Margareta Skantze: Vem är Anthony Fauci? Robert F Kennedy Jr kan ha svaret

publicerad 30 november 2021
- av Margareta Skantze
Anthony Fauci. Foto: usatoday.com

LITTERATUR. Anthony Fauci är en av världens mäktigaste män. Sedan år 1984 är han chef för National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) och har under ett halvt sekel styrt hälsopolitiken såväl i USA som globalt. Han har varit rådgivare för varje amerikansk president sedan Ronald Reagan.

Text: Margareta Skantze | Denna artikel refuserades/ignorerades av både DN och SvD

Fauci är arkitekten bakom den världsvida hanteringen av coronapandemin. The New Yorker och The New York Times utnämner Anthony Fauci till en av de mest betrodda medicinska personerna i USA.

I den nyligen utkomna boken: The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health av Robert F. Kennedy Jr ges en långt mörkare bild av Anthony Fauci. Här beskrivs han som en fullständigt hänsynslös maktspelare som sålt ut USA:s hälsovård till läkemedelsindustrin och själv berikat sig med penningsummor som ligger bortom vår fattningsförmåga.

Anthony Fauci har högre lön än president Joe Biden

Hans årsinkomst på 437 000 dollar är högre än den amerikanske presidentens. Till detta kommer inkomsterna från alla de läkemedelspatent och de royalties som han tillskansat sig under samarbetet med läkemedelsindustrin. Under åren 2009-2016 godkändes över 200 läkemedel av FDA, som alla ingick i hans eget affärsimperium.

Som chef för NIAID förfogar Anthony Fauci årligen över 6.1 miljarder dollar i form av statliga bidrag avsedda för forskning. Till detta kommer 1,6 miljarder från försvarsmakten för forskning kring biologiska stridsmedel. Via NIAID slussas dessa skattepengar till läkemedelsbolagen.

Testerna för att godkänna läkemedel utförs vid universiteten, som erhåller rikliga bidrag från NIAID för sitt arbete. De blir därigenom ekonomiskt beroende av Anthony Faucis välvilja. I den kommitté som ger det slutliga godkännandet, VRBPAC (Vaccines and Related Biological Product Advisory Committe), sitter idel akademiker från dessa universitet.

De har hittills inte underkänt ett enda läkemedel, utan går helt och hållet i Anthony Faucis ledband. Samma sak gäller de vetenskapliga experter som syns i etablerad media, som CNN.

Robert F. Kennedy Jr. Photo: Own work. License: Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0
Bild: Robert F. Kennedy Jr. Fotolicens: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Bokens författare Robert F Kennedy Jr är son till den mördade senatorn Robert Kennedy och brorson till den likaledes mördade presidenten John F Kennedy. Han är utbildad jurist med fokus på miljöfrågor. Under 2000-talet väcktes hans intresse för bruket av kvicksilver som konserveringsmedel i barnvaccin.

Detta ledde i sin tur till hans engagemang i frågor gällande den ständigt ökande mängden vaccin som amerikanska barn inympas med från späd ålder. År 2016 bildade han World Mercury Project, som två år senare fick namnet Children’s Health Defense.

Ronald Reagan gav läkemedelsindustrin åtalsfrihet för skadliga bieffekter och dödsfall orsakade av barnvaccin

Vaccineringen tog fartRonald Reagan år 1986 godkände National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA) som gav läkemedelsindustrin åtalsfrihet gällande skadliga bieffekter och dödsfall orsakade av barnvaccin.

Robert F Kennedy Jr konstaterar att det samtidigt uppstod en mängd nya tidigare okända sjukdomstillstånd: autism, matallergier, Tourettes syndrom, narkolepsi, ADHD, försenad talutveckling, ledgångsreumatism, cancer, typ1-diabetes och en rad andra autoimmuna sjukdomar.

Anthony Fauci smutskastar forskning på biverkningar

Han påpekar att alla dessa sjukdomar numera anges som möjlig biverkan på vaccinens bipacksedlar, vilket han menar utgör en form av medgivande om att detta samband existerar. Som ytterligare en tänkbar faktor bakom dessa nya sjukdomar nämner han den ökande användningen av bekämpningsmedlet glyfosat.

Han anklagar Anthony Fauci för att han underlåtit att undersöka orsaken till alla dessa nya sjukdomar, utan i stället aktivt förhindrar och smutskastar sådan forskning.

Robert F Kennedy Jr har en intressant teori rörande kampanjen för att vaccinera barn mot Covid-19. Han anlägger en juridisk aspekt på frågan och menar att målet för läkemedelsbolagen är att undvika risken för en stor och förödande skadeståndsprocess.

Än så länge har vaccinen bara ett nödgodkännande och det är således möjligt att väcka åtal mot tillverkarna med anledning av alla de skador som uppstått, men om vaccinen accepteras som obligatoriska för barn innebär det att läkemedelsbolagen befrias från möjligheten till åtal enligt den lag som antogs år 1986. När CDC väl godkänt vaccinen för barn innebär detta att de per automatik även godkänns för vuxna.

Robert F Kennedy Jr summerar: 26 miljoner amerikanska barn (under 18 år) kommer att injiceras med ett vaccin som testats på 1 300 barn med katastrofala resultat.

År 2000 ingick Anthony Fauci ett inofficiellt partnerskap med Bill Gates bekräftat genom ett handslag i dennes privata villa i Seattle. Så inleddes deras samarbete med syftet att få kontroll över den globala vaccinmarknaden.

Robert F. Kennedy Jr visar hur de använt sin makt över medierna, över vetenskapsjournalister, myndigheter och ideella organisationer, internationella underrättelseorganisationer och namnkunniga forskare och läkare för att bombardera allmänheten med skräckpropaganda om hur farligt och smittsamt Covid-19 är samtidigt som de tystar all debatt och censurerar oliktänkande. Han anklagar Anthony Fauci för att medvetet ha förorsakat hundratusentals människors död i Covid-19 genom att beställa vetenskapliga rapporter som smutskastar verksamma läkemedel som ivermektin och hydroxiklorokin.

The Real Anthony Fauci bygger på omfattande studier och innehåller över 2000 referenser. Boken har förbigåtts med tystnad av etablerade medier, men har trots detta slagit försäljningsrekord hos nätbokhandeln Amazon.

En förklaring till detta stora publika genomslag är sannolikt den nimbus som omger namnet Kennedy i USA. Många äldre amerikaner minns ännu hur den fjortonårige Robert F Kennedy Jr var med och bar sin fars kista till graven.

Han ses idag som en av de viktigaste frontgestalterna i kampen för The Great Awakening, det Stora Uppvaknandet, en kamp för att USA ska återfinna sin förlorade identitet och åter bli ett land präglat av den amerikanska konstitutionens högt ställda ideal.

Text: Margareta Skantze

Relaterat