Opinion: Falskflaggade covidinjektioner gör oss irreversibelt transhumana

publicerad 8 oktober 2021
- Jens Jerndal
Ex Machina - Wallpaper

OPINION. För att förstå vad som händer nu, varför det händer, och vad som är dess sedan länge noggrant planerade syfte, är det nödvändigt att höja blicken, vidga synfältet, och koppla ihop olika till synes orelaterade faktorer till en större sammanhängande bild i både rum och tid.  Först då framträder de dolda motiven bakom den nu kulminerande globala kuppen, och dess minst sagt gastkramande slutmål.

Text: Jens Jerndal | Bild: Var går gränsen mellan transhumanitet och robotar? Foto från filmen Ex Machina

Det är närmast ofattbara konsekvenser vi står inför, om vi inte nu blixtsnabbt vaknar upp ur vår medieskapade trance och sätter stopp för den här utvecklingen.

De flesta oberoende läkare och vetenskapsmän som kämpar mot den bluff och det vansinne som har släppts loss över oss i och med den så kallade Covid-pandemin verkar inte vara medvetna om bakgrunden och avsikten med det hela, med andra ord den större bilden. De tycks hittills ofta ha utgått från att det bara kan handla om felbedömningar, misstag eller slarv hos forskare och läkemedelstillverkare. Eller beträffande de ansvariga gärningsmännen och deras marionetter bland politiker och hälsomyndigheter, om hänsynslös och kortsiktig girighet efter pengar och makt, som denna gång bara gått till överdrift.

 

Men med de nämnda förklaringarna går ekvationen faktiskt inte ut. Varför har man avsiktligt låtit patienter på sjukhus över hela världen dö, när de lätt hade kunnat botas? – Och dessutom på allt sätt blåst upp dödssiffrorna för Covid med falska dödsattester och falska tests? –

Varför insisterar man – mot all empirisk vetenskap, all erfarenhet och allt sunt förnuft – att ALLA måste vaccineras mot Covid? – Även sådana som redan uppnått långt bättre livstids immunitet mot Covid än något vaccin kan ge, genom att ha genomgått och övervunnit sjukdomen. Och även barn, ända från födelsen, som inte löper någon som helst risk att ens smittas av Covid, och långt mindre att dö av det. Trots de väldokumenterade – men officiellt mörkade – riskerna att dö eller få sina liv förstörda av vaccinet. Vilket för barn och unga människor betyder att risken att dö av vaccinet är många gånger större, än risken att dö av Covid, som med existerande rätt behandling är NOLL.

Det finns inget acceptabelt argument för detta, vilket med enkel logik betyder att det finns bakomliggande motiv, som inte redovisas. Och det betyder i sin tur att det är dags att ”dra öronen åt sig”.

Visst handlar det om ofattbara vinster för tillverkarna av dessa genmanipulerande giftiga ”vaccin”. Pengar som tas från den skattebetalande allmänheten via deras regeringar. Men i det här fallet är vinster i klassen tusentals miljarder dollars bara en bisak. Den verkliga konspirationen är MYCKET större – och mycket hemskare – än så.

I det följande vill jag bara övergripande redogöra för de viktigaste milstolparna i den utveckling som lett fram till dagens situation, som annars kan vara omöjlig att förstå och acceptera.  Att i detalj redogöra för hela bakgrunden till det som nu sker är omöjligt i en tidningsartikel. För det krävs en hel bok.

Den boken finns faktiskt, och jag informerar närmare om den i slutet av artikeln.

Ännu har vi en smal chans att stoppa och vända denna utveckling i positiv riktning, om vi går samman tillräckligt många, skärper oss, och agerar tillräckligt snabbt och bestämt med passivt motstånd.

Allt började med en idé från John D Rockefeller runt 1900 om att skapa ett medicinskt globalt monopol, i likhet med hans oljemonopol.

Sedan växte det till ett allomfattande socialt ingenjörsprojekt som omfattar hela världen, med särskild uppmärksamhet på att kontrollera utbildningen, praktiskt taget från födseln, genom att kontrollera alla utbildningsinstitutioner och all utbildningspolitik, och sedan uppfinna “feminismen” och tvinga ut kvinnor i yrkesarbete så att de skulle bli tvungna att lämna sina barn, praktiskt taget från det att de är ett år gamla eller så, att handhas av människor som hade utbildats och hjärntvättats med Rockefellers idéer.

Därefter måste även media, underhållning, Hollywood, pop- och rockmusik etc. manipuleras och kontrolleras. Och man har varit otroligt framgångsrik med detta. Idag kontrolleras så gott som allt vad mainstream media heter, av globalistkonspirationen.

Snart skapades också globala livsmedelsindustrier som producerar mat som gör människor sjuka,  vilket gynnar det medicinska monopolet Big Pharma. Detta Rockefeller-skapade monopol kontrollerar den falska vetenskap som kallas modern västerländsk skolmedicin, liksom all medicinsk behandling, där det är förbjudet att bota någon. Man vill i stället skapa livstidskunder av dyra mediciner och behandlingar.

Krig har naturligtvis varit en grundpelare i den övergripande politiken och en av de viktigaste inkomst- och maktkällorna för den globala kärnmakten.  I vårt penningbaserade samhälle ligger denna globala makt till stor del hos finanssystemet och centralbankerna, och allt detta kontrolleras i hemlighet från skuggorna av Rockefeller-sfären och – ännu mer kraftfullt – av den ännu mindre synliga och mycket äldre och mer grundläggande maktsfär som utgår från bankirfamiljen Rothschild.

FN skapades efter andra världskriget på initiativ av David Rockefeller i avsikt att så småningom fungera som en global regering över en planet utan nationella gränser eller identiteter. Med en världsarmé för att kontrollera hela planeten. Slagordet skulle vara “Inga fler krig, utan världsfred och överflöd för alla”. – Vilket naturligtvis bara var en hycklande propagandafras för att få allas stöd.

John D. Rockefeller och Rockefeller Center i New York
John D. Rockefeller (foto: Oscar White, cirka 1900) och Rockefeller Center (foto: David Shankbone). Licenser: public domain respektive CC BY 2.5. Fotona är beskurna och monterade.

Det var också Rockefeller-sfären som tog initiativet till Världshälsoorganisationen (WHO), som nu drivs med finansiering av Bill Gates.

Det finns en hel del dokumentation om detta som inte är särskilt svår att hitta, om man letar. Men de flesta människor får all sin information från mainstreammedia, inte minst från TV, som i allt högre grad kontrolleras av samma makthavare. Detta gäller även nyhetsbyråerna Reuters, Associated Press m.fl. från vilka de flesta mainstream-medier världen över kopierar alla sina nyheter. Därför får man numera exakt samma falska nyheter över hela världen, ord för ord.

Målet för Rockefellers sociala ingenjörsprojekt kom att kallas New World Order, ett begrepp som lanserades officiellt av George Bush Sr. i egenskap av USA:s president i ett känslosamt tal inför den gemensamma kongressen och senaten den 11 september 1990, exakt på dagen 11 år före det interna terroristjobb som kort och gott kallas “9/11”.

Observera också valet av datum för att utlysa Covid-“pandemin”: Den 11 mars, exakt motpol i kalendern till 11 september, och samma datum som den stora terroristattacken mot centralstationen i Madrid 2004, strax före ett avgörande parlamentsval, och samma datum som tsunamin i Japan 2011, som orsakade härdsmälta i tre kärnkraftsverk, förmodligen avsiktligt orsakade genom HAARP-teknologin för att straffa Japans dåvarande premiärminister för olydnad mot den globala djupa statens order.

Jodå, teknologin att framkalla jordbävningar var som helst, när som helst, finns verkligen. Den kallas HAARP och är en vidareutveckling av Nikola Teslas uppfinningar för hundra år sedan. Och därtill ligger anläggningen som kan provocera sådan massförstörelse, längst i norr på svenskt, norskt och finskt territorium. Utan att befolkningarna i dessa länder vet om det.

1990 blev en avgörande tidpunkt för att få NWO-pojektet aktivt och på steroid-agenda, när man hade lyckats finansiellt krossa Sovjetunionen och rasera Berlinmuren, och när man trodde – lyckligtvis felaktigt – att det bara var att ta över hela Sovjet-imperiet genom Boris Yeltsin.

Det var också då offensiven mot muslimska länder och Mellanöstern inleddes med det första Irakkriget. Djupa infiltrationer har sedan dess skett över hela den muslimska världen för att skapa spänningar och hat mellan muslimer och andra religioner eller nationaliteter, och för att få folkligt stöd för den amerikansk-israeliska planen att “ta ut” sju muslimska länder i Mellanöstern och Nordafrika inom fem år, vilket den pensionerade amerikanska generalen Wesley Clark vittnat om 2001.

Nästa stora steg var FN-konferensen 1992 i Rio de Janeiro, som ledde till “Agenda 21” med hänvisning till 21:a århundradet,  och sedan Agenda 2030, som handlar om ett partiellt eller halvvägs mål för det nu snabbt annalkande året 2030. Detta årtal lyfts nu också fram av Klaus Schwab och World Economic Forum, en av de viktigaste synliga drivkrafterna bakom denna superkriminella globala kupp. Och det var förstås David Rockefeller som tog initiativet till Rio-konferensen, och lät sin nära medarbetare Maurice Strong organisera och leda konferensen.

Klimatbluffen är en annan del av denna agenda, som avsiktligt har det gemensamt med pandemier, att ingendera respekterar nationella gränser och därför sägs kräva en global lösning av en diktatorisk global makt.

Eugenik, som innebär en planerad drastisk minskning av för ”Eliten” icke-önskvärda delar av befolkningen, har funnits på dagordningen åtminstone sedan 1930-talet. Den “globala eliten” drabbades av panik vid tanken på okontrollerade svältande massor som inte hade något att förlora, och som kunde med dödsförakt attackera och förstöra deras palats och döda dem.

Ett avfolkningsprogram i kubik och på steroider har idag redan rullats ut under den falska etiketten “vacciner” som påstått enda sätt att få kontroll över Covid-”pandemin”. Det är upplagt som en flerstegsraket och har två huvudsakliga syften:

FÖRSTA SYFTET är att i flera steg – på kort, medellång och lång sikt – avliva en stor del av befolkningen genom effekterna av de injicerade s.k. spikproteinerna, som bl.a. orsakar blodproppar, hjärtskador och autoimmuna överreaktioner med dödlig utgång.  Medan man skyller på den okontrollerbara “pandemin”, och bara öser på med påspädningssprutor och nya ”vaccin” för de nya ”varianter” av viruset man hittar på.

Att pressen är korrumperad och styrd nog att skamlöst och grovt kriminellt driva medborgarna in i detta hälsohelvete med förlorade liv, som vaccineringarna hotar skapa, må vara mänskligt förståeligt, men att våra svenska myndigheter och hela hälsovårdspersonalen med få undantag accepterar att medverka i detta makabra folkmordsprogram är för mig totalt ofattbart.

Att det rör sig om ett i stort sett otestat ”experiment” med genmanipulation, där långtidseffekterna är totalt okända, är ju ingen hemlighet. Inte ens vaccintillverkarna själva har kunnat förneka det, även om de ljuger beträffande både säkerhet och effektivitet på grundval av näst intill obefintliga studier, som även i sin begränsade omfattning aldrig påståtts avslutade förrän 2023.

Vem kan ”godkänna” ett vaccin att pådyvlas allmänheten under sådana omständigheter? – Utan att de utsatta informeras om detta och om de enorma, och till stor del okända riskerna dessa injektioner innebär. Vilket allt direkt strider mot inte bara våra grundlagar, etiklagar och miljöbalkens försiktighetsprincip, utan även mot EU:s lagar och mot flera internationella konventioner, däribland Nürnbergkonventionen. Och alltså utgör grova, klart straffbara brott.

ANDRA SYFTET med vaccinerna är att trådlöst koppla upp alla överlevande till en kontrollcentral, genom elektromagnetiska nanorobotar i alla “vaccinerade” människors kroppar.  Därav den odeklarerade grafenoxiden i injektionerna. Nano-robotarna kommunicerar sedan via det nya 5G-nätverket med kontrollcentralen, som troligen kommer att drivas av algoritmer, snarare än manuellt av onda mänskliga teknokratiska beslutsfattare.

Detta är orsaken till det frenetiska trycket på både att vaccinera alla, och att “rulla ut” 5G-nätet utan någon verklig information eller diskussion om hälsorisker och andra faror. I stor utsträckning under “lockdowns”, så att folk inte skulle märka det så mycket.

5G har flera användningsområden i detta system

För det första skadar den generellt allt biologiskt liv, mycket mer än 4G och tidigare nivåer, vilket på lång sikt kan äventyra allt liv på planeten, bl.a genom ekologiska affekter.

För det andra kan den användas till att individuellt kontrollera och skada människor trådlöst på många olika sätt; döda dem, göra dem vansinniga, orsaka olika fysiska, mentala och känslomässiga tillstånd och känslor, samt t.ex. orsaka blodproppar, för vilket frekvensen 60 GigaHerz kan användas.

Blodpoppar är en av effekterna av infektion med Covid-19, och de drabbar nu ”vaccinerade” i betydande omfattning. Blodpropparna kan i sin tur orsaka död, förlamning, andra neurologiska funktionshinder, blindhet, stroke osv. Allt detta är nu sedan länge välkända fakta, men trots det fortsätter svenska myndigheter och hälsovårdspersonal att ”vaccinera” troskyldiga medmänniskor med försäkran att vaccinerna är både säkra och effektiva. En grövre lögn är svår att föreställa sig.

Att vaccinera en hel världsbefolkning till sista mannen, kvinnan och barnet mitt under en pågående pandemi (om det nu hade rört sig om en verklig pandemi, vilket det inte gör) är vetenskapligt sett rent vansinne! – Som flera ledande konventionella vaccinexperter har påpekat, vilket naturligtvis censurerats av myndigheter och mainstream media.

Och nu erkänns det öppet att dessa “vacciner” varken skyddar mot något virus eller förhindrar dess spridning!  – Varför skall då ALLA tvingas vaccinera sig med dessa galna risker?

Alarmet om nya “varianter” som är resistenta mot det ursprungliga “vaccinet” och därför kräver upprepade sprutor eller nya vaccin, är bara ännu en grov lögn. Sanningen är att dessa nya “vågor” med “varianter” av det hypotetiska Covid-viruset bara är de avsedda effekterna – och inte några oönskade “biverkningar” – av de genförändrande injektioner man lögnaktigt kallar “vaccin”.

Thailand är ett perfekt exempel

Till november 2020 – efter elva månader av ”pandemi” – hade bara 60 dödsfall tillskrivits Covid. I ett land med mer än 70 miljoner invånare. Av vilka mer än 9 miljoner lever tätt och trångt i Bangkok. Detta är INGENTING. Som jämförelse orsakar enbart trafiken cirka 30 000 dödsfall per år i Thailand. Men vägarna stängs inte av för det!

Naturligtvis lydde de thailändska myndigheterna ändå sin ”Master´s Voice” och drog igång en vaccineringskampanj i december 2020 på samma sätt som i resten av världen. Så i stället för att fira att de lyckosamt undgått en planterad “pandemi” och återgå till ett öppet, hälsosamt och välmående samhälle under 2020, valde Thailand att “vaccinera” sig till sjukdom med ekonomisk, social, nationell och personlig misär och isolering, från och med slutet av 2020.

Thailand har nog också världsrekord nu i fråga om hårda restriktioner, t.ex. när det gäller skyldigheten att bära ansiktsmask hela tiden och överallt, även för barn från 4 år eller så, med groteska böteshot för alla som påträffas utan mask. Trots att vetenskapen fastlagt att dessa masker inte på något sätt skyddar mot virussmitta, och dessutom skadar bärarna allvarligt, både fysiskt och psykiskt.  Vilket naturligtvis är den verkliga orsaken till att de påbjudits.

Resultat: Så snart “vaccinationerna” hade börjat, beslöt “Covid” att slå till mot Thailand. Och nu är den officiella berättelsen i medierna att Thailand har drabbats av en fruktansvärd våg av Covid, som orsakat mängder av dödsfall, och att landet måste stängas ner eller begränsas kraftigt på obestämd tid. Och att alla nu måste “vaccineras” för att stoppa “pandemin”.

När sanningen är att alla de som nu verkligen blir sjuka och dör gör det på grund av “vaccinet”.

Den transhumanistiska agendan

Berättelsen skulle inte vara komplett utan att nämna den transhumanistiska agendan, som är intimt kopplad till det som just nu sker. Den grundar sig på de makthavande psykopaternas brist på empati och andra mänskliga känslor och värderingar (=definitionen på psykopati). Samtidigt är de rädda för att dö, eftersom de är stenhårda materialister.

Dessutom är de så omedvetna, att de inte förstår Naturens eller Skapelsens överlägsna intelligens, utan de vill själva vara gudar och tror sig med mänsklig ingenjörskonst kunna förbättra och ersätta vad Gud eller Naturen skapat och finjusterat under miljardtals år.

Därför berör de dem inte att mörda 90% av jordens befolkning för deras egen säkerhet och bekvämlighet och göra resten till deras zombie-liknande slavar. Allt detta kan man läsa sig till i deras egna dokument, även om de inte formulerar sig lika tydligt och rakt på sak som jag gör här.

Transhumanism innebär digital sammankoppling av alla människors hjärnor med en central dator. Vi har alla hört om Internet of Things  (IoT), och i framtiden avses även alla människor kopplas upp till ”Molnet” på samma sätt. Kruxet är bara att den teoretiskt permanenta tillgången till all datorkraft och artificiell intelligens som finns, kommer att kosta oss varje uns av frihet och kontroll över tankar och känslor.

World Economic Forum: "You'll own nothing and you'll will be happy".
World Economic Forum: “You’ll own nothing and you’ll will be happy”.

Som Klaus Schwab i The Great Reset så självbelåtet överlägset uttrycker det:Ni kommer inte att äga någonting, och ni kommer att vara lyckliga”.  Dvs. så länge datorerna programmerar oss att vara lyckliga, oavsett våra omständigheter! – Och ingen har frågat oss andra, ännu så länge mänskliga varelser, om vi vill vara ”lyckliga” under sådana omständigheter.

Ett annat sätt är att locka oss med evigt virtuellt liv med gení-status, men utan fysisk kropp, utan kön, utan sex, utan familj, utan egna känslor (bara de som datorn framkallar hos oss).    Är inte det vad vi alla går och drömmer om? – Vi, som i motsats till psykopaterna, fortfarande är i kontakt med mänskliga känslor och en osynlig andlig dimension av tillvaron.

Tror du att jag skämtar eller blivit skvatt galen? –  Om du inte redan sett den, sök då på Google (eller SVT) den svenska dokuserien ”År 1 miljon – berättelsen om din framtid” som på fullt allvar talar om en transhumanistisk framtid. Och var så säker; den är ett led i den propagandaoffensiv som ”makten” försöker hjärntvätta oss med, så att vi skall gå med på deras vansinne, tills vi inte längre har något val.

Förtexten till avsnitt 3, låter så här:

Det verkar som om mänskligheten är redo att ta nästa kliv. Vi är på väg att lämna våra fysiska kroppar för att bli helt digitala. När vi lever i en gigantisk dator blir allting enklare: Här finns inga sjukdomar, inget lidande, ingen död. Så följ med in i framtiden och ladda upp dig till ett bättre liv – när vi går ihop med AI, får evigt liv och bosätter oss över hela galaxen.” –

Men har ”mänskligheten” tillfrågats om vad den vill?

Text: Jens Jerndal

Relaterat

 • För mer information om transhumanismen se min artikel i NewsVoice: Jens Jerndal: Stop the Transhumanist Global Coup
 • Den mest kompletta och bäst dokumenterade bok jag känner till som beskriver bakgrunden till lanseringen av “pandemin” är “Rockefeller – en klimatsmart historia” av Jacob Nordangård. Den blev klar och publicerades på både engelska och svenska i december 2019. Exakt ett år senare kom uppföljaren “Den Globala statskuppen” som utförligt beskriver Covid-förloppet fram till december 2020.
 • Båda böckerna är forskningsbragder som är lika spännande som detektivromaner, trots att allting är noggrant dokumenterat med utförliga referenser.
 • Förlaget där böckerna kan beställas.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Att den globala bankkrisen 1989, 9/11, massinvandringar-folkförflyttningar, klimatfobi, corana, USA valet 2020 mm inte enbart var slumpen otur är väl klarlagt, men syftet att 90% av jordens befolkning skall dö har absolut ingen relevans, hur skall då makteliten tjäna pengar och få någon betydelsefull makt, sen att använda islam som et verktyg är oerhört dumt, de kommer inte låta sig styras, sen jakten på de vita människorna som pågår är minst sagt lika dumt pga de vita står oftast i högre grad tillsammans med asiater för utveckling och framåtskridande, så slutsatsen är att de finns motsatser ologiska tankevurpor i NWO agendan !!!

  • Hur kan ett dokumenterat fuskval vara ‘otur’, hur kan dokumenterad censur, bojkott av professioner, karaktärsdegradering, sönderslagna privatekonomier, förbud att granska ‘vccn’innehåll osv, vara ‘otur’. Har du inte befunnit dig här på Jorden de senaste 30-40 åren eller..Finns en bok som sarkastiskt heter ‘allt är en konspiration’ Där tror jag du kan få din ‘nyfikenhet’ stillad

 • Att den globala bankkrisen 1989, 9/11, massinvandringar-folkförflyttningar, klimatfobi, corana, USA valet 2020 mm inte enbart var slumpen otur är väl klarlagt, men syftet att 90% av jordens befolkning skall dö har absolut ingen relevans, hur skall då makteliten tjäna pengar och få någon betydelsefull makt, sen att använda islam som et verktyg är oerhört dumt, de kommer inte låta sig styras, sen jakten på de vita människorna som pågår är minst sagt lika dumt pga de vita står oftast i högre grad tillsammans med asiater för utveckling och framåtskridande, så slutsatsen är att de finns motsatser ologiska tankevurpor i NWO agendan !!!

  • Hur kan ett dokumenterat fuskval vara ‘otur’, hur kan dokumenterad censur, bojkott av professioner, karaktärsdegradering, sönderslagna privatekonomier, förbud att granska ‘vccn’innehåll osv, vara ‘otur’. Har du inte befunnit dig här på Jorden de senaste 30-40 åren eller..Finns en bok som sarkastiskt heter ‘allt är en konspiration’ Där tror jag du kan få din ‘nyfikenhet’ stillad

 • På flygplatser har folk torskat för falska intyg av den injektion de kallar “vaccin”. Max Igan tog i hans senaste video upp att det på flygplatsers helkroppsskannrar syns om man är injicerad och det förklarar ju varför de med säkerhet kan påstå att intyget är falskt. Det här är troligtvis det verkliga syftet med alla dessa skannrar som de även vill sätta upp på tågstationer m.m. Det här är i så fall också en tydlig indikation på en mycket långsiktig planering.

   • Ja detta är så sinnesjukt. Psykiatriska anstalter är fulla av enskilda psykpater, medan ‘gruppen’ som genomför detta inte bara är en psykopatgrupp utan också befinner sig ute i det fria bland Mänskligheten

   • Men om injektionen syns på skanner blir alla falska intyg helt meningslösa oavsett hur än välgjorda de är. Sen är det ju bara att bygga ut antalet skannrar för att gälla, tåg, tunnelbana eller handla på ICA. Här verkar sociopaterna ha tänkt till ett par extra varv (liten golfapplåd).

  • Shitt, men inget förvånar. Dock varför detta patologiska kontrollbehov. Vad är ‘de’ rädda för, vad har ‘de’ gjort mot Mänskligheten genom århundradena för att försöka slippa bli påkomna

   • Och vad är det för ‘ingredienser i ‘vccnrn’ som syns på scannrarna. Är det en patetisk ‘märkning’ av individer för ‘deras’ genomsjuka kontrollbehovs skull. Ohhrr..blotta tanken gör mig vred, mkt vred

    • “Vaccinerna” påminner ju om det klassiska halvmetalliska abortmedlet Arsenik som framkallade blödningar och dödsfall förr i tiden.

     Eftersom viruset inte har isolerats och PCR tester inte funkar är det nog säsongsinfluensan (som försvann v14 2020) “nyttan” skall jämföra med.

     “Kraftigt ökat antal rapporterade menstruationsrelaterade biverkningar efter covidvaccin i Sverige – totalt över 4000

      ADMIN  2021-10-09  LÄMNA EN KOMMENTAR
     OM KRAFTIGT ÖKAT ANTAL RAPPORTERADE MENSTRUATIONSRELATERADE BIVERKNINGAR EFTER COVIDVACCIN I SVERIGE – TOTALT ÖVER 4000
       

     I slutet av juli rapporterades att Läkemedelsverket hade fått in omkring 300-400 rapporter om misstänkta menstruationsrelaterade biverkningar. Idag drygt två månader senare är siffran över 4 000. SVT uppger även att ”från augusti har antalet anmälningar dessutom nästan tredubblats”. Av denna information kan man göra en grov illustration över utvecklingen. Se nedanstående diagram. (CheckFact.org har kontaktat Läkemedelsverket för att få mer detaljerad historik för denna biverkning.)”

     • Just, inget har kunnat bekräftas, pcr tester som används som ett falskt verktyg, innehåll som ingen får reda på ngt om, ’tillverkare’ som har fixat friskrivninsklausuler visavi genomkorrupta ‘politker’ samt att länderna inte kan ‘bryta’ ‘kontrakt’ och att inga AltPreparat (ex Ivermectin) får användas. Summerar upp till en av många 20th century hoaxes efter -45. Dock med skillnaden att detta inte bara är en lögnkampanj av groteska mått, utan också en giftinjektions

     • Trots omfattade efterforskningar har jag aldrig kommit över vad dessa PCR-tester egentligen testar på, då själva ”testet” i sig inte är ett test i egentlig mening, utan en tillverkningsmetod för ett mångfaldigande. 
      Det borde först gjorts virusisolering – ett helt genom (30 00 par). Men nu har inte viruset isolerats, så vad är det man mångfaldigar i dessa tester? PCR-testerna verkar mer vara mångfaldigande av eventuell nukleinsyra som ofta finns naturligt i människor.   

       • CDC drar tillbaka PCR -testprotokoll MEN INTE förrän den 31 december 2021Uppdaterad: 30 juli

        Varför? har CDC dragit tillbaka PCR -testprotokollet som användes för att skapa miljontals nCoV – 19 ”falska positiva”?
        Tror du att det hade något att göra med pengar, makt, den stora återställningen, omfördelning av rikedom, eugenikens agenda, dominans över mänskligheten eller alla dessa möjligheter?
        Den 31 december 2021 kommer CDC att återkalla förfrågan till US Food and Drug Administration (FDA) för Emergency Use Authorization (EUA) för CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel, analysen introducerades först i februari 2020 endast för detektion av SARS-CoV-2. CDC tillhandahåller detta förhandsmeddelande för att kliniska laboratorier ska ha tillräcklig tid att välja och implementera ett av de många FDA-godkända alternativen.
        Vad är nu den verkliga anledningen till CDC: s uttag? Och varför vänta till slutet av december?
        Användningen av PCR -tester för nCoV – 19 -diagnos är ett globalt politiskt vetenskapligt bedrägeri, eftersom inget PCR -instrument kan ge kvantitativa resultat som kan indikera en specifik viral belastning . Ändå åberopades det CDC-godkända testprotokollet för att tillverka “Casedemic” och en så kallad “Pandemic” som skapade illusionen om att hundratals miljoner människor runt om i världen var teoretiskt infekterade

        https://www.drrobertyoung.com/post/cdc-withdraws-pcr-testing-protocol-but-not-until-december-31st-2021

        • Det flagranta tankefelet eller metodfelet begås när man påstår att virus finns samt har smittsam egenskap, innan man bevisat virusets existens samt smittsam egenskap. I och med att man inte har isolerat viruset (som skulle bevisa dess existens samt smittosamma funktion) före ett experiment, så kan man ju inte heller påstå att viruset är orsaken till något. För att bevisa att X orsakar Y, måste X bevisas finnas FÖRE experimentet. Svårare än så är det inte.

       • Detta är blir allt mer parodiskt. Hur skapar man ett virus: man tar ett cellfragment från en patient (en sjuk människan) och sätter detta i en cellstruktur tillsammans med antibiotika, anti-svampmediciner och andra toxiska ämnen som är mycket giftiga men man drar även tillbaka en del av näringen för cellen för att svälta ut och söker sedan efter det man kallar för cytopatisk effekt – när cellerna dör. När vi blir förgiftad bildas hål i cellväggarna och då skapas proteiner (globuliner) som har till uppgift att försöka plugga igen hålen. Det är från dessa små “cellskräp” som sedan vaccintillverkarna tar ut små, små generiska fragment (frekvenser) och klistrar ihop dessa i datorer, för att bygga upp dessa 30 000 parsträngen av små RNA och DNA som man antar kommer från viruset som inte är koppla till något verkligt. Till sist byggt ihop detta i datorer och det slutar det med att det finns hål i strängen. Vad som sedan händer är att datorerna fyller i hålen med olika gensekvenser för att göra den komplett. Det är så man skapar ett virus. Den här genomiska sekvensen finns inte i verkligheten. Den finns bara på datorerna och på papper.

        Berätta nu för mig hur man kan dekatera ett helt virusgenom (arvsmassa) som bara finns på papper och i datorer, i ett PCR-test? Inget test i världen klarar detta, då man aldrig har tagit ut ett helt virusgenom (30 000 par) ur en människa och än mindre stoppat detta i en annan som resulterat i en smittosam sjukdom.

      • De testar ju inget, det är en falskflagg. Dock inte pcr testet i sig, men då ska det användas som uppfinnaren själva sagt det ska användas

 • Den socialistiska påtvingade ÅNGERVECKAN som korrumperade politiker kämpat för är tydligen lätt avhängd?

  • Så här såg instruktionerna ut för “fjärranalysverksamheten” vid tsunamin 2004.

   “Förordning (1996:80) med instruktion för Rymdstyrelsen
   Denna förordning har enligt F (2007:1115) upphört att gälla den 1 januari 2008.
   Senaste ändring: upph. gm. SFS 2007:1115, författningstexten ändras när ändring trätt ikraft.

   Uppgifter
   1 § Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för frågor som gäller den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten, särskilt för forskning och utveckling.”

   http://www.notisum.se/rnp/document/?id=19960080

 • På flygplatser har folk torskat för falska intyg av den injektion de kallar “vaccin”. Max Igan tog i hans senaste video upp att det på flygplatsers helkroppsskannrar syns om man är injicerad och det förklarar ju varför de med säkerhet kan påstå att intyget är falskt. Det här är troligtvis det verkliga syftet med alla dessa skannrar som de även vill sätta upp på tågstationer m.m. Det här är i så fall också en tydlig indikation på en mycket långsiktig planering.

   • Ja detta är så sinnesjukt. Psykiatriska anstalter är fulla av enskilda psykpater, medan ‘gruppen’ som genomför detta inte bara är en psykopatgrupp utan också befinner sig ute i det fria bland Mänskligheten

   • Men om injektionen syns på skanner blir alla falska intyg helt meningslösa oavsett hur än välgjorda de är. Sen är det ju bara att bygga ut antalet skannrar för att gälla, tåg, tunnelbana eller handla på ICA. Här verkar sociopaterna ha tänkt till ett par extra varv (liten golfapplåd).

  • Shitt, men inget förvånar. Dock varför detta patologiska kontrollbehov. Vad är ‘de’ rädda för, vad har ‘de’ gjort mot Mänskligheten genom århundradena för att försöka slippa bli påkomna

   • Och vad är det för ‘ingredienser i ‘vccnrn’ som syns på scannrarna. Är det en patetisk ‘märkning’ av individer för ‘deras’ genomsjuka kontrollbehovs skull. Ohhrr..blotta tanken gör mig vred, mkt vred

    • “Vaccinerna” påminner ju om det klassiska halvmetalliska abortmedlet Arsenik som framkallade blödningar och dödsfall förr i tiden.

     Eftersom viruset inte har isolerats och PCR tester inte funkar är det nog säsongsinfluensan (som försvann v14 2020) “nyttan” skall jämföra med.

     “Kraftigt ökat antal rapporterade menstruationsrelaterade biverkningar efter covidvaccin i Sverige – totalt över 4000

      ADMIN  2021-10-09  LÄMNA EN KOMMENTAR
     OM KRAFTIGT ÖKAT ANTAL RAPPORTERADE MENSTRUATIONSRELATERADE BIVERKNINGAR EFTER COVIDVACCIN I SVERIGE – TOTALT ÖVER 4000
       

     I slutet av juli rapporterades att Läkemedelsverket hade fått in omkring 300-400 rapporter om misstänkta menstruationsrelaterade biverkningar. Idag drygt två månader senare är siffran över 4 000. SVT uppger även att “från augusti har antalet anmälningar dessutom nästan tredubblats”. Av denna information kan man göra en grov illustration över utvecklingen. Se nedanstående diagram. (CheckFact.org har kontaktat Läkemedelsverket för att få mer detaljerad historik för denna biverkning.)”

     • Just, inget har kunnat bekräftas, pcr tester som används som ett falskt verktyg, innehåll som ingen får reda på ngt om, ’tillverkare’ som har fixat friskrivninsklausuler visavi genomkorrupta ‘politker’ samt att länderna inte kan ‘bryta’ ‘kontrakt’ och att inga AltPreparat (ex Ivermectin) får användas. Summerar upp till en av många 20th century hoaxes efter -45. Dock med skillnaden att detta inte bara är en lögnkampanj av groteska mått, utan också en giftinjektions

     • Trots omfattade efterforskningar har jag aldrig kommit över vad dessa PCR-tester egentligen testar på, då själva “testet” i sig inte är ett test i egentlig mening, utan en tillverkningsmetod för ett mångfaldigande. 
      Det borde först gjorts virusisolering – ett helt genom (30 00 par). Men nu har inte viruset isolerats, så vad är det man mångfaldigar i dessa tester? PCR-testerna verkar mer vara mångfaldigande av eventuell nukleinsyra som ofta finns naturligt i människor.   

       • CDC drar tillbaka PCR -testprotokoll MEN INTE förrän den 31 december 2021Uppdaterad: 30 juli

        Varför? har CDC dragit tillbaka PCR -testprotokollet som användes för att skapa miljontals nCoV – 19 “falska positiva”?
        Tror du att det hade något att göra med pengar, makt, den stora återställningen, omfördelning av rikedom, eugenikens agenda, dominans över mänskligheten eller alla dessa möjligheter?
        Den 31 december 2021 kommer CDC att återkalla förfrågan till US Food and Drug Administration (FDA) för Emergency Use Authorization (EUA) för CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel, analysen introducerades först i februari 2020 endast för detektion av SARS-CoV-2. CDC tillhandahåller detta förhandsmeddelande för att kliniska laboratorier ska ha tillräcklig tid att välja och implementera ett av de många FDA-godkända alternativen.
        Vad är nu den verkliga anledningen till CDC: s uttag? Och varför vänta till slutet av december?
        Användningen av PCR -tester för nCoV – 19 -diagnos är ett globalt politiskt vetenskapligt bedrägeri, eftersom inget PCR -instrument kan ge kvantitativa resultat som kan indikera en specifik viral belastning . Ändå åberopades det CDC-godkända testprotokollet för att tillverka “Casedemic” och en så kallad “Pandemic” som skapade illusionen om att hundratals miljoner människor runt om i världen var teoretiskt infekterade

        https://www.drrobertyoung.com/post/cdc-withdraws-pcr-testing-protocol-but-not-until-december-31st-2021

        • Det flagranta tankefelet eller metodfelet begås när man påstår att virus finns samt har smittsam egenskap, innan man bevisat virusets existens samt smittsam egenskap. I och med att man inte har isolerat viruset (som skulle bevisa dess existens samt smittosamma funktion) före ett experiment, så kan man ju inte heller påstå att viruset är orsaken till något. För att bevisa att X orsakar Y, måste X bevisas finnas FÖRE experimentet. Svårare än så är det inte.

       • Detta är blir allt mer parodiskt. Hur skapar man ett virus: man tar ett cellfragment från en patient (en sjuk människan) och sätter detta i en cellstruktur tillsammans med antibiotika, anti-svampmediciner och andra toxiska ämnen som är mycket giftiga men man drar även tillbaka en del av näringen för cellen för att svälta ut och söker sedan efter det man kallar för cytopatisk effekt – när cellerna dör. När vi blir förgiftad bildas hål i cellväggarna och då skapas proteiner (globuliner) som har till uppgift att försöka plugga igen hålen. Det är från dessa små “cellskräp” som sedan vaccintillverkarna tar ut små, små generiska fragment (frekvenser) och klistrar ihop dessa i datorer, för att bygga upp dessa 30 000 parsträngen av små RNA och DNA som man antar kommer från viruset som inte är koppla till något verkligt. Till sist byggt ihop detta i datorer och det slutar det med att det finns hål i strängen. Vad som sedan händer är att datorerna fyller i hålen med olika gensekvenser för att göra den komplett. Det är så man skapar ett virus. Den här genomiska sekvensen finns inte i verkligheten. Den finns bara på datorerna och på papper.

        Berätta nu för mig hur man kan dekatera ett helt virusgenom (arvsmassa) som bara finns på papper och i datorer, i ett PCR-test? Inget test i världen klarar detta, då man aldrig har tagit ut ett helt virusgenom (30 000 par) ur en människa och än mindre stoppat detta i en annan som resulterat i en smittosam sjukdom.

      • De testar ju inget, det är en falskflagg. Dock inte pcr testet i sig, men då ska det användas som uppfinnaren själva sagt det ska användas

 • Jens Jerndal är generalist dvs spänner över ett stort fält. Det är svårt att sätta sig in i allt så det är förlåtligt att han svalt den seglivade myten om HAARP som jordbävningsvapen.

  Risken med att spänna över ett stort (ofiltrerat) fält är att man då riskerar att dra bort uppmärksamheten från andra delar av det man vill ta upp.

  Eftersom saken tas upp i kommentarssektionen av bla Hans Dahl anser jag det av visst värde att påpeka att den japanska video Hans hänvisar till INTE NÄMNER NGT OM HAARP!!!
  I alla fall inte inte i den franska översättningen.
  Utan talar om seismiska vapen. Det stämmer in på kärnvapen.

  Erik Forsman citerar flera saker om HAARP som är trovärdiga förutom det som rör jordbävningar, som lyder:
  “Genom att koncentrera energistrålarna och öka effekten antas man kunna utlösa jordbävningar och därmed tsunamis, men även vulkanutbrott går att åstadkomma. ”

  Problemet är att man inte kan koncentrera lågfrekvent strålning från hög höjd(jonosfären), den sprider åt alla håll och att utlösa jordbävningar kräver stor energi på STORA DJUP.
  Och den elektromagnetiska strålningen dämpas exponentiellt när den går ner under marken. Som mest kan man nå ner till eller upp från instängda gruvarbetare som nödtelefon men då återstår bara en väldigt liten del av signalen.

  Om en stor energi ska utlösas långt ner måste en enormt mkt större energi utlösas vid markytan.
  Värre än energin från alla kärnvapen eftersom det inte går att koncentrera.

  Och då skulle man ändå inte fä lika mkt verkan som från ETT kärnvapen placerat på ‘rätt’ djup.

   • Självklart!

    Om inte Haarp, varför då inte börja med att plocka fram “tsunamibanden” ?
    Den odemokratiska tystnaden konfirmerar att adv Henning Witte har haft rätt.

    USA och Sverige orsakade tsunamin 2004 med HARP och EISCAT i Kiruna 2014-12-23 23:53

    Nu till 10-årsdagen av den hemska tsunamin den 26 december 2004, som mördade nästan 300 000 människor, sårade otaliga och drev över en miljon i hemlöshet, blev det dags att samla bevis att massmordet orsakades med HAARP-teknologi av USA och Sverige och kanske även flera andra länder.
    Alla som har studerat HAARP med öppna ögon vet att det kan missbrukas som vädervapen. HAARP kan göra regn, snö, tornados, jordbävningar, tsunamis och mycket mer.

    http://whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/1099-usa-och-sverige-orsakade-tsunamin-2004-med-haarp-och-eiscat-i-kiruna.html

    • Ryssarna har en kärnvapentorped som har öppet beskrivits som tsunamivapen.
     Jag börjar undra om du skojar med mig genom att envisas med att dra upp HAARP?
     Ett (eller flera) kärnvapen på havsbottnen tvingar på nolltid upp en förhöjning av havsytan ovanför som när vågen når grundare vatten reser sig till en tsunami. När en våg når grunda vatten minskar nämligen dess hastighet men för att energin måste konserveras ökar våghöjden i stället.
     HAARP har heller inget med cybernetisk teknologi att göra.
     Witte var advokat inte teknolog.

     • Hej igen Peter!

      Det vi kan vara helt säkra på är att det inte blivit några nedtystade “tsunamiband” ifall Ryssarna hade varit inblandade.

      Som du vet har effekterna stigit enormt hos EISCAT men exakt
      effekt och antal system HARP samarbetar med lär vara hemligt.

      Eiscat https://sv.wikipedia.org/wiki/Eiscat

      Henning Witte: 2012

      Jordbävningar på 10 km djup = Indikation på HAARP2012-04-02 17:22

      http://whitetv.se/mind-control-mk-ultra/290-haarp-verkar-foeredra-10-km-djupa-jordbaevningar.html

      Ps!

      Henning Witte är fortfarande verksam (men inte medlem i Ruben)

      http://www.witte.se/tjanster.htm

     • Det är desinfo alltihop (inkl en del av det som Begich påstår) och skälet är att den teknologi som verkligen används för faktisk cybernetisk påverkan ska förbli mindre känd.
      En avledande manöver och ni som går på den finten gör det för att ni TROR okritiskt på desinformatörerna.
      HAARP i sig är en mkt mindre apparat än den som den ursprunglige uppfinnaren hade i sina förslag som skulle blivit tusen ggr större men ändå var helt orealistisk jämfört med redan existerande vapensystem som är mkt svårare att slå ut. Jag syftar då alltså på att radiovågor skulle utnyttjas till ngn form av dödsstråle.

   • Osakliga personangrepp från dig Hans.
    Jag försöker hjälpa Jens och andra som har seriösa avsikter.
    Basing må vara en kognitiv infiltratör eller påverkad av partisk info men Basings invändningar om HAARP är högst motiverade.
    Och ni andra som försvarar sånt som ni inte har kännedom genom eget kunnande gör Jens en björntjänst.
    Jens vinner på att filtrera bättre.
    Det vore bra om Jens och andra som han skaffade sig ett eller flera bollplank bland fysiker tex.
    Och detta med HAARP är nog som med den klimathotsskeptiska debatten – en desinformation som eliterna VILL att ni ska nappa på. Dom vill att ni ska ha fel så dom kan censurera er i andra ämnen med stöd av vetenskapen, trots att eliterna i många andra avseenden är lögnaktiga och korrupta.
    Och var medveten om att i den spekulativa tillämpningen (som Forsman berör) där HAARP tänktes användas som en sorts dödsstråle hade uppfinnaren en HAARP-variant som var tusen ggr större än den verkliga och arbetade med sån frekvens som inte alls tränger ner i jorden.
    Det var en enormt energikrävande skrivbordside som antagligen är opraktisk som vapen och är jämförelsevis lätt att slå ut för imperiets rivaler.

   • Man skulle kunna tro att dom som tjatar om HAARP men helt undertrycker att kärnvapen uppenbart kan användas till Tsunamis är dom som är betalda av någon försvarsmakt.

    • Men du har ju någon form av agenda inom vissa ämnesområden. Du vet att flera av oss vet detta och vi vet att du vet att vi vet. Men ändå så fortsätter du så ihärdigt.

     Är det inte bättre att komma ut ur agendagarderoben och erkänna dig avslöjad för att sen påbörja ett verkligt sanningssökande?

     • Låt oss hoppas att PG inte är inlåst i garderoben!

      Men all sin kunskap och intelligens skulle PG kunna vara en sann sanningens apostel.

      • Det finns så många människor som snärjts i ondskans fiskenät.

       Låt oss verka för att de kan frigöra sig!

       Vi kan be för dem och vi kan be dem att börja kämpa för det goda istället

      • Vi får med gemensamma krafter försöka vägleda honom mot den ljusa sidan. Han är ju trots allt i vissa ämnen rätt kontaktsökande och lika väl som det är för att försöka förleda kan det också bero på en undermedveten dragning mot att vilja göra det rätta.

       • Ja!

        Det finns så många som okritiskt sålt sin själ för rikedom och inbillad makt, men PG har jag alltid haft sympati för.

        • Av någon konstig anledning har jag inte upplevt honom lika irriterande som dom andra. Kanske beror på att han har något dom andra saknar. Men vi får väl se om vi hinner omvända P.G. innan vi alla blir kemiskt tvångslobotomerade.

        • Eller på annat sätt “eliminerade”.

         Vi vet att vi kan bli borttagna, torterade, mördade vilken minut som helst.

        • I valet mellan injektionen och ett klassiskt nackskott framför en grop, föredrar jag det sistnämnda.

        • Ja, nackskottet, väl utfört, innebär, med viss sannolikhet en snabb död.

         Tortyren är är bland det sista, som jag skulle önska, som orsak till min förestående död.

         50 miljoner torterades till döds av påvens djävulska följare.

        • Injektionsexperimentet har fått slut på frivilliga deltagare och som vi kan se världen över har de övergett illusionen av frivillighet.

         I Sverige ska vi ju redan ha ett rätt högt deltagande och såvida det inte till vintern blir massdöd med undantagstillstånd kommer de nog hålla sig relativt lugna till efter valet nästa år. Men alla ska ju vara med och Sverige kommer inte vara något undantag.

         Såg att Livgardet häromdagen övade på att försvara området kring Regeringskansliet och Riksdagen. Om det var mot den imaginäre ryssen eller en eventuell folklig vrede framgick ej.

        • Ja, enligt läkaren Mikael Nordfors uttalanden om masdöd som följd av kombinationen vacciner och mutationer – samt studier av vacciners orsak till massdöden för hundra år sedan i Spanska sjukan, så är massdöd att vänta.

         Regeringskansliet gör nog klokt i att skydda sig mot folkets vrede.

        • Vid närmare eftertanke så framgick det visst vad Livgardet övade mot. De stoppade och kontrollerade figuranter som själva deltog i övningen. Vilket betyder att dessa fick identifiera sig för att fastställa om de hade någon godkänd anledning till att befinna sig i området kring Riksdag och Regeringskansli. De övade definitivt för militärt skydd mot en folklig missnöjesyttring.

         Antingen var den här övningen en ren tillfällighet eller så förväntar de sig någon framtida händelse de vet kommer leda till kraftiga protester som det behövs militär för att häva eller skydda sig emot.

        • Sen har flera politiker världen över avgått p.g.a. misstanke om korruption och även Löfven är på väg ut. Om den här massinjektionen leder till någonting riktigt negativt är det här ett bekvämt sätt för de ansvariga att försvinna.

 • Den socialistiska påtvingade ÅNGERVECKAN som korrumperade politiker kämpat för är tydligen lätt avhängd?

  • Så här såg instruktionerna ut för “fjärranalysverksamheten” vid tsunamin 2004.

   “Förordning (1996:80) med instruktion för Rymdstyrelsen
   Denna förordning har enligt F (2007:1115) upphört att gälla den 1 januari 2008.
   Senaste ändring: upph. gm. SFS 2007:1115, författningstexten ändras när ändring trätt ikraft.

   Uppgifter
   1 § Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för frågor som gäller den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten, särskilt för forskning och utveckling.”

   http://www.notisum.se/rnp/document/?id=19960080

 • Jens Jerndal är generalist dvs spänner över ett stort fält. Det är svårt att sätta sig in i allt så det är förlåtligt att han svalt den seglivade myten om HAARP som jordbävningsvapen.

  Risken med att spänna över ett stort (ofiltrerat) fält är att man då riskerar att dra bort uppmärksamheten från andra delar av det man vill ta upp.

  Eftersom saken tas upp i kommentarssektionen av bla Hans Dahl anser jag det av visst värde att påpeka att den japanska video Hans hänvisar till INTE NÄMNER NGT OM HAARP!!!
  I alla fall inte inte i den franska översättningen.
  Utan talar om seismiska vapen. Det stämmer in på kärnvapen.

  Erik Forsman citerar flera saker om HAARP som är trovärdiga förutom det som rör jordbävningar, som lyder:
  “Genom att koncentrera energistrålarna och öka effekten antas man kunna utlösa jordbävningar och därmed tsunamis, men även vulkanutbrott går att åstadkomma. ”

  Problemet är att man inte kan koncentrera lågfrekvent strålning från hög höjd(jonosfären), den sprider åt alla håll och att utlösa jordbävningar kräver stor energi på STORA DJUP.
  Och den elektromagnetiska strålningen dämpas exponentiellt när den går ner under marken. Som mest kan man nå ner till eller upp från instängda gruvarbetare som nödtelefon men då återstår bara en väldigt liten del av signalen.

  Om en stor energi ska utlösas långt ner måste en enormt mkt större energi utlösas vid markytan.
  Värre än energin från alla kärnvapen eftersom det inte går att koncentrera.

  Och då skulle man ändå inte fä lika mkt verkan som från ETT kärnvapen placerat på ‘rätt’ djup.

   • Självklart!

    Om inte Haarp, varför då inte börja med att plocka fram “tsunamibanden” ?
    Den odemokratiska tystnaden konfirmerar att adv Henning Witte har haft rätt.

    USA och Sverige orsakade tsunamin 2004 med HARP och EISCAT i Kiruna 2014-12-23 23:53

    Nu till 10-årsdagen av den hemska tsunamin den 26 december 2004, som mördade nästan 300 000 människor, sårade otaliga och drev över en miljon i hemlöshet, blev det dags att samla bevis att massmordet orsakades med HAARP-teknologi av USA och Sverige och kanske även flera andra länder.
    Alla som har studerat HAARP med öppna ögon vet att det kan missbrukas som vädervapen. HAARP kan göra regn, snö, tornados, jordbävningar, tsunamis och mycket mer.

    http://whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/1099-usa-och-sverige-orsakade-tsunamin-2004-med-haarp-och-eiscat-i-kiruna.html

    • Ryssarna har en kärnvapentorped som har öppet beskrivits som tsunamivapen.
     Jag börjar undra om du skojar med mig genom att envisas med att dra upp HAARP?
     Ett (eller flera) kärnvapen på havsbottnen tvingar på nolltid upp en förhöjning av havsytan ovanför som när vågen når grundare vatten reser sig till en tsunami. När en våg når grunda vatten minskar nämligen dess hastighet men för att energin måste konserveras ökar våghöjden i stället.
     HAARP har heller inget med cybernetisk teknologi att göra.
     Witte var advokat inte teknolog.

     • Hej igen Peter!

      Det vi kan vara helt säkra på är att det inte blivit några nedtystade “tsunamiband” ifall Ryssarna hade varit inblandade.

      Som du vet har effekterna stigit enormt hos EISCAT men exakt
      effekt och antal system HARP samarbetar med lär vara hemligt.

      Eiscat https://sv.wikipedia.org/wiki/Eiscat

      Henning Witte: 2012

      Jordbävningar på 10 km djup = Indikation på HAARP2012-04-02 17:22

      http://whitetv.se/mind-control-mk-ultra/290-haarp-verkar-foeredra-10-km-djupa-jordbaevningar.html

      Ps!

      Henning Witte är fortfarande verksam (men inte medlem i Ruben)

      http://www.witte.se/tjanster.htm

     • Det är desinfo alltihop (inkl en del av det som Begich påstår) och skälet är att den teknologi som verkligen används för faktisk cybernetisk påverkan ska förbli mindre känd.
      En avledande manöver och ni som går på den finten gör det för att ni TROR okritiskt på desinformatörerna.
      HAARP i sig är en mkt mindre apparat än den som den ursprunglige uppfinnaren hade i sina förslag som skulle blivit tusen ggr större men ändå var helt orealistisk jämfört med redan existerande vapensystem som är mkt svårare att slå ut. Jag syftar då alltså på att radiovågor skulle utnyttjas till ngn form av dödsstråle.

   • Osakliga personangrepp från dig Hans.
    Jag försöker hjälpa Jens och andra som har seriösa avsikter.
    Basing må vara en kognitiv infiltratör eller påverkad av partisk info men Basings invändningar om HAARP är högst motiverade.
    Och ni andra som försvarar sånt som ni inte har kännedom genom eget kunnande gör Jens en björntjänst.
    Jens vinner på att filtrera bättre.
    Det vore bra om Jens och andra som han skaffade sig ett eller flera bollplank bland fysiker tex.
    Och detta med HAARP är nog som med den klimathotsskeptiska debatten – en desinformation som eliterna VILL att ni ska nappa på. Dom vill att ni ska ha fel så dom kan censurera er i andra ämnen med stöd av vetenskapen, trots att eliterna i många andra avseenden är lögnaktiga och korrupta.
    Och var medveten om att i den spekulativa tillämpningen (som Forsman berör) där HAARP tänktes användas som en sorts dödsstråle hade uppfinnaren en HAARP-variant som var tusen ggr större än den verkliga och arbetade med sån frekvens som inte alls tränger ner i jorden.
    Det var en enormt energikrävande skrivbordside som antagligen är opraktisk som vapen och är jämförelsevis lätt att slå ut för imperiets rivaler.

   • Man skulle kunna tro att dom som tjatar om HAARP men helt undertrycker att kärnvapen uppenbart kan användas till Tsunamis är dom som är betalda av någon försvarsmakt.

    • Men du har ju någon form av agenda inom vissa ämnesområden. Du vet att flera av oss vet detta och vi vet att du vet att vi vet. Men ändå så fortsätter du så ihärdigt.

     Är det inte bättre att komma ut ur agendagarderoben och erkänna dig avslöjad för att sen påbörja ett verkligt sanningssökande?

     • Låt oss hoppas att PG inte är inlåst i garderoben!

      Men all sin kunskap och intelligens skulle PG kunna vara en sann sanningens apostel.

      • Det finns så många människor som snärjts i ondskans fiskenät.

       Låt oss verka för att de kan frigöra sig!

       Vi kan be för dem och vi kan be dem att börja kämpa för det goda istället

      • Vi får med gemensamma krafter försöka vägleda honom mot den ljusa sidan. Han är ju trots allt i vissa ämnen rätt kontaktsökande och lika väl som det är för att försöka förleda kan det också bero på en undermedveten dragning mot att vilja göra det rätta.

       • Ja!

        Det finns så många som okritiskt sålt sin själ för rikedom och inbillad makt, men PG har jag alltid haft sympati för.

        • Av någon konstig anledning har jag inte upplevt honom lika irriterande som dom andra. Kanske beror på att han har något dom andra saknar. Men vi får väl se om vi hinner omvända P.G. innan vi alla blir kemiskt tvångslobotomerade.

        • Eller på annat sätt “eliminerade”.

         Vi vet att vi kan bli borttagna, torterade, mördade vilken minut som helst.

        • I valet mellan injektionen och ett klassiskt nackskott framför en grop, föredrar jag det sistnämnda.

 • Wow, det här var en helt fantastisk å samtidigt galet skrämmande sammanställning! Hatten av, Jens!!! Jag tror vi är många som inser att våra chanser att försöka stoppa eländet krymper hastigt, så VAD KAN VI TILLSAMMANS GÖRA??

 • Wow, det här var en helt fantastisk å samtidigt galet skrämmande sammanställning! Hatten av, Jens!!! Jag tror vi är många som inser att våra chanser att försöka stoppa eländet krymper hastigt, så VAD KAN VI TILLSAMMANS GÖRA??

 • Hej.

  Med de resurser som krävs för att genomföra allt som spekuleras om i artikeln har den som kontrollerar dessa resurser redan sådan makt att konspirationen inte behövs.

  Den eller de som styr denna enorma konspiration kontrollerar alltså majoriteten av världens media.

  De kontrollerar sökmotorer och operativsystem och mobiltrafik.

  De kontrollerar elektronisk handel.

  De kontrollerar styret i alla västländer.

  De kontrollerar alla banker.

  De kontrollerar livsmedelsproduktion.

  De kontrollerar (global) logistik.

  De kontrollerar forskning, särskilt inom medicin.

  De har i hemlighet utvecklat nano-robotar.

  Dessa nanorobotar ska via 5G kunna inducera olika känslolägen hos folk.

  Och så vidare. Med all denna kontroll redan etablerad för att genomföra konspirationen, är konspirationen verkligen nödvändig då?

  Lex Parsimoniae du vet?

  Betydligt mer sannolikt är flera ömsesidigt delvis beroende och samverkande entiteter som alla agerar i rationellt egenintresse, och är det något rationellt egenintresse är bra på så är det att skapa kaos och förstöra fungerande kollektiva solidariska system. Inte utifrån en Plan utan pendlande mellan proaktivt och reaktivt – som biljard om man har en spelare per boll och alla har varsin kö.

  Du kanske skulle titta på vilka teoretiker som gällt som sanning de senaste trettio åren? Hayek, Mises och Friedman. Och Nozick och Fukuyama inom statsvetenskapen. Med Rand som lök på laxen.

  Börja där, så klarnar det nog snart.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  • Har läst delar av de namn du tar upp (och många andra du inte nämner) gemensamt är att är strategin som framkommer i Hegels filosofiska system med tes, antites och syntes. Detta parat med en avsevärd kunskapsbank om vilka system eller organisationsmönster människor antar om dom ostört för organisera sig själva som från generation till generation frambringar lösningsfokuserade levnadsmönster – kort sagt hur man skapar ett framgångsrika och välmående samhällen. Sedan försöka sätta dessa centrala delar ur spel genom att problematisera de verksamma och samhällsbevarande funktionera. Till sits framkallas två motsatta sidor som ställs mot varandra. När denna självstörande och självförstörande funktion är igång, som ett självspelande piano, stöttar man bägge sidor och och eldar på konflikten. Detta resulterar till sist en syntes mellan två motpoler. Sista delen, som vi nu är inne i (syntesen) maler man till sist sönder så hela samhället upplöses i sin beståndsdelar.

  • ‘gruppens’ sammansvärjning mot Mänskligheten, fortsätter tills de fått som de ‘vill’. Den fortsätter på alla fronter som är ‘tänkbara’ för ‘dem’, bl a utifrån de kontroller de redan har och som du nämnt.

 • Hej.

  Med de resurser som krävs för att genomföra allt som spekuleras om i artikeln har den som kontrollerar dessa resurser redan sådan makt att konspirationen inte behövs.

  Den eller de som styr denna enorma konspiration kontrollerar alltså majoriteten av världens media.

  De kontrollerar sökmotorer och operativsystem och mobiltrafik.

  De kontrollerar elektronisk handel.

  De kontrollerar styret i alla västländer.

  De kontrollerar alla banker.

  De kontrollerar livsmedelsproduktion.

  De kontrollerar (global) logistik.

  De kontrollerar forskning, särskilt inom medicin.

  De har i hemlighet utvecklat nano-robotar.

  Dessa nanorobotar ska via 5G kunna inducera olika känslolägen hos folk.

  Och så vidare. Med all denna kontroll redan etablerad för att genomföra konspirationen, är konspirationen verkligen nödvändig då?

  Lex Parsimoniae du vet?

  Betydligt mer sannolikt är flera ömsesidigt delvis beroende och samverkande entiteter som alla agerar i rationellt egenintresse, och är det något rationellt egenintresse är bra på så är det att skapa kaos och förstöra fungerande kollektiva solidariska system. Inte utifrån en Plan utan pendlande mellan proaktivt och reaktivt – som biljard om man har en spelare per boll och alla har varsin kö.

  Du kanske skulle titta på vilka teoretiker som gällt som sanning de senaste trettio åren? Hayek, Mises och Friedman. Och Nozick och Fukuyama inom statsvetenskapen. Med Rand som lök på laxen.

  Börja där, så klarnar det nog snart.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  • Har läst delar av de namn du tar upp (och många andra du inte nämner) gemensamt är att är strategin som framkommer i Hegels filosofiska system med tes, antites och syntes. Detta parat med en avsevärd kunskapsbank om vilka system eller organisationsmönster människor antar om dom ostört för organisera sig själva som från generation till generation frambringar lösningsfokuserade levnadsmönster – kort sagt hur man skapar ett framgångsrika och välmående samhällen. Sedan försöka sätta dessa centrala delar ur spel genom att problematisera de verksamma och samhällsbevarande funktionera. Till sits framkallas två motsatta sidor som ställs mot varandra. När denna självstörande och självförstörande funktion är igång, som ett självspelande piano, stöttar man bägge sidor och och eldar på konflikten. Detta resulterar till sist en syntes mellan två motpoler. Sista delen, som vi nu är inne i (syntesen) maler man till sist sönder så hela samhället upplöses i sin beståndsdelar.

  • ‘gruppens’ sammansvärjning mot Mänskligheten, fortsätter tills de fått som de ‘vill’. Den fortsätter på alla fronter som är ‘tänkbara’ för ‘dem’, bl a utifrån de kontroller de redan har och som du nämnt.

 • Mina tankar går nu alltmer åt att vi måste börja träffas och dessa tankar har förstärkts efter att jag den 6 okt såg en video på brand new tube där David Martin berättar hur han förstått att det inte finns någon väg tillbaka. Han fick uppleva det på ett väldigt smärtsamt sett vilket fått honom att inställa alla bokade event där han skulle tala.
  Han menar att vi nu måste träffas för att synkronisera mänskligheten för att höja livets frekvens. Jag tror att vi bör bygga nätverk där vi kan vara trygga nu så att om det blir värre finns människor omkring oss som vi kan lita på. Lyssna gärna på vad David Martin utsatttes för som fick honom att inse detta. Även Vernon Coleman har förstått att ingen annan än vi själva kan göra något för oss. Allt beror på hur vi står rustade och förberedda. Sanningen kommer alltid att segra. Det finns inget farligare virus än rädsla.
  Ta väl hand om er.

  • Skulle du kunna bifoga en länk til David Martins uttalande? Nätverk finns; t.ex Wake Up Friends med lokala grupper över hela Sverige, eller Connecting Consciousness Sverige.

   • Hej Kent. Tyvärr jag är inte så duktig på sånt. Men om du går till Brand New tube, latest videos o sen bakåt till 6 okt så finns den där.

   • Hej Jens. Tack för din artikel. Mycket läsvärd! Jag har efter att ha blivit ifrågasatt alltför många gånger för att jag inte vaxat min kropp. Det fick mig att förstå att för att orka och överleva galenskapen måste jag träffa likasinnade och möta dem på riktigt. Jag har tagit kontakt med Wake up friends.

  • Rätt många år sedan så kom jag i samtal med vänner som redan då förstod att det som kommer innebär att vi en period kommer att kämpa ensamma men ändå tillsammans. Oavsett var vi finns. Denna synkronisering visas upp just nu, massor av information dyker upp för dem som vill och vågar se den. Ett AI är en nedgradering av den mänskliga förmågan att kommunicera. Det som dödar denna naturliga kommunikation är rädsla. WEF med sin artificiella och konstruerade agenda har redan passerat bäst-före-datum. Ett utmärkt sammandrag av av Jens Järndal. Tack.

 • Mina tankar går nu alltmer åt att vi måste börja träffas och dessa tankar har förstärkts efter att jag den 6 okt såg en video på brand new tube där David Martin berättar hur han förstått att det inte finns någon väg tillbaka. Han fick uppleva det på ett väldigt smärtsamt sett vilket fått honom att inställa alla bokade event där han skulle tala.
  Han menar att vi nu måste träffas för att synkronisera mänskligheten för att höja livets frekvens. Jag tror att vi bör bygga nätverk där vi kan vara trygga nu så att om det blir värre finns människor omkring oss som vi kan lita på. Lyssna gärna på vad David Martin utsatttes för som fick honom att inse detta. Även Vernon Coleman har förstått att ingen annan än vi själva kan göra något för oss. Allt beror på hur vi står rustade och förberedda. Sanningen kommer alltid att segra. Det finns inget farligare virus än rädsla.
  Ta väl hand om er.

  • Skulle du kunna bifoga en länk til David Martins uttalande? Nätverk finns; t.ex Wake Up Friends med lokala grupper över hela Sverige, eller Connecting Consciousness Sverige.

   • Hej Kent. Tyvärr jag är inte så duktig på sånt. Men om du går till Brand New tube, latest videos o sen bakåt till 6 okt så finns den där.

   • Hej Jens. Tack för din artikel. Mycket läsvärd! Jag har efter att ha blivit ifrågasatt alltför många gånger för att jag inte vaxat min kropp. Det fick mig att förstå att för att orka och överleva galenskapen måste jag träffa likasinnade och möta dem på riktigt. Jag har tagit kontakt med Wake up friends.

  • Rätt många år sedan så kom jag i samtal med vänner som redan då förstod att det som kommer innebär att vi en period kommer att kämpa ensamma men ändå tillsammans. Oavsett var vi finns. Denna synkronisering visas upp just nu, massor av information dyker upp för dem som vill och vågar se den. Ett AI är en nedgradering av den mänskliga förmågan att kommunicera. Det som dödar denna naturliga kommunikation är rädsla. WEF med sin artificiella och konstruerade agenda har redan passerat bäst-före-datum. Ett utmärkt sammandrag av av Jens Järndal. Tack.

 • Jag förstår om det förekommer tvivel (se raljerande inlägg) efter att ha tagit del av innehållet ovan eftersom hela konceptet som presenteras i artikeln är så innerligt vidrigt med dess konsekvenser att det är svårt att mentalt ta in, att greppa intellektuellt och känslomässigt. För att slippa hantera känslorna är det enklare att förneka och kanske förlöjliga. Vidare är det obehagligt när ens världsbild rubbas, människor uppskattar inte fundamentala förändringar utan klamrar sig hellre fast vid det gamla, i synnerhet vid kris – Ja, ni vet, men det skadar inte med en enkel påminnelse.

  Det är lätt att döma, anse sig vara förmer än de som inte begripit, i synnerhet om man blir föremål för olika nedlåtande epitet. Men det hjälper enbart den mörka sidan. Ett värdigt, lugnt uppträdande har en stor effekt på heta känslor. Den ilska som framför allt anhängare av det etablerade narrativet uppvisar beror i huvudsak på en effektiv hjärntvätt via MSM. Triggerord, skrämsel och det ständiga upprepandet är nycklarna. Glöm inte det och hys förståelse och medkänsla.

  Trots allt är våra antagonister även våra medmänniskor. Vi kan ha oförenliga åsikter i stunden, men det är förenade som vi blir starka. Negativa känslor sänker våra frekvenser och gör oss mottagliga för en destruktiv utveckling, vi drar oss till det vi är, eller där vi befinner oss medvetandemässigt. Enkelt att förstå för var och en när man tänker på hur ens liv gestaltar sig när man agerar utifrån t.ex. ilska. Mikro – makro.

  Tufft innehåll i artikeln, men i stora drag är det säkert sådan planen är tänkt. Nordangårds bok har jag lyft ett par gånger här på NW eftersom den bygger på forskning, alla fakta är länkade och finns i öppna arkiv. Det är inte en författarens egna spekulationer utan innehållet baseras på öppna dokument som är väl sammanställt i boken med god överskådlighet.

   • En kille med huvudet på skaft. Har hört honom i flera intervjuer och hans inblick i elitens förehavanden är imponerande. Någon tyckte det var märkligt att han tillåtits överleva, men faktum är att hans kunskap inte är unik, men hans väldokumenterade bok med sådan omfattande överskådlighet lär vara i egen klass. Vore underbart att fått se honom på bästa sändningstid på SVT. Bjud även in Tegnell och FHM-chefen Johan Carlson som har burit Agenda 21-emblem på kavajuppslaget.

  • Säger inte att det är så i det här fallet. Men en del antagonister har en agenda och det där beteendet är organiserat. Jag har bl.a. sett detta på Flashback där en grupp debattörer försökte driva diskussionen kring “vacciner” i en viss riktning. Samtidigt som de ignorerade frågor och den del av diskussionen som avvek från deras önskade riktning. Den här massinjektionskampanjen är en sån stor grej att de utan tvekan även har folk till att försöka påverka i kommentarsfälten.

   • Ja, troll och dylikt är naturligtvis mycket vanligt och säkerligen organiseras agendor för att störa och förvirra. Finns det inte en öppning för en relevant diskussion så är det bara att lägga ned. Oavsett troll eller någon som bara är upprörd när sanningen blir obekväm är det alltid en god egenskap att inte låta sig provoceras. Trolls kännetecken är ju bl.a. att de försöker trycka på ömma punkter och förlöjligar och är man inte medvetet uppmärksam kan de dominera hela diskussioner. Ge dem inte kraft genom att besvara deras kommentarer. Känslomässiga reaktioner ger dem energi. Ett värdigt lugn generar de bästa besluten och det ingjuter respekt och för mörka element kan de te sig skrämmande.

    • Men sen får man inte glömma att oavsett om det är medvetet eller omedvetet så är de ändå till viss del möjliggörare till denna vidrighet.

     • Sedan kan det också mycket väl vara botar. Microsofts har gjort sig av med alla sin journalister och ersatt dessa. På exempelvis Twitter bedöms ca 30 miljoner konton hanteras av botar.

      • Javisst, speciellt one-liners-inlägg kan vara botar. Kanske även lite längre inlägg beroende på hur de har utvecklats. Men jag har haft diskussioner med uppenbara agendor som definitivt inte var botar.

        • För mycket mänskliga tillkortakommanden kring diskussionen. Men visst, ingenting är hundra.

         Hur kan du veta att jag inte är en bot och hur kan du vara säker på att du själv inte är en?

        • Tar upp detta då jag studerat botar under en längre tid, genom att simpelt köra dom mot varandra. Detta var i och för sig några år sedan, men när jag gjorde detta (många hundra sidor text blev det) så stack flera avvikande kommunikationssätt ut (tänker inte redogöra för dom här). Nu är det också skillnad på botar som svarar på frågor och dom som inte gör det. Så låt oss börja där: ställ frågor till Basing och se hur eller om denna ens svarar. 

        • Jag har läst om det där. Man får svar som är lite malplacerade. Men det kan man ju även få av irrationella människor. För att passera Turingtestet så ska man väl tro att det är en människa man samtalar med.

         Men även du skulle ju faktiskt kunna vara en avancerad bot där alla dina förnimmelser av att vara människa bara är avancerad programkod där du inte ens är medveten om simulationen.

        • Vilket ställer den ultimata frågan om det går att simulera ett medvetande? Kanske, men det är inte vad tråden avser att belysa. Hur vida Basing är en bot, eller inte låter jag vara osagt, men har som du noterat en avsevärd förtjusning vad gäller diskussionerna på bland annat Flashback. Antar att överallt där den fria debatten finns, finns även krafter som vill styra debatten och hela debattklimatet i en viss riktning. Tror för övrigt att NewsVoice kommer att drabbas av “griefer” i mycket större omfattning än tidigare, då kommentarsfältet är säkerligen sårbara för sabotage.

        • Vid vissa ämnen som uppenbarligen även andra tycker är viktiga brukar det dyka upp nya debattörer väldigt ivriga att hålla den officiella linjen. Det där känns mer som ett lackmustest än något annat.

        • Ja men precis: “titta inte där, titta här i stället”. Var tog debatten om att SARS-CoV-2 viruset aldrig har isolerats vägen? Som bortblåst. I vems intresse ligger det? I vårt?

        • Har något virus isolerats i sin helhet? Var finns bevisen för hur de smittar mellan individer? Eller är alla virus “latenta” och triggas igång av “rätta” omständigheter? Eller är virus helt och hållet skapade av våra egna celler under specifika omständigheter? Är de orsak eller verkan eller bäggedera?

        • Agneta, jag vet inte. Jag försöker bara förklara hur vaccintillverkarna menar var från ett virus kommer från samt hur dom beskriver hur vaccin fungerar. Kritiker har det funnit gott om genom tiderna, men dessa böcker är svåra att hitta: 

         1) The Poisoned Needle: Suppressed Facts About Vaccination
         Eleanor McBean, PhD, ND
         1957

         2) A Century of Vaccination and What It Teaches
         William Scott Tebb, MA, MD, DPH
         1898

         3) Vaccination: Proved Useless and Dangerous
         From 45 Years of Registration Statistics
         Alfred R. Wallace, LLD DUBL., DCL OXON., FRS, etc.
         1885

         4) Vaccination: Its Fallacies and Evils
         Robert A. Gunn, MD
         1882

         5) Compulsory Vaccination: The Crime Against the School Child
         Chas. M. (Charles Michael) Higgins
         1915

         6) The Truth about Vaccination and Immunization
         Lily Loat, secretary of the National Anti-Vaccination League of London
         1951

         7) Leicester: Sanitation versus Vaccination
         Its Vital Statistics Compared with Those of Other Towns, the Army, Navy, Japan, and England and Wales
         By J.T. Biggs, J.P.
         1912

         8) The Vaccination Question
         Arthur Wollaston Hutton, MA
         1895

         9) Vaccination a Delusion: Its Penal Enforcement a Crime
         Alfred Russel Wallace, LLD DUBL., DCL OXON., FRS, etc.
         1898

         10) Vaccination a Curse and Menace to Personal Liberty
         With Statistics Showing Its Dangers and Criminality
         James Martin Peebles, MD, MA, PhD
         Tenth Edition, 1913

         11) Dr. C.G.G. Nittinger’s Evils of Vaccination
         C. Charles Schieferdecker, MD
         1856

        • 12) The Vaccination Question in the Light of Modern Experience
         An Appeal for Reconsideration
         C. Killick Millard, M.D., D.Sc.
         1914

         13) Jenner and Vaccination: A Strange Chapter of Medical History
         Charles Creighton, MD
         1889

         14) The Horrors of Vaccination: Exposed and Illustrated
         Charles M. Higgins
         1919

         15) Vaccination: The Story of a Great Delusion
         William White
         1885

         16) Vital Statistics in the United States, 1940-1960
         Robert D. Grove, Alice M. Hetzel
         US Department of Health, Education, and Welfare
         1968

         17) The Mandatory Vaccination Plan
         National Immunization Policy Council
         1977

         18) The Fraud of Vaccination
         Walter Hadwen, JP., MD, LRCP., MRCS, LSA
         From “Truth,” January 3, 1923

         19) Vaccination a Curse
         C.W. Amerige, MD
         1895

         20) Vaccination a Medical Fallacy
         Alexander Wilder, MD
         1879

         21) The Dream & Lie of Louis Pasteur
         Originally Pasteur: Plagiarist, Imposter
         R.B. Pearson
         1942

         22) The Vaccination Problem
         Joseph Swan
         1936

        • 23) The Fallacy of Vaccination
         John Pitcairn, President of the Anti-Vaccination League of America
         1911

         24) The Case Against Vaccination
         Walter Hadwen, JP, MD, LRCP, MRCS, LSA
         1896

     • Väl bekomme! Tack själv för en artikel som var rakt på sak och förhoppningsvis skakar om vissa så de vaknar upp ur sin MSM-sömn.

 • På sidan 247 började dyka upp spännande saker. Bilden stämmer och på sidorna framöver finns mer info om Corona. En bok som skrivs 1981 beskriver utbrottet på rätt plats med rätt namn och till och med samma kinesiska namn. Lite väl mycket för att det ska vara en slump i min värld. Nu gråar facebook ut bilden och säger att informationen är fejk även fast jag köpt boken och ser att det är sant. Intressant.

  https://www.bokus.com/bok/9781472202932/eyes-of-darkness/

  • Jag har också läst det i den boken. Jag fick kännedom om denna förutsägelse och lånade boken på biblioteket.

   Ole Dammegård redogör i sitt föredrag “Terror – are you kidding me?” för hur de globala intrigmakarna alltid flaggar viktiga planerade händelser i förväg.

   Här är detta utmärkta föredrag:
   https://www.youtube.com/watch?v=rHi-1PJsgbI&t=4432s

  • Bara en liten fundering: Kan det vara så att man medvetet stoppar in olika dödsbringande substanser i olika “vaccin”-leveranser för att fördela biverkningarna/dödsfallen och hela tiden kunna säga att det är en ytterst sällsynt biverkan?

   • Det tror jag inte, snarare tvärtom om: det kan vara så att man medvetet stoppar in ofarligt koksaltlösning för att fördela biverkningarna, de uteblivna då i syfte att påvisa hur ofarliga de är samt som kontrollgrupp som man gör i alla studier. Problemet är bara att Noceboeffekten kan göra att dessa patienter upplever sig som vaccinskadade i takt med att allt fler rapporter offentliggör alla farlig biverkningar.

 • Jag förstår om det förekommer tvivel (se raljerande inlägg) efter att ha tagit del av innehållet ovan eftersom hela konceptet som presenteras i artikeln är så innerligt vidrigt med dess konsekvenser att det är svårt att mentalt ta in, att greppa intellektuellt och känslomässigt. För att slippa hantera känslorna är det enklare att förneka och kanske förlöjliga. Vidare är det obehagligt när ens världsbild rubbas, människor uppskattar inte fundamentala förändringar utan klamrar sig hellre fast vid det gamla, i synnerhet vid kris – Ja, ni vet, men det skadar inte med en enkel påminnelse.

  Det är lätt att döma, anse sig vara förmer än de som inte begripit, i synnerhet om man blir föremål för olika nedlåtande epitet. Men det hjälper enbart den mörka sidan. Ett värdigt, lugnt uppträdande har en stor effekt på heta känslor. Den ilska som framför allt anhängare av det etablerade narrativet uppvisar beror i huvudsak på en effektiv hjärntvätt via MSM. Triggerord, skrämsel och det ständiga upprepandet är nycklarna. Glöm inte det och hys förståelse och medkänsla.

  Trots allt är våra antagonister även våra medmänniskor. Vi kan ha oförenliga åsikter i stunden, men det är förenade som vi blir starka. Negativa känslor sänker våra frekvenser och gör oss mottagliga för en destruktiv utveckling, vi drar oss till det vi är, eller där vi befinner oss medvetandemässigt. Enkelt att förstå för var och en när man tänker på hur ens liv gestaltar sig när man agerar utifrån t.ex. ilska. Mikro – makro.

  Tufft innehåll i artikeln, men i stora drag är det säkert sådan planen är tänkt. Nordangårds bok har jag lyft ett par gånger här på NW eftersom den bygger på forskning, alla fakta är länkade och finns i öppna arkiv. Det är inte en författarens egna spekulationer utan innehållet baseras på öppna dokument som är väl sammanställt i boken med god överskådlighet.

   • En kille med huvudet på skaft. Har hört honom i flera intervjuer och hans inblick i elitens förehavanden är imponerande. Någon tyckte det var märkligt att han tillåtits överleva, men faktum är att hans kunskap inte är unik, men hans väldokumenterade bok med sådan omfattande överskådlighet lär vara i egen klass. Vore underbart att fått se honom på bästa sändningstid på SVT. Bjud även in Tegnell och FHM-chefen Johan Carlson som har burit Agenda 21-emblem på kavajuppslaget.

  • Säger inte att det är så i det här fallet. Men en del antagonister har en agenda och det där beteendet är organiserat. Jag har bl.a. sett detta på Flashback där en grupp debattörer försökte driva diskussionen kring “vacciner” i en viss riktning. Samtidigt som de ignorerade frågor och den del av diskussionen som avvek från deras önskade riktning. Den här massinjektionskampanjen är en sån stor grej att de utan tvekan även har folk till att försöka påverka i kommentarsfälten.

   • Ja, troll och dylikt är naturligtvis mycket vanligt och säkerligen organiseras agendor för att störa och förvirra. Finns det inte en öppning för en relevant diskussion så är det bara att lägga ned. Oavsett troll eller någon som bara är upprörd när sanningen blir obekväm är det alltid en god egenskap att inte låta sig provoceras. Trolls kännetecken är ju bl.a. att de försöker trycka på ömma punkter och förlöjligar och är man inte medvetet uppmärksam kan de dominera hela diskussioner. Ge dem inte kraft genom att besvara deras kommentarer. Känslomässiga reaktioner ger dem energi. Ett värdigt lugn generar de bästa besluten och det ingjuter respekt och för mörka element kan de te sig skrämmande.

    • Men sen får man inte glömma att oavsett om det är medvetet eller omedvetet så är de ändå till viss del möjliggörare till denna vidrighet.

     • Sedan kan det också mycket väl vara botar. Microsofts har gjort sig av med alla sin journalister och ersatt dessa. På exempelvis Twitter bedöms ca 30 miljoner konton hanteras av botar.

      • Javisst, speciellt one-liners-inlägg kan vara botar. Kanske även lite längre inlägg beroende på hur de har utvecklats. Men jag har haft diskussioner med uppenbara agendor som definitivt inte var botar.

     • Väl bekomme! Tack själv för en artikel som var rakt på sak och förhoppningsvis skakar om vissa så de vaknar upp ur sin MSM-sömn.

 • På sidan 247 började dyka upp spännande saker. Bilden stämmer och på sidorna framöver finns mer info om Corona. En bok som skrivs 1981 beskriver utbrottet på rätt plats med rätt namn och till och med samma kinesiska namn. Lite väl mycket för att det ska vara en slump i min värld. Nu gråar facebook ut bilden och säger att informationen är fejk även fast jag köpt boken och ser att det är sant. Intressant.

  https://www.bokus.com/bok/9781472202932/eyes-of-darkness/

  • Jag har också läst det i den boken. Jag fick kännedom om denna förutsägelse och lånade boken på biblioteket.

   Ole Dammegård redogör i sitt föredrag “Terror – are you kidding me?” för hur de globala intrigmakarna alltid flaggar viktiga planerade händelser i förväg.

   Här är detta utmärkta föredrag:
   https://www.youtube.com/watch?v=rHi-1PJsgbI&t=4432s

  • Bara en liten fundering: Kan det vara så att man medvetet stoppar in olika dödsbringande substanser i olika “vaccin”-leveranser för att fördela biverkningarna/dödsfallen och hela tiden kunna säga att det är en ytterst sällsynt biverkan?

   • Det tror jag inte, snarare tvärtom om: det kan vara så att man medvetet stoppar in ofarligt koksaltlösning för att fördela biverkningarna, de uteblivna då i syfte att påvisa hur ofarliga de är samt som kontrollgrupp som man gör i alla studier. Problemet är bara att Noceboeffekten kan göra att dessa patienter upplever sig som vaccinskadade i takt med att allt fler rapporter offentliggör alla farlig biverkningar.

 • För mig som kronisk “foliehatt” var det här rätt kristallklart redan från början. Sen har denna plandemi även gjort oss “foliehattar” till en snabbt ökande skara. Stänger de ned Internet tvingar de ut oss på gatorna.

 • Från 11 September 2001 till den 11 March 2020 är det 6756 dagar. Använder https://www.timeanddate.com/date/duration.html

  Om man söker på 6756 får man fram en massa mysko (använd olika sökmotorer). Handlar om människo cloner och gen patent, corona etc etc har ingen koll på vad det är, en massa konstigt. Info till någon som vill gräva.

 • För mig som kronisk “foliehatt” var det här rätt kristallklart redan från början. Sen har denna plandemi även gjort oss “foliehattar” till en snabbt ökande skara. Stänger de ned Internet tvingar de ut oss på gatorna.

 • Från 11 September 2001 till den 11 March 2020 är det 6756 dagar. Använder https://www.timeanddate.com/date/duration.html

  Om man söker på 6756 får man fram en massa mysko (använd olika sökmotorer). Handlar om människo cloner och gen patent, corona etc etc har ingen koll på vad det är, en massa konstigt. Info till någon som vill gräva.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *