Robert F. Kennedy Jr: Det är dags för civil olydnad mot förtrycket

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 30 augusti 2021
- Torbjörn Sassersson red.
Robert F. Kennedy Jr. License: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Robert F. Kennedy Jr. gick igår ut offentligt med budskapet att det är dags för en massiv och fredlig civil olydnad i världen för att stoppa ovetenskapligt grundade och hälsoskadliga massvaccinationer samt verkningslös lockdown. Motståndet mot totalitär kontroll har intensifierats i och med att barn och ungdomar nu är industrins mål för massvaccination.

Kennedy ansluter sig till samma linje som senator Rand Paul uttryckte tidigare i augusti. Nu är det civil olydnad som gäller. Rand Paul säger att de inte kan arrestera oss alla.

Rand Paul, 2021: Nu är det civil olydnad som gäller. Foto: eget verk
Rand Paul, 2021. Foto: eget verk

“No-one should follow the CDC’s anti-science mask mandates,” Paul pleaded in a video posted to Twitter. “They can’t arrest all of us. They can’t keep all of your kids home from school. They can’t keep every government building closed…”

Kennedys ord signalerar också hur allvarlig situationen blivit, särskilt med tanke på att läkemedelsindustrin med stor intensitet samarbetar med industrifronten WHO, karriärsugna politiker och annonsörstyrda massmedier för att komma åt barnen (red anm).

Detta signalerar en ny nivå av motstånd som är nödvändig. Vetenskapen visar att vaccinet inte har någon positiv inverkan på den totala dödligheten, men sätter samtidigt unga åldersgrupper i fara. Det visar att det är tydligt att det inte handlar om hälsa. Det handlar om kontroll, förklarar Kennedy.

“A healthy Child has a zero risk from this disease. And yet the risk from the vaccine is very high.”

Från Kennedys framförande:

“De har kommit ut och gjort mycket tydligt för allmänheten att det här handlar om makt, det handlar om att ta makt, om att tvinga den på oss andra och att införa en totalitarism av ett slag som mänskligheten aldrig tidigare har upplevt.”

Kenndy förklarar sedan exempel på data som visar att vaccinerna sprider nya varianter. Han nämner en studie uförd av Oxford Research Group. Studien visar att vaccinerade människor har mycket hög halt (250 gånger högre) av deltavarianten av viruset i näsan. Någonting med vaccinet påverkar näsan och svalg som transformerar de vaccinerade till virusbärare, till pre-symptomatiska bärare av covid, så istället för att stoppa viral replikation och istället för att stoppa överföring underlättar vaccinet snarare smittspridningen.

Kennedy går igenom andra nya rön som visar att barn nästan aldrig dör av Covid-19, men att barn har hög risk att drabbas av allvarliga biverkningar av vaccinerna.

Kennedy fortsätter med att beskriva den nya världsordningen och att varje totalitär regim i historien alltid har försökt kontrollera alla aspekter av mänskligt beteende. Idag kan regeringar övervaka nästan allt du gör och vi vet att regeringar också använder sin makt under denna nödsituation som en ursäkt för att införa totalitär kontroll över alla på en nivå som ingen regering tidigare i historien lyckats med, förklarar Kennedy.

“Vid denna tidpunkt har vi nu en plikt enligt, min mening, att göra motstånd…”Var och en av oss måste delta i flera enkla civila olydnader varje dag.”

Civil olydnad är nyckeln

Kennedy uppmanar alla att ta ställning nu. Vi måste prata med människor på gatan. Om du blir stoppad från att besöka ett företag måste du prata med företagets ägare. Du kan vara artig och lugn, men samtidigt göra motstånd. Vi måste göra den typen av motstånd. Vi måste alla komma ut och göra motstånd.

“Om ditt jobb kräver att du måste vaccinera dig och du inte tror att det är bra för din hälsa, gör det inte!”

Robert F. Kennedy Jr. går långt i sin uppmaning. Han menar att vi måste våga riskera våra anställningar. Vi måste stå emot.

“Detta är samma typ av desperat kris som grundarna i vårt land stod inför under den amerikanska revolutionen, och många av dem gav upp sina liv, de gav upp sin försörjning, de gav upp sin egendom, sina pengar, sin hälsa för att ge oss Bill of Rights i detta land, [den amerikanska] konstitutionen. De visste att det fanns saker som var mycket värre än döden: förlusten av våra friheter. Och de offrade sina liv och sin försörjning, så att vi kunde ha denna konstitution”

“…under de senaste 12 månaderna har vi förlorat denna rättighetsförklaring, vi har förlorat möjligheten att ha juryrättegångar i vårt land mot företag som hänsynslöst och vårdslöst tillverkar produkter som skadar oss. Vi har förlorat de konstitutionella rättigheter som vi en gång hade i det här landet när en miljon företag stängdes över en natt utan rättvis ersättning och ingen vederbörlig process …

Vi har tappat förmågan att tala fritt. Vi har förlorat förmågan att besöka kyrkan i ett helt år, religiösa institutioner och kyrkor har stängts i vårt land genom ett regeringsdiktat, samtidigt om spritbutiker förklarades vara viktiga företag och lämnades öppna.”

“Vi har tappat förmågan att delta i reglerandet som nu utförs via regeringsdiktat i vårt land av en läkare [Fauci] som nu styr den amerikanska regeringen…”

“Det finns inget offentligt deltagande. Det finns inga offentliga utfrågningar…” … “…och så har vi förlorat vår demokrati nu i Amerika. Och vi har tappat det i hela Europa, och vi förlorade i Kanada, och vi förlorade det i Australien.”

Kennedy sammanfattar hur Big Tech (teknikföretag som Google, Facebook mfl), storbanker, militär, underrättelsetjänster samarbetar i ett totalitärt övertagande, i en statskupp mot demokrati och västerländsk frihet.

“Alla dessa krafter samarbetar med varandra för att förslava oss. Vi måste gå samman med varandra och vi måste slå tillbaka.”

“Var och en måste göra minst tre civilt olydiga handlingar varje dag och vi måste börja göra det överallt. Det är så vi kommer att rekrytera fler människor till vårt mål.”

Text och översättning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Källa

Transcript


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • “istället för att stoppa viral replikation och istället för att stoppa överföring underlättar vaccinet snarare smittspridningen.” Jag kan bekräfta att detta hänt mig: två gånger har jag blivit sjuk i influensasymptom 2-4 dagar efter att ha suttit i möte med nyligen injicerad person.

  Tack Robert F. Kennedy Jr, en av vår tids största hjältar!

 • Ja, Robert har naturligtvis helt rätt och jag är tacksam för alla som stiger fram och för frihetens talan. Men alla har möjlighet att stå upp för sig och därmed hela kollektivet, samhället och världen. Min inställning har sedan länge varit att stå upp för det jag tror på och aldrig har den övertygelsen varit starkare än nu när en människofientlig agenda rullas ut. Hade dock önskat att jag kunde manifestera min del tydligare, men jag tror att varje individs engagemang får ett genomslag oavsett hur liten en enskild insats än kan te sig. Allt vi gör blir en del av en större helhet, en övertygelse som faktiskt livet fostrat mig i.

 • “istället för att stoppa viral replikation och istället för att stoppa överföring underlättar vaccinet snarare smittspridningen.” Jag kan bekräfta att detta hänt mig: två gånger har jag blivit sjuk i influensasymptom 2-4 dagar efter att ha suttit i möte med nyligen injicerad person.

  Tack Robert F. Kennedy Jr, en av vår tids största hjältar!

 • Robert F. Kennedys uttalande är beundrandsvärt att han talar om att vi alla bör visa civil olydnad. Han talar klarspråk hur demokratin håller på att falla ihop och att detta vaccin är mer till skada än nytta. TACK för detta inlägg!!!!!!

 • Då svarade Petrus och apostlarna: “Man måste lyda Gud mer än människor.”
  – Apostlagärningarna 5:29

  Var och en bör följa sitt samvete och inte göra som somliga som i efterhand försökte att ursäkta sitt handlande med att säga: “Jag följde bara order.”

  Många av dessa dömdes ändå till döden i Nürnbergrättegångarna.

   • En hel del ordertagare som mycket gravt förbrutit sig mot andra fick sin rättmätiga dom.

    Men de allra värsta kom undan!

    Katolska kyrkans RATLINES hjälpte många av dessa anstiftare till massmord att fly till andra länder, Argentina, USA, Schweiz exempelvis, där de fortsatte sin onda gärning.

    Wikipedia kan inte undgå att skriva om RATLINES, eftersom det inte gick att dölja, men försöker som vanligt att tona ner allt enormt.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Ratlines_(World_War_II_aftermath)

     • Och här är ännu en som undkom rättvisan:

      SS-generalen Eleonore Bauer, som var ledare för koncentrationslägret Dachau.

      “Baur was first arrested on war crimes charges in May 1945 but shortly thereafter released due to insufficient evidence. She then appeared before a denazification court in Munich in September 1949,[1] where she was categorised as a major criminal, sentenced to ten years at Rebdorf labour camp and her personal property confiscated. Released from prison in 1950 for health reasons, Baur successfully applied for a pension and compensation in 1955 and returned to Oberhaching, where she died aged 95 in 1981.”
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eleonore_Baur

      Här är en kort film om denna katolska nunna som blev koncentrationslägerkommendant:
      https://www.youtube.com/watch?v=sBqztosCVmg
      (Hitler’s Female SS General)

      Hon satt alltså en mycket kort tid i fängelse, men fick sedan kompensation för det och pension – precis som många brottslingar nu för tiden i bananrepubliken!

      • Vad får dig att tro på påstådda händelser på fyrtiotalet utan tekniska bevis när vi kan se hur makten ljuger idag?

       • Ja, det är en bra fråga. Jag prövar noga allt jag undersöker och silar fram det jag anser vara riktigt.

        Det finns enormt mycket desinformation. Det gäller att hitta samband och att väga allt mot varandra.

        Motiven för att ljuga eller att tala sanning måste vägas in.

        Det finns grupperingar som är mer eller mindre tillförlitliga.

        Bakomliggande ideologier och propaganda behöver urskiljas.

        Finns det en viss agenda, frågar jag mig.

        Människors mimik och fysionomi kan vara talande.

        Pengaflödet är ofta ett mycket viktigt spår.

    • Du är en källa till evig visdom Hans, det hade undgått mig att det fanns nåt som kallades the Finnish Ratlines.

     Det finns mycket vi inte blivit informerade om.

     • Tack, Jan!

      Vi är många som samarbetar här för att kasta ljus över det som är dolt och mörkat. Din fantastiska bok om din mamma Mariana har varit en ögonöppnare för alla ärliga läsare här i Newsvoice.

      Vi kämpar med sanningens svärd mot ondskans kreatur.

  • Romarna 13:1-2
   “Alla ska underordna sig myndigheterna, för det finns ingen myndighet som inte är från Gud. De existerande myndigheterna har inordnats av Gud i sina relativa ställningar. De som sätter sig upp mot myndigheterna gör alltså motstånd mot Guds anordning, och de som har gjort det drar dom över sig själva.”

   🙂
   Så jag tror inte man kan ta hjälp av Bibeln, för civil olydnad 😉

    • Förlåt mig, men jag hoppas du förstod att min kommentar var med glimten i ögat.
     Och ja, jag har läst hela det kapitlet och alla andra å 😛

     Nu kanske inte det här är rätt forum för Bibeldisskussioner, men jag hävdar i alla fall att Bibeln uppmanar oss att vara lydiga mot myndigheterna.

     Titus 3:1 “Påminn dem om att underordna sig och lyda regeringar och myndigheter. De ska alltid vara beredda att göra det som är gott”
     Matt 5:41 “Och om en myndighetsperson tvingar dig att gå en mil, så följ med honom två mil”

     • – Jo, det är viktigt!

      Kristna ska inte låta sig passifiseras. De citat du anger gäller naturligtvis inte onda och kriminella styren. De förstockade fariséerna och de skriftlärde förbjöd Jesus och hans efterföljare att tala om Guds Rike. Lydde Jesus och apostlarna dessa order? 
      – Nej!

      I Daniels tredje kapitel berättas det om hur kung Nebukadnessar i Babylon lät göra en staty av guld, sextio alnar hög och sex alnar bred och gav befallning om att alla skulle falla ner och tillbe denna obelisk-liknande staty. Lydde Daniel?
      – Nej!

      Kristna har förföljts i tvåtusen år. Varför? Därför att de lytt Gud mer än människor.

      Vi ska inte endast ta avstånd från det onda vi ska bekämpa det!

      • Jesus och alla hans efterföljare skulle predika, det är ett uppdrag från Gud och i de fall det är förbjudet, lyder man Gud, istället för människor.
       I Daniels fall följde han Guds bud att inte böja sig ner för avgudar och han lydde Gud istället för människor.

       Jesus sa bl.a. i Matt kapitel 5.
       “Men jag säger er: Ta inte strid med den som är ond. Om någon ger dig en örfil på högra kinden, så vänd också den andra kinden mot honom. Och om någon vill dra dig inför rätta och ta ifrån dig ditt innerplagg, så ge honom ditt ytterplagg också.
       Ni har hört att det sades: ’Du ska älska din medmänniska och hata din fiende.’ Men jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då visar ni att ni är barn till er Far i himlen. Han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga.

       Det är inte lätt alla gånger att lyda Gud mer än människor 😉

       • Magnus, vi är alla ofullkomliga och i ett någorlunda normalt samhälle ska vi respektera och underordna oss våra samhällsledare, men inte i ett uppsåtligt ont samhälle där ledarna systematiskt ljuger, bedrar och orsakar obeskrivligt lidande, sjukdom och död.

        I Kroatien fanns många koncentrationsläger under Andra världskriget. Landets ledare, Ante Pavelić, lät föra nästan en miljon människor till dessa läger, där de avrättades. Väldigt många var barn:

        https://www.youtube.com/watch?v=5r1JNnFjgag

        (Sons of Herod (genocide in independent state of Croatia WWII)

        Du förstår väl att det finns en gräns för vad vi kristna kan acceptera från överheten?

        • Nej, det finns ingen gräns, för precis som med Guds forntida och nutida tjänare, får många utstå mer än en människa klarar av, men Gud skjuter till det som behövs, för att den människan ska kunna fortsätta att vara trogen och följa Guds normer.

         Den här världen styrs av Guds motståndare och kommer att gå från ont till värre, innan det ordnar upp sig, men om man försöker blanda sig i den här världens styre, vem är det då man försöker hjälpa ?

         Det här är mitt sista inlägg i den här frågan och jag håller med om att man måste lyda Gud mer än människor och det är inte lätt med alla orättvisor som finns runt omkring oss.

         2 Tim 3:1-5 “Du ska veta att i de sista dagarna ska det vara kritiska tider som är svåra att hantera. För människor ska vara egoistiska, älska pengar, vara skrytsamma, stolta, hädare, olydiga mot föräldrar, otacksamma, illojala, kärlekslösa, omedgörliga, förtalare, obehärskade, våldsamma, utan kärlek till det goda, förrädare, obstinata och självgoda. De ska älska njutningar i stället för Gud och ha ett sken av att vara religiösa, men religionen är ingen verklig kraft i deras liv.

         Gud kommer snart att ställa allt till rätta och då kommer alla dessa problem att aldrig mer finnas.

      • Exakt, men många känner inte till/bryr sig inte om Guds lagar.
       Om alla kristna skulle be för sina fiender och vända andra kinden till ex, skulle inga präster stå och välsigna kristna soldater på väg ut i krig för att döda andra kristna i ett annat land.

  • Det är vi, det svenska folket som makten utgår från enl vår grundlag regeringsformen.

   Här ska du som svenska folket få säga din mening.

   Svenska Folkdomstolen

   https://bakomkulisserna.biz/2021/08/25/svenska-folkdomstolen/

   relaterat

   Folkets protester har ignorerats utan dialog trots delgiven kännedom till regeringen.

   Stoppa både Pandemilagen och farligt Covid-l9 genoccin

   https://www.skrivunder.com/vi_protesterar_mot_pandemilagen_och_covid-l9vaccin

   Stöd för folkets lagliga makt

   “All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. … Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska fördelas. Det har funnits skrivna regler för hur Sverige ska styras sedan 1300-talet.”

   https://www.riksdagen.se

 • Ja, Robert har naturligtvis helt rätt och jag är tacksam för alla som stiger fram och för frihetens talan. Men alla har möjlighet att stå upp för sig och därmed hela kollektivet, samhället och världen. Min inställning har sedan länge varit att stå upp för det jag tror på och aldrig har den övertygelsen varit starkare än nu när en människofientlig agenda rullas ut. Hade dock önskat att jag kunde manifestera min del tydligare, men jag tror att varje individs engagemang får ett genomslag oavsett hur liten en enskild insats än kan te sig. Allt vi gör blir en del av en större helhet, en övertygelse som faktiskt livet fostrat mig i.

 • Robert F. Kennedys uttalande är beundrandsvärt att han talar om att vi alla bör visa civil olydnad. Han talar klarspråk hur demokratin håller på att falla ihop och att detta vaccin är mer till skada än nytta. TACK för detta inlägg!!!!!!

 • Då svarade Petrus och apostlarna: “Man måste lyda Gud mer än människor.”
  – Apostlagärningarna 5:29

  Var och en bör följa sitt samvete och inte göra som somliga som i efterhand försökte att ursäkta sitt handlande med att säga: “Jag följde bara order.”

  Många av dessa dömdes ändå till döden i Nürnbergrättegångarna.

   • En hel del ordertagare som mycket gravt förbrutit sig mot andra fick sin rättmätiga dom.

    Men de allra värsta kom undan!

    Katolska kyrkans RATLINES hjälpte många av dessa anstiftare till massmord att fly till andra länder, Argentina, USA, Schweiz exempelvis, där de fortsatte sin onda gärning.

    Wikipedia kan inte undgå att skriva om RATLINES, eftersom det inte gick att dölja, men försöker som vanligt att tona ner allt enormt.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Ratlines_(World_War_II_aftermath)

     • Och här är ännu en som undkom rättvisan:

      SS-generalen Eleonore Bauer, som var ledare för koncentrationslägret Dachau.

      “Baur was first arrested on war crimes charges in May 1945 but shortly thereafter released due to insufficient evidence. She then appeared before a denazification court in Munich in September 1949,[1] where she was categorised as a major criminal, sentenced to ten years at Rebdorf labour camp and her personal property confiscated. Released from prison in 1950 for health reasons, Baur successfully applied for a pension and compensation in 1955 and returned to Oberhaching, where she died aged 95 in 1981.”
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eleonore_Baur

      Här är en kort film om denna katolska nunna som blev koncentrationslägerkommendant:
      https://www.youtube.com/watch?v=sBqztosCVmg
      (Hitler’s Female SS General)

      Hon satt alltså en mycket kort tid i fängelse, men fick sedan kompensation för det och pension – precis som många brottslingar nu för tiden i bananrepubliken!

    • Du är en källa till evig visdom Hans, det hade undgått mig att det fanns nåt som kallades the Finnish Ratlines.

     Det finns mycket vi inte blivit informerade om.

     • Tack, Jan!

      Vi är många som samarbetar här för att kasta ljus över det som är dolt och mörkat. Din fantastiska bok om din mamma Mariana har varit en ögonöppnare för alla ärliga läsare här i Newsvoice.

      Vi kämpar med sanningens svärd mot ondskans kreatur.

  • Romarna 13:1-2
   “Alla ska underordna sig myndigheterna, för det finns ingen myndighet som inte är från Gud. De existerande myndigheterna har inordnats av Gud i sina relativa ställningar. De som sätter sig upp mot myndigheterna gör alltså motstånd mot Guds anordning, och de som har gjort det drar dom över sig själva.”

   🙂
   Så jag tror inte man kan ta hjälp av Bibeln, för civil olydnad 😉

    • Förlåt mig, men jag hoppas du förstod att min kommentar var med glimten i ögat.
     Och ja, jag har läst hela det kapitlet och alla andra å 😛

     Nu kanske inte det här är rätt forum för Bibeldisskussioner, men jag hävdar i alla fall att Bibeln uppmanar oss att vara lydiga mot myndigheterna.

     Titus 3:1 “Påminn dem om att underordna sig och lyda regeringar och myndigheter. De ska alltid vara beredda att göra det som är gott”
     Matt 5:41 “Och om en myndighetsperson tvingar dig att gå en mil, så följ med honom två mil”

     • – Jo, det är viktigt!

      Kristna ska inte låta sig passifiseras. De citat du anger gäller naturligtvis inte onda och kriminella styren. De förstockade fariséerna och de skriftlärde förbjöd Jesus och hans efterföljare att tala om Guds Rike. Lydde Jesus och apostlarna dessa order? 
      – Nej!

      I Daniels tredje kapitel berättas det om hur kung Nebukadnessar i Babylon lät göra en staty av guld, sextio alnar hög och sex alnar bred och gav befallning om att alla skulle falla ner och tillbe denna obelisk-liknande staty. Lydde Daniel?
      – Nej!

      Kristna har förföljts i tvåtusen år. Varför? Därför att de lytt Gud mer än människor.

      Vi ska inte endast ta avstånd från det onda vi ska bekämpa det!

      • Jesus och alla hans efterföljare skulle predika, det är ett uppdrag från Gud och i de fall det är förbjudet, lyder man Gud, istället för människor.
       I Daniels fall följde han Guds bud att inte böja sig ner för avgudar och han lydde Gud istället för människor.

       Jesus sa bl.a. i Matt kapitel 5.
       “Men jag säger er: Ta inte strid med den som är ond. Om någon ger dig en örfil på högra kinden, så vänd också den andra kinden mot honom. Och om någon vill dra dig inför rätta och ta ifrån dig ditt innerplagg, så ge honom ditt ytterplagg också.
       Ni har hört att det sades: ‘Du ska älska din medmänniska och hata din fiende.’ Men jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då visar ni att ni är barn till er Far i himlen. Han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga.

       Det är inte lätt alla gånger att lyda Gud mer än människor 😉

       • Magnus, vi är alla ofullkomliga och i ett någorlunda normalt samhälle ska vi respektera och underordna oss våra samhällsledare, men inte i ett uppsåtligt ont samhälle där ledarna systematiskt ljuger, bedrar och orsakar obeskrivligt lidande, sjukdom och död.

        I Kroatien fanns många koncentrationsläger under Andra världskriget. Landets ledare, Ante Pavelić, lät föra nästan en miljon människor till dessa läger, där de avrättades. Väldigt många var barn:

        https://www.youtube.com/watch?v=5r1JNnFjgag

        (Sons of Herod (genocide in independent state of Croatia WWII)

        Du förstår väl att det finns en gräns för vad vi kristna kan acceptera från överheten?

      • Exakt, men många känner inte till/bryr sig inte om Guds lagar.
       Om alla kristna skulle be för sina fiender och vända andra kinden till ex, skulle inga präster stå och välsigna kristna soldater på väg ut i krig för att döda andra kristna i ett annat land.

  • Det är vi, det svenska folket som makten utgår från enl vår grundlag regeringsformen.

   Här ska du som svenska folket få säga din mening.

   Svenska Folkdomstolen

   https://bakomkulisserna.biz/2021/08/25/svenska-folkdomstolen/

   relaterat

   Folkets protester har ignorerats utan dialog trots delgiven kännedom till regeringen.

   Stoppa både Pandemilagen och farligt Covid-l9 genoccin

   https://www.skrivunder.com/vi_protesterar_mot_pandemilagen_och_covid-l9vaccin

   Stöd för folkets lagliga makt

   “All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. … Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska fördelas. Det har funnits skrivna regler för hur Sverige ska styras sedan 1300-talet.”

   https://www.riksdagen.se

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *