Det kan räcka med 2 ogillade artiklar av 1000 för att inte få mediestöd från MPRT

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 augusti 2021
- Torbjörn Sassersson
MPRT (mediemyndighet). Originalfoto: Corina Rainer. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice
Temabild: MPRT (mediemyndighet).

Det kan räcka med endast två ogillade artiklar av 1000 för att inte få mediestöd från MPRT. Det framkommer i en intervju av Robert Rosenkvist med en handläggare på mediemyndigheten.

Rosenkvist ringde upp MPRT på uppdrag av NewsVoice och gjorde två intervjuer varav den andra är med Georg Lagerberg. Intervjuerna visar att Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) tillämpar godtycke, dvs utgår från sina egna åsikter, för att avgöra om en publikation ska ha mediestöd eller inte.

Allt sker utifrån en så kallad “helhetsbedömning” som kanske borde utgå från en viss generositet, eftersom alla tidningar någon gång publicerar något som någon kan anse är ovetenskapligt.

När Rosenqvist frågar specifikt om det det kan räcka med att två artiklar, som är “vilseledande kring vetenskap” av 1000 kontrollerade artiklar, kan MPRT ändå ge avslag. Svaret är: ja.

Notera samtidigt att MPRT som myndighet knappast har vetenskaplig kompetens att avgöra i enskilda sakfrågor. De vet helt enkelt inte vad som är vilseledande kring vetenskap. De kan bara gissa och jämföra med andra “fina” tidningars berättanden.

En tidigare analys av hur MPRT arbetar avslöjar att myndigheten till och med kan ge avslag om handläggare hittar ogillade artiklar som inte ens publicerats under den period som ett mediestödet gäller.

Intervjun av Robert Rosenkvist

 

NewsVoice följer upp med den andra intervjun i en kommande artikel. I den ställs frågor till Georg Lagerberg som säger att endast en enskild tidning som sökt mediestöd inte fått det, för den var “för långt ut i tassemarkerna”.

Tidningen i fråga är naturligtvis NewsVoice.

“Tassemarker: ’oländig trakt, vildmark. Ordets ursprung, det dialektala tasse om varg eller björn. Vissa använder ordet lite felaktigt när de i själva verket menar gränstrakter.”Folkmun.se

NewsVoice har sökt mediestöd från MPRT både 2020 och 2021

NewsVoice sökte 2020 mediestöd från MPRT och vi har även skickat in en ansökan 2021 som måste kompletteras med en revisorskontroll, vilket innebär en stor kostnad för en liten tidning. Svaren i de två intervjuerna med Maria och Georg Lagerberg avgör dock helt frågan om det finns en mening med att fullfölja ansökan 2021.

Lagerberg verkar i det närmaste hata NewsVoice, men gör själv bedömningen efter att du lyssnat på intervjun med Lagerberg i ett kommande inslag i NewsVoice.

Samma Georg Lagerberg låg bakon ytterligare ett avslag och då gällde det ett innovationsstöd som NewsVoice inte heller fick.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq