IS-terroristerna – vems tjänstefolk är de egentligen?

publicerad 30 september 2021
- Hans Myrebro
Temabild: terrorister. Foto: Pressmaster. Licens: Envato.com

Ett ohyggligt terrordåd har nyligen utförts i anslutning till Kabuls flygplats, och flera har avvärjts. IS pekas ut som ansvarig. Det är inget överraskande med detta. Terror riktad främst mot civila oskyldiga har blivit IS signum. Då kan man fråga sig vilka som styr den organisationen reellt och vilken som är dess målsättning – för deras till synes planlösa terrorism.

Text: Hans Myrebro | Temabild: terrorister. Foto: Pressmaster. Licens: Envato.com

År 2013 började IS att växa fram i Syrien. Namnet ändrades hit och dit men  som organisation kom den att utvecklas under namnet IS. I Syrien hade då pågått ett proxy-krig sedan 2011. Med proxy menas att kriget initierats och tillförts bränsle utifrån, i detta fall från en västlig allians med USA/Israel i spetsen. Bränslet bestod då av vapen samt kapitaltörstande banditer. Dessa banditer från olika länder kom sedan att ingå som en bas i IS. FN-organet UNDOF kunde redan 2013 dokumentera ökande kontakter mellan israelisk militär och IS samt Al-Qaida över Golan-höjderna.

 

Fram till mitten av 2015 var IS-förbanden mycket framgångsrika i sin krigsutövning och erövrade en stor del av Syrien. USA sade sig vilja bekämpa IS, men utvecklade i själva verket ett lojt och undfallande mönster gentemot IS, medan den aktiva delen av relationen bestod av ett väsentligt men hemligt militärt stöd till terrorrörelsen.

Vändpunkten kom först under hösten 2015 då Ryssland ingrep resolut och i det närmaste krossade det IS, som i verket var Israels tjänstefolk. Innan dess hade Obama i Washington utverkat ett ekonomiskt stöd till IS på totalt 300 miljoner USD att kanaliseras genom Nusra-fronten. Men det räckte tydligen inte till för att föra IS till seger. Under hela den här tiden understödde Israel på olika sätt IS vilket bland annat ett välgjort reportage i Daily Mail visar.

Den världsberömde journalisten F. William Engdahl, kunde i ”New Eastern Outlook” 2015-11-15, berätta:

”In December 2014 the Jerusalem Post in Israel reported the findings of a largely ignored and politically explosive report detailling UN sightings of Israeli military together with Isis (IS) terrorist combatants. And the UN peacekeeping force, UN Disengagement Observer Force (UNDOF), stationed since 1974 along the the Golan heights border between Syria and Israel, revealed that Israel had been working closely with Syrian opposition terrorist, including al-Qaida´s Al Nusra Front and IS in the Golan Heights and kept close contact over the past eighteen months. The report was submitted to the US security Council.  But mainstream media in the US and West buried the explosive findings.”

…och vidare:

”The UN documents showed that the Israel Defence Force (IDF), were maintaining regular contacts with members of the so-called Islamic State since may 2013.”

Den 20 juni 2016 då IS vid den tiden närmast hade utplånads av de ryska angreppen framträdde Israels säkerhetschef, Herzi Halevy vid en säkerhetskonferens och klargjorde: ”We do not want IS defeat in Syria.” (AMN-news, 20/6 2016). För Israel har det sedan dess varit en bergfast målsättning att hålla IS under armarna.

Vilket är då IS:s generella mål?

ANNONS: HistorisktKorrekt.se
ANNONS: HistorisktKorrekt.se

De beskriver sig själva som en islamistisk kamporganisation med målet att skapa en global, fundamentalistisk islamistisk stat. Detta skulle tydligen ske genom terror mot skyldiga och oskyldiga, nedmontering av det kultur och kunskapssamhälle som dominerar västvärlden. Är detta trovärdigt? Knappast. Man bygger inte upp ett globalt samhälle genom terror.

Snarare är det så, att organisationen medvetet eller omedvetet går någons ärende genom att skapa kaos. Som jag klart påvisat så är denne någon, Israel, som aldrig har stuckit under stol med sina avsikter. Redan 1982 redovisade man en plan för hur grannländerna skulle förstöras. Splittring och kaos är den grund som en stark militärmakt vill ha som arbetsområde. En jämlik motståndare vill man däremot undvika.

IS har arbetat i bl.a. Afghanistan under många år för att tillvaron för så många människor som möjligt skall bli helvetisk i överkant. Genom att bomba marknadsplatser och bröllop har de fått inspiration att gå vidare – och kommer att göra det.  Helt säkert är att Taliban-samfundet hade sett annorlunda ut om de sluppit att ha IS inpå knutarna. NATO´s engagemang hade då inte heller behövt bli så ödesdigert.

Jag har här försökt teckna en bild av en av de mest framträdande terror- organisationerna som Israel/USA har skapat. I en kommande artikel vill jag beskriva en annan demonisk organisation, med samma skapare, som på 1980-talet kom att utöva ett enormt politiskt inflytande.

Text: Hans Myrebro

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Inget av det här skulle vara möjligt om inte [raderat] valde att bli islamister och följa den wahabistiska och salafistiska linjen, det finns alltid nyttiga idioter som låter sig utnyttjas av främmande makt, speciellt från Asir i Saudiarabien och bland outbildade [raderat] som ser islamisten som en möjlighet att vinna makt i ett samhälle där de annars inte skulle ha någon. Så religionen gör det möjligt för Israel och USA att utnyttja dem. Mindre religion och mer utbildning är det som behövs kanske också informations kampanjer inom länderna så inte ens de mest outbildade är okunniga om vad Jihad utnyttjas för.

 • Inget av det här skulle vara möjligt om inte [raderat] valde att bli islamister och följa den wahabistiska och salafistiska linjen, det finns alltid nyttiga idioter som låter sig utnyttjas av främmande makt, speciellt från Asir i Saudiarabien och bland outbildade [raderat] som ser islamisten som en möjlighet att vinna makt i ett samhälle där de annars inte skulle ha någon. Så religionen gör det möjligt för Israel och USA att utnyttja dem. Mindre religion och mer utbildning är det som behövs kanske också informations kampanjer inom länderna så inte ens de mest outbildade är okunniga om vad Jihad utnyttjas för.

 • Tack NewsVoice, för att inlägget återkom. Begriper såklart varför innehåll måste granskas, men själv undviker jag att/- vill jag aldrig skriva otillbörligt. Ingen ska behöva sota/lida/bli falskeligen anklagad, bara för att en ‘grupp’ håller på mot resten av Mänskligheten

   • Vet inte, har hört om individen men det är allt, men när jag ser ‘rankinglistan’ så är nr2 ‘de’. Vem andra är vet jag inte mkt om mer än att jag ser det som sköldning, distraktion. Rätt el fel av mig, vet jag inte

    • Här kanske vi får en del svar.


     Den svarta påven Adolfo Nicolas Pachón, (bilden) är överlägsen general för Jesu Samhälles djävulska plan för en ny världsordning. Den nuvarande svarta påven och överlägsen general för jesuiterna, är Arturo Marcelino Sosa Abascal som kontrollerar med sina 6 generaler ”Arcana Arcanorum som är ett esoteriskt system”, som omfattar påven Frans, Vatikanen, Illuminati, sionister, globalistiska eliter, Råd om Foreign Relations, Bilderberg-gruppen, frimurare, Council of 300…(max 3 länkar)

     • Utmärkt info, men ‘gruppen’ frontar, o så även i denna artikel. Jag brukar ta analogin; ‘en byggnad blir kapad av banditer. De förskansar sig o tar gisslan. Tiden blir utdragen o kidnapparna förstår de måste agera pga de kommer inte få igenom sina ‘krav’,, så de sätter fyr på byggnaden, larmsystemet med sprinklers går igång och skapar total uppståndelse, folk flyr ut ur huset och vem följer med och försvinner i mängden..
      I den gruppen som räknats upp i sista stycket, finns ‘the chief culprits’,, men som sagt, bara vad jag fått til mig

 • Tack NewsVoice, för att inlägget återkom. Begriper såklart varför innehåll måste granskas, men själv undviker jag att/- vill jag aldrig skriva otillbörligt. Ingen ska behöva sota/lida/bli falskeligen anklagad, bara för att en ‘grupp’ håller på mot resten av Mänskligheten

   • Vet inte, har hört om individen men det är allt, men när jag ser ‘rankinglistan’ så är nr2 ‘de’. Vem andra är vet jag inte mkt om mer än att jag ser det som sköldning, distraktion. Rätt el fel av mig, vet jag inte

    • Här kanske vi får en del svar.


     Den svarta påven Adolfo Nicolas Pachón, (bilden) är överlägsen general för Jesu Samhälles djävulska plan för en ny världsordning. Den nuvarande svarta påven och överlägsen general för jesuiterna, är Arturo Marcelino Sosa Abascal som kontrollerar med sina 6 generaler “Arcana Arcanorum som är ett esoteriskt system”, som omfattar påven Frans, Vatikanen, Illuminati, sionister, globalistiska eliter, Råd om Foreign Relations, Bilderberg-gruppen, frimurare, Council of 300…(max 3 länkar)

     • Utmärkt info, men ‘gruppen’ frontar, o så även i denna artikel. Jag brukar ta analogin; ‘en byggnad blir kapad av banditer. De förskansar sig o tar gisslan. Tiden blir utdragen o kidnapparna förstår de måste agera pga de kommer inte få igenom sina ‘krav’,, så de sätter fyr på byggnaden, larmsystemet med sprinklers går igång och skapar total uppståndelse, folk flyr ut ur huset och vem följer med och försvinner i mängden..
      I den gruppen som räknats upp i sista stycket, finns ‘the chief culprits’,, men som sagt, bara vad jag fått til mig

 • Hej Newsvoice, varför togs den sista kommentaren bort om att bolund ska ‘låna’ 1biljon ‘för att rädda klimatet’

 • Hej Newsvoice, varför togs den sista kommentaren bort om att bolund ska ‘låna’ 1biljon ‘för att rädda klimatet’

 • Det är inte svårt att hålla med om ‘Israels intresse’ av västoligarkins agenda att motverka fungerande utvecklade samhällen i sitt närområde.
  Britterna ville ha en intensivt patriotisk ras där.
  Men Myrebro och de många anglosaxiska skribenter som är hans huvudsakliga källor undertrycker vilka som vill ha den typen av imperialister i Israel och vilka motiv som ligger bakom att dom ges stöd utifrån.
  Det är underförstått bland många av er att det är mäktiga judar som är marionettdoktorer.
  Och att US/UK är i stort sett förslavade av dom.
  Begreppet symbios undviks av er alla.

  Eftersom ingen alternativ analys förekommer i nämnvärd utsträckning förblir sanningen okänd om hur britterna sen hundra år totalt har kommit att bestämma Usas inre struktur i en tydligt deklarerad avsikt att befolka alla beboeliga delar av världen med den anglosaxiska rasen. Där Usas befolkning avsiktligt skulle hållas dåligt utbildade och manipulerade av medier som britternas medarbetare kontrollerar.
  Israels beteende är det samma även om dom ‘bara’ är en hantlangare för de förtigna och av britternas oligarki uppbyggda nätverken.
  Myrebro och andra har förhoppningen att förbättra världen genom att försvaga Israel separat utan att beröra vilka mäktiga anglosaxiska nätverk som låg bakom allt det som ligger bakom Israels uppkomst.
  Även i det avseendet förtiger signaturen Myrebro allt utom det som hans anglosaxiska källor vill ha ut.
  Min tes är att man måste ta itu med hela sanningen om det ska kunna hända ngt annars kommer stödet till hantlangaren Israel’s imperialistiska grupperingar bara att fortsätta.
  Försvinner stödet kan andra konstruktivare krafter ta vid. Men kommer stödet att försvinna om man inte låtsas om de nämnda anglosaxiska nätverkens existens?

  • Signaturen Myrebro skriver ofta enormt intressanta artiklar, men precis som du, PG, anser jag att han är ute och cyklar rejält när det gäller ursprunget till ondskan han skildrar.

   Inte heller anser jag att dina “britter” duger.

   Allt detta onda har betydligt äldre rötter.
   Romarriket är den senaste manifestationen av de rötterna och det regerar ännu – om än i kamouflerad form.

   Är du, PG, beskyddare av detta imperium…?

   • Hans, anser du att Deep State i USA är den onda makten som ligger bakom och som s a s är “arvtagare” till ursprunget och manifesterar de nutida rötterna?

    • Javisst, de är en del av det, men enligt min förståelse styrs de av Katolska kyrkan, som koordinerar skeendena på jorden.

   • Jag har som du väl har märkt ofta hänvisat till Venedigs oligarki som var en fortsättning på Rom (och lär ha flytt från Rom) och som nära ett millenium senare migrerade till England Holland och som även kom att ingå på andra håll i den besuttna klassen. Du har kanske också sett att jag hänvisat till Lyndon Larouche som pekar på andra besläktade fenomen före Romarriket. Han återkommer ofta till det han ser som ett mönster av svaga korrupta politiker och parasiterande improduktiva ekonomiska metoder.
    Han hävdar att det fanns en motsättning mellan Platon och hans efterföljare Aristoteles. Den sistnämnde ser han som en förebild för en enligt Larouche skadlig form av empiristisk värdegrund som kanske kan sägas motsvara behaviourismen.
    Men jag håller inte med om katolikerna som verkliga dominanter. Britterna intrigerar genom att ge dom dom ogillar friare händer att bära sig illa åt så att dom får andra emot sig men inte hindras att spåra ur så som tex skett med en del katolska präster.
    Britterna är dom enda som historiskt har sett en potential för att förverkliga ett världsimperium. Usa är följebåten inte tvärtom. Därför använder britternas intelligentia metoden att stärka radikalism av alla slag sekterism religion.
    Edward Gibbons författare till Romarrikets uppgång och fall gav det rådet till Lord Shelburne

    • Kanske att de gamla Habsburg jesuiterna och Rochilld jesuiterna finns bakom den zionistiska agendan med bildandet av Israel mm.
     https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/cvph3w/in_2014_isis_released_this_map_of_their_five/

     Israel enda landet som inte fördömer Turkiets syriska folkrättsbrott. Mossad + CIA bakom ISIS2019-10-09 20:12
     http://whitetv.se/sv/inget-fritt-medium-i-sverige/2359-israel-enda-landet-som-inte-foerdoemer-turkiets-syriska-folkraettsbrott-mossad-cia-bakom-isis.html

     • Inte bara kanske, utan så är det. Men det är inte britterna/England, fransoserna/Frankrike, amerikanerna/Usa, israelrn/s a s Israel, svenskarna/Sverige osvosv,, utan enklaverna/’huvudstäderna’/adminenklaverna/krigsenklavrn. Ex ‘washingtn’ är ett eget land i Usa med egen lagstiftning sedan 1871, ‘the square’ (kallas även the ‘the crown’ o är det som åsyftas eg med the crown med egen’borgmästare)(alltså inte borgmästaren i London) i London, men sedan betydligt tidigare, tror på 1600talet. På samma sätt är det troligen i Paris etc

      • Tack för det cv,t. Den naive indivden, vilket han inte borde vara med tanke på att han ska förvara vårt älskade Hemland fr luften, har gått in i fållan som slagit igen till en fälla. Han har gladeligen tagit emot honoreringar t ex fr krigsorganisatioen ‘njatoojo’ o äär säkert lika omedveten som stolt över det. Trist, på ännu en intelligent indvd som inte lärt sig att använda det smart

      • Kan detta ha med folkmords “vaccinet” att göra?

       Forskningsministern deltar i svensk-amerikansk konferens om Life Science i Washington D.C.

       
       11-12 april är Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i USA för att delta i Swedish-American Life Science Summit (SALSS).
       på konferensen kommer Helene Hellmark Knutsson bland annat att hålla ett tal om utbildningens betydelse för Life Science.
       SALSS är ett nätverk och en årlig konferens som sammanför svenska och amerikanska forskare, företagsledare och finansiärer inom Life Science-sektorn. Syftet är att stimulera företagsamhet och underlätta forskning och innovation genom investeringar, kunskapsutbyte och partnerskap mellan Sverige och USA.
       Konferensen äger rum på House of Sweden i Washington D.C.

       https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/forskningsministern-deltar-i-svensk-amerikansk-konferens-om-life-science-i-washington-d.c/

      • Javisst stämmer, allt av deras shitt hör ihop,, de ‘arbetar’ ‘entreprenadsmässigt’, de är ju ‘företagare’ så de vet hur de ska driva ‘entreprenader’. När de babblar om ‘samarbete’, ‘organisationer’, ‘life science’, ‘forskare’..blablablabla,, då vet man att det är en annan shittlänk i ‘ders’ kedja. Forskare..vaddå forskare som de tjattrar om. Seriösa forskare censurar de ju..i ‘sin egen creep’media’,,men det vet Vi ju

      • Ovanstående från 2018 skall tilläggas men det är ju otroligt vilken ränksmidning som pågått hos svenska folkets makts, “förtroendevalda”.

       ex från sökning på “Washington D.C. regeringen”

       Kabinettssekreteraren besöker Washington DC och New Yorkhttps://www.regeringen.se › pressmeddelanden › 2017/02

       21 feb. 2017 — Kabinettssekreterare Annika Söder besöker Washington DC och New York den 20 … februari för möten med företrädare för USA:s nya regering samt .

       Utrikesministern till Washington – Regeringen.sehttps://www.regeringen.se › pressmeddelanden › 2016/07

       20 juli 2016 — Utrikesminister Margot Wallström reser idag onsdag den 20 juli till Washington DC för att delta i möten med koalitionsgruppen mot ISIL/Daesh …

       Statssekreterare Oscar Stenström besöker Washington DC …https://www.regeringen.se › pressmeddelanden › 2017/09

       13 sep. 2017 — Under besöket kommer Oscar Stenström, statssekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde, att föra bilaterala samtal med amerikanska …

       Utrikesministern deltar vid nordiskt-amerikanskt toppmöte i …https://www.regeringen.se › pressmeddelanden › 2016/05

       13 maj 2016 — Utrikesminister Margot Wallström deltar vid det nordisk-amerikanska toppmötet i Washington D.C. den 13 maj.

      • O så va de dax igen, nu med ‘finsministr’ magdln andrssn, de vet inte vad ordet ‘skäms’ betyder, el så får de inte ‘skämmas’, skamligt är det iallafall. Varför åker de inte till Moskva, där skulle de iallafall få träffa intelligenta människor som Lavrov o Putin

      • Ja klart meriterande med rymligt “politikersamvete”

       Men vems tjänstefolk är våra politiker och varför gör våra skattefinansierade det numera kända tecknet för de mest brutala terroristerna på jorden IS ?

       Paideias Barbara Spectre hjälper väst att bli mångkulturellt med skattepengar från väst

       Ett antal politiker – Yasri Kahn till vänster – inom miljöpartiet som gör det numera kända tecknet för de mest brutala terroristerna på jorden IS. Det wahabitiska tecknet eller pekfingertecknet. Bredvid står Barbara Spectre.”

      • ‘barbra’ vet vi vem det är o var hon kommer ifrån, likaså den andre. De har ‘medborgarskap i ett land som dee endast är lojala mot och som är fullständigt genomsegregerat- och rasisiskt, samt diggar de verkligen kaos för ur kaos kommer oro för närtid o framtid. När folk så fokuserar på dessa parasiters avledande manövrer, vilket ger säkerhet för psykopaterna (åtminstone kortsiktigt..) enl taktiken ‘säkerhet via oklarhet’, så blir det lättare för patogenerna att driva o vidga sin ‘agenda’. Vem är så då ‘bäst’ att ha vid sin vidriga sida, andra än ett lika patologiskt gäng. Detta i mllöstern således. I ‘väst’ finns ju njatjoo o fjn samt har snart ‘eu’ sin egen kader av välavlönade fjoll’soldater’. Mll ca 1917-1950 hade ‘de’ ‘mörda armén’ som sin egen lilla milis. Dock inte att förväxla med den enastående fredsarme’n Ryssland nu byggt upp (jmf den otroliga insatsen i Syrien som på 6mån avslutade det de fyra krigsenklaverna höll på med i 6år o delvis tyvärr fortfarande gör i delar av Landet. Katastrofer är ‘deras’ nationalhymn

      • Tack för denna enormt avslöjande artikel i Signum, Magnus!

       Det blir allt tydligare att jesuiter och sionister i mycket har en gemensam agenda.

      • o det ‘namnet’ styr de sk ‘de’, i princip samtliga av ‘de’,, skriver.. i princip därför vet inte om vissa kör 3 el 4dschack

      • 2000/2001 har FN diplomaten Jan Eliasson och Socialdemokraten Göran Persson hjälpt till att
       starta denna avd för Europas omstöpning med bla 400 miljoner i stöd från svenska staten och en slant från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

       Barbara lyckades så Kungligt att hon fick katolsk medalj 2018.

       Paideia’s Founding Director, Barbara Spectre, receives the King’s Medal

       https://web.archive.org/web/20180326205823/http://www.paideia-eu.org/2018/02/02/paideias-founding-director-barbara-spectre-receives-the-kings-medal/

       Paideias grundare Barbara Spectre tilldelas Konungens medalj
       By admin on januari 29, 2018
       https://israelidag.se/paideias-grundare-barbara-spectre-tilldelas-konungens-medalj/

      • Ofattbar skandal. Alla länder i väst idag är tyvärr sog’regeringar’. Läste precis på Checkfact om att en sk statlig myndighet, läkemedelsverket, erhåller 75%.. av sina ‘anslag’ fr läkemedelsindustrin, som den sedan ska ‘granska’. Löjligt helt enkelt

      • Helt ofattbart makabert, is hälsande ‘barbra’.., o nu ska ‘utrijesministrn’ åka iväg o knyta ‘nya band’, vilket skämt skämt

      • Men vad har Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse för intresse i IS hälsande Barbara som ville stöpa om Europa med Sverige som bas?

       Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse håller tydligen nu bla på med AI i projektet WASP.
       https://sv.wikipedia.org/wiki/Storm%C3%A4stare_(orden)

       Om Wallenbergs syftet var att stöpa om Europa enligt Kalergiplanen med AI zombie arme tema kanske inte Sievert Öholm hade så fel 1982 om vad WASP egentligen betyder.
       https://www.youtube.com/watch?v=xA_rOS3U15I

      • Ja bra fråga. I det här sammanhanget tror jag man måste fråga sig vem w,rna är o vad de vill i Sverige. Som jag förstått det är de, med många andra, ex psykopat’politikerna’ (alla politiker är inte psykoptr/sociopatr, o de som inte är det slutar annars tvingas de bort) lojala mot endast ett sk land. Vad gäller S Öholm blev han mkt hårt ansatt i en viss familjs ‘media’, kanske hade han en poäng o därför blev det som det blev. Dock tror jag detta med t ex hårdrock osv med associeringar, är en form av barnslig (ursäkta alla barn) frigörelse som s a s manifesteras i ‘vuxen’ ålder pga en psykologisk eftersläpning (uppmärksamhetslucka) (låter kanske lite krystat o förnumstigt). Utgångspunkt för egen del är att det som det frontas med, vare sig namn grupper el personer, är inte vad det synes vara, utan bara en front. Så om ngn säger de är ‘filantroper’ el ngn annan benämning, då kanske man ska tänka en gång till. Fakta tillgängligt på det finns ju idag, på ett helt annat sätt än före millennieskiftet. ‘kalergiplanläggningen vet vi också vad det är, w,rna vet vi vem de är el vilken ‘grupp’ de tillhör, vi vet vem gates, soros, kissngr osv miljrdrslakejer är. Så ja, det är som det är o inte mkt förvånar längre

      • Men när det gäller Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelses WASP-AI projekt så har detta Startdatum: 2019-07-01 bara månader före plandemin så man kan ju undra om WASP-AI gäller Planerad AI genom “getingstick” eller om det är människorna bakom som är WASP.

       WASP-AI

       “DOKTORANDPROJEKT 

       Detta projekt, finansierat av WASP, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, fokuserar på att undersöka den sociala, etiska och kulturella effekten av AI.

       Inom detta paraply utvecklar vi formella metoder för att övervaka och utforma etiskt anpassade agenter.”

       Projektperiod: Startdatum: 2019-07-01

       https://www.umu.se/forskning/projekt/wasp-ai/

      • Ok, det var som..visste inte att ‘dessa’ ‘som bara vill verka men intje sjynas’ hade ett sådant projekt,, men som sagt det förvånar öht inte. Läste på Vaken.se idag om 10 konsp(forsknings)teorier som var sanna (inget förvånar), nr10 där handlar om en viss waspkanyl. Så ja ok, i ‘deras’ ‘värld’ vilar de inte still på ‘lösningar’. Långsiktig ‘planering’ är tveklöst ‘melodin’, verkar det som. Shitt, vad är det för en mängd av slamkrypare Vi har att göra med o hur många,,

      • Detta hände strax efter att WASP-AI startades.

       Wallenbergs coronakupp: byggde ett labb utan lov

       Mångmiljonstöd från Wallenberg och specialchartrade flygplan. Här är historien om hur en grupp forskare genom att agera först och be om lov senare byggde ett storskaligt coronatestlabb på fyra veckor.
       Mikael Törnwall

       Publicerad 2020-05-20
       https://www.svd.se/wallenbergs-kupp–spelet-bakom-unika-coronalabbet

       https://bakomkulisserna.biz/2020/11/21/wallenbergs-coronakupp-byggde-ett-labb-utan-lov/

      • Och sedan blev dessa ‘poitiker’ multimiljonärer oxå, för att ha tagit ordern på ‘mötena’ från ‘de’, att Sverige ska bli kaotiskt samt ska landet skuldsättas (vaken.se om soros där han i en av artiklarna uttrycker just detta). kaos/krig och skuldsättning är ju intimt förknippade som vi vet

      • Och idag ser jag på Fria tider att ‘politikern’ bolund ska ‘låna’ 1biljon ‘för att rädda klimatet’ emedan klimatfearmongering endast är en blåkopia på c19hoaxet, el för den delen krig o kaos. Vem ska denne individ ‘låna’ av. Ja det är ju bara en grupp som sitter på alla pengar (läs tryckplåtar) i väst (och det är iinte kristna, muslimer, judar el buddhister iallafall). Vem ska betala dessa ‘lån’ som ‘de’ aldrig vill ska betalas tillbaka. Det är därför länder alltid i princip har underskott, därför ‘de’ som ‘lånar’ ut har ‘bestämt’ så ‘på mötena’ , och för att ‘de’ lever på andras arbete via räntesatserna de tar. ‘politikerna’ jo de lyder som slavar

     • Nej zionismen var ett rent brittiskt imperialistiskt projekt för att hindra att Frankrike Ryssland och Tyskland skulle kunna ta över delar av britternas dominans.
      Britterna, troligen under inflytande av Venedigs adel insåg redan på 1500-talet att dom behövde skaffa sig kontrollen över judarna för att kunna dominera ekonomiskt.
      Med judarna som underhuggare inom allt som väcker indignation så att britternas rivaler skulle vara mindre benägna att söka starkare band med dom.
      Bismarck gick inte på den finten trots britternas omfattande ansträngningar och Edward VII lyckades därför få bort Bismarck genom sitt inflytande över den unge kaisern.
      Hade Bismarck och såna som han fortsatt att leda Tyskland hade britternas ansträngningar att göra judar och Tyskar till såna fiender antagligen misslyckats.
      Endast britterna tjänade på att judarna flyttades till Usa och Israel. Det som britterna planerade förlöper som avsett utan att britterna behöver gripa in.

      • Intressant Peter!

       Rochild tex brukar både beskrivas som jesuiter och zionister men det är ju iallafall inte välvilja mot judar som är syftet


       Här följer ett utdrag ur den fasansfulla Jesuiteden (känsliga läsare varnas), Satans egen ed som påven (vilken ser sig som Guds ställföreträdare på jorden) har svurit då han förutom att vara påve är en jesuit:”

       “Framhåll med hela din naturs lidelse vår heliga religion och påven. Sänk dig så djupt att du blir en jude bland judarna, så att du blir i stånd till att insamla information som kan vara till nytta för orden, som en trofast påvlig soldat. “

       https://experimentlandet.blogg.se/2015/december/paven-har-instruerats-att-uppfora-sig-som-en-hycklare.html

      • Du har väldigt rätt. Vidare har naturligtvis inget med katolska kyrkan att göra. De är precis som alla andra stater, slavar under ‘gruppens’ utpressningskampanjer. Katolska kyrkan blev det fr o m ca 1850 då de lämnade över sina finansiella angelägenheter, ex placeringar, till ‘de’

      • Ge bevis för detta påstående!

       Jag har aldrig funnit något som talar för det.

       Hittar du på?

      • Då tycker jag att du ska ge ett bevis för att ditt påstående stämmer.

       Jag säger inte att den grupp ständigt propagerar mot och kallar “de” inte skulle kunna stå bakom Katolska kyrkan, men i så fall skedde övertagandet långt tidigare är min övertygelse.

       Det finns en synnerligen välskriven och väldokumenterad bok som framför hypotesen att Katolska kyrkan och Jesuitorden styrs av denna grupp som har titeln “Solving the Mystery of BABYLON THE GREAT av Edward Hendrie, som jag läser sedan en tid tillbaka, men som är så faktaspäckad (med 968 fotnoter / referenser) att jag ännu inte har kunnat ta ställning:
       https://www.bokus.com/bok/9780983262701/solving-the-mystery-of-babylon-the-great/

       Det jag vänder mig emot är lösa påståenden utan täckning. Det motarbetar bara din sak att framföra sådana.

      • Hehe, lösa påståenden.. Allt handlar om vad man tror på av fakta. Alla blir salig på sin egen tro. I de här sammanhangen finns tillräckligt med tekn bevisning för att inte behöva tro endast, utan det går också att veta om man så vill. Om vi pratar om 1900t intriger, är mitt förslag att det kan börjas med Corbett Report och de fantastiska dokumentärer som finns där, bl a om hur ww1 startades samt även dok om olja, banksters etc. Vidare kan man om man så vill gå in på archive.org ang litteraturen skriven av t ex Eustace Mullins om ‘world order’ samt om ‘fed’. Sedan kan man kika på Henry Makows skrivelser om ‘eliten’, ytterligare kan läsas runr t ex Anthony Huttons forskning etc etc

      • Vidare vill jag såklart även rek Benjamin H Freedman och hans tal på Willard hotel 1961 och hans skrivelser, samt Henry Klein; archive.org

      • Men skärpning nu, samtliga av de jag ‘bara’ namnger säger samma sak. Sannolikheten för att ngt kan vara sant ökar med mängden individer som säger samma sak. Det är ju så forskningsresultat bekräftas inom samhälls- historievetande. Jag har inte formulerat något, det är inte mina slutsatser jag bara läser och försöker förstå. Precis som du gissar jag Börja nu med att lyssna och läsa in dig på de fakta som dessa researchers kommer med, sedan kan jag replikera igen om du önskar

      • Jag förstår. Jag ska kolla upp dina tips när jag får tid men just nu har jag väldigt mycket annat som jag håller på med, men återkom gärna själv med resonemang som dessa källor ger när du känner dig beredd för det.

      • Ok Hans, tack för svaret. Sorry jag lät lite kantig i repliken, no offence. Tänkte kolla upp din referens E Hendrie, o se vad denne forskare har fått till sig. All ny kunskap är av vikt. Personligen hade jag önskat att ingenting av vad jag nämner är korrekt, o då hade jag hamnat lite av ‘i den bästa av världar’. Dessvärre är det nog inte så, o därför kollar jag vidare för att försöka lägga ett pussel

      • Inga problem!
       Vi behöver ifrågasätta och konfrontera varandras synsett för att försöka nå klarhet.

       När det gäller Edward Hendries bok så rekommenderar jag att inte börja med att läsa den från pärm till pärm, utan att söka upp ett kapitel som direkt fångar intresset och börja där. Det går alldeles utmärkt att börja med vilket kapitel som helst och sedan fortsätta i valfri ordning, eftersom den avhandlar en mängd olika områden.

       På så vis blir den betydligt lättare att ta till sig.

       Jag har kollat upp rätt många referenser som ges och en hel del av dem känner jag igen sedan tidigare och bedömer ha hög tillförlitlighet.

       Det är verkligen en synnerligen intressant bok, men eftersom jag vet vilka stora ansträngningar som görs i syfte att förvilla, vill jag försöka få ett gediget helhetsintryck innan jag tar ställning till det budskap som genomsyrar boken.

      • Överstormästaren belönar professorn som så förtjänstfullt underlättat för omstöpningen genom mantrat:

       “Ökad invandring leder inte till fler brott”

       Professor Jerzy Sarnecki, kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet, får den 12 juni ta emot H. M. Konungens medalj 8:e storleken i Serafimerordens band för förtjänstfulla insatser som kriminolog.

       https://www.su.se/medarbetare/medarbetarnotiser/rektor-och-tv%C3%A5-professorer-f%C3%A5r-medaljer-av-kungen-1.389038

       Jerzy Sarnecki klar med förtjänstfulla insatser.

       Jerzy Sarnecki säljer lyxvilla på Lidingö – för 29 miljoner

       • 19 oktober 2021

       https://samnytt.se/jerzy-sarnecki-saljer-lyxvilla-pa-lidingo-for-29-miljoner/

      • Men det var regeringen Bildt som utnämnde Sarnecki till professor i allmän kriminologi 1993 efter att Carl Bildt talade vid NWO mötet 1992.

       Carl Bildt FEB 22 1992, Talks About New World Order
       https://www.youtube.com/watch?v=jE36Ud3llgk

       “År 1993 utnämndes Sarnecki av regeringen till professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet. ”

       https://sv.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Sarnecki

       När Regeringstillsatta Sarnecki och även IS hälsande omstöparna Paideia var på plats fick Carl Bildt medalj.

       Medaljförläningar 2003-06-06
       H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna delas ut den 10 juni 2003 kl.16.00 på Kungliga Slottet.H.M. Konungens medalj12:e storleken med kedja

       fv Statsminister Carl Bildt
       För en synnerligen framstående politikergärning

       https://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/ordnarochmedaljer/medaljer/medaljforlaningar/arkivmedaljforlaningar/medaljforlaningar20030606.5.1a2467a10ad032dc26800015998.html

      • Tack för den infon, ja ‘sarnecki’ o ‘barbra’ är ju där som ytterligare vilseledningsspår,, det är ju så pasiterna jubbar. Allt handlar om att rikta uppmärksamheten fr vem ‘dessa’ löjliga figurer är, dock vet Vi att ‘de’ är parasiter o sjukdomsbildande ‘organismer’

      • Ja Inte underligt att vi får ännu fler IS terrorister till Sverige, trots att tom 95% av Marcus Oscarssons följare tycker att det är förfärligt.

       Flera nya IS-terrorister på väg till Sverige redan i morgon
       2021 10 23

       “Ytterligare tre IS-terrorister uppges nu vara på väg till Sverige. Om de släpps fria och beger sig till de orter de tidigare vistats i så kan de redan inom någon dag tänkas befinna sig i Västsverige, Stockholm samt en okänd svensk ort.

       Det är SVT som rapporterar att ännu en omgång med terrorkvinnor nu utvisas från Syrien och de väntas anlända till Sverige redan i morgon torsdag.”

       https://marcusoscarsson.se/just-nu-flera-nya-is-terrorister-pa-vag-till-sverige-redan-i-morgon/

       Säpo gynnar islamister i smyg 2016-05-11

       “Anledningen att White TV tar upp Säpos skandalösa beteende är för att återigen visa, att de västliga säkerhetstjänsterna har byggt upp islamspöket med ISIS/Daesh i spetsen, för att dra igång det tredje världskriget mellan den muslimska och den kristna världen. Säpo kontrolleras av Mossad som i sin tur är en av skaparna av ISIS tillsammans med CIA. Därför skyddar Säpo islamisternas intressen i Sverige i smyg.”

       http://whitetv.se/inget-fritt-medium-i-sverige/1555-saepo-gynnar-islamister-i-smyg.html

      • Jo exakt så är det, o ushcarssons följare har inte lagt pusslet,, att ushcarssons ‘land’/admin i jlem finansierar o står bakom isslaktarna, tillsammans med ‘de’ tre andra krigsenklaverna

      • Peter, det var ett ‘the square’ projekt fr början till slut,, dvs om vi pratar om ww1 o 2 Efter enandet via Bismarck (Tyskland bestod av ca 300 greve/-hertig/-fursten/-kungadömen), o under 50 år framåt blev Tyskland det ledande landet i Världen i att producera glänsande teknologi till de lägsta priserna världen skådat. Anledningen var att Tyskland satsade i princip allt på teknologisk forskning (75%) o resten på ‘mjuka’ vetenskaper (litteratur, teologi osv,).(inget fel i ‘mjuka vetenskaper, men blir svårt att exportera o få bröd på bordet). ‘Storbritammnien’, med många andra länder i väst, gjorde tvärtom. Således, de blev omsprungna (o avundsjuka) o det gillade de inte. Så målet, fr 1895-1913 var att kikka igång ett -‘squash it because they are growing to strong’ – krig mot Tyskland. Och samma gäller ww2. Och idag fr dito psykopatgruppen kommer samma jämrande; dvs ‘krossa alla som kan utgöra ett hot mot oss, begränsa yttrandefriheten blablabla, ‘vi måste styra’, ‘we er the bjäst,’,
       De kwetchr o kwetchr, tills vi förstår vad det gäller

      • Ok läste fel, men du skriver att sionismen var ett brittiskt projekt. sionismen har aldrig varit någon annans ‘projekt’ än ‘gruppens’, samma ‘grupp’ som nu försöker köra runt med världen

      • Jo zionismen med z dvs den moderna varianten lanserades särskilt under 1800-talet därför att britterna ville förhindra att Leibniz ideer skulle tillämpas i det av Napoleon anknutna Egypten.
       Napoleons tanke var att judar skulle bidra med en ekonomisk utveckling tillsammans med Leibniz övriga utvecklingsprogram, vilket britterna hånade. Det hade gjort judar till partners med andra än britterna.
       Det är därifrån som britterna fick brått att utveckla förstadiet till nazism och zionism parallerllt.
       Långt innan Hitler var född och långt innan dom som britterna önskade fösa in i zionismen var tillfrågade.

      • sionismen med s är naturlig att relatera till judarnas egen mkt äldre variant som hade väldigt obetydligt stöd.
       Den moderna som ofta skrivs med z även om det inte är konsekvent uppträdde därför att imperiet ville förhindra sin partner att vara ‘otrogen’ med imperiets rivaler.
       Majoriteten av dess kritiker försöker desinformera om den kopplingen.
       Den moderna zionismen inklusive den stora gruppen sk kristna zionister växte fram under ostindiska kompaniets inflytande.
       I imperiets koloniala Israel-projekt ingick även att Palmerston skickade armen till Palestina och att ideologer helt öppet lanserade British Israelism som påstods visa att anglosaxer och kelter var de verkliga judarna den försvunna tionde stammen.

 • Det är inte svårt att hålla med om ‘Israels intresse’ av västoligarkins agenda att motverka fungerande utvecklade samhällen i sitt närområde.
  Britterna ville ha en intensivt patriotisk ras där.
  Men Myrebro och de många anglosaxiska skribenter som är hans huvudsakliga källor undertrycker vilka som vill ha den typen av imperialister i Israel och vilka motiv som ligger bakom att dom ges stöd utifrån.
  Det är underförstått bland många av er att det är mäktiga judar som är marionettdoktorer.
  Och att US/UK är i stort sett förslavade av dom.
  Begreppet symbios undviks av er alla.

  Eftersom ingen alternativ analys förekommer i nämnvärd utsträckning förblir sanningen okänd om hur britterna sen hundra år totalt har kommit att bestämma Usas inre struktur i en tydligt deklarerad avsikt att befolka alla beboeliga delar av världen med den anglosaxiska rasen. Där Usas befolkning avsiktligt skulle hållas dåligt utbildade och manipulerade av medier som britternas medarbetare kontrollerar.
  Israels beteende är det samma även om dom ‘bara’ är en hantlangare för de förtigna och av britternas oligarki uppbyggda nätverken.
  Myrebro och andra har förhoppningen att förbättra världen genom att försvaga Israel separat utan att beröra vilka mäktiga anglosaxiska nätverk som låg bakom allt det som ligger bakom Israels uppkomst.
  Även i det avseendet förtiger signaturen Myrebro allt utom det som hans anglosaxiska källor vill ha ut.
  Min tes är att man måste ta itu med hela sanningen om det ska kunna hända ngt annars kommer stödet till hantlangaren Israel’s imperialistiska grupperingar bara att fortsätta.
  Försvinner stödet kan andra konstruktivare krafter ta vid. Men kommer stödet att försvinna om man inte låtsas om de nämnda anglosaxiska nätverkens existens?

  • Signaturen Myrebro skriver ofta enormt intressanta artiklar, men precis som du, PG, anser jag att han är ute och cyklar rejält när det gäller ursprunget till ondskan han skildrar.

   Inte heller anser jag att dina “britter” duger.

   Allt detta onda har betydligt äldre rötter.
   Romarriket är den senaste manifestationen av de rötterna och det regerar ännu – om än i kamouflerad form.

   Är du, PG, beskyddare av detta imperium…?

   • Hans, anser du att Deep State i USA är den onda makten som ligger bakom och som s a s är “arvtagare” till ursprunget och manifesterar de nutida rötterna?

    • Javisst, de är en del av det, men enligt min förståelse styrs de av Katolska kyrkan, som koordinerar skeendena på jorden.

   • Jag har som du väl har märkt ofta hänvisat till Venedigs oligarki som var en fortsättning på Rom (och lär ha flytt från Rom) och som nära ett millenium senare migrerade till England Holland och som även kom att ingå på andra håll i den besuttna klassen. Du har kanske också sett att jag hänvisat till Lyndon Larouche som pekar på andra besläktade fenomen före Romarriket. Han återkommer ofta till det han ser som ett mönster av svaga korrupta politiker och parasiterande improduktiva ekonomiska metoder.
    Han hävdar att det fanns en motsättning mellan Platon och hans efterföljare Aristoteles. Den sistnämnde ser han som en förebild för en enligt Larouche skadlig form av empiristisk värdegrund som kanske kan sägas motsvara behaviourismen.
    Men jag håller inte med om katolikerna som verkliga dominanter. Britterna intrigerar genom att ge dom dom ogillar friare händer att bära sig illa åt så att dom får andra emot sig men inte hindras att spåra ur så som tex skett med en del katolska präster.
    Britterna är dom enda som historiskt har sett en potential för att förverkliga ett världsimperium. Usa är följebåten inte tvärtom. Därför använder britternas intelligentia metoden att stärka radikalism av alla slag sekterism religion.
    Edward Gibbons författare till Romarrikets uppgång och fall gav det rådet till Lord Shelburne

    • Kanske att de gamla Habsburg jesuiterna och Rochilld jesuiterna finns bakom den zionistiska agendan med bildandet av Israel mm.
     https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/cvph3w/in_2014_isis_released_this_map_of_their_five/

     Israel enda landet som inte fördömer Turkiets syriska folkrättsbrott. Mossad + CIA bakom ISIS2019-10-09 20:12
     http://whitetv.se/sv/inget-fritt-medium-i-sverige/2359-israel-enda-landet-som-inte-foerdoemer-turkiets-syriska-folkraettsbrott-mossad-cia-bakom-isis.html

     • Nej zionismen var ett rent brittiskt imperialistiskt projekt för att hindra att Frankrike Ryssland och Tyskland skulle kunna ta över delar av britternas dominans.
      Britterna, troligen under inflytande av Venedigs adel insåg redan på 1500-talet att dom behövde skaffa sig kontrollen över judarna för att kunna dominera ekonomiskt.
      Med judarna som underhuggare inom allt som väcker indignation så att britternas rivaler skulle vara mindre benägna att söka starkare band med dom.
      Bismarck gick inte på den finten trots britternas omfattande ansträngningar och Edward VII lyckades därför få bort Bismarck genom sitt inflytande över den unge kaisern.
      Hade Bismarck och såna som han fortsatt att leda Tyskland hade britternas ansträngningar att göra judar och Tyskar till såna fiender antagligen misslyckats.
      Endast britterna tjänade på att judarna flyttades till Usa och Israel. Det som britterna planerade förlöper som avsett utan att britterna behöver gripa in.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *