Reiner FüllmichDr Reiner Fuellmich. Foto: Fuellmich.com

Reiner Füllmich intervjuad av Mike Adams

VÄRLDENVÄRLDEN. Mike Adams intervjuar den internationella människorättsadvokaten Reiner Füllmich, vars team i Tyskland undersöker bevis på brott mot mänskligheten som härrör från de globala covidrelateradeDr Reiner Fuellmich, 16 sep 2021. Foto: eget verk

Nobels fredspris bör gå till Reiner Füllmich

KULTUROPINION. Att Nobels fredspris 2021 delats ut för att premiera oberoende och självständig journalistik väcker förhoppningar. Pristagarna från Ryssland och Filippinerna utgör exempel på journalister,