Opinion: Falskflaggade covidinjektioner gör oss irreversibelt transhumana

publicerad 8 oktober 2021
- av Jens Jerndal
Ex Machina - Wallpaper

OPINION. För att förstå vad som händer nu, varför det händer, och vad som är dess sedan länge noggrant planerade syfte, är det nödvändigt att höja blicken, vidga synfältet, och koppla ihop olika till synes orelaterade faktorer till en större sammanhängande bild i både rum och tid.  Först då framträder de dolda motiven bakom den nu kulminerande globala kuppen, och dess minst sagt gastkramande slutmål.

Text: Jens Jerndal | Bild: Var går gränsen mellan transhumanitet och robotar? Foto från filmen Ex Machina

Det är närmast ofattbara konsekvenser vi står inför, om vi inte nu blixtsnabbt vaknar upp ur vår medieskapade trance och sätter stopp för den här utvecklingen.

De flesta oberoende läkare och vetenskapsmän som kämpar mot den bluff och det vansinne som har släppts loss över oss i och med den så kallade Covid-pandemin verkar inte vara medvetna om bakgrunden och avsikten med det hela, med andra ord den större bilden. De tycks hittills ofta ha utgått från att det bara kan handla om felbedömningar, misstag eller slarv hos forskare och läkemedelstillverkare. Eller beträffande de ansvariga gärningsmännen och deras marionetter bland politiker och hälsomyndigheter, om hänsynslös och kortsiktig girighet efter pengar och makt, som denna gång bara gått till överdrift.

 

Men med de nämnda förklaringarna går ekvationen faktiskt inte ut. Varför har man avsiktligt låtit patienter på sjukhus över hela världen dö, när de lätt hade kunnat botas? – Och dessutom på allt sätt blåst upp dödssiffrorna för Covid med falska dödsattester och falska tests? –

Varför insisterar man – mot all empirisk vetenskap, all erfarenhet och allt sunt förnuft – att ALLA måste vaccineras mot Covid? – Även sådana som redan uppnått långt bättre livstids immunitet mot Covid än något vaccin kan ge, genom att ha genomgått och övervunnit sjukdomen. Och även barn, ända från födelsen, som inte löper någon som helst risk att ens smittas av Covid, och långt mindre att dö av det. Trots de väldokumenterade – men officiellt mörkade – riskerna att dö eller få sina liv förstörda av vaccinet. Vilket för barn och unga människor betyder att risken att dö av vaccinet är många gånger större, än risken att dö av Covid, som med existerande rätt behandling är NOLL.

Det finns inget acceptabelt argument för detta, vilket med enkel logik betyder att det finns bakomliggande motiv, som inte redovisas. Och det betyder i sin tur att det är dags att ”dra öronen åt sig”.

Visst handlar det om ofattbara vinster för tillverkarna av dessa genmanipulerande giftiga ”vaccin”. Pengar som tas från den skattebetalande allmänheten via deras regeringar. Men i det här fallet är vinster i klassen tusentals miljarder dollars bara en bisak. Den verkliga konspirationen är MYCKET större – och mycket hemskare – än så.

I det följande vill jag bara övergripande redogöra för de viktigaste milstolparna i den utveckling som lett fram till dagens situation, som annars kan vara omöjlig att förstå och acceptera.  Att i detalj redogöra för hela bakgrunden till det som nu sker är omöjligt i en tidningsartikel. För det krävs en hel bok.

Den boken finns faktiskt, och jag informerar närmare om den i slutet av artikeln.

Ännu har vi en smal chans att stoppa och vända denna utveckling i positiv riktning, om vi går samman tillräckligt många, skärper oss, och agerar tillräckligt snabbt och bestämt med passivt motstånd.

Allt började med en idé från John D Rockefeller runt 1900 om att skapa ett medicinskt globalt monopol, i likhet med hans oljemonopol.

Sedan växte det till ett allomfattande socialt ingenjörsprojekt som omfattar hela världen, med särskild uppmärksamhet på att kontrollera utbildningen, praktiskt taget från födseln, genom att kontrollera alla utbildningsinstitutioner och all utbildningspolitik, och sedan uppfinna “feminismen” och tvinga ut kvinnor i yrkesarbete så att de skulle bli tvungna att lämna sina barn, praktiskt taget från det att de är ett år gamla eller så, att handhas av människor som hade utbildats och hjärntvättats med Rockefellers idéer.

Därefter måste även media, underhållning, Hollywood, pop- och rockmusik etc. manipuleras och kontrolleras. Och man har varit otroligt framgångsrik med detta. Idag kontrolleras så gott som allt vad mainstream media heter, av globalistkonspirationen.

Snart skapades också globala livsmedelsindustrier som producerar mat som gör människor sjuka,  vilket gynnar det medicinska monopolet Big Pharma. Detta Rockefeller-skapade monopol kontrollerar den falska vetenskap som kallas modern västerländsk skolmedicin, liksom all medicinsk behandling, där det är förbjudet att bota någon. Man vill i stället skapa livstidskunder av dyra mediciner och behandlingar.

Krig har naturligtvis varit en grundpelare i den övergripande politiken och en av de viktigaste inkomst- och maktkällorna för den globala kärnmakten.  I vårt penningbaserade samhälle ligger denna globala makt till stor del hos finanssystemet och centralbankerna, och allt detta kontrolleras i hemlighet från skuggorna av Rockefeller-sfären och – ännu mer kraftfullt – av den ännu mindre synliga och mycket äldre och mer grundläggande maktsfär som utgår från bankirfamiljen Rothschild.

FN skapades efter andra världskriget på initiativ av David Rockefeller i avsikt att så småningom fungera som en global regering över en planet utan nationella gränser eller identiteter. Med en världsarmé för att kontrollera hela planeten. Slagordet skulle vara “Inga fler krig, utan världsfred och överflöd för alla”. – Vilket naturligtvis bara var en hycklande propagandafras för att få allas stöd.

John D. Rockefeller och Rockefeller Center i New York
John D. Rockefeller (foto: Oscar White, cirka 1900) och Rockefeller Center (foto: David Shankbone). Licenser: public domain respektive CC BY 2.5. Fotona är beskurna och monterade.

Det var också Rockefeller-sfären som tog initiativet till Världshälsoorganisationen (WHO), som nu drivs med finansiering av Bill Gates.

Det finns en hel del dokumentation om detta som inte är särskilt svår att hitta, om man letar. Men de flesta människor får all sin information från mainstreammedia, inte minst från TV, som i allt högre grad kontrolleras av samma makthavare. Detta gäller även nyhetsbyråerna Reuters, Associated Press m.fl. från vilka de flesta mainstream-medier världen över kopierar alla sina nyheter. Därför får man numera exakt samma falska nyheter över hela världen, ord för ord.

Målet för Rockefellers sociala ingenjörsprojekt kom att kallas New World Order, ett begrepp som lanserades officiellt av George Bush Sr. i egenskap av USA:s president i ett känslosamt tal inför den gemensamma kongressen och senaten den 11 september 1990, exakt på dagen 11 år före det interna terroristjobb som kort och gott kallas “9/11”.

Observera också valet av datum för att utlysa Covid-“pandemin”: Den 11 mars, exakt motpol i kalendern till 11 september, och samma datum som den stora terroristattacken mot centralstationen i Madrid 2004, strax före ett avgörande parlamentsval, och samma datum som tsunamin i Japan 2011, som orsakade härdsmälta i tre kärnkraftsverk, förmodligen avsiktligt orsakade genom HAARP-teknologin för att straffa Japans dåvarande premiärminister för olydnad mot den globala djupa statens order.

Jodå, teknologin att framkalla jordbävningar var som helst, när som helst, finns verkligen. Den kallas HAARP och är en vidareutveckling av Nikola Teslas uppfinningar för hundra år sedan. Och därtill ligger anläggningen som kan provocera sådan massförstörelse, längst i norr på svenskt, norskt och finskt territorium. Utan att befolkningarna i dessa länder vet om det.

1990 blev en avgörande tidpunkt för att få NWO-pojektet aktivt och på steroid-agenda, när man hade lyckats finansiellt krossa Sovjetunionen och rasera Berlinmuren, och när man trodde – lyckligtvis felaktigt – att det bara var att ta över hela Sovjet-imperiet genom Boris Yeltsin.

Det var också då offensiven mot muslimska länder och Mellanöstern inleddes med det första Irakkriget. Djupa infiltrationer har sedan dess skett över hela den muslimska världen för att skapa spänningar och hat mellan muslimer och andra religioner eller nationaliteter, och för att få folkligt stöd för den amerikansk-israeliska planen att “ta ut” sju muslimska länder i Mellanöstern och Nordafrika inom fem år, vilket den pensionerade amerikanska generalen Wesley Clark vittnat om 2001.

Nästa stora steg var FN-konferensen 1992 i Rio de Janeiro, som ledde till “Agenda 21” med hänvisning till 21:a århundradet,  och sedan Agenda 2030, som handlar om ett partiellt eller halvvägs mål för det nu snabbt annalkande året 2030. Detta årtal lyfts nu också fram av Klaus Schwab och World Economic Forum, en av de viktigaste synliga drivkrafterna bakom denna superkriminella globala kupp. Och det var förstås David Rockefeller som tog initiativet till Rio-konferensen, och lät sin nära medarbetare Maurice Strong organisera och leda konferensen.

Klimatbluffen är en annan del av denna agenda, som avsiktligt har det gemensamt med pandemier, att ingendera respekterar nationella gränser och därför sägs kräva en global lösning av en diktatorisk global makt.

Eugenik, som innebär en planerad drastisk minskning av för ”Eliten” icke-önskvärda delar av befolkningen, har funnits på dagordningen åtminstone sedan 1930-talet. Den “globala eliten” drabbades av panik vid tanken på okontrollerade svältande massor som inte hade något att förlora, och som kunde med dödsförakt attackera och förstöra deras palats och döda dem.

Ett avfolkningsprogram i kubik och på steroider har idag redan rullats ut under den falska etiketten “vacciner” som påstått enda sätt att få kontroll över Covid-”pandemin”. Det är upplagt som en flerstegsraket och har två huvudsakliga syften:

FÖRSTA SYFTET är att i flera steg – på kort, medellång och lång sikt – avliva en stor del av befolkningen genom effekterna av de injicerade s.k. spikproteinerna, som bl.a. orsakar blodproppar, hjärtskador och autoimmuna överreaktioner med dödlig utgång.  Medan man skyller på den okontrollerbara “pandemin”, och bara öser på med påspädningssprutor och nya ”vaccin” för de nya ”varianter” av viruset man hittar på.

Att pressen är korrumperad och styrd nog att skamlöst och grovt kriminellt driva medborgarna in i detta hälsohelvete med förlorade liv, som vaccineringarna hotar skapa, må vara mänskligt förståeligt, men att våra svenska myndigheter och hela hälsovårdspersonalen med få undantag accepterar att medverka i detta makabra folkmordsprogram är för mig totalt ofattbart.

Att det rör sig om ett i stort sett otestat ”experiment” med genmanipulation, där långtidseffekterna är totalt okända, är ju ingen hemlighet. Inte ens vaccintillverkarna själva har kunnat förneka det, även om de ljuger beträffande både säkerhet och effektivitet på grundval av näst intill obefintliga studier, som även i sin begränsade omfattning aldrig påståtts avslutade förrän 2023.

Vem kan ”godkänna” ett vaccin att pådyvlas allmänheten under sådana omständigheter? – Utan att de utsatta informeras om detta och om de enorma, och till stor del okända riskerna dessa injektioner innebär. Vilket allt direkt strider mot inte bara våra grundlagar, etiklagar och miljöbalkens försiktighetsprincip, utan även mot EU:s lagar och mot flera internationella konventioner, däribland Nürnbergkonventionen. Och alltså utgör grova, klart straffbara brott.

ANDRA SYFTET med vaccinerna är att trådlöst koppla upp alla överlevande till en kontrollcentral, genom elektromagnetiska nanorobotar i alla “vaccinerade” människors kroppar.  Därav den odeklarerade grafenoxiden i injektionerna. Nano-robotarna kommunicerar sedan via det nya 5G-nätverket med kontrollcentralen, som troligen kommer att drivas av algoritmer, snarare än manuellt av onda mänskliga teknokratiska beslutsfattare.

Detta är orsaken till det frenetiska trycket på både att vaccinera alla, och att “rulla ut” 5G-nätet utan någon verklig information eller diskussion om hälsorisker och andra faror. I stor utsträckning under “lockdowns”, så att folk inte skulle märka det så mycket.

5G har flera användningsområden i detta system

För det första skadar den generellt allt biologiskt liv, mycket mer än 4G och tidigare nivåer, vilket på lång sikt kan äventyra allt liv på planeten, bl.a genom ekologiska affekter.

För det andra kan den användas till att individuellt kontrollera och skada människor trådlöst på många olika sätt; döda dem, göra dem vansinniga, orsaka olika fysiska, mentala och känslomässiga tillstånd och känslor, samt t.ex. orsaka blodproppar, för vilket frekvensen 60 GigaHerz kan användas.

Blodpoppar är en av effekterna av infektion med Covid-19, och de drabbar nu ”vaccinerade” i betydande omfattning. Blodpropparna kan i sin tur orsaka död, förlamning, andra neurologiska funktionshinder, blindhet, stroke osv. Allt detta är nu sedan länge välkända fakta, men trots det fortsätter svenska myndigheter och hälsovårdspersonal att ”vaccinera” troskyldiga medmänniskor med försäkran att vaccinerna är både säkra och effektiva. En grövre lögn är svår att föreställa sig.

Att vaccinera en hel världsbefolkning till sista mannen, kvinnan och barnet mitt under en pågående pandemi (om det nu hade rört sig om en verklig pandemi, vilket det inte gör) är vetenskapligt sett rent vansinne! – Som flera ledande konventionella vaccinexperter har påpekat, vilket naturligtvis censurerats av myndigheter och mainstream media.

Och nu erkänns det öppet att dessa “vacciner” varken skyddar mot något virus eller förhindrar dess spridning!  – Varför skall då ALLA tvingas vaccinera sig med dessa galna risker?

Alarmet om nya “varianter” som är resistenta mot det ursprungliga “vaccinet” och därför kräver upprepade sprutor eller nya vaccin, är bara ännu en grov lögn. Sanningen är att dessa nya “vågor” med “varianter” av det hypotetiska Covid-viruset bara är de avsedda effekterna – och inte några oönskade “biverkningar” – av de genförändrande injektioner man lögnaktigt kallar “vaccin”.

Thailand är ett perfekt exempel

Till november 2020 – efter elva månader av ”pandemi” – hade bara 60 dödsfall tillskrivits Covid. I ett land med mer än 70 miljoner invånare. Av vilka mer än 9 miljoner lever tätt och trångt i Bangkok. Detta är INGENTING. Som jämförelse orsakar enbart trafiken cirka 30 000 dödsfall per år i Thailand. Men vägarna stängs inte av för det!

Naturligtvis lydde de thailändska myndigheterna ändå sin ”Master´s Voice” och drog igång en vaccineringskampanj i december 2020 på samma sätt som i resten av världen. Så i stället för att fira att de lyckosamt undgått en planterad “pandemi” och återgå till ett öppet, hälsosamt och välmående samhälle under 2020, valde Thailand att “vaccinera” sig till sjukdom med ekonomisk, social, nationell och personlig misär och isolering, från och med slutet av 2020.

Thailand har nog också världsrekord nu i fråga om hårda restriktioner, t.ex. när det gäller skyldigheten att bära ansiktsmask hela tiden och överallt, även för barn från 4 år eller så, med groteska böteshot för alla som påträffas utan mask. Trots att vetenskapen fastlagt att dessa masker inte på något sätt skyddar mot virussmitta, och dessutom skadar bärarna allvarligt, både fysiskt och psykiskt.  Vilket naturligtvis är den verkliga orsaken till att de påbjudits.

Resultat: Så snart “vaccinationerna” hade börjat, beslöt “Covid” att slå till mot Thailand. Och nu är den officiella berättelsen i medierna att Thailand har drabbats av en fruktansvärd våg av Covid, som orsakat mängder av dödsfall, och att landet måste stängas ner eller begränsas kraftigt på obestämd tid. Och att alla nu måste “vaccineras” för att stoppa “pandemin”.

När sanningen är att alla de som nu verkligen blir sjuka och dör gör det på grund av “vaccinet”.

Den transhumanistiska agendan

Berättelsen skulle inte vara komplett utan att nämna den transhumanistiska agendan, som är intimt kopplad till det som just nu sker. Den grundar sig på de makthavande psykopaternas brist på empati och andra mänskliga känslor och värderingar (=definitionen på psykopati). Samtidigt är de rädda för att dö, eftersom de är stenhårda materialister.

Dessutom är de så omedvetna, att de inte förstår Naturens eller Skapelsens överlägsna intelligens, utan de vill själva vara gudar och tror sig med mänsklig ingenjörskonst kunna förbättra och ersätta vad Gud eller Naturen skapat och finjusterat under miljardtals år.

Därför berör de dem inte att mörda 90% av jordens befolkning för deras egen säkerhet och bekvämlighet och göra resten till deras zombie-liknande slavar. Allt detta kan man läsa sig till i deras egna dokument, även om de inte formulerar sig lika tydligt och rakt på sak som jag gör här.

Transhumanism innebär digital sammankoppling av alla människors hjärnor med en central dator. Vi har alla hört om Internet of Things  (IoT), och i framtiden avses även alla människor kopplas upp till ”Molnet” på samma sätt. Kruxet är bara att den teoretiskt permanenta tillgången till all datorkraft och artificiell intelligens som finns, kommer att kosta oss varje uns av frihet och kontroll över tankar och känslor.

World Economic Forum: "You'll own nothing and you'll will be happy".
World Economic Forum: “You’ll own nothing and you’ll will be happy”.

Som Klaus Schwab i The Great Reset så självbelåtet överlägset uttrycker det:Ni kommer inte att äga någonting, och ni kommer att vara lyckliga”.  Dvs. så länge datorerna programmerar oss att vara lyckliga, oavsett våra omständigheter! – Och ingen har frågat oss andra, ännu så länge mänskliga varelser, om vi vill vara ”lyckliga” under sådana omständigheter.

Ett annat sätt är att locka oss med evigt virtuellt liv med gení-status, men utan fysisk kropp, utan kön, utan sex, utan familj, utan egna känslor (bara de som datorn framkallar hos oss).    Är inte det vad vi alla går och drömmer om? – Vi, som i motsats till psykopaterna, fortfarande är i kontakt med mänskliga känslor och en osynlig andlig dimension av tillvaron.

Tror du att jag skämtar eller blivit skvatt galen? –  Om du inte redan sett den, sök då på Google (eller SVT) den svenska dokuserien ”År 1 miljon – berättelsen om din framtid” som på fullt allvar talar om en transhumanistisk framtid. Och var så säker; den är ett led i den propagandaoffensiv som ”makten” försöker hjärntvätta oss med, så att vi skall gå med på deras vansinne, tills vi inte längre har något val.

Förtexten till avsnitt 3, låter så här:

Det verkar som om mänskligheten är redo att ta nästa kliv. Vi är på väg att lämna våra fysiska kroppar för att bli helt digitala. När vi lever i en gigantisk dator blir allting enklare: Här finns inga sjukdomar, inget lidande, ingen död. Så följ med in i framtiden och ladda upp dig till ett bättre liv – när vi går ihop med AI, får evigt liv och bosätter oss över hela galaxen.” –

Men har ”mänskligheten” tillfrågats om vad den vill?

Text: Jens Jerndal

Relaterat

  • För mer information om transhumanismen se min artikel i NewsVoice: Jens Jerndal: Stop the Transhumanist Global Coup
  • Den mest kompletta och bäst dokumenterade bok jag känner till som beskriver bakgrunden till lanseringen av “pandemin” är “Rockefeller – en klimatsmart historia” av Jacob Nordangård. Den blev klar och publicerades på både engelska och svenska i december 2019. Exakt ett år senare kom uppföljaren “Den Globala statskuppen” som utförligt beskriver Covid-förloppet fram till december 2020.
  • Båda böckerna är forskningsbragder som är lika spännande som detektivromaner, trots att allting är noggrant dokumenterat med utförliga referenser.
  • Förlaget där böckerna kan beställas.