Nobels fredspris bör gå till Reiner Füllmich

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge.
publicerad 12 oktober 2021
- Margareta Skantze
Dr Reiner Fuellmich, 16 sep 2021. Foto: eget verk

OPINION. Att Nobels fredspris 2021 delats ut för att premiera oberoende och självständig journalistik väcker förhoppningar. Pristagarna från Ryssland och Filippinerna utgör exempel på journalister, vars arbete är en förutsättning för demokrati och varaktig fred.

Text: Margareta Skantze | Bild: Dr Reiner Füllmich, 16 sep 2021. Foto: eget verk

Men ett alternativ, som hade haft ännu större betydelse för världen, hade varit att ge priset till den tysk-amerikanske advokaten Reiner Füllmich, vars arbete regeringslojala medier i hela västvärlden förbigått med total tystnad.

I juni 2020 startade Reiner Füllmich och tre kollegor Stiftung Ausschuss Corona i Berlin med målsättningen att inhämta och sprida så gedigen kunskap som möjligt om den “pandemi”, som nu drabbar världen. De inledde sitt arbete med tre grundläggande frågeställningar.

  1. Hur farlig är sjukdomen SARS-CoV-2?
  2. Hur stor skada har de vidtagna restriktionerna vållat?
  3. Hur säkra är PCR-testerna som metod för att konstatera pågående infektion?

Stiftelsens tillvägagångssätt är att på nätet lägga ut flera timmar långa utfrågningar av experter inom ekonomi, medicin, juridik och psykologi. De kompletteras med Reiner Füllmichs egna sammanfattningar och analyser. Ett sjuttiotal sådana möten har hittills ägt rum.

Härigenom har en imponerande kunskapsbank byggts upp och med den som bas ska åtal väckas mot de personer och myndigheter som bedöms vara ansvariga för “coronaskandalen”. De ska ställas inför rätta och dömas till långa fängelsestraff.

Svaren på de tre frågorna pekar entydigt på att:

  1. Sjukdomen SARS -CoV-2 är jämförbar med en medelsvår säsonginfluensa.
  2. Restriktionerna har vållat ekonomiska och psykiska skador som är i det närmaste oöverblickbara.
  3. PCR-testerna är otillförlitliga.

Metoden uppfanns år 1983 av den nobelprisbelönade kemisten Kary Mullis. Han har i flera intervjuer påpekat att den är avsedd för forskningsarbete och är inte kan användas för att konstatera pågående infektion. Trots detta antogs PCR-testerna på rekommendation av WHO i januari 2021 som ”gold standard”. Kary Mullis hade avlidit några månader tidigare, så han kunde inte protestera.

Reiner Füllmich har byggt upp ett världsomfattande nätverk av experter och jurister som nu träget och outtröttligt arbetar med att initiera rättegångar över hela världen.

Här följer några exempel. Den 28 november fastställde hovrätten i Lissabon att det var ett rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han hade tillsammans med tre kamrater satts i karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan det visat sig att han, trots avsaknad av symptom, konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med hjälp av PCR-test. I domen fastslås att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga. Domslutet har blivit epokgörande för kommande rättegångar.

En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj 2021 fastslog att regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under perioden 20 januari 2020 varit lögnaktiga. Den officiella siffran är 17000 dödsfall men måste nu skrivas ner till enbart 152 dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de ovetenskapliga PCR-testerna.

Sebastian Kurz.MSC, CC BY 3.0 DE via Wikimedia
Sebastian Kurz.MSC, CC BY 3.0 DE via Wikimedia

Den 24 mars 2021 hölls en rättegång i Wien gällande en klagan som inlämnats av partiet FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs) som vägrats tillstånd att demonstrera mot de restriktioner som införts av förbundskansler Sebastian Kurz. Domaren biföll FPÖ:s klagan med hänvisning till att restriktionerna vilar på ovetenskaplig grund och att det således strider mot konstitutionen att förvägra människor rätten att demonstrera.

Nya Dagbladet: Sebastian Kurz avgår som Österrikes förbundskansler (pga korruption)

Den 8 april 2021 hölls en rättegång vid en distriktsdomstol i Weimar specialiserad på familjerätt. En mamma till två pojkar, åtta och fjorton år gamla, hade lämnat in en klagan avseende de stränga åtgärder som tillämpades på pojkarnas skolor i form av munskyddstvång, social distansering och ständiga snabbtester. Hon menade att detta skadade hennes söner fysiskt, psykiskt och pedagogiskt, utan att ha någon positiv effekt för tredje part.

Domaren gav modern rätt och fastslog att de påbjudna tvångsåtgärderna inte är vetenskapligt grundade och därför strider mot den tyska civilrätten. Över 50 sidor ägnas åt PCR-testerna.

I domen förs även ett utförligt resonemang kring de påbjudna munskydden. Med åberopande av den tyske läkaren professor Christof Kuhbandes forskning förklaras de som ineffektiva, hälsovådliga och direkt farliga.

I Indien har en grupp jurister i sammanslutningen Indian Bar Association (IBA) tagit initiativ till ett åtal mot doktor Soumya Swaminathan, chefsforskare vid WHO. I en stämningsansökan inlämnad den 26 maj 2021 anklagas hon för folkmord eftersom hon mörkat data om Ivermectin som effektivt botemedel mot Covid-19.

NewsVoice: Unger-Salén: Ivermectin botar effektivt Covid-19 i Indien och Afrika

IBA hänvisar bland annat till vetenskapliga undersökningar som utförts av Front Line Covid-19 Critical Care (FLCCC) och British Invermectin Recommendation Development (BIRD).

I USA har sju advokater inlämnat en brett upplagd stämningsansökan mot landets hälsomyndigheter representerade av den nytillträdde ministern Xavier Becerra. Också här spelar argumentet om de ovetenskapliga PCR-testerna en viktig roll. De amerikanska advokaterna lägger dessutom stort fokus vid den undermåliga rapporteringen av de dödsfall och skador som följt i vaccinationens spår under det gångna halvåret och hävdar att myndigheterna avsiktligt mörkar denna statistik.

Åtalet omfattar även media som ohämmat propagerar för massvaccineringen och som censurerar andra uppfattningar. De nämner särskilt Trusted News Initiative som tillkommit under ledning av BBC för att ”bekämpa spridandet av skadlig desinformation om vaccinen”, liksom den censur som utövats av Facebook, Google och Twitter.

I Sydafrika har en privatperson, Ricardo Maarman som kallar sig ”engagerad medborgare”, tillsammans med en grupp advokater vänt sig till den sydafrikanska konstitutionsdomstolen med begäran att talan ska väckas mot president Cyril Ramaphosa, mot parlamentet och mot landets centralbank. Med åberopande av en rad olika avsnitt i konstitutionen påvisar de hur de styrande åsidosatt det sydafrikanska folkets intressen för att i stället gå i internationella organisationers ledband.

Trots att all denna information finns tillgänglig på nätet går det inte att hitta en enda artikel eller ett enda reportage i svenskt etablerat media som beskriver Reiner Fullmichs arbete eller de många rättegångarna. Men kanske Nobels fredspris 2021 kan leda till en debatt också i Sverige kring vad som är oberoende och självständig journalistik och vad som är regeringstrogen propaganda.

Text: Margareta Skantze

Relaterat

  • Kary Mullis

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq