Matti Sällberg – TV:s vaccinexpert säljer vacciner via Svenska Vaccinfabriken

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 13 augusti 2021
- Torbjörn Sassersson
Matti Sällberg. Foto: KI.se, medarbetaresida
Bild: Matti Sällberg

GRANSKNING & OPINION. Matti Sällberg kombinerar på ett smart sätt sin position som vaccinlobbyist på TV och professor på Karolinska institutet med att vara styrelseordförande i Svenska Vaccinfabriken Produktion AB samt styrelseledamot i Prebona som säljer desinfektionslösning baserad på kiseldioxid och silvernitrat.

Text och analys: Torbjörn Sassersson | Artikeln är återpublicerad eftersom Google har bannat den ursprungliga länken till den trots att artikeln har stort allmänintresse

Matti Sällberg PR-positioneras i massmedier som en expert. Han får oemotsagt förorda massvaccination och han deltar nu i Expos och Aftonbladets kampanj för att trycka till alla personer som ifrågasätter covidvaccinerna. I detta nya drag inkluderas vårdpersonal i Sverige som nu också blir föremål för de vanliga invektiven när de kallas för högerextremister och konspirationsteoretiker.

“På sociala medier organiserar sig den svenska antivaccin-rörelsen mot coronavaccinationen. De triggar varandra att riva affischer med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, dela desinformation och uppmana andra att inte vaccinera sig mot coronaviruset. Aftonbladet har tillsammans med Expo kartlagt rörelsen som består av konspirationsteoretiker, högerextremister – och vårdpersonal.” – Sebastian Comar Alm, Aftonbladet, 31 juli 2021

Är vaccinlobbyisten Matti Sällberg världsräddare?

Tidningen Universitetsläraren skriver upprymt att världen väntar på hans vaccinresultat när de beskriver Matti Sällberg som tandläkare och sci-fi-nörd som blev professor i biomedicinsk analys vid Karolinska institutet. Sällberg höjs upp som världsräddare där vacciner är mirakelmediciner.

ArcanumSkolan 2024

I andra änden av spektrat har vi vad som massmedierna beskriver som ytterst farliga människor i samhället, de som ifrågasätter massvaccinationer och riskerna med vacciner. Det är fritt fram i informationskriget att kalla dessa vad som helst, bara det är extremt nedlåtande. Naturligtvis är allt detta en manusdriven teater.

Sebastian Comar Alm (31) på Aftonbladet skriver att ett flertal av rörelsens medlemmar arbetar inom den svenska sjukvården, vilket “Aftonbladet bekräftat via Socialstyrelsens register över legitimerad vårdpersonal”. Här kan vi ana hur vårdpersonal “åsiktsregistreras”. Dessutom kopplar Comar Alm dessa personer till en påstådd högerextrem rörelse i Sverige, ett påstående som enbart syftar till att fabricera en koppling som inte existerar. Det hade gått lika lätt att koppla vissa anställda på Aftonbladet till valfri extremism.

Vaccinförespråkarna är särskilt irriterade över kampanjen ”Kavla ner” som är en motreaktion mot vaccinkampanjen ”Kavla upp” som drivs av kändisar utan medicinska kunskaper.

Gruppen bakom ”Kavla ner” skriver att de inte tänker delta i ett experiment med  obeprövade och riskabla covidvacciner. De uppmanar alla tänka själva och de påpekar att varje person äger sin egen kropp. Människorna bakom ”Kavla ner” är sannolikt mer kompetenta att avgöra sakfrågorna, enligt en studie från det välrenommerade forskningsinstitutet MIT (Massachusetts Institute of Technology) i USA.

MIT-studie: Vaccinskeptiker är ofta mycket informerade, vetenskapligt insatta och sofistikerade

En studie gjord vid MIT visar att en betydande del av vaccinskepsisen är mycket informerad, vetenskapligt skicklig och sofistikerad i användningen av statistik och data. Skeptiker använde samma datamängder som de med ortodoxa åsikter om vaccinfolkhälsan, men använder det för att istället bevisa motargument, skriver PJ Media om MIT-studien.

Läs mer på MIT: When more Covid-19 data doesn’t equal more understanding

När människor i gemen, stressade politiker, lydiga myndighetspersoner och oinformerad vårdpersonal till slut sätter sig ner och tittar närmare på argument mot experimentella genvacciner, argument som är grundade i vetenskap och kunskap, kommer de flesta normalt funtade och intelligenta människor att snabbt ändra uppfattning.

Många kommer att upptäcka att den offensiva och ofta aggressiva lobbyism som Matti Sällberg med entourage sysslar med är baserad på att sprida rädsla för utanförskap, är fokuserad medryckande snabba poäng istället för på fakta och manus från industrins frontorgan som tex WHO och Läkemedelsverket.

Text och analys: Torbjörn Sassersson

Relaterat och källor

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq