Gangvide Farm en av Gotlands största solenergianläggningar – Men de får inte sälja el till grannen

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 21 oktober 2021
- Torbjörn Sassersson
Per Karlsson och Kristin Karlsson, Gangvide Farm. Foto: T. Sassersson, NewsVoice

TEKNIK & LIVSSTIL. NewsVoice.se besökte Gangvide Farm för att ställa frågor om nyttan med att investera i solpaneler för självförsörjning på el. Gangvide utvecklar en unik lösning för energilagring. Solenergin ska lagras i form av vätgas istället för enbart i batterier. Per och Kristin Karlsson berättar hur det fungerar och varför de inte får sälja el till grannen.

Text, video och redigering: Torbjörn Sassersson | Text uppdaterad kl 16:48

Per och Kristin Karlsson driver Gangvide Farm i När, på östra Gotland. Gården som har anor från 1700-talet växlade 2011 över så att hela fastigheten blev solenergibaserad. Verksamheten har även ändrats från jordbruk till stuguthyrning. Fastighetens solenergianläggning är den största på Gotland.

En stor lada har hela takhalvan täckt av solpaneler och en sida samt en gavel är delvis täckta även de av paneler. Installationen ger en installerad effekt på upp till 60 kW per år. Elproduktionen täcker helårsbehovet för 3 villor, men att sälja eller ens ge bort överskottet från Gangvide farm till grannarna är olagligt, enligt ellagen.

Privatpersoner får endast sälja sin el till halverat pris

Det som är tillåtet, enligt svensk ellag, är att överskottsproduktionen under de soliga somrarna skickas ut på det regionala elnätet där varje kilowatt betingar ett halverat pris mot vad de stora elbolagen med koncessionsrätt kan ta ut när de säljer den vidare. Koncessionsrätten innebär att enbart de stora elbolagen fritt får sälja el och dra elkablar.

Dieseltrim Allbilsverkstad
Annons: Dieseltrim Allbilsverkstad

Privata småaktörer som villaägare eller gårdar får alltså endast sälja sin överproduktion till ungefär halva priset i jämförelse med vad elbolagen får sälja för, berättar Per.

Försäljningspriset kan inte förhandlas. Det är spikat. Detta är resultatet av svensk energipolitik där endast de stora industrierna gynnas. Den enda valfrihet som Karlssons har är att de kan välja till vilket elbolag som de vill sälja sin el, till ett förutbestämt lågt pris.

Läs mer: Elpriset kan stiga till 4-5 kr/kWh – NewsVoice tipsar dig om självförsörjning på el

Per och Kristin är inte helt nöjda med ellagen som ursprungligen skrevs på 1950-talet och de menar att den måste förnyas. I andra länder är inte privatpersoner lika begränsade som i Sverige. Politikerna måste arbeta fram en bättre ellag, menar Karlssons.

Per Karlsson vill inte gå in på den exakta investeringen i kronor för Gangvide Farm, men han säger att den är betald nu 10 år efter att de första solpanelerna sattes upp. Anläggningen producerar varje år cirka 60.000 kilowattimmar.

Vätgaslagring av elektricitet är framtiden

Per Karlsson berättar att det däremot är tillåtet att lagra elen för eget bruk till exempel för de mindre soliga vintrarna och lösningen består inte av stora och dyra batteripack från Tesla utan av energilagring i form av vätgas.

Detta är endast praktiskt genomförbart för större solenergianläggningar och knappast inte för villaägare, tror Per, åtminstone inte i dagsläget. Det skulle krävas att 10 villaägare går samman. Först då kan det teoretiskt fungera, men ellagen förbjuder sådana initiativ i dag.

35% av energipropduktionen kan Gangvide Farm använda direkt för gårdens omedelbara behov och resten måste säljas till det regionala elnätet. Det är denna överproduktion på 65% som Per och Kristin vill lagra i form av främst vätgas, men även batterier. Enligt planerad lösning ska 10.000 kilowattimmar lagras som vätgas per år. Det ska vara klart sommaren 2022. Batterier behövs för att anläggningen ska kunna producera ett jämnt flöde av el över tid.

Den stora fördelen med vätgas är att den håller energivärdet oavsett lagringstid medan batterier tappar sin kraft som är borta redan efter 10 dagar. Råvaran för vätgasproduktionen är dessutom vanligt vatten som med solenergin spjälkas till syrgas och vätgas. Båda slutprodukterna är användbara.

Visionen med Gangvide Farm är ett Gotland självförsörjande på el

Kristin och Per Karlsson ser sin anläggning som något större än att de bara vill täcka sina egna elbehov. De ser hela projektet som folkbildande för Gotland och Sverige.

Tanken är att utveckla en modell som är gångbar för andra gårdar på Gotland så att ön på sikt kan bli självförsörjande på el. Det beräknas att det krävs 300 anlägningar av samma storlek som Gangvide Farm för att lyckas. Anläggningen som alltså använder vätgas som lagringsmetod är till och med unikt för EU, säger Per.

Off-grid är orealistiskt

Samtidigt säger Per Karlsson att han inte är inne på att låta anläggningen i framtiden gå helt off-grid, dvs helt kopplas bort från regionens elstamnät. Kristin och Per är tydliga med att varken kommun och politiker vill det. Per säger att off-grid-anläggningar i princip betraktas som skattesmitning.

Per Karlsson tillägger att tanken med att gå off-grid ändå är orealistisk. Blir det en smällkall vinter spelar det ingen roll hur vass teknik man än har. Det kommer inte att fungera för egen del, säger han.

Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB) har visat ett stort intresse för solprojektet på Gangvide Farm. Per säger att de har en dialog, men MSB:s intresse handlar inte enbart om att upprätthålla elförsörjningen på ön. Det handlar även om säkerhetspolitik. NewsVoice återkommer med ett separat reportage om det.

Det framgår i intervjun att Gangvide Farm är den ledande utvecklaren av ett energisystem för hela Gotland när det kommer till praktisk tillämpning. Flera större teknikföretag som tex Siemens och ABB vill vara med som leverantörer av bästa teknik.

Per nämner att de stora leverantörerna normalt har problem med småskaliga projekt. En person på Siemens hade sagt att till Per att de inte kan göra något om det ligger på en budget under 3 miljarder kronor. Lösningen på det är att sätta samman många småskaliga projekt till ett stort så att det därmed blir storskaligt, säger Per.

Om det blir ett lyckat projekt är det lätt att föreställa sig att Gangvide Farm och Gotland blir föregångsexempel för hela EU.

Intervjun tar även upp jämförelser mellan olika energislag och solenergi gällande effektivitet. Per säger att den stora fördelen med solenergi-el är att råvaran i form av solenergi redan är gratis. Han säger även att EU redan bestämt sig för att det är vätgas som gäller som lagringsmedium.

Text, video och redigering: Torbjörn Sassersson

Relaterat

  • Gangvide Farm
  • Ellagen
  • Koncession: “Koncession betyder medgivande eller eftergift. Mer specifikt kan det betyda “tillstånd att bedriva viss verksamhet”. Ordet koncession kommer från det latinska concessio, en bildning av concedere, som betyder medgiva eller tillstädja. Koncession är ett av en statsmakt meddelat tillstånd att bedriva en verksamhet eller näring” – Wikipedia
  • Teknik i NewsVoice

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq