Katolska kyrkan granskas – Del 6 – rekrytering, utbildning och infiltration för att ta kontroll

publicerad 16 juli 2021
- Hans Dahl
Paul Bettany spelar jesuiten Silas i filmen The Da Vinci Code från 2006. Bild från IMDB.com

Hans Dahl artikelserie tar avstamp i historien. De handlar om hur en maktelit försökt att installera absolut makt i det förflutna, varför den misslyckats och hur den utveckling vi ser idag påminner om tidigare försök att kontrollera hela populationer.

KULTURHISTORISK KRÖNIKA. I del 5 i serien ”Granskning av Katolska kyrkan” skrev hans Dahl om Ignatius av Loyola och jesuitorden som försökte återta makten åt påvedömet. I denna del avhandlar Dahl jesuitordens metoder för att träna och hjärntvätta sina adepter och hur jesuiterna sedan infiltrerat samhällen över hela världen genom rekrytering, skolbyggande, offentlig utbildning, teater och film.

Text: Hans Dahl, läs även del 7 – Jesuiterna infiltrerade tidigt USA | Detta är en historisk granskning | Foto: Paul Bettany spelar jesuiten Silas i filmen ”The Da Vinci Code”, 2006. Bild från IMDB.com

Jesuitordens relation till krig, revolutioner och förföljelser

Ögonvittnesskildringar av legokrigaren Peter Hagendorf från hans dagboksanteckningar redogör för de fruktansvärda övergrepp han själv och andra soldater begick under förstörelsen av staden Magdeburg i Tyskland år 1631. Härföraren för Katolska ligan, Johann Tilly, uppviglade sina soldater till en tre dagars lång plundring av staden när den intagits efter belägring, vilket resulterade i tortyr, våldtäkter, förnedring och mord på de värnlösa invånarna, varav många var kvinnor och barn. Johann Tilly var en av många jesuitutbildade anstiftare till – för normala människor –  ofattbart grymma förföljelser av kristna under Trettioåriga kriget, som pågick 1618-1648. (1)

314 år senare förintades staden Magdeburg fullständigt ännu en gång. Under två dagar i mitten av februari 1945 föll bomberna tätt över Magdeburg. Det var inte den enda staden som då förstördes fullständigt i Tyskland, fastän Andra världskriget redan var avgjort. Förstörelsen i den tyska staden Dresden var till och med värre än i både Hiroshima och Nagasaki, trots att inga atomvapen kom till insats där.

Väldigt många tyska städer bombades sönder och samman av allierade trupper under 1945. Det intressanta är att nästan alla av dessa städer var i den protestantiska zonen av Tyskland och att angreppen inte fokuserade på militära mål. Det var brandbomber som fälldes mot städernas mitt. Det var massmord på civila i de protestantiska städerna i Tyskland.

Under andra delen av 1990-talet bodde jag i den tyska staden Leipzig. En god vän och äldre kollega till mig berättade för mig om bombningarna av Leipzig, som han upplevde senvintern 1945. Han återgav från minnet det han upplevt dessa februaridagar ett halvt sekel tidigare, alltmedan tårarna rann nerför hans kinder. Han skildrade ett inferno av eld, skrik, plågor och död. Han själv överlevde, men många av hans nära gjorde det inte.

Sedan jesuitorden skapades och införlivades i Katolska kyrkan för nästan 500 år sedan har krig, revolutioner och förföljelser avlöst varandra i en strid ström över hela jorden.

I del 5 redogjorde jag för hur Jesuitorden skapades av den karismatiske officeren och adelsmannen Ignatius av Loyola och hur denna militära orden kom att ges fullständigt fria händer, carte blanche, av påven för att kväva motståndet – som benämns Reformationen – mot Katolska kyrkans dominans.

Jag ska nu fortsätta med att beskriva hur denna katolska militära organisation byggs upp och breder ut sig över hela jorden och vilka faktorer som gör att den blir så oerhört mäktig.

Disciplinen

I Svenska Akademiens ordbok, SAOB, står det under rubriken kadaverdisciplin:

”Den sorgligt ryktbara ”kadaverlydnaden” hos jesuiter och redemptorister.”(2)

Kadaverdisciplin innebär total lydnad i alla situationer. En jesuit lyder sina överordnade, oavsett vilka order som ges. I boken ”Black is White: My Experiences as a Jesuit Priest” berättar den före detta jesuiten Michael Matthew Casey om hur han som ordensmedlem inte tilläts använda sitt eget omdöme, utan endast skulle vara sina överordnades förlängda arm i alla lägen – och om han blev tillsagd att svart är vitt, så var det svarta vitt! (3)

Denna fullständiga underordnande lydnad beskrivs utförligt i boken ”Krigskonsten Sun Tzu”. (4) En jesuit lyder alltid de order som ges. I jesuiternas fjärde ed med instruktion  (5), svär  jesuiten – med en kniv riktad mot sitt hjärta – att genomföra de vidrigast tänkbara avrättningsmetoder, vilka alla dokumenterats som vanligt förekommande under Ryska revolutionen av Jüri Lina i hans bok ”Under Skorpionens tecken” (1994). Denna mycket väldokumenterade bok är även filmatiserad av författaren och finns tillgänglig här under titeln: ”In the Shadow of Hermes”, som – sin engelska titel till trots – är en svenskspråkig dokumentärfilm:

De andliga övningarna

De av Ignatius av Loyola utarbetade ”Andliga övningarna” är en synnerligen effektiv suggestions- och visualiseringskonst, som varje jesuit-elev måste genomgå. ”Vägledd” av en erfaren jesuit sker en intensiv djupdykning i katolicismens högst egna helveten och himlar. Hela den första veckan ägnas åt att utforska helvetet i alla dess hemskheter, sedan följer tre veckors vidare visuella studier av högt och lågt.

Det är ett avancerat hjärntvättningsprogram som har stora likheter med hypnos och som har ambitionen att bryta ner den ursprungliga personligheten och bygga upp en andlig krigare i avsaknad av skrupler och med en inympad föreställning om att svart är vitt och att ont är gott. (6)

Bikten

Jesuitprästerna hade av påven bemyndigats med hans försäkran om förmågan att ge förlåtelse för synder. Denna påvliga ”fullmakt” bidrog starkt till jesuitordens enormt accelererade maktställning.

Bikten gav intim information om varje individ, hög som låg. En av de första åtgärder som Ignatius av Loyola – som jesuitordens förste general – lät genomföra, var att inrätta ett hem för prostituerade. Den ”heliga” staden Rom formligen vimlade av prostituerade på 1500-talet, skriver Theodor Griesinger och redogör för hur jesuiterna tar dem till sig och tar del av deras bikter. På så sätt får de hållhakar på många mäktiga män i staden. Vis av denna erfarenhet utarbetas ett frågeprogram som riktas mot alla som biktar sig. Det rör sig om ytterst intima frågor. (7)

Ignatius Loyola. Målning av Francisco Zurbarán (1598-1664)
Ignatius Loyola. Målning av Francisco Zurbarán (1598-1664). Licens: Public Domain

Jesuiterna blev snart kända för att vara långt mer överseende när det gällde allvarliga försyndelser än andra präster, vilket gjorde dem särskilt populära vid hoven.

Inom kort hade nästan varje monark och andra världsligt mäktig personer en jesuitpräst som biktfader och rådgivare vid sin sida, som förlät alla tänkbara synder – utom ibland.

Ett känt undantag gällde ”Solkungen” i Frankrike, Ludvig XIV, som önskade förlåtelse för sina incestuösa överträdelser, men biktfadern nekade till hans förfäran och den förtvivlade kungen såg sig dömd att brinna i katolicismens helvete för eviga tider efter sitt frånfälle. Så småningom fick han dock det lugnande beskedet av sin biktfader François d’Aix de Lachaise att om han, kungen, skulle upphäva Ediktet i Nantes, som hade upprättats i slutet av 1500-talet och gjort slut på Katolska kyrkans grymma förföljelser av kristna i Frankrike, så skulle han förlåtas.

Kungen lydde sin biktfader och kunde fortsätta som tidigare med sina perversa kärleksaffärer – och förföljelserna av kristna tog en ny början i Frankrike 1685 i och med detta beslut. (8)

Wikipedia skriver om jesuitprästen Lachaise:

”He must be held largely responsible for the revocation of the Edict of Nantes.” (9)

Jesuiten och biktfadern Lachaise har mycket passande fått Paris största kyrkogård uppkallad efter sig, Le cimetière du Père-Lachaise. (10)

Theodor Griesinger redogör utförligt i sin bok för hur bikten även kom att bli en outsinlig källa i Mammons rikedomar för jesuitprästerna. Många arvingar till döende rika människor blev i sista stund snuvade på sina arv genom de döendes skräck för jesuitprästernas uppdiktade helvetesskildringar, då de inte sällan på sin dödsbädd ändrade testamentet till jesuitordens fördel. (11)

Missionen

Några exempel:

Påven Alexander VI hade redan år 1494 delat upp världen mellan de båda då helt dominerande kolonialmakterna, Spanien och Portugal i det som benämns Tordesillasfördraget. (12)

Jesuiterna inledde genast ett mycket nära samarbete med dessa båda sjöfartsnationer. Till en början var det ett win-win-samarbete.

Divide et impera

Jesuitmissionärerna drog nytta av de infrastrukturer kolonialmakterna upprättat och de i sin tur hade hjälp av missionärerna för att ”tämja” motvilliga kolonier. I Indien hade Frans Xavier, som var en av de ursprungliga sju som grundat jesuitorden i ett underjordiskt kapell i Montmartre i Paris 1534, enormt stor framgång med sitt missionerande och han fortsatte sedan till Japan, där motståndet inledningsvis var betydligt större.

Med stor hjälp av portugisiska kolonister och principen divide et impera (härska genom att söndra) kunde de ovilliga japanarna snart ledas till att bli betydligt mer benägna att ta emot jesuitprästerna. Japan var nämligen på 1500-talet uppdelat i ett antal furstendömen som konkurrerade med varandra och det blev så småningom en lätt match för jesuiterna att spela ut dessa mot varandra, så Frans Xavier och hans medarbetare kunde sedan inrikta sig på Kina.

Kina var på den tiden ett högt utvecklat land med enormt intresse för vetenskap och astronomi. Därför krävdes långt större takt och försiktighet för jesuitorden att nå ut med sina tentakler här. De allra mest begåvade vetenskapsmän som jesuitorden kunde uppbringa sändes dit – en av alla dessa i raden var jesuitmissionären och astronomen Joseph-Marie Amiot, som anges vara den som översatt Krigskonsten Sun Tzu.

Allra enklast var missionsarbetet i Syd- och Centralamerika. I dessa förhållandevis primitiva kulturer gällde enbart rå maktutövning. En mycket omfattande del av Sydamerika – det dåvarande långt större Paraguay – blev i princip snart en jesuitstyrd teokrati. Denna centralstyrda jesuit-teokrati kan ses som kommunismens vagga.

Hela området delades in i så kallade reduktioner, som var produktionsenheter med stora likheter med sovjettidens långt senare kolchoser och DDR:s produktionsenheter. Indianerna var helt kuvade slavarbetare. I dessa reduktioner uppstod även den industriella massuppfödningen av boskap och annan industrialiserad djurhållning.  Parallellerna till dagens Kina är slående.

Så här skriver engelskspråkiga Wikipedia om jesuiternas reduktioner i Sydamerika (min översättning):

”Jesuitreduktionen var en typ av anläggningar för ursprungsbefolkningen, särskilt i områdena Rio Grande do Sul i Brasilien, i Paraguay och i det angränsande Argentina i Sydamerika, som inrättades av jesuitorden i början av 1600-talet och avvecklades på 1700-talet i och med förbudet mot jesuitorden då i flera europeiska länder. Det har senare benämnts som ett experiment inom ”socialistteokrati”.”

Att denna rätt intressanta beskrivning i Wikipedia ändå är en stark försköning av dessa slavarbetarläger, där djur och människor utnyttjades och misshandlades å det grövsta i profitens krassa maktmissbruk, visar skildringarna av jesuitreduktionerna av främst Theodor Griesinger och Edmond Paris, som jag anger som referenser i anslutning till artikeln.

Utbredningen i Europa

Jesuitpräster klädda i fotsida svarta rockar tågade in i stad efter stad, ofta under högst spektakulära former. De uppsökte sjuka, handikappade, svaga och gamla och idkade välgörenhet. De levde inledningsvis i all enkelhet och visade upp en förbluffande oräddhet inför smittsamma sjukdomar och krävande arbeten. På så sätt vann de ofta befolkningens hjärtan. Man anordnade insamlingar för att stödja dessa till synes osjälviska, asketiska präster och snart hade jesuiterna etablerat en skola för barnen och kanske ett sjukhus för de sjuka i staden, men sedan gick det snabbt. Den enkla skolan övergavs och snart byggdes pampiga skolor, universitet och residens.

I stad efter stad etablerade sig jesuiterna och fick allt mer inflytande.

”Learning against learning”

Utbildningen i jesuiternas skolor och universitet var påkostad, mycket genomtänkt, elitär men ändå gratis, vilket lockade många i samhällets topp att skicka sina barn till dem.

Dessa utbildningsinstanser hade främst två syften.

 1. Det ena var att i tidiga år värva högt begåvade barn för att få jesuitorden att växa.
 2. Det andra var kriget mot sanningen.

Med alla medel skulle de sanningar som kommit människorna till del genom egna studier av bibeln bekämpas. Den engelska termen för detta är ”learning aganist learning”. (13)

Förutom skolor och universitet kom även teatern till stor användning i detta syfte. Överallt började teaterstycken att uppföras. Till en början var framtoningen försiktig, men snart fick den en allt djärvare och fräckare framtoning. Jesuitisk teater utvecklades enligt alla konstens regler, både tekniskt och innehållsmässigt. (14)

Denna ”pedagogiska” teater övergick med åren till film, litteratur och kultur, med samma syfte. Nu är det enormt påkostade Hollywood-produktioner, bestseller-böcker och TV och underhållning som till stor del har övertagit denna roll.

Text: Hans Dahl

Referenser

 1. Peter Hagendorf – Tagebuch eines Söldners aus dem Dreißigjährigen Krieg
 2. https://www.saob.se/artikel/?seek=kadaverdisciplin&pz=1#U_K1_25623
 3. https://www.amazon.de/Black-White-Experiences-Jesuit-Priest/dp/0985158034
 4. https://www.bokus.com/bok/9789177832713/krigskonsten/
 5. Jesuiternas fjärde ed med introduktion https://www.moor4igws.org/uploads/3/4/4/2/34429976/1533_jesuit_oath.pdf
 6. Edmond Paris: The Secret History Of The Jesuits, Sidan 20 https://archive.org/details/EdmondParisTheSecretHistoryOfTheJesuits/page/n3/mode/2up
 7. . The Priest, the Woman and the Confessional https://www.amazon.com/Priest-Woman-Confessional-Charles-Chiniquy/dp/B01DGWMTGG
 8. https://sv.wikipedia.org/wiki/Hugenotter#:~:text=Efter%20upph%C3%A4vandet%201685%20av%20ediktet,och%20med%20franska%20revolutionen%201789.
 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_la_Chaise
 10. https://sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8re-Lachaise
 11. Theodor Griesinger: The Jesuits A Complete History of Their Open and Secret Proceedings from the Foundation of the Order to the Present Time, Told to the German People https://www.bokus.com/bok/9780341814153/the-jesuits/
 12. Tordesillasfördraget https://sv.wikipedia.org/wiki/Tordesillasf%C3%B6rdraget
 13. Tupper Saussy: Rulers of Evil, Sidan 19 https://ia801008.us.archive.org/35/items/F.TupperSaussyRulersOfEvilUsefulKnowledgeAboutGoverningBodies/F.%20Tupper%20Saussy%20-%20Rulers%20of%20Evil%2C%20Useful%20Knowledge%20About%20Governing%20Bodies.pdf
 14. Walter Veith: From Crete to Malta, Part 3 https://www.youtube.com/watch?v=8spLITK-jIY&t=1530s


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq