Reiner Füllmich: Coronakrisen är ett globalt kuppförsök – Coronakommitténs slutsatser

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 18 september 2021
- NewsVoice redaktion
Dr Reiner Fuellmich, 16 sep 2021. Foto: eget verk

VÄRLDEN. NewsVoice sammanfattar den tyska coronakommitténs slutsatser. Projektet leds av den tyska stjärnadvokaten dr Reiner Füllmich som utreder coronakrisens karaktär, riskerna med restriktionerna, krisens bakomliggande drivkrafter och hur kritiker slås ner med övervåld. 150 experter från hela världen har intervjuats. Fynden är chockerande. Det handlar om ett globalt kuppförsök.

Sammanställning och översättning: Torbjörn Sassersson

Den tyska corona-kommittén startade i juli 2020 av en grupp av tyska advokater för att utreda coronakrisens drivkrafter, viruset, hur pålitliga PCR-tester är samt hur skadliga covidrestriktionerna är för länders ekonomier och människors hälsa.

Dr Reiner Füllmich säger att när världen stängdes ner i mars 2020 som en följd av ett WHO-beslutet att världen drabbats av en global viruspandemi, och det påföljande målet att massvaccinera friska människor i hela världen, spred regeringar och massmedier medvetet paniken.

Dokument som läckt ut från flera regeringar visar att uppsåtet från början har varit att medveten sprida en skapad panik om ett påstått livsfarligt virus. Fotografier från Italien och New York användes redan från början av massmedier för att iscensätta masspanik, förklarar Reiner Füllmich.

Corona-kommitténs slutsatser per den 16 september 2021

Trots att det inte existerar någon verklig ökad mortalitet i världen under 2020 valde regeringar att satsa allt på ett kort, på så kallade “vacciner”, som den enda möjligheten att stoppa en påstådd global pandemi, men allt baserades på överdrivna uppgifter och ovetenskaplig medicinsk propaganda. Äldreboenden har särskilt utsatts för praktiserad vanvård för att öka dödstalen och för att iscensätta covidpolitiska åtgärder.

 • Covidrestriktionerna handlar inte om hälsa och det existerar inte en verklig pandemi. I realiteten finns endast ett virus som ett normal friskt immunförsvar kan hantera på egen hand precis som vilken annan influensa och det oavsett om viruset skapades naturligt eller i ett laboratorium.
 • Det finns redan befintliga vårdmetoder och preparat för att framgångsrikt behandla Covid-19 (med dessa stoppas över hela världen, red anm).
 • Regeringar i Europa och Amerika agerar inte i medborgarnas intresse. Istället styrs regeringarnas åtgärdsprogram av globala storföretag. Stora aktörer som styr utvecklingen är bland flera Deutsche Bank och WHO vilka utgör så pass maktfullkomliga entiteter att de är svåra att ställas inför rätta.
 • Domare i Tyskland utsätts för en olaglig och direkt påverkan för att förmå dessa att inte gå emot de ansvariga beslutfattarnas och aktörernas metoder. Reiner Füllmich ger ett exempel på hur en tysk domare (fallet Christiaan Dettmar) slog fast att restriktionerna som tillämpas är ovetenskapliga och skadliga för skolungdomar. Konsekvensen var att hans kontor och hus utsattes för razzior. Även domarens konsulterade experter utsattes för samma sak. Angreppen är ett bra exempel på hur en auktoritär regim opererar och målet är helt uppenbart att skrämma andra försök att rättsligt pröva Tysklands coronapolicy, varnar Füllmich.
Emmanuel Macron - Pressfoto: Europaparlamentet
Emmanuel Macron pekas ut som en frontfigur och en av kuppmakarna – Pressfoto: Europaparlamentet

Det globala kuppförsöken 2009 och 2019

Corona-kommittén slår fast att de coronarestriktioner som tillämpas i världen inte baseras på varken vetenskap eller rimlighet. Regeringar i många länder tar tillfället i akt för att förtrycka befolkningar och påtvinga dessa vaccinpass och experimentella injektioner och försök görs att påtvinga hela befolkningar injektioner var sjätte månad.

Prenumerera på NewsVoice - Få mail när vi publicerat nya artiklar
Loading

Reiner Füllmich säger att stora ekonomiska entiteter under svinfluensakrisen 2009 försökte starta en global omställning av samma karaktär som vi ser idag, men att kuppen misslyckades för att medicinska experter då hade politisk makt att stoppa den.

Sedan dess har åtgärder vidtagits för att skapa bättre förutsättningar för ett nytt kuppförsök. WHO har tex ändrat definitionen på begreppet pandemi så att vilken influensa som helst kan klassas som en global och för mänskligheten livsfarlig pandemi.

Reiner Füllmich förklarar att sedan 2009 har flera patent registrerats för spikproteiner och vaccin. Läkemedelsbolag har också gjort stora investeringar relaterat till coronavirus i förtid innan den påstådda coronapandemin uppstod 2019. Pandemiövningen “Event 201” genomfördes i oktober 2019 i god tid innan regeringarna vidtog coronaåtgärderna som sedan låste en hel värld.

Incidenten i Wuhan använde som en språngbräda av de stora ekonomiska intressenterna för att skapa coronakrisen, säger Reiner Füllmich. Han går in på detaljerna i sitt framförande och de flesta känner till utvecklingen i världen perioden från hösten 2019 fram till idag.

PCR-test-pandemi och vacciner

PCR-testernas positiva provsvar har hela tiden funnits i centrum för att driva agendan. Reiner Füllmich kallar det för en PCR-test-pandemi. Smittfallen har betraktats som bevis för att det finns en pandemi som härjar på planeten trots att det i realiteten rört sig om ett förhållandevis harmlöst virus att betrakta som en säsongsinfluensa.

Vägran och förbuden att tillämpa effektiva vårdmetoder och rutinartad insättning av palliativ vård för de flesta i åldrarna 70+ har sedan gett mängder med förtida dödsfall som i sin tur används som “bevis” för en härjande pandemi och för att påskynda massvaccinationer och vidmakthålla lockdown. Vaccinskadade klassas om Covid-19-offer. Ovaccinerade pekas ut som superspridare.

Ett bevis för att mRNA-vaccinerna är skadliga och ineffektiva mot Covid-19 är fallet Israel där 86% av de som behandlas inom vården för Covid-19 är dubbelvaccinerade. Reiner Füllmich säger att minst 500,000 personer i USA har avlidit på grund av de riskabla vaccinerna. Många fler miljoner har skadats av allvarliga biverkningar. Särskilt oroväckande är vaccinernas effekter när vaccinerade personer utsätts för naturliga infektioner eftersom vaccinerna skadar det naturliga immunförsvaret.

Justin Trudeau: Foto: 2017 Canada Summer Games
Justin Trudeau: Foto: 2017 Canada Summer Games. Licens: CC BY 2.0

En global kamp mot psykopater besatta av extrema kontrollbehov

Läkemedelsbolagen har redan i sina kontrakt med regeringar runt om i världen friskrivit sig allt ansvar för vaccinernas biverkningar och påföljande dödsfall. Reiner Füllmich pekar ut aktörer som Bill Gates, Klaus Schwab, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Sebastian Kurz, Jacinda Ardern, Ursula von der Leyen som kuppmakare och frontfigurer. Allt handlar om en global ekonomisk omställning, under förevändningen om att “rädda” världen, en kupp som ska vara klar 2030.

Reiner Füllmich avslutar med att nämna att folk i världen håller på att vakna upp och se det pågående kuppförsöket och att striden som pågår handlar om en kamp mellan en human och en inhuman världsordning.

Sammanställning och översättning: Torbjörn Sassersson

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • I en inspelad telefonintervju medger en Modernarepresentant helt känslöst till ett av deras offer i Guillain-Barre syndrom att deras covid19 vaccin befinner sig på experimentstadiet och alla som fått deras vaccin deltar i detta experiment.
  Stew Peters gör en poäng av att dessa vacciner inte är FDA godkända, men enligt en info jag sett så lär ett sådant godkännande vara på G, men har fått grus i maskineriet, sedan 2 höga FDA tjänsteman hoppat av, troligen med rätta av rädsla för Dr Fuellmilch et al.
  Videon och intervjuade Dr Jane Ruby blottlägger även i detalj de allvarliga skador på hjärtat och hjärmuskulaturen ( myokardit) som mRNA vacciner kan ge, spec. hos unga individer.
  https://www.facebook.com/fabricio.quetzalcoatl/videos/4202449586519286/

  • Sin rätta nivå är ändå domstolarna – utöver att vetenskapssamhället verkat checkat ut under plandemin, så har detta styrst av makthavarna i alla länder. Men innan vi kommer dit, bör veteskapsamhället ta tag i sig själva och bidra med vad de inte – bortsett från en del modiga individer – gjort.

 • I en inspelad telefonintervju medger en Modernarepresentant helt känslöst till ett av deras offer i Guillain-Barre syndrom att deras covid19 vaccin befinner sig på experimentstadiet och alla som fått deras vaccin deltar i detta experiment.
  Stew Peters gör en poäng av att dessa vacciner inte är FDA godkända, men enligt en info jag sett så lär ett sådant godkännande vara på G, men har fått grus i maskineriet, sedan 2 höga FDA tjänsteman hoppat av, troligen med rätta av rädsla för Dr Fuellmilch et al.
  Videon och intervjuade Dr Jane Ruby blottlägger även i detalj de allvarliga skador på hjärtat och hjärmuskulaturen ( myokardit) som mRNA vacciner kan ge, spec. hos unga individer.
  https://www.facebook.com/fabricio.quetzalcoatl/videos/4202449586519286/

  • Sin rätta nivå är ändå domstolarna – utöver att vetenskapssamhället verkat checkat ut under plandemin, så har detta styrst av makthavarna i alla länder. Men innan vi kommer dit, bör veteskapsamhället ta tag i sig själva och bidra med vad de inte – bortsett från en del modiga individer – gjort.

 • kan det vara så att fuellmich är kontrollerad opposition? händer aldrig nåt med det här brottsmålet som han uppdaterat om under minst ett år. 🙁

  • Andra har vädrat den misstanken också, men sådana här juridiska processer mot gigantisk makt tar lång tid. Det tog 30 år för forskare och advokater att stoppa tobaksbolagen som envist hävdade att rökning var ofarlig.

  • Tänkt detsamma. Ngn “avslöjar the bad guys”, och ger plats åt nästa aktör, the “good” guy
   Spelet lär vara långt ifrån över på ett tag.
   Man får ta allt med en skopa salt.

   • Det enda som kan fälla the bad guys är när hela folket har vaknat och står emot, annars händer det du beskriver.

 • kan det vara så att fuellmich är kontrollerad opposition? händer aldrig nåt med det här brottsmålet som han uppdaterat om under minst ett år. 🙁

  • Andra har vädrat den misstanken också, men sådana här juridiska processer mot gigantisk makt tar lång tid. Det tog 30 år för forskare och advokater att stoppa tobaksbolagen som envist hävdade att rökning var ofarlig.

  • Tänkt detsamma. Ngn “avslöjar the bad guys”, och ger plats åt nästa aktör, the “good” guy
   Spelet lär vara långt ifrån över på ett tag.
   Man får ta allt med en skopa salt.

   • Det enda som kan fälla the bad guys är när hela folket har vaknat och står emot, annars händer det du beskriver.

 • Undrar när denna rättegång börjar? Behöver säkert vara flera serier av många rättegångar i flera länder på en gång. Åklagare och domarteam som arbetar tillsammans! Som under nuremberg rättegången!

  Sen behöver lekmän och kvinnor hjälpas åt. Troende och icke Troende.

  Bön och förbön.

  Arbetar för en positiv och god förändring på gräsrotsnivå!

  En sanningskomission som i Rawanda under hutuer och tutsierna år 1994!

  Minns detta folkmord. Var 14 år då!

  Krävs en by att uppfostra 1 barn.

  • Nu är det tyvärr så att det juridiska systemet är också korrupt. Hur skall då en kommission av jurister få en ärlig rättegång till stånd? Sedan beror det på de olika länders lagstiftning, där Sverige är speciell t.ex. Fuellmichs beskrivning är ju emotionell och beskriver en sammanfattning hur är det med bevis som håller i ett inte korrupt Juridisk system?

 • Jacob Nordangård har i sin bok Den globala statskuppen beskrivit den maktstruktur som ligger bakom C19-bluffen. Bakgrunden till den s.k. pandemin får ett särskilt utrymme. Boken är mycket väldokumenterad och jag har sällan stött på sådan omfattande källförteckning, och det på i stort sett varje sida. Således rör det sig inte om subjektiva spekulationer utan hårdfakta som var och en kan undersöka om så önskas. Tämligen omskakande läsning för den som inte är bekant med hur manipulerad världen är och att det faktiskt pågått under lång tid.

 • Hej,
  Undrar hur man skall dosera med C-vitamin, Zink, D-Vitamin samt även Ivermectin. Skulle vara intressant med just Ivermectin då jag själv nyligen fått höra om denna goda effekt som kan intas redan innan man blir sjuk.

 • Undrar när denna rättegång börjar? Behöver säkert vara flera serier av många rättegångar i flera länder på en gång. Åklagare och domarteam som arbetar tillsammans! Som under nuremberg rättegången!

  Sen behöver lekmän och kvinnor hjälpas åt. Troende och icke Troende.

  Bön och förbön.

  Arbetar för en positiv och god förändring på gräsrotsnivå!

  En sanningskomission som i Rawanda under hutuer och tutsierna år 1994!

  Minns detta folkmord. Var 14 år då!

  Krävs en by att uppfostra 1 barn.

  • Nu är det tyvärr så att det juridiska systemet är också korrupt. Hur skall då en kommission av jurister få en ärlig rättegång till stånd? Sedan beror det på de olika länders lagstiftning, där Sverige är speciell t.ex. Fuellmichs beskrivning är ju emotionell och beskriver en sammanfattning hur är det med bevis som håller i ett inte korrupt Juridisk system?

 • Jacob Nordangård har i sin bok Den globala statskuppen beskrivit den maktstruktur som ligger bakom C19-bluffen. Bakgrunden till den s.k. pandemin får ett särskilt utrymme. Boken är mycket väldokumenterad och jag har sällan stött på sådan omfattande källförteckning, och det på i stort sett varje sida. Således rör det sig inte om subjektiva spekulationer utan hårdfakta som var och en kan undersöka om så önskas. Tämligen omskakande läsning för den som inte är bekant med hur manipulerad världen är och att det faktiskt pågått under lång tid.

 • Hej,
  Undrar hur man skall dosera med C-vitamin, Zink, D-Vitamin samt även Ivermectin. Skulle vara intressant med just Ivermectin då jag själv nyligen fått höra om denna goda effekt som kan intas redan innan man blir sjuk.

   • för många svårt att undvika testet – men man bör inse att man bidrar till lögnen om man tar den. Våra barnbarn kommer se tillbaka på vår tid och undra hur vi kunde vara så lättlurade…

  • Läkartidningen ge gärna sken av att vara vetenskaplig, men jag håller tyvärr inte med om det. Först nu när hela covid plandemin explodera i ansiktet på initiativtagare börja även läkartidning långsamt ändra synpunkter. Korrupt tidning som möjligen är beroende på läkemedelsreklamen som alla andra vetenskapstidningar ( BJM och Nature har ju medgivet det) men kan hända också beroende på andra som styr agendan.

   • Läkartidningen har har en extrem hög intäkt genom läkemedelsbolags-reklam som den är full av . Kostnaden för att få lägga in annons i den är skyhög och de skulle inte för något i världen gå miste om den intäkten. Förmodar att det är därför många läkar debatt artiklar inte publiceras….

   • för många svårt att undvika testet – men man bör inse att man bidrar till lögnen om man tar den. Våra barnbarn kommer se tillbaka på vår tid och undra hur vi kunde vara så lättlurade…

  • Läkartidningen ge gärna sken av att vara vetenskaplig, men jag håller tyvärr inte med om det. Först nu när hela covid plandemin explodera i ansiktet på initiativtagare börja även läkartidning långsamt ändra synpunkter. Korrupt tidning som möjligen är beroende på läkemedelsreklamen som alla andra vetenskapstidningar ( BJM och Nature har ju medgivet det) men kan hända också beroende på andra som styr agendan.

   • Läkartidningen har har en extrem hög intäkt genom läkemedelsbolags-reklam som den är full av . Kostnaden för att få lägga in annons i den är skyhög och de skulle inte för något i världen gå miste om den intäkten. Förmodar att det är därför många läkar debatt artiklar inte publiceras….

 • Enligt en av världens absolut främsta viruloger, Luc Montinger, Nobelpristagare, professor och läkare, så finns det ett virus. Enligt honom så har man försökt att utveckla ett vaccin mot HIV för det fanns Gain of Function ändringar med HIV virus inplanterat. Hans bedömning var att viruset lämnat laboratoriet i Whuan efter en olycka.

  Han säger att det strider mot all vetenskap och beprövad erfarenhet att massvaccinera befolkningen i en pandemi eftersom det resulterar i nya mutationer som sprider viruset vidare och det är precis vad som hänt. Sedan risk för Antibody Development Enhancement som är en dödlig sjukdom. Han avråder alla att inte ta experiment vaccinen eftersom deras konsekvenser är okända.

  Jag följer hans råd och jag har ett lager av Ivermectin, Asperin, Zink och D3 hemma som jag tänker ta vid symptom. Känns jättebra att veta vad man skall göra om man blir sjuk.

   • Jag köpte det från en Trader i Indien som skickade det EMS (Express Mail Service) som tog 21 dagar och kostade $30 för frakten. Rekommenderat brev är betydligt billigare ca $3 och tar 28 dagar. Ett litet paket, snyggt tulldeklarerat för $25, måste vara mindre än €30 för att slippa tull och moms, specificerat som “medicin personal use”.

    • Hej – vil du sende en mail til mig med oplysninger på Trader i Indien, så jeg kan købe Ivermectin. På forhånd tak. Venlig hilsen Nina

 • Enligt en av världens absolut främsta viruloger, Luc Montinger, Nobelpristagare, professor och läkare, så finns det ett virus. Enligt honom så har man försökt att utveckla ett vaccin mot HIV för det fanns Gain of Function ändringar med HIV virus inplanterat. Hans bedömning var att viruset lämnat laboratoriet i Whuan efter en olycka.

  Han säger att det strider mot all vetenskap och beprövad erfarenhet att massvaccinera befolkningen i en pandemi eftersom det resulterar i nya mutationer som sprider viruset vidare och det är precis vad som hänt. Sedan risk för Antibody Development Enhancement som är en dödlig sjukdom. Han avråder alla att inte ta experiment vaccinen eftersom deras konsekvenser är okända.

  Jag följer hans råd och jag har ett lager av Ivermectin, Asperin, Zink och D3 hemma som jag tänker ta vid symptom. Känns jättebra att veta vad man skall göra om man blir sjuk.

   • Jag köpte det från en Trader i Indien som skickade det EMS (Express Mail Service) som tog 21 dagar och kostade $30 för frakten. Rekommenderat brev är betydligt billigare ca $3 och tar 28 dagar. Ett litet paket, snyggt tulldeklarerat för $25, måste vara mindre än €30 för att slippa tull och moms, specificerat som “medicin personal use”.

    • Hej – vil du sende en mail til mig med oplysninger på Trader i Indien, så jeg kan købe Ivermectin. På forhånd tak. Venlig hilsen Nina

 • Pandemin har handlat och handlar om Virus of the mind – dvs ett psykologiskt krig där rädsla är den centrala punkten. Framkallande av rädsla genom att måla upp ett sceneri som inte är vad det ser ut att vara. Människor dör – på papperet och i media med anledning av ett virus som modern vetenskap helt misslyckats med att isolera och därmed inte bevisats existera. Tester som testar för något annat än det som det sägs testa för (det kan ju inte testa för något som inte är definierat än).

  Människor blir sjuka men av vad är oklart. Människor dör men av vad är oklart. Sjukdoms- och dödsorsak C19 kan de ju inte bevisa då viruset inte isolerats och definierats. Så vad är då orsakerna? Min åsikt är att det varierar, men när det gäller de äldre så är undanhållande av vård i kritiskt skede en faktor. De hindrade ju anhöriga att besöka boenden så att de kunde se vad som pågick. En annan kvalificerad gissning är mediciner som getts i syfte att förvärra tillståndet eller framkalla andnöd – givetvis rekommenderade åtgärder från centralt håll och inte någon enskild läkares initiativ. Respiratorvård är en riskfylld vård och att då försämra utsikterna med kontraproduktiva mediciner gör inte utfallet bättre. En tredje faktor är att ange C19 som dödsorsak fast den egentliga dödsorsaken berodde på annat (hjärtattack, blodproppar etc).

  Redan innan 2019/2020 fanns det virusinfektioner som orsakar andnöd. Jag har själv haft en sådan infektion för några år sedan. Om man då lägger till rädsla (för dödlig pandemi) och andra suggestioner som matats ut i media så kan det mycket väl bidra till en mer akut fysisk reaktion hos den enskilde. Det har ju låtit i media som om ebola eller digerdöden har brutit ut. Våra myndigheter, läkemedelsbolag och media har mycket att stå till svars för framöver.

  • Det försiggick mycket fult bland de äldre förra våren. Jag hade själv en äldre bekant, som alltid varit “lite rosslig” i strupen, utan att alls vara sjuk. Mars 2020 ringde vederbörande och berättade att skulle hastigt “läggas in” då hemtjänsten hade tagit c-test pga harklandet. Två dagar senare var sista gången jag talade i telefon med personen. Då pågick morfinbehandling, och vederbörande hade fått besked om att respirator skulle sättas in dagen därpå. Fyra dagar senare avliden.

   Jag var redan då skeptisk till hela pandemin (propaganda-vibbarna), och det var tragiskt att se hur en i övrigt frisk person förmodligen helt enkelt avlivades.
   Det här går ju heller inte att gräva i, i efterhand.

   • Hej Tintin och Maria!

    Jag gissar att döden Tintin beskriver hände under “palliativ-april” 2020.
    På årsbasis sticker dock ej 2020 ut i dödsfall i förhållande till befolkningen.
    Detta sägs bero på att främst gamla nu vägrades adekvat vård/avlivades.

    Men dödspuckeln apr 2020 beskrivs här med länkar till “vård” instruktioner.
    https://newsvoice.se/2021/06/svenska-lakare-covid-19/

    “Mina” länkar till arkiverade vårdinstruktioner april 2020 följer efter inlägget.

    22 juli 2021 kl 14:10
    Var finns överdödligheten i Sverige?
    SCB:s statistik

 • Egentligen balanserar den maktstruktur som är i färd med att försöka etablera en ny världsordning på en skör tråd. När den stora massan säger nej så är det kört. Makten de har är den vi ger dem. Deras effektivaste instrument är MSM som hjärntvättar folk och i största allmänhet styr våra åsikter. Ute i stugorna sitter folk framför dumburkarna och blir matade med samma budskap om och om igen och få ifrågasätter. Vår demokrati är ett falsarium och faktum är att vi redan befinner oss i en kontrollapparat. Hela den mörka dynastin reser sig nu i sin sista ansträngning och när den kollapsar under sin egentyngd faller hela det dysfunktionella systemet. Äntligen, men det är en skumpig resa.

  Tacksam är jag mot alla som ställer upp för frihet och sanning, både små och stora insatser; alla aktörer med goda intentioner ska hyllas.

  Inte tvivlar jag på det är något lurigt med viruset, men när man avdramatiserar dess hälsoeffekter slutar många att lyssna. I en annan tråd skrev jag om en person jag försökte föra en informativ diskussion med men det gick inte alls eftersom han hade flera bekanta som avlidit i C19, enligt honom. En släkting (ej äldre) fick behandling på sjukhus då han fått C19 och fick andningshjälp. En av mina bekanta höll på att avlida i respirator. Ovanliga förlopp men det tycks ju förekomma ett virus som inte alltid är så harmlöst. Eller vad är det som framkallar sjukdom?

  • Ja, vad är det som gör människor sjuka när det påstådda viruset SARS-CoV-2 inte har bevisats existera. Många av symptomen på Covid-19 är gemensamma med mikrovågssjuka. Innan och under den så kallade pandemin installerades mängder av basstationer för mobiltelefoni och trådlösa nätverk; inte minst ålderdomshem och liknande utrustades med moderna trådlösa nätverk vilket ifrågasattes men gjordes ändå.

  • Hej Åsa.

   Det jag har hittat som förklaring på dessa “svåra corona fall” , verifierade med falska PCR test är:

   1/ De svårare fallen av “corona” är i verkligheten CYTOKINSTORM/ ADE( antidependent enhancment). Det är dessa patienter som behöver läggas in på sjukhus och få behandling med kortison, blodförtunnande , syrgas och i värsta fall läggas in i ventilator.

   • Hur kan en person som är tidigare frisk och medicinfri få en cytokinstorm undrar du?

   2/Det finns bevis på att influensa vacciner från 2019 och framåt har innehållit grafen utan att det har deklarerats i deras innehållsförteckning. ( http://www.orwell.city). Jag misstänker att det även har funnit mRNA komponenter i dessa vacciner.
   Personer som nu får cytokinstorm/ADE och blir inlagda är tidigare vaccinerade för influensa, TBC, Borrelia m.m ( under sista åren). Dessa patienter reagerar med cytokinstorm när de sedan får en vanlig infektion. Hela immunförsvar löper då amok och börja attackera egen vävnad inkl lungorna som får inflammation . Man kan då få organsvikt och bli dödlig sjuk. Det är därför syresättningen kan gå ner oerhört på dessa patienter och det är därför de behöver kortison. ( Kortison hjälper inte mot virus utan mot INFLAMMATION).

   Jag är rätt så säker på att jag har helt eller delvis rätt. Utöver detta så är det förstås ren strålskada från 5g master som har satts upp. Dessa ger samma symptom som “svår corona”.

   • Eller är det detta Spikeprotein som gör folk sjuka. Det kan spridas på annat sätt än med virus. Kontaminerad mat, vatten, luftaerosoler. Samma protein som vaccinet får cellerna att tillverka, som sedermera kommer ge ADE i framtiden.

   • Tack! Den bekante jag beskrev hade inga kända försvårande medicinska omständigheter när han insjuknade och hamnade i respirator. Det var just cytokinstorm han råkade ut för och han var nära döden. Okänt om han tagit andra vacciner tidigare. När han tog C-vaccinet blev han rejält sjuk, dock utan behov av sjukhusvård. Ironiskt nog är han läkare och stark anhängare av vaccinen idag.

    Det vi upplever är planerat sedan länge och något initierade det vi upplever som C19 vid rätt tidpunkt. Det kan vara ett labbframställt virus, kanske brassade man på med strålning, kanske finns det inget virus utan vi får söka andra förklaringar.

    Om jag förstått din teori riktigt innefattar den ett virus som responderar med det grafenoxid som följt med tidigare vacciner. Stämmer det lär sjukdoms- och dödsfall öka dramatiskt under höst – vår. Den otrevliga depopulationsteorin blir då en mardrömsliknande verklighet. Och svaret lär bli – fler injektioner…

    Grafenoxiden tillskrivs även andra funktioner, som bekant. Om det även är fråga om avancerad genmanipulation är dessa vacciner riktigt raffinerade historier. Mångårig forskning och tillgång till skarpa hjärnor i ondskans tjänst.

     • Tack. Dr Cowen inger förtroende, betydligt mer trovärdig i sina framställningar än SVT:s Matti Sällberg med sina psykopatögon eller rabiate Björn Olsén. Tankeväckande information och det stärker uppfattningen hur lömsk hela maskineriet är bakom denna gigantiska bluff.

    • om man håller sin D-vitaminnivå på minst 125 nmol/l så ska det vara nästan helt omöjligt att bli svårt sjuk i luftvägssjukdom. Människor är ju bara mer och mer inomhus (svårt att använda dator osv i fullt sosken) och får inte tillräckligt med d-vitamin från solen. När de är ute så smörjer de in sig med solskyddkräm och får ändå inte tillräckligt med D.

     • Ja, D-vitamin är synnerligen väsentligt för immunförsvaret och höga nivåer i blodet minskar risken för att både bli smittat av C19 och svårt sjukdomsförlopp. Det råder förvirring hur mycket man bör inta. Men mängden som intas bör ta hänsyn till framför allt vikt, hudfärg och ålder och givetvis tid på året. Det finns andra faktorer som påverkar som t.ex. diabetes mm. Inte alla känner till att solens strålar enbart stimulerar huden att producera D-vitamin under sommarmånaderna. Utöver 125 nmol/l anses inte ge ytterligare positiva hälsoeffekter. Risk för biverkningar från 250 nmol/l enligt vissa källor vid längre användning.

      De flesta med ljus hudfärg, vuxna borde utan problem kunna inte 3 000 – 5 000 IE/ dag under vinterhalvåret. Äldre kan inta under hela året då hudens förmåga att producera minskar med åldern. Nivåer i sådana fall beror på vistelsetid i solen mm. Observera att det krävs att man exponerar hudyta motsvarande minst ben och armar för tillräcklig produktion. Det finns olika teorier, men om man följer det rådet är man nog på säkra sidan.

      En del expertis råder minst 5 000 IE. Om man skulle få sjukdom (luftvägs) är det rekommendabelt att gå upp till minst 10 000 IE/dag. Det finns studier rörande t.ex. cancer med helt andra (betydligt högre) nivåer. Välj det animaliska D3. Kombinera gärna med K2 som för kalciumet från blodet till ben och tänder och det minskar risken för åderförkalkning mm. Tänk även på zink, c-vitamin för bästa immunförsvar.

      • Hej, jag har genomlevt pandemier sedan 1966 utan minsta problem. Utan vaccin. Däremot bytte jag 1966 till vegkost och idrottade en gång per vecka. Det räckte.
       Men, problemet är enligt ett forskarseminarium på Sth Univ hösten 2005 att vi idag behöver ca 4ggr större volym föda för att få samma mängd näring som 1980. Orsak – markens utarmning.

    • Hej Åsa. Förlåt för min otydlighet.

     Jag känner inte till att grafen/ grafenoxid skulle kunna ge cytokinstorm/ ADE.

     Däremot resonerar jag så att om de har kunnat stoppa in grafen i influensa vacciner sedan 2019 utan att någon tidigare har upptäckt detta, så kan de även ha stoppat in mRNA i dessa vacciner. Detta utan att allmänheten, läkare eller myndigheter har informerats.

     Influensa vaccinerna görs ju nya varje år då det är ett “nytt influensa sort ” som man hoppas kunna pricka.

     Så jag tror att de senaste års influensa vacciner har varit mRNA vacciner .. . Det skulle kunna förklara den cytokinstorm / ADE som har drabbat befolkningen sedan 2020 och som skylls på corona. Det är helt enkelt ett resultat av tidigare influensa vacciner.

     Det skulle också kunna förklara “långtids-covid”. Det är helt enkelt en autoimmunitet som kvarstår efter att man har lugnat ner självaste stormen med bla högdos kortison.

     • Så jag menar på att person x som är frisk och medicinfri tar en influensa vaccin år 2019. Det han inte vet är att det är ett mRNA influensavaccin. ( ny teknik)

      Person B blir sjuk i tex influensa år 2020. Hans influensa leder till autoimmun överaktivitet, där hans egen immunförsvar börjar storm attackera hans egna organ: Njurar, lungor, hjärta , hjärna m.m . Detta kallas för cytokinstorm/ ADE.
      Person X får diagnosen corona av svenskt sjukvård, pga ett falskt positivt PCR test. Den korrekta diagnosen var: Influensa-utlöst-cytokinstorm pga tidigare mRNA influensavaccin.

      Alternativ 2/
      Person x har fått grafen i sig pga influensa vaccinet där grafen har förekommit sedan 2019. Det sätts nu upp 5g master utanför hans hus/ arbetsplats. Tillsammans utlöser detta kaos i hans kropp. Vad det kallas för i medicinsk terminologi vet jag inte.Info om just detta fenomen finns på http://www.orwell.city.

      Så det beror på vilket av ovanstående som person x skulle kunna ha drabbats av. Båda kallas för corona inom sjukvården. Ingen av dem har med corona att göra, då corona viruset inte finns och PCR testerna är falska.

     • Ingen fara, Rhoda :-). Jag förstår du spekulerade utifrån din uppfattning och vi hade en diskussion. Det är ju ett forum och jag tror ingen av oss är så fåfänga att vi anser våra ord vara absolut fakta.

      Beträffande vaccinerna kan vi förvänta oss många överraskningar och du har troligen tangerat flera sanningar. Vaccinen är vägen till målet och resan fram innehåller delmål.

      Tyvärr råder ingen transparens rörande vaccinerna och då uppstår alla möjliga teorier och egentligen får vi förlita oss på oberoende medicinsk expertis. Lekmannamässigt utbyte av tankar och värderingar är ändå intressanta och det är också en ventil vi behöver. Ibland blir tonen lite mörk och sarkastisk mot etablissemanget men vi det lättar på trycket även det.

     • (Vi har ingen överdödlighet under 2020 före “vaccinet”)

      Men intressant tanke Rhoda Joshua


      Däremot resonerar jag så att om de har kunnat stoppa in grafen i influensa vacciner sedan 2019 utan att någon tidigare har upptäckt detta, så kan de även ha stoppat in mRNA i dessa vacciner. Detta utan att allmänheten, läkare eller myndigheter har informerats. “

      Jag har under 2019 (före pandemin) och även efter 2020
      hört om 4-5 gamla bekanta som avlidit före 60 års ålder.

      Som jag uppfattat det har personerna varit inne i vården
      och följt läkares råd pga diagnosticerade hjärtproblem mm.
      Åtminstone i ett fall 2019 hos en 50 årig egenföretagare beskrevs det att han helt plötsligt inte kunde andas.

      https://www.familjesidan.se/cases/joakim-hedenfalk/funeral-notices

      Eftersom ingen bryr sig om mikrovågssjukan är det svårt att veta vad de ursprungliga vårdkontakterna berodde på men 5g provsändningarna from sommaren 2019 kan ha påverkat.

      Men det finns riskfaktorer i vårdens standardbehandling.

      exempel

      Kolesterolsänkare kan leda till q10 brist och hjärtsvikt.

      ACE hämmare har diskuterats som “covidrisk”

      Influensavaccin har diskuterats som ökad “covidrisk”

      • Kolesterolsänkande ex Statiner är ett RÄVGIFT, som många blir jättesjuka av, bl a min Syster + ngr fler som jag känner, fick värk i hela kroppen och behövde hjälpmedel när de skulle gå. Det försvann när De slutade med dessa mediciner.

      • Kolesterol är är vitalt för alla cellers konstruktion och funktion. Statiner gör bara de eventuella tidigare besvären än värre.

     • Rhoda, jag misstänker att du har en stor poäng här, angående långtids-covid.

      Någonting har pågått en längre tid, det är uppenbart.
      Ta tex andra “mystiska” sjukdomar som ME/CFS. Den uppstår ju påfallande ofta i samband med infektion eller vaccination. (Minst 70% av fallen)
      Och ger precis samma symptom som sk långtids covid…

     • Vad är det som säger att man inte stoppar in allt detta även i andra vacciner? Tillverkarna är säkerligen desamma

    • INFLUENSA får de flesta Människor runt Vår Planet varje år. Inget konstigt med det… Äldre drabbas mest då många har Hjärt- Kärl, Lungsjk besvär, och dör.

     • Ja, en betydande del av fallen är tveklöst vanlig influensa, men det finns också ett annorlunda sjukdomsförlopp där blodkärlen skadas av spikproteiner vilket leder till andningsproblem och även cytokinstormar.

    • Du kan har rätt, det fanns en diskussion bland “the usual suspects”att befolkningen inte följde tillräckligt upp på influensa vacciner och att man behövde en pandemi för att bättra på det. Att man samtidigt kunde lansera andra önskemål såsom depopularisering var en villkommen bi-effect.

   • Mer om Influensa “vaccin” som länge har rekommenderats “riskgrupper”.

    Lars Bern: Influensavaccin ger ökad influensarisk

    18 oktober 2017 kl 21:49

    En studie från Ohio State University Wexner Medical Center har funnit att influensavaccin försvagar människors immunförsvar åren efter vaccination och ökar därmed risken för att insjukna i influensa senare.

    Forskaren Lisa Christian sammanfattar resultaten med att växande bevis visar att de som fick en influensaspruta föregående år har lägre antikroppsrespons innevarande år.”

    https://newsvoice.se/2017/10/influensavaccin-ger-influensarisk/

  • Placeboeffektn tillsammans med infulensa får folk att bli så sjuka att de tom dör i kombination med icke adekvat vård. Verksamma mediciner används inte.
   Om du matas med information dagligen att vården står maktlösa mot pandemin så tro folk på det. Rädsla sänker imunforsvaret kraftigt.
   Dessutom är det övervägande överviktiga personer (med metabola sjukdomar) som dör på IVA. Det i sig är en pandemi.

  • För att vara riktig konspirationsteoretiker offentliggjorde Tidningen Nexus Feed i sin senaste utgåva flera artiklar om biologisk krigföring under och efter andra världskriget.Vilket tydligen är väl dokumenterat. Om inte Facebook har raderat det så har jag lagt ut de på min Facebook sida.Det finns ju många andra möjligheter än virus som gör att människor drabbas av andningssvårigheter, då dessa inte diskuteras existerar dem inte.Om det skulle har handlat om en bakteriell infektion var medicineringen med steroider och respirator direkt kontraindicerat.Hela plandemin kan har varit en täckmantel för att dölja det ekonomiska sammanbrottet som nu naturligtvis också är en följd av Covid.

 • Pandemin har handlat och handlar om Virus of the mind – dvs ett psykologiskt krig där rädsla är den centrala punkten. Framkallande av rädsla genom att måla upp ett sceneri som inte är vad det ser ut att vara. Människor dör – på papperet och i media med anledning av ett virus som modern vetenskap helt misslyckats med att isolera och därmed inte bevisats existera. Tester som testar för något annat än det som det sägs testa för (det kan ju inte testa för något som inte är definierat än).

  Människor blir sjuka men av vad är oklart. Människor dör men av vad är oklart. Sjukdoms- och dödsorsak C19 kan de ju inte bevisa då viruset inte isolerats och definierats. Så vad är då orsakerna? Min åsikt är att det varierar, men när det gäller de äldre så är undanhållande av vård i kritiskt skede en faktor. De hindrade ju anhöriga att besöka boenden så att de kunde se vad som pågick. En annan kvalificerad gissning är mediciner som getts i syfte att förvärra tillståndet eller framkalla andnöd – givetvis rekommenderade åtgärder från centralt håll och inte någon enskild läkares initiativ. Respiratorvård är en riskfylld vård och att då försämra utsikterna med kontraproduktiva mediciner gör inte utfallet bättre. En tredje faktor är att ange C19 som dödsorsak fast den egentliga dödsorsaken berodde på annat (hjärtattack, blodproppar etc).

  Redan innan 2019/2020 fanns det virusinfektioner som orsakar andnöd. Jag har själv haft en sådan infektion för några år sedan. Om man då lägger till rädsla (för dödlig pandemi) och andra suggestioner som matats ut i media så kan det mycket väl bidra till en mer akut fysisk reaktion hos den enskilde. Det har ju låtit i media som om ebola eller digerdöden har brutit ut. Våra myndigheter, läkemedelsbolag och media har mycket att stå till svars för framöver.

  • Det försiggick mycket fult bland de äldre förra våren. Jag hade själv en äldre bekant, som alltid varit “lite rosslig” i strupen, utan att alls vara sjuk. Mars 2020 ringde vederbörande och berättade att skulle hastigt “läggas in” då hemtjänsten hade tagit c-test pga harklandet. Två dagar senare var sista gången jag talade i telefon med personen. Då pågick morfinbehandling, och vederbörande hade fått besked om att respirator skulle sättas in dagen därpå. Fyra dagar senare avliden.

   Jag var redan då skeptisk till hela pandemin (propaganda-vibbarna), och det var tragiskt att se hur en i övrigt frisk person förmodligen helt enkelt avlivades.
   Det här går ju heller inte att gräva i, i efterhand.

   • Hej Tintin och Maria!

    Jag gissar att döden Tintin beskriver hände under “palliativ-april” 2020.
    På årsbasis sticker dock ej 2020 ut i dödsfall i förhållande till befolkningen.
    Detta sägs bero på att främst gamla nu vägrades adekvat vård/avlivades.

    Men dödspuckeln apr 2020 beskrivs här med länkar till “vård” instruktioner.
    https://newsvoice.se/2021/06/svenska-lakare-covid-19/

    “Mina” länkar till arkiverade vårdinstruktioner april 2020 följer efter inlägget.

    22 juli 2021 kl 14:10
    Var finns överdödligheten i Sverige?
    SCB:s statistik

 • Egentligen balanserar den maktstruktur som är i färd med att försöka etablera en ny världsordning på en skör tråd. När den stora massan säger nej så är det kört. Makten de har är den vi ger dem. Deras effektivaste instrument är MSM som hjärntvättar folk och i största allmänhet styr våra åsikter. Ute i stugorna sitter folk framför dumburkarna och blir matade med samma budskap om och om igen och få ifrågasätter. Vår demokrati är ett falsarium och faktum är att vi redan befinner oss i en kontrollapparat. Hela den mörka dynastin reser sig nu i sin sista ansträngning och när den kollapsar under sin egentyngd faller hela det dysfunktionella systemet. Äntligen, men det är en skumpig resa.

  Tacksam är jag mot alla som ställer upp för frihet och sanning, både små och stora insatser; alla aktörer med goda intentioner ska hyllas.

  Inte tvivlar jag på det är något lurigt med viruset, men när man avdramatiserar dess hälsoeffekter slutar många att lyssna. I en annan tråd skrev jag om en person jag försökte föra en informativ diskussion med men det gick inte alls eftersom han hade flera bekanta som avlidit i C19, enligt honom. En släkting (ej äldre) fick behandling på sjukhus då han fått C19 och fick andningshjälp. En av mina bekanta höll på att avlida i respirator. Ovanliga förlopp men det tycks ju förekomma ett virus som inte alltid är så harmlöst. Eller vad är det som framkallar sjukdom?

  • Ja, vad är det som gör människor sjuka när det påstådda viruset SARS-CoV-2 inte har bevisats existera. Många av symptomen på Covid-19 är gemensamma med mikrovågssjuka. Innan och under den så kallade pandemin installerades mängder av basstationer för mobiltelefoni och trådlösa nätverk; inte minst ålderdomshem och liknande utrustades med moderna trådlösa nätverk vilket ifrågasattes men gjordes ändå.

  • Hej Åsa.

   Det jag har hittat som förklaring på dessa “svåra corona fall” , verifierade med falska PCR test är:

   1/ De svårare fallen av “corona” är i verkligheten CYTOKINSTORM/ ADE( antidependent enhancment). Det är dessa patienter som behöver läggas in på sjukhus och få behandling med kortison, blodförtunnande , syrgas och i värsta fall läggas in i ventilator.

   • Hur kan en person som är tidigare frisk och medicinfri få en cytokinstorm undrar du?

   2/Det finns bevis på att influensa vacciner från 2019 och framåt har innehållit grafen utan att det har deklarerats i deras innehållsförteckning. ( http://www.orwell.city). Jag misstänker att det även har funnit mRNA komponenter i dessa vacciner.
   Personer som nu får cytokinstorm/ADE och blir inlagda är tidigare vaccinerade för influensa, TBC, Borrelia m.m ( under sista åren). Dessa patienter reagerar med cytokinstorm när de sedan får en vanlig infektion. Hela immunförsvar löper då amok och börja attackera egen vävnad inkl lungorna som får inflammation . Man kan då få organsvikt och bli dödlig sjuk. Det är därför syresättningen kan gå ner oerhört på dessa patienter och det är därför de behöver kortison. ( Kortison hjälper inte mot virus utan mot INFLAMMATION).

   Jag är rätt så säker på att jag har helt eller delvis rätt. Utöver detta så är det förstås ren strålskada från 5g master som har satts upp. Dessa ger samma symptom som “svår corona”.

   • Eller är det detta Spikeprotein som gör folk sjuka. Det kan spridas på annat sätt än med virus. Kontaminerad mat, vatten, luftaerosoler. Samma protein som vaccinet får cellerna att tillverka, som sedermera kommer ge ADE i framtiden.

   • Tack! Den bekante jag beskrev hade inga kända försvårande medicinska omständigheter när han insjuknade och hamnade i respirator. Det var just cytokinstorm han råkade ut för och han var nära döden. Okänt om han tagit andra vacciner tidigare. När han tog C-vaccinet blev han rejält sjuk, dock utan behov av sjukhusvård. Ironiskt nog är han läkare och stark anhängare av vaccinen idag.

    Det vi upplever är planerat sedan länge och något initierade det vi upplever som C19 vid rätt tidpunkt. Det kan vara ett labbframställt virus, kanske brassade man på med strålning, kanske finns det inget virus utan vi får söka andra förklaringar.

    Om jag förstått din teori riktigt innefattar den ett virus som responderar med det grafenoxid som följt med tidigare vacciner. Stämmer det lär sjukdoms- och dödsfall öka dramatiskt under höst – vår. Den otrevliga depopulationsteorin blir då en mardrömsliknande verklighet. Och svaret lär bli – fler injektioner…

    Grafenoxiden tillskrivs även andra funktioner, som bekant. Om det även är fråga om avancerad genmanipulation är dessa vacciner riktigt raffinerade historier. Mångårig forskning och tillgång till skarpa hjärnor i ondskans tjänst.

     • Tack. Dr Cowen inger förtroende, betydligt mer trovärdig i sina framställningar än SVT:s Matti Sällberg med sina psykopatögon eller rabiate Björn Olsén. Tankeväckande information och det stärker uppfattningen hur lömsk hela maskineriet är bakom denna gigantiska bluff.

    • om man håller sin D-vitaminnivå på minst 125 nmol/l så ska det vara nästan helt omöjligt att bli svårt sjuk i luftvägssjukdom. Människor är ju bara mer och mer inomhus (svårt att använda dator osv i fullt sosken) och får inte tillräckligt med d-vitamin från solen. När de är ute så smörjer de in sig med solskyddkräm och får ändå inte tillräckligt med D.

     • Ja, D-vitamin är synnerligen väsentligt för immunförsvaret och höga nivåer i blodet minskar risken för att både bli smittat av C19 och svårt sjukdomsförlopp. Det råder förvirring hur mycket man bör inta. Men mängden som intas bör ta hänsyn till framför allt vikt, hudfärg och ålder och givetvis tid på året. Det finns andra faktorer som påverkar som t.ex. diabetes mm. Inte alla känner till att solens strålar enbart stimulerar huden att producera D-vitamin under sommarmånaderna. Utöver 125 nmol/l anses inte ge ytterligare positiva hälsoeffekter. Risk för biverkningar från 250 nmol/l enligt vissa källor vid längre användning.

      De flesta med ljus hudfärg, vuxna borde utan problem kunna inte 3 000 – 5 000 IE/ dag under vinterhalvåret. Äldre kan inta under hela året då hudens förmåga att producera minskar med åldern. Nivåer i sådana fall beror på vistelsetid i solen mm. Observera att det krävs att man exponerar hudyta motsvarande minst ben och armar för tillräcklig produktion. Det finns olika teorier, men om man följer det rådet är man nog på säkra sidan.

      En del expertis råder minst 5 000 IE. Om man skulle få sjukdom (luftvägs) är det rekommendabelt att gå upp till minst 10 000 IE/dag. Det finns studier rörande t.ex. cancer med helt andra (betydligt högre) nivåer. Välj det animaliska D3. Kombinera gärna med K2 som för kalciumet från blodet till ben och tänder och det minskar risken för åderförkalkning mm. Tänk även på zink, c-vitamin för bästa immunförsvar.

      • Hej, jag har genomlevt pandemier sedan 1966 utan minsta problem. Utan vaccin. Däremot bytte jag 1966 till vegkost och idrottade en gång per vecka. Det räckte.
       Men, problemet är enligt ett forskarseminarium på Sth Univ hösten 2005 att vi idag behöver ca 4ggr större volym föda för att få samma mängd näring som 1980. Orsak – markens utarmning.

    • Hej Åsa. Förlåt för min otydlighet.

     Jag känner inte till att grafen/ grafenoxid skulle kunna ge cytokinstorm/ ADE.

     Däremot resonerar jag så att om de har kunnat stoppa in grafen i influensa vacciner sedan 2019 utan att någon tidigare har upptäckt detta, så kan de även ha stoppat in mRNA i dessa vacciner. Detta utan att allmänheten, läkare eller myndigheter har informerats.

     Influensa vaccinerna görs ju nya varje år då det är ett “nytt influensa sort ” som man hoppas kunna pricka.

     Så jag tror att de senaste års influensa vacciner har varit mRNA vacciner .. . Det skulle kunna förklara den cytokinstorm / ADE som har drabbat befolkningen sedan 2020 och som skylls på corona. Det är helt enkelt ett resultat av tidigare influensa vacciner.

     Det skulle också kunna förklara “långtids-covid”. Det är helt enkelt en autoimmunitet som kvarstår efter att man har lugnat ner självaste stormen med bla högdos kortison.

     • Så jag menar på att person x som är frisk och medicinfri tar en influensa vaccin år 2019. Det han inte vet är att det är ett mRNA influensavaccin. ( ny teknik)

      Person B blir sjuk i tex influensa år 2020. Hans influensa leder till autoimmun överaktivitet, där hans egen immunförsvar börjar storm attackera hans egna organ: Njurar, lungor, hjärta , hjärna m.m . Detta kallas för cytokinstorm/ ADE.
      Person X får diagnosen corona av svenskt sjukvård, pga ett falskt positivt PCR test. Den korrekta diagnosen var: Influensa-utlöst-cytokinstorm pga tidigare mRNA influensavaccin.

      Alternativ 2/
      Person x har fått grafen i sig pga influensa vaccinet där grafen har förekommit sedan 2019. Det sätts nu upp 5g master utanför hans hus/ arbetsplats. Tillsammans utlöser detta kaos i hans kropp. Vad det kallas för i medicinsk terminologi vet jag inte.Info om just detta fenomen finns på http://www.orwell.city.

      Så det beror på vilket av ovanstående som person x skulle kunna ha drabbats av. Båda kallas för corona inom sjukvården. Ingen av dem har med corona att göra, då corona viruset inte finns och PCR testerna är falska.

     • Ingen fara, Rhoda :-). Jag förstår du spekulerade utifrån din uppfattning och vi hade en diskussion. Det är ju ett forum och jag tror ingen av oss är så fåfänga att vi anser våra ord vara absolut fakta.

      Beträffande vaccinerna kan vi förvänta oss många överraskningar och du har troligen tangerat flera sanningar. Vaccinen är vägen till målet och resan fram innehåller delmål.

      Tyvärr råder ingen transparens rörande vaccinerna och då uppstår alla möjliga teorier och egentligen får vi förlita oss på oberoende medicinsk expertis. Lekmannamässigt utbyte av tankar och värderingar är ändå intressanta och det är också en ventil vi behöver. Ibland blir tonen lite mörk och sarkastisk mot etablissemanget men vi det lättar på trycket även det.

     • (Vi har ingen överdödlighet under 2020 före “vaccinet”)

      Men intressant tanke Rhoda Joshua


      Däremot resonerar jag så att om de har kunnat stoppa in grafen i influensa vacciner sedan 2019 utan att någon tidigare har upptäckt detta, så kan de även ha stoppat in mRNA i dessa vacciner. Detta utan att allmänheten, läkare eller myndigheter har informerats. “

      Jag har under 2019 (före pandemin) och även efter 2020
      hört om 4-5 gamla bekanta som avlidit före 60 års ålder.

      Som jag uppfattat det har personerna varit inne i vården
      och följt läkares råd pga diagnosticerade hjärtproblem mm.
      Åtminstone i ett fall 2019 hos en 50 årig egenföretagare beskrevs det att han helt plötsligt inte kunde andas.

      https://www.familjesidan.se/cases/joakim-hedenfalk/funeral-notices

      Eftersom ingen bryr sig om mikrovågssjukan är det svårt att veta vad de ursprungliga vårdkontakterna berodde på men 5g provsändningarna from sommaren 2019 kan ha påverkat.

      Men det finns riskfaktorer i vårdens standardbehandling.

      exempel

      Kolesterolsänkare kan leda till q10 brist och hjärtsvikt.

      ACE hämmare har diskuterats som “covidrisk”

      Influensavaccin har diskuterats som ökad “covidrisk”

      • Kolesterolsänkande ex Statiner är ett RÄVGIFT, som många blir jättesjuka av, bl a min Syster + ngr fler som jag känner, fick värk i hela kroppen och behövde hjälpmedel när de skulle gå. Det försvann när De slutade med dessa mediciner.

      • Kolesterol är är vitalt för alla cellers konstruktion och funktion. Statiner gör bara de eventuella tidigare besvären än värre.

     • Rhoda, jag misstänker att du har en stor poäng här, angående långtids-covid.

      Någonting har pågått en längre tid, det är uppenbart.
      Ta tex andra “mystiska” sjukdomar som ME/CFS. Den uppstår ju påfallande ofta i samband med infektion eller vaccination. (Minst 70% av fallen)
      Och ger precis samma symptom som sk långtids covid…

     • Vad är det som säger att man inte stoppar in allt detta även i andra vacciner? Tillverkarna är säkerligen desamma

    • INFLUENSA får de flesta Människor runt Vår Planet varje år. Inget konstigt med det… Äldre drabbas mest då många har Hjärt- Kärl, Lungsjk besvär, och dör.

     • Ja, en betydande del av fallen är tveklöst vanlig influensa, men det finns också ett annorlunda sjukdomsförlopp där blodkärlen skadas av spikproteiner vilket leder till andningsproblem och även cytokinstormar.

    • Du kan har rätt, det fanns en diskussion bland “the usual suspects”att befolkningen inte följde tillräckligt upp på influensa vacciner och att man behövde en pandemi för att bättra på det. Att man samtidigt kunde lansera andra önskemål såsom depopularisering var en villkommen bi-effect.

   • Mer om Influensa “vaccin” som länge har rekommenderats “riskgrupper”.

    Lars Bern: Influensavaccin ger ökad influensarisk

    18 oktober 2017 kl 21:49

    En studie från Ohio State University Wexner Medical Center har funnit att influensavaccin försvagar människors immunförsvar åren efter vaccination och ökar därmed risken för att insjukna i influensa senare.

    Forskaren Lisa Christian sammanfattar resultaten med att växande bevis visar att de som fick en influensaspruta föregående år har lägre antikroppsrespons innevarande år.”

    https://newsvoice.se/2017/10/influensavaccin-ger-influensarisk/

  • Placeboeffektn tillsammans med infulensa får folk att bli så sjuka att de tom dör i kombination med icke adekvat vård. Verksamma mediciner används inte.
   Om du matas med information dagligen att vården står maktlösa mot pandemin så tro folk på det. Rädsla sänker imunforsvaret kraftigt.
   Dessutom är det övervägande överviktiga personer (med metabola sjukdomar) som dör på IVA. Det i sig är en pandemi.

  • För att vara riktig konspirationsteoretiker offentliggjorde Tidningen Nexus Feed i sin senaste utgåva flera artiklar om biologisk krigföring under och efter andra världskriget.Vilket tydligen är väl dokumenterat. Om inte Facebook har raderat det så har jag lagt ut de på min Facebook sida.Det finns ju många andra möjligheter än virus som gör att människor drabbas av andningssvårigheter, då dessa inte diskuteras existerar dem inte.Om det skulle har handlat om en bakteriell infektion var medicineringen med steroider och respirator direkt kontraindicerat.Hela plandemin kan har varit en täckmantel för att dölja det ekonomiska sammanbrottet som nu naturligtvis också är en följd av Covid.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *