Katolska kyrkan granskas – Del 7 – Jesuiterna infiltrerade tidigt USA – Idag är de etablerade

-

HISTORIA. Hans Dahl beskriver hur jesuiterna infiltrerade Nordamerika från 1600-talet och framåt. De motarbetades, men lyckades ändå kontrollera den amerikanska revolutionen, forma Washington DC och sätta namnet på Vita Huset. Idag är de väletablerade på högsta nivå i den amerikanska politiken.

Text: Hans Dahl – Läs även del 6 | Bild ovan: Francis Rooney (foto: U.S. Congress, Public Domain) och Tommaso Caputo (foto: Luigi Salvatore Vadacchino, CC BY-SA 4.0)

En dialog

2005 tillträdde Francis Rooney tjänsten som USA:s ambassadör vid Heliga stolen. Så här beskriver han hur han några dagar efter sin ankomst till Rom i slutet av oktober får besök i sin villa av monsignore Tommaso Caputo, som inbjuder honom att besöka påven (min översättning):

“Detta skulle komma att bli en av de viktigaste dagarna under min tid som ambassadör och ett fantastiskt ögonblick för vår familj, så det var otänkbart för oss att träffa påven utan att ha våra barn närvarande. Vår äldsta son, Larry, hade just blivit färdig med sin utbildning och hade börjat arbeta i Chicago. Hans bror, Michael, och syster, Kathleen, studerade fortfarande vid universitetet.”

“Jag skulle väldigt gärna vilja att även våra barn kunde komma med till detta möte, sade jag till monsignore Caputo, finns det någon chans att vi skulle kunna komma under tacksägelselovet istället?

Monsignore Caputo betraktade mig uttryckslöst som om han inte riktigt hade förstått frågan.

Om vi ​​skulle kunna flytta det, erbjöd jag hjälpsamt, då skulle de inte behöva missa några dagar under studietiden?

Kanske skulle jag ha nämnt att Larry, Michael och Kathleen var studenter vid University of Notre Dame, ett av de främsta katolska universiteten i USA? Men jag tvivlar på att det skulle ha hjälpt.

Jag förstår, herr ambassadör, sade monsignore Caputo efter en kort paus.

Den 12 november är det datum som finns tillgängligt i den Heliga faderns dagordning, enligt prefekten för Det påvliga hushållet. Blicken i hans ögon sade mig att det inte skulle vara meningsfullt att argumentera vidare.”

Global Vatican av Francis Rooney. “Former U.S. ambassador to the Holy See Francis Rooney provides a comprehensive guide to the remarkable path the Vatican has navigated to the present day…” – Amazon.com

Jag citerar denna korta dialog – som är hämtad från boken The Global Vatican författad av Francis Rooney, USA:s ambassadör vid Heliga stolen fram till 2008 – eftersom den innehåller en viss symbolik: Det är Rom som anger anger tonen.

“We need more guys with business experience, who can make a difference and help create more jobs,” Rooney, an ambassador to the Holy See in Rome from 2005-2008, told the publication”Marc Caputo, Politoco.com, 2016

Francis Rooney utbildades vid Georgetown University, det äldsta och kanske mest elitära av de 28 universitet (1) i USA som direkt ägs och drivs av Jesuitorden. Det grundades 1789 av USA:s första katolska biskop, John Carroll, som tillsammans med några andra familjemedlemmar spelade en – för de allra flesta – okänd men oerhört viktig roll vid skapandet av republiken USA och som även lade grunden till det järngrepp Katolska kyrkan nu har tagit om USA:s politiska och administrativa ledning.

 

Ark and The Dove, 1955. Vattenmålning av John Moll. Källa: Maryland Historical Society
Bild: Ark and The Dove, 1955. Vattenmålning av John Moll. Källa: Maryland Center for History and Culture (tidigare Maryland Historical Society)

Skeppen Arken och Duvan

Historien om John Carroll (2) börjar drygt hundra år innan han föddes.

Den 22 november 1633 seglade två skepp med en mycket speciell last ut från hamnen på Isle of Wight, där Medinafloden mynnar ut i Solentsundet, som skiljer denna lilla ö i Engelska kanalen från det brittiska fastlandet. Det ena skeppet hette The Ark och var ett stort handelsskepp på 400 ton och det andra var ett betydligt mindre skepp på 40 ton som hette The Dove (3). Namnen på dessa skepp, ”Arken” och ”Duvan”, för tankarna till bibelns berättelse om duvan som skickades ut från Noaks ark.

Ombord på de båda skeppen befann sig katolska nybyggare som var på väg till Maryland i Nordamerika. Några av dessa nybyggare var jesuiter, som reste inkognito, eftersom det var belagt med dödsstraff för jesuiter att befinna sig på brittiskt territorium vid den här tiden.

Skeppen hade tidigare avseglat från London, men försenats kraftigt, på grund av allt hysch-hysch och hemlighetsmakeri som nödvändigtvis omgärdat denna planerade resa till en brittisk koloni, där katoliker – och i synnerhet jesuiter – skyddes värre än pesten av nybyggarna, varav många tvingats fly från Katolska kyrkans förföljelser av kristna i Europa.

Det större handelsskeppet, The Ark, var tänkt att återvända tillbaka till England efter fullgjort uppdrag, medan det mindre skeppet, The Dove, skulle stå till de katolska nybyggarnas förfogande, så att de senare skulle kunna resa omkring på den amerikanska östkusten.

Bild: Maryland Dove. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia
Bild: Maryland Dove, ett engelskt handelsfartyg från 1600-talet som liknade det fartyg som kapten Richard Ingle använde för att bekämpa katolikerna i Maryland i det engelska parlamentets namn. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia

Hela detta äventyr finansierades av en mycket rik engelsman, Cecil Calvert, den 2:e baronen av Baltimore, som så småningom kom att ge namn åt staden Baltimore, som numera är den största staden i delstaten Maryland i USA. Hans pappa, som hade gått bort året innan, George Calvert, 1:e baronen av Baltimore hade erhållit ett fribrev omfattande Maryland och andra delar av Nordamerika, som genom arv gått vidare till sonen och gjort honom till ägare av mycket stora landområden i det som idag är USA. Baron Baltimore var en hängiven katolik och nu finansierade han alltså resan för de här katolska nybyggarna på väg till Maryland och upplät mark åt dem där.

Infiltration av Nordamerika

De båda skeppen, The Ark och The Dove, seglade således, starkt försenade, ut från hamnen på den engelska ön Isle of Wight i slutet av november 1633 med destination Maryland i Nordamerika i syfte att grunda en katolsk koloni där. Alla dessa katoliker var strängt tillsagda att aldrig någonsin missionera offentligt bland de protestantiska nybyggarna i Nordamerika och att inte ens kritisera dem eller debattera med dem gällande religiösa frågor. Kolonisationen och arbetet med att skapa ett katolskt brohuvud i de engelska kolonierna i Nordamerika skulle ske långsiktigt och med största diskretion.

Bara några dagar efter det att skeppen lämnat Engelska kanalen bakom sig råkade de in i en våldsam storm som höll på att sänka dem och som nära nog hade omintetgjort hela detta hemliga missionsprojekt. De båda skeppen kom då ifrån varandra och återförenades först långt senare när de nått fram till ögruppen Små Antillerna i Västindien. Den 25 mars 1634 ankrade The Ark och The Dove strax söder om det som nu utgör USA:s huvudstad, Washington, vid floden Potomac i Maryland.

Här i området, där USA:s huvudstad så småningom skulle anläggas, började då ett tyst och försiktigt arbete med att skapa en katolsk infrastruktur. De katolska nybyggarna satte bo och somliga av dem kunde genom det stöd de åtnjöt av deras mycket rike beskyddare, baron Baltimore, etablera stora och mäktiga gods. Många av dem köpte slavar från Afrika för att utöka sin rikedom.

White House. Photo: Ad Meskens
Bild: White House. Foto: Ad Meskens, Wikimedia Commons

Andrew White och White House

De medlemmar av Jesuitorden som varit med på resan från Europa leddes av den erfarne jesuiten Andrew White (4), som sannolikt gett namn åt Vita huset (White House). De började nu sitt arbete med att anlägga hemliga jesuitskolor och utforska och kartlägga stora delar av Nordamerika. För längre resor hade de skeppet The Dove till sitt förfogande. De missionerade också intensivt bland indianerna och samarbetade med jesuiter i de katolskt präglade franska kolonierna i de områden som nu utgör Kanada

Så småningom hade några av de katolska nybyggare, som lyckats bäst, byggt upp en ofantlig förmögenhet. I en av dessa mycket rika familjer föddes 1737 Charles Carroll. Han fick i tidiga år tillsammans med sina kusiner, bröderna Daniel och John Carroll, utbildning vid den hemliga jesuitskolan Bohemia Manor (5) i Maryland.

Porträtt av biskop John Carroll (1735-1815). Målning (beskuret) av Gilbert Stuart, Public Domain
Porträtt av biskop John Carroll (1735-1815). Målning (beskuret) av Gilbert Stuart, Public Domain

Tre små pojkar seglar till Europa

Det finns många organisationer, skolor och andra institutioner som uppkallats till ära och minne av skeppen Arken och Duvan, som avseglade till Maryland med sin katolska last 1633. Och det finns många böcker som skrivits om det. Den allra intressantaste av dessa böcker är nog “The Ark and The Dove: The Beginning of Civil and Religious Liberties in America”, som är skriven för hängivna katoliker av en hängiven katolik, J. Moss Ives.

Denna bok bygger på dokument från  Vatikanens arkiv, handskrivna manuskript på latin författade av jesuiter, som Andrew White och John Carroll, som under århundradenas lopp sänts till Maryland för att förbereda erövrandet av Nordamerika åt Vatikanen. Det är en oerhört intressant och avslöjande bok, som berättar en helt annan historia om hur det gick till när USA grundades än den formella versionen.

Jag ska nu försöka att i korthet återge denna väl dolda historia. Mina övriga viktigaste källor har varit Francis Rooneys bok, “Global Vatican”, som jag citerar inledningsvis, och “Rulers of Evil” av Tupper Saussy.

1747 seglar ett skepp ut från Maryland med destination Europa. Ombord på skeppet befinner sig två små pojkar. Det är John Carroll, som är tolv år, och hans två år yngre kusin, Charles Carroll. De har skickats iväg på denna långa och farliga resa utan sina föräldrar för att formas i de bästa och lämpligaste utbildningsinstitutioner Europa kan uppbringa och för att knyta viktiga kontakter för den uppgift som är utstakad för dem.

De närmaste åren kommer de att tillbringa i den engelskspråkiga jesuitiska elitskolan College of St Omer (6) i norra Frankrike. Där återförenades de vid ankomsten med John Carrolls fem år äldre bror, Daniel Carroll, som hade gjort en liknande äventyrlig resa till Europa 1742.

Daniel Carroll återvänder redan nästa år till Maryland för att ta hand om familjegodset, men hans kusin, Charles Carroll, ska komma att stanna kvar i Europa ända fram till 1765.

Efter jesuitutbildningen i St Omar fortsätter Charles Carroll sina studier i Paris och London och blir advokat och lantmätare och högt skolad i retorik.

John Carroll återvänder först efter efter 36 år till Maryland. Det sker 1773, då Jesuitorden slutligen blir bannlyst av påven efter att ha förbjudits i land efter land. Han hade under denna långa tid i Europa erhållit en mycket elitär och omfattande utbildning och låtit prästviga sig som jesuitpräst och varit professor vid jesuitskolan College of St Omer under många år.

Adam Weishaupt. Image: NewsVoice.se
Dödsmask av Adam Weishaupt. Image: NewsVoice.se

Frimurare på båda sidor

Samtidigt med att Jesuitorden förbjöds i land efter land under 1700-talet poppade det upp nya ordnar med mycket likartad struktur. Det var jesuiterna, som hade tvingats att gå under jorden, som nu omformade sina led. De blåste liv i slumrande ordnar som härstammade från den på 1300-talet förbjudna tempelherreorden och infiltrerade och tog över frimurarordnar, som tidigare huvudsakligen fungerat som gillen för byggmästare.

I Ingolstadt i Tyskland grundade jesuitprofessorn Adam Weishaupt Illuminati.

Med hjälp av dessa ordnar kunde jesuiterna fortsätta sitt värv i hemlighet.

I England dirigerades maktutövningen under åren som föregick den Amerika revolutionen, som tog sin början 1775, av sådana jesuitstyrda ordnar. Den unge, veke engelske kungen, Georg III, var en sprattlande marionettdocka i händerna på sin närmaste rådgivare och mentor, John Stuart, 3:e earl av Bute, och andra frimurare vid hovet. Det engelska parlamentet styrdes till stor del av de likaledes edsvurna ”King’s friends” (7).

På samma sätt var det i de engelska kolonierna i Nordamerika. Frimurare som George Washington, Benjamin Franklin och många andra dikterade skeendena där.

Den amerikanska revolutionens tid

Francis Rooney framhåller i sin bok “The Global Vatican” att Katolska kyrkans ledning planerar flera århundraden i förväg.

Roberto Bellarmino föddes 1542 i Montepulciano i Toscana. Han var en italiensk romersk-katolsk teolog, jesuit och kardinal. Han utnämndes till kyrkolärare 1931. Roberto Bellarmino vördas som helgon inom Romersk-katolska kyrkan.

I den katolska tidskriften “Catholic Culture” framhålls kardinal Roberto Bellarminos mycket starka inflytande på den Amerikanska revolutionen och den efterföljande deklarationen av mänskliga rättigheter:

“St. Robert Bellarmine’s Influence on the Writing of the Declaration of Independence & the Virginia Declaration of Rights” – Catholic Culture

Hur kan det komma sig att en jesuitpräst som levde på 1500-talet kom att styra en revolution som ägde rum tvåhundra år senare på en annan kontinent?

Bakgrundsfakta

Under 1500-talets första hälft hade Katolska kyrkans makt dalat kraftigt. Reformationen hade förmått människor över hela Europa att vända sig bort från denna tidigare så allsmäktiga institution. Kungar som Henrik VIII i England och Gustav Vasa i Sverige hade konfiskerat Katolska kyrkans egendomar och gjort sig till enväldiga regenter, oberoende av Katolska kyrkan.

Det hela tog en vändning med Jesuitordens tillkomst, men i ett flertal länder var maktpositionerna i de protestantiska kungarikena svåra att rucka på, trots alla attentat, kungamord, revolutioner och krig som ständigt anstiftades mot dessa nationer.

Hegeliansk dialektik

Det som inte hade lyckats med rått våld skulle nu vinnas genom list. Därför beslöt jesuiterna att skapa en ideologi för fienden!

Detta var Roberto Bellarminos skapelse. Hans filosofi präglades av begrepp och värden som aldrig omhuldats inom Katolska kyrkans egna led: individens frihet, alla människors rätt att uttrycka sin mening, tryckfrihet, åsiktsfrihet, religionsfrihet, alla människors lika värde, folkets rätt att avsätta en despotisk regent.

Roberto Bellarminos filosofi gavs mycket stor publicitet i alla protestantiska nationer. Hans läror stöttes mot diametralt motsatta åsikter i offentligheten. Särskilt skedde detta i England, som hade infört mycket stränga lagar som begränsade katolikers rättigheter kraftigt och där det var belagt med dödsstraff för jesuiter att uppehålla sig. Den jesuitiska principen att kontrollera båda sidor, som så småningom fick benämningen ”hegeliansk dialektik”, tog sig uttryck i att en av de debattörer i tidningar, böcker och offentligheten som allra kraftigast kritiserade Roberto Bellarminos frihetsfilosofi, Sir Robert Filmer, indirekt propagerade för den genom sina klumpiga motargument.

John Locke har av många kallats Amerikanska revolutionens filosof. Han byggde nästan uteslutande sin filosofi på Roberto Bellarminos läror.

Stenarna sätts i rullning

”Därför ska du som befälhavare för en armé agera på ett sådant sätt att dina fiender är i dina händer som runda stenar som du sätter i rullning nedför ett högt berg.” – Sun Tzu

Marionett-kungen Georg III och det engelska marionett-parlamentet, som båda manövreras av edsvurna jesuitstyrda tråddragare, börjar nu kraftfullt att förtrycka människorna i kolonierna med en hel serie av orättfärdiga påbud, lagar och nyordningar vilket retar gallfeber på befolkningen där. Samtidigt hetsas människorna i kolonierna av frimurar-agitatorer, som använder John Locks frihetsfilosofi som slagträ mot det förtryckande moderlandet England. Det talas, skrivs och ropas högt om befrielsekrig och revolution.

Byst av George Washington, public domain
Byst av George Washington, public domain

Charles Carroll har nu återvänt till Maryland och tar täten bland agitatorerna genom sin skolning i retorik, sina goda kontakter och sitt sympatiska och bildade uppträdande. Han är mycket god vän med George Washington. Båda är stora landägare och har angränsande ägor i Maryland och Virginia. Och trots att det är öppet känt att Charles Carroll är katolik får han ledande poster i det formella revolutionsstyre som bildas. Under det engelska styret har det – precis som i England – varit förbjudet för katoliker i de engelska kolonierna att inneha positioner inom politiken och förvaltningen. Han får även ansvaret för att organisera och finansiera de revolutions-arméer som mobiliseras.

I bakgrunden koordineras allt av Charles Carrolls kusin, jesuitprästen John Carroll, som nu bara två år innan den Amerikanska revolutionen bryter ut, har återvänt till Maryland.

Innan han lämnade Europa hade han i sällskap med frimuraren Charles Philip Stourton, den 17:e baronen Stourton genomfört en årslång resa till en rad europeiska länder och talat med inflytelserika personer de uppsökt med syftet att förbereda, finansiera och styra den planerade Amerikanska revolutionen.

I Rom hade John Carroll av jesuitgeneralen Lorenzo Ricci utsetts till “Prefect of the Sodality”, som enligt New Catholic Encyclopedia anges vara “a chief organizer of laymen for the promotion of some form of social action”, alltså den som skulle leda revolutionen på plats. John Carroll höll sig i regel i bakgrunden och lät andra utföra det han planerat. En av dem som betjänade honom i detta syfte var hans nära vän Benjamin Franklin, som bland annat gjorde långa besök i Europa för hans räkning.

Den 19 april 1775 bryter den Amerikanska revolutionen ut. Kriget varar i åtta år och blir mycket blodigt.

The Capitol, Washington
Bild: The Capitol, Washington – Foto: Martin Falbisoner, Wikimedia Commons

Washington D.C.

Washington D.C. grundas strax därpå – staden, som blir en självständig stadsstat med egna lagar, kanonisk rätt, precis som stadsstaterna Vatikanen och City of London, som den bildar en intim treenighet med.

Washington D.C. planläggs av arkitekten och frimuraren Pierre L’Enfant, som anordnar gatunät och monumentala byggnader så att de bildar en Baphomet-figur, ett upp-och-nervänt pentagram (9).

Precis som i Rom förses den nya huvudstaden, Washington, med ett Kapitolium – i vars kupol frimuraren George Washington huserar i lag med Jupiter och andra romerska gudar (10), skapad av konstnären Constantino Brumidi, Vatikanens utlånade freskomålare – och som blir sätet för USA:s första  statsmakt.

Den mycket förmögne systersonen till John Carroll, Robert Brent (11) blir Washingtons första borgmästare.

John Carroll själv blir USA:s första katolska biskop – och sedermera ärkebiskop – och han grundar Georgetown University, några stenkast från Vita huset, platsen där jesuiten Andrew White slog ner sina bopålar på 1600-talet och som befinner sig mitt i munnen på Baphomet-figuren.

John Carrolls bror, Daniel Carroll, blir invald i kongressen.

Charles Carroll var en av dem som undertecknade USA:s självständighetsförklaring, men han tackade nej till en plats i parlamentet. Han hade gjort sitt och kunde nu återgå till sitt gods och sina ägor, som en av USA:s rikaste personer på den tiden.

Öppet mål

Amerikanska revolutionen och grundandet av republiken USA var nyckeln som öppnade upp för katolicismen att göra landet till Vatikanens lydrike. Från att ha varit en mycket avskydd, omkring-smygande liten minoritet på 1600-talet, som var förbjuden att inneha poster inom politik och förvaltning, hade dörrarna för katoliker – och jesuiter – nu öppnats på vid gavel.

Det var öppet mål, även om målet ännu var hemligt – att på sikt införa samma diktatoriska styre som mördat hundratals miljoner människor i sina korståg, sin inkvisition, sina krig, förföljelser och ständiga revolutioner och som förtryckt, bestulit och bedragit människor och berövat dem deras frihet århundradena igenom.

På 1800-talet legaliserades Jesuitorden och upptogs i Katolska kyrkan igen. Mängder av katolska invandrare började att strömma in i landet från Irland, Italien, Syd- och Mellanamerika.

Enormt mycket pengar kanaliserades till katolska skolor och universitet i USA och överallt  bildades det hemliga ordnar, som fångar upp barn med hög begåvning och från inflytelserika familjer.

Hemliga ordnar finns för alla åldrar. Det ska böjas i tid! Allra mest utbredda är de hemliga sällskap som finns i en mängd olika bokstavskombinationer från det grekiska alfabetet, som snärjer ungdomar vid i stort sett varje universitet i USA. Phi Kappa Sigma (12), som har en liknande inriktning som det ökända Skull & Bones, är en av alla dessa hundratals hemliga sällskap för ungdomar.

Sedan finns det även ett otal riddarordnar för de lite äldre: Knights of Malta, Knights of Columbus etc. – och alla styrs de av jesuitorden.

Jesuiter och katoliker behärskar fullständigt USA:s politik och förvaltning och när det stod klart att Joe Biden skulle bli USA:s president skrev den katolske teologiprofessorn Massimo FaggioliTwitter följande ord: ”not just Catholic: the first Jesuit president of the USA”. (13)

Massimo Faggioli: "not just Catholic: the first Jesuit president of the USA"
Massimo Faggioli: “not just Catholic: the first Jesuit president of the USA”

Bill Clinton, som utbildades av jesuiterna vid Georgetown University, var väl medveten om hur farligt det är att inte vara på sin vakt mot dem som inte vill en väl. Han sade att det värsta fel en människa kan göra är att underskatta sin fiende – och med anknytning till den varningen vill jag avsluta med några mycket tänkvärda ord från Henry Grattan Guinness bok “Romanism and the Reformation”, som utkom 1887:

“Fifty years ago the eminent statesman, Sir Robert Peel said, with remarkably clear foresight: “The day is not distant, and it may be very near when we shall all have to fight the battle of the Reformation over again.” That day has come. It has been upon us for some time. It has found us unprepared, and as a result, the battle is to some extent going against us.

More than three centuries of emancipation from the yoke of Rome — three hundred years of Bible light and liberty — had made us overconfident, and led us to underestimate the power and influence of the deadliest foe, not only of the gospel of God but also of Protestant England. Britain’s honorable distinction of being the leading witness among the nations for the truth of the gospel and against the errors of Romanism had come to be lightly esteemed among us. Our fathers won this distinction through years of sore struggle and strife; they purchased it with their best blood, and prized it as men prize that which costs them dear. It had cost us nothing, we were born to it; we knew not its value by contrast as they did.” (14)

Text: Hans Dahl

Referenser

 1. US Jesuit Colleges and Universities
 2. John Carroll, SJ (1735-1815)
 3. Wikipedia: Maryland Dove
 4. The American Mission: Maryland Jesuits from Andrew White to John Carroll
 5. Bohemia Manor
 6. Wikipedia: Jesuitskolan St. Omer
 7. King’s friends
 8. The Unholy Trinity of Globalist Control: The Vatican, The City of London & Washington D.C.
 9. Designing Washington, DC: Pierre-Charles L’Enfant
 10. Apotheosis of Washington
 11. Wikipedia: Robert Brent
 12. Wikipedia: Phi Kappa Sigma
 13. Massimo Faggioli skriver på Twitter
 14. “Romanism And The Reformation”, Henry Grattan Guinness, sid 1
Hans Dahl
Hans Dahl är en pensionerad mångsysslare och sanningssökare som älskar djur, bollspel, lek och natur. Hans är en frilansande skribent och återkommande debattör i NewsVoice. Foto på Hans: Yvonne Lagman.

56 KOMMENTARER

Prenumerera
Notify of
guest
56 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
1 september 2021 kl 12:59

Hans, jag imponeras av din synnerligen djupa historielektion. Den här artikeln är din klart bästa så här långt, den sätter den historiska utvecklingen i ett för många helt nytt perspektiv.

Att katolicismen är en gren av den globala dominansen där inga normala demokratiska värden är särskilt högt hållna vet inte många i dag. Man hör ofta om globalister och olika nätverk så det finns, i alla fall för mig själv, inga större tvivel på att dessa jesuiter haft många fingrar i syltburken då USA genomgick sin revolution.

Personligen är jag av uppfattningen att man måste kunna sin historia, det visar du verkligen prov på Hans.

Tyvärr får jag väl för egen del erkänna att jag är och har varit mer fokuserad på modern historia men framför allt har jag varit ovetande om religionens betydelse för vår samtid.

Det skadar dock inte att få din betydligt mer djuplodande analys och min slutsats blir att vi nog måste vara mer på vår vakt betr religionens betydelse för vår framtid.

Segrarna skriver alltid historien och det krävs såna som du Hans för att vi andra mer oupplysta skall kunna greppa vår samtid. Mycket som sker idag ter sig annars mycket märkligt.

Notera att jag kanske inte kan bedöma i vilken utsträckning jesuiterna påverkat dagens situation, men det är ju också något av den strategi som dessa jesuiter använder sig av om jag förstått din beskrivning korrekt.

Du är guld för folkbildningen, Hans.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Jan Norberg
1 september 2021 kl 13:06

Tack så enormt mycket, Jan!

Du och jag och många andra här i den fantastiska tidningen Newsvoice kämpar för att avtäcka sanningen. Det är ett enastående samarbete!

Ingemar ljungqvist
Reply to  Jan Norberg
2 september 2021 kl 10:08

Pga tidsbrist blir det bara en kort kommentar. Stryker under det Jan Norberg skriver. Han delar faktiskt ut berömmet bättre än vad jag kunnat. Grattis Dahl.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Ingemar ljungqvist
2 september 2021 kl 10:44

Samma svar till dig, Ingemar, som till Jan!

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
1 september 2021 kl 18:54

Intressant läsning som vanligt Hans. Jag har läst om en hel del av det här tidigare men det är alltid bra med en repetition sammanfattad ur någon annans synvinkel.

De gömmer sig bakom religiös fromhet och arbetar målmedvetet med ett så långt tidsperspektiv att det blir ogripbart för gemene man. Men USA:s krigande blir ju ur detta perspektiv någon korstågsliknande företeelse. Även om krigen också handlat om profit så finns det nog även en religiös dimension. Georg W Bush snackade ju om korståg i samband med Irak och det var väl en signal till den muslimska världen.

Last edited 25 dagar sedan by Anders Johansson
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Anders Johansson
1 september 2021 kl 21:21

Tack, Anders!

Ja, alla krig som USA har fört har varit korståg.
USA styrs helt av Vatikanen och utkämpar deras krig.

George W Bush svarar här på frågan vad han såg när han mötte påvens blick vid deras möte:

https://www.youtube.com/watch?v=lk5PKxglj88

“Jag såg gud”,säger han. (efter en och en halv minut)

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
2 september 2021 kl 11:17

Och här tappar han hakan!

https://www.youtube.com/watch?v=2skLwYL6wOQ

(George Bush John Kerry SKULL AND BONES)
– Och ordens-kompisen likaså! Det blir riktigt komiskt när han snabbt försöker leda in intervjun på ett annat spår.

Tittar man lite på youtube – sedan dessa båda katolska topp-politiker i USA överraskades med denna oväntade fråga – när det gäller det hemliga ordenssällskapet Skull and Bones, så konstaterar man rätt snabbt att det numera formligen kryllar av fjantiga videor.

Det gäller att släta över! Åtminstone försöka…

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Hans Dahl
2 september 2021 kl 13:41

Det finns ungefär 300 st levande medlemmar av Skull and Bones åt gången. Oddsen för att båda kandidater skulle vara medlemmar har ju i en befolkning av ca 330 miljoner en försvinnande liten sannolikhet för att vara en tillfällighet.

Men som Bush själv sa: “You can fool some of the people all the time, and those are the ones you want to concentrate on.”

Även om Bush inte är det vassaste verktyget så ligger det ändå mycket sanning i det citatet.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Anders Johansson
2 september 2021 kl 14:21

En bild kan vara väldigt talande – och två bilder som jämförs likaså!
comment image

https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church#/media/File:Emblem_of_the_Papacy_SE.svg

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Anders Johansson
2 september 2021 kl 20:00

Skull and Bones, det hemliga sällskapet för elitära studenter vid Yale University, som den nyligen i döden insomnade Robert David Steele sade var en inkörsport till topp-positioner inom CIA, FBI och politiken, detta hemliga sällskap förknippas med ett visst nummer.

Det förekommer mängder av gissningar vad SKULL AND BONES 322 syftar på.

Jag är övertygad om att 322 syftar på Första Moseboken 3:22!

MÄNNISKAN SKA VARA SIN EGEN GUD är det oppositionella budskapet:

Utforskandet av kunskap om gott och ont, människor som upphöjer sig själva till gudar.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
1 september 2021 kl 22:26

Väldigt intressant och viktiga exponeringar som vanligt Hans!

Dagens invasion till Sverige påminner också om den som indianerna fick uppleva!

Vikingarna besökte både Rom och Amerika så Columbus “upptäckt” känns så där.

Finns koppling mellan Christofer Columbus Jesuiterna?

Vilka marknadsförde och arrangerade befolkningsutbytet i nord Amerika ?

Christofer Columbushttps://sv.wikipedia.org/wiki/Christofer_Columbus

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
1 september 2021 kl 22:49

Tack till dig, Magnus!

Ja, dagens invasion till Sverige påminner sannerligen om den som indianerna fick uppleva!

Du ställer en mycket intressant fråga – om det finns en koppling mellan Christofer Columbus och jesuiterna?

Det gör det faktiskt, även om Christofer Columbus dog 1506 och Jesuitorden bildades först 1534.

I Tupper Saussys bok “Rulers of Evil” får vi veta att Jesuitordens grundare och förste general, Ignatius av Loyola, hade viss koppling till Christofer Columbus. En äldre bror till honom seglade nämligen med Christofer Columbus till Amerika!

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
1 september 2021 kl 23:11

Tackar!

Eftersom du är som en bok, varför ett Capitolium i USA?

Capitolium
https://sv.wikipedia.org/wiki/Capitolium

Last edited 24 dagar sedan by Magnus Lindgren
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
1 september 2021 kl 23:41

Ja, du vet det nog redan, Magnus!

Men jag ska förtydliga kopplingen mellan Capitolium i Rom och Capitolium i Washington.

Capitolium i Rom var en av de sju kullarna i Rom och där låg ett hedniskt tempel – Jupitertemplet. Jupiter var den högste guden i Romarrikets religion, som hade stark koppling till den grekiska religionen (romarnas Jupiter motsvarade grekernas Zeus).

Och precis som i Rom får även den nya huvudstaden, Washington, ett Capitolium. I kupolen där avbildas frimuraren George Washington tillsammans med med Jupiter och andra romerska gudar. Konstnären var Constantino Brumidi, Vatikanens utlånade freskomålare.

Här är en kort, stum video, som ändå är rätt talande:

https://www.youtube.com/watch?v=IcIw3uYY2J4

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
1 september 2021 kl 23:54

En intressant observation från filmen ovan är det schackspelsfärgade golvet i Varikanen.

– Påminner kanske en aning om de svart-vit-rutiga golven i frimurarloger…?

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
2 september 2021 kl 00:10

Du är en ju pärla Hans!

Ja det var kopplingar jag var ute efter och är nöjd med svaret som ger lite mer kött på benen i denna symbolik soppa.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
2 september 2021 kl 00:32

Ja, det är en symboliksoppa utan like!

Det fanns säkert en anledning till att den ständige presidentrådgivaren Zbigniew Brzezinskis förutsägande bok fick titeln: DET STORA SCHACKBRÄDET (The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives)

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
2 september 2021 kl 02:12

Förhållandena i England tror jag illustreras likaväl av vad som hände 1784 när jesuiten Lord Shelburne för Ostindiska kompaniets räkning (och inte för katolikernas räkning!) köpte det engelska parlamentet för 200 tusen pund. Under den perioden tränades flera framträdande medverkande i Franska revolutionen som Danton och Marrat av britterna och sattes in mot det katolska Frankrike och låg bakom uppviglingen och blodbadet där. Frankrike angreps av England för att förhindra att Frankrike också skulle sprida republikanismen som hade skett i Usa.

Det fanns äkta franska revolutionärer men dom manövrerades ut av den brittiska komplotten som skedde i samarbete med Schweiz.
Katolska kyrkan i Frankrike lär ha förlorat många egendomar(6%) till den oligarki som tjänade på revolutionen.
Sammantaget visar det att jesuiterna i England drevs av samma motiv som deras imperialism har gjort under protestantiska förtecken.
Jesuitisk makt i de anglosaxiska länderna är inget uttryck för katolikernas ställning utan ett uttryck för andra krafters infiltration av kyrkan.
Imperialister utnyttjar alla tänkbara nätverk inklusive den undre världen.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  petergrfstrm
3 september 2021 kl 05:18

Förstår jag dig rätt, PG, att du menar att det finns ett starkt samband mellan Jesuitorden och det historiska multinationella Ostindiska kompaniet?

Ge gärna även belägg för de 6% i Frankrike.

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
2 september 2021 kl 11:26

Hans, jag gillar artiklar skrivna med ett ärligt uppsåt att försöka beskriva en företeelse där man söker “kopplingar” bakåt i historien som förklaringsmodeller. Du har gjort ett hästjobb för att få oss andra att inse dessa “kopplingar”.

Personligen är jag ju på inget vis religiös då jag anser att religionen (oavsett vilken) inte skall ha en framträdande roll i dagens samhälle. Att respektera folks religiösa hemvist är dock lika självklart som att alla har rösträtt.

Det är när religionen använder sina tillbedjare som brickor i ett sofistikerat spel om samhällelig makt som det går snett. Det har ju du med önskvärd tydlighet redovisat.

Så frågan blir hur vi med dessa insikter kan göra något åt detta??

Vi är ju många som ser riskerna med religionsfriheten när Islam breder ut sig såsom nu sker runt om i världen. Frågan blir om vi i fallet med Islam verkligen kan kalla den för en religion. Är det inte bara primitiv vidskepelse?

I Kina satsar man stenhårt på att “omprogrammera” muslimer i särskilda läger, i muslimska länder använder man sharia och annat “trevligt”. I Sverige har svenska statskyrkan under Antje Jackelen migrerat vår svenska variant av kristendom med Islam.

Hur tar vi oss ur de olika religionernas grepp blir därför frågan??

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Jan Norberg
2 september 2021 kl 12:30

Ja, det har varit ett hästjobb – och likaså ett svinjobb! Jag har bökat runt i skiten för att finna rötterna till den onda maktutövning vi alla nu alltmer inser råder över HELA jorden.

Världsreligionerna används enormt sofistikerat för att förmå människor att döda och plåga andra människor och djuren och förstöra naturen.

I en kommentar till Del 5 redogjorde jag kort för hur Katolska kyrkan skapade Islam. 

F. William Engdahl har i sina enormt viktiga böcker utförligt visat hur ledande amerikanska katolska politiker använder muslimska jihad-krigare över hela jorden för att skapa oroshärdar, revolutioner och krig. 

Inkvisitionens mördare har århundradena igenom varit munkar och nunnor – och massmorden på hundratusentals barn i Kroatiens läger likaså!

Religionsfrihet låter vackert – men bäddar för våld, krig och förtryck.

Vad kan vi göra?

Vi ska inse hur enormt destruktivt befolkningsutbytet i Sverige är och inte gå på köpta ledande människors prat om godhet, när det i själva verket handlar om ondska!

I Del 2 redogör jag för hur svenska topp-politiker gått bakom ryggen på svenska folket genom att redan från 1970-talet och framåt tecknat det ena invandringsavtalet efter det andra med främmande makt.

Människor i vårt land behöver få kunskap om det – och i alla andra länder också. 

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Hans Dahl
2 september 2021 kl 23:37

Dom ledande ‘katolska’ amerikanska politikernas mentorer fanns i England.
Det var därifrån som hela ‘missbruka religioner’ som vapen härrör.
(Och dom har lärt sig av tidigare imperier)
Usa är ingen självständig nationalstat.
Dom är under starkt inflytande utifrån och har inte lyckats freda sig utan dukat under i vanmakt där befolkningen desinformeras och utnyttjas.
Dess ‘egen’ märkliga variant av kristen fundamentalism har betydande inslag som härrör från Ostindiska kompaniets agenter.
Zionismen är i hög grad samma oligarkis verk och varken kristendom judendom eller islam har fått vara ifred för dessa manipulatörer med världsherravälde på agendan.
Genom att infiltrera religioner får de möjlighet att utnyttja dess mindre misstänksamma utövare.
Genom att verka i namn av en rivaliserande grupp drar dom hat mot den gruppen samtidigt som dom kan utföra de omstörtningar som dom brinner för.
Hade dom framträtt öppet utan falskspel hade dom fått mkt svårare att uppnå sina syften.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
2 september 2021 kl 20:54

Makt-incest, makt-inavel, ärvd makt…

Hur ska vi benämna släktskapsmakt i “demokratins” tidevarv?

Den sedemera extremt penikulärt rike före detta statsministern, Fredrik Reinfeldts son har pushats utan like – och listan kan göras lång. Det är inte bara knugens yngel som ges en ofattbar gräddfilsväg.

Inledningsvis i denna artikel omnämns före detta ambassadören vid Heliga stolen Francis Rooeys dotter, Kathleen Rooney. 

Om vi googlar henne så ser vi hur hon förs fram!

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
2 september 2021 kl 21:13

Och “våra” kungligheter – och Magdalena Andersson – här hos Klaus Schwab i Schweiz:

https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2020/2020/prinsdanielvidworldeconomicforum.5.7d76545d16f1a92e12412f84.html

SKAMFRETT filosoferar:

WEF eller WoF – var är våra värstingar?

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
2 september 2021 kl 21:28

Rättelse: VoF

VoF, Vetenskap och Folkbildning – på Orwells omvända språk.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Hans Dahl
2 september 2021 kl 21:31

Sen är det lite konstigt att alla dessa blåblodiga familjer, som påstås inte ha någon formell makt, typ över hundra år efter demokratins införande fortfarande är var lands dyraste socialbidragsfall. Med säkerhetstjänst och militär med skarpladdade vapen som vakt. Inte ens den “demokratiskt” valda statsministern har en drös militärer som vakt.

Verkar som om någon makt större än dem själva fått dem att formellt lämna ifrån sig makten i denna demokratiillusion som tillåter radikalare samhällsförändringar än vad som skulle vara möjliga under en enväldig härskare. Tank om Knugen hade varit ensam ansvarig för vårt lands nuvarande tillstånd.

Det ligger en hel del psykologi i demokratiillusionen där väljare beskyller sig själva eller andra väljare för de val de gjort som resulterat i det samhälle vi har. När de sen tröttnat på en förledare väljer de någon annan och hoppas på att de gjort ett bättre val den här gången o.s.v. in absurdum.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Anders Johansson
2 september 2021 kl 21:51

En enormt bra redogörelse för världens inofficiella parlament av Pia Hellertz:
http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf

Kung Carl XVI Gustaf – en av dessa 300:
https://www.youtube.com/watch?
v=cZMyToXMWQM
(Listan är – liksom kungen -rätt gammal.)

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
2 september 2021 kl 22:12

Listan på youtube har tagits bort. Den fanns där alldeles nyss. Jag har hänvisat till den tidigare. En del av oss kommer ihåg. Från minnet:

SVENSKA MEDLEMMAR

Kungen

Riksbankschefen Stefan Ingves

Carl Bildt

Marcus Wallenberg

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Hans Dahl
3 september 2021 kl 01:44

Knugen ville inte ta över Prins Bertils roll som Stormästare i den Svenska Frimurare Ordern eftersom han inte tyckte om hemliga sällskap.

Det är flera svenska kungar som antingen varit Stormästare eller beskyddare.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Frimurare_Orden#Storm%C3%A4stare

Sen var det ett långt följetongsdrev i pressen om porrklubbsbesök, kaffeflickor, Silvias fars kontakter med tredje riket o.s.v. Men helt plötsligt så upphörde allt det där för återigen bli sporadiska notiser med gulliga familjefoton.

Som du ser i länken ovan så är Knugen nu beskyddare av orden och jag har själv även sett ett foto där han med generad uppsyn lekte Napoleon (tror det var på ett statsbesök i Saudi Arabien). Kan inte med hundraprocentig säkerhet säga att allt det här hänger ihop utan det är mer min egen slutsats. Min poäng är väl mer att alla har någon över sig som ser till att man gör det dom vill man ska göra. Knugen är nog inget undantag.

Last edited 23 dagar sedan by Anders Johansson
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Anders Johansson
4 september 2021 kl 10:38

De hemliga riddarordnarna är enormt exklusiva hemliga sällskap. En hel del av dem är direkt knutna till Vatikanen. Andra utgår från kungahusen, då finns det ofta en mer eller mindre synlig koppling till Vatikanens domäner. 

Medaljer spelar en väldigt viktig roll i dessa ordnar och rangordnar medlemmarna inbördes.

Sveriges konung delar ut kungliga medaljer.

Den allra förnämsta utmårkelsen benämns Kungliga Serafimerorden, vilket tyder på att det rör sig om en orden.

Det finns en lista på Wikipedia som anger vilka som förlänats denna utmärkelse. Det är en intressant läsning: 

Förfäder till Carl Bildt och Marcus Wallenberg, Rumäniens diktator Nicolae Ceaușescu är några av dem som fått Kungliga Serafimerorden. Kungen själv och hans barn har förlänats denna utmärkelse.

Här är en bild på medaljen:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Serafimerorden#/media/Fil:Kors_och_kedja,_serafimerorden_och_-_Livrustkammaren_-_50053.tif

Det är noterbart att medaljen pryds med Jesuitordens signum med bokstäverna IHS, som enligt Walter Veith står för ISIS, HORUS, SET, hendiska gudar medursprung i Babylon och Egypten.

Hedjan som bär upp medaljen består bland annat av ett antal dubbelkors. Här är en intressant länk som förklarar betydelsen av detta och andra former av kors:
https://symbolsandmeanings.net/different-types-of-crosses-and-their-meanings-christian-cross-variants/

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
4 september 2021 kl 10:50

(Fortsättning)

I länken som avslutar kommentaren ovan ser vi att dubbelkorset, som finns på Serafimerordens kedja förknippas med bokstäverna INRI, som vi även finner i denna länk med Jesuitordens fjärde ed med introduktion:

https://www.moor4igws.org/uploads/3/4/4/2/34429976/1533_jesuit_oath.pdf

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
4 september 2021 kl 11:13

INRI stands for Iustum Necar Reges Impios

( Latin: It is just to exterminate or annihilate impious or heretical kings, governments, or rulers)

https://www.acronymfinder.com/Iustum-Necar-Reges-Impios-(Jesuit-flag%3B-Latin%3A-It-is-just-to-exterminate-or-annihilate-impious-or-heretical-kings%2C-governments%2C-or-rulers)-(INRI).html

Då förstår vi kanske bättre det Anders ovan redogör för.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
4 september 2021 kl 11:15

INRI stands for Iustum Necar Reges Impios

( Latin: It is just to exterminate or annihilate impious or heretical kings, governments, or rulers)

https://www.acronymfinder.com/Iustum-Necar-Reges-Impios-(Jesuit-flag%3B-Latin%3A-It-is-just-to-exterminate-or-annihilate-impious-or-heretical-kings%2C-governments%2C-or-rulers)-(INRI).html

Då förstår vi kanske bättre det Anders ovan redogör för.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Hans Dahl
4 september 2021 kl 12:04

Alla dessa olika hemliga sammanslutningar är armar på en och samma bläckfisk. Det ständigt återkommande Malteserkorset är ratt talande och likaså Jesuitreferenserna.

Frimuraren Ankarström mördade Gustav III och det där ska ha planerats på högkvarteret i Paris, där de även rest en byst av mördaren.

Tjugo år senare så sitter det en fransk Jacobinofficer, med en död åt kungen tatuering på armen, på den svenska kungatronen. Jacobinrörelsen var en frimurarskapelse och eftersom de styrs av Jesuiterna så leder den soppan tillbaka till Vatikanen. De lägger ut smutsgörat på bulvaner medan påven själv står och pratar om kärlek och fred på jorden. Men Sverige tog de som sagt över för mycket länge sedan.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Hans Dahl
4 september 2021 kl 12:20

Sen var det faktiskt lite hedervärt av Knugen att han ursprungligen inte tyckte om hemliga sällskap.

Men han fick nog en påminnelse om att de krafter som gav hans familj den position de har också skulle kunna ta den ifrån dem.

All sorts monarki går att avskaffa om någon i högre position inte skulle vara nöjd med monarken.

En smutskastningskampanj som hade fortsatt skulle ju till slut kunnat leda till ett större stöd för ett avskaffande.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
4 september 2021 kl 16:52

Länken om korsen är i övrigt en skönskrivning.

Det uppochnedvända korset används inom satanismen, vilket till och med Aftonblader har reda på. Här uppmärksammar de denna symbol på en svensk kyrka:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0Ere2A/satans-kors-pa-kyrkans-nya-hus

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Hans Dahl
4 september 2021 kl 17:20

Det är ju lite det som är kruxet med symboler då det finns en mängd olika tolkningar av dem.

Men om Jesuit-Vatikanen låg bakom att vi fick en fransk kung skulle det kunna förklara varför den svenska protestantiska kyrkan är på dekis.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Anders Johansson
4 september 2021 kl 20:44

Intressant tanke Anders!


Men om Jesuit-Vatikanen låg bakom att vi fick en fransk kung skulle det kunna förklara varför den svenska protestantiska kyrkan är på dekis.”

Målet har naturligtvis hela tiden varit att infiltrera och försvaga svenska statskyrka på olika sätt.

https://protestantiskakyrkan.weebly.com/var-i-vaumlrlden-finns-den.html

I modern tid har Göran Persson skilt kyrkan från staten och Ulla och Stefan Löfven fortsatt skada med vurmande för oförenliga läror mot kristna.

Jag har inte hittat historisk karta hur det såg ut före andra världskriget i Europa men har tidigare bif länk att att tyska Pommern var protestantiskt före fördrivningen av befolkningen efter kriget.

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rdrivningen_av_tyskar_efter_andra_v%C3%A4rldskriget

https://fof.se/tidning/2005/2/artikel/offer-for-bade-stalin-och-hitler

Last edited 22 dagar sedan by Magnus Lindgren
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Anders Johansson
4 september 2021 kl 20:51

Ja, Svenska kyrkan är minst sagt på dekis. I sin bok “Konsten att överleva Svenska kyrkan” beskriver prästen Helena Edlund förfallet. I denna utmärkta bok kritiserar hon Antje Jackelén mycket skarpt för hennes falskhet och okristliga handlande. Den till synes mest urartade biskop Sverige begåvats med är kanske Eva Brunne, som inte bara vurmat starkt för hela det regnbågsfärgade HBTQI-spektrumet, utan även levt ut det själv i all offentlighet och Wikipedia skriver om Eva Brunne att hon ville “att man skulle märka ut böneriktningen mot Mecka” i Sjömanskyrkan i Stockholm.

Svenska kyrkan predikar klimatskrämsel, otukt i alla dess former, pushar migrations- agendan, Islam och Agenda 2030 och har tecknat avtal med Equmeniakyrkan, som styrs av Katolska kyrkan.

Politiska partier har marscherat in i kyrkorna med statsministerns hustru i täten. 

Katolska kyrkan styr även via Sveriges kristna råd, där den förre ordföranden var en katolsk KARDINAL vid namn Anders Arborelius.

Varje kristen svensk som är medlem i denna totalt urartade kyrka bör läsa kapitel 17 och 18 i Uppenbarelse och hörsamma uppmaningen: “Gå bort från henne, mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder“.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Hans Dahl
5 september 2021 kl 01:33

& Magnus

Att Staten på eget bevåg helt plötslig skulle få för sig att försvaga svenska kyrkan är ju lite kontraproduktivt ur Statens synvinkel. Eftersom de båda under århundraden samarbetat i att kontrollera befolkningen.

Men utifrån Vatikanens kontrareformation så blir det ju helt logiskt hur de med Statens hjälp frätt sönder svenska kyrkan inifrån. Först tog de över det politiska styret och sen gav de sig på svenska kyrkan. Att förstöra en religiös tro är ju ett långsiktigt projekt som tar sin tid. Men tittar man på pride- och islamsnacket så verkar kyrkan fjärmat sig en bra bit från den egna tron.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Anders Johansson
5 september 2021 kl 03:09

Kanske att detta initiativ är det enda vi får se?

VARFÖR RÖSTA I KYRKOVALET?

“Det är viktigt att den som vill ta tillbaka kyrkan – från nuvarande etablissemang, till det svenska folket – röstar i kyrkovalet! Det enda sättet att påverka kyrkan till det bättre, är att sunda nationalistiska och konservativa krafter tar plats i kyrkans riksdag.

En röst på Alternativ för Sverige är en röst för att få tillbaka den folkkyrka som varit en naturlig del av Sverige i generationer.”

https://tatillbakakyrkan.nu/

Tintin
Tintin
Gäst
Reply to  Anders Johansson
6 september 2021 kl 20:46

Min teori om kapningen av svenska kyrkan är att det helt enkelt krattas inför agenda 2030 – där en ny VÄRLDSRELIGION är en av punkterna.
Hur ska man annars bedriva effektiv mindcontrol? Folk måste bli av med sina starka övertygelser för att bli fogliga, och personlig tro är en sådan.
Så, riv ner den befintliga tron, och ‘build back better’. Långsiktig planering. Som med alla andra områden.

Dessutom är den protestantiska ur-tron (som iofs knappt existerar längre) illa farlig för Vatikanen &co, eftersom den pekar ut deras system som Antikrist, med allt vad det innebär av att passa sig för dem.

Allting idag ter sig som ett exakt återskapande av hur den GLOBALA MAKTEN såg ut under Vatikanens guldålder på medeltiden;
In med verktyg att styra massorna (rädsla! Propaganda!)
Ta kontroll över folks privata ekonomi! (WEF’s mål)
Bestraffa dem som *krånglar * och skräm andra genom hur de behandlas

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Tintin
6 september 2021 kl 22:30

Vill man se hur absolut makt beter sig är Katolska kyrkans historia ett bra exempel. Sen är väl den kyrkan i sig bara ett verktyg för dem som ytterst håller i trådarna. Men de vill onekligen ha tillbaka detta öppna herre och slavförhållande i en mer modern tappning.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Anders Johansson
7 september 2021 kl 00:03

Ett dilemma är att Kungen officiellt är svenska kyrkans beskyddare men hovet visar tydligt
att det är katolska påvens agenda som gäller.

Hovets präst Michael Bjerkhagen uppfyller de flesta katolska symbolkrav för agendan i sverige.

 • utlandsfödd (Sri Lanka)
 • homosexuell


Michael Bjerkhagen är hovpredikanten som vigt både prinsessan Madeleine och prins Carl Philip. 

Nu presenterar prästen sin 22 år yngre pojkvän Fredrik Sollner för omvärlden. 

– Det var framför allt tron som förde oss samman, berättar han.

Michael Bjerkhagen, 51, är ordinarie hovpredikant och därmed anställd vid Kungliga hovförsamlingen. ”
https://stoppapressarna.se/kungligt/kungens-prast-talar-ut-om-unge-alskaren

Michael Bjerkhagen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Michael_Bjerkhagen

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
7 september 2021 kl 01:18

Bibeln fördömer homosexualitet i rätt hårda ordalag och det kan man tycka vad man vill om, men bibeln är ändå kyrkans instruktionsbok.

När den svenska kyrkan inte bara förespråkar homosexualitet utan även har präster som är öppet homosexuella så avviker kyrkan från den skrift som är grunden för den egna tron. En kyrka som inte ens följer sina egna läror lockar knappast några andra troende. Men det är ju så här man över tid fräter sönder något inifrån fram till dess att det blir helt oigenkännligt.

Sen har ju påven själv snackat sig varm i ämnet så snart kommer kanske även smygbögarna i hans egen kyrka ut i ljuset. Eller så är också det en Jesuitmanöver.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Anders Johansson
7 september 2021 kl 07:41

Visst blir det fel när svenska kyrkan infiltreras av jäv, prideanhängare och annan religion enl jesuitagenda.

relaterat

Åke Bonnier (biskop)
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85ke_Bonnier_(biskop)

Last edited 19 dagar sedan by Magnus Lindgren
Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
7 september 2021 kl 10:46

Jag och Åke är gamla kompisar. Han fick mig bannad från att kommentera på DN och då började jag istället kommentera på hans egna omodererade blogg.

Han är en femtekolonnare och efter lite långa inlägg kring hyckleri m.m. så blev även hans blogg helt plötsligt förhandsmodererad.

Han personligen är god för ca 2 miljarder som han själv inte strör omkring sig samtidigt som han tycker fattiga människor ska försaka för andra fattiga människors skull.

Han är inte lika vältalig och vass i kommentarer som han är i de propagandaskrifter som troligtvis skrivs av någon annan. Var ändå rätt schyst att i första person upptäcka att denna s.k. “elit” inte är så speciell.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Anders Johansson
7 september 2021 kl 11:36

Vilken ledande politiker har inte en talskrivare?

Propaganda-“professorerna” och -“doktorerna” har blivit helt avslöjade av de äkta och ÄRLIGA professorerna.

Medicinprofessor David Healy har i sin bok “Pharmageddon” redogjort för hur genomkorrupta människor får hjälp av spökskrivare att både genomföra sin utbildning och att skriva artiklar.

Det har även medicinprofessor Peter Gøtzsche berättat om i sina böcker “Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedels-industrin har korrumperat sjuk- och hälsovården”, “Vacciner : sanning, lögner och kontroverser”, 
“Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse”

Läkaren Peter Rost redogör utförligt i följande dokumentärfilm i ett antal intervjuer för hur han värvade läkare som sålde sig när han var chef för marknadsavdelningen på läkemedelsjätten Pfizer i USA:
https://www.artimus.se/whocaresinsweden/sv/film-three.php
(LÖGNEN)

Även Adolf Hitler hade en spökskrivare:

Bernhard Stempfle (1882 in Munich – 1 July 1934) was a Jesuit priest and journalist. He helped Adolf Hitler in the writing of Mein Kampf.”

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Anders Johansson
7 september 2021 kl 17:37

Rolig anekdot om troende miljardären “hov” Åke.
Här beskriver en svensk jesuitpräst Ulf Ekmans
lyckade konvertering.

https://www.expressen.se/nyheter/inloggad/herregud-en-san-helomvandning/

Men lite måste väl Ulf Ekman ändå få äga?

11 miljoner till styrelsens pensioner – anställda blev utanUPPDATERAD 25 NOVEMBER 2015 PUBLICERAD 24 NOVEMBER 2015

UPPDRAG GRANSKNING · De anställda på Livets ord i Uppsala uppmanades att inte oroa sig för pensionerna, Gud skulle ta hand om dem. Samtidigt avsatte ledningen med Ulf Ekman i spetsen 11 miljoner till egna pensioner.

https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/11-miljoner-till-styrelsens-pensioner-anstallda-blev-utan-1

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
7 september 2021 kl 18:35

Det där med att fräta sönder inifrån kan man ju även se inom t.ex. hyresgästföreningen och facket. Att det högre skiktet fifflar och skor sig kan förklaras både med girighet/korruption eller ett medvetet försvagande inifrån.

Föreningar och samfund som gör bort sig tappar medlemmar vilket i förlängningen försvagar vilken verksamhet som helst. Det är ett effektivt sätt att bli av med en motståndare utan att behöva gå i direktkonfrontation.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Anders Johansson
15 september 2021 kl 18:23

På tal om att fräta sönder bibelns budskap, vad skulle hända om en infiltrerad “präst” i någon annan religion gjort samma vägran emot medlemmar?

Gaypräst i Svenska kyrkan: “Jag vägrar viga heterosexuella par”

Publicerad 15 september 2021 kl 16.10

“INRIKES. Den öppet homosexuella prästen Lars Gårdfeldt, i Carl Johans församling i Göteborg, uppger nu att han kommer att vägra att viga heterosexuella par.

Lars Gårdfeldt hänvisar till den så kallade “väjningsrätten”. Den ger enskilda präster rätt att slippa viga ett par vid samvetsbetänkligheter.
– Då måste det gälla samma sak för mig som homosexuell, då får jag säga nej till heteropar, säger Lars Gårdfeldt till P4 Göteborg.

Den 56-årige gayprästen har bland annat uppmärksammats som riksdagskandidat för Feministiskt Initiativ inför riksdagsvalet 2014. Han har också skrivit en roman med pornografiska homosexuella inslag.”

Gaypräst i Svenska kyrkan: “Jag vägrar viga heterosexuella par” | Fria Tider

Last edited 11 dagar sedan by Magnus Lindgren
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Anders Johansson
7 september 2021 kl 17:49

Nej, denna s.k. “elit” inte är så speciell…

Ett exempel av många är Emma Frans – osäker, fumlande med orden när hon uppträder live.

Kul att sådana
– snällt uttryckt – medelmåttor lanseras som vetenskapens spetsfigurer i vårt sargade land!

Hon tycks digna under alla utmärkelser hon samlat på sig
och raglar märkbart under sina uppenbarligen alltför tyngande medaljer, tungt traglande sin alltmer synbart tvivelaktiga fördärvbringande “förkunnelse”.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
7 september 2021 kl 18:38

Orwells språkbruk” är ett bekant begrepp – det betyder ju precis tvärt om.

Ett återkommande exempel är beteckningen “filantrop” i Wikipedia.

Den egentliga, ursprungliga betydelsen av ordet filantrop är människoälskare, alltså en människa som älskar sina medmänniskor.

Beteckningen “filantrop” finner vi emellertid i “wicked Wiki” vara anhäftat till massmördare som Bill Gates, David Rockefeller, George Soros, för att nämna några.

När det gäller utmärkelser förhåller det sig på samma sätt:
Massmördaren och krigsstiftaren
Barack Obamaförlänades Nobels fredspris!

Det är i den kontexten vi ska betrakta “doktor” Emma Frans utmärkelser.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Hans Dahl
7 september 2021 kl 18:39

Utan gott om tid för att skriva svulstiga manifest eller utan färdiga script så lyser medelmåttigheten igenom.

Det är väl därför de undviker såväl direktkontakt som tvåvägskommunikation med “pöbeln”.

Last edited 19 dagar sedan by Anders Johansson
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Anders Johansson
7 september 2021 kl 19:02

Ja, de drar sig hela tiden undan, när de blir utmanade att försvara sina lögner, ogrundade påståenden och ohållbara attacker mot det som är riktigt och sant.

Vi ska göra dessa förljugna, flyende, falska fis-fott förlägna genom att frilägga falskheten och fusket i öppen dager.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
7 september 2021 kl 19:00

Liknande gäller regisserade Greta Thunberg där regin leds av pappan Svante Thunberg i farfar Svantes teori “upptäckaren av “global uppvärmning”.

Ompaketerat budskap lovordades av Jesuitpåven.

6 DECEMBER 2019,
Påven lovordar de ungas klimataktivism
Påven träffade Greta Thunberg, den 16-årige svenska klimataktivisten som var föregångare i skolans klimatstrejker, i april.
https://www.thetablet.co.uk/news/12273/pope-praises-climate-activism-of-the-young

Svante Thunberg är en svensk skådespelare och producent. Thunberg är manager och producent för hustrun operasångerskan 
Malena Ernman.

Thunberg skriver också manus, regisserar och är med som skådespelare i Ernmans årliga julturnéer.

I december 2018 följde han med Greta Thunberg till FN:s klimatkonferans.
https://bakomkulisserna.biz/2021/08/17/vilken-ar-greta-thunbergs-harstamning/

Äpplet faller inte långt ifrån trädet: Greta Thunbergs förfader avslöjad som upptäckare av global uppvärmning och rasbiolog!
https://bakomkulisserna.biz/2019/12/31/applet-faller-inte-langt-ifran-tradet-greta-thunbergs-forfader-avslojad-som-upptackare-av-global-uppvarmning-och-rasbiolog/

Last edited 19 dagar sedan by Magnus Lindgren
Hans Dahl
Hans Dahl är en pensionerad mångsysslare och sanningssökare som älskar djur, bollspel, lek och natur. Hans är en frilansande skribent och återkommande debattör i NewsVoice. Foto på Hans: Yvonne Lagman.

SENASTE KOMMENTARER

ARKIV

ANNONS

56
0
Kommentera gärnax
()
x