Hotad avhoppare: Tor-rörelsens specialitet är infiltration och intriger

publicerad 14 november 2021
- Torbjörn Sassersson red.
Christian Pavón, eget verk

GRANSKNING. Det har varit turbulent runt Tor Paulsson initiativtagaren bakom Svenska Bok- och Mediemässan. Kritiska röster gör gällande att han med järnhand styr i bakgrunden och inte drar sig för att kräva yttrandeförbud bland de som accepteras i Tor-rörelsen. En avhoppare kliver fram och berättar i NewsVoice.

Tor-rörelsen har redan förgreningar in i flera politiska och ideella rörelser. Personer av rang vittnar till NewsVoice om intensiva försök att rekrytera dessa till nätverket och att Tor Paulsson alias Tobbe Larsson i egen person ska få kliva in i andras arrangemang. Inom nätverket finns även det frimurarliknande ordenssällskap Navet, som NewsVoice, men framför allt Nya Dagbladet, skrivit om.

Pavón anser att Nya Dagbladets granskning av Tor-rörelsen är faktakorrekt.

Hotad avhoppare från Tor-rörelsen träder fram

En anonym person som Nya Dagbladet fångade upp som vittne berättade för NewsVoice att vissa individer inom Navet uttalat sig både rasistiskt och judefientligt. Dessa uttalanden står i konflikt till att Paulsson accepterat att bokmässan även skulle vara öppen för invandrare och vänstern, ett förslag som flera gånger förts fram till Paulsson av undertecknad för och i samband med NewsVoice medverkan på bokmässan.

Tor Paulsson lyckades lista ut vem vittnet var och namngav personen som en Christian P. Tor Paulsson sa i en videokonfrontation arrangerad av Ulf Bejerstrand, att denne Christian enbart sprider lögner och han menar att NewsVoice (NV) och Nya Dagbladet (NyD) försöker splittra högerrörelsen, men NV står redaktionellt fri från både högern och vänstern.

Syftet med både NewsVoice och Nya Dagbladets granskning av Tor-rörelsen handlar de facto om att belysa en osund maktstruktur som skadar en frihetlig, bred och allmän folkrörelse som syftar till ökad transparens inom politik och ekonomi, ett bevarande av folkets makt och för att skydda mänskliga fri- och rättigheter under en utdragen covidkris då till och med den enskildes rätt att få bestämma över sin egen kropp tas bort stegvis.

NewsVoice frågade om Christian ville ställa upp i en videointervju för att bemöta Tor Paulssons bedömning om honom. Christian tog beslutet att gå ut med sitt namn Christian Pavón och viljan att träda fram stärktes efter att han i natt (runt kl 23:30 den 12:e november) väcktes av ett hotsamtal från ett dolt numer.

En manlig röst sa till Christian:

“Akta dig jävligt noga för att fortsätta snacka skit om Tor och nätverket. Då jävlar kommer din familj att råka illa ut.”

Christian Pavón säger att båda hans föräldrar och ytterligare två personer hotades under samtalet. Även andra avhoppare från Paulssons nätverk har vittnat om varningar och hot om de berättar något om rörelsens inre angelägenheter, vilka som kommer och vad som sägs. Nattens hotsamtal förstärker det narrativ som Nya Dagbladet fört fram i sin artiklar under ett helt år, ett berättande om Tor-rörelsen och toristerna, Tor Paulssons lojala följare.

Christian Pavón säger i intervjun att Tor Paulssons specialitet är att infiltrera vad Paulsson anser är högerrörelser med avsikten att styra och influera dessa med hjälp av sina egna följare, men Pavón berättar att när det kom på tal att försöka infiltrera även vänstern tex Expo blev svaret dock nej.

Pavón slår fast att Tor Paulssons specialitet är infiltration, informationsinhämtning och att skapa intriger. Han uteslöts tidigare ur både Ny Demokrati och Sverigedemokraterna pga av hans sekteristiska manövrar och han är idag inne i partiet Afs, enligt Pavón.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Tor Paulssons syn på skriverierna

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Tor Paulsson lär ha sagt att hans nätverk redan har lagt under sig största delen av den demokratiska antiglobalistiska oppositionen i Sverige. En del mindre viktiga debattörer har också gått “full in” Tor.
  Kan väl inte vara möjligt. Skrämmande ändå att delar av den oppositionella nätpressen helt ignorerar frågan. Varför sätter inte fler igång med att rota i den här härvan?
  En annan skrämmande sak Varför deltar så många kända personer i årets “Bokmässa”. Väl vetande sedan förra året att det är Tor Paulssons nätverk som ligger bakom mässan.

  Stort tack att ni fortsätter att jobba i den här frågan!.

 • Tor Paulsson lär ha sagt att hans nätverk redan har lagt under sig största delen av den demokratiska antiglobalistiska oppositionen i Sverige. En del mindre viktiga debattörer har också gått “full in” Tor.
  Kan väl inte vara möjligt. Skrämmande ändå att delar av den oppositionella nätpressen helt ignorerar frågan. Varför sätter inte fler igång med att rota i den här härvan?
  En annan skrämmande sak Varför deltar så många kända personer i årets “Bokmässa”. Väl vetande sedan förra året att det är Tor Paulssons nätverk som ligger bakom mässan.

  Stort tack att ni fortsätter att jobba i den här frågan!.

 • En del för fram åsikten att NewsVoice misskrediterat deltagarna på bokmässan. Det stämmer självklart inte. Det var många kompetenta och bra människor på mässan. Att påstå att vi misskrediterat mässdeltagare är ett försöka söndra genom att splittra. / Torbjörn Sassersson

 • En del för fram åsikten att NewsVoice misskrediterat deltagarna på bokmässan. Det stämmer självklart inte. Det var många kompetenta och bra människor på mässan. Att påstå att vi misskrediterat mässdeltagare är ett försöka söndra genom att splittra. / Torbjörn Sassersson

 • Christopher som omnämns i intervjun bad mig posta denna kommentar från honom:

  “Efter att uttalande gjorts på newsvoice, där jag omnämns, vill jag klargöra detta.
  När jag var aktiv i Framåt Sverige, motverkade jag alla försök till olika organisationers påverkan på FS. Detta för att jag tyckte att FS skulle bygga sig starka med en egen plattform.
  Detta ställningstagande var för vår egen skull.
  När det kommer till “rörelsen”, har jag inte brytt mig varken hit eller dit, jag ser mig inte som en del av en “rörelse” och har därför ingen som helst intresse hur den organiserar sig.
  Jag lämnade FS runt årsskiftet och i samma veva lades också den pod ner där jag medverkade.
  Med andra ord, vad Tor eller andra gör bryr jag mig inte om. Och till ALLA, och jag menar ALLA, parter lämna mig utanför detta!”

 • Christopher som omnämns i intervjun bad mig posta denna kommentar från honom:

  “Efter att uttalande gjorts på newsvoice, där jag omnämns, vill jag klargöra detta.
  När jag var aktiv i Framåt Sverige, motverkade jag alla försök till olika organisationers påverkan på FS. Detta för att jag tyckte att FS skulle bygga sig starka med en egen plattform.
  Detta ställningstagande var för vår egen skull.
  När det kommer till “rörelsen”, har jag inte brytt mig varken hit eller dit, jag ser mig inte som en del av en “rörelse” och har därför ingen som helst intresse hur den organiserar sig.
  Jag lämnade FS runt årsskiftet och i samma veva lades också den pod ner där jag medverkade.
  Med andra ord, vad Tor eller andra gör bryr jag mig inte om. Och till ALLA, och jag menar ALLA, parter lämna mig utanför detta!”

 • Vad säger Afs om allt detta och specifikt det sista stycket?

  För övrigt anser jag att 
  • vi bör organisera oss, och att
  • riksdagsvalet 2022 sannolikt kommer att utsättas för manipulation.

 • Bra med detta vittnesmål! Det är viktigt att människor tar mod till sig och träder fram. Anonyma vittnesmål väger väldigt lätt.

  Jag säger det igen: Vi ska bygga där vi står, även om det ser svårt ut och tar tid. Om vi alla försöker bygga nätverk som utgår från egen familj, vänner, släkt, goda grannar så går det inte att infiltrera.

  Varje sådan enhet kan sedan sträva efter att förena sig med andra sådana enheter på ett icke centralstyrt sätt. Allt ska vara öppet – ingen sekretess, inga hemligheter, inga medaljer eller andra symboler.

  Det är vad Robert David Steele förespråkade: ett öppet samhälle.

 • Bra med detta vittnesmål! Det är viktigt att människor tar mod till sig och träder fram. Anonyma vittnesmål väger väldigt lätt.

  Jag säger det igen: Vi ska bygga där vi står, även om det ser svårt ut och tar tid. Om vi alla försöker bygga nätverk som utgår från egen familj, vänner, släkt, goda grannar så går det inte att infiltrera.

  Varje sådan enhet kan sedan sträva efter att förena sig med andra sådana enheter på ett icke centralstyrt sätt. Allt ska vara öppet – ingen sekretess, inga hemligheter, inga medaljer eller andra symboler.

  Det är vad Robert David Steele förespråkade: ett öppet samhälle.

 • Hej.

  Utan att vara det minsta inblandad eller intresserad, men borde inte den uppenbara misstanken ang. Paulsson (utifrån att texten ovan är korrekt, förstås) vara SÄPO eller liknande grupp, t ex SÄKK inom MUST.

  Subversion faller ju inom MUST ansvarsområde, och då politisk opposition i Sverige misstänks finansieras o/e styras från främmande makt vore det inte alls konstigt om man använde informatörer till att också splittra grupper man misstänker. Målet med sådant är ju aldrig att helt eliminera gruppen utan att göra den dels ineffektiv, dels låta utgöra åskådningsexempel på hur det bara är tokstollar som är oppositionella och hur inkompetenta och dysfunktionella dessa är, och slutligen för att gruppen (ovetandes) ska kunna agera “flugpapper” för okända personer som är regim-/systemkritiska.

  Skapa oreda, så tvedräkt, se till att så aparta särlingar som möjligt blir frontfigurer, och associera gruppen/kompetenta medlemmar med saker gemene man anser fel och onda, och saken är biff.

  Bästa platsen att göra det är inte som ledare, utan som sekreterare eller biträde till sekreterare, med ansvar för kommunikation och medlemsregister samt rekrytering.

  Det är ju inte hemligt hur underrättelsetjänster arbetar. De följer alla det mönster som Tjekan och NKVD för över hundra år sedan skapade; målet för en dylik tjänst är att skydda rådande maktordning. Vilken regim, vilket parti eller i vilket land spelar ingen roll – metoderna är universella.

  Mycket nöje,

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  • Jag hade för bråttom att säga att jag instämmer. Vill förtydliga att jag menar i princip men jag har ingen säker uppfattning om vilka som organiserar infiltrationen.

  • Intressant teori! Det kan ju tänkas att “Tobbe”, medvetet eller omedvetet, utnyttjas av någon utomstående kraft, eller också är han bara en psykopat som drivs av sitt eget begär av makt och manipulation. Det sorgliga är ju att han splittrar oss inom den nationalistiska oppositionen. T.ex så har ju ffa Lennart Matikainen, men även Magnus Stenlund tagit honom i försvar. Två personer som jag tidigare hade stor tillit till, men som nu förbrukat all sin trovärdighet.

 • Hej.

  Utan att vara det minsta inblandad eller intresserad, men borde inte den uppenbara misstanken ang. Paulsson (utifrån att texten ovan är korrekt, förstås) vara SÄPO eller liknande grupp, t ex SÄKK inom MUST.

  Subversion faller ju inom MUST ansvarsområde, och då politisk opposition i Sverige misstänks finansieras o/e styras från främmande makt vore det inte alls konstigt om man använde informatörer till att också splittra grupper man misstänker. Målet med sådant är ju aldrig att helt eliminera gruppen utan att göra den dels ineffektiv, dels låta utgöra åskådningsexempel på hur det bara är tokstollar som är oppositionella och hur inkompetenta och dysfunktionella dessa är, och slutligen för att gruppen (ovetandes) ska kunna agera “flugpapper” för okända personer som är regim-/systemkritiska.

  Skapa oreda, så tvedräkt, se till att så aparta särlingar som möjligt blir frontfigurer, och associera gruppen/kompetenta medlemmar med saker gemene man anser fel och onda, och saken är biff.

  Bästa platsen att göra det är inte som ledare, utan som sekreterare eller biträde till sekreterare, med ansvar för kommunikation och medlemsregister samt rekrytering.

  Det är ju inte hemligt hur underrättelsetjänster arbetar. De följer alla det mönster som Tjekan och NKVD för över hundra år sedan skapade; målet för en dylik tjänst är att skydda rådande maktordning. Vilken regim, vilket parti eller i vilket land spelar ingen roll – metoderna är universella.

  Mycket nöje,

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  • Jag hade för bråttom att säga att jag instämmer. Vill förtydliga att jag menar i princip men jag har ingen säker uppfattning om vilka som organiserar infiltrationen.

  • Intressant teori! Det kan ju tänkas att “Tobbe”, medvetet eller omedvetet, utnyttjas av någon utomstående kraft, eller också är han bara en psykopat som drivs av sitt eget begär av makt och manipulation. Det sorgliga är ju att han splittrar oss inom den nationalistiska oppositionen. T.ex så har ju ffa Lennart Matikainen, men även Magnus Stenlund tagit honom i försvar. Två personer som jag tidigare hade stor tillit till, men som nu förbrukat all sin trovärdighet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *