Hotad avhoppare: Tor-rörelsens specialitet är infiltration och intriger

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 14 november 2021
- Torbjörn Sassersson
Christian Pavón, eget verk

GRANSKNING. Det har varit turbulent runt Tor Paulsson initiativtagaren bakom Svenska Bok- och Mediemässan. Kritiska röster gör gällande att han med järnhand styr i bakgrunden och inte drar sig för att kräva yttrandeförbud bland de som accepteras i Tor-rörelsen. En avhoppare kliver fram och berättar i NewsVoice.

Tor-rörelsen har redan förgreningar in i flera politiska och ideella rörelser. Personer av rang vittnar till NewsVoice om intensiva försök att rekrytera dessa till nätverket och att Tor Paulsson alias Tobbe Larsson i egen person ska få kliva in i andras arrangemang. Inom nätverket finns även det frimurarliknande ordenssällskap Navet, som NewsVoice, men framför allt Nya Dagbladet, skrivit om.

Pavón anser att Nya Dagbladets granskning av Tor-rörelsen är faktakorrekt.

Hotad avhoppare från Tor-rörelsen träder fram

En anonym person som Nya Dagbladet fångade upp som vittne berättade för NewsVoice att vissa individer inom Navet uttalat sig både rasistiskt och judefientligt. Dessa uttalanden står i konflikt till att Paulsson accepterat att bokmässan även skulle vara öppen för invandrare och vänstern, ett förslag som flera gånger förts fram till Paulsson av undertecknad för och i samband med NewsVoice medverkan på bokmässan.

Tor Paulsson lyckades lista ut vem vittnet var och namngav personen som en Christian P. Tor Paulsson sa i en videokonfrontation arrangerad av Ulf Bejerstrand, att denne Christian enbart sprider lögner och han menar att NewsVoice (NV) och Nya Dagbladet (NyD) försöker splittra högerrörelsen, men NV står redaktionellt fri från både högern och vänstern.

Syftet med både NewsVoice och Nya Dagbladets granskning av Tor-rörelsen handlar de facto om att belysa en osund maktstruktur som skadar en frihetlig, bred och allmän folkrörelse som syftar till ökad transparens inom politik och ekonomi, ett bevarande av folkets makt och för att skydda mänskliga fri- och rättigheter under en utdragen covidkris då till och med den enskildes rätt att få bestämma över sin egen kropp tas bort stegvis.

NewsVoice frågade om Christian ville ställa upp i en videointervju för att bemöta Tor Paulssons bedömning om honom. Christian tog beslutet att gå ut med sitt namn Christian Pavón och viljan att träda fram stärktes efter att han i natt (runt kl 23:30 den 12:e november) väcktes av ett hotsamtal från ett dolt numer.

En manlig röst sa till Christian:

“Akta dig jävligt noga för att fortsätta snacka skit om Tor och nätverket. Då jävlar kommer din familj att råka illa ut.”

Christian Pavón säger att båda hans föräldrar och ytterligare två personer hotades under samtalet. Även andra avhoppare från Paulssons nätverk har vittnat om varningar och hot om de berättar något om rörelsens inre angelägenheter, vilka som kommer och vad som sägs. Nattens hotsamtal förstärker det narrativ som Nya Dagbladet fört fram i sin artiklar under ett helt år, ett berättande om Tor-rörelsen och toristerna, Tor Paulssons lojala följare.

Christian Pavón säger i intervjun att Tor Paulssons specialitet är att infiltrera vad Paulsson anser är högerrörelser med avsikten att styra och influera dessa med hjälp av sina egna följare, men Pavón berättar att när det kom på tal att försöka infiltrera även vänstern tex Expo blev svaret dock nej.

Pavón slår fast att Tor Paulssons specialitet är infiltration, informationsinhämtning och att skapa intriger. Han uteslöts tidigare ur både Ny Demokrati och Sverigedemokraterna pga av hans sekteristiska manövrar och han är idag inne i partiet Afs, enligt Pavón.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Tor Paulssons syn på skriverierna

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq