En alternativ bokmässa och Frihetsrörelsen bör inte ha kopplingar till frimurarlik grupp

publicerad 1 november 2021
- av Torbjörn Sassersson red.
Torbjörn Sassersson, 23 juli 2021 - selfie

OPINION. Dagen efter att jag publicerat mitt reportage "Svenska bokmässan och frihetsmarschen med efterfest svetsar samman folk mot frihetskränkningar" läser jag - något chockerad - Nya Dagbladets artikel om tystnadskultur, utpressning och "vittnesmål inifrån ett sektnätverk" och Researchgruppens artikel "Högerextrem sekt tog över coronaprotesterna". Artiklarna är inne på samma linje.

Min spontana reaktion är att det självklart inte ska existera ett samband på något sätt mellan en frimurarliknande hemlig grupp och något så viktigt och behövligt som en alternativ bok- och mediemässa eller en frihetsrörelse.

När sedan vittnen träder fram en efter en i anonymitet, på grund av rädsla för repressalier, och berättar om hotfullhet mot den som lämnar gruppen eller avviker det minsta från interna och stenhårt dikterade regler blir det än mer besvärande att relatera till.

Det som får mig att ytterligare reagera är att gruppen använder en rad olika emblem, knappnålar och medaljer som imiterar nazityska symboler. Jag vill här citera en känd ledare från Sveriges största sekt [humor], det nationalsocialistiska partiet Socialdemokraterna: "Detta är oacceptabelt".

Researchgruppen tar upp ett annat sammanhang, att en högerextrem gruppering smält samman med Frihetsrörelsen.

"Coronaförnekarna, eller Frihetsrörelsen som de kallar sig själv, håller lördagen den 30 oktober sin fjärde demonstration mot pandemibekämpningen: Frihetsmarschen. Denna gång är temat ”Stoppa medical apartheid”, mot vaccinpass och vaccinering av barn, och kommer att genomföras som ett fackeltåg från Medborgarplatsen till Kungsträdgården. Tidigare manifestationer har extremhögern flockats som flugor kring en sockerbit kring dem, med både med sina gatuaktivister och sin alternativmedia. Nu har extremhögern och Frihetsrörelsen helt flutit samman.
Som arrangörer för demonstrationen står Frihetsrörelsen, Frihet Sverige, World Freedom Alliance och altmediasajten Newsvoice."

Det stämmer dock inte att NewsVoice var en medarrangör av demonstrationen. Tidningen står helt fri även om vi rapporterar om Frihetsrörelsens aktiviteter precis som systemmedierna gör, men vi har ett positivt perspektiv på rörelsens arbete. Att Frihetsrörelsen består av "coronaförnekare" känns krystat eftersom den består av så många olika personer med många olika uppfattningar.

Researchgruppen frågar sedan hur vaccinmotståndarna kunde låta sig "ätas upp av extremhögern" och svaret lyder: infiltration. Här verkar analysen stämma, men stora delar av resten av artikeln är påverkad av förhastade slutsatser och en del fördomar om hur folk råkat hamna under samma tak, som tex under Bok- och Mediemässan den 30 oktober.

Mässan var mycket professionellt genomförd och den expertis som samlats var där för att förmedla sina kunskaper och erfarenheter under normala demokratiska former. På det viset var mässan mycket lyckad och direkt nödvändig i ett Sverige som lyder under elakartade censurregler. Problemet är att samma mässa är resultatet av en liten och mycket hårt styrd grupp som alltså arbetar under frimurarliknande premisser och som använder symbolimitationer från nazityskland. Det är genom Nya Dagbladets research som detta kommit fram stegvis.

Jag själv såg tidigare debaklet mellan Nya Dagbladet och deras nemesis som en intern konflikt som hamnat i det offentliga och att den konflikten inte har något att göra med själva bokmässan. Nya Dagbladets och Researchgruppens artiklar från den 30:e och den 29:e oktober visar dock att den beskrivningen är alltför förmildrande. Efter att förhållit mig en aning kylig till Nya Dagbladets slutsatser måste jag idag ändra uppfattning och det är särskilt deras senaste artikel som påverkat mig.

Detta ledde till att jag valde att ta direktkontakt med några av de anonyma vittnena i Nya Dagbladets artiklar och personer som inte är relaterade till NyD. Flera vittnen, varav några inte finns med i NyD:s artiklar, bekräftar tidningens skriverier.

Min slutsats blir att om den nya Bok- och Mediemässan ska överleva måste alla band mellan den och "frimurargruppen" klippas, men hur ska det kunna ske om "frimurargruppen" är en kärntrupp bakom mässan?

Jag anser vidare att Frihetsrörelsen ska bestämma sig eget öde på egen hand och att den är alldeles för viktig för att sammankopplas med vad Researchgruppen kallar extremhögern och det är inte fångat i luften eftersom "frimurargruppen" använder symbolimitationer från Nazityskland.

Jag vill även slå fast att bokmässan befolkades av många fantastiska, kunniga och välmenande personer som på intet sätt bör associeras till något negativt.

Text: Torbjörn Sassersson

Rättelse: artikeln avhandlar egentligen två grupper, dels det hemlighetsfulla sällskapet Navet och dels ett nära kopplat och hårt centralstyrt nätverk.