Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Unger-Salén: Ivermectin botar effektivt Covid-19 i Indien och Afrika

publicerad 11 oktober 2021
- Kerstin Unger-Salén
Temabild: Ivermectin. Foto: NCI. Licens: Unsplash.com
Temabild: Ivermectin. Foto: NCI. Licens: Unsplash.com
Temabild: Ivermectin. Foto: NCI. Licens: Unsplash.com

IVERMECTIN. Vissa medier och myndigheter i världen har sedan många månader larmat om att Covid-19 effektivt kan botas med Ivermectin. Trots det vägrar regeringar och massmedier berätta om dessa framgångar. Allt ska handla om vacciner. Kerstin-Unger Salén sammanställer.

Trots massmediernas absoluta tystnad om det som borde varit sensationella nyheter, är det samtidigt välkänt att Indien lyckades minska antalet Covid-19 sjuka drastiskt, fastän man enligt massmedias rapportering i april, uppmätte den högsta covidincidensen i världen och upp till över 300 000 döda om dagen.

 

Nobelpris för Ivermectin

Det var en mänsklig katastrof, men så småningom, lyckades Indien av någon anledning, vända på trenden. Det berodde inte på att man har ett högt antal människor som vaccinerats eftersom man i augusti inte vaccinerat mer än 7,87 % av befolkningen. Däremot beslutade man att Ivermectin skulle användas på sjukhus och i hemmen i förebyggande syfte, vilket så småningom lyckades minska antalet covidincidenser till ett minimum.

Ivermectin, det ”livsfarliga” parasitmedlet förbjöds i västvärlden, när det visade sig att medlet effektivt botar Covid-19.  William C. Campbell fick nobelpriset i medicin år 2015, för att ha upptäckt Ivermectin, så det är inte precis ett outforskat och snabb framtaget läkemedel. Lyssna gärna på hans tal när han tog emot nobelpriset.

Läkemedelsbolagens manus styr

Läkemedlet Ivermectin har lyckats rädda många liv i de länder där man tillät det användas i preventivt syfte och som botemedel för Covid-19. De som ligger bakom och som har medverkat till förbud att använda Ivermectin, trots att det är ett läkemedel som använts under fyra decennier utan allvarliga biverkningar, är naturligtvis de läkemedelsbolag som låter sig styras av girighet snarare än ett genuint intresse att hjälpa mänskligheten i en oerhört komplicerad hälsosituation.

De som förbjudit Ivermectin har åberopat “lack of safety data” vilket motsägs av de säkerhetsdata som WHO publicerat tidigare. 3,7 miljarder doser av läkemedlet Ivermectin har delats ut under mycket lång tid. Ivermectin har, som jag redan nämnt, visat sig vara en osedvanligt säker medicin.

Forskningen visar dessutom att Ivermectin fungerat mycket effektivt för att förbygga och bota de som smittats med Covid-19 (speciellt Delta varianten) just i Indien och exempelvis delar av den afrikanska kontinenten.

Problemet med Ivermectin är att det är ett billigt läkemedel vars patent gått ut och är därför inte längre lönsamt för läkemedelsbolagen.

mRNA-vaccinerna har misslyckats

De så kallade mRNA-vaccinerna har med myndigheternas och Världshälsans (WHO) försorg och genom otillbörliga (korrupta) påtryckningar på världsledare, påtvingats jordens befolkning. Det handlar om en invasiv och toxisk injektion vars riskfyllda konsekvenser vi börjar ana och som visar sig inte alls vara så effektivt efter 4 till 6 månader.

Injektionerna har inte lyckats undvika ny smittspridning, de fungerar sämre mot andra varianter och är inte heller säkra. De medför istället fler biverkningar och dödsfall än några andra “vaccin” någonsin gjort.

Enligt nya data (Project Salus som utförts av Department of Defense i USA den 28:e september, är 60% av de som numera har lagts in på sjukhus för Covid-19, dubbelvaccinerade! Det förefaller till och med att de som vaccinerats har sämre odds att slippa smittas än de som redan haft Covid-19 och/eller inte vaccinerats alls. 

Covid-19 sprutan har blivit det största ekonomiska kap läkemedelsbolagen drömt om och det har skett på befolkningens bekostnad.

Ivermectin i Indien
Ivermectin i Indien. Graf: thedesertreview.com

Ivermectin får stor framgång i Indien och Afrika

Det finns botemedel för Covid-19. Det betyder inte att alla botas av Ivermectin men skillnaden är stor i de länder som skrivit in det i sina sjukhusprotokoll som. officiell behandling för Covid-19 patienter.

I Indien har ett advokatsamfund, Indian Bar Association, stämt WHOs chief scientist dr Soumya Swaminatha den 25:e maj, för att ha förorsakat dödsfall hos indiska medborgare, genom att ha gett missledande och negativ information om Ivermectin.

Swaminathas uttalanden ledde till att regeringen i Tamil Nadu drog in Ivermectin för behandling av covidpatienter på sina sjukhus. Bland de mest prominenta exemplen av stater som använde Ivermectin är Delhi, Uttar Pradesh, Uttarakhand, och Goa, där antalet covidfall föll med 98%, 97%, 94%, och 86%, i respektive stat.

Däremot i Tamil Nadu som inte tillät Ivermectin, fortsatte Covidfallen att stiga och är den stat vars befolkning uppvisade mest fall i hela Indien. I Tamil Nadu ökade dödsfallen 10-falt.

Folkmord

WHO representanten i Indien är anmäld för folkmord. The Indian Bar Association har också inlett ett domstolsförfarande mot Indiens Folkhälsomyndighet och, den uppmanas utrota korruption och börja spara liv.

Vid det här laget råder det knappast någon tvekan om att läkemedelsbolag (speciellt de som producerar mRNA-sprutan) har otillbörligt inflytande över regeringar, tillståndsmyndigheter och sjukvården. Det kallas för korruption.

När hälsomyndigheter och deras representanter nu börjar åtalas, kommer det att sända kraftfulla signaler.

Desinformationskampanjer som orsakar dödsfall kan få allvarliga konsekvenser för dem som ställt upp och låtit sig korrumperas och medverkat till censur av ett botemedel som klart visar att det kan rädda liv. Var så säkra detta är bara början.

Den låga frekvensen av SARS-CoV-2/COVID-19 och dödsfall i några afrikanska länder har fått uppmärksamhet 

Data från 19 länder som regelmässigt använt Ivermectin i förebyggande syfte under perioden 1995 till 2015 (av andra skäl än Covid) och som fortsatte använda medlet under Covid, visade sig ha signifikant lägre Covid-incidens och dödsfall.

Ivermectin är tex förbjudet i Sydafrika för användning mot Covid.

Den tionde juni rapporterar Reuters:

Sydafrika har påbörjat en tredje våg av COVID-19 infektions fall, meddelar the National Institute for Communicable Diseases (NCID). Sydafrika är kontinentens värst drabbade land och har registrerat. 9,149 den fall den 10 Juni.”

Verkligheten kommer till slut i kapp sagan

Verkligheten talar sitt tydliga språk och sanningen om Ivermectin borde leda till att berörda. myndigheter tillåter behandling med Ivermectin, för att ge patienten en bättre chans att överleva. Undertryckande av ett befintligt botemedel för Covid-19 kallas för folkmord, var det än sker.

Vi ska inte glömma att det faktum att man kunde förbjuda Ivermectin bidrog till att WHO och andra konstaterade att det inte ansågs finnas ett bot för SARS CoV -2 och därmed började man massvaccinering och en häxjakt mot dem som vill avvakta eller inte ville ta denna experimentella och toxiska spruta.

Dessutom ska man nu påtvinga barn och ungdomar att ta sprutan fastän de överhuvudtaget inte har någon hälsoanledning att ta sprutan, utom tvärtom riskerar miocardit, infertilitet och andra allvarliga biverkningar. Det är kriminellt att utsätta oskyldiga barn för denna spruta och de som har propagerat för barn och ungdomsvaccinering borde åtalas först och snarast möjligt.

 Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq