Magdalena Emreus om vaccin: Ingen i Sverige ska behöva utsättas för negativ särbehandling

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 2 september 2021
- NewsVoice redaktion
Martin Stensjö och Magdalena Emreus (privata foton)

LAG & ORDNING. Martin Stensjö ringer upp EU-minister Hans Dahlgrens politiska talesperson Magdalena Emreus. Han frågar varför svenska Regeringen inte informerat att personer som väljer att avstå från vaccination inte på något sätt får särbehandlas tex inte begränsas.

Resolutionen 2361 slår fast att alla EU:s 47 medlemsstater måste informera medborgarna om att det är frivilligt att vaccinera sig till exempel med covidvaccin och att personer som väljer att avstå vaccinationer inte får särbehandlas, men EU-minister Hans Dahlgrens politiska talesperson Magdalena Emreus kan inte svara på frågan varför svenska medborgare inte informerats.

Magdalena Emreus börjar med att trevande säga att regeringskansliet inte jobbar med Europarådet. Hon säger därefter att hon inte känner till resolution 2361.

Stensjö berättar om en sjuksköterska som tvingades av sin arbetsgivare att vaccinera sig och att en vägran skulle leda till avsked. Han menar att det rimmar illa med resolutionen som säger att en ovaccinerad person inte får särbehandlas.

Magdalena Emreus säger att hon inte kan reglerna, men att hon ska kolla upp vad som gäller, men att det kanske råder andra regler för en vårdanställd som träffar patienter. När Stensjö frågar igen om varför ingen blivit informerad om att det finns en EU-resolution som reglerar vaccination och att betydelsen av denna regel inte framförts till EU-medborgarna i Sverige väljer Magdalena Emreus att undvika att svara. Hon säger att det kanske inte är en EU-fråga utan en fråga för Socialdepartementet eller Justitiedepartmentet om hanterar rättigheter och skyldigheter.

Martin Stensjö och Magdalena Emreus (privata foton)
Bildmontage: Martin Stensjö och Magdalena Emreus (privata foton)

Magdalena Emreus: ingen i Sverige ska behöva utsättas för negativ särbehandling

Samtalet tar även upp resefrågor och vaccinering. Enligt EU får inte det privata resandet hindras eller villkoras, enligt Stensjös tolkning. Emreus säger att hon inte anser att någon diskrimineras i sitt resande idag.

Stensjö menar att SVT och tex Marcus Oscarsson från TV4 att alla måste vaccinera sig står i kontrast till hur EU formulerat resolutionen att det inte får finnas påtryckningar mot ovaccinerade, att ingen får begränsas gällande skolgång, arbete eller underhållning.

Magdalena Emreus poängterar att Sverige inte har några begränsande särbehandlingar och menar att ingen vårdanställd får pressas att vaccinera sig och att en ovaccinerad inte ska behöva ta negativa konsekvenser av sitt beslut.

Emreus avböjer i övrigt att fortsätta att delta i en djupare diskussion, men fortsätter ändå att debattera med Stensjö ytterligare i den 15 minuter långa intervjun.

Text: NewsVoice | Intervju: Martin Stensjö (Youtube)


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • “Trots att den slutgiltiga syntetiska molekylen av till exempel askorbinsyra ser likadan ut vare sig den tillverkas av ekologisk majs eller GMO-majs, så har vi ett ansvar att förskona jorden ifrån tillverkning av de fula GMO-askorbinsyraprodukterna och andra kosttillskott som har tagits fram på liknande sätt.”

  Doktor Tom Cowan hävdar att det trots den kemiska likheten finns viktiga skillnader vilket gör att det inte bara är av omtanke om jorden man bör välja det ekologiska.

  • Bra exempel är svartmögelodlad citronsyra som är normal molekyl enl livsmedelsverkets experter trots att allergiker reagerar. Vem vill få in statliga lobbyisters “expertkunskap” direkt i blodbanan?

   “Kan citronsyra ge allergiska reaktioner?

   Nej, man kan inte vara allergisk mot citronsyra.

   Citronsyra produceras naturligt i våra celler, som ett sätt att ge cellerna energi. Vid allergi reagerar man på proteiner och citronsyra är inte ett protein.

   Vi hör från konsumenter och ser på sociala medier att en del personer ändå uppger att de reagerar på citronsyra men vi kan alltså inte säga vad det beror på.”

   https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillsatser-e-nummer/antioxidanter/citronsyra?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 • Stensjö tar även upp de kontaminerade gurgeltesterna som smittade folk med corona. Vi har samma leverantör i Sverige. Och i västra götaland har de köpt in miljoner. Hoppas inte smittspridningen just nu i västra götaland bland ungdomar har ett samband med dessa tester i skolan.

   • Ett läckt dokument uppbrutet av Twitteranvändaren Ehden avslöjar de chockerande villkoren i Pfizers internationella covid-19-vaccinavtal.
   • Länder som köper Pfizers covid-19-skott måste erkänna att “Pfizers ansträngningar att utveckla och tillverka produkten” är “föremål för betydande risker och osäkerhetsfaktorer”.
   • I händelse av att ett läkemedel eller annan behandling kommer ut som kan förebygga, behandla eller bota covid-19 står avtalet fast, och landet måste fullfölja sin vaccinorder.
   • Medan COVID-19-vacciner är “gratis” att få i USA, betalas de av skattebetalarnas dollar till en hastighet av $ 19.50 per dos – Albanien, det läckta kontraktet avslöjade, betalade $ 12 per dos.
   • Köparen av Pfizers COVID-19-vaccin måste också erkänna två fakta som till stor del har borstats under mattan: både deras effektivitet och risker är okända.
   • Köpare måste också “gottgöra, försvara och hålla ofarliga Pfizer … från och mot alla stämningar, krav, åtgärder, krav, förluster, skador, skulder, förlikningar, påföljder, böter, kostnader och utgifter … som härrör från, avser eller härrör från vaccinet.”

   Läckt dokument avslöjar “chockerande” villkor för Pfizers internationella vaccinavtal • Barns hälsoskydd (childrenshealthdefense.org)

  • Låter som något sannolikt eftersom de tjatar om hur en påstådd smittspridning ökar bland de yngre så att de ska kunna rättfärdiga “vaccinering” av dem med. Alla ska med…

   • Snacka om skrämselpropaganda istället för information till medborgarna
    om vår självklara valfrihet vi skall informeras om enl Resolutionen 2361. 

    Media gör istället allt för att skrämma oss till “vaccinering”, men tänk efter!

    Man basunerar ut att intensivvårdsavdelningar (IVA) ”går på knäna”,
    att belastningen på sjukhusens personal är enorm, och att det är de ovaccinerade som skapar problemet.
    I statistiken kan vi bara få fake-news, t ex om någon dör efter att ha fått sprutan, inom 1-14 dygn, så anses denne ha dött av covid-19.

    https://stefanwhilde.se/2021/09/01/medias-skramporr-alltmer-desperat/

    Liknande bedrägeri har erkänts i USA.

    08/16/21

    BIG PHARMA › VIEWS
    How CDC Manipulated Data to Create ‘Pandemic of the Unvaxxed’ NarrativeAccording to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the unvaccinated make up 95% to 99% of COVID hospitalizations. But in a news clip shared by Fox News host Laura Ingraham, CDC Director Dr. Rochelle Walensky reveals how that data is “grossly misleading.”

    https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-manipulated-data-create-pandemic-unvaxxed-narrative/

    • Stöd för frivilligt “vaccin” beslut även enligt FDA:s eget faktablad.

     “När FDA meddelade fullt godkännande av Pfizers Comirnaty COVID-vaccin förutspådde media en lavin av mandat – men FDA: s eget faktablad för vaccinet säger att det är “ditt val att ta emot eller inte ta emot” vaccinet.”

     Här är varför ingen kan tvinga dig att ta Pfizers nyligen “godkända” comirnaty vaccin • Barns hälsoskydd (childrenshealthdefense.org)

     • Trots att svensk grundlag förbjuder diskriminering samt att:

      “Resolutionen 2361 slår fast att alla EU:s 47 medlemsstater måste informera medborgarna om att det är frivilligt att vaccinera sig till exempel med covidvaccin och att personer som väljer att avstå vaccinationer inte får särbehandlas”

      “Majoritet av partierna öppna för att införa vaccinpass i Sverige

      2021 09 09

      En klar majoritet av partierna säger ja till att införa vaccinpass i Sverige eller är positiva till att granska hur vaccinpass kan införas.”

      Bara Vänsterpartiet säger nej enligt en enkät som SVT genomfört.


      Vänsterpartiet
      Är det enda partiet som säger blankt nej till vaccinpass. 

      – Det är lätt att säga vi vill ha covidpass överallt, men det måste ju också finnas någon slags fakta att utgå ifrån. Och vi tycker inte riktigt att vi har den, säger V:s talesperson Karin Rågsjö till SVT..”

      https://marcusoscarsson.se/just-nu-majoritet-av-partierna-oppna-for-att-infora-vaccinpass-i-sverige/

      • Kul att ett av skräp-partierna säger sig vara emot covidpass…!

       Good cop, bad cop…

       Min förhoppning är att det blir auktion på ALLA de billiga restpartierna.

       Då ska jag, tillämpa fiendens strategi:

       Jag ska bjuda till och köpa upp dem och sedan – med en suck av lättnad – lägga ner hela skiten.

       • Ja eller rättare sagt tråkigt att övriga skräppartier
        är så korrumperade att de inte rakt och ärligt kan avfärda häxprov “vaccinpass” el särbehandling.

        Peter Wallenbergutbildade Marcus Oscarsson går så långt som anspelning på skuld och skam och för att sälja högst tvivelaktigt “vaccin” , men får mothugg.

        Marcus Oscarsson

        “JUST NU: Ovaccinerad vårdpersonal smittar de äldre på äldreboenden”

        Vad anser du om personal inom sjukvård och äldreomsorg som struntar i vaccineringen?

        • Känns förfärligt
        • 38.26%
        • (8107 röster)
        • Känns inte bra
        • 3.87%
        • (821 röster)
        • Medel
        • 0.67%
        • (143 röster)
        • Känns okej
        • 14.85%
        • (3148 röster)
        • Känns jättebra
        • 42.34%
        • (8973 röster)

        https://marcusoscarsson.se/just-nu-ovaccinerad-vardpersonal-smittar-de-aldre-pa-aldreboenden/

        • Jag pratade nyligen med en naturligt klok människa i min bekantskaps-krets, som tyvärr inte är särskilt välinformerad.

         Hon hade köpt detta med att ovaccinerade är farliga för andra.

         Men det tog inte ens en minut att få henne att förstå att hon hade blivit grundlurad av Tv.

         SLUTSATS:

         Vi behöver vända oss till de som har ett gott förstånd och inte slösa våra ansträngningar på de tröga.

         De kloka kommer att hjälpa oss att övertyga de tröga i ett nu.

        • Glädjande att många ungdomar nu tar in fakta.

         relaterat

         Begäran om att Sjukhusläkaren omedelbart drar tillbaka sin rekommendation om vaccinpass då den är grundlagsstridig
         Förebilden till det nu föreslagna vaccinpasset har en förfärlig historia. Medicinsk specialist, forskare och f.d överläkare Björn Hammarskjöld har haft kontakt med läkare inom sjukvården för att påvisa vaccinpassets innebörd och att sjukhusläkare med sina rekommendationer om vaccinpass bryter mot Svea rikes lagar och mot mänskliga fri- och rättigheter. Hammarskjölds text kan ligga till grund för stämningar av stat och sjukvårdens läkare.

         TEXT BJÖRN HAMMARSKJÖLD

         Vaccinpass innebär diskriminering. Europeiska Konventionen för mänskliga rättigheter (EKMR) och Europeiska Unionens RättighetsStadga (EURS) förbjuder diskriminering.
         Under 1930-talet fram till 7 maj 1945 användes en gul triangel stående på spetsen och en överlagrad gul triangel stående på basen utgörande en sexuddig stjärna som hade texten ”Jude”. Detta ”pass” tvingades samtliga judar att använda för att exkluderas från samhället och begränsa tillgången till sociala och även merkantila tjänster för den som bar denna sexuddiga gula stjärna.
         Ett vaccinpass har precis samma diskriminerande effekt för den som är oinjicerad. Vi vet att en frisk person utan symtom inte kan bära på det virus som kallas SARS-CoV-2.

         https://humanismkunskap.org/2021/09/13/begaran-om-att-sjukhuslakaren-omedelbart-drar-tillbaka-sin-rekommendation-om-vaccinpass-da-den-ar-grun

        • relaterat

         “Det är uppenbart att svenska massmedier som Aftonbladet, Bonnierpressen nu med DN i spetsen och SVTs nyhetsredaktioner bedriver en samfälld kampanj mot vaxmotståndare.

         TEXT: BÖRJE PERATT

         “Huruvida det är en lydig härmfågelinsats (operation Mockingbird) eller pressreleaser från hydran är kanske inte viktigt i nuläget. Det är lätt att konstatera att det är en samordnad strategi iscensatt av främmande fientlig makt vilket rubriceras Högförräderi. Aftonbladet, Bonnierpressen och Public Service (SVT) blir här kollaboratörer dvs landsförrädare.”

         https://humanismkunskap.org/2021/09/06/massmediernas-forraderi-mot-svenska-folket/

        • Fick nyss denna länk från mångårigt trogen SD anhängare, med den passande rubriken “där rök han”.

         Åkesson: Ovaccinerade bör jobba hemifrån

         “I en intervju med Dagens Nyheter säger SD-ledaren att de som är ovaccinerade eller inte har antikroppar, och därmed är en potentiell smittbärare av ett livsfarligt virus, borde jobba hemifrån.

         Enligt DN har Sverigedemokraterna minst sju ovaccinerade riksdagsledamöter och Jimmie Åkesson säger sig ha ”identifierat” sju personer. Samtidigt har han svårt att tro på att samtliga övriga partiets riksdagsledamöter skulle vara vaccinerade.

         – Jag vet i ärlighetens namn inte om jag tror på att det faktiskt är så. Jag upplever att detta speglas på oss för att våra ledamöter som inte är vaccinerade är ärliga med det. Då får vi ta det, säger Åkesson till DN.”

         Åkesson: Ovaccinerade bör jobba hemifrån » Samnytt

         LÄS ÄVEN: Regeringen lägger 40 miljoner på att söka upp ovaccinerade – ”Alla ska vaccineras”

 • “Trots att den slutgiltiga syntetiska molekylen av till exempel askorbinsyra ser likadan ut vare sig den tillverkas av ekologisk majs eller GMO-majs, så har vi ett ansvar att förskona jorden ifrån tillverkning av de fula GMO-askorbinsyraprodukterna och andra kosttillskott som har tagits fram på liknande sätt.”

  Doktor Tom Cowan hävdar att det trots den kemiska likheten finns viktiga skillnader vilket gör att det inte bara är av omtanke om jorden man bör välja det ekologiska.

  • Bra exempel är svartmögelodlad citronsyra som är normal molekyl enl livsmedelsverkets experter trots att allergiker reagerar. Vem vill få in statliga lobbyisters “expertkunskap” direkt i blodbanan?

   “Kan citronsyra ge allergiska reaktioner?

   Nej, man kan inte vara allergisk mot citronsyra.

   Citronsyra produceras naturligt i våra celler, som ett sätt att ge cellerna energi. Vid allergi reagerar man på proteiner och citronsyra är inte ett protein.

   Vi hör från konsumenter och ser på sociala medier att en del personer ändå uppger att de reagerar på citronsyra men vi kan alltså inte säga vad det beror på.”

   https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillsatser-e-nummer/antioxidanter/citronsyra?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 • Stensjö tar även upp de kontaminerade gurgeltesterna som smittade folk med corona. Vi har samma leverantör i Sverige. Och i västra götaland har de köpt in miljoner. Hoppas inte smittspridningen just nu i västra götaland bland ungdomar har ett samband med dessa tester i skolan.

   • Ett läckt dokument uppbrutet av Twitteranvändaren Ehden avslöjar de chockerande villkoren i Pfizers internationella covid-19-vaccinavtal.
   • Länder som köper Pfizers covid-19-skott måste erkänna att “Pfizers ansträngningar att utveckla och tillverka produkten” är “föremål för betydande risker och osäkerhetsfaktorer”.
   • I händelse av att ett läkemedel eller annan behandling kommer ut som kan förebygga, behandla eller bota covid-19 står avtalet fast, och landet måste fullfölja sin vaccinorder.
   • Medan COVID-19-vacciner är “gratis” att få i USA, betalas de av skattebetalarnas dollar till en hastighet av $ 19.50 per dos – Albanien, det läckta kontraktet avslöjade, betalade $ 12 per dos.
   • Köparen av Pfizers COVID-19-vaccin måste också erkänna två fakta som till stor del har borstats under mattan: både deras effektivitet och risker är okända.
   • Köpare måste också “gottgöra, försvara och hålla ofarliga Pfizer … från och mot alla stämningar, krav, åtgärder, krav, förluster, skador, skulder, förlikningar, påföljder, böter, kostnader och utgifter … som härrör från, avser eller härrör från vaccinet.”

   Läckt dokument avslöjar “chockerande” villkor för Pfizers internationella vaccinavtal • Barns hälsoskydd (childrenshealthdefense.org)

  • Låter som något sannolikt eftersom de tjatar om hur en påstådd smittspridning ökar bland de yngre så att de ska kunna rättfärdiga “vaccinering” av dem med. Alla ska med…

   • Snacka om skrämselpropaganda istället för information till medborgarna
    om vår självklara valfrihet vi skall informeras om enl Resolutionen 2361. 

    Media gör istället allt för att skrämma oss till “vaccinering”, men tänk efter!

    Man basunerar ut att intensivvårdsavdelningar (IVA) “går på knäna”,
    att belastningen på sjukhusens personal är enorm, och att det är de ovaccinerade som skapar problemet.
    I statistiken kan vi bara få fake-news, t ex om någon dör efter att ha fått sprutan, inom 1-14 dygn, så anses denne ha dött av covid-19.

    https://stefanwhilde.se/2021/09/01/medias-skramporr-alltmer-desperat/

    Liknande bedrägeri har erkänts i USA.

    08/16/21

    BIG PHARMA › VIEWS
    How CDC Manipulated Data to Create ‘Pandemic of the Unvaxxed’ NarrativeAccording to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the unvaccinated make up 95% to 99% of COVID hospitalizations. But in a news clip shared by Fox News host Laura Ingraham, CDC Director Dr. Rochelle Walensky reveals how that data is “grossly misleading.”

    https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-manipulated-data-create-pandemic-unvaxxed-narrative/

    • Stöd för frivilligt “vaccin” beslut även enligt FDA:s eget faktablad.

     “När FDA meddelade fullt godkännande av Pfizers Comirnaty COVID-vaccin förutspådde media en lavin av mandat – men FDA: s eget faktablad för vaccinet säger att det är “ditt val att ta emot eller inte ta emot” vaccinet.”

     Här är varför ingen kan tvinga dig att ta Pfizers nyligen “godkända” comirnaty vaccin • Barns hälsoskydd (childrenshealthdefense.org)

     • Trots att svensk grundlag förbjuder diskriminering samt att:

      “Resolutionen 2361 slår fast att alla EU:s 47 medlemsstater måste informera medborgarna om att det är frivilligt att vaccinera sig till exempel med covidvaccin och att personer som väljer att avstå vaccinationer inte får särbehandlas”

      “Majoritet av partierna öppna för att införa vaccinpass i Sverige

      2021 09 09

      En klar majoritet av partierna säger ja till att införa vaccinpass i Sverige eller är positiva till att granska hur vaccinpass kan införas.”

      Bara Vänsterpartiet säger nej enligt en enkät som SVT genomfört.


      Vänsterpartiet
      Är det enda partiet som säger blankt nej till vaccinpass. 

      – Det är lätt att säga vi vill ha covidpass överallt, men det måste ju också finnas någon slags fakta att utgå ifrån. Och vi tycker inte riktigt att vi har den, säger V:s talesperson Karin Rågsjö till SVT..”

      https://marcusoscarsson.se/just-nu-majoritet-av-partierna-oppna-for-att-infora-vaccinpass-i-sverige/

      • Kul att ett av skräp-partierna säger sig vara emot covidpass…!

       Good cop, bad cop…

       Min förhoppning är att det blir auktion på ALLA de billiga restpartierna.

       Då ska jag, tillämpa fiendens strategi:

       Jag ska bjuda till och köpa upp dem och sedan – med en suck av lättnad – lägga ner hela skiten.

       • Ja eller rättare sagt tråkigt att övriga skräppartier
        är så korrumperade att de inte rakt och ärligt kan avfärda häxprov “vaccinpass” el särbehandling.

        Peter Wallenbergutbildade Marcus Oscarsson går så långt som anspelning på skuld och skam och för att sälja högst tvivelaktigt “vaccin” , men får mothugg.

        Marcus Oscarsson

        “JUST NU: Ovaccinerad vårdpersonal smittar de äldre på äldreboenden”

        Vad anser du om personal inom sjukvård och äldreomsorg som struntar i vaccineringen?

        • Känns förfärligt
        • 38.26%
        • (8107 röster)
        • Känns inte bra
        • 3.87%
        • (821 röster)
        • Medel
        • 0.67%
        • (143 röster)
        • Känns okej
        • 14.85%
        • (3148 röster)
        • Känns jättebra
        • 42.34%
        • (8973 röster)

        https://marcusoscarsson.se/just-nu-ovaccinerad-vardpersonal-smittar-de-aldre-pa-aldreboenden/

        • Jag pratade nyligen med en naturligt klok människa i min bekantskaps-krets, som tyvärr inte är särskilt välinformerad.

         Hon hade köpt detta med att ovaccinerade är farliga för andra.

         Men det tog inte ens en minut att få henne att förstå att hon hade blivit grundlurad av Tv.

         SLUTSATS:

         Vi behöver vända oss till de som har ett gott förstånd och inte slösa våra ansträngningar på de tröga.

         De kloka kommer att hjälpa oss att övertyga de tröga i ett nu.

        • relaterat

         “Det är uppenbart att svenska massmedier som Aftonbladet, Bonnierpressen nu med DN i spetsen och SVTs nyhetsredaktioner bedriver en samfälld kampanj mot vaxmotståndare.

         TEXT: BÖRJE PERATT

         “Huruvida det är en lydig härmfågelinsats (operation Mockingbird) eller pressreleaser från hydran är kanske inte viktigt i nuläget. Det är lätt att konstatera att det är en samordnad strategi iscensatt av främmande fientlig makt vilket rubriceras Högförräderi. Aftonbladet, Bonnierpressen och Public Service (SVT) blir här kollaboratörer dvs landsförrädare.”

         https://humanismkunskap.org/2021/09/06/massmediernas-forraderi-mot-svenska-folket/

 • Särbehandling är ett faktum. Krav på vaccinationspass för att göra diverse saker. Behöva betala för antigentest medan de vaccinerade åker gratis samt inte behöver ta en virustest och kan sprida smitta. Verkligen frihetsbegränsande särbehandling. Man känner sig tvingad av alla påtryckningar men kallas för div saker såsom, konspirationsteori , foliehattar, antivaccers. Mobbing på hög nivå.

  • Carina, du uttrycker precis vad jag och många andra känner.

   Man försöker skrämmas och stigmatisera alla som inte lydigt låter sig föras fram till slaktplatsen.

   Jävligt bra sammanfattat och föredömligt kort.

 • Särbehandling är ett faktum. Krav på vaccinationspass för att göra diverse saker. Behöva betala för antigentest medan de vaccinerade åker gratis samt inte behöver ta en virustest och kan sprida smitta. Verkligen frihetsbegränsande särbehandling. Man känner sig tvingad av alla påtryckningar men kallas för div saker såsom, konspirationsteori , foliehattar, antivaccers. Mobbing på hög nivå.

  • Carina, du uttrycker precis vad jag och många andra känner.

   Man försöker skrämmas och stigmatisera alla som inte lydigt låter sig föras fram till slaktplatsen.

   Jävligt bra sammanfattat och föredömligt kort.

 • En käck tjänstekvinnas försäkran som fått lite skräck…?

  “Magdalena Emreus: ingen i Sverige ska behöva utsättas för negativ särbehandling.”
  Men så …

  Magdalena Emreus säger att hon inte kan reglerna, men att hon ska kolla upp vad som gäller, men att det kanske råder andra regler för en vårdanställd som träffar patienter. När Stensjö frågar igen om varför ingen blivit informerad om att det finns en EU-resolution som reglerar vaccination och att betydelsen av denna regel inte framförts till EU-medborgarna i Sverige väljer Magdalena Emreus att undvika att svara. Hon säger att det kanske inte är en EU-fråga utan en fråga för Socialdepartementet eller Justitiedepartmentet om hanterar rättigheter och skyldigheter.

  Går det ihop?

  • Ja varför skulle annat gälla för vårdpersonal? Du kan ju oavsett vaccad el inte smitta och bli smittad. Jag har valt att inte vaccinera mig. Är sjuksköterska och går det så långt att jag inte får jobba får det bli så. Ingen ska tvinga mig till ett frivilligt ingrepp på min kropp.

   • Mycket klokt – och ni inom den
    sjuka “vården” har ett enormt ansvar även för andra!

    I en del länder tvångsvaccineras barn redan.

  • Ja Martin Stensjös frågor om EU-resolutionen 2361 till Hans Dahlgrens politiska talesperson Magdalena Emreus visar hur hon spelar som att hon nu skulle delgivits något okänt.

   Okunskapen är naturligtvis oäkta eftersom Emreus inte vidtar informationsåtgärd för att rätta till det farliga förbiseende som regeringen begår mot svenska folket i pågående påtryckningar om att alla bör bli försökspersoner i vaccinexperiment.

   36 § Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.

   Förvaltningslag (2017:900) – Riksdagen

   Varför söka efter Reuters åsikt när förbiseendet ska hanteras av makten i huset och denna viktiga information snabbt måste meddelas via SVT/media?

   Vidare anser jag att serviceskyldigheten brister när Martin Stensjö hänvisas att ringa runt själv på måfå bland myndigheter istället för att Magdalena Emreus slår larm om detta allvarliga missförhållande och direkt informerar medborgarna om att vaccinering är frivillig enl resolution 2361 och att ovaccinerad ej får särbehandlas.

   Lag (2006:306). Myndigheternas serviceskyldighet. 4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som …

   Förvaltningslag (1986:223) Svensk författningssamlinghttps://www.riksdagen.se › svensk-forfattningssamling

   • Magnus, toppen att du informerar om den förvaltningsrättsliga aspekten av detta. Jag är helt enig med dig om § 36 MEN som framgår så står det får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.”

    Dvs det är inget “skall krav” som MÅSTE följas, och så förhåller det sig på många områden där myndigheter och politiker har ansvaret. Resultatet blir att att alla myndighetsutövare och politiker högaktningsfullt skiter i all svensk lagstiftning och alla överstående EU-regler.

    Jag har för länge sedan (i slutet av Maj) gjort en intervju med Jesper Johansson om det här fenomenet men tyvärr har den av för mig oförklarlig anledning förblivit opublicerad.

    De vilka vill se denna intervju kan ju maila eller påminna Jesper Johansson så att han publicerar denna intervju där detta problem penetreras.

    johansson.jesper83@yahoo.com

    • Jo men detta förklarar bara att tjänstemannen ej är förhindrad att göra självrättelser i arbetet med att betjäna folket enl grundkrav.

     Allmänna krav på handläggningen av ärenden
     7 §  Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen skall myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om sådana behövs. Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra.

     https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-1986223_sfs-1986-223

  • Dom bryr sig bara om EU-resolutioner när de sammanfaller med vad de själva vill ha utfört. Annars, not so much.

    • Är det inte denna hyllade intervju som du tänker på?

     Jan Norberg klär av utnämningsmakten i Sverige i en välplanerad “kupp”

     Jan Norberg som tidigare arbetat som effektiviseringskonsult inom näringslivet kommenterar den allt mer ökande politiseringen av svenska myndigheter. Norberg intervjuas av den reportern Jesper Johansson. Läs artikeln: https://newsvoice.se/2021/07/jan-norb

     NewsVoice.se är en oberoende debatt- och nyhetskanal.

     https://www.youtube.com/watch?v=nMlJUL0MVnc

     • Magnus, nej det är inte den intervju du anger ovan.

      Det är en annan intervju som jag åsyftar där vi tar upp just hur inkonsekvent Sverige agerar när det gäller EU-rätten.

      Kontakta Jesper Johansson och fråga när den publiceras.

 • En käck tjänstekvinnas försäkran som fått lite skräck…?

  “Magdalena Emreus: ingen i Sverige ska behöva utsättas för negativ särbehandling.”
  Men så …

  Magdalena Emreus säger att hon inte kan reglerna, men att hon ska kolla upp vad som gäller, men att det kanske råder andra regler för en vårdanställd som träffar patienter. När Stensjö frågar igen om varför ingen blivit informerad om att det finns en EU-resolution som reglerar vaccination och att betydelsen av denna regel inte framförts till EU-medborgarna i Sverige väljer Magdalena Emreus att undvika att svara. Hon säger att det kanske inte är en EU-fråga utan en fråga för Socialdepartementet eller Justitiedepartmentet om hanterar rättigheter och skyldigheter.

  Går det ihop?

  • Ja varför skulle annat gälla för vårdpersonal? Du kan ju oavsett vaccad el inte smitta och bli smittad. Jag har valt att inte vaccinera mig. Är sjuksköterska och går det så långt att jag inte får jobba får det bli så. Ingen ska tvinga mig till ett frivilligt ingrepp på min kropp.

   • Mycket klokt – och ni inom den
    sjuka “vården” har ett enormt ansvar även för andra!

    I en del länder tvångsvaccineras barn redan.

  • Ja Martin Stensjös frågor om EU-resolutionen 2361 till Hans Dahlgrens politiska talesperson Magdalena Emreus visar hur hon spelar som att hon nu skulle delgivits något okänt.

   Okunskapen är naturligtvis oäkta eftersom Emreus inte vidtar informationsåtgärd för att rätta till det farliga förbiseende som regeringen begår mot svenska folket i pågående påtryckningar om att alla bör bli försökspersoner i vaccinexperiment.

   36 § Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.

   Förvaltningslag (2017:900) – Riksdagen

   Varför söka efter Reuters åsikt när förbiseendet ska hanteras av makten i huset och denna viktiga information snabbt måste meddelas via SVT/media?

   Vidare anser jag att serviceskyldigheten brister när Martin Stensjö hänvisas att ringa runt själv på måfå bland myndigheter istället för att Magdalena Emreus slår larm om detta allvarliga missförhållande och direkt informerar medborgarna om att vaccinering är frivillig enl resolution 2361 och att ovaccinerad ej får särbehandlas.

   Lag (2006:306). Myndigheternas serviceskyldighet. 4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som …

   Förvaltningslag (1986:223) Svensk författningssamlinghttps://www.riksdagen.se › svensk-forfattningssamling

   • Magnus, toppen att du informerar om den förvaltningsrättsliga aspekten av detta. Jag är helt enig med dig om § 36 MEN som framgår så står det får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.”

    Dvs det är inget “skall krav” som MÅSTE följas, och så förhåller det sig på många områden där myndigheter och politiker har ansvaret. Resultatet blir att att alla myndighetsutövare och politiker högaktningsfullt skiter i all svensk lagstiftning och alla överstående EU-regler.

    Jag har för länge sedan (i slutet av Maj) gjort en intervju med Jesper Johansson om det här fenomenet men tyvärr har den av för mig oförklarlig anledning förblivit opublicerad.

    De vilka vill se denna intervju kan ju maila eller påminna Jesper Johansson så att han publicerar denna intervju där detta problem penetreras.

    johansson.jesper83@yahoo.com

    • Jo men detta förklarar bara att tjänstemannen ej är förhindrad att göra självrättelser i arbetet med att betjäna folket enl grundkrav.

     Allmänna krav på handläggningen av ärenden
     7 §  Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen skall myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om sådana behövs. Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra.

     https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-1986223_sfs-1986-223

  • Dom bryr sig bara om EU-resolutioner när de sammanfaller med vad de själva vill ha utfört. Annars, not so much.

    • Är det inte denna hyllade intervju som du tänker på?

     Jan Norberg klär av utnämningsmakten i Sverige i en välplanerad “kupp”

     Jan Norberg som tidigare arbetat som effektiviseringskonsult inom näringslivet kommenterar den allt mer ökande politiseringen av svenska myndigheter. Norberg intervjuas av den reportern Jesper Johansson. Läs artikeln: https://newsvoice.se/2021/07/jan-norb

     NewsVoice.se är en oberoende debatt- och nyhetskanal.

     https://www.youtube.com/watch?v=nMlJUL0MVnc

     • Magnus, nej det är inte den intervju du anger ovan.

      Det är en annan intervju som jag åsyftar där vi tar upp just hur inkonsekvent Sverige agerar när det gäller EU-rätten.

      Kontakta Jesper Johansson och fråga när den publiceras.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *