Katolska kyrkan granskas – Del 6 – rekrytering, utbildning och infiltration för att ta kontroll

publicerad 16 juli 2021
- Hans Dahl
Paul Bettany spelar jesuiten Silas i filmen The Da Vinci Code från 2006. Bild från IMDB.com

Hans Dahl artikelserie tar avstamp i historien. De handlar om hur en maktelit försökt att installera absolut makt i det förflutna, varför den misslyckats och hur den utveckling vi ser idag påminner om tidigare försök att kontrollera hela populationer.

KULTURHISTORISK KRÖNIKA. I del 5 i serien ”Granskning av Katolska kyrkan” skrev hans Dahl om Ignatius av Loyola och jesuitorden som försökte återta makten åt påvedömet. I denna del avhandlar Dahl jesuitordens metoder för att träna och hjärntvätta sina adepter och hur jesuiterna sedan infiltrerat samhällen över hela världen genom rekrytering, skolbyggande, offentlig utbildning, teater och film.

Text: Hans Dahl, läs även del 7 – Jesuiterna infiltrerade tidigt USA | Detta är en historisk granskning | Foto: Paul Bettany spelar jesuiten Silas i filmen “The Da Vinci Code”, 2006. Bild från IMDB.com

Jesuitordens relation till krig, revolutioner och förföljelser

Ögonvittnesskildringar av legokrigaren Peter Hagendorf från hans dagboksanteckningar redogör för de fruktansvärda övergrepp han själv och andra soldater begick under förstörelsen av staden Magdeburg i Tyskland år 1631. Härföraren för Katolska ligan, Johann Tilly, uppviglade sina soldater till en tre dagars lång plundring av staden när den intagits efter belägring, vilket resulterade i tortyr, våldtäkter, förnedring och mord på de värnlösa invånarna, varav många var kvinnor och barn. Johann Tilly var en av många jesuitutbildade anstiftare till – för normala människor –  ofattbart grymma förföljelser av kristna under Trettioåriga kriget, som pågick 1618-1648. (1)

314 år senare förintades staden Magdeburg fullständigt ännu en gång. Under två dagar i mitten av februari 1945 föll bomberna tätt över Magdeburg. Det var inte den enda staden som då förstördes fullständigt i Tyskland, fastän Andra världskriget redan var avgjort. Förstörelsen i den tyska staden Dresden var till och med värre än i både Hiroshima och Nagasaki, trots att inga atomvapen kom till insats där.

Väldigt många tyska städer bombades sönder och samman av allierade trupper under 1945. Det intressanta är att nästan alla av dessa städer var i den protestantiska zonen av Tyskland och att angreppen inte fokuserade på militära mål. Det var brandbomber som fälldes mot städernas mitt. Det var massmord på civila i de protestantiska städerna i Tyskland.

Under andra delen av 1990-talet bodde jag i den tyska staden Leipzig. En god vän och äldre kollega till mig berättade för mig om bombningarna av Leipzig, som han upplevde senvintern 1945. Han återgav från minnet det han upplevt dessa februaridagar ett halvt sekel tidigare, alltmedan tårarna rann nerför hans kinder. Han skildrade ett inferno av eld, skrik, plågor och död. Han själv överlevde, men många av hans nära gjorde det inte.

Sedan jesuitorden skapades och införlivades i Katolska kyrkan för nästan 500 år sedan har krig, revolutioner och förföljelser avlöst varandra i en strid ström över hela jorden.

I del 5 redogjorde jag för hur Jesuitorden skapades av den karismatiske officeren och adelsmannen Ignatius av Loyola och hur denna militära orden kom att ges fullständigt fria händer, carte blanche, av påven för att kväva motståndet – som benämns Reformationen – mot Katolska kyrkans dominans.

Jag ska nu fortsätta med att beskriva hur denna katolska militära organisation byggs upp och breder ut sig över hela jorden och vilka faktorer som gör att den blir så oerhört mäktig.

Disciplinen

I Svenska Akademiens ordbok, SAOB, står det under rubriken kadaverdisciplin:

“Den sorgligt ryktbara ”kadaverlydnaden” hos jesuiter och redemptorister.”(2)

Kadaverdisciplin innebär total lydnad i alla situationer. En jesuit lyder sina överordnade, oavsett vilka order som ges. I boken “Black is White: My Experiences as a Jesuit Priest” berättar den före detta jesuiten Michael Matthew Casey om hur han som ordensmedlem inte tilläts använda sitt eget omdöme, utan endast skulle vara sina överordnades förlängda arm i alla lägen – och om han blev tillsagd att svart är vitt, så var det svarta vitt! (3)

Denna fullständiga underordnande lydnad beskrivs utförligt i boken ”Krigskonsten Sun Tzu”. (4) En jesuit lyder alltid de order som ges. I jesuiternas fjärde ed med instruktion  (5), svär  jesuiten – med en kniv riktad mot sitt hjärta – att genomföra de vidrigast tänkbara avrättningsmetoder, vilka alla dokumenterats som vanligt förekommande under Ryska revolutionen av Jüri Lina i hans bok “Under Skorpionens tecken” (1994). Denna mycket väldokumenterade bok är även filmatiserad av författaren och finns tillgänglig här under titeln: “In the Shadow of Hermes”, som – sin engelska titel till trots – är en svenskspråkig dokumentärfilm:

De andliga övningarna

De av Ignatius av Loyola utarbetade ”Andliga övningarna” är en synnerligen effektiv suggestions- och visualiseringskonst, som varje jesuit-elev måste genomgå. ”Vägledd” av en erfaren jesuit sker en intensiv djupdykning i katolicismens högst egna helveten och himlar. Hela den första veckan ägnas åt att utforska helvetet i alla dess hemskheter, sedan följer tre veckors vidare visuella studier av högt och lågt.

Det är ett avancerat hjärntvättningsprogram som har stora likheter med hypnos och som har ambitionen att bryta ner den ursprungliga personligheten och bygga upp en andlig krigare i avsaknad av skrupler och med en inympad föreställning om att svart är vitt och att ont är gott. (6)

Bikten

Jesuitprästerna hade av påven bemyndigats med hans försäkran om förmågan att ge förlåtelse för synder. Denna påvliga ”fullmakt” bidrog starkt till jesuitordens enormt accelererade maktställning.

Bikten gav intim information om varje individ, hög som låg. En av de första åtgärder som Ignatius av Loyola – som jesuitordens förste general – lät genomföra, var att inrätta ett hem för prostituerade. Den ”heliga” staden Rom formligen vimlade av prostituerade på 1500-talet, skriver Theodor Griesinger och redogör för hur jesuiterna tar dem till sig och tar del av deras bikter. På så sätt får de hållhakar på många mäktiga män i staden. Vis av denna erfarenhet utarbetas ett frågeprogram som riktas mot alla som biktar sig. Det rör sig om ytterst intima frågor. (7)

Ignatius Loyola. Målning av Francisco Zurbarán (1598-1664)
Ignatius Loyola. Målning av Francisco Zurbarán (1598-1664). Licens: Public Domain

Jesuiterna blev snart kända för att vara långt mer överseende när det gällde allvarliga försyndelser än andra präster, vilket gjorde dem särskilt populära vid hoven.

Inom kort hade nästan varje monark och andra världsligt mäktig personer en jesuitpräst som biktfader och rådgivare vid sin sida, som förlät alla tänkbara synder – utom ibland.

Ett känt undantag gällde ”Solkungen” i Frankrike, Ludvig XIV, som önskade förlåtelse för sina incestuösa överträdelser, men biktfadern nekade till hans förfäran och den förtvivlade kungen såg sig dömd att brinna i katolicismens helvete för eviga tider efter sitt frånfälle. Så småningom fick han dock det lugnande beskedet av sin biktfader François d’Aix de Lachaise att om han, kungen, skulle upphäva Ediktet i Nantes, som hade upprättats i slutet av 1500-talet och gjort slut på Katolska kyrkans grymma förföljelser av kristna i Frankrike, så skulle han förlåtas.

Kungen lydde sin biktfader och kunde fortsätta som tidigare med sina perversa kärleksaffärer – och förföljelserna av kristna tog en ny början i Frankrike 1685 i och med detta beslut. (8)

Wikipedia skriver om jesuitprästen Lachaise:

”He must be held largely responsible for the revocation of the Edict of Nantes.” (9)

Jesuiten och biktfadern Lachaise har mycket passande fått Paris största kyrkogård uppkallad efter sig, Le cimetière du Père-Lachaise. (10)

Theodor Griesinger redogör utförligt i sin bok för hur bikten även kom att bli en outsinlig källa i Mammons rikedomar för jesuitprästerna. Många arvingar till döende rika människor blev i sista stund snuvade på sina arv genom de döendes skräck för jesuitprästernas uppdiktade helvetesskildringar, då de inte sällan på sin dödsbädd ändrade testamentet till jesuitordens fördel. (11)

Missionen

Några exempel:

Påven Alexander VI hade redan år 1494 delat upp världen mellan de båda då helt dominerande kolonialmakterna, Spanien och Portugal i det som benämns Tordesillasfördraget. (12)

Jesuiterna inledde genast ett mycket nära samarbete med dessa båda sjöfartsnationer. Till en början var det ett win-win-samarbete.

Divide et impera

Jesuitmissionärerna drog nytta av de infrastrukturer kolonialmakterna upprättat och de i sin tur hade hjälp av missionärerna för att ”tämja” motvilliga kolonier. I Indien hade Frans Xavier, som var en av de ursprungliga sju som grundat jesuitorden i ett underjordiskt kapell i Montmartre i Paris 1534, enormt stor framgång med sitt missionerande och han fortsatte sedan till Japan, där motståndet inledningsvis var betydligt större.

Med stor hjälp av portugisiska kolonister och principen divide et impera (härska genom att söndra) kunde de ovilliga japanarna snart ledas till att bli betydligt mer benägna att ta emot jesuitprästerna. Japan var nämligen på 1500-talet uppdelat i ett antal furstendömen som konkurrerade med varandra och det blev så småningom en lätt match för jesuiterna att spela ut dessa mot varandra, så Frans Xavier och hans medarbetare kunde sedan inrikta sig på Kina.

Kina var på den tiden ett högt utvecklat land med enormt intresse för vetenskap och astronomi. Därför krävdes långt större takt och försiktighet för jesuitorden att nå ut med sina tentakler här. De allra mest begåvade vetenskapsmän som jesuitorden kunde uppbringa sändes dit – en av alla dessa i raden var jesuitmissionären och astronomen Joseph-Marie Amiot, som anges vara den som översatt Krigskonsten Sun Tzu.

Allra enklast var missionsarbetet i Syd- och Centralamerika. I dessa förhållandevis primitiva kulturer gällde enbart rå maktutövning. En mycket omfattande del av Sydamerika – det dåvarande långt större Paraguay – blev i princip snart en jesuitstyrd teokrati. Denna centralstyrda jesuit-teokrati kan ses som kommunismens vagga.

Hela området delades in i så kallade reduktioner, som var produktionsenheter med stora likheter med sovjettidens långt senare kolchoser och DDR:s produktionsenheter. Indianerna var helt kuvade slavarbetare. I dessa reduktioner uppstod även den industriella massuppfödningen av boskap och annan industrialiserad djurhållning.  Parallellerna till dagens Kina är slående.

Så här skriver engelskspråkiga Wikipedia om jesuiternas reduktioner i Sydamerika (min översättning):

“Jesuitreduktionen var en typ av anläggningar för ursprungsbefolkningen, särskilt i områdena Rio Grande do Sul i Brasilien, i Paraguay och i det angränsande Argentina i Sydamerika, som inrättades av jesuitorden i början av 1600-talet och avvecklades på 1700-talet i och med förbudet mot jesuitorden då i flera europeiska länder. Det har senare benämnts som ett experiment inom “socialistteokrati”.”

Att denna rätt intressanta beskrivning i Wikipedia ändå är en stark försköning av dessa slavarbetarläger, där djur och människor utnyttjades och misshandlades å det grövsta i profitens krassa maktmissbruk, visar skildringarna av jesuitreduktionerna av främst Theodor Griesinger och Edmond Paris, som jag anger som referenser i anslutning till artikeln.

Utbredningen i Europa

Jesuitpräster klädda i fotsida svarta rockar tågade in i stad efter stad, ofta under högst spektakulära former. De uppsökte sjuka, handikappade, svaga och gamla och idkade välgörenhet. De levde inledningsvis i all enkelhet och visade upp en förbluffande oräddhet inför smittsamma sjukdomar och krävande arbeten. På så sätt vann de ofta befolkningens hjärtan. Man anordnade insamlingar för att stödja dessa till synes osjälviska, asketiska präster och snart hade jesuiterna etablerat en skola för barnen och kanske ett sjukhus för de sjuka i staden, men sedan gick det snabbt. Den enkla skolan övergavs och snart byggdes pampiga skolor, universitet och residens.

I stad efter stad etablerade sig jesuiterna och fick allt mer inflytande.

“Learning against learning”

Utbildningen i jesuiternas skolor och universitet var påkostad, mycket genomtänkt, elitär men ändå gratis, vilket lockade många i samhällets topp att skicka sina barn till dem.

Dessa utbildningsinstanser hade främst två syften.

 1. Det ena var att i tidiga år värva högt begåvade barn för att få jesuitorden att växa.
 2. Det andra var kriget mot sanningen.

Med alla medel skulle de sanningar som kommit människorna till del genom egna studier av bibeln bekämpas. Den engelska termen för detta är ”learning aganist learning”. (13)

Förutom skolor och universitet kom även teatern till stor användning i detta syfte. Överallt började teaterstycken att uppföras. Till en början var framtoningen försiktig, men snart fick den en allt djärvare och fräckare framtoning. Jesuitisk teater utvecklades enligt alla konstens regler, både tekniskt och innehållsmässigt. (14)

Denna ”pedagogiska” teater övergick med åren till film, litteratur och kultur, med samma syfte. Nu är det enormt påkostade Hollywood-produktioner, bestseller-böcker och TV och underhållning som till stor del har övertagit denna roll.

Text: Hans Dahl

Referenser

 1. Peter Hagendorf – Tagebuch eines Söldners aus dem Dreißigjährigen Krieg
 2. https://www.saob.se/artikel/?seek=kadaverdisciplin&pz=1#U_K1_25623
 3. https://www.amazon.de/Black-White-Experiences-Jesuit-Priest/dp/0985158034
 4. https://www.bokus.com/bok/9789177832713/krigskonsten/
 5. Jesuiternas fjärde ed med introduktion https://www.moor4igws.org/uploads/3/4/4/2/34429976/1533_jesuit_oath.pdf
 6. Edmond Paris: The Secret History Of The Jesuits, Sidan 20 https://archive.org/details/EdmondParisTheSecretHistoryOfTheJesuits/page/n3/mode/2up
 7. . The Priest, the Woman and the Confessional https://www.amazon.com/Priest-Woman-Confessional-Charles-Chiniquy/dp/B01DGWMTGG
 8. https://sv.wikipedia.org/wiki/Hugenotter#:~:text=Efter%20upph%C3%A4vandet%201685%20av%20ediktet,och%20med%20franska%20revolutionen%201789.
 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_la_Chaise
 10. https://sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8re-Lachaise
 11. Theodor Griesinger: The Jesuits A Complete History of Their Open and Secret Proceedings from the Foundation of the Order to the Present Time, Told to the German People https://www.bokus.com/bok/9780341814153/the-jesuits/
 12. Tordesillasfördraget https://sv.wikipedia.org/wiki/Tordesillasf%C3%B6rdraget
 13. Tupper Saussy: Rulers of Evil, Sidan 19 https://ia801008.us.archive.org/35/items/F.TupperSaussyRulersOfEvilUsefulKnowledgeAboutGoverningBodies/F.%20Tupper%20Saussy%20-%20Rulers%20of%20Evil%2C%20Useful%20Knowledge%20About%20Governing%20Bodies.pdf
 14. Walter Veith: From Crete to Malta, Part 3 https://www.youtube.com/watch?v=8spLITK-jIY&t=1530s


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Hans Dahl, du håller med om att det gått utför för de katolska länderna. Det understryker att det knappast är där man kan söka den bakomliggande makten var vad jag ville ha sagt.
  Det är enligt Larouche nominellt protestantiska opiumhandlarsläkter som är en viktig del av den härskande oligarkin.
  Sammangifta till ett stort familjeträd som har använt en venetiansk förebild för att förvalta sina intressen så att den ‘familjen’s intressen varar över generationerna.

  Vad beträffar nordiska länder spelar nog klimatet in som en selektionsfaktor för att driva fram härdigare folkslag (Montesquieu hade nog en poäng där)
  Dessutom spelar det roll att Sverige vid sin senare industriepok var en obetydlig rival till England och kunde tillåtas växa lite. Dom stora rivalerna underminerades inifrån och utifrån och drevs till undergång. När Sverige under Karl XII hade lite mer pondus både uppmuntrade till krig och förrådde sen britterna Sverige.
  Under båda världskrigen kunde britterna hycklande förse fi med nödvändiga råvaror bla genom att nyttja Sverige.
  Sverige kunde betala sin statsskuld och i det andra kriget kunde britterna låta Sverige bistå nazityskland så att britternas önskade krig kunde förverkligas. Sverige en spelbricka.

  • Ibland är det lite svårt, PG, att följa din tankegång.

   Du skriver att det faktum att det gått utför för de katolska länderna skulle understryka att det knappast är där man kan söka den bakomliggande makten.

   – Menar du då att en despotisk erövrare av ett land skulle göra att välståndet för de förtryckta människorna där skulle öka?

   I artikeln återger jag kort vad som drabbade människorna i Sydamerika under den jesuitstyrda socialistteokratin där fram till dess att de kastades ut av de spanska och portugisiska kolonialherrarna på 1700-talet, då Jesuitordern förbjöds i stort sett över hela världen. Trots enorma naturrikedomar där levde ursprungsbefolkningen i största armod. Katolska kyrkan tog hand om all vinst som genererades av de indianska slavarbetarna.

   Voltaire har i sin satiriska bok Candide och andra skrifter drivit gäck med hur jesuiterna marscherade runt med de stackars indianerna som måste krypa fram och kyssa deras fötter – påminnande något om hur politiska ledare idag böjer ner sig och kysser påvens ring.

  • Socialistteokratin i Sydamerika var det tidiga utprovandet av kommunismen som styrelseform. Historien har ju sedan visat hur förödande kommunismen härjat i Stalins Sovjetunion, Maos Kina, Pol Pots Kampodja – för av nämna några av alla de länder, där människor lidit under ofattbart förtryck.

   Att socialdemokratin utprovats och styrs av samma herrar anade nog redan Tysklands rikskansler Otto von Bismarck på sin tid. I boken “Aus dem Schuldbuch des Jesuitenordens” av Gustav Mix, som utgavs 1911, citeras Bismarcks profetiska ord (min översättning): 

   Att Bismarck inte tänkte mycket annorlunda om jesuiterna bevisas av hans välkända ord den 28 november 1885: ”Faran som jesuiternas verksamhet hade för Tysklands enhet och dess nationella utveckling låg inte i jesuitternas katolicism , utan i hela deras nationella organisation, och i deras förstörelse och nedmontering av nationella band och nationella seder bruk var de än träffar på dem. Jesuiterna kommer i slutändan att vara socialdemokraternas ledare.

   Här är en intervju på Swebbtv som belyser det:
   https://swebbtv.se/w/5e4e87b2-c58e-45ba-9357-c59f88fd2eef
   (Socialdemokraternas väg från arbetarparti till migrantparti – Karl Olov Arnstberg i Fjärde Statsmakten 98)

 • Hans Dahl, du håller med om att det gått utför för de katolska länderna. Det understryker att det knappast är där man kan söka den bakomliggande makten var vad jag ville ha sagt.
  Det är enligt Larouche nominellt protestantiska opiumhandlarsläkter som är en viktig del av den härskande oligarkin.
  Sammangifta till ett stort familjeträd som har använt en venetiansk förebild för att förvalta sina intressen så att den ‘familjen’s intressen varar över generationerna.

  Vad beträffar nordiska länder spelar nog klimatet in som en selektionsfaktor för att driva fram härdigare folkslag (Montesquieu hade nog en poäng där)
  Dessutom spelar det roll att Sverige vid sin senare industriepok var en obetydlig rival till England och kunde tillåtas växa lite. Dom stora rivalerna underminerades inifrån och utifrån och drevs till undergång. När Sverige under Karl XII hade lite mer pondus både uppmuntrade till krig och förrådde sen britterna Sverige.
  Under båda världskrigen kunde britterna hycklande förse fi med nödvändiga råvaror bla genom att nyttja Sverige.
  Sverige kunde betala sin statsskuld och i det andra kriget kunde britterna låta Sverige bistå nazityskland så att britternas önskade krig kunde förverkligas. Sverige en spelbricka.

  • Ibland är det lite svårt, PG, att följa din tankegång.

   Du skriver att det faktum att det gått utför för de katolska länderna skulle understryka att det knappast är där man kan söka den bakomliggande makten.

   – Menar du då att en despotisk erövrare av ett land skulle göra att välståndet för de förtryckta människorna där skulle öka?

   I artikeln återger jag kort vad som drabbade människorna i Sydamerika under den jesuitstyrda socialistteokratin där fram till dess att de kastades ut av de spanska och portugisiska kolonialherrarna på 1700-talet, då Jesuitordern förbjöds i stort sett över hela världen. Trots enorma naturrikedomar där levde ursprungsbefolkningen i största armod. Katolska kyrkan tog hand om all vinst som genererades av de indianska slavarbetarna.

   Voltaire har i sin satiriska bok Candide och andra skrifter drivit gäck med hur jesuiterna marscherade runt med de stackars indianerna som måste krypa fram och kyssa deras fötter – påminnande något om hur politiska ledare idag böjer ner sig och kysser påvens ring.

  • Socialistteokratin i Sydamerika var det tidiga utprovandet av kommunismen som styrelseform. Historien har ju sedan visat hur förödande kommunismen härjat i Stalins Sovjetunion, Maos Kina, Pol Pots Kampodja – för av nämna några av alla de länder, där människor lidit under ofattbart förtryck.

   Att socialdemokratin utprovats och styrs av samma herrar anade nog redan Tysklands rikskansler Otto von Bismarck på sin tid. I boken “Aus dem Schuldbuch des Jesuitenordens” av Gustav Mix, som utgavs 1911, citeras Bismarcks profetiska ord (min översättning): 

   Att Bismarck inte tänkte mycket annorlunda om jesuiterna bevisas av hans välkända ord den 28 november 1885: “Faran som jesuiternas verksamhet hade för Tysklands enhet och dess nationella utveckling låg inte i jesuitternas katolicism , utan i hela deras nationella organisation, och i deras förstörelse och nedmontering av nationella band och nationella seder bruk var de än träffar på dem. Jesuiterna kommer i slutändan att vara socialdemokraternas ledare.

   Här är en intervju på Swebbtv som belyser det:
   https://swebbtv.se/w/5e4e87b2-c58e-45ba-9357-c59f88fd2eef
   (Socialdemokraternas väg från arbetarparti till migrantparti – Karl Olov Arnstberg i Fjärde Statsmakten 98)

 • Lyndon Larouche hävdade 1983 att jesuiterna var på båda sidor alltså både protestanter och katoliker och att det var Venedig som organiserade det för att splittra den kristna kyrkan. Mer i detalj skrev han att Ignatius Loyola och John Calvin utsågs för uppdraget. Calvin via Genua (en sorts lillebror till Venedigs oligarki om jag förstått rätt) och han utsändes för ändamålet till Geneve.
  Larouche kallade Loyolas gren för ‘nominellt’ katolsk.
  Larouche bekräftar att flera av britternas konspiratörer som Lord Shelburne var jesuiter men hans förklaring visar alltså att det inte var katolska kyrkan eller katolska länder som i verkligheten låg bakom. Venedigs beteende flyttades alltmer till England vid samma tid, 1500-talet, som den nämnda infiltrationen och splittringen av den kristna kyrkan gjordes.
  https://larouchepub.com/eiw/public/2021/eirv48n03-20210115/eirv48n03-20210115_014-no_limits_to_growth_who_was_behi-lar.pdf
  Det är alltså Venedig och britterna som har varit de verkliga hjärnorna bakom alltsammans.

  • Till viss del kan jag instämma med vad du säger att Lyndon Larouche hävdade 1983 – att jesuiterna är på båda sidor, alltså både protestanter och katoliker, men med reservation.

   Jag ska utveckla det.

   1. Jüri Lina redogör i sin bok Världsbyggarnas bedrägeri : frimureriets dolda historia för hur frimurarorganisationerna infiltrerades och togs över under framför allt 1700-talet från att ha varit gillen för byggare. Tupper Saussy argumenterar i sin bok Rulers of Evil för att det var jesuiterna som gjorde det, vilket även jag anser. 

   Frimurarorganisationerna fick stark förankring inom länder och områden där protestantismen växt sig stark, såsom i Nordamerika, och genom dessa organisationer fick Jesuitorden många av de ledande personerna där i sin makt, utan att dessa förstod vilka det var som styrde dem.

   2. Genom jesuiternas infiltration av församlingar tillhörande protestantiska inriktningar kunde dessa förstöras inifrån. Svenska kyrkan är ett praktexempel på det, vilket prästen Helena Edlund visar på i sin bok Konsten att överleva Svenska kyrkan.

   3. Det ekumeniska arbetet utgår från Katolska kyrkan och har åstadkommit att protestantiska kyrkor har givit upp sina tidigare värden och inte längre har bibeln som sin främsta vägledning. 

   • Enligt Lyndon Larouche var det Venedig som satte igång frimureriet i England på 1500-talet. Rosenkorsarna tror jag han nämnde explicit i det sammanhanget.
    Och det finns enligt min uppfattning starka skäl att tro att infiltrationen gick åt andra hållet på 1800-talet.
    Vilka byggde ett imperium med det största landägandet i mänsklighetens historia (fortfarande även efter att Indien nominellt frigjort sig)
    Hur gick det för alla katolska länder. Bakåt eller hur.
    Anglosaxerna har haft ett sjå med att förfalska historien och spela ut alla rivaler.
    Dom kan misstänkas för att ha organiserat Sion vises protokoll och kan direkt pekas ut för att nazismen kom till och understöddes. Mao dom behövde judarna som mellanhänder men också som avledning. Samma sak med jesuiterna en annan avledning.
    Vem dominerar narrativet genom omfattande kontroll av allt som publiceras.
    Dom vill att jesuiterna ska associeras med de katolska rivalerna inte med protestanterna som i själva verket är den dolda grenen.
    Enligt Peter Frost fanns en Kalvinistisk undergrupp i England med högre IQ än andra. Han antog att det har att göra med deras affärsinriktning (mer framgång fler barn större avtryck på IQ) och religiöst kopplad arbetsmoral.

    • Javisst har det gått bakåt för alla katolska länder.

     Det är i de av tradition protestantiska länderna, det vill säga länder som bygger på en protestantisk tradition – för protestantismen har för länge sedan tystnat – som folket har sporrats till att utveckla företagsamhet, affärsidéer och sin sin kreativitet.

     EU är nu i full gång med att omfördela! 

     Stor del av de protestantiska ländernas välstånd förs via avgifter och bidrag över till de katolska länderna.

     • Hans, jag har oxå funderat över varför de nordligare länderna i EU har utvecklat sina industrier, och sitt välstånd, osv till en högre nivå.

      Men kan förklaringen enbart förklaras av skillnaden mellan katolicism och protestantism?

      Det måste rimligen oxå finnas andra orsaker, eller hur?

      • Sverige har varit ett väldigt bra exempel på ett traditionellt protestantiskt land som utvecklat sina industrier och sitt välstånd. Fram till på sextiotalet hade vi en enormt livskraftig företagsamhet i vårt land.

       Avvecklingen skedde genom politiska beslut och korrumperade styrelseledamöter i de stora företagen.

       Lars Bern ger en enormt bra historisk dokumentation om detta i sin bok
       Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri.

 • Lyndon Larouche hävdade 1983 att jesuiterna var på båda sidor alltså både protestanter och katoliker och att det var Venedig som organiserade det för att splittra den kristna kyrkan. Mer i detalj skrev han att Ignatius Loyola och John Calvin utsågs för uppdraget. Calvin via Genua (en sorts lillebror till Venedigs oligarki om jag förstått rätt) och han utsändes för ändamålet till Geneve.
  Larouche kallade Loyolas gren för ‘nominellt’ katolsk.
  Larouche bekräftar att flera av britternas konspiratörer som Lord Shelburne var jesuiter men hans förklaring visar alltså att det inte var katolska kyrkan eller katolska länder som i verkligheten låg bakom. Venedigs beteende flyttades alltmer till England vid samma tid, 1500-talet, som den nämnda infiltrationen och splittringen av den kristna kyrkan gjordes.
  https://larouchepub.com/eiw/public/2021/eirv48n03-20210115/eirv48n03-20210115_014-no_limits_to_growth_who_was_behi-lar.pdf
  Det är alltså Venedig och britterna som har varit de verkliga hjärnorna bakom alltsammans.

  • Till viss del kan jag instämma med vad du säger att Lyndon Larouche hävdade 1983 – att jesuiterna är på båda sidor, alltså både protestanter och katoliker, men med reservation.

   Jag ska utveckla det.

   1. Jüri Lina redogör i sin bok Världsbyggarnas bedrägeri : frimureriets dolda historia för hur frimurarorganisationerna infiltrerades och togs över under framför allt 1700-talet från att ha varit gillen för byggare. Tupper Saussy argumenterar i sin bok Rulers of Evil för att det var jesuiterna som gjorde det, vilket även jag anser. 

   Frimurarorganisationerna fick stark förankring inom länder och områden där protestantismen växt sig stark, såsom i Nordamerika, och genom dessa organisationer fick Jesuitorden många av de ledande personerna där i sin makt, utan att dessa förstod vilka det var som styrde dem.

   2. Genom jesuiternas infiltration av församlingar tillhörande protestantiska inriktningar kunde dessa förstöras inifrån. Svenska kyrkan är ett praktexempel på det, vilket prästen Helena Edlund visar på i sin bok Konsten att överleva Svenska kyrkan.

   3. Det ekumeniska arbetet utgår från Katolska kyrkan och har åstadkommit att protestantiska kyrkor har givit upp sina tidigare värden och inte längre har bibeln som sin främsta vägledning. 

   • Enligt Lyndon Larouche var det Venedig som satte igång frimureriet i England på 1500-talet. Rosenkorsarna tror jag han nämnde explicit i det sammanhanget.
    Och det finns enligt min uppfattning starka skäl att tro att infiltrationen gick åt andra hållet på 1800-talet.
    Vilka byggde ett imperium med det största landägandet i mänsklighetens historia (fortfarande även efter att Indien nominellt frigjort sig)
    Hur gick det för alla katolska länder. Bakåt eller hur.
    Anglosaxerna har haft ett sjå med att förfalska historien och spela ut alla rivaler.
    Dom kan misstänkas för att ha organiserat Sion vises protokoll och kan direkt pekas ut för att nazismen kom till och understöddes. Mao dom behövde judarna som mellanhänder men också som avledning. Samma sak med jesuiterna en annan avledning.
    Vem dominerar narrativet genom omfattande kontroll av allt som publiceras.
    Dom vill att jesuiterna ska associeras med de katolska rivalerna inte med protestanterna som i själva verket är den dolda grenen.
    Enligt Peter Frost fanns en Kalvinistisk undergrupp i England med högre IQ än andra. Han antog att det har att göra med deras affärsinriktning (mer framgång fler barn större avtryck på IQ) och religiöst kopplad arbetsmoral.

    • Javisst har det gått bakåt för alla katolska länder.

     Det är i de av tradition protestantiska länderna, det vill säga länder som bygger på en protestantisk tradition – för protestantismen har för länge sedan tystnat – som folket har sporrats till att utveckla företagsamhet, affärsidéer och sin sin kreativitet.

     EU är nu i full gång med att omfördela! 

     Stor del av de protestantiska ländernas välstånd förs via avgifter och bidrag över till de katolska länderna.

     • Hans, jag har oxå funderat över varför de nordligare länderna i EU har utvecklat sina industrier, och sitt välstånd, osv till en högre nivå.

      Men kan förklaringen enbart förklaras av skillnaden mellan katolicism och protestantism?

      Det måste rimligen oxå finnas andra orsaker, eller hur?

      • Sverige har varit ett väldigt bra exempel på ett traditionellt protestantiskt land som utvecklat sina industrier och sitt välstånd. Fram till på sextiotalet hade vi en enormt livskraftig företagsamhet i vårt land.

       Avvecklingen skedde genom politiska beslut och korrumperade styrelseledamöter i de stora företagen.

       Lars Bern ger en enormt bra historisk dokumentation om detta i sin bok
       Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri.

 • En utmärkt och intressant artikel. Ondskan har varit människan följeslagare i alla tider under alla möjliga och omöjliga förevändningar. Ofta framställs den som en extern företeelse som smyger sig in i olika skeenden, eller framkallar dem. Den blir naturligtvis mer uttalad om den besitter maktmedel, såsom pengar. Ibland ges intrycket av att ondskan är en utifrån kommande kraft som inkarnerar i de rikas led. Personligen har jag svårt att förlika mig med dylikt och brukar snabbt avfärda sådana teorier som fantasier. Men historiskt, och framför allt i vår tid tycks en rik elit bestå av de värsta rötäggen som står att finna. Davosgruppen t.ex. och klassiska familjer som Rockefeller, Rothschild, Gates m.fl. De tycks vara i färd med att iscensätta den värsta mardrömmen i världshistorien.

 • En utmärkt och intressant artikel. Ondskan har varit människan följeslagare i alla tider under alla möjliga och omöjliga förevändningar. Ofta framställs den som en extern företeelse som smyger sig in i olika skeenden, eller framkallar dem. Den blir naturligtvis mer uttalad om den besitter maktmedel, såsom pengar. Ibland ges intrycket av att ondskan är en utifrån kommande kraft som inkarnerar i de rikas led. Personligen har jag svårt att förlika mig med dylikt och brukar snabbt avfärda sådana teorier som fantasier. Men historiskt, och framför allt i vår tid tycks en rik elit bestå av de värsta rötäggen som står att finna. Davosgruppen t.ex. och klassiska familjer som Rockefeller, Rothschild, Gates m.fl. De tycks vara i färd med att iscensätta den värsta mardrömmen i världshistorien.

 • Hans, en av dina absolut bästa beskrivningar av den katolska kyrkans exempellösa maktutövning. Den här gången blir din analys mer lättbegriplig också för en sån obildad person som jag.

  Jag börjar, i och med denna artikel, att alltmer förstå dina tidigare lite “svåra” artiklar, det är inte svårt att i och med denna artikel se den historiska utvecklingen som ett resultat av det du kallar jesuiternas framfart.

  Parallellerna med vad som sker i dag är nästan omöjliga att undvika.

  Då mitt personliga intresse för historia mer ligger åt den moderna historien så finns det i din text ett påstående som är intressant och som jag tidigare inte tänkt på. Du skriver:

  Väldigt många tyska städer bombades sönder och samman av allierade trupper under 1945. Det intressanta är att nästan alla av dessa städer var i den protestantiska zonen av Tyskland och att angreppen inte fokuserade på militära mål. Det var brandbomber som fälldes mot städernas mitt. Det var massmord på civila i de protestantiska städerna i Tyskland.”

  Eftersom det var den berömde massmördaren Bomber Harris som låg bakom tex bombningen av Dresden så förmodar jag att du har kollat om han också hade anknytning till jesutierna på något sätt.

  Dagens globalister skall alltså ha kopplingar til dessa jesuiter, intressant Hans!!

  • Vad roligt, Jan, att du tycker det!

   Det finns alltid frontfigurer som får agera syndabockar för de missgärningar Katolska kyrkan står bakom. En del av dem är jesuiter, andra inte.

   I Sun Tzu talas det om olika kategorier av spioner.
   En av dessa kategorier är “dömda spioner“, alltså egna krigare som offras för “det allmännas bästa”. 
   Men långt ifrån alla som styrs av jesuitgeneralen är jesuiter. Det finns många medlöpare.

   Det pågår och har pågått utrotning av kristna i stor skala under hela Katolska kyrkans historia. Sedan Jesuitordens tillkomst har denna utrotning intensifierats. Krigen och revolutionerna har alltid utnyttjats i detta syfte.

   Jag vill i det sammanhanget framhålla jesuitordens FJÄRDE ED MED INTRODUKTION, som klart visar det:

   https://www.moor4igws.org/uploads/3/4/4/2/34429976/1533_jesuit_oath.pdf

    • Och förmodligen var det USA:s dåvarande president Franklin D. Roosevelt som i sin tur beordrade Eisenhower.

     Generaler, presidenter, kungar, oligarker, statsöverhuvuden – jordens mäktiga – gör som de blir beordrade och belönas för det.

     Eisenhower blev president i USA 1953.

     Det är intressant med hur politiker kommer till makten. En mycket viktig person i maktens högsta kulisser i USA under första delen av 1900-talet var Colonel House – som egentligen hette Edward Mandell House och som med mycket stor sannolikhet var jesuit – och som verkade starkt för att Franklin D. Roosevelt skulle väljas till president.

     Colonel House sägs även totalt ha styrt den tidigare presidenten Woodrow Wilson, som spelade en mycket viktig roll för tillkomsten av Nationernas förbund, som så småningom blev FN samt Federal Reserve System, som blev en pipeline från skattebetalande amerikaner till världens storbanker.

    • Intressant Jan!

     När det gäller de omsorgsfulla bombningarna av Dresden 1945
     hävdas ibland att Dr Ragnar Bergs banbrytande forskning där om syra-basbalans utmanade läkemedelsindustrin och skulle utplånas.

     Hittar ingen riktigt ingående artikel om detta längre men bif ett par ex

     “Jag vill puffa för Dr Ragnar Berg som redan på 30-talet forskade och visade på att en del som vi äter försurar oss. Googla på honom så hittar ni allt möjligt intressant. tyvärr så försvann mycket av hans forskning under andra världskriget då sjukhuset han arbetade på i Dresden bombades sönder. Här i Sverige var svensk hälsorörelses Aare Wearland mycket inspirerad av honom och tog till sig mycket av hans tankar i det han lärde ut.”

     https://ph-balans.ifokus.se/discussion/558604/dr.-robert-young

     “TEORIN OM syra-basbalansens betydelse formulerades av den svenska kemisten Ragnar Berg (1873–1956). Han var verksam i Tyskland 1902–1945, då många av hans arbeten förstördes vid de allierades bombningar av Dresden. Han rekommenderade att vi bör äta sju gånger så mycket basbildande som syrabildande mat för att må bra.

     http://www.tidningenhalsa.se/artiklar/kategori/20110613/syra-basskolan/

     • Magnus, som den lekman jag är så har jag ändå snappat detta med syra/bas balansen. Just därför tar jag tidvis en del bikarbonat när mitt ph drar iväg.

      Nu lär jag väl få en ordentlig utläggning av den självutnämnde hälsoexperten Per Melin inom kort.

      Men det skiter jag i, han är inte min förebild på hälsoområdet.

      • Hej Jan!

       Du är knappast lekman efter din kontakt med vården.
       Jag tror faktiskt att vi är överens om att en försurad kropp är problem för vår hälsa och jag har läst att i princip alla skolmedicinska läkemedel är syrabildande.

       En grov indikation på ev kroppsförsurningen kan man få genom att testa urin med ph-teststickor.

       Bikarbonat är kanske det snabbaste sättet att påverka sura depåer som till slut gör det svårt för njurarna. (C-vitamin omvandlas naturligt till bas i kroppen)

       Länk till ph-förespråkaren Kurt sandviks historia
       https://www.phbalans.com/om-oss/var-historia/

      • Jan, jag har mycket stor respekt för dig, din välvilja, din erfarenhet och kunskap och ditt patos för rättvisa, men jag ogillar starkt de så onödiga personangrepp som du ibland torgför här på nätet.

       Du har vid upprepade tillfällen gjort sådana angrepp på personer som du av någon anledning fattat mottycke till.

       Här angriper du Per Melin med helt subjektiva omdömen.

       Därför ser jag mig nödsakad att ta Per Melin i försvar.

       Jag är själv väl insatt i naturliga metoder till hälsa och det är min övertygelse att Per Melin är både enormt kunnig och välvillig.

       Med dessa ord hoppas jag att ALLA VI med ett gott uppsåt kan få komma till tals här utan påhopp på varandra.

 • Hans, en av dina absolut bästa beskrivningar av den katolska kyrkans exempellösa maktutövning. Den här gången blir din analys mer lättbegriplig också för en sån obildad person som jag.

  Jag börjar, i och med denna artikel, att alltmer förstå dina tidigare lite “svåra” artiklar, det är inte svårt att i och med denna artikel se den historiska utvecklingen som ett resultat av det du kallar jesuiternas framfart.

  Parallellerna med vad som sker i dag är nästan omöjliga att undvika.

  Då mitt personliga intresse för historia mer ligger åt den moderna historien så finns det i din text ett påstående som är intressant och som jag tidigare inte tänkt på. Du skriver:

  Väldigt många tyska städer bombades sönder och samman av allierade trupper under 1945. Det intressanta är att nästan alla av dessa städer var i den protestantiska zonen av Tyskland och att angreppen inte fokuserade på militära mål. Det var brandbomber som fälldes mot städernas mitt. Det var massmord på civila i de protestantiska städerna i Tyskland.”

  Eftersom det var den berömde massmördaren Bomber Harris som låg bakom tex bombningen av Dresden så förmodar jag att du har kollat om han också hade anknytning till jesutierna på något sätt.

  Dagens globalister skall alltså ha kopplingar til dessa jesuiter, intressant Hans!!

  • Vad roligt, Jan, att du tycker det!

   Det finns alltid frontfigurer som får agera syndabockar för de missgärningar Katolska kyrkan står bakom. En del av dem är jesuiter, andra inte.

   I Sun Tzu talas det om olika kategorier av spioner.
   En av dessa kategorier är “dömda spioner“, alltså egna krigare som offras för “det allmännas bästa”. 
   Men långt ifrån alla som styrs av jesuitgeneralen är jesuiter. Det finns många medlöpare.

   Det pågår och har pågått utrotning av kristna i stor skala under hela Katolska kyrkans historia. Sedan Jesuitordens tillkomst har denna utrotning intensifierats. Krigen och revolutionerna har alltid utnyttjats i detta syfte.

   Jag vill i det sammanhanget framhålla jesuitordens FJÄRDE ED MED INTRODUKTION, som klart visar det:

   https://www.moor4igws.org/uploads/3/4/4/2/34429976/1533_jesuit_oath.pdf

    • Och förmodligen var det USA:s dåvarande president Franklin D. Roosevelt som i sin tur beordrade Eisenhower.

     Generaler, presidenter, kungar, oligarker, statsöverhuvuden – jordens mäktiga – gör som de blir beordrade och belönas för det.

     Eisenhower blev president i USA 1953.

     Det är intressant med hur politiker kommer till makten. En mycket viktig person i maktens högsta kulisser i USA under första delen av 1900-talet var Colonel House – som egentligen hette Edward Mandell House och som med mycket stor sannolikhet var jesuit – och som verkade starkt för att Franklin D. Roosevelt skulle väljas till president.

     Colonel House sägs även totalt ha styrt den tidigare presidenten Woodrow Wilson, som spelade en mycket viktig roll för tillkomsten av Nationernas förbund, som så småningom blev FN samt Federal Reserve System, som blev en pipeline från skattebetalande amerikaner till världens storbanker.

    • Intressant Jan!

     När det gäller de omsorgsfulla bombningarna av Dresden 1945
     hävdas ibland att Dr Ragnar Bergs banbrytande forskning där om syra-basbalans utmanade läkemedelsindustrin och skulle utplånas.

     Hittar ingen riktigt ingående artikel om detta längre men bif ett par ex

     “Jag vill puffa för Dr Ragnar Berg som redan på 30-talet forskade och visade på att en del som vi äter försurar oss. Googla på honom så hittar ni allt möjligt intressant. tyvärr så försvann mycket av hans forskning under andra världskriget då sjukhuset han arbetade på i Dresden bombades sönder. Här i Sverige var svensk hälsorörelses Aare Wearland mycket inspirerad av honom och tog till sig mycket av hans tankar i det han lärde ut.”

     https://ph-balans.ifokus.se/discussion/558604/dr.-robert-young

     “TEORIN OM syra-basbalansens betydelse formulerades av den svenska kemisten Ragnar Berg (1873–1956). Han var verksam i Tyskland 1902–1945, då många av hans arbeten förstördes vid de allierades bombningar av Dresden. Han rekommenderade att vi bör äta sju gånger så mycket basbildande som syrabildande mat för att må bra.

     http://www.tidningenhalsa.se/artiklar/kategori/20110613/syra-basskolan/

     • Magnus, som den lekman jag är så har jag ändå snappat detta med syra/bas balansen. Just därför tar jag tidvis en del bikarbonat när mitt ph drar iväg.

      Nu lär jag väl få en ordentlig utläggning av den självutnämnde hälsoexperten Per Melin inom kort.

      Men det skiter jag i, han är inte min förebild på hälsoområdet.

      • Hej Jan!

       Du är knappast lekman efter din kontakt med vården.
       Jag tror faktiskt att vi är överens om att en försurad kropp är problem för vår hälsa och jag har läst att i princip alla skolmedicinska läkemedel är syrabildande.

       En grov indikation på ev kroppsförsurningen kan man få genom att testa urin med ph-teststickor.

       Bikarbonat är kanske det snabbaste sättet att påverka sura depåer som till slut gör det svårt för njurarna. (C-vitamin omvandlas naturligt till bas i kroppen)

       Länk till ph-förespråkaren Kurt sandviks historia
       https://www.phbalans.com/om-oss/var-historia/

      • Jan, jag har mycket stor respekt för dig, din välvilja, din erfarenhet och kunskap och ditt patos för rättvisa, men jag ogillar starkt de så onödiga personangrepp som du ibland torgför här på nätet.

       Du har vid upprepade tillfällen gjort sådana angrepp på personer som du av någon anledning fattat mottycke till.

       Här angriper du Per Melin med helt subjektiva omdömen.

       Därför ser jag mig nödsakad att ta Per Melin i försvar.

       Jag är själv väl insatt i naturliga metoder till hälsa och det är min övertygelse att Per Melin är både enormt kunnig och välvillig.

       Med dessa ord hoppas jag att ALLA VI med ett gott uppsåt kan få komma till tals här utan påhopp på varandra.

 • Stort tack Hans för att du fortsätter serien som fått mig att bättre förstå vår samtid!

  Men hur ser du på Jesuiternas roll i 30-talets Tyskland?
  Var den Jesuitskolade Hitler mest en skådespelare eller var hans agerande ett äkta försvar av Tyskland mot Sionisternas krigsförklaring 1933?

  Artikel från Henning Witte

  Sionister förklarade krig mot Tyskland redan i mars 1933 2013-01-11
  http://whitetv.se/sv/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/457-zionister-foerklarade-krig-mot-tyskland-redan-i-mars-1933.html

  • Tack, Magnus, det gläder mig!

   Adolf Hitler var en hängiven katolik och det var även SS- och Gestapo-
   chefen Heinrich Himmler, som han omnämnde som “sin Ignatius av Loyola”.

   Engelskspråkiga Wikipedia skriver om den katolska prästen Bernhard Stempfle – som sannolikt var jesuit – att han hjälpte Adolf Hitler att skriva boken Mein Kampf:

   “Bernhard Stempfle (1882 in Munich – 1 July 1934) was a Catholic priest and journalist. He helped Adolf Hitler in the writing of Mein Kampf.”

   Här är en mycket intressant artikel om Adolf Hitler och Jesuitorden:

   http://tomremington.com/2018/03/21/adolf-hitler-and-the-jesuit-order/

   • Tack igen Hans!

    Kan det vara så att Hitlers nya livmedikus Theodor-Morell var Jesuit?
    Det ser ju ut som att Hitler kanske svarade lite dålig på Sionisternas krigsförklaring mot Tyskland 1933 och att “Reichmaster of Injections”.
    Theodor-Morell kommer in i Hitlers liv med sina “stärkande” sprutor 1937 med det nya methampfetaminet innan kriget kommer igång 1939.

    https://allthatsinteresting.com/theodor-morell

    • Jesuitorden omformades till det yttre mycket starkt i och med att den under 1700-talet förbjudits och kastats ut från de flesta länder på jorden där den hade byggt upp en infrastruktur. I ett flertal länder, exempelvis England, var det belagt med dödstraff för en jesuit att vistas inom landets gränser.

     Detta ledde till att jesuitordern till stor del blev osynlig. Tidigare hade en jesuit lätt känts igen på sin långa svarta dräkt och svarta hatt. Nu blev jesuiten som ville verka i ett land där jesuitorden förbjudits tvungen att låtsas att vara något helt annat.

     Katolska kyrkan och jesuiterna hade även inlett ett arbete med att erövra Nordamerika, vilket definitivt inte var lätt. Väldigt många av de europeer som emigrerat dit hade gjort det eftersom de drabbats av Katolska kyrkans förföljelser. De få katoliker som hade emigrerat till Nordamerika hade varit tvugna att hålla en mycket låg profil.

     Så nu omformades hela Jesuitordens yttre. Det blev som ett isberg – en liten synlig del som strävade efter att ge ett så gott intryck utåt som det var möjligt med välgörenhet och högkvalitativ utbildning som PR. Men under denna synliga del fanns isbergets hela kolossala massa.

     Därför blev det därefter i regel väldigt svårt att avgöra vem som är jesuit och vem som inte är det.

     Ibland finns det starka indikationer som tyder på att en person är jesuit, som exempelvis är fallet med Joe Biden.

    • Tack, Erik!

     Vi är många här som istället för att låta oss luras av Tv och underhållning istället rotar och letar och bökar i skiten för att få fram sanningen och som därigenom har samlat på oss livsviktig kunskap som gör att vi kan urskilja det sanna som leder till frihet.

     Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria
     – Johannes 8:32

  • När det gäller Sionisternas krigsförklaring mot Tyskland 1933 så basunerades den ut med full kraft i massmedia – precis som skedde med Sions vises protokoll några decennier tidigare. Engelskspråkiga Wikipedia skriver om dessa protokoll:
    
   “It was first published in Russia in 1903, translated into multiple languages, and disseminated internationally in the early part of the 20th century.”

   Sions vises protokoll kom alltså ut på en mängd språk och överflödade världen.

   I Krigskonsten Sun Tzu kan vi läsa om hur en skicklig general agerar:

   “Han låter sina egna trupper aldrig få vetskap om vad de måste göra eller vilka order de kommer att få. Om nu hans egna sokldater inte känner till hans planer, hur kan då fienden upptäcka dem?”

   Långt mindre känt än Sionisternas offentliga krigsförklaring mot Tyskland 1933 är det konkordat som upprättades mellan Tyskland och Vatikanen samma år.

   Wikipedia:
   Reichskonkordat är ett konkordat mellan Heliga stolen och Tyskland. Det undertecknades den 20 juli 1933 av kardinal Eugenio Pacelli (som blev påve Pius XII 1939) och Franz von Papen

   Här talar den före detta katolska prästen Richard Bennett om hur Katolska kyrkan styr världens länder genom att upprätta konkordat som ger kyrkan enormt stort makt över länderna:

   https://www.youtube.com/watch?v=23Is35GwU1E

   (Vatican Control Through Civil Law – by Richard Bennett)

   • Tempelriddarna har/hade ett kloster i Sion Schweiz. Där fanns det säkert en hel del äldre som hade förmåga att skriva ambitiösa protokoll.

    • Ytligt sett var Ryska revolutionen och det efterföljande Ryska inbördeskriget judiska uppror.
     Revolutionsledarna Vladimir Lenin och Lev Trotskij var judar och särskilt i den bolsjevikiska Röda armén fanns det många judar.

     Men i den enormt klarläggande svenska dokumentärfilmen om Ryska revolutionen av Jüri Lina med den engelska titeln In the Shadow of Hermes, som jag hänvisar till i artikeln, får vi kännedom om att revolutionsförberedelserna administrerades utifrån ett antal frimurarloger.

     Ekonomiprofessorn Antony Sutton undersökte hur Ryska revolutionen, Ryska Inbördeskriget och Sovjetrepubliken finansierades och han fann att stor del av finansieringen kom från amerikanska storbanker, vilket han har redovisat i sin bok Wall Street and the Bolshevik Revolution

     Det intressanta är att det inte endast var den Röda armén som finansierades, utan även motståndssidan, den Vita armén.

     Det var ett av otaliga exempel på principen DIVIDE ET IMPERA, härska genom att söndra.
     Här var det judar och kristna som dödade varandra.

 • En välskriven sammanfattning av ett väldigt omfattande ämne.

  Sen var väl varken Katolska kyrkan eller Jesuitorden några självändamål i sig. Kyrkan själv är ju en förlängning av det romerska imperiet och en mängd påvar har varit från den svarta adeln. Likaså var Loyola adlig och hans inrättade ordern fick en massa slott och dylikt av den övriga adeln. Jesuitorden i sig är väl en ny tappning av Tempelriddarorden vilket också mest bestod av 2a, 3e o.s.v. söner från adeln. Sen har även många amerikanska presidenter varit och är besläktade med europeiska kungligheter och inte heller detta är någon tillfällighet.

  Förr var det kyrkan som via kyrkoböckerna förde folkbokföring. Nu är det staten som folkbokför och utfärdar identiteter. Du är den person och du har den historia staten säger att du har. Det finns öppet redovisade kungligheter/adel och så finns det dem som är dolda för massan. Ur denna dolda elit har vi via representativ demokrati möjlighet att välja en av de lirare som från barnsben varit gromade för uppgiften.

  • Ja, Katolska kyrkan är en förlängning av det romerska imperiet.

   Inom Katolska kyrkan råder kanonisk rätt som är romersk lag. Ceremonier och symboler är romerska. Allt bakom kulisserna i Katolska kyrkan är romerskt. 

   Påven kallas “helig fader” och upphöjs till “ställföreträdare för Jesus” precis som de romerska kejsarna gjorde anspråk på att vara gudar.

   Maria-dyrkan motsvarar romarnas gudinna Fortuna. Petrus-statyn är Jupeter-statyn omdöpt. (Jesu lärjunge Petrus var aldrig i Rom)

   Adeln uppstod genom Katolska kyrkan. Det var legokrigare i kyrkans tjänst som belönades med adelstitlar, vilket innebar skattefrihet och ett eget område att härska över.

   Kungarna tillsattes och kröntes av Katolska kyrkan och var därigenom en del av dess maktsfär.

   Och så fungerar det fortfarande, men dolt.

   • Men oavsett adliga titlar så har ju såna här organisationer som Katolska kyrkan och Jesuitorden skapats av det övre samhällsskiktet för att gynna dem och i det skiktet är blodslinjen det enda viktiga. Den eller de blodslinjer som utövar störst kontroll i de framgångsrikaste organisationerna blir ju också de mäktigaste linjerna. Men tittar man lite krasst på dessa organisationer så är de inte mer än detta samhällsskikts sofistikerade versioner av en kriminell MC-klubb.

    Även om både påven och jesuitgeneralen är mäktiga så är det troligtvis någon eller några som också kontrollerar dem och uppe på den nivån är det något som blir helt osynligt för oss.

    Men Katolska kyrkans drygt 2000 år och Jesuitorderns 500 år har ju onekligen varit framgångsrika koncept oavsett vem som än håller i trådarna. Tittar man på deras historia så ser vår egen väg mot kommunism via klimat och virus rätt mörk ut.

    • Du har alldeles rätt i att de högsta maktstrukturerna är omöjliga för oss som är utomstående att genomskåda. Förmodligen har även väldigt få av dem som är en del av detta onda nätverk fullständig inblick.

     Men det vi kan göra är att rikta ljuset mot detta onda och mörka, så att människor med ett gott uppsåt tar avstånd från det.

     Framtiden ser dyster ut för oss, men jag har förtröstan på att Gud kommer att upprätta det rike som omtalas i hela bibeln och som Jesus berättade om. Jesus visade på det med de underverk han utförde. Handikappade och sjuka blev återställda och han väckte upp döda till liv.

     Det onda som sker nu och har skett finns beskrivet i förväg i bibeln.

     Här är ett bibelställe som jag älskar:
     https://sv.bibelsite.com/swe/isaiah/11.htm

     • Angående inblick i egna nätverk. Jag läste en sak om frimureriet, som jesuiterna troligtvis också kontrollerar, att när du når 33:e graden så får du lära dig vår verkliga historia. Men då ska de tydligen ha 10 st verkliga historier och du får den som passar din personprofil berättad för dig. Jag vet inte hur autentiskt det här påståendet är men det passar deras arbetsmetoder, där allting är relativt och ändamålen helgar medlen, så det låter ändå rätt troligt.

      Det du skrev om din tro är väl den största anledning till att dessa organisationer går hårt på de verkligt kristna eftersom de, om de är starka i sin tro, inte går att själsligt korrumpera.

      • Ja, den starka tron hos kristna är en viktig anledning till förföljelserna genom tiderna.

       Katolska kyrkan kräver fullständig underordning och som jag redovisar i Del 4 förespråkar Katolska kyrkans främsta kyrkofäder dödsstraff för dem som inte underordnar sig.

       Just nu håller denna kyrkliga och världsliga makt en relativt låg offentlig profil, men på det Andra vatikanrådet, som ägde rum 1962-1965, fastslogs de beslut som utfärdades på Tridentinska kyrkomötet1545-1563, vilket var en stark katalysator för förföljelserna av kristna.

       Anders, du har alldeles rätt i att Frimurarorganisationerna styrs av Jesuitorden, vilket jag avser att redogöra för i nästa granskning av Katolska kyrkan. Då tänker jag nämligen beskriva hur Katolska kyrkan tar ett järngrepp om USA, vilket till stor del sker genom frimurarorganisationerna.

      • Ja, men vem äger dem?

       I boken Vatican Billions av Avro Manhattan redogörs för hur Vatikanen under två tusen år samlat på sig ofattbara rikedomar.

       Konfiskering av egendom av de 50 miljoner som mördades under inkvivitionen, försäljning av “befrielse för synder”, skrämsel för deras uppdiktade helvete har gjort att många testamenterat sina rikedomar till kyrkan – utnyttjande och förtryck har samlat enorm rikedom i några få onda människors händer.

  • Jesuitordens grundare, Ignatius av Loyola, var mycket god vän med kejsaren Karl V och han hade nära kontakter till avlöpare av Tempelherreorden, vilket jag redogör för i del 5.

   Precis som Tempelherreorden tvingades att gå under jorden på 1300-talet så tvingades även Jesuitorden att gå under jorden på 1700-talet.

   Båda dessa ordnar har uppstått på nytt. Jesuitorden togs offentligt in igen i Katolska kyrkan 1814, efter att ha förbjudits i land efter land under 1700-talet och slutligen blivit bannlyst av påven i det påvliga brevet Dominus ac Redemptor 1773.

   Jesuitorden bildade eller tog över en mängd hemliga sällskap under 1700-talet för att kunna fortsätta sin verksamher och Tempelherreorden har fått en ny utformning i de olika riddarordnar jorden över som mer eller mindre öppet visar sin koppling till Katolska kyrkan.

 • Stort tack Hans för att du fortsätter serien som fått mig att bättre förstå vår samtid!

  Men hur ser du på Jesuiternas roll i 30-talets Tyskland?
  Var den Jesuitskolade Hitler mest en skådespelare eller var hans agerande ett äkta försvar av Tyskland mot Sionisternas krigsförklaring 1933?

  Artikel från Henning Witte

  Sionister förklarade krig mot Tyskland redan i mars 1933 2013-01-11
  http://whitetv.se/sv/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/457-zionister-foerklarade-krig-mot-tyskland-redan-i-mars-1933.html

  • Tack, Magnus, det gläder mig!

   Adolf Hitler var en hängiven katolik och det var även SS- och Gestapo-
   chefen Heinrich Himmler, som han omnämnde som “sin Ignatius av Loyola”.

   Engelskspråkiga Wikipedia skriver om den katolska prästen Bernhard Stempfle – som sannolikt var jesuit – att han hjälpte Adolf Hitler att skriva boken Mein Kampf:

   “Bernhard Stempfle (1882 in Munich – 1 July 1934) was a Catholic priest and journalist. He helped Adolf Hitler in the writing of Mein Kampf.”

   Här är en mycket intressant artikel om Adolf Hitler och Jesuitorden:

   http://tomremington.com/2018/03/21/adolf-hitler-and-the-jesuit-order/

   • Tack igen Hans!

    Kan det vara så att Hitlers nya livmedikus Theodor-Morell var Jesuit?
    Det ser ju ut som att Hitler kanske svarade lite dålig på Sionisternas krigsförklaring mot Tyskland 1933 och att “Reichmaster of Injections”.
    Theodor-Morell kommer in i Hitlers liv med sina “stärkande” sprutor 1937 med det nya methampfetaminet innan kriget kommer igång 1939.

    https://allthatsinteresting.com/theodor-morell

    • Jesuitorden omformades till det yttre mycket starkt i och med att den under 1700-talet förbjudits och kastats ut från de flesta länder på jorden där den hade byggt upp en infrastruktur. I ett flertal länder, exempelvis England, var det belagt med dödstraff för en jesuit att vistas inom landets gränser.

     Detta ledde till att jesuitordern till stor del blev osynlig. Tidigare hade en jesuit lätt känts igen på sin långa svarta dräkt och svarta hatt. Nu blev jesuiten som ville verka i ett land där jesuitorden förbjudits tvungen att låtsas att vara något helt annat.

     Katolska kyrkan och jesuiterna hade även inlett ett arbete med att erövra Nordamerika, vilket definitivt inte var lätt. Väldigt många av de europeer som emigrerat dit hade gjort det eftersom de drabbats av Katolska kyrkans förföljelser. De få katoliker som hade emigrerat till Nordamerika hade varit tvugna att hålla en mycket låg profil.

     Så nu omformades hela Jesuitordens yttre. Det blev som ett isberg – en liten synlig del som strävade efter att ge ett så gott intryck utåt som det var möjligt med välgörenhet och högkvalitativ utbildning som PR. Men under denna synliga del fanns isbergets hela kolossala massa.

     Därför blev det därefter i regel väldigt svårt att avgöra vem som är jesuit och vem som inte är det.

     Ibland finns det starka indikationer som tyder på att en person är jesuit, som exempelvis är fallet med Joe Biden.

    • Tack, Erik!

     Vi är många här som istället för att låta oss luras av Tv och underhållning istället rotar och letar och bökar i skiten för att få fram sanningen och som därigenom har samlat på oss livsviktig kunskap som gör att vi kan urskilja det sanna som leder till frihet.

     Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria
     – Johannes 8:32

  • När det gäller Sionisternas krigsförklaring mot Tyskland 1933 så basunerades den ut med full kraft i massmedia – precis som skedde med Sions vises protokoll några decennier tidigare. Engelskspråkiga Wikipedia skriver om dessa protokoll:
    
   “It was first published in Russia in 1903, translated into multiple languages, and disseminated internationally in the early part of the 20th century.”

   Sions vises protokoll kom alltså ut på en mängd språk och överflödade världen.

   I Krigskonsten Sun Tzu kan vi läsa om hur en skicklig general agerar:

   “Han låter sina egna trupper aldrig få vetskap om vad de måste göra eller vilka order de kommer att få. Om nu hans egna sokldater inte känner till hans planer, hur kan då fienden upptäcka dem?”

   Långt mindre känt än Sionisternas offentliga krigsförklaring mot Tyskland 1933 är det konkordat som upprättades mellan Tyskland och Vatikanen samma år.

   Wikipedia:
   Reichskonkordat är ett konkordat mellan Heliga stolen och Tyskland. Det undertecknades den 20 juli 1933 av kardinal Eugenio Pacelli (som blev påve Pius XII 1939) och Franz von Papen

   Här talar den före detta katolska prästen Richard Bennett om hur Katolska kyrkan styr världens länder genom att upprätta konkordat som ger kyrkan enormt stort makt över länderna:

   https://www.youtube.com/watch?v=23Is35GwU1E

   (Vatican Control Through Civil Law – by Richard Bennett)

   • Tempelriddarna har/hade ett kloster i Sion Schweiz. Där fanns det säkert en hel del äldre som hade förmåga att skriva ambitiösa protokoll.

    • Ytligt sett var Ryska revolutionen och det efterföljande Ryska inbördeskriget judiska uppror.
     Revolutionsledarna Vladimir Lenin och Lev Trotskij var judar och särskilt i den bolsjevikiska Röda armén fanns det många judar.

     Men i den enormt klarläggande svenska dokumentärfilmen om Ryska revolutionen av Jüri Lina med den engelska titeln In the Shadow of Hermes, som jag hänvisar till i artikeln, får vi kännedom om att revolutionsförberedelserna administrerades utifrån ett antal frimurarloger.

     Ekonomiprofessorn Antony Sutton undersökte hur Ryska revolutionen, Ryska Inbördeskriget och Sovjetrepubliken finansierades och han fann att stor del av finansieringen kom från amerikanska storbanker, vilket han har redovisat i sin bok Wall Street and the Bolshevik Revolution

     Det intressanta är att det inte endast var den Röda armén som finansierades, utan även motståndssidan, den Vita armén.

     Det var ett av otaliga exempel på principen DIVIDE ET IMPERA, härska genom att söndra.
     Här var det judar och kristna som dödade varandra.

 • En välskriven sammanfattning av ett väldigt omfattande ämne.

  Sen var väl varken Katolska kyrkan eller Jesuitorden några självändamål i sig. Kyrkan själv är ju en förlängning av det romerska imperiet och en mängd påvar har varit från den svarta adeln. Likaså var Loyola adlig och hans inrättade ordern fick en massa slott och dylikt av den övriga adeln. Jesuitorden i sig är väl en ny tappning av Tempelriddarorden vilket också mest bestod av 2a, 3e o.s.v. söner från adeln. Sen har även många amerikanska presidenter varit och är besläktade med europeiska kungligheter och inte heller detta är någon tillfällighet.

  Förr var det kyrkan som via kyrkoböckerna förde folkbokföring. Nu är det staten som folkbokför och utfärdar identiteter. Du är den person och du har den historia staten säger att du har. Det finns öppet redovisade kungligheter/adel och så finns det dem som är dolda för massan. Ur denna dolda elit har vi via representativ demokrati möjlighet att välja en av de lirare som från barnsben varit gromade för uppgiften.

  • Ja, Katolska kyrkan är en förlängning av det romerska imperiet.

   Inom Katolska kyrkan råder kanonisk rätt som är romersk lag. Ceremonier och symboler är romerska. Allt bakom kulisserna i Katolska kyrkan är romerskt. 

   Påven kallas “helig fader” och upphöjs till “ställföreträdare för Jesus” precis som de romerska kejsarna gjorde anspråk på att vara gudar.

   Maria-dyrkan motsvarar romarnas gudinna Fortuna. Petrus-statyn är Jupeter-statyn omdöpt. (Jesu lärjunge Petrus var aldrig i Rom)

   Adeln uppstod genom Katolska kyrkan. Det var legokrigare i kyrkans tjänst som belönades med adelstitlar, vilket innebar skattefrihet och ett eget område att härska över.

   Kungarna tillsattes och kröntes av Katolska kyrkan och var därigenom en del av dess maktsfär.

   Och så fungerar det fortfarande, men dolt.

   • Men oavsett adliga titlar så har ju såna här organisationer som Katolska kyrkan och Jesuitorden skapats av det övre samhällsskiktet för att gynna dem och i det skiktet är blodslinjen det enda viktiga. Den eller de blodslinjer som utövar störst kontroll i de framgångsrikaste organisationerna blir ju också de mäktigaste linjerna. Men tittar man lite krasst på dessa organisationer så är de inte mer än detta samhällsskikts sofistikerade versioner av en kriminell MC-klubb.

    Även om både påven och jesuitgeneralen är mäktiga så är det troligtvis någon eller några som också kontrollerar dem och uppe på den nivån är det något som blir helt osynligt för oss.

    Men Katolska kyrkans drygt 2000 år och Jesuitorderns 500 år har ju onekligen varit framgångsrika koncept oavsett vem som än håller i trådarna. Tittar man på deras historia så ser vår egen väg mot kommunism via klimat och virus rätt mörk ut.

    • Du har alldeles rätt i att de högsta maktstrukturerna är omöjliga för oss som är utomstående att genomskåda. Förmodligen har även väldigt få av dem som är en del av detta onda nätverk fullständig inblick.

     Men det vi kan göra är att rikta ljuset mot detta onda och mörka, så att människor med ett gott uppsåt tar avstånd från det.

     Framtiden ser dyster ut för oss, men jag har förtröstan på att Gud kommer att upprätta det rike som omtalas i hela bibeln och som Jesus berättade om. Jesus visade på det med de underverk han utförde. Handikappade och sjuka blev återställda och han väckte upp döda till liv.

     Det onda som sker nu och har skett finns beskrivet i förväg i bibeln.

     Här är ett bibelställe som jag älskar:
     https://sv.bibelsite.com/swe/isaiah/11.htm

     • Angående inblick i egna nätverk. Jag läste en sak om frimureriet, som jesuiterna troligtvis också kontrollerar, att när du når 33:e graden så får du lära dig vår verkliga historia. Men då ska de tydligen ha 10 st verkliga historier och du får den som passar din personprofil berättad för dig. Jag vet inte hur autentiskt det här påståendet är men det passar deras arbetsmetoder, där allting är relativt och ändamålen helgar medlen, så det låter ändå rätt troligt.

      Det du skrev om din tro är väl den största anledning till att dessa organisationer går hårt på de verkligt kristna eftersom de, om de är starka i sin tro, inte går att själsligt korrumpera.

      • Ja, den starka tron hos kristna är en viktig anledning till förföljelserna genom tiderna.

       Katolska kyrkan kräver fullständig underordning och som jag redovisar i Del 4 förespråkar Katolska kyrkans främsta kyrkofäder dödsstraff för dem som inte underordnar sig.

       Just nu håller denna kyrkliga och världsliga makt en relativt låg offentlig profil, men på det Andra vatikanrådet, som ägde rum 1962-1965, fastslogs de beslut som utfärdades på Tridentinska kyrkomötet1545-1563, vilket var en stark katalysator för förföljelserna av kristna.

       Anders, du har alldeles rätt i att Frimurarorganisationerna styrs av Jesuitorden, vilket jag avser att redogöra för i nästa granskning av Katolska kyrkan. Då tänker jag nämligen beskriva hur Katolska kyrkan tar ett järngrepp om USA, vilket till stor del sker genom frimurarorganisationerna.

      • Ja, men vem äger dem?

       I boken Vatican Billions av Avro Manhattan redogörs för hur Vatikanen under två tusen år samlat på sig ofattbara rikedomar.

       Konfiskering av egendom av de 50 miljoner som mördades under inkvivitionen, försäljning av “befrielse för synder”, skrämsel för deras uppdiktade helvete har gjort att många testamenterat sina rikedomar till kyrkan – utnyttjande och förtryck har samlat enorm rikedom i några få onda människors händer.

  • Jesuitordens grundare, Ignatius av Loyola, var mycket god vän med kejsaren Karl V och han hade nära kontakter till avlöpare av Tempelherreorden, vilket jag redogör för i del 5.

   Precis som Tempelherreorden tvingades att gå under jorden på 1300-talet så tvingades även Jesuitorden att gå under jorden på 1700-talet.

   Båda dessa ordnar har uppstått på nytt. Jesuitorden togs offentligt in igen i Katolska kyrkan 1814, efter att ha förbjudits i land efter land under 1700-talet och slutligen blivit bannlyst av påven i det påvliga brevet Dominus ac Redemptor 1773.

   Jesuitorden bildade eller tog över en mängd hemliga sällskap under 1700-talet för att kunna fortsätta sin verksamher och Tempelherreorden har fått en ny utformning i de olika riddarordnar jorden över som mer eller mindre öppet visar sin koppling till Katolska kyrkan.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *