jag mig föranledd att i slutet av Maj 2015 anmäla Pia Magnusson till åtalsprövning, en anmälan som givetvis den skandalomsusade åklagaren Peter Salzberg gjorde allt för att slippa dra igång.

Vad han däremot genast gjorde var ju att ringa Sundsvalls kommun för att informera dem om att jag inkommit med en anmälan mot Pia Magnusson, något som fick kommunen att tillsammans med Kommunal ta omedelbar aktion.

Peter Salzberg är ju liksom andra åklagare i Sundsvall, läs Catharina Kjelsson, helt fixerade vid uppfattningen att anställda inom den offentliga sektorn aldrig någonsin kan ha gjort något brottsligt.

Därför gör Salzberg, och de andra inom rättsvårdande myndigheter, allt de kan för att INTE åtala offentligt anställda, och när de ändå av olika skäl känner sig tvingade därtill så är det halvhjärtat och oprofessionellt.

Det är ju tex skandal att Uppdrag Granskning skall behöva uppmärksamma polis och åklagare (läs Peter Salzberg) om ett mycket välkänt pedofilbrott i Sundsvall inom Rättspsyk.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/lat-pedofil-ha-lagenhet-lakare-frias

När man läser den kommunikation jag hade med denne Peter Salzberg så är det exakt samma kriminella beskyddarinstinkt som reflexmässigt kommer fram i hans argumentation för att INTE åtala Pia Magnusson.

Detta trots en mycket omfattande bevisning samt ett flertal vittnesmål.

Det är med vämjelse jag ser hur skattefinansierade myndighetsrepresentanter försöker skydda varandra.

I sanning en märklig inställning då vi här talar om helt uppenbara brott begångna av Pia Magnusson.

Även denna gång liksom i fallet med den famöse Förvaltaren Rolf Andersson så var bevisningen omfattande och vittnesmålen många samt omfattande.

Trots min anmälan, om totalt 33 sidor samt 11 bilagor, så tog det inte denna skandalomsusade åklagare många dagar att helt avvisa min begäran om att väcka åtal.

Han presterade inte ens en förundersökning, skandal anser jag och många med mig.

Vad tycker Du?

Det förefaller som att det skall behövas mord på öppen gata för att åklagare av typen Peter Salzberg och Catharina Kjelsson skall finna sig föranledda att väcka åtal.

Jag mår illa!


 

Kapitel 18: Desperata försök att kringgå min fullmakt för att kunna sätta mamma i total vanmakt

Vid det här laget hade det kommit till Sundsvalls kommuns kännedom att jag flyttat till Portugal och att jag därför mer än någonsin var beroende av att kamerorna fungerade hos mamma.

Att då och då därför dra ur kontakten till routern var ett test för att se mina reaktioner när jag sittandes i Portugal därmed inte kunde kommunicera med mamma, inte ens telefonen fungerade.

Min kompis Ulf B (1) ständiga återställningar var ju ett drag de inte räknat med och det störde sannolikt dessa dödsänglar till vansinne. Han vägrades till och med vid ett par tillfällen tillträde till fastighetens entrédörr.

Tidsmässigt befinner vi oss nu i början av Maj 2015 och min kommunikation med Pia Magnusson och Rose-Marie Carlsson blir snabbt, om nu detta egentligen är möjligt, alltmer mer animerad.

Dödsänglarnas plan blev nu, som sagts tidigare här ovan, att genom sina kommunala påtryckningar på Sundsvalls Vårdcentrals ägare, Hassan Soleymanpour, kunna frånta Mariana hennes husläkare vid samma vårdcentral, Henning Bohlin, och dennes roll som behandlingsansvarig.

Något som jag definitivt inte givit mitt samtycke till.

Planen innebar i praktiken att denne genomkorrupta läkare av dessa dödsänglar skulle få uppdraget att ytterligare skruva upp förskrivningen av dessa giftiga och starkt vanebildande preparat för att, som en slags dödlig cocktail, släcka min mammas liv.

Jag inser när jag skriver detta hur svårt det måste vara för dig som läser att ta in detta.

Kan det verkligen gå till så här?

Nåja, Pia & Rose-Marie kallade denne s.k. läkare hem till mamma, utan mitt samtycke, men väl medvetna om mina tidigare motdrag, om jag senare skulle få reda på detta tilltag, så därför skickade de ett kort mail med information om detta.

Mina svar framgår av denna e-postkonversation:

Från: Magnusson Pia
Skickat: den 13 maj 2015 14:08
Till: Jan Norberg
Kopia: Carlsson Rose-Marie; Sörebäck Jolanta
Ämne: Läkarbesök

Hej jan

För kännedom så kommer dr Hassan Soleymanpour att göra ett hembesök hos din mamma 150520 kl 09.30 för uppföljning av hennes aktuella medicinordinationer och fortsatta behov kontra hennes aktuella hälsotillstånd. Om du har möjlighet så kan det vara bra om du deltar

Med vänlig hälsning Pia Magnusson Distriktssköterska Tel: 060-155726 Mobil: 070-3603314

——————————-

Från: Jan Norberg
Skickat: den 13 maj 2015 14:33
Till: Magnusson Pia
Kopia: Carlsson Rose-Marie; Sörebäck Jolanta
Ämne: SV: Läkarbesök

Ni har definitivt inget samtycke till detta läkarbesök, varför jag å min mors vägnar vänligt men bestämt tackar nej till detta hembesök!!

Jag hoppas att ni respekterar min fullmakt och genomför ni trots detta läkarbesök så är en polisanmälan postad direkt för att ni gör er skyldiga till lagöverträdelser medförande straffansvar.

Jag skulle rekommendera att ni läser in er på den nya Patientlagen (2014:821), för att ni skall vara lite bättre pålästa så bifogar jag härmed länken.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821/

Dessutom är inte Hassan Soleymanpur hennes husläkare, ett påpekande bara för ordningens skull.

Jag tycker att det börjar räcka nu med era övergrepp på min mamma.

Jan Norberg

——————————-

Från: Carlsson Rose-Marie [mailto:rose-marie.carlsson@sundsvall.se]
Skickat: den 18 maj 2015 17:02
Till: Jan Norberg
Ämne: SV: Läkarbesök

Läkarbesöket är planerat utifrån din mors hälsa hon har behov av vård och jag ser mycket allvarligt på att du hindrar din mor att få rätt vård så hon får ett välmående, din mor bor på ett särskilt boende där det ingår att ha tillgång till hälso- och sjukvård och vårt ansvar förändras inte genom den fullmakt som du hänvisar till.

Med vänlig hälsning

Rose-Marie Carlsson
Affärsområdeschef Hälso och Sjukvård
Socialförvaltningen
Telefon: 060-19 19 66 Mobil: 070-645 12 60

——————————-

Från: Jan Norberg <Jan.A.Norberg@telia.com>
Skickat: den 19 maj 2015 09:01
Till: sundsvalls.kommun@sundsvall.se
Kopia: ‘Carlsson Rose-Marie’ <rose-marie.carlsson@sundsvall.se>
Ämne: SV: Läkarbesök

Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad med vändande e-post till Jan.A.Norberg[snabel-a]telia.com

Sekretess prövning; ingen sekretess då detta är i alla äldres/allmänhetens intresse.

Tackar för dina synpunkter Rose-Marie Carlsson men du måste nog acceptera svensk lagstiftning till att börja med.

Patientlagen är extremt tydlig att patienten och den person i anhörigkretsen som denne utsett att företräda sig, till 100% själva helt bestämmer vilka vård och behandlingsförslag man vill acceptera som sjukvården från tid till annan föreslår.

Den ordningen kan varken du, Pia Magnusson eller Hassan Soleymanpour ändra på. Vänligen läs Patientlagen (2014:821) och då särskilt delarna om samråd och samtycke, du har fått länken till denna nya lag i ett tidigare mail.

Betr den fullmakt som gäller så är det samma sak med den som med Patientlagen, dvs min fullmakt gäller också inom sjukvården och överträdelser från sjukvårdens sida om dess giltighet kommer att prövas i domstol genom anmälan till åtal. Avtalslagen (1915:218) gäller också inom sjukvården, vilket också bekräftats i särskilt yttrande från Socialstyrelsen.

Jag blir förvånad att Du som ytterst ansvarig för den kommunala sjukvården inte känner till svensk lagstiftning samt den EU-rätt som gäller.

Jag uppfattar ditt tilltal till mig som ytterst hotfullt, varför jag och min mor känner oss allvarligt kränkta av dig.

Min mamma bor i en egen förhyrd lägenhet där hon själv via mig som ombud helt själv bestämmer över sin tillvaro. Ni från hemtjänsten och sjukvården är på besök hos henne i hennes egen bostad, glöm aldrig bort detta.

Att det är till Sundsvalls kommun som Mariana månatligen betalar sin hyra, ger er inom sjukvården och hemtjänsten inte någon rätt att ö h t betrakta hennes bostad som er arbetsplats där Sundsvalls kommun på något sätt själva anser sig bestämma över vilka vård och omsorgsinsatser som Mariana skall omfattas av. Det bestämmer hon till 100% själv över och hon har som sagt via fullmakt utsett mig som sin företrädare.

Jag tar gärna den frågan till ett rättsligt avgörande om du har lust, jag väntar bara på att ni skall trotsa svensk lagstiftning och därmed ge mig en anledning att få saken prövad i domstol.

Genom Sundsvalls kommuns försorg har ju sjukvården lyckats med konststycket att läkemedelsförgifta min mor så till den grad att hon allvarligt försatts i vanmakt och att detta lett fram till fara för hennes liv och hälsa.

Om hon fått bestående men av den överförskrivning av läkemedel som förskrivits av läkare på initiativ av främst Pia Magnusson får väl prövas av åklagare.

Du och Pia Magnusson tycks vara av uppfattningen att det är Ni som bestämmer över vilka vårdinsatser och vilken ordination av läkemedel min mamma skall ha, inget kan vara mer fel min bästa Rose-Marie Carlsson.

Det finns inte stöd för den uppfattningen någonstans i svensk lagstiftning eller i EU-rätten och jag är som sagt mycket intresserad av att få den saken prövad rättsligt.

De eventuella möjligheter till tvångsåtgärder som ev övervägs av Sundvalls kommun kan ni definitivt skriva av då jag i domstol är beredd att försvara min mammas rätt en tredje gång mot Sundsvalls kommuns kränkningar och övergrepp.

Jag kan tänka mig att göra ett undantag och ta upp våra meningsskiljaktigheter i ett telefonmöte, du brukar ju föredra att prata per telefon, där kan vi möjligen reda ut begreppen så att du och övriga får klart för er vad som gäller.

Jag kommer att ha två experter närvarande i detta telefonsamtal så att du verkligen inser vad som gäller.

Du får föreslå tider som passar dig för detta telefonmöte. Jag vill dock att detta telefonmöte sker i närtid, dvs idag eller i morgon.

Vänliga hälsningar

Jan Norberg

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq